Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 


VABULIS Jānis Aleksandrs Jūlija d., leitnants.
                * 1914. VIII 27. Saikavas pag. + 1997. VIII 19. Rīgā
                1938. VI 17. beidzis Madonas ģimnāziju,
                1938. V 12. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1938. X 29. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis Kara skolu un paaugstināts leitnants pakāpē
                                izd. 1940 VII 27.,
                1940. VII 27. Cēsu kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1940. X 25. Pārskaitīts uz strēlnieku XIV korpusu,
                1943/1945. Leģiona virsnieks, oberšturmfīrers,
                                Dzelzs Krusta II klases kavalieris,
                1992.VIII 21. Piešķirta Aizsardzības spēku leitnanta pakāpē,
                                vēlāk virsleitnanta pakāpē.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-538, 5601-1-6717.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Tēvijas Sargs” # 9/1992.;
                                „Kadets” # 24/1997.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5132.

VABULIS Valdemārs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1907. VI 29. Savienas pag.; S. Marija dz. Bolšteins.
                1926. VI 15. beidzis Jēkabpils valsts vidusskolu,
                1927. II 25. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1927. IX 15. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1927. I 29. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1928. XII 21. kadets kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. I 01. Ventspils kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1932. I 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1931. II 01. vada komandieris,
                1936. X 01. beidzis Kājnieku sapieru virsnieku kursus,
                1937. V 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1937. VI 17. Cēsu kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1937. X 01. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1937. XI 19. beidzis Militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1938. V 09. Rotas (VI) vada komandieris,
                1939. V 05. Rotas komandiera palīgs,
                1940. I 12. Rotas (III) komandiera palīgs,
                1940. II 02. pulka adjutanta palīgs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 23. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku,
                1942. III 01. -1943.IV 08. Kārtības dienesta Talsu 24. bataljona
                                Rotas (III) komandieris,
                1944/1945. Grenadieru 40. pulka Bataljona (II) oberšturmfīrers,
                Dzelzs Krusta II klases kavalieris.
                Avots:       LVVA 1493-1-149-19, 5601-1-6718.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 4398.

VADELNIEKS Konstantīns Ludviga d., virsleitnants.
                * 1911. VIII 25. Seces pag.
                Beidzis Rīgas pilsētas vidusskolu,
                1928. IX 28. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1929. VIII 29. armijas kaprālis,
                1929. XI 30. kadets kaprālis,
                1930. VIII 09. kadets seržants,
                1930. IX 01. beidzis Kara skolu un paaugstināts leitnants pakāpē
                                izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (III) jaunākais virsnieks,
                1933. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1935. V 11. vada komandieris,
                1936. IX 15. piekomandēts Augstākai kara skolai speciālai nodaļai,
                                auto artilērijas nozares klausītājs,
                1938. IV 12. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1940. X 22. atkomandēts no Augstākās kara skolas,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 22. pārskaitīts uz Artilērijas 640. pulku,
                Avots:       LVVA 5601-1-6721.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1164.

VAIDERS Leons Jēzupa d., virsleitnants. [skaties foto]
                1905. I 10. Līksnas pag.
                1927. beidzis Daugavpils valsts vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1929. X 26. Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1931. XII 01. beidzis Aviācijas skolas novērotāju lidotāju nodaļu,
                1931. XII 01. Aviācijas pulka Divīzijas (I) izlūku eskadriļas virsnieks,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1934. IV 17. Iznīcinātāju eskadriļas novērotājs lidotājs,
                1935. VII 03. Aviācijas skolas I nodaļas novērotājs lidotājs,
                1935. VIII 06. pārdēvēta par Aviācijas kursiem,
                1935. XII 16. Eskadriļa (V) virs štatā,
                1936. V 01. Eskadriļas (IV) aviācijas mehāniķis,
                1937. II 16. novērotājs lidotājs,
                1937. III 08. beidzis Slēpošanas virsnieku kursus,
                1937. XI 18. beidzis Militāri fiziskās audzināšanas kursu,
                1938. II 01. atvaļināts,
                1938. VIII 25. Aviācijas pulka Eskadriļas (IV) novērotājs lidotājs,
                1939. IV 09. pārdēvēta par (VI) eskadriļu,
                1939. V 31. patvaļīga prombūtnē,
                1940. I 28. Ar Strēlnieku XIV korpusa prokuratūras lēmumu lieta pārtraukta.
                Avots:       LVVA 1500-1-73-233, 5601-1-6726.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1135.

VAIROGS Kārlis Edmunds Jāņa d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1904. V 11. Lugažu pag; S. Irmgarde dz. Tomsons.
                                + 1945. V 08. Pazudis bez vēsts. [agrāk Uibosars]
                1926. VI 14. Beidzis Valkas valsts vidusskolu,
                1926. IX 29. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. Armijas kaprālis,
                1929. VII 10. Mainīts uzvārds agrāk Uibosars,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1932. I 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1933. IV 01. Vada komandieris,
                1934. XII 01. Rotas (III) vada komandieris,
                1939. XII 08. Pārdēvēta par Rotu (X),
                1940. IV 05. Rotas (VIII) komandiera palīgs,
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 646,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 295. pulku, saimniecības vada komandieris,
                1943. V 03. Dobeles 278. bataljona Rotas (IV) komandieris,
                1945. I 15. Ģenerālinspektora štāba virsnieks.
                Avots:       LVVA 1496-1-158-417.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 1151.

VAIROGS Verners Jāņa d., virsleitnants.
                * 1901. XII 06. Jelgavā [agrāk Gedrovics]; M. Anna, S. Elza dz. Zusters.
                Beidzis Jelgavas valsts vidusskolu,
                Beidzis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības nodaļu,
                1922. IX 30. Kara skolas jātnieku nodaļas kadets,
                1923. VIII 29. kadets kaprālis,
                1923. XII 01. kadets seržants,
                1924. IV 15. kadets virsseržants,
                1924. IX 01. beidzis kā pirmais un paaugstināts leitnants
                                pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1924. IX 01. Jātnieku pulka Eskadrona (IV) jaunākais virsnieks,
                1924. XI 05. vada komandieris,
                1925. XI 11. pulka adjutanta palīgs,
                1926. XII 15. pulka tieslietu darbvedis,
                1927. VII 16. Esakdrona (IV) vada komandieris,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1928. IV 17. atvaļināts,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VI 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Jātnieku Diviziona (I) komandieris,
                1932/1934. „Zemgales Balss“ redaktors,
                1934/1940. Jelgavas pilsētas valdes loceklis,
                1936/1940.  Jelgavas pilsētas (galvas) vecākā biedrs,
                1940. II 28. mainīts uzvārds Vairogs,
                1940. V 09. apbalvots: Polijas Zelta Nopelnu Krustu.,
                1941. VI 14. deportēts,
                Namīpašnieks Bebru ielā 31, jelgavā.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-294., 5601-1-1985.;
                                „Es viņu pazīstu“, R., 1939.;
                                „Valdības Vēstnesis“ #49/1940., #104/1940.;
                                „Zemgales Balss“ #128/1936., #67/1937.;
                                „Tēvija“ #62/1941.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 3084.

VAIVARS Kārlis Edgars, leitnants.
                * 1915. III 08. Dundagas pag. + 1944. III 18. Frontē [agrāk Urbāns Anševics]
                Beidzis Ventspils valsts vidusskolu,
                1937. IV 13. Aviācija pulka karavīrs,
                1938. I 25. beidzis Motoristu kursu, kaprālis,
                1938. I 25. Eskadriļas (VII) motorists,
                1938. X 01. virsdienestā,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Daugavpils kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1940. mainīts uzvārds Vaivars,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 295. pulku, vada komandieris,
                1944. III 18. Kritis kā Grenadieru XIX divīzijas virsnieks,
                Apbedīts Varoņu kapos austrumos.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-402, 1471-1-93-7.;
                                „Tēvija” # 103/1944.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 5128.

VAKSMANIS Otomārs Mārtiņa d., leitnants. [skaties foto]
                * 1914. VI 04. Rīgā + 1945. Kurzemē
                1934. VI 15. Beidzis Dobeles pilsētas ģimnāziju,
                1935. X 29. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs,
                1936. IV 08. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1936. VIII 07. Beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1938. VIII 09. armijas kaprālis,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1939. XII 01. Rota (IV) pārdēvēta par (III),
                1939. XII 01. Bataljona (III) Sakaru vada komandieris,
                1940. V 16. beidzis sakaru vada komandieru kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, vada komandieris,
                1945. kritis kā Leģiona virsnieks Kurzemē.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-149, 1491-1-91-17, 5601-1-6734.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 1158.

VALDMANIS Rolfs Kristjānis Valdemāra d., leitnants. [skaties foto]
                * 1912. IV 12. Rīgā + 1983. IV 27. Rīgā         
                1933 IX 16. Jātnieku pulka karavīrs,
                1934. IV 14. beidzis Instruktoru eskadrona kursu,
                1934. VI 15. atvaļināts,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Ventspils kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1939. II 20. Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                1941. VI 14. izsūtīts,
                Apbedīts Tukumā.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-178, 5601-1-6744.;
                                „Kadets” # 8/1979., # 12/1983.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 1161.

VALDOVSKIS Tālivaldis Kristaps Fridrihs Kristapa d., leitnants.
                * 1899. XII 03. Šķibes pag. + 1986. VI 23. Kanādā
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1919. IV 04. Artilērijas (I) diviziona Baterijas (II) telefonists, brīvprātīgais,
                1919. XII 05. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis: ar III šķiru, kadets virsnieka v.i.,
                1920. V 20. Zemgales artilērijas pulka Diviziona (XII) Baterijas (I) instruktors,
                1920. VIII 22. Diviziona (XII) Baterija (I) pārdēvēta par (VII),
                1921. II 27. Baterija (VII) pārdēvēta par (III),
                1921. III 22. paaugstināts leitnants pakāpē, par nopelniem
                                Latvijas neatkarības labā,
                1921. VIII 18. Baterijas (III) vada komandieris,
                1922. V 31. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-7135.;
                                „Laiks” #55/1986.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6627.

VALEIŅA Eduards, leitnants.
                Sk. Avotkalns Eduards.

VALEVIČS Reinholds Andreja d., leitnants.
                * 1897. XII 29. Dobelē + 1923. III 23. Jelgavā.
                Beidzis Reālskolu,
                1915. IV 29. Rezerves 67. bataljona karavīrs,
                1915. VI 20. jefreitors,
                1915. VII 20. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. VIII 15. – 1918. XII 20. Vācu gūstā,
                1919. V 23. Atsevišķās studentu rotas karavīrs,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1920. IX 20. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Jelgavas kājnieku pulka rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1923. III 22. miris traģiskā nāvē.
                Avots:       LVVA 5601-1-6749.;
                                „Jelgavas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 4825.

VALHEIMS Kārlis Pētera d., kapteinis leitnants.
                * 1897. VII 20. Kandavas pag.; S. Zenta dz. Poriņš.
                1912. beidzis Kandavas augstāko pilsētas skolu,
                1916. V 25. Latviešu strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1916. XII 20. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. beidzis Mācības komandas kursu,
                1918. I 25. atvaļināts, jaunākais apakšvirsnieks,
                1919. IV 08. Jaunformējamo spēku Rezerves (III) rotas instruktors, kaprālis,
                1919. XI 16. seržants,
                1920. VIII 01. Armijas saimniecības pārvaldes Transporta bataljona instruktors,
                1920. XI 01. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Valmieras kājnieku pulka Bataljona (I) ložmetēju komandas
                                vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1923. X 01. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1924. X 20. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1925. III 17. Pulka fiziskās audzināšanas instruktora palīgs,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. I 07. Pulka gāzu virsnieks,
                1928. IX 01. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. XI 18. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medali,
                1933. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1934. IV 05. Rotas (II) komandiera palīgs,
                1935. XI 15. Cēsu kājnieku pulka Rotas (V) vada komandieris,
                1936. XI 05. Rotas komandiera palīgs,
                1936. XII 28. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1938. III 10. Bauskas kājnieku pulka Mantu virsnieks,
                1939. V 18. beidzis Saimniecības virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. pulku, kaujas apgādes
                                darbnīcu priekšnieks,
                1940. XI 18. piešķirta III šķiras intendanta dienesta pakāpē,
                1943/1945. Grenadieru XIX divīzijas Artilērijas pulka diviziona komandieris,
                                sturmbanfīrers,
                Avots:       LVVA 1492-1-134-439, 1493-1-143-577, 1497-1-232-26,
                                                1500-1-74-559, 5601-1-6750.;
                                LVA 688-1-1.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2885.

VALKS Jānis Jāņa d., leitnants.
                * 1902. XII 03. Ventspilī
                Beidzis Ventspils vidusskolu,
                1922. IX 30. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1924. IX 01. Jātnieku pulka Ložmetēju eskadrona jaunākais virsnieks,
                1927. X 26. vada komandieris,
                1928. III 13. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6713.;
                                „Jātnieku pulks 10. gados”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2882.

VALMIERS Herberts Jūlijs Augusts Augusta d., virsleitnants.
                * 1904. IX 24. Ērģemes pag.; S. Olga dz. Ozoliņš.
                1924. VI 14. beidzis Valkas vidusskolu,
                1924. X 01. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1926. XII 22. kadets seržants,
                1927. IV 13. kadets virsseržants,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1927. IX 01. Liepājas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1928. XI 30. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1929. IV 05. Rotas (II) vada komandieris,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1935. VI 09. Rēzeknes kara apriņķa pārvaldes darbvedis,
                1938. X 01. vecākais darbvedis,
                1938. X 01. Militāras apmācības skolotājs Ozolmuižas pagasta pamatskolā,
                1939. IX 02. Valmieras kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, Bataljona (III)
                                kājnieku vada komandieris,
                1943/1944. Grenadieru 44. pulka oberšturmfīrers,
                1945. III 03. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi.
                Avots:       LVVA 1492-1-131-49, 5601-1-6756.;
                                LVA 691-1-1.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2871.

VALTERS Alfrēds Hermanis Hermaņa Lapiņa d., virsleitnants.
                * 1903. IX 23. Liepājā; S. Emma dz. Lankovskis.
                1923. beidzis Liepājas valsts tehnikuma komercnodaļu,
                1923. X 01. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. armijas kaprālis, kadets,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1926. IX 01. Dobeles kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1928. V 19. Ventspils kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1930. V 21. vada komandieris,
                1928. VIII 06. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1930. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1934. I 15. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1934. VII 23. pulka ieroču pārzinis,
                1934. XI 24. Rotas (III) vada komandieris,
                1936. VIII 15. Rotas (II) komandiera palīgs,
                1937. II 07. Rotas (V) komandiera palīgs,
                138. VII 12. Cēsu rotas komandiera palīgs,
                1938. X 24. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 78,
                1939. VIII 09. Instruktoru rotas komandiera palīgs,
                1940. III 01. Ložmetēju (II) rotas komandiera palīgs,
                1940. IV 06. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris.
                Avots:       LVVA 5601-1-6760.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 457.

VALTERS Nikolajs Ludviga d., kapteinis leitnants.
                * 1897. VIII 24. Dobeles pag.: S. Vilhelmīne dz. Jurdens + 1936. X 20. Liepājā
                1913. beidzis Latviešu lauksaimniecības ekonomiskas sabiedrības
                                zemkopības skolu Jelgavā,
                1916. III 25. Tukuma latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1916. XII un 1917. I kaujas Ložmetēju kalnā,
                1917. VIII 11. Kara 203. Transporta karavīrs,
                1917. IX 01. Rakstvedis,
                1918. III 27. Atvaļināts,
                1919. VIII 25. Latvijas I strēlnieku pulka karavīrs,
                1920. XI 13. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1923. II 27. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1923. VII 01. vada komandieris,
                1923. IX 04. Sakaru komandas vada komandieris,
                1924. VII 12. Rotas (II) vada komandieris,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. III 11. Rotas (V) vada komandieris,
                1927. III 01. Rotas (I) vada komandieris,
                1928. IX 01. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. IX 28. Sakaru komandas vada komandieris,
                1928. XII 21. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medali,
                1928. XII 29. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1929. VII 14. Minumetēju komandas vada komandieris,
                1929. IX 18. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1800,
                1929. VIII 29. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1931. IX 28. pulka tieslietu darbvedis un Cēsu pilsētas komandanta adjutants,
                1932. III 12. Cēsu kājnieku pulka Instruktoru rotas vada komandieris,
                1932. IX 27. pulka tieslietu darbvedis,
                1933. IX 16. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants izd. 1929. IX 01.,
                1934. II 01. Kājnieku baterijas vecākais virsnieks,
                1935. III 31. beidzis Sapieru virsnieku kursus, 
                1935. XII 20. – 1936. X 20. piekomandēts Kurzemes artilērijas pulkam,
                1936. III 20. Cēsu rotas komandiera palīgs,    
                1936. VIII 25. Kājnieku baterijas vecākais virsnieks,
                1936. X 20. miris Liepājas kara slimnīcā.
                Avots:       LVVA 5601-1-6765.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsis, 1930.;
                                „Latvijas Kareivis” # 241/1936., # 246/1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1110.

Valters_Vladimirs

VALTERS Vladimirs Aleksandra d., virsleitnants.
                * 1912. X 22. Liepājā + 1944. VI 01. Liepājā
                1931. VI 20. beidzis Liepājas valsts tehnikumu,
                1934. IV 05. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1934. IX 25. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1935. II 23. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1935. III 06. kaprālis,
                1935. IV 15. atvaļināts,
                1935. VII 03. virsnieka vietnieks,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Ventspils kājnieku pulka Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1938. V 15. vada komandieris,
                1938. VI 01. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1938. XI 11. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1940. III 10. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                1941/1944. Liepājas cietuma priekšnieka palīgs,
                1944. VI 06. Apbedīts Liepājas Centrālkapos,
                Namīpašnieks Tirgus 34, Liepājā.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1394, 5601-1-6768.;
                               „Kurzemes Vārds” #130/1944.;
                               „Kadets” # 7/1978.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2379.

VANAGS Aleksis Adonisa d., virsleitnants.
                * 1905. XII 10. Rīgā; S. Alīda dz. Buzarovs
                1926. VI 25. beidzis Rīgas pilsētas krievu vidusskolu,
                1927. II 25. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1927. IX 21. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1928. II 24. kaprālis,
                1928. V 01. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1928. VI 20. seržants,
                1928. IX 13. virsnieka vietnieks,
                1928. VIII 25. Atvaļināts,
                1928. IX 28. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1929. VI 29. apbalvots ar Zviedrijas Šķēpa ordeņa VI šķiru,
                1929. XI 09. kadets kaprālis,
                1929. XI 13. kadets seržants,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1931. VIII 10. Vidzemes divīzijas pulka radiostacijas priekšnieks,
                1932. I 22. Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1933. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1934. VII 10. Latgales divīzijas pārvaldes Operatīvas nodaļas adjutanta palīgs,
                                Pļaviņu pilsētas komandants,
                1934. VII 12. Pļaviņu apgabala garnizona komandanta adjutants,
                1939. XII 23. Cēsu pilsētas komandanta adjutants,
                1940. IX 29. atvaļināts,
                Avots:       LVVA 1516-1-121-133, 5601-1-6771.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4048.

VANAGS Antonins Andreja d., leitnants. [skaties foto]
                * 1914. III 11. Vladivostokā Krievijā
                1933. VI 16. Beidzis Franču liceju Rīgā,
                1934. IX 28. K/K Virsaitis matrozis,
                1935. IV 01. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1935. X 11. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Siguldas kājnieku pulka Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1938. VIII 18. Sapieru pulka Sapieru (IV) rotas vada komandieris,
                1938. XI 24. beidzis Sapieru virsnieku kursus ķīmiskā nozarē,
                1939. XII 27. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. divīzijas Sapieru bataljonu,
                                vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas Sapieru bataljona adjutants.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1390, 5601-1-6774.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2382.

VANAGS Augusts Jāņa d., virsleitnants. [skaties foto]
                 * 1900. XII 31. Rīgā; S. Helēna dz. Runcis. + 1934. IX 21. Cēsīs.
                1920. X 29. Rīgas pilsētas komandantūras karavīrs,
                1921. X 06. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1922. IX 01. Armijas kaprālis,
                1922. XII 21. kadets kaprālis,
                1923. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1923. IX 01. Artilērijas instruktoru baterijas jaunākais virsnieks,
                1924. III 01. vada komandieris,
                1924. X 30. beidzis Ieroču pārziņu kursus,
                1926. XI 18. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. III 03. beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1930. X 06. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1930. VIII 01. Baterija pārdēvēta par Atsevišķo artilērijas divizionu,
                1934. IX 05. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1934. IX 21. miris.
                Avots:       LVVA 1482-1-40-31.;
                                „Kadets” # 10/1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2362.

VANAGS Hugo Jāņa d., kapteinis.
                * 1902. IV 06. Tirzas pag.; S. Milda dz. Amatnieks.
                1919. VI 16. Valmieras kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1920. I 01. atvaļināts,
                1921. X 05. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1922. IX 01. armijas kaprālis,
                1923. VIII 21. kadets kaprālis,
                1923. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1923. IX 01. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1923. XI 21. Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1928. VII 31. beidzis Aviācijas skolas lidotāju novērotāju nodaļu,
                1928. VII 28. piešķirts lidotāja novērotāja nosaukums,
                1928. VIII 17. Aviācijas pulka Divīzijas (III) Izlūku eskadriļas lidotājs novērotājs,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medali,
                1931. XI 26. Tālās izlūkošanas eskadriļas vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1934. XI 07. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3371,
                1938. VIII 18. Paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1938. VIII 18. Eskadriļas (V) komandieris,
                1939. VI 05. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 296 ar šķēpiem,
                1940. V 16. beidzis Rotas komandieru kursus,
                1941. I 05. atvaļināts,
                1942. VII 26. Daugavas 22. Bataljona Rotas (I) komandieris,
                1943. II 22. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi,
                1944. II 01. Liepājas 2. Latviešu policijas pulka rotas komandieris,
                1944. Kurzemes policijas pulka bataljona komandieris,
                1944. XI 18. apbalvots ar Dzelzs Krusta I klasi,
                Avots:       LVVA 1491-1-89-229, 5601-1-6782.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1082.

VANAGS Jānis Antons Jāņa d., leitnants.
                * 1914. X 03. Dzelzavas pag.
                Beidzis Rīgas valsts tehnikumu,
                1936. I 01. Latgales artilērijas pulka karavīrs,
                1936. VIII 24. beidzis Instruktoru vada kursu, dižkaravīrs,
                1937. IV 28. beidzis Artilērijas virsnieku vietnieku kursus, kaprālis,
                1937. VII 26. seržants,
                1937. VIII 01. atvaļināts,
                1937. XI 16. virsnieka vietnieks,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (VI) vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Haubiču 640. pulku, vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-486.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5129.

VANCERS Donats Teodora d., kapteinis.
                * 1904. I 16. Svētciema pag.; S. Rita dz. Kundziņš.
                Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1922. IX 30. Kara skolas artilērijas skolas kadets,
                1923. IX 01. armijas kaprālis,
                1923. XII 01. kadets kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1924. IX 01. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1925. VIII 20. Vada komandieris,
                1925. XII 31. pulka tieslietu darbvedis,
                1927. XI 10. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1928 II 06. – 1929. VIII 05. Virsnieku kluba pārzinis,
                1928. IX 19. Baterijas (V) vada komandieris,
                1930. VIII 03. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1932. V 23. Cēsu baterijas vecākais virsnieks,
                1937. II 10. Latgales artilērijas pulka Sakaru baterijas komandieris,
                1937. II 10. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1937. VII 28. pulka adjutants,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 92,
                1939. III 28. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XI 27. Baterijas (VI) komandieris,
                1940. III 01. Baterija (VI) pārdēvēta par (III),
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Artilērijas 623. pulku, Jaunāko komandieru
                                skolas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-409, 5601-1-6794.;
                                LVA 689-1-1.;
                                „Vidzemes artilērijas pulka vēsture”, R., 1937.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs 1165.

VARA Marians Kārlis Kārļa d., kapteinis.
                * 1905. I 06. Rīgā [agrāk Avsjukevičs]; S. Bronislava dz. Korps.
                1923. VI 16. Beidzis Latviešu jaunatnes savienības vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. armijas kaprālis, kadets,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. IX 01. Daugavgrīvas artilērijas Krasta (I) baterijas virs štatā,
                1927. X 01. Krasta (V) baterijas vada komandieris,
                1927. XI 27. beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1932. VIII 21. Krasta (IV) baterijas vada komandieris,
                1935. V 15. Daugavgrīvas artilērija pārdēvēta par Krasta artilērijas pulku,
                1935. V 15. beidzis Aerologu meteorologu kursus,
                1937. II 04. Armijas štāba Kara saimniecības daļas Nodaļas (I) priekšnieka palīgs,
                1937. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1939. II 10. beidzis Latvijas Universitātes Matemātikas fakultāti,
                1940. III 14. mainīts uzvārds Vara,
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 680,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 11. pārskaitīts uz Artilērijas 639. pulku.
                1941. I 22. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6612, 6795.;
                                „Krasta artilērijas pulks”, R., 1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1.

VĀRDAVS Arvīds Sīmaņa d., virsleitnants.
                * 1902. VII 11. Mārkalnes pag.
                1923. Beidzis Alūksnes ģimnāziju,
                1925. IX 27. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1927. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. XII 22. kadets kaprālis,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1929. III 21. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1930. IX 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. XII 01. beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1931. III 23. Rotas (I) vada komandieris,
                1933. II 03. Rotas (II) vada komandieris,
                1933. XII 10. – 1934. XII 18. piekomandēts Latgales divīzijas štābam,
                1935. X 30. Liepnas pagasta pamatskolas militāras audzināšanas kursus,
                1938. V 01. beidzis Saimniecības virsnieku kursus,
                1939. IX 30. Rotas (I) komandiera palīgs,
                1939. VI 17. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 331,
                1939. X 14. Ložmetēju (III) rotas komandiera palīgs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 30. pārskaitīts uz Strēlnieku 285. pulka, Artilērijas apgādības
                                priekšnieks,
                1941. VI 14. arestēts Litenē,
                1991. dzīvo Alūksnē.
                Avots:       LVVA 5601-1-6798.;
                                LVA 28-1-1.;
                                „Latviešu Strēlnieks” 1991.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3731.

VĀRNA Fricis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1900. VIII 11. Skodas pag., Lietuvā; S. Olga dz. Ilgūnas. + 1969. ASV
                1935. VII 27 beidzis Latvijas Tautas universitāti,
                1919. XI 28. Bauskas kājnieku pulka karavīrs,
                1921. XI 02. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1922. I 10. seržants,
                1922. I 15. virsdienesta instruktors,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1927. Instruktoru rotas virsseržants,
                1927. VI 17. beidzis Divīzijas virsdienesta instruktoru kursus,
                1928. IX 27. virsnieka vietnieks,
                1928. XI 18. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi #152,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medali,
                1931. V 15. apbalvots ar Lietuvas neatkarības 10. Gadu piemiņas medali,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1935. XI 30. kadets kaprālis,
                1936. V 14. kadets seržants,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Bauskas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1937. X 01. vada komandieris,
                1939. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1939. VIII 11.,
                1940. VI 21. Rotas (II) vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 11. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. pulku, prettanku aizsardzības
                                vada komandieris,
                1941. III 01. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1500-1-74-517, 5601-1-6802.;
                                LVA 688-1-1.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2370.

VASARĀJS Arnolds Kārļa d., leitnants.
                * 1898. IV 29. Rīgā; S. Ilga dz. Krumbergs + 1983. III 02. Toronto, Kanādā
                Beidzis Lejasciema proģimnāziju,
                1916. XI 16. Rezerves III kājnieku pulka karavīrs,
                1918. II atvaļināts,
                1919. V 24. Rīgas jaunformējamo spēku brīvprātīgais,
                1919. VI Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1919. XI Valkas apriņķa komandantūras karavīrs,
                1920. III Armijas Virspavēlnieka štāba Izlūkošanas nodaļas karavīrs,
                1920. VI 01. Rīgas apsardzības priekšnieka karavīrs,
                1920. VO 03. Rīgas etapa komandantūras karavīrs,
                1920. IX 30. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. Aizputes kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1923. X 24. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1931. bijis, Valkas VII aizsargu pulka bataljona komandieris,
                1931. XII 03. Kuldīgas XIV aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1932. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1933. apalvots ar Aizsardzības biedrības bronzas medalu,
                1935. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3744,
                1935. apbalvots ar Latvijas Vanagu Nopelnu Krustu,
                1937. I 28. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Riteņbraucēju rotas komandieris,
                1943/1945. Leģiona virsnieks,
                1949. Kanādā,
                Latvijas Vanagi organizācijas Goda biedrs,
                Latviešu virsnieku apvienības Kanādā biedrs,
                Lejasciema XV vanagu novada vadonis,
                Kuldīgas apriņķa Brīvības pieminekļa komitejas sekretārs,
                Korporācijas Latvia filistrs;
                Namīpašnieks Rīgas 14, Lejasciemā.
                Avots:       LVVA 1504-1-74-517, 1640-1-526-145, 5601-1-6805.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 266/1931.;
                                „Laiks” #22/1983.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2887.

VEBERS Armīns Heinrihs Pius Aleksandra d., kapteinis
                * 1900. XI 22. Rīgā
                1919. VI 19. Beidzis ģimnāziju,
                1919. V 30. Zemessargu baterijas brīvprātīgais,
                1920. II Kurzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1920. VI 01. dižkareivis,
                1920. VIII 01. kaprālis,
                1920. X 15. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1921. XII 01. kadets kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (IV) vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. XI 20. Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                1925. II 04. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. VII 21. Pulka adjutanta v.i.,
                1927. VI 27. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1928. IX 01. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1928. XI 18. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. VI 01. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1929. XII 31. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. XII 31. Baterijas (I) komandieris,
                1929. IV 01. Baterijas (III) komandieris,
                1929. IX 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1812,
                1931. V 06. Pulka munīcijas pārzinis,
                1932. VIII 13. Zenitartilērijas baterijas komandieris,
                1935. VI 08. beidzis Zenitartilērijas virsnieku kursus,
                1936. III 03. Ludzas kara apriņķa pārvaldes virsnieks,
                1936. XI 20. atvaļināts,
                1939. XI 17. izbrauca uz Vāciju, dzīvo Brīvības 19, Jēkabpilī.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-223, 5601-1-6816.;
                                „Valdības Vēstnesis” #263/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1075.

VEGERS Kārlis Ādolfs Friča d., kapteinis.
                * 1901. X 10. Trikātas pag.; S,. Lilija dz. Bruniņš
                1919. VI 06. Cēsu kājnieku pulka Cēsu skolnieku rotas brīvprātīgais,
                1919. VII 03. Kontuzēts kauja pie Baižkalnā,
                1919. VII 22. Vidzemes divīzijas štāba karavīrs,
                1920. V 02. atvaļināts,
                1922. beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1922. IX 30. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                 1923. IX 01. armijas kaprālis,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1924. IX 01. Smagās artilērijas diviziona Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1926. VII 01. Smagās artilērijas divizions pārformēts par pulku,
                1926. XI 01. Baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1927. VIII 01. vada komandieris,
                1928. V 02. beidzis Auto tanku virsnieku kursus,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1928. VII 09. Diviziona (I) sakaru virsnieks,
                1928. XI 18. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. VI 25. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1604,
                1930. X 13. Beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1933. V 19. Baterijas (VI) vecākais virsnieks,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1934. I 09. Baterijas (VIII) vecākais virsnieks,
                1935. V 25. Baterijas (IV) vecākais virsnieks,
                1935. XII 19. Baterijas (XI) vecākais virsnieks,
                1936. III 16. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1936. XI 16. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1936. XI 27. Baterijas (III) komandieris,
                1940. IV 05. Baterijas (III) pārdēvēta par (VI),
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #371 ar šķēpiem,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 01. pārskaitīts uz Artilērijas 613. pulku, diviziona komandieris.
                Avots:       LVVA 1504-21-72-367, 5601-1-6827.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1150.

VEIBELIS Gustavs Fridrihs Vilhelms Fridriha d., leitnants.
                * 1903. VIII 19. Virgas pag.; S. Lilija dz. Čunčis + 1972. X 05. Jelgavā
                1919. III 22. Neatkarības I bataljona brīvprātīgais,
                1919. VII 05. Malienas bataljona karavīrs,
                1919. VIII 19. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1920. I 29. Dižkareivis,
                1920. VI 28. beidzis pulka mācības komandas kursu,
                1920. VII 24. kaprālis,
                1921. IX 08. seržants,
                1921. XII 01. virsdienesta Rotas (III) vada seržants,
                1921. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #954.,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 17. Rotas (III) virsseržants,
                1926. beidzis Virsdienesta instruktoru kursus,
                1926. VIII 31. Jūras aviācijas diviziona bāzes bocmanis,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1931. VII 28. kuģa seržants,
                1931. VII 31. atvaļināts,
                1932. VII 07. Liepājas kājnieku pulka virsdienesta Rotas (IV) vada seržants,
                1932. VIII 17. Rotas (VI) virsseržants,
                1933. XI 17. virsnieka vietnieks,
                1934. VII 06. Rotas (II) virsseržants,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi I pakāpēs #1881,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (IX) vada komandieris,
                1938. VII 15. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1939. IX 02. atvaļināts,
                1940. VII 10. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 28. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, ložmetēju vada komandieris,
                1941. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1096, 1491-1-91-161, 1497-1-232-32, 5601-1-6832.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2386.

VEIDE Arnolds Pētera d., leitnants.
                * 1917. VIII 20. Lugā, Krievijā + 1994. X 05. Melburnā, Austrālijā
                Beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1936. IX 02. Jātnieku pulka sakaru vada karavīrs,
                1937. III 09. beidzis Sakaru virsnieku vietnieku telefonistu kursu,
                1937. V 14. dižkareivis,
                1937. VIII 28. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1937. X 02. kaprālis,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Jātnieku pulka Štāba eskadrona vada komandieris,
                1940. II 26. Diviziona (II) sakaru vada komandieris,
                1940. IV 15. beidzis Šifrētāju kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Kavalērijas XX pulku, vada komandieris,
                1943/1944. Grenadieru 43. pulka virsnieks,
                1944. IV 20. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi,
                1944. Robežapsardzības I pulka virsnieks,
                1945. Būvpulka (III) adjutants,
                1956. Latviešu virsnieku apvienības Austrālijā priekšsēdētāja vietnieks,
                1972/1977. Latviešu virsnieku apvienības Austrālijā priekšsēdētāja vietnieks.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-369, 5601-1-6833.;
                                „Latvijas kara skola”, Austrālijā 1986.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Austrālijas Latvietis” #2246/1994.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1141.

VEIDEMANS Roberts Kārļa d., kapteinis.
                * 1901. I 14. Vijciema pag.; S. Alīna dz. Jogels + 1969. VII 14. Ludvigsburgā, Vācijā
                1919. Beidzis Smiltenes reālskolu,
                1919. VI 08. Valkas apriņķa komandantūras jaunākais rakstvedis,
                1919. IX 01. vecākais rakstvedis,
                1920. III 17. atvaļināts,
                1920. XI 02. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Ventspils kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1922. X 03. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1923. X 23. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1925. X 21. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. VII 01. Rotas (II) vada komandieris,
                1928. IX 01. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. III 07. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1932. III 14. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (VI) vada komandieris,
                1933. XI 11. Cēsu kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1934. II 10. pulka tieslietu darbvedis,
                1934. VI 01. Rotas (III) komandiera palīgs,
                1934. XI 10. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3318,
                1935. II 18. pulka adjutanta palīgs,
                1935. XI 02. beidzis Militāri apmācības skolotāju kursus,
                1936. XI 05. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1936. XI 01. Rotas (I) vada komandieris,
                1937. II 18. Rotas (III) komandiera palīgs,
                1939. III 15. Instruktoru rotas komandiera palīgs,
                1939. X 26. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1939. X 06. Dobeles kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas komandieris,
                1939. XII 09. pulka adjutants,
                1940. III 01. beidzis: Militāri audzināšanas pārraugu kursus,
                1940. IV 10. Pulka militāras audzināšanas pārraugu,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 18. pārskaitīts uz Strēlnieku 295. pulku, Inženieru dienesta priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1499-1-235-547, 1493-1-143-467, 5601-1-6843.;
                                „Kadets” #4/1969.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1097, #2366.

VEIHS Herberts, leitnants.
                Sk. Zemgalis Herberts.

VEINBERGS Fricis Alfons Jāņa d., virsleitnants.
                * 1905. X 15. Rīgā; S. Milija dz. Bielajs + 1991. II 19. Rīgā
                1923. VI 16. Beidzis Rīgas pilsētas II vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1924. X 01. armijas kaprālis,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1926. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1926. XI 15. Bataljona (II) Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1927. II 10. Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1927. IV 16. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1927. XI 27. Beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1928. X 16. Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1931. III 24. Cēsu kājnieku pulka Rotas (VI) vada ko0mandieris,
                1932. X 07. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1934. VIII 10. Pulka gāzu virsnieks,
                1938. V 24. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1938. VII 11. Rotas (III) vada komandieris,
                1939. V 05. Instruktoru rotas komandiera palīgs,
                1939. XI 17. Rotas (VI) komandiera palīgs,
                1940. I 05. Rotas (VIII) komandiera palīgs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 18. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku,
                1941. VI 14. deportēts,
                1992. VIII 21. Piešķirta Aizsardzības spēku atvaļinātā virsleitnanta
                                dienesta pakāpē, vēlāk kapteinis.
                Avots:       LVVA 1493-1-143-355, 5601-1-6861.;
                                „Latvijas sargs” 1992/septembris;
                                „Rīgas Balss” #37/1997.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1105.

VEINBERGS Pauls Fridrihs Kārlis, kapteinis.
                * 1906. V 31. Rīgā + 1942. III 15. Noriļskā, Krievijā
                Beidzis Talsu vidusskolu,
                1924. X 01. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1927. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (IV) jaunākais virsnieks,
                1928. VII 03. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1930. IV 01. Baterijas (VI) pārdēvēta par (IV),
                1932. XII 21. Diviziona (I) sakaru virsnieks,
                1933. V 20. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1933. VIII 30. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1935. VII 16. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1938. X 07. beidzis Ugunsdzēsības kursus,
                1939. IV 03. Baterijas (VI) vecākais virsnieks,
                1939. VIII 03. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #522,
                1939. X 14. Zenītartilērijas pulka administratīvais adjutants,
                1939. X 14. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 30. pārskaitīts uz Atsevišķo zenītartilērijas divizionu, štāba priekšnieks,
                1941. VI 14. apcietināts Mangaļu nometnē, dzīvo Hospitāļu 4-20, Rīgā,
                1942. nošauts Noriļskas nometnē.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-241, 1508-1-12-137, 5601-1-6867.;
                                „Tēvija” #23/1941.;
                                „Latviešu Strēlnieks”, 1991.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2872.;
                                www.nekropole.lv

VEINERTS Jānis Augusts Heinrihs Jāņa d., kapteinis.
                * 1900. IX 28. Jelgavā; S. Līna dz. Zinbergs + 1939. V 26. Cēsīs
                1918. IV 24. Beidzis Latviešu izglītības biedrības vīriešu reālskolu,
                1919. VI 21. Jelgavas kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1919. XI 09. Latvijas kara skolas kadets,
                1920. I 01. nodaļas komandieris,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1920. V 20.,
                1920. V 20. Aizputes kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1921. IX 02. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1921. X 03. beidzis Smago ložmetēju nodaļas kursu,
                1921. X 07. vada komandieris,
                1922. I 20. Kurzemes artilērijas pulka baterijas jaunākais virsnieks,
                1922. VII 01. vecākais virsnieks,
                1923. VI 29. Pārdēvēts par artilērijas virsnieku,
                1923. VIII 30. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1923. X 25. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1924. III 28. Baterijas vecākais virsnieks,
                1924. XI 17. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. V 20.,
                1925. X 30. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1925. XI 14. Kara skolas Artilērijas nodaļas grupas vadītājs,
                1928. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1928. II 17.,
                1928. XI 18. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. I 30. apbalvots ar Lietuvas neatkarības 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2124,
                1931. VIII 09. Atsevišķā artilērijas diviziona Saimniecības priekšnieks,
                1935. VIII 20. Beidzis Virsnieku strēlniecības kursus,
                1935. VIII 06. Baterijas (I) komandieris,
                1937. VII 30. beidzis Bataljona komandieru kursus,
                1939. V 26. miris.
                Avots:       LVVA 1482-1-40-13.;
                                „Jaunākās Ziņas” #118/1939.;
                                „Latvijas Kareivis” #118/1939., #119/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1124.

VEIPS Jānis Pētera d., leitnants.
                * 1913. V 29. Varakļānu pag + 1943. XII 17. Kuibiševā, Krievijā
                1932. VI 15. Beidzis Varakļānu valsts ģimnāziju,
                1936. IV 18. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1936. X 10. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1937. III 24. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1937. V 24. Rotas (VI) virsdienesta grupas komandieris,
                1937. VI 08. virsnieka vietnieks,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1938. VIII 27. kadets kaprālis,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Krasta artilērijas pulka Krasta (V) baterijas vada komandieris,
                1939. XI 02. Baterijas (III) vada komandieris,
                1939. XII 20. Zenītartilērijas (i)baterijas VADA KOMANDIERIS,
                1940. IX 14. pārskaitīts Baltijas flotes Liepājas kara jūras bāzē,
                1941. deportēts.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-366, 5601-1-6871.;
                                „Kadets” #1/1967.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1137.

VELDRE Eduards Arnolds Klāva d., virsleitnants.
                * 1907. VIII 05. Durbē [agrāk Meiers Meijers] + 1992. VII 31. Rīgā
                Beidzis Liepājas valsts tehnikumu,
                1927. IX 29. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1939. IX 01. Dobeles kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1931. XII 01. beidzis Aviācijas skolas Novērotāju lidotāju nodaļu,
                1931. XII 01. Aviācijas pulka Tālās izlūku (IV) eskadriļas jaunākais virsnieks,
                1931. piešķirts novērotāja lidotāja nosaukums,
                1933. XI 16. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1936. IX 25. atļauts saukties Veldre,
                1939.. VI 06. Kalnciema aerodroma komandants,
                1940. IV 17. Eskadriļas (I) jaunākais virsnieks,
                1940. XII 03. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-4341.;
                                „Valdības Vēstnesis” #124/1936.;
                                „Laiks” #101/1992.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1855.

VELDRE Serafims Joņa d., leitnants.
                * 1913. VIII 13. Zvirgzdenes pag. [agrāk Ruška Ruško] + 1957. X 30. Polijā
                1932. VI 13. Beidzis Ludzas valsts ģimnāziju,
                1935. X 30. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1936. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1936. IX 29. Kara skolas kadets,
                1937. I 21. armijas virsnieka vietnieks,
                1938. III 23. atļauts saukties Veldre,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (I) vada komandieris,
                1939. VI 05. Aizputes kājnieku pulka Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1939. XII 07. Daugavpils kājnieku pulka Bataljona (III) Kājnieku baterijas
                                jaunākais virsnieks,
                1940. I 01. Rotas (VIII) vada komandieris,
                1940. III 11. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 295. pulku, Ložmetēju
                                vada komandieris,
                1943/1945. Leģiona oberšturmfīrers,
                Korporācijas Lucuania filistrs.
                Avots:       LVVA 1498-1-131-565, 5601-1-6894.;
                                „Valdības Vēstnesis” #74/1938.
                                „Laiks” #1/1959.;
                                „Universita” #26/1959.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1162.

VELDRE Vilhelms Aleksandrs Teņa d., kapteinis.
                * 1901. XI 10. Rīgā [agrāk Papēdis] + 1968. V 15. Toronto, Kanādā
                1918. Beidzis Ilūkstes augstāko pirmmācības skolu,
                1919. X 20. Rīgas etapu komandantūras brīvprātīgais,
                1920. VIII 20. atvaļināts,
                1921. X 01. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1922. IX 01. armijas kaprālis,
                1922. XI 10. kadets kaprālis,
                1922. XII 21. kadets seržants,
                1923. VIII 15. Pārdēvēts par artilērijas virsnieku,
                1923. VIII 30. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1923. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1923. IX 01. Smagās artilērijas pulka Baterijas (II) vada komandieris,
                1924. X 15. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. IX 10. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1927. X 06. Pretlidmašīnu baterijas vada komandieris,
                1928. III 01. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1928. IX 14. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1928. XI 18. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1931. V 08. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2582,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1936. III 06. Baterijas (IX) vecākais virsnieks,
                1936. V 14. Vidzemes artilērijas pulka baterijas komandieris,
                1936. V 14. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1938. XII 06. atļauts saukties Veldre,
                1939. XI 16. Apgādes pārvaldes Bruņošanas daļas auto inženieris,
                1940. I 01. beidzis Latvijas Universitātes mehānisko fakultāti,
                                inženieris mehāniķis,
                1940. VIII 26. beidzis Augstākās kara skolas Auto artilērijas nozares
                                nodaļu, kara inženieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 01. pārskaitīts uz korpusu.
                Avots:       LVVA 1496-1-29, 1504-1-72, 5601-1-4756.;
                                „Kadets’ #4/1974.;
                                „Laiks” #43/1968.;
                                V. Eichenbauma arhīvs 3710.

VELDRE Voldemārs Jāna d., virsleitnants.
                * 1902. II 26. Lielsesavas pag. + 1933. VI 26. Rīgā
                Beidzis Lauksaimniecības ekonomiskās sabiedrības Jelgavas
                                lauksaimniecības vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets kandidāts,
                1924. III 01. Beidzis Instruktoru baterijas kursu,
                1924. X 01. armijas kaprālis,
                1925. VIII 29. kadets kaprālis,
                1925. XI 17. kadets seržants,
                1926. III 30. kadets virsseržants,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. IX 01. Smagās artilērijas pulka Baterijas (III) jaunākais virsnieks,
                1927. X 01. Baterijas (I) vada komandieris,
                1927. XI 09. Baterijas (III) vada komandieris,
                1927. XI 28. beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1929. X 21. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1931. V 24. Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                Armijas zirgu sporta kluba biedrs,
                Apbedīts Garnizona draudzes kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1504-1-72-379, 5601-1-6896.;
                                „Latvijas kareivis” #138/1933., #141/1933.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #464.

VELDRE Voldemārs Artūra d., leitnants.
                * 1917. VI 13. Velikije Lukos [agrāk Burkevics] + 2004. X 27. Jelgavā
                1937. Beidzis Hercoga Pētera ģimnāziju Jelgavā,
                1937. X 13. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 11. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1938. IV 12. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1938. V 15. kaprālis,
                1938. X 14. beidzis kara skolas virsnieku vietnieku nodaļu,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. II 28. atļauts saukties Veldre,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Jelgavas kājnieku pulka Kājnieku baterijas jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 30. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, Mīnu metēju vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts no Litenes nometnes,
                1992. VIII 21. piešķirta Latvijas Aizsardzības spēku leitnants dienesta pakāpē,
                                vēlāk virsleitnants,
                1999. X 28. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru,
                Apbalvots ar Aizsardzības Ministrijas Goda zīmi,
                Apbalvots ar NBS Goda zīmi.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-491, 1471-1-93-1, 1491-1-91-221.;
                                „Valdības Vēstnesis” #49/1940.;
                                „Kadets’ #30/2002.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5130.

VELMERS Kārlis Alberts Mārtiņa d., kapteinis.
                * 1901. XI 28. Rīgā
                1922. VI 13. Beidzis Valsts vidusskolu pieaugušiem,
                1922. IX 30. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1923 X 01. armijas kaprālis,
                1923. XII 01. kadets kaprālis,
                1924. IXV 21. kadets seržants,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1924. IX 01. Daugavgrīvas artilērijas Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1924. IX 28. vārds iegravēts marmora plāksne Kara skolas aktu zālē,
                1925. VIII 11. vada komandieris,
                1927. II 26. Fiziskās audzināšanas instruktors,
                1927. XI 09. Baterijas (IV) vecākais virsnieks,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1929. IX 30. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1929. X 01. Beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1930. XI 17. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1931. VIII 01. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1932. III 03. Krasta (II) baterijas vada komandieris,
                1935. VI 21. Latgales artilērijas pulka Baterijas vada komandieris,
                1935. XI 01. Baterijas (IV) vecākais virsnieks,
                1936. VIII 25. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1936. X 26. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1937. II 17. beidzis Slēpošanas kursus,
                1938. IX 29. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas komandieris,
                1939. IX 29. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1939. VII 12. apbalvots: ar Viestura ordeņa V šķiru #385,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Haubiču 640. Pulku, diviziona komandieris,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas Artilērijas pulka: Baterijas (III), Diviziona (IV),
                                vēlāk pulka komandieris, paaugstināts šturmbanfīrers pakāpē,
                1944. III 30. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi,
                1950. Virsaiša Viestura ASV armijas 8920. Rotas virsnieks.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-331, 5601-1-6898.;
                                „Krasta artilērijas pulks”, R., 1938.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Daugavas vanagi” #18/1944.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2879.

VENDELIŅŠ Vladimirs Krišjāņa d., leitnants.
                * 1911. X 30. Svētciema pag.
                1930. VI 14. Beidzis Salacgrīvas pilsētas ģimnāziju,
                1933. III 30. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1934. I 01. dižkareivis,
                1934. III 24. beidzis Instruktoru rotas kursus, eksternis,
                1934. III 27. atvaļināts,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Aizputes kājnieku pulka Ložmetēju instruktoru rotas
                                jaunākais virsnieks,
                1939. XI 11. vada komandieris,
                1940. VIII 13. Rotas (IV) vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 285. pulku, Rotas (I) vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts no Litenes nometnes.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-371, 1498-1-132-37, 5601-1-6903.;
                                LVA 28-1-1.;
                                „Tēvija” #34/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1142.

VESELIS Konstantīns Pētera d., leitnants.
                * 1915. II 27. Ugāles pag. + 1944. I 31. Opočkā, Krievijā
                1933. Beidzis Ventspils valsts vidusskolu,
                1935. X 29. Cēsu kājnieku pulka karavīrs,
                1936. IV 07. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1936. IV 16. Mīnu diviziona Aizžogu tralera „Imanta” dižmatrozis,
                1936. IX 04. Kara skolas jūras kadets,
                1938. beidzi Kr. Valdemāra jūrskolas Kuģu nodaļu,
                1938. IX 01. izstūrējis pārbaudījumus militāri jūrniecības priekšmetos,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Mīnu diviziona pārtikas virsnieks,
                1940. III 16. Diviziona saimniecības priekšnieka v.i.,
                1940.IX 14. pārskaitīts Baltijas flotes Liepājas kara jūras bāzē,
                1943/1944. Grenadieru 33. pulka oberšturmfīrers,
                1944. V 05. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi.
                Avots:       LVVA 471-1-85-354, 5601-1-6919.;
                                „Arhīvs” XXV sējums, Melburnā, 1985.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2374.;
                                „www.nekropole.lv’

VĒTRA Alberts Kārļa d., leitnants.
                *1911. VI 24. Rīgā [agrāk Čure Čura]; S. Milda dz. Purmals
                                + 1942. IX 06. Noriļskā, Krievijā
                1932. X 05. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs,
                1933. III 25. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1933. IX 04. atvaļināts,
                1936. izturējis Izglītības ministrijas pārbaudījumus, eksternis,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1938. VIII 27. kadets kaprālis,
                1939. V 09. atļauts saukties Vētra,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Jelgavas kājnieku pulka Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1939. XII 01. vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, Ložmetēju vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Raiņa 11, Alūksnē.
                Avots:       LVVA 1471-1-15-364, 1491-1-91-65, 5601-1-6971.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks’, trimdā, 1970.;
                                „Valdības Vēstnesis” #106/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1138.;
                                www.nekropole.lv

VĒTRA Artūrs Jāņa Nikolaja d., virsleitnants.
                * 1910. IV 13. Biržu pag [agrāk Dambrauka]
                1929. beidzis Jēkabpils valsts vidusskolu,
                1929. IX 29. Kurzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1930. II 24. beidzis: Instruktoru vada kursu,
                1930 II 26. Latgales artilērijas pulka karavīrs,
                1930. VI 22. Dižkareivis,
                1930. X 01. beidzis Virsnieku vietnieku kursus, kaprālis,
                1931. I 01. atvaļināts,
                1931. II 11. virsnieka vietnieks,
                1931. IV 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (VII)
                                virsdienesta lielgabala priekšnieks,
                1931. VII 31. Baterijas (VII) pārdēvēta par Jātnieku bateriju,
                1932. IX 23. beidzis Zirgu iejādes kursus,
                1933. VIII 02. beidzis Telefonistu instruktoru kursus,
                1933. IX 19. Remontu komandas vecākais zirgu apjādētājs,
                1934. X 06. Jātnieku baterijas  telefonists,
                1935. II 15. beidzis Sakaru virsdienesta instruktoru kursus,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 01.,
                1937. VIII 11. Rēzeknes kājnieku pulka ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1938. II 09. atļauts saukties Vētra,
                1938. IX 12. Bataljona (I) sakaru vada komandieris,
                1939. VIII 31. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1940. I 05. Bataljona (III) sakaru vada komandieris,
                1940. VII 20. Valmieras kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1940. VIII 08. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VIII 01.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, bataljona (III) ložmetēju
                                vada komandieris,
                1940. IX 29. Sakaru rotas štāba vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1385, 1492-235-175, 1497-1-232-35,
                                                5601-1-6922.;
                                LVA 691-1-1.;
                                „Valdības Vēstnesis” #123/1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs 34168.

VĒVERS Aleksandrs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1907. XII 29. Rīgā + 1985. V 09. Detroitā, ASV
                1928. VI 10. Beidzis Rīgas Jūrmalas pilsētas vidusskolu,
                1928. IX 29. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1929. VIII 29. armijas kaprālis,
                1929. XI 30. kadets kaprālis,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1931. XII 01. vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1934. I 25.-1936. I 27. piekomandēts Zemgales divīzijas štābam,
                                Operatīvas daļas adjutanta palīgs,
                1934. III 31. Rotas (I) vada komandieris,
                1934. IX 19. Rotas (III) vada komandieris,
                1934. beidzis Virsnieku ložmetēju kursus,
                1936. X 05. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1937. V 26. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1938. II 03. Cēsu kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1939. I 02. vada komandieris,
                1939. II 15. Rotas (I) vada komandieris,
                1939. V 26. Rotas (II) vada komandieris,
                1939. I 13. piekomandēts Armijas štāba Apmācības daļai,
                                Nodaļas (I) priekšnieka palīga v.i.,
                1939. III 11.-1940. X 26. piekomandēts Armijas štāba Apmācības daļai,
                                Nodaļas (II) priekšnieka palīga v.i.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 26. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                1944. Daugavgrīvas 272. kārtības dienesta bataljona virsnieks,
                1944. IV 22. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi,
                1944/1945. Rīgas I policijas pulka Bataljona (III) adjutants,
                                paaugstināts hauptmanis pakāpē,
                Bijis Latviešu virsnieku apvienības Mičiganas nodaļas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1500-1-73-235, 1500-1-74-373, 5601-1-6923.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Laiks” #41/1985.;
                                „Daugavas Vanagu Mēnešraksts” #4/1985.;
                                „Kadets” #15/1985.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3705.

VĒVERIS Jānis Alfrēds Jāņa d., virsleitnants.
                * 1908. III 02. Burtnieku pag.; S. Helēna dz. Pulmanis
                                + 1984. IV 19. Konventrijā, Anglijā
                Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1929. II 25. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1929. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1930. VIII 28. armijas kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1932. XI 14. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1933. XII 16. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1934. II 19. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1934. IX 30. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1935. VIII 15. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1935. IX 16. Sakaru bataljona Instruktoru (II) rotas vada komandieris,
                1937. X 15.-1938. X 17. piekomandēts Lietuvas armijai,
                1938. VIII 23. Instruktoru (I) rotas vada komandieris,
                1940. IV 13.-X 25. piekomandēts Lietuvas Augstākai karas skolas, kursu iziešanai,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Atsevišķo sakaru bataljonu, radiostacijas priekšnieks,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas Sakaru bataljona Radio rotas komandieris,
                1945. II 11. Sakaru bataljona komandieris,
                1945. V 03. Amerikāņu gūstā.
                Avots:       LVVA 1497-1-231-415, 5601-1-6925.;
                                LVA 698-1-3.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Londonas Avīze” #1924/1984.;
                                „Daugavas Vanagu Mēnešraksts” #3/1984.;
                                Ērika Priedīša arhīvs;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2388.

VĪČS Longins Andreja d., leitnants.
                * 1912. I 27. Olaines pag.: T. rakstnieks; S. Ērika dz. Ozoliņš
                                + 1966. X 17. Doverā, ASV
                1932. Beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1933. IX 29. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1934. III 24. beidzis Ložmetēju instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1934. III 28. kaprālis,
                1934. VIII 18. Kara skolas virsnieku vietnieku kursus,
                1934. X 01. atvaļināts,
                1934. XI 13. virsnieka vietnieks,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Auto tanku brigādes virsnieks,0
                1940. XII 20. atvaļināts,
                Latviešu virsnieku apvienības ASV biedrs,
                Korporācijas Fraternitas Livonika filistrs.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-495, 1471-1-93-14.;
                                LVA 698-1-11.;
                                „Laiks” #86/1966., #90/1966.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5131.

VIDEJAIS Lauris Antona d., leitnants.
                * 1911. XI 05. Stirnienes pag.
                Beidzis Varakļānu valsts ģimnāziju,
                1933. III 29. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs,
                1933. IX 23. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1934. II 20. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1934. II 23. kaprālis,
                1934. II 26. atvaļināts,
                1934. V 28. virsnieka vietnieks,
                1934. XII 05. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (I) virsdienesta grupas komandieris,
                1936. X 05. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1939. XI 30. beidzis Kājnieku un jātnieku sapieru virsnieku kursus,
                1939. XII 01. vada komandieris,
                1940. VI 21. Sapieru vada komandieris,
                                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. Pulku, Rotas (VII) vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-297, 1500-1-74-16, 5601-1-6934.;
                                LVA 688-1-1.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3858.

VIDUŠS Jānis Andreja d., leitnants.
                * 1898. XI 27. Praulienas pag.
                1919. X 04. Armijas artilērijas rezerves karavīrs,
                1919. X 09. Rezerves bataljona karavīrs,
                1919. X 12. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1919. X 14. Armijas artilērijas rezerves karavīrs,
                1919. XI 20. Armijas artilērijas rezerves virsnieku kursus,
                1919. XI 20. Artilērijas kadets skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Vidzemes artilērijas pulka Diviziona (IV) Baterijas (II)
                                jaunākais virsnieks,
                1920. VIII 17. Divizions (IV) pārdēvēts par (I),
                1921. III 04. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības Krustu #872.,
                1938. A/S „Bekona Eksports” pilnvarnieks,
                1938. A/S „Latvijas centrālais sēklu eksports” pilnvarnieks,
                1939. Praulienas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1940. lauksaimnieks Praulienas pag Ješkās.
                Avots:       LVVA 3407-1-84-109, 5601-1-6942.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” #292/1938.;
                                „Brīvā Zeme” #95/1938.;
                                „Jaunākas Ziņas” #95/1938.;
                                „Sēta un Druvā” # 27/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1171.

VIESIS Rūdolfs Alfrēds Jāņa d., leitnants.
                * 1915. VI 09. Jaunpiebalgas pag. + 1944. III 26. Austrumu frontē
                Beidzis Cesvaines valsts ģimnāziju,
                1937. X 01. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 12. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1938. IV 22. Rēzeknes kājnieku pulka instruktors,
                1938 X 14. beidzis Kara skolas virsnieku vietnieku nodaļu,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Auto tanku brigādes virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 183. divīziju, Atsevišķā izlūku bataljona
                                Tanku rotas vada komandieris,
                1943/1944. Grenadieru 44. pulka virsnieks.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-498.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5133. 

VIESĪTIS Vilis Pētera d., leitnants.
                * 1899. XI 21. Rīgā
                Beidzis Rīgas reālskolu,
                1919. VI 15. Rēzeknes kājnieku pulka brīvprātīgais, Skolnieku rotas seržants,
                1919. XII 05. Latvijas kara skolas Rotas (II) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (XI) vada komandieris,
                1920. XII 30. Rotas (VIII) vada komandieris,
                1921. II 19. Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1921. V 25. beidzis Virsnieku fiziskās audzināšanas kursus,
                1921. VII 03. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1921. IX 09. Rotas (III) ložmetēju vada komandieris,
                1922. VII 22. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4482.
                Avots:       LVVA 5601-1-6951.;
                                „Jelgavas kājnieku pulka”, R., 1929.;
                                „Valdības Vēstnesis” #275/1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4797.

VIJUPS Augustīns Augusta d., leitnants.
                * 1917. VIII 04. Tallinā, Igaunijā [agrāk Pāže] + 1999. I 21.
                Beidzis Mazsalacas valsts ģimnāziju,
                1937. X 14. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 13. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1938. IV 23. Rēzeknes kājnieku pulka instruktors,
                1938. X 14. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļu,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VI 11. atļauts turpmāk saukties Vijups,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Daugavpils kājnieku pulka,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 295. pulku, vada komandieris,
                1941. VI 14. apcietināts Litenes nometnē.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-628, 1471-93-12.;
                                „Valdības Vēstnesis” # 130/1940.
                                „Tēvija” #12/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4179.

VĪĶIS Kārlis Mārtiņa d., leitnants.
                * 1900. X 19. Baldones pag. + 1922. V 10. Cēsīs
                Beidzis R. Gēgera komercskolu Rīgā,
                1919. IX 24. Armijas aviācijas parka Aviācijas (II) nodaļas karavīrs,
                1919. X 22. Armijas artilērijas rezerves Baterijas (VIII) karavīrs,
                1919. XI 20. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Zemgales artilērijas pulka Diviziona (X) Baterijas (I)
                                jaunākais virsnieks,
                1920. VIII 22. pārdēvēta par Bateriju (I),
                1921. I 22. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1921. III 15. Baterijas (I) vada komandieris,
                1922. II 15. Instruktoru baterijas vada komandiera palīgs,
                1922. V 10. miris pašnāvībā.
                Avots:       LVVA 5601-1-6987.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6564.

VĪKSNE Ādolfs Vilis Ernesta d., kapteinis.
                * 1900. VII 26. Vecauces pag.; S. Šarlote Beiermans
                Beidzis Jelgavas valsts vidusskolu,
                1922. IX 30. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1923. X 01. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1924. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (I) vada komandieris,
                1925. V 27. Diviziona (I) sakaru virsnieks,
                1928. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1929. IX 23. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1929. XI 08. Bruņotu vilcienu pulka Bruņota (I) vilciena artilērijas vada komandieris,
                1930. VI 26. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1930. VI 26. Piešķirts lidotāju novērotāja nosaukums,
                1937. IX 02. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1937. IX 02. Bruņota (III) vilciena vecākais virsnieks,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4351,
                1940. I 18. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (II) komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Artilērijas 639. Pulku, Ķīmiskā dienesta priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6906.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1136.

VĪKSNE Arnolds Voldemāra d., kapteinis.
                * 1905. V 09. Annas pag.; S. Ņina dz. Čemodanok
                1923. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. armijas kaprālis,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1926. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (V) vada komandieris,
                1927. III 02. Beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1929. X 21. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1932. VII 01. Pulka sakaru virsnieks,
                1934. II 15. Pulka saimniecības virsnieks,
                1936. XI 17. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4146,
                1936. XII 01. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1937. V 10. Zenītartilērijas baterijas vecākais virsnieks,
                1937. VII 17. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1939. VI 08. paaugstināts kapteinis  pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1939. VI 08. Sakaru baterijas komandieris,
                1940. IV 26. Baterijas (II) komandieris,
                1940. V 01. beidzis Rotas komandieru kursus,
                1940. X 14. Atvaļināts,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas artilērijas pulka Diviziona (III)
                                hauptšturmfīrers,
                1944. Bijis Baterijas (III) komandieris,
                1944. VIII 15. Baterijas (VII) komandieris,
                1945. I 06. apbalvots ar Dzelzs Krusta II kalsi.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-229, 5601-1-6970.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1107.

VĪKSNE Augusts Aleksandrs Eduarda d., leitnants.
                * 1914. XI 14. Liepnas pag. + 2010. X 30. Kanādā
                Beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1937. X 14. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 13. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1938. X 14. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļu,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 22. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. divīziju, Atsevišķā sapieru bataljona
                                vada komandieris,
                1940. Strēlnieku 195. pulka virsnieks,
                1943/1945. Leģiona virsnieks, oberšturmfīrers,
                1992. dzīvo Kanādā.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-564, 1491-1-91-217.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, Trimdā 1970.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5134.

VĪKSNA Jānis Alberts Niklasa d., virsleitnants.
                * 1906. I 15. Krustpils pag.; S. Marianna Andžesons
                1925. VI 17. Beidzis Jēkabpils vidusskolu,
                1925. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1927. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. XII 22. kadets kaprālis,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Dobeles kājnieku pulka Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1931. IV 01. vada komandieris,
                1935. IX 20. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1938. VI 02. Rēzeknes kājnieku pulka Instruktoru rotas vada komandieris,
                1939. III 20. Apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XI 02. Krāslavas V bataljona Rotas (III) vada komandieris,
                1940. IX 22. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1497-1-232-121, 1499-1-235-325, 5601-1-6977.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6879.

VIKŠS SOBOLEVSKIS Žoržs Eduards Kārļa d., kapteinis.
                * 1898. I 17. Pērnavā, Igaunijā; S. Lilija dz. Rezevskis
                                + 1943. V 15. Noriļlagā, Krievijā
                1913. Dibināja Baltijas skautu pulciņu „Družina”,
                1916. Krievijas Sarkanā Krusta lazaretes sanitārs,
                1917. apbalvots ar Sarkanā Krusta medaļu,
                1918. beidzis Išimas ģimnāziju,
                1919. beidzis Omskas mācības komandu,
                1919. Sibīrijas stepes I smagās artilērijas diviziona karavīrs,
                1920. I 28.- VI 02. Troickas pulka strēlnieks,
                1920. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa krustu,
                1920. paaugstināts karodznieka pakāpē,
                1920. IX 28. artilērijas kaprālis,
                1920. X 08. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1920. XII 15. Latvijas skautu organizācijas Virsskautmasters,
                1921. VI 20. kadets kaprālis,
                1921. VIOI 28. kadets seržants,
                1921. XII 01. kadets virsseržants,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Smagās artilērijas diviziona Baterijas (IV) vada komandieris,
                1922. XII 18. beidzis Fiziskās audzināšanas kursus,
                1923. VI 01. Baterijas (II) vada komandieris,
                1923. VI 07.-1926. I 27. piekomandēts Artilērijas inspektora štābam,
                                Inspekcijas nozares adjutanta v.i.,
                1923/1926. Latvijas skautu priekšnieks,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1925. XII 01. Baterijas (I) vada komandieris,
                1926. II 02. Baterijas (II) vada komandieris,
                1926. XII 01. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1927. VIII 01. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1928. III 16. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1928. XII 06. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1928. XII 06. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu 10. gadu piemiņas medaļu,
                1930. X 08. Pulka sakaru virsnieks,
                1931. V 08. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2579,
                1931. VI 17. apbalvots: ar Lietuvas Republikas Vitauta Diža medaļu,
                1933. III 16. Baterijas (VII) vecākais virsnieks,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1933. XI 23. Baterijas (VIII) komandieris,
                1933. XI 30. Baterijas (VII) komandieris,
                1935. IV 02. Beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1936. XI 27. Baterijas (X) komandieris,
                1939. IX 21. Zenītartilērijas pulka baterijas (III) komandieris,
                1939. X 23. Baterijas (VIII) komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 07. pārskaitīts uz Kavalērijas XX pulku,
                                Zenītartilērijas baterijas komandieris,
                1941. VI 14. deportēts,
                Sporta apģērbu darbnīcas un tirgotavas īpašnieks, Ģertrūdes ielā 17, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1504-1-72-355, 1508-1-12-133, 5601-1-6984.;
                                „Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                „Jaunatnes Vadonis” #3/1923.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2848.;
                                www.nekropole.lv

VILCIŅŠ Roberts Valdemārs Jāņa d., leitnants.
                * 1913. I 08. Rīgā; S. Emma dz. Aškevičs
                1934. VI 14. Beidzis Latvijas kultūras veicināšanas biedrības ģimnāziju,
                1935. X 30. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1936. IV 04. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1936. VIII 07. Beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 05. kadets kaprālis,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Bruņoto vilcienu pulka Bruņota (I) vilciena vada komandieris,
                1939. IV 29. Ieguva artilērijas virsnieka tiesības,
                1940. II 01. Vidzemes artilērijas pulka Rūjienas (III) baterijas vada komandieris,
                1940. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts  uz korpusu,               
                1944. beidzis Rīgas Universitāti, inženieris mehāniķis,
                1944/1945. Leģiona šturmfīrers,
                1945. III 29. iecelts Grenadieru 34. Pulka Rotas (IV) komandieri.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-219, 5601-1-6994.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1155.

VILDBERGS Aleksandrs Ferdinanda d., leitnants.
                * 1895. II 17. Šķībes pag. + 1967. VI 04. Milvokos, ASV
                1919. V 20. Rīgas Jūrmalas komandantūras karavīrs,
                1919. VI 02. Bolderājas jaunformējumā rotas karavīrs,
                1919. VII 10. Rīgas Jūrmalas jaunformējama rotas karavīrs,
                1919. VII 30. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1919. XI 02. Armijas artilērijas rezerves Rezerves (VIII) baterijas karavīrs,
                1919. XI 05. Artilērijas kursu karavīrs,
                1919. XI 20. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Zemgales artilērijas pulka Diviziona (X) Baterijas (II)
                                jaunākais virsnieks,
                1920. X 13. Baterijas (II) vecākais virsnieks un saimniecības
                                priekšnieka v.i.,
                1921. II 06. Baterijas (II) vada komandiera palīgs,
                1921. III 22. atvaļināts,
                167. VI 07. apbedīts Milvoku latviešu kapos,
                Lauksaimnieks Dobeles pagastā.
                Avots:       LVVA 5601-1-6995.;
                                „laiks” #30/1967.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1899.

VILDE VILDEMANS Lotars Hugo d., kapteinis.
                *1900. V 25. Kalkunes pag. (Lothar von Wilde Wildemann); S. Meta dz. Vinters
                                + 26.01.1944. Austrumu frontē
                1919. V 27. Zemessargu II bataljona II baterijas karavīrs,
                1919. apbalvots ar Landesvera Goda Zīmi ar šķēpiem,      
                1920. I 20. ievainots pie Rēzeknes,
                1920. apbalvots ar Landesvera Ievainojuma zīmi,
                1920. Kurzemes artilērijas pulkā, karavīrs,
                1920. IX 29. dižkareivis pakāpē,
                1920. X 15. Karaskolas artilērijas nodaļā, kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis pakāpē,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (IV) vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. I 20. Smagās artilērijas diviziona Baterijas (I) vada komandieris,
                1923. X 01. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1924. XI 03. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķīru # 1719,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. VI 01. Smagās artilērijas divizions pārdēvēts par pulku,
                1928. III 16. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1928. IX 14. beidzis: Artilērijas virsnieku kursus ar II šķīru,
                1928. X 14. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1928. XI 18. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1930. XI 04. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1931. VIII 08. Baterija (V) pārdēvēta par (III),
                1933. V 19. Baterijas (III) komandieris,
                1933. VIII 05. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.
                1936. III 02. beidzis Auto tanku virsnieku kursus,
                1936. III 05. Baterijas (XI) komandieris,
                1937. VII 31. beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
\               1938. VII 29. Baterijas (VII) komandieris,
                1939. IX 21. Zenītartilērijas pulka Baterijas (VII) komandieris,
                1939. X 19. atvaļināts,
                1939. XI 28. izbrauca uz Vāciju, Stabu 18-26,
                Apbalvots ar Dzelzs Krusta II pakāpi,
                Avots:       LVVA 1504-1-72-361., 5601-1-7000.;
                                „Tēvija“ # 48/1944.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2268.

VILDMANIS Vjačeslavs Vilhelma d., virsleitnants.
                * 1905. II 18. Maskavā. Krievijā; S. Līvija dz. Rivelis
                Beidzis Liepājas Poļakova krievu vidusskolu,
                1926. IX 29. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 21. armijas kaprālis,
                1929. VIII 31. beidzis ar III šķiru paaugstināts kadets seržants pakāpē,
                1929. VIII 31. Aizputes kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas virsseržants
                1930. V 21. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. V 21.
                1930. V 21. Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1931. III 15. Liepājas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1933. IV 10. Rēzeknes kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. V 21.
                1935. VI 28. Ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1935. XI 28. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1936. XII 17. Cēsu kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1937. IV 30. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1937. V 31. vada komandieris,
                1939. XI 02. Robežsargu brigādes Abrenes III bataljona Rotas (III)
                                vada komandieris, Radovā,
                1940. VIII 02. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1493-1-143-517a, 1497-1-231-457, 5601-1-7001.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2266.

VILIPS Pēteris Kārlis Eižens Kārļa d., virsleitnants.
                * 1900. X 01. Rīgā + 1982. XII 06. Melvūdā, Kanādā
                1916. Rīgas VI skautu pulciņa dalībnieks Tērbatā,
                1923. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01/. armijas kaprālis,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1926. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (III) jaunākais virsnieks,
                1926. XI 01. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1927. IX 01. Baterijas (V) vada komandieris,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1933. Daugavas novada skautu priekšnieks,
                1933. V 17. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1933. VIII 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2987,
                1933. XII 13. Bruņotā vilcienu pulka Bruņotā (III) vilciena vada komandieris,
                1935. X 10. Bruņotā (IV) vilciena artilērijas vada komandieris,
                1935. XI 29.-1936. V 04. Piekomandēts Smagās artilērijas pulkām,
                                virsdienesta instruktoru kursu priekšnieka palīgs,
                1937. IX 03. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1938. IX 06. Baterijas (I) vada komandieris,
                1939. IX 26. Krasta artilērijas pulka Zenītartilērijas (I) baterijas
                                komandiera palīgs,
                1939. XI 02. Sakaru baterijas komandiera palīgs,
                1939. XII 21. Baterijas (V) komandiera palīgs,
                1940. IX 14. Pārskaitīts: uz Baltijas flotes kara jūras Liepājas bāzē,
                1941. Kārtības policijas vadītājs Bolderājā,
                1943/1945. Leģiona rotas komandieris, hauptšturmfīrers,
                1955. Latviešu skautu priekšnieks,
                Apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru,
                Apbalvots ar Baltas Lilijas ordeņi,
                Apbalvots ar Pelēkā vilka ordeņi,
                Latviešu virsnieku Kanādā biedrs,
                Čikāgas Daugavas Vanagu apvienības vanags.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-247, 5601-1-7005.;
                                „Austrālijas Latvietis” #288/1955.;
                                „Laiks” #2/1983., #79/1980.
                                „Kadets” #9/1980.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3264.

VILKS Arnolds Pētera d., virsleitnants.
                * 1906. IX 18. Ķoņu pag. + 1944. IV 08. Frontē
                1928. Beidzis Rūjienas valsts vidusskolu,
                1929. II 25. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1929. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1930. VIII 29. armijas kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1934. II 01. vada komandieris,
                1934. XI 17. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1934. XII 19. Armijas štāba rotas jaunākais virsnieks,
                1936. IV 01. Armijas štāba rota pārformēta par bataljonu,
                136. IV 01. Rotas (II) vada komandieris,
                1937. III 22. Beidzis Armijas slēpošanas kursus,
                1937. XI 10. beidzis Militāras fiziskās audzināšanas kursus,
                1940. III 02. Rotas (II) komandiera palīgs,
                1940. XI 01. pārskaitīts uz Rīgas kājnieku kara skolu,
                1941. IX 04. Rīgas I atsevišķā kārtības dienesta bataljona
                                Rotas (IV) vada komandieris,
                1944. Kartības dienesta XVII bataljona Rotas (III) komandieris,
                1944. Grenadieru 44. pulka oberšturmfīrers,
                1944. III 18. apbalvots ar Dzelzs Krusta II pakāpi,
                1944. bataljona (II) komandieris,
                1944. IV 21. apbedīts Skudrītes kapos Rūjienā.
                Avots:       LVVA 5601-1-7011.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Tēvija” #92/1944.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2389.

VILKS Arnolds Jāņa d., virsleitnants.
                * 1913. V 24. Asītes pag.
                1932. Beidzis Liepājas valsts tehnikumu,
                1932. IX 01. Jātnieku pulka karavīrs,
                1933. V 01. beidzis Instruktoru eskadrona kursu, dižkareivis,
                1933. VIII 30. beidzis Virsnieku vietnieku kursus, kaprālis,
                1933. X 01. Sapieru komandas virsdienesta instruktors,
                1934. III 26. virsnieka vietnieks,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Liepājas kājnieku pulka Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1937. XI 27. vada komandieris,
                1939. VI 06. Rotas (V) vada komandieris,
                1939. XI 28. Rota (V) pārdēvēta par (VI),
                1940. III 13. Auto tanku brigādes Tanku (II) rotas vada komandieris,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940. VIII 27. Apmācības bataljona Rotas (I) komandiera palīgs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 183. Divīzijas Prettanku divizionu,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas artilērijas pulka hauptšturmfīrers.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1294, 1478-1-157-109 1484-1-27-227.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2383.

VILKS Miķelis Jāņa d., kapteinis.
                * 1900. XII 05. Rīgā [agrāk Žuravskis]
                1918. V 28. Beidzis Ventspils reālskolu,
                1921. X 05. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1922. VIII 29. armijas kaprālis,
                1923. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1923. IX 01. Artilērijas instruktoru baterijas virs štata virsnieks,
                1924. IX 01. vada komandieris,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. VIII 01. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1928. VIII 08. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1931. VIII 01. Artilērijas instruktoru baterija pārformēta
                                par Atsevišķo artilērijas divizionu,
                1931. VIII 01. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1934. IX 05. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1934. XI 07. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3386,
                1936. X 29. Bruņota vilcienu pulka Bruņota (I) vilciena vecākais virsnieks,
                1936. X 29. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1937. VIII 12. Bruņotā (I) vilciena baterijas komandieris,
                1940. I 18. Vidzemes artilērijas pulka baterijas komandieris,
                1940. VI 13. piešķirts uzvārds Vilks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts  uz korpusu.
                Avots:       LVVA 1482-1-40-37, 5601-1-7475.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2605.

VILMANIS Voldemārs, leitnants.
                Sk. Vītums Voldemārs.

VILNIS Aleksandrs Osvalds Kārļa d., leitnants.
                * 1914. II 22. Rīgā [agrāk Jasas]
                1936. beidzis Rīgas pilsētas komercskolu,
                1936. VIII 28. Sapieru pulka karavīrs,
                1937. III 19. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1937. III 19. ieguva ķīmiķa speciālista nosaukumu,
                1937. V 14. kaprālis,
                1937. VII 28. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1937. XI 02. seržants,
                1937. XII 01. Instruktoru rotas virsdienesta grupas kaprālis,
                1937. XII 23. virsnieka vietnieks,
                1938. X 24. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. Kadets kaprālis,
                1940. III 14. Piešķirts uzvārds Vilnis,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Sapieru pulka Sapieru (I) rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. divīzijas Atsevišķo
                                sapieru bataljonu, vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 43. Pulka virsnieks,
                1944. I 30. paaugstināts oberšturmfīrers pakāpē,
                1943. IX 15. apbalvots ar dzelzs Krusta II klasi,
                1944. II 09. apbalvots ar dzelzs Krusta I klasi.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-463, 1471-1-93-17.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5127.

VILNIS Fricis Indriķa d., leitnants.
                * 1916. IX 21. Krievijā [agrāk Goldbergs]
                Beidzis Liepājas valsts tehnikumu,
                1937. X 13. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 11. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1938. XII 14. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļu,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. II 02. piešķirts uzvārds Vilnis,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Ventspils kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts  uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-523, 14721-1-93-17.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5135.

VILNIS Roberts Ādama d., leitnants.
                * 1911. V 23. Nītaures pag.; S. Lūcija dz. Driksne + 1998. X 02. Huddingē, Zviedrijā
                1932. VI 16. Beidzis Rīgas pilsētas IV ģimnāziju,
                1932. IX 28. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs,
                1933. III 25. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1933. VIII 18. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1933. VIII 23. Rēzeknes kājnieku pulka Instruktoru rotas virsdienesta instruktors,
                1933. X 18. virsnieka vietnieks,
                1934. IX 26. Rotas (III) instruktors,
                1936. II 26. Rotas (VII) instruktors,
                1936. X 06. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 05. kadets kaprālis,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1938. XI 25. vada komandieris,
                1939. V 26. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1940. III 11. Beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                1943/1945. Leģiona oberšturmfīrers,
                Latviešu nacionālā fonda bijušais padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-96, 1493-1-144-115, 5601-1-7025.;
                                „Brīvā Latvijā” #42/1998.
                                V. Eichenbauma arhīvs #1154.

VILSONS Viktors Jānis Mārtiņa d., virsleitnants.
                * 1909. XII 17. Saldū + 1960. XII 27. Rīgā
                1928. VI 20. Beidzis saldus pilsētas vidusskolu,
                1928. X 01. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1929. II 27. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1929. VI 22. dižkareivis,
                1929. VII 28.kKaprālis,
                1929. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1931. IX 01. Liepājas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1934. IX 20. vada komandieris,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1935. IV 13. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1935. IX 23. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1935. XII 06. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1936. X 17. Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1938. III 26. beidzis Prettanku lielgabalu virsnieku kursus,
                1939. XI 21. Prettanku lielgabalu vada komandieris,
                1940. III 04. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 30. pārskaitīts  uz Strēlnieku 186. pulku, Prettanku
                                lielgabalu vada komandieris,
                Apbedīts Garnizona kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1489-1-27-185, 5601-1-7028.;
                                LVA 691-1-1.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2390.

VIĻUMSONS Raimonds Jēkaba d., leitnants.
                * 1906. X 08. Bauskā; S. Laila dz. Rozentāls + 1933. I 17. Daugavpilī
                Beidzis J.Kļaviņas vidusskolu Bauskā,
                1927. IX 29. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1929. X 26. Ložmetēju (III) rotas jaunākais virsnieks,
                1930. III 26. Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1931. III 04. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1931. III 01. vada komandieris,
                1932. VII 07. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1933. I 17. miris Daugavpils kara slimnīcā,
                1933. I 22. apbedīts Bauskas pilsētas kapos.
                Avots:       LVVA 1500-1-74-367, 5601-1-7035.;
                                „Latvijas Kareivis” #16/1933.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1060.

VINKLERS Oļģerts Jēkaba d., leitnants.
                * 1917. I 03. Hapsalā, Igaunijā + 1995. IV 25. Rīgā
                1936. beidzis P. Dzeņa ģimnāziju Rīgā,
                1936. X 14. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs,
                1937. IV 09. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1937. IV 10. dižkareivis,
                1937. V 15. kaprālis,
                1937. IX 29. atvaļināts,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1940. IV 09. vada komandieris,
                1940. IX 07. beidzis Aviācijas skolas Novērotāju nodaļu,
                1940. IX 17. pārskaitīts Baltijas flotes Liepājas kara jūras bāzē
                                Jūras aviācijas eskadriļas sastāvā,
                1943/1945. Grenadieru 43. Pulka virsnieks,
                1943. IX 04. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klases,
                1944. I 30. paaugstināts oberšturmfīrers pakāpē,
                1944. III 30. apbalvots ar Dzelzs Krusta I klases,
                1992. VIII 21. piešķirta Latvijas Aizsardzības spēku atvaļināta virsleitnanta
                                dienesta pakāpē.
                Avots:       LVVA 1493-1-144-181, 5601-1-7043.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Tēvijas Sargs”, R., 1992., septembris;           `
                                „Virsotnes ēna’, Trimdā, 2002.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1139.

VINTERGRĪNS Roberts Jura d., leitnants.
                * 1895. VIII 03. Lubejas pag.
                1919. VI 17. Ventspils kājnieku pulka rakstvedis,
                1919. X 05. Latvijas kara skolas Rotas (I) kadets,
                1920. V 01. kadets kaprālis,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Tanku diviziona Rotas (II) vada komandieris,
                1921. III 16. Rīgas kājnieku pulka ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1921. VII 01. Izslēgts no pulka kā dezertieris,
                1922/1929. tiek meklēts.
                Avots:       LVVA 5601-1-7045.;
                                „Valdības Vēstnesis” #35/1922.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4008.

VINTERS Irvalds Jāņa d., virsleitnants.
                * 1908. XII 31. Rīgā
                1928. VI 12. Beidzis Tukuma vidusskolu,
                1928. IX 28. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1929. II 27. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1929. VI 22. dižkareivis,
                1929. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1930. VIII 28. armijas kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Ventspils kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1933. XI 01. Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1936. II 11./1937. III 30. piekomandēts Kurzemes artilērijas pulkam,
                                artilērijas virsnieka pārbaudījumiem,
                1936. XII 17. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (V) vada komandieris,
                1937. V 24. beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1939. I 12. Sakaru baterijas vada komandieris,
                1939. II 17./1940. II 21. piekomandēts Lietuvas armijai,
                1939. XI 15. Baterijas (V) pārdēvēta par (VI),
                1939. XI 15. Baterijas (VII) vada komandieris,
                1940. I 15. Baterijas (VII) pārdēvēta par (VI),
                1940. III 18. Zenītartilērijas pulka Instruktoru baterijas vada komandieris,
                1940. VIII 25. Baterijas (IX) komandiera palīgs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. XI 26. pārskaitīts uz Strēlnieku 183. divīzijas Zenītartilērijas diviziona
                                apgādes priekšnieks,
                1942. I 11. Kārtības dienesta 28. Bauskas bataljona adjutants,
                1943/1945. Leģiona virsnieks,
                1946/1955, Sibīrijā,
                1993. XI 11. Piešķirta Aizsardzības spēku kapteiņa pakāpē.
                Avots:       LVVA 5601-1-7049.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Kadets’ #22/1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2391.

VIRSAITIS Pauls Pētera d., virsleitnants.
                * 1905. I 15. Jelgavā [agrāk Hauptmanis Auptmanis]
                Beidzis Rīgas pilsētas I vidusskolu,
                1929. II 25. Bruņoto vilcienu pulka Bruņotā (III) vilciena karavīrs,
                1929. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1930. VIII 08. armijas kaprālis,
                1930. XI 29. kadets kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (IV) jaunākais virsnieks,
                1931. X 01. vada komandieris,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,-
                1937. IX 20.-1940. X 22. piekomandēts Augstākās kara skolas
                                Speciālai nodaļai, artilērijas nozares kursu iziešanai,
                1940. II 08. Piešķirts uzvārds Virsaitis,
                                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 22. pārskaitīts  uz Artilērijas 640. pulku.
                Avots:       LVVA 5601-1-7060.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

VĪTOLIŅŠ Ādolfs Ādolfa d., kapteinis.
                * 1901. X 24. Bāku, Krievijā + 1972. XI 19. ASV
                1919. VI 16. Beidzis Bāku vidusskolu,
                1921. XI 09. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1922. IX 01. armijas kaprālis,
                1923. VIII 21. kadets kaprālis,
                1923. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1923. IX 01. Bruņoto vilcienu diviziona Bruņotā (II) vilciena vecākā virsnieka v.i.,
                1924. VIII 15. Bruņotā (I) vilciena artilērijas vada komandieris,
                1925. XI 22. Bruņotā (II) vilciena artilērijas vada komandieris,
                1926. VII 08. Bruņoto vilcienu divizions pārformēts par pulku,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. IV 20. beidzis Lokomotīvju vadītāju kursus,
                1928. IX 01. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1934. V 06. Bruņotā (II) vilciena vecākais ložmetēju virsnieks,
                1934. IX 07. beidzis Virsnieku ložmetēju kursus,
                1936. V 16. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1936. V 19. Bruņotā (III) vilciena vecākais ložmetēju virsnieks,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4154,
                1936. XII 13. Pulka lokomotīvju speciālists,
                1937. VII 30. beidzis Bataljonu komandieru kursus,
                1938. XII 09. Artilērijas inspektora štāba gāzu lietu speciālists,
                1939. V 06. Beidzis Aerologu meteorologu kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 24. pārskaitīts uz Artilērijas 613. pulku, sakaru priekšnieks,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas artilērijas pulka baterijas komandieris.
                Avots:       LVVA 1481-1-142-67, 5601-1-7072.;
                                „Kadets” #4/1972.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2364.

VĪTOLS Arvīds Alfrēds Jāņa d., leitnants.
                * 1914. XII 26. Valmierā + 1941. VII 03. Dzērbenes pag.
                1936. VI 19. Beidzis Tukuma Z. Meierovica komercskolu,
                1936. X 14. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1937. IV 07. beidzis Instruktoru rotas kājnieku lielgabalu kursu, kaprālis,
                1937. IX 02. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku kursus,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1937. XI 10. armijas virsnieku vietnieks,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Daugavpils kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1939. XI 10. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1939. XII 08. Rota (III) pārdēvēta par (X),
                1940. IX 07. beidzis Aviācijas skolas novērotāju nodaļu,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 09. pārskaitīts  uz Strēlnieku 295. Pulku,
                1941. nošauts pie Dzērbenes, Drustos,
                1941. VII 09. apbedīts Drustu kapos.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-356, 5601-1-7077.;
                                „Tēvija” #23/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1140.

VĪTOLS Augusts Jāņa d., kapteinis.
                * 1901. V 17. Tūjas pag.; S. Antonija dz. Tūcs
                Beidzis Limbažu valsts vidusskolu,
                1919. X 05. Valmieras apsardzības rotas karavīrs,
                1919. XI 07. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1920. III 01. Armijas telegrāfa karavīrs,
                1920. IV 07. atvaļināts,
                1922. IX 30. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1923. V 17. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. X 01. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1924. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (II) vada komandieris,
                1927. VIII 01. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1928. VIII 06. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1928. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. XI 18. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. IX 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1814,
                1932. X 01. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1933. VIII 30. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1934. VII 31. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1934. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1937. VII 01. Bruņotu vilcienu pulka virsnieks,
                1937. VII 01. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1937. IX 04. Zemgales artilērijas pulka Baterijas komandieris,
                1940. I 11. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts  uz Artilērijas 640. pulku, baterijas komandieris.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-235, 5601-1-7091.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2847.

VĪTOLS Hugo Hugo d., virsleitnants.
                * 1900. XII 02. Rīgā; M. Katrīna dz. Krūmiņš, S. Madlēna dz. Soubzmains
                                + 1976. VI 21. Huntingtonā, ASV
                1922. I 16. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1922. IX 15. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1923. X 01. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1924. IX 01. Smagās artilērijas diviziona Baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1926. II 02. Baterijas (III) jaunākais virsnieks,
                1926. VII 01. Smagās artilērijas divizions pārformēts par pulku,
                1926. XI 01. Baterijas (III) vada komandieris,
                1927. XI 01. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1928. III 01. Auto artilērijas (I) baterijas vada komandieris,
                1928. IV 03. Auto artilērijas (I) baterija pārdēvēta par Bateriju (IV),
                1928. VI 19. atvaļināts,
                1935. beidzis Parīzes Universitāti, Dr. jur.,
                1941/1944. Rīgas Universitātes privātdocents,
                1944/1945. Žurnāla „Nākotne” redaktors,
                1944/1945. Laikraksta „Daugavas Vanagi” redaktors,
                1945. Francijā,
                1949. ASV,
                1951/1952. Laikraksta „Latvija Amerikā” redaktors.
                Avots:       LVVA 5601-1-7100.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Daugavas Vēstnesis” #92/1943.;
                                „Daugavas Vanagi” #32/1944.;
                                „Londonas Avīze” #1534/1976.;
                                „Laiks” #40/1978.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2878.

VĪTOLS Ludvigs Kārlis Aleksandrs Aleksandra d., kapteinis.
                * 1903. VII 16. Jelgavā + 1944. VII 16. Pazudis bez vēsts Krievijā
                1923. beidzis Jelgavas valsts I vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets kandidāts,
                1924. VIII 01. kadets,
                1924. X 01. armijas kaprālis,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1926. IX 01. Dobeles kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1927. V 20. vada komandieris,
                1927. XI 27. beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1931. IX 22. Daugavpils komercskolas par militāro apmācītāju,
                1936. Xi 05. Rotas (II) vada komandieris,
                1937. I 20. Beidzis Augstāko kara skolu,
                1937. I 20. Kurzemes divīzijas pārvaldes štāba administratīvais adjutants,
                1937. I 20. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #75,
                1940. II 21. Operatīvas nodaļas adjutants,
                1940. XI 03. atvaļināts,
                1943/1944. Grenadieru 33. Pulka hauptšturmfīrers.
                Avots:       LVVA 1499-1-235-319, 1499-1-234-27, 1515-1-144-15.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1106.

VĪTOLS Pēteris Pauls Matīsa d., virsleitnants.
                * 1896. VIII 29. Rūjienā + 1974. IX 24. Lībekā, Vācijā
                1919. III 05. Rīgas kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1919. X 05. Latvijas kara skolas Rotas (I) kadets,
                1920. V 01. kadets kaprālis,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Vidzemes inženieru rotas Tiltu un ceļu komandas jaunākais virsnieks,
                1920. IX 22. Sapieru (I) vada komandieris,
                1920. XI 01. Sapieru (III) vada komandieris,
                1921. III 31. Sapieru bataljona Sapieru (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1921. VI 28.-XI 30. Komandēts Latvijas Krievijas robežas nospraušanas darbos,
                1921. XII 31. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. V 30. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti, būvinženieris,
                1928. VI 19. Kara būvniecības pārvaldes Daugavpils grupas jaunākais inženieris,
                1928. VI 19. skaitīt leitnants dienesta pakāpē izd. 1925. IX 09.,
                1928. XI 07. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 09.,
                1930. III 11. atvaļināts,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2892,
                1932/1940. būvinženieris un pilsētas arhitekts Daugavpilī,
                1937. VIII 20. apbalvots ar Daugavpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju
                                biedrības goda zīmi „Par Centību”,
                1934/1939. Daugavpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 5601-1-7113.;
                                „Latgales Vēstnesis” #94/1937.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1134.

VĪTOLS Pēteris Arvīds Jāņa d., leitnants.
                * 1915. II 26. Aiviekstes pag.; S. Rūta dz. Kuģnieks
                                + 2006. VIII 07. Toronto, Kanādā
                1934. VI 16. Beidzis Pļaviņu pilsētas ģimnāziju,
                1936. X 14. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1937. IV 09. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1937. IX 02. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku kursus,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1937. XI 16. armijas virsnieku vietnieks,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1939. X 14. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1939. XI 17. Bataljona (III) ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1940. III 01. vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts  uz Strēlnieku 285. pulku. Rotas (VI) vada komandieris,
                1941/1942. Madonas apriņķa policijas virsnieks,
                1942. Cēnu inspektors Gulbenē,
                1943. Kārtības dienesta 281. bataljona virsnieks,
                1943/1944. Kārtības dienesta 277. bataljona virsnieks,
                1943. apbalvots ar Kara nopelna krusta II klasi,
                1944/1945. Grenadieru 34. pulka virsnieks,
                1945. apbalvots ar triecienu nozīmi,
                1945/1946. Gūstā, Belģijā,
                2006. VIII 12. apbedīts Jorkas kapos,
                Latviešu virsnieku apvienības Kanādā biedrs.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-319, 5601-1-7112.;
                                LVA 28-1-1, 2182-1-1.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Laiks” #31/1995., #13/1998., #35/2006.;
                                „Kadets” #14/1885., #30/2002.; #43/2015.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1143.

VĪTOLS Valdis Andreja d., leitnants.
                * 1914. VIII 16. Krotes pag. + 1991. VIII 01. Jelgavā
                Beidzis Jelgavas I valsts ģimnāziju,
                1934. IX 28. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1935. III 19. Beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1935. VIII 23. Kaprālis,
                1935. VIII 20. Beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1935. IX 30. Atvaļināts,
                1935. XII 05. Liepājas kājnieku pulka virsdienesta Rotas (III) grupas komandieris,
                1935. XII 20. Virsnieka vietnieks,
                1936. IV 03. Beidzis Sakaru kursus,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1939. XII 01. Vada komandieris,
                1940. IV 06. Beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. Pulku, Ložmetēju vada komandieris,
                1943/1945. Leģiona virsnieks,
                1945. II 30. Skaitās, kā kritis Kurzemē,
                1945.  partizānos,
                Līdz 1990. Krievijā.
                Avots:       LVVA 1471-1-87-212, 1491-1-91-21, 5601-1-7115.;
                                „Kadets” #8/1979.;
                                „Jelgavas Ziņotājs” 3134/1991.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1159.;
                                www.nekropole.lv

VĪTUMS Emīls Jāna d., leitnants.
                *1897. IV 28. Jaunrozes pag.
                1919. III 06. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1919. VI 05. Jēkabmiesta komandantūras kancelejas rakstvedis,
                 1919. VIII 07. jaunākais rakstvedis,
                1919. IX 31. Vidzemes divīzijas Saimniecības valdes Transporta
                                jaunākais rakstvedis,
                1919. XII 01. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Vidzemes artilērijas pulka Diviziona (IV) Baterijas (II)
                                jaunākais virsnieks,
                1920. VIII 17. Divizions (IV) pārdēvēts par (I),
                1921. I 21. atvaļināts kā augstskolas students,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1930. beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti, agronoms,
                1934. Ilūkstes pilsētas valdes loceklis,
                1936. Latvijas Aerokluba Ilūkstes nodaļas valdes loceklis,
                1936. bijis Ilūkstes valsts pamatskolas skolotājs,
                1936. IX 01. Subates valsts pamatskolas skolotājs,
                1942. bijis Cirgaļu pagasta Mierkalnes pamatskolas pārzinis, Ilūkstes apriņķī,
                1942. Bilskas pagasta pamatskolas pārzinis, Valkas apriņķi,
                1946. Bilskas nepilnas vidusskolas direktors.
                Avots:       LVVA 5601-1-7122.;
                                „Vidzemes artilērijas pulka vēsture”, R., 1937.;
                                „Pēdējā Brīdi” #19/1930.;
                                „Students” #159/1930.;
                                „Latgales Ziņas” #24/1934.;
                                „Spārnotā Latvija” #25/1936.;
                                „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” #9/1936.;
                                „Malienas Ziņas” #37/1942.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1170.

VĪTUMS Voldemārs Roberts Mārtiņa d., leitnants.
                * 1915. VI 20. Vilandē [agrāk Vilmanis]; S. Ausma dz. Dālbergs
                1933. VI 15. Beidzis Jelgavas valsts II ģimnāziju,
                1933. VIII 31. Smagās artilērijas pulka karavīrs,
                1934. III 08. beidzis Artilērijas instruktoru baterijas kursu, dižkareivis,
                1934. X 05. beidzis Artilērijas virsnieku vietnieku kursus, kaprālis,
                1934. XII 01. atvaļināts,
                1935. I 16. virsnieka vietnieks,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1939. IV 07. beidzis Slēpošanas kursus,
                1939. VIII 01. beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1939. VIII 09. Baterijas (II) vada komandieris,
                1939. X 06. Zenītartilērijas pulka Baterijas (IX) vada komandieris,
                1940. V 10. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1940. V 11. piešķirts uzvārds Vītums,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts  uz Strēlnieku 183. divīzijas Zenītartilērijas
                                                divizionu, vada komandieris,
                1941. VI 14. pazudis Mangaļu nometnē, aizrauts līdz Sarkanai armijai.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-357, 5601-1-7020.;
                                „Tēvija” #13/1941.;
                                „Kadets” #14/1985.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1160.

VIZLA Pēteris Voldemārs Voldemāra d., leitnants.
                * 1908. II 25. Rīgā + 1942. VI 29. Noriļlagā, Krievijā
                1929. VI 20. Beidzis Valmieras pilsētas komercskolu,
                1930. III 01. Elektrotehniskā diviziona karavīrs,
                1930. IX 01. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1931. II 01. beidzis Virsnieku vietnieku kursus elektrotehniķiem, kaprālis,
                1931. V 28. virsdienesta motoristu grupas komandieris,
                1931. IX 07. virsnieku vietnieks,
                1935. V 15. Elektrotehniskais divizions pārformēts par Sakaru bataljonu,
                1935. XI 06. Instruktoru (II) rotas radiotelegrāfa seržants,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 05. kadets kaprālis,
                1937. XI 17. kadets seržants,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1939. I 02. vada komandieris,
                1939. I 12. Sakaru bataljona Instruktoru (II) rotas vada komandieris,
                1939. VIII 31. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1939. XII 21. Instruktoru (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Atsevišķo sakaru bataljonu, Telegrāfa kabeļu
                                rotas motoru vada komandieris,
                1941. VI 14. arestēts Litenes nometnē, dzīvo Stabu 92-21, Rīgā,
                1942. nošauts.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-49, 1493-1-144-133, 5601-1-7125.;
                                LVA 698-1-1.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Tēvija” #40/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1156.;
                                www.nekropole.lv

VIZULIS Alberts Kārļa d., virsleitnants.
                * 1907. VII 21. Mēru pag.; S. Irēna dz. Grīnvalds + 1942. VI 29. Noriļlagā, Krievijā
                1927. VI 16. Beidzis Smiltenes valsts vidusskolu,
                1929. II 25. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1929. IX 26. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1930. VIII 28. armijas kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1933. X 24. Rotas (I) vada komandieris,
                1934. III 26. beidzis Fiziskās audzināšanas un sacīkšu vadītāju kursus,
                1934. III 27. Pulka fiziskās audzināšanas instruktors,
                1934. III 31. Rotas (IV) vada komandieris,
                1935. VIII 26. Sakaru bataljona Instruktoru (I) rotas vada komandieris,
                1935. XI 16. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1935. IX 01.,
                1937. III 05. beidzis Slēpošanas kursus,
                1937. VIII 07. beidzis Militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1937. XII 01. Instruktoru (II) rotas vada komandieris,
                1939. XII 21. Sakaru rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts, uz Atsevišķo sakaru bataljonu, Jaunāko
                                komandieru skolas vada komandieris,
                1940. X 16. Bataljona fiziskās audzināšanas instruktors,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Jumpravas krastmala 5-1, Rīgā,
                1942. nošauts.
                Avots:       LVVA 1500-1-73-237, 1500-1-75-385, 5601-1-7126.;
                                LVA 698-1-3.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2392,
                                www.nekropole.lv

VOITS Vilis Reinholda d., leitnants.
                * 1901. VIII 14. Rīgā
                1920. X 15. Kara skolas Jātnieku nodaļas kadets,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Jātnieku pulka Remontu eskadrona vada komandieris,
                1923. II 17. Sapieru spridzinātāju komandas vada komandieris,
                1924. X 21. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-7130.;
                                „Jātnieku pulkam 10. gadu”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1001.

VOLBERGS Teodors Ernests Indriķa d., kapteinis.
                * 1901. VII 23. Liepājā; S. Ženija dz. Venediktovs + 1989. X 28. Detroitā, ASV
                1914. Beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju,
                1916. X 16. Jurjevas 98. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. XI 05. Degmeras 773. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. XI 20. beidzis Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. III 05. atvaļināts,
                1919. VII 16. Rīgas ostas komandantūras brīvprātīgais,
                1919. IX 06. Rēzeknes kājnieku pulka kaprālis,
                1919. X 25. Latgales divīzijas štāba kaprālis,
                1920. III 25. Latgales artilērijas pulka kaprālis,
                1920. VII 01. seržants,
                1920. X 14. Kara skolas Jātnieku nodaļas kadets,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Jātnieku pulka Sapieru spridzinātāju komandas jaunākais virsnieks,
                1923. II 27. Pulka izlūku virsnieka palīgs,
                1923. VII 23. Eskadrona (I) vada komandieris,
                1924. II 02. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. XI 01. Instruktoru eskadrona vada komandieris,
                1925. III 12. Eskadrona (V) vada komandieris,
                1925. X 09. Eskadrona (IV) vada komandieris,
                1925. X 23. Pulka tieslietu darbvedis,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. XII 16. Eskadrona (III) komandiera palīgs,
                1927. V 28. Eskadrona (II) komandiera palīgs,
                1927. VI 13. Eskadrona (I) komandiera palīgs,
                1928. IX 01. Beidzis, Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1611,
                1929. XI 11. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1930. III 25. Eskadrona (II) komandiera palīgs,
                1930. XI 16. Ložmetēju (I) eskadrona komandieris,
                1931. IX 07. beidzis Virsnieku ložmetējnieku kursus,
                1935. VII 22. Kurzemes divīzijas pārvaldes eskadrona komandieris,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā, Liepājas XV aizsargu pulka
                                Jātnieku diviziona komandieris,
                1938. VIII 23. beidzis Jātnieku kursus,
                1939. II 11. Liepājas kājnieku pulka Rotas (IV) komandieris,
                1939. IX 04. Rotas (V) komandieris,
                1939. XI 15. Instruktoru rotas komandieris,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 01. beidzis Rotas komandieru kursus,
                1940. XI 05. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķīru #360 ar šķēpiem,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 30. pārskaitīts, uz Strēlnieku 186. Pulku, štāba priekšnieka palīgs,
                1942. III 01. Talsu kārtības dienesta 24. Bataljona Rotas (I) komandieris,
                Avots:       LVVA 1489-1-27-263, 1640-1-526-426.;
                                LVA 691-1-1-.;
                                „Jātnieku pulkam 10.gadu”, R., 1929;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Kadets” #15/1986.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2884.

VOLFMANIS Ansis Anša d., leitnants.
                * 1898. VIII 17. Skrundas pag. + 1925. X 26. Daugavpilī
                1919. V 14. Atsevišķā kavalērijas (IV) eskadrona karavīrs,
                1919. IX 03. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs,
                1919. XII 05. Latvijas kara skolas Rotas (II) kadets,
                1920. V 01. kadets kaprālis,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Aizputes kājnieku pulka Ložmetēju (III) rotas jaunākais virsnieks,
                1921. III 23. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1921. VI 18. Robežsargu divīzijas Robežsargu II pulka Rotas (X) vada komandieris,
                1921. VIII 19. Rotas (VII) vada komandieris,
                1921. XII 19. beidzis Fiziskās audzināšanas kursus,
                1921. III 02. Jātnieku pulka Eskadrona (II) jaunākais virsnieks,
                1924. II 02. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. IX 07. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1925. X 01. Eskadrona (II) komandiera palīgs,
                1925. X 26. nošāvies.
                Avots:       LVVA 5601-1-7137.;
                                „Jātnieku pulkam 10. gadu”, R., 1929;
                                „Latvijas Kareivis” #245/1925.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1083.

VOLGANSKIS Valdis Kristjānis Didriķa d., leitnants.
                * 1918. XI 02. Dundagas pag. + 1961. XI 26. Rīgā
                1937. Beidzis Ventspils valsts ģimnāziju,
                1937. X 14. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 05. beidzis Ložmetēju instruktoru kursu, dižkareivis,
                1938. X 14. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļu,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. kadets kaprālis,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Ventspils kājnieku pulka virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 30. pārskaitīts, uz Strēlnieku 183. divīzijas
                                Atsevišķo Sakaru bataljonu, ieroču pārzinis.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-418, 1471-1-93-8.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5136.;
                                www.nekropole.lv.

 

 
Izmainas: 17.06.2017 Kontakti