Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ŠAKARS Emīls Dāvja d., virsleitnants.
                * 1896. IX 08. Ērģemes pag. + 1989. V 07. Katsiķilos, ASV
                1915. VIII 08. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona jaunākais
                                apakšvirsnieks,
                1916. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #731805,
                1916. apbalvots: Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu,
                1916. XI ievainots galvā pie Ķekavas,
                1925. X 05. Rēzeknes kājnieku pulka tieslietu darbvedis,
                1925. X 05. apstiprināts leitnants pakāpē izd. 1917. VIII 01.,
                1927. X 07. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. VII 10.,
                1934. XI 07. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3342,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 11. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #650,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV Teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts: Strēlnieku 227. pulku, pulka štāba priekšnieka palīgs.
                Avots:       LVVA 4254-1-37-1.;
                                „Laiks” #37/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2067.

ŠAKERS PELCMANS Hans Žano Ērmaņa d., virsleitnants, inženieris ķīmiķis.
                * 1896. III 29. Liepājā [Ansis]; S. Klaudija dz. Valters + 1942.
                Beidzis: Liepājas Biržas komercskolu,
                1915. IX 01. Kijevas Nikolaja kara skolas junkurs,
                1916. I 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. I 05. rezerves 228. kājnieku bataljona virsnieks,
                1916. VI 30. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 09. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII kaujas pie Smārdes,
                1916. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 24. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1916. XI 20. Sapieru komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XII 22. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. IX 01.,
                1916. XII 23. ievainots,
                1916. XII 23.-29. kaujas,
                1917. I 14. ievainots un evakuēts,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917.  apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. VI 18. ieradies no kara slimnīcās,
                1917. VII 02. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VII 22. evakuēts uz kara slimnīcu,
                1917. VIII 21. ievainots pie Skriptēs,
                1918. II 05. atvaļināts,
                1919. I 28. mobilizēts,
                1919. I 21. arestēts kā lielinieku aģents,
                1919. III 23. Ministru Prezidenta K. Ulmaņa rīkojumu atbrīvots,
                1919. VI 202. Liepājas brīvprātīgo bataljona virsnieks,
                1919. VII 04. Jelgavas kājnieku pulka Bataljona (II) saimniecības pārzinis,
                1919. VIII 05. Liepājas I papildu bataljona saimniecības pārzinis,
                1919. IX 09. Liepājas I papildu bataljons pārdēvēts par Latgales divīzijas
                                papildu bataljonu,
                1919. XI 16. Latgales divīzijas papildu bataljons pārformēts par Aizputes
                                kājnieku pulku,
                1919. IX 04/15. kaujas pie Liepājas,
                1920. IX 13. atvaļināts kā RPI students,
                1924. beidzis: Latvijas Universitāti, Ķīmijas fakultāti,
                1924/1933. Liepājas valsts vidusskolas ķīmijas skolotājs, inspektors,
                1933/1940. Liepājas valsts vidusskolas direktors,
                1939. VII 01. ieguva inženiera būvtiesībās,
                1941. arestēts,
                1942. nošauts.
                Avots:       LVVA 5434-1-896-9, 5601-1-6219.;
                                XII armijas pavēles #591/1916., #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #185/1916., #191/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles #218/1916., #310/1916.,
                                                #316/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #376/1916., #382/1916.,
                                                #423/1916., #431/1916., #19/1917., #44/1917.,
                                                #224/1917., #240/1917., #276/1917.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 1144, 1553.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #159/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2036.;
                                www.lvg.lv

ŠARIPO Voldemārs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VIII 25. Dagdas pag.
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Darba kameras pārstāvis,
                Darba kameras loceklis,
                Metālrūpniecības strādnieku arodbiedrības darbavietas vecākais,
                Hiržona svaru fabrikas strādnieks.
                Avots:       „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

ŠEDRIKS Arvīds, ārsts.
                * 1911. XI 27. Veselavas pag. + 1978. XI Nord Carolinā, ASV
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. II 23. Jelgavas XVI aizsargu pulka Eskadrona (III) ārsts,
                1936. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1937. Latvijas Universitātes Ķirurģijas fakultātes klīnikas asistents,
                1937/1938. Tukuma pilsētas slimnīcas asistents,
                1938. X 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (VII) ārsts,
                1938/1939. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1939/1944. Ērgļu slimnīcas ārsts,
                1944. Berlīnē.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-117., 1640-1-527-281.;
                                „Sējējs” #6/1939.;
                                „Cēsu Vārds” #13/1944.

ŠEDRIKS Francis Voldemārs, ārsts, Dr. med.
                * 1909. II 24. Veselavas pag.; S. Emīlija dz. Bāriņš + 1944. V 18. Īles pag.
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. II 23. Jelgavas XVI aizsargu pulka Eskadrona (III) ārsts,
                1938. X 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (VII) ārsts,
                1934/1936. Tērvetes sanatorija ārsts,
                1936/1944. Veselības veicināšanas biedrības Īles sanatorija vadītājs,
                1942. ieguva Dr. med. grādu,
                1944. V 23. apbadīts Veselavas kapos,
                Korporācijas Lettonija filistrs.
                Avots:       1640-1-527-281.;
                                „Tēvija” #118/1944.

ŠĒFERS Oļģerts, ārsts.
                * 1908. IX 23. Vecauces pag.
                1937. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1944. Pārdaugavas poliklīnikas ārsts,
                Kalnciema 37-1.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-118.

ŠĒLS Pauls, skolotājs.
                * 1878. III 01.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1926/1934. Latvijas skolotāju slimo kases pilnvarnieks,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2053,
                1929. bijis Liepājas pilsētas I pamatskolas pārzinis,          
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Triju zvaigžņu gaismā”, R., 1997.

ŠĒNBERGS Augusts Indriķa d., mācītājs.
                * 1904. III 01. Zvārdes pag.; S. Milda dz. Lauciņš
                                + 1942. VI 13. Vjatlagā, Krievijā
                1933/1934. Bruņoto vilcienu pulka kaprālis,
                1936. Beidzis Latvijas Universitāti Teoloģijas fakultāti,
                1936/1937. Dobeles iecirkņa prāvesta vikārs,
                1937/1941. Nīcas ev. Lut. Draudzes mācītājs,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 18. Liepājas XV aizsargu pulka Bataljona (II) mācītājs,
                1941. VI 14. deportēts,
                Zvārdes pagasta Dūzēnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-388.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Kurzemes Vārds” #177.1937.;
                                „www.nekropole.lv”

ŠĒNFELDS Alfons Ludvigs Žaņa Ernesta d., rezerves virsleitnants, zvērināts advokāts.
                * 1894. IV 15. Penkules pag.; S. I Olga dz. Petrovs, III Lilija Kurpniece
                                + 1954. I 28. Nevtononvillē, ASV
                1913. V 31. Beidzis: Jelgavas ģimnāziju,
                1914. X 01. Vladimira kara skolas junkurs,
                1914. XII 19. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. II 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. III 01. Sibīrijas 4.strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1915. III 08. kara gūstekņu pārzinis,
                1915. IV 21. Maršrotas (IX) komandieris,
                1915. V 28. Boltovkas 138. kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1915. VII 094. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1915. XI 09. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. I paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1914. X 01.,
                1916. II 09. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) komandieris,
                1916. III kaujas pie Ķekavas,
                1916. VI 13. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 10. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. VIII 23. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VI) komandieris,
                1916. VIII 28. kaujas pie Smārdes,
                1916. IX 23. Rotas (VIII) komandieris,
                1916. IX 30. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XI 17. piekomandēts: Sibīrijas VI korpusa radio telegrāfu nodaļai.
                1916. XII 26. Ziemeļrietumu radio telegrāfu pārvaldes virsnieks,
                1917. III beidzis: Virsnieku elektrotehniķu skolu,
                1917. VIII Elektrotehniskā rezervē,
                1918. VIII Sarkano Latviešu  10. pulka sakaru priekšnieks,
                1919. I Bauskas komandants,
                1919. III 03. saslimis, evakuēts,
                1919. VI 12. Armijas 4. štāba sakaru nodaļas priekšnieks,
                1920. VI 06. Darba 2. armijas štāba sakaru priekšnieks,
                1920. VII 22/X 19. Samaras apriņķa sakaru valdes priekšsēdētājs,
                1920. X 21. rezerve,
                1920. XII 20. atvaļināts,
                1921. VI/XII 08. arestēts,
                1922. XII 20. ieskaitīts: rezerves virsleitnants pakāpē,
                1923/1927. Latvijas Dzelzceļu dienestā,
                1932/1938. beidzis: Latvijas Universitātes, mag. jur.,
                1939. Zvērināta advokāta B. Zillera palīgs Aucē,
                1940. Zvērināta advokāta Ā. Lauka palīgs Aucē,
                1941. Cēsu juridiskas konsultācijas advokāts,
                1941/1945. Zvērināta advokāta palīks,
                1945. ASV
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-6242.;
                                XII armijas pavēle # 757/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #263/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #305/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #54/1916., #61/1916.,
                                                #186/1916.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                                „Latvijas advokatūra”, R., 2007.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 1776, 2188, 2279.;
                                „Laiks” #12/1954.

ŠĒNFELDS Aleksandrs Ludviga d., ārsts.
                * 1901. XII 18. Rīgā
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1932. Vācijā,
                1932/1940. Šēnfelda psihiatriskas klīnikas ārsts,
                1940/1944. Indras rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-119.

ŠĒNFELDS Jānis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1893. XI 16. Kalnciema pag; S. Līna dz. Bange + 1992.
                1913. VI 20. Kājnieku 113. pulka brīvprātīgais,
                1914. VII 01. izstūrējis pārbaudījumus praporščika pakāpei
                                pie 114. kājnieku pulkā,
                1914. VII 26. Kājnieku 29. divīzijas intendantūras Vezumnieku priekšnieks,
                1915. VI apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1915. XII 03. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1917. VIII 21. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 28. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1918. I 05. atvaļināts,
                1919. XII 18. Grobiņas kājnieku pulka Rotas (III) virsnieks,
                1920. II 15. Grobiņas kājnieku pulks pārdēvētas par Dobeles,
                1920. VIII 02. Ložmetēju (III) rotas jaunākais virsnieks,
                1920. X 28. pulka tiesas darbvedis,
                1921. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. VIII 26.,
                1921. V 03. atvaļināts,
                1949/1956. izsūtīts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6245.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #284/1917., #258/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēle #314/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7336.;
                                www.jelgavasbiblioteka.lv

ŠENFELDS Kārlis Jāņa d., kapteinis
                * 1895. V 28. Kalnciema pag.; S. Zinaida dz. Ribickis + 1997.
                Beidzis: Jelgavas reālskolu,
                1915. IX 05. Rezerves I artilērijas diviziona brīvprātīgais,
                1916. VIII 14. kontuzēts,
                1916. X 25. Mortīru 34. artilērijas divizionā,
                1917. II 18. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #550467,
                1917. VI 13. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VI 28. Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 09. Diviziona Sakaru priekšnieks,
                1918. I 01. Diviziona adjutants,
                1918. II atvaļināts,
                1919. III 12. Dienvidu rietumu armijas rezervē,
                1919. III 27. Latviešu 2. gaisa kuģu nodaļas fotogrāfs un metrists,
                1919. IV 01. nodaļas adjutants,
                1920. IX 26. artilērijas novērotājs, un adjutants,
                1920. VIII 08. Dienvidu rietumu gaisa flotes štāba adjutants,
                1921. IX 13. atvaļināts,
                1921. XI 28. Smagās artilērijas diviziona Baterijas (III) jaunākais virsnieks,
                1922. I 01. Baterijas (III) vada komandieris,
                1922. III 01. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1922. VI 26. Artilērijas instruktoru baterijas jaunākais virsnieks,
                1923. VI 15. vada komandieris,
                1923. XI 29. vecākais virsnieks,
                1925. X 30. beidzis: Artilērijas virsnieku kursus ar I šķiru,
                1924. VII 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. XI 18.,
                1926. V 16. Instruktoru komanda priekšnieks,
                1928. I 14. Virsdienesta instruktoru kursu priekšnieks,
                1928. III 01. Baterijas vecākais virsnieks,
                1928. XI 15. Virsdienesta instruktoru kursu priekšnieks,
                1929. I 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1928. VII 11.,
                1930. IX 09. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2286,
                1931. VIII 01. Artilērijas instruktoru baterija pārformēta par
                                Atsevišķo artilērijas divizionu,
                1931. VIII 01. Diviziona munīcijas pārzinis,
                1931. X 29. beidzis: Saimniecības virsnieku kursus,
                1935. X 05. Diviziona saimniecības priekšnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriāla korpusā,
                1940. XI 18. pārskaitīts Korpusa 613. artilērijas pulka parka
                                baterijas komandieris.
                Avots:       LVVA 5601-1-6246.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2070.

ŠĒNS Jāzeps Izraeļa d., farmaceits leitnants.
                * 1897. XII 06. Rīgā [arī Hiršs Iosifs]
                1916. V 20. Rezerves 172. Staroje Ruskija kājnieku pulka jaravīrs,
                1916. IX 15. pulka lazaretes feldšera jaunākais māceklis,
                1917. IV 08. Krasnaja parkas kara hospitāļa ieguva feldšera grādu,
                1917. IX 11. ieguva: aptiekas palīga grādu Harkovas Universitātē,
                1917. IX 23. Lauku 913. hospitāļa vecākais aptiekas feldšeris un
                                aptiekas pārzinis,
                1918. V 20. atvaļināts,
                1919. II 09.-X 01. Rīgas pilsētas II slimnīcas aptiekas farmaceits,
                1919. X 05. Armijas artilērijas rezervē,
                1919. X 12. Diviziona (I) Baterijas (III) vecākais feldšeris,
                1920. III 01. Baterija (III) ieskaitīta Diviziona (VII),
                1920. IV 13. Armijas ieroču darbnīcu vecākais feldšeris,
                1921. X 02. apstiprināts: farmaceits leitnants pakāpē izd. 1920. IV 13.,
                1921. VII 17. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6250.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6608.

ŠEPKO Kārlis Ādama d., pulkvedis.
                * 1891. IV 25. Naukšēnu pag.; S. Emma dz. Balodis + 1952. V 24. Dundagā.
                1911. IX 20. Uralu 412. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1913. IX 20. atvaļināts rezervē,
                1914. VII 19. Armijas 20. korpusa intendantūrā,
                1915. V 25. Pētrogradas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1915. VIII 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VIII m19. rezerves 179. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1915. IX 13. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Mācības komandas
                                pārziņa palīgs,
                1915. X 24/27. kaujas pie Kutnieķiem,
                1915. XI 01. ieskaitīts bataljona sarakstos,
                1916. III 08. kaujas pie Ķekavas,
                1916. VII 21. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 01. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 27. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. VI 15.,
                1916. IX Rotas (II) komandieris,
                1916. XII 23/31. kaujas,
                1917. I 12.-19. kaujas Ložmetēju kalnā,
                1917. III 23 Rotas (VII) komandieris,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. IV paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. X 15.,
                1917. VII 31.  paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. IV 30.,
                1917. VIII 19/23. kaujas pie Rīgas,
                1917. XI 15. virsnieku rezervē Vitebskā,
                1918. I 01. atvaļināts,
                1918. XI 16. Tukuma padomju pulka Bataljona (II) komandieris,
                1919. V 31. Rīgas jaunformējamo spēku Rotas (IV) virsnieks,
                1919. VII 02. Atsevišķā V bataljona komandiera palīgs,
                1919. IX 09. Daugavpils kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1919. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. no 1919. XI 03.,
                1920. X 21. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #77,
                1921. XI 11. Rēzeknes kājnieku pulka Bataljona komandieris,
                1922. I 11. Latgales partizāņu pulka Bataljona komandieris,
                1922. III 15. Rēzeknes kājnieku pulka Latgales partizāņu bataljona
                                komandieris,
                1923. VI 19. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. VIII 07. beidzis: Vecāko virsnieku kursus,
                1924. IX 30. pulka komandieris,
                1925. VI 20. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1925. VI 22.,
                1928. XI 11. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa II šķiru #18,
                1928. XI 18. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 01. beidzis: 8. mēnešu, kursus pie Kara akadēmiskiem kursiem,
                1929. IX 17. Siguldas kājnieku pulka komandiera palīgs,
                1931. III 24. Rīgas kājnieku pulka komandiera palīgs,
                1931.. VII 11. Rezerves virsnieku kursu apmācības vadītājs,
                1935. V 11. Daugavpils kājnieku pulka komandieris,
                1936. VI 09. beidzis: Virsnieku strēlniecības kursus,
                1935. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #951,
                1937. V 10. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VIII 03. apbalvots: Viestura ordeņa II šķiru #19 ar šķēpiem,
                1940. I 20. atvaļināts, namīpašnieks Ernestīnes ielā #24,
                Apbedīts Rīgas Meža kapos.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 5601-1-6252.;
                                XII armijas pavēles #612/1916., #290/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #43/1915.,
                                                #34/1916.,#72/1916., #221/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #67/1917., #96/1917.,
                                                #262/1917., #322/1917., #366/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                Latviešu strēlnieki lpp. 690,693.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #631.

ŠĒRS Rolfs, ārsts.
                * 1915. VIII 12. Rīgā
                1934. VI 11. Beidzis Vācu klasisko valsts ģimnāziju Rīgā,
                1940. V 25. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Taurenes rajona ārsts,
                1941/1944. Gaujienas un Zvārtavas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-120.

ŠETURIŅŠ Jānis Jēkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1878. VIII 13. Kokneses pag.
                Beidzis Kokneses pagasta skolu,
                1909/1915. tēva saimniecībā,
                1915/1918. bēgļu gaitās,
                1918/1940. Kokneses pagasta Lazdu māju īpašnieks,
                1927/1934. Latvijas zemnieku savienības Kokneses nodaļas valdes loceklis,
                1928/1940. Pērses lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                1930/1940. Bilstiņu mašīnu koplietošanas biedrības priekšnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3986,
                Avots:       LVVA 1303-2-76-39.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ŠEVICS Otto Leonarda d., virsleitnants.
                * 1897. XII 21. Kokneses pag. + 1941. Vjatlagā.
                Beidzis Rīgas komercskolu,
                1915. IX 01. Rezerves 1. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. beidzis: Mācības komandu,
                1916. IV 01. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. XI 01. beidzis: Jātnieku spridzinātāju mācības komandu,
                1917. I 02. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Jātnieku izlūku komandas
                                strēlnieks,
                1917. IV 01. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 27. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1918. II 23.  atvaļināts,
                1918. XII 19. Virsnieku rezerves rotas virsnieks,
                1919. I 02. Latvijas I neatkarības rotas virsnieks,
                1919. IIII 22. ievainots pie Ērzeļa krogā, Kalnciemā,
                1920. VI 14. Cēsu kājnieku pulka Rotas (V) vada komandieris,
                1920. VI 18. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1920. XII 17. atbrīvots slimības dēļ,
                1921. tirgotājs un viesnīcnieks Koknesē,
                1921. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #683,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928/1932. Rīgas V aizsargu pulka Kokneses aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1932. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (XII) komandieris,
                1932/1940.  Rīgas rajona krimināluzraugs.
                Avots:       LVVA 5601-1-6255.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #293/1917.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #229/1928.;
                                „Aizsargs” #2/1932.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7297.

ŠIDLOVSKIS Stefanija, ārste.
                * 1914. X 14. Gauru pag.
                1943. II 15. Beigusi Universitāti Rīgā,
                Dzīvo Karl Šīrenstr. 14-13.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-121.

ŠIFERS Fridrihs, būvinženieris.
                * 1887. XII 19. Dobelē + 1964. ASV
                1905. Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1905/1913. beidzis Rīgas politehnisko institūtu,
                1920/1940. Šoseju un zemes ceļu departamenta vecākais inženieris,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 964,
                1929. bijis Saimniecības daļas vadītājs,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #196,
                1941/1942. Latvijas ceļu departamenta Saimniecības pārvaldes priekšnieks,
                1942/1944. Jūrniecības departamenta direktors,
                Apbalvots: Igaunijas Baltas zvaigznes ordeņi.
                Avots:       „Album Academicum’”, R., 1912.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Tēvija” # 222/1942.

ŠĪLIŅŠ Aleksandrs, skolotājs.
                * 1911. XII 24. Taurenes pag. + 1942. VIII 13. Austrumu frontē
                Beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VIII 18. Liepājas XV aizsargu pulka Priekules pilsētas aizsargu
                                nodaļas kora diriģents,
                1939. XII 17. Priekules pilsētas aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. Priekules pašaizsardzības nodaļas priekšnieks,
                1942.  Priekules pilsētas vecākais,
                1942. vācu SS vienības karotājs,
                Priekules pilsētas pamatskolas skolotājs,
                Priekules kultūras biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-394.;
                                „Kurzemes Vārds” #230/1942.

ŠILIŅŠ Antons, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. III 27. Jurkalnes pag.
                1920/1923. Ventspils kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. IV 27. Aizputes VI aizsargu pulka Jurkalnes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Jurkalnes pagasta valdes loceklis,
                Jurkalnes pagasta Mežkalnu māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-545.

ŠILLERS Gustavs, ārsts.
                * 1901. VI 23. Kursīšu pag.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1931. Vispārējas apdrošināšanas sabiedrības ārsts,
                1931/1939. Liepājas Sarkanā Krusta ārsts,
                1934/1939. Liepājas cietuma ārsts,
                1939/1940. Rīgas Pārdaugavas rajona slimo kases ārsts,
                1939. Liepājas XV aizsargu pulka štāba bataljona ārsts,
                1939. V 12. apbalvots ar Atzinības krusta V šķiru #995,
                1940/1941. Rīgas pilsētas V poliklīnikas ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas VI poliklīnikas ārsts,
                1941. dzīvo Lāčplēša 14-4.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-122.;
                                „Kurzemes Vārds” 3 109/1939.

ŠILLINGS Teodors Ivana d., poručiks.
                *1897. VII 30. Jelgavā [Fedors]
                1916. V 19. Viļņas kara skolas junkurs,
                1916. XII 01. beidzis: paaugstināts praporščiks p[akāpē izd. 1916. X 01.,
                1916. XII 06. Rezerves 233. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. IV 10. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 02. pārvietots uz pulku,
                1917. VIII 03. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. VI 01.,
                1917. VIII 28. kaujas,
                1917. X 14. stādīts apbalvošanai Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. X 23. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VIII 23.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202,;
                                LVVA 5192-1-938-165.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēle #258/1917.

ŠIMAĻUNAS Valentīns Kazimira d., kapteinis.
                * 1894. IX 13. Kauņas gub. ; S. Millija dz. Spricis
                1915. I 01. Rezerves 54. kājnieku bataljona Mācības komandā,
                1915. XI 10. Oranienbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1916. VI 16. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VI 16. Rezerves 14. kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1916. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. apbalvots; Sv. Staņislava ordeņa III šķīru ar šķēpiem un banti,
                1916. VIII 01. Novohoperskas 409. kājnieku pulka Rotas komandieris,
                1916. apbalvots; Sv. Annas ordeņa III šķīru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 20. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. piekomandēts Ložmetēju komandai,
                1917. I kaujas,
                1917. I 11. Ložmetēju komandas jaunākais virsnieks,
                1917. III 21. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. X 21.,
                1917. IX 21. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. III 01.,
                1917. X 15. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa  II šķiru ar šķēpiem,
                1917. X 12.                Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1917. XII 22. ievēlēts par ložmetēju komandas priekšnieku,
                1918. I 21. vācu gūstā,
                1919. III 03. Padomju 8. pulkā, mobilizēts,
                1919. III 28.Latvieš strēlnieku padomju 18. pulka Saimniecības daļas darbvedis,
                19195. 01. Ložmetēju komandā,
                1919. VI 06. brīvprātīgi pārgājis Polijas armijā,
                1920. II 07. Siguldas kājnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1920. VII 26. Komandanta komandas priekšnieks,
                1920. XI 01. Rotas (II) komandieris,
                1920. XI 10. Rotas (VII) komandieris,
                1921. III 15. Rota (VII) pārdēvēta par (III),
                1922. X 20. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1923. III 14. Latgales partizāņu bataljons Rota (II) pārdēvēta par
                                Partizāņu III bataljona Rota (VIII),
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. X 22. Rotas (IV) komandieris,
                1925. IX 07. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1927. XI 20. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1921. IX 22.,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1726,
                1930. VII 25. Rotas (I) komandieris,
                1931. I 22. Rota (I) pārdēvēta par (VIIII),
                1933. XII 07. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (IV) komandieris,
                1933. XII 31. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1934. I 06. Rotas (V) vada komandieris,
                1935. I 21. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1935. IV 10. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5197-1-937-551, 5601-1-6265.; 
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #201/1917., #240/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #436/1916., #12/1917.,
                                                #198/1917.,#370/1917., #457/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2061.

ŠĪRONS Jēkabs, Dr. med.
                * 1870. I 14. Krapes pag. + 1945.
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1897/1898. Kājnieku IX kājnieku pulka ārsts,
                1898/1904. Balvu draudzes ārsts,
                1904/1906. Kara hospitāļa vecākais ārsts, Krievu Japāņu karā,
                1907/1914. Pēterburgas Kalinkina slimnīcas ārsts,
                1914/1918. Krievijas armijā, pulka vecākais ārsts,
                1918/1920. Rīgas leprozorijas direktors,
                1920/1938. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes privātdocents.
                Avots:       LVVVA P-1024-2-17-135.

ŠIRONS Pēteris Jāna d., provizors, farmaceits virsleitnants.
                * 1876. XI 09. Krapes pag. + 1947. Krievijā
                1903. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1920. IX 20. Armijas sanitāras noliktavas pārziņa palīgs,
                1920. X 02. apstiprināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 1920. X 02.,
                1921. III 22. Armijas sanitāras noliktavas pārzinis,
                1923. VI 30. atvaļināts,
                1923/1941. Ogres aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Korporācijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       LVVA 1487-1-1-1, 3318-1-2030-634.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6558.;
                                www.nekropole.lv

ŠĶINĶIS Hugo Jēkaba d., kapitāns.
                * 1892.V 07. Naukšēnu pag. + 1961. X 30. Rūjienā.
                Beidzis: Valkas pilsētas skolu,
                1913. X 07. Sibīrijas 5. artilērijas brigādes karavīrs,
                1914. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #24212,
                1915. XII 20. Telavas praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 20. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IV 01. Rezerves 220. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. V 19. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 29. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. XII kaujas,
                1917. I kaujas,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. II 11./VIII 06. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves pulkam,
                                Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. III 04. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. I 29.,
                1917. IV 29. papildu 115. rotas komandieris,
                1917. VIII kaujas,
                1917. VIII 06. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. X 15. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa  III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XII 05. Bataljona (I) komandiera v.p.i.,
                1917. XII 22. beidzis: praporščiku praktiskās sagatavošanas kursus,
                1917. XII 22. ievēlēts Rotas (II) pusrotas komandieris,
                1918. II 21. atvaļināts,
                1918. XII/919. IV 12. Rīgas centrālcietumā,
                1919. VI 15. Rūjienas komandantūrā,
                1919. VI 16. Ziemeļlatvijas rezerves bataljona Rotas (XI) kaomandieris,
                1919. VI 25. Siguldas kājnieku pulka Rotas (II) komandieris,
                1920. V 01. Zemgales divīzijas štāba virsnieks,
                1919. XII 20. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. X 14.,
                1919. IX 03./ X 05.piekomandēts, Liepājas zemessargu bataljonam,
                1919. XI 15. Grobiņas/Dobeles kājnieku pulka Bataljona (II) komandieris,
                1920. II 26. Grobiņas kājnieku pulks pārdēvēts par Dobeles,
                1920. V 18. Neatkarības rotas komandieris,
                1921. IV 01. Instruktoru rotas komandieris,
                1921. IV 21. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #835,
                1921. V 03. atvaļināts,
                1929. Ķires upes meliorācijas sabiedrības biedrs,
                1940. apbalvots: Zemkopības ministrijas naudas balvu, Kārķu piensaimnieku
                                sabiedrības biedrs,
                1945/1946. filtrācijas nometnē,
                1948/1949. kolhoza Brīvā druva priekšsēdētājs,
                1950. apcietināts,
                1955. atbrīvots,
                Zemkopis Naukšēnu pagasta Kalnķēkās,
                Apbedīts Rūjienas Skudrītes kapos.
                Avots:       LVVA 5601-2-1435.;
                                XII armijas pavēle #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #240/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #142/1916., #277/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #45/1917., #133/1917.,
                                                #235/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #325/1916., #367/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #436/1916., #55/1917.,
                                                #116/1917., #295/1917., #437/1917., #457/1917.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 1939, 2027, 2029.

ŠĶĪPSNA Augusts, ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1887. I 04. Jaungulbenes pag.; S. Jevdokija dz. Gataļskis + 1949. IV 02.
                1913. Beidzis Pēterburgas kara medicīnas akadēmiju,
                1913. VI kājnieku 8. Pulka ārsts,
                1913. IX Varšavas Aleksandra lazaretes ārsts,
                1914. IV Novogeorģijevskas cietokšņa slimnīcas ārsts,
                1914. VII lauku 255. Hospitāļa vecākais ārsts,
                1915. VII divīzijas XXI transporta vecākais ārsts,
                1916. X aizmugures 28. Evakuācijas punkta sevišķu uzdevumu ārsts,
                1917. II rezerves 214. Lauku hospitāļa ārsts,
                1917. titulārpadmnieks,
                1918. atvaļināts,
                1918. Jaungulbenes un Stāmerienas pagastu ārsts,
                1919. Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1919/1920. Rīgas pilsētas sanitār ārsts,
                1920. II 05. Rīgas pilsētas komandantūras ārsts,
                1920. II 25. apstiprināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1920. II 05.,
                1921. IX 17. atvaļināts,
                1938/1939. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1939/1940. Vispārējas apdrošināšanas ambulances vadītājs,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas vadītājs,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II un III šķiru,
                Apbalvots ar sv. Annas ordeņa III šķiru.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-123.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 7177.

ŠĶĪPSNA Jānis Gustava d., mērnieks.
                * 1901. VIII 12. Jaungulbenes pag.; S. Mera dz. Roska
                1919. VI 03. – 1920. III 16. Rīgas skolnieku rotas karavīrs,
                1923. XI 14. Meža departamenta III šķiras mērnieks,
                1926. X 18. Meža departamenta II šķiras mērnieks,
                1929. IV 06. Meža departamenta I šķiras mērnieks,
                1934. VI 14. Zemkopības ministra vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4483,
                1939. bijis Meža departamenta vecākais mežu taksators.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-73.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.

ŠĶIRMANTS Jānis, skolotājs.
                * 1906. X 01. Mērdzenes pag.
                1932/1933. Cēsu kājnieku pulka karavīrs,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. V 01. Abrenes XIX aizsargu pulka Šķilbēnu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Šķilbēnu pagasta Rekovas pamatskolas pārzinis,
                Pēc kara ASV izdevniecības īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-414.

ŠKUTTE Jānis Emīls Pētera d., veterinārārsts.
                * 1877. XII 19. Rīgā [arī Johans]
                1911. Beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1911/1914. Rīgas un Madonas apriņķu veterinārārsts,
                1914. valkas mobilizācijas komisijas veterinārārsts,
                1919/1920. Vidzemes divīzijas veterinārārsts, ārsts kapitāns,
                1920/1945. Ventspils apriņķa veterinārārsts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #327,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. VI 06. Ventspils II aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
                1939. I 11. Ventspils II aizsargu pulka veterinārārsts,
                1939. V 12. apbalvots:  Atzinības Krusta IV šķīru #266,,
                Ventspils latviešu biedrības valdes loceklis,
                Latvijas veterinārārstu biedrības goda biedrs,
                Namīpašnieks Karlīnes ielā # 1, Ventspilī.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-274.
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #317/1929.;
                                „Ventas balss” #39/1937.

ŠKUTTE Leonhards Julius, mācītājs.
                * 1874. Katlakalnā + 1937. I 06. Rendas pag.
                1911. ordinēts,
                1911/1937. Rendas un Usmas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936/1937. Kuldīgas iecirkņa prāvests,
                1937. I 14. apbadīts Rendas baznīcas parkā.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, Trimda, 1987.;
                                „Ventas Balss” # 7/1937.;
                                „Rīts” #9/1937.;
                                „Svētdienas Rīts” #4/1937.

ŠĻAHOTA Antons, prāvests.
                * 1891. VIII 15. Asūnes pag. + 1963.
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. X 22. Ludzas III aizsargu pulka Rotas (IV) mācītājs,
                Landskoronas Romas katoļu draudzes prāvests,
                Landskoronas pamatskolas pārzinis,
                Apbedīt Kristus Karaļa baznīcas kapos, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-92.

ŠLESERS Milda, ārste.
                * 1900. III 03.
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. I 16. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Rotas (VIII) ārste,
                Zvārdes pagasta rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-130.

ŠLESERS Pēteris Rihards Jāņa d., virsleitnants.
                * 1877. XII 17. Daugavgrīvā, Rīgā [arī Šlosers, Šlessers]; S. Līze dz. Salmiņš
                                + 1938. VII 28. Rīgā
                1896/1899. Beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1899/1901. Sarkandaugavas trīsvienības skolas skolotājs,
                1902/1907. Ģertrūdes baznīcas skolas skolotājs,
                1907/1916. Latviešu izglītības biedrības skolas skolotājs,
                1914. IX 20. Mobilizēts,
                1914. XII 20. Vilkomiras kājnieku pulka karavīrs,
                1915. V 13. Jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. V 13. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1916. II 01. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1916. IV 30. vecākais portupeja junkurs,
                1916. VI 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VI 01. Rezerves 211. pulka Atsevišķās (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1916.IX 15. Praporščiku skolas sagatavošanas komandas priekšnieka palīgs,
                1916. IX 29. pārvietots uz Valmieras latviešu strēlnieku bataljonu, nav ierādies,
                1916. XII 14. ierādies Valmieras latviešu strēlnieku pulka, Rotas (II)
                                jaunākais virsnieks,
                1917. I 13. Pulka ieroču virsnieks,
                1917. V 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. II 01.,
                1917. VIII kaujas pie Sakas muižās,
                1917. IX 15. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X 15. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 01. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VI 01.,
                1917. X 14./1918. I 05. Jeiskas pilsēta Kubaņā, Pārtikas valdes ierēdnis,
                1917/1919. Jeiskas latviešu begļu bērnu patversmes skolotājs,
                1917. XI 21. prombūtnē, Valmieras latviešu strēlnieku pulka Ārrindas
                                komandas bijušais virsnieks,
                1918. I 05. atvaļināts,
                1918. VII 12. Korņilova armijas virsnieks,
                1918. IX 03./XI 10. Latviešu bērnu bāriņu ešelona vadītājs,
                1919. I 23./IV 08. apcietināts kā kontrrevolucionārs,
                1919. VI 25./IX 15. Latvijas armijas intendantūras zvejniecības iestādes vadītājs,
                1919. X 02. Siguldas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. X 12. Bruņotā diviziona Saimniecības un apsardzes komandas priekšnieks,
                1919. XII 15. Saimniecības un apsardzes komandas priekšnieks pārdēvēts par
                                Darba un apsardzības rotas komandieri,
                1920. IV 01. Rezerves inženieru rotas virsnieks,
                1920. VI 16. beidzis Auto virsnieku kursus,
                1920. VI 18. Armijas tehniskās noliktavas priekšnieks,
                1920. XII 10. Robežsargu IV pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1920. XII 29. atvaļināts,
                1920/1922. V 01. Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs,
                1923. piešķirta: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme,
                1922. VIII 01.  bijis Rīgas pilsētas 27. pamatskolas skolotājs,
                1935. XI 06. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3830,
                1936. pensionēts,
                1938. VII 30. apbedīts Vecmīlgrāvju kapos.
                Avots:       LVVA 3318-1-2031-200, 5601-1-6294.;
                                Armijas XII pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #190/1917., #240/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #353/1916., #427/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #3/1917., #179/1917.,
                                                #369/1917., #468/1917.;
                                „Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture’, R., 1925.;
                                „Valkas skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                                „Valdības Vēstnesis” #272/1938.;
                                „Rīts’ #81/1935.;
                                „Audzinātājs” #7/1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7195.

ŠLESERS Velta, ārste.
                * 1917. IV 13. Kopenhāgenā; V. Karei Miplsons
                                + 1997. XII 08. Glen Robertsonā, Kanādā
                1942. beigusi Universitāti Rīgā,
                1942. dzīvo Baznīcas 45-1.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-125.

ŠMIDENBERGS Vilhelms, sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. I 18. Zentenes pag.
                1928/1940. aizsargu organizācijā,
                1932/1933. Daugavgrīvas artilērijas kaprālis,
                1940. VI 01. Talsu I aizsargu pulka Laidzes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Laidzes krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                Laidzes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Laidzes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
                Laidzes pagasta Lanstrupu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-133.

ŠMIDTHENS Eduards, tiesnesis.
                * 1898. V 12. Lībagu pag. [arī Šmithens]
                Beidzis Šmidthena un Bērziņa  Dubultu ģimnāziju,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. Latgales apgabaltiesas papildu miertiesnesis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XI 16. Ludzas III aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības krusta v šķiru # 469,
                1939. IV 17. Jēkabpils IV aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                Latgales apgabaltiesas Zilupes pilsētas iecirkņa tiesnesis,
                Miertiesnesis Krustpilī,
                Lībagu pagasta Sniegu māju īpašnieks,
                Namīpašnieks Zaļā #16, Ķemeros.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-264, 1640-1-798-159.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Daugavas Vārds” # 24/1926.;
                               „www.nekropole.lv’

ŠMIDTS Arnolds Jāņa d., podporučiks.
                * 1896. IX 20.
                1916. Pēterhofas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 30. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 30. Rezerves 105. kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 01. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 20. Pulka virsnieku rezervē,
                1917. IX 12. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. II 14.,
                1917. X 11. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. XI 21. Rotas (IV) komandiera v.p.i.,
                1917. XI 27, piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādei, tieslietu darbvedis,
                1918. I 16. atvaļināts,
                1918. Padomju Latvijas III brigādes štābā.
                Avots:       KVKVA 2550—125-224.;
                                LVVA 1512-1-1179.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #164/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #215/1917.,
                                                #234/1917., #283/1917., #326/1917.,
                                                #370/1917., #373/1917.

 

ŠMIDTS Edgars Jāņa d., leitnants, valsts zvērināts mērnieks.
                * 1886. IX 23. Limbažos + 1924. III 11. Rīgā
                1908. Beidzis Gorku mērniecības skolu,
                1908/1910. Odesas zemnieku agrārbankas mērnieks,
                1910. X 01. Artilērijas 14. brigādes I šķiras brīvprātīgais,
                1911. IX 01. nolika rezerves praporščika eksāmenu,
                1911. IX 23. paaugstināts rezerves praporščika pakāpē,
                1911/1914. privātais mērnieks Sibīrijā,
                1914. VII 19. Sibīrijas 11. artilērijas brigādes virsnieks,
                1915. apbalvots: Sv. Annas ordeņa iv šķiru,
                1915. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. II 24/1918. XI 25.. vācu gūstā,
                1919. VI 09. Latviešu I brigādes intendantūras Tehniskās nodaļas
                                sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. VII 20. pārdēvēta par Latvijas Dienvidu armijas intendantūru,
                1919. VII 23. pārdēvēta par Latvijas armijas Saimniecības daļu,
                1919. VII 18. Artilērijas pārvaldes Transporta noliktavas pārzinis,
                1920. III 01. atvaļināts, leitnants,
                1920/1922. Bauskas apriņķa mērnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                Mērniecības un zemes meliorācijas tehniķu sabiedrības biedrs.
                Apbedīts: Meža kapos Rīgā, dz. Kurmanova 24.
                Avots:       LVVA 3318-2-62-482.;
                                „Mērniecības un Kultūrtehnikas Vēstnesis” #2/1924.;
                                „Jaunākās Ziņas’ #60/1924.

ŠMIDTS Eduards Viļuma d., pulkvedis leitnants.
                * 1880. II 23. Arakstes pag.; S. Marija dz. Renens  + 1924. III 22. Rīgā.
                Beidzis: Valkas pilsētas skolu,
                1899. IX 10. Livlandes 97. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1900. V 29. jefreitors,
                1900. VI 17. beidzis: Mācības komandas kursu,
                1900. XII 31. Viļņas junkuru skolas junkurs,
                1900. XII 08. jaunākais apakšvirsnieks – karodznieks,
                1902. VII 17. skolas jefreitors,
                1902. VII 31. skolas jaunākais apakšvirsnieks,
                1902. VIII 06. beidzis: podprporščiks,
                1902. XI 21. Kauņas 3. cietokšņa kājnieku pulka virsnieks,
                1902. XI 21. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1902. IX 01.,
                1906. IX 08. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1906. IX 20. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1906. IX 01.,
                1909. I 26. pulka pārformēts par bataljonu,
                1910. VII 14. Imeretinskas 157. kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1911. X 27. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1911. IX 01.,
                19112. V 03. pulka saimniecības priekšnieka palīgs,
                1914. VII 19. Bobruiskas 301. kājnieku pulka Darba rotas komandieris,
                1915. IV 30. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1915. IX 19. Savienotā (II) bataljona komandieris,
                1915. X 17. Etapu 13. bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 01. Etapu komandanta palīgs,
                1915. XII 16. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1915. IX 01.,
                1916. V 18. Armijas II ieroču darbnīcas priekšnieks,
                1916. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru,
                1916. XII 24. Latviešu strēlnieku II brigādes vezumnieku transporta priekšnieks,
                1917. XI 14. paaugstināts apakšpulkvedis pakāpē izd. 1917. IX 01.,
                1918. V 20. vezumnieku transports likvidēts,
                1918. V 27. atvaļināts,
                1918. VI Permas kara komisijas Aizmugures bataljona darbvedis,
                1918. III 08. Sugas lopu depo pārzinis pie Austrumu frontes Armijas (III) sugu
                                lopu kolēģijas,
                1919. II m23. Depo nodota Padomju Latvijas armijas rīcībā,
                1919. III 15. pārdēvēta par Latvijas valsts zirgu audzētava Ļaudonas muižā,
                19119. VI 03. atvaļināts,
                1919. VI 14. Ziemeļu Latvijas brigādes virsnieku rezervē,
                1919. VII 18. Armijas apgādes pārvaldes Kancelejas priekšnieks,
                119. VII 26. vecākais sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. XI 13. Armijas Apgādības pārvalde pārformēta par Galveno armijas
                                apgādes pārvaldi,
                1919. XII 30. Armijas Virspavēlnieka vecākais sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1921. I 27. Robežsargu 2. pulka komandieris,
                1922. X 01. Kara saimniecības pārvaldes vecākais sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kar piemiņas zīmi,
                1923. II 28. Administratīvas daļas priekšnieks,
                1923. III 07. Karaspēka remonta zirgu iepirkšanas komisija loceklis,
                1924. III 22. miris Rīgas kara slimnīcā,
                1924. III 27. Apbedīts Brāļu kapos Rīgā,
                Latvijas Aizsardzības biedrības biedrs,
                Latviešu veco strēlnieku biedrības biedrs,
                Karavīru kooperatīva padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 560-1-6310.;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Pasaules karš”, R., 1937.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Aizsargs’ #4/1924.;
                                „Latvijas Kareivis” #71/1924.;
                                „Jaunākās Ziņas” #70/1924.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #622.

ŠMIDTS Eduards Fridriha d., kapitāns.
                * 1881. I 21. + 1922. VI 27. Rīgā
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1906. VII 09. Alekseja kara skolas junkurs,
                1908. VI 15. beidzis: paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1908. VI 15. Austrumu Sibīrijas 4. inženieru artilērijas diviziona Baterijas (I)
                                virsnieks,
                1909. V 19. adjutanta v.p.i.,
                1910. I 27. apbalvots: Lielkņaza Mihaila Nikolajeviča 50. gadu jubilejas zīmi,
                1910. IV 30. Austrumu Sibīrijas IV parka meezera artilērijas diviziona kasieris,
                1910. V 19. Parka (I) komandieris,
                1911. VIII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1911. VI 14.,
                1911. X 16. parka saimniecības pārzinis,
                1914. I 27. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1915. IV 30. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. IV 22. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. VI 04. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. VII 27. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1915. I 01.,
                1916. II 10. Smagās lielgabalu artilērijas pulka Haubiču kadra komandieris,
                1916. III 36. Smagās 6. atsevišķās baterijas pagaidu komandieris,
                1916. I 05. saimniecības pārzinis,
                1917. I 30. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1916. VII 04.,
                19017. V 19. Smagās 204. artilērijas brigādes Smagās I baterijas komandieris,
                1917. IX 27. beidzis: Lauku artilērijas virsnieku skolu,
                1917. XII 08. atvaļināts,
                1918. VIII 20. Hetmaņa robežsargos,
                1919. V 10.Padomju 2. Ukrainas strādnieku divīzijas Haubiču diviziona
                                komandieris,
                1920. XII 05. Strādnieku 45. artilērijas priekšnieka palīgs,
                1921. VIII 23. atvaļināts,
                1922. VI 09. Bruņota diviziona, Bruņota (II) vilciena artilērijas
                                vecākais virsnieks,
                1922. VII 17. miris no sirds trieka
                Avots:       LVVA 5601-1-6309.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7366.

ŠMIDTS Eduards Fridriha d., kapitāns.
                * 1881. I 21. + 1922. VI 27. Rīgā
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1906. VII 09. Alekseja kara skolas junkurs,
                1908. VI 15. beidzis: paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1908. VI 15. Austrumu Sibīrijas 4. inženieru artilērijas diviziona Baterijas (I)
                                virsnieks,
                1909. V 19. adjutanta v.p.i.,
                1910. I 27. apbalvots: Lielkņaza Mihaila Nikolajeviča 50. gadu jubilejas zīmi,
                1910. IV 30. Austrumu Sibīrijas IV parka meezera artilērijas diviziona kasieris,
                1910. V 19. Parka (I) komandieris,
                1911. VIII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1911. VI 14.,
                1911. X 16. parka saimniecības pārzinis,
                1914. I 27. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1915. IV 30. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. IV 22. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. VI 04. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. VII 27. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1915. I 01.,
                1916. II 10. Smagās lielgabalu artilērijas pulka Haubiču kadra komandieris,
                1916. III 36. Smagās 6. atsevišķās baterijas pagaidu komandieris,
                1916. I 05. saimniecības pārzinis,
                1917. I 30. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1916. VII 04.,
                19017. V 19. Smagās 204. artilērijas brigādes Smagās I baterijas komandieris,
                1917. IX 27. beidzis: Lauku artilērijas virsnieku skolu,
                1917. XII 08. atvaļināts,
                1918. VIII 20. Hetmaņa robežsargos,
                1919. V 10.Padomju 2. Ukrainas strādnieku divīzijas Haubiču diviziona
                                komandieris,
                1920. XII 05. Strādnieku 45. artilērijas priekšnieka palīgs,
                1921. VIII 23. atvaļināts,
                1922. VI 09. Bruņota diviziona, Bruņota (II) vilciena artilērijas
                                vecākais virsnieks,
                1922. VII 17. miris no sirds trieka
                Avots:       LVVA 5601-1-6309.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7366.

ŠMIDTS Eduards Jāņa d., kapteinis.
                * 1882. IX 18/06. Rozēnu pag.
                1903. X 16. Šliseburgas 15. kājnieku pulka karavīrs,
                1905. VIII 11. beidzis Mācības komandu,
                1905. X 25. jaunākais apakšvirsnieks,
                1906. IV 15. vecākais apakšvirsnieks,
                1906. XI 04. apbalvots: Sudraba medaļu Par centību Sv. Staņislava
                                ordeņa lenti,
                1907. I 02. apbalvots: Sv. Annas ordeņa nozīmi,
                1907. IV 26. feldfēbelis,
                1909. V 27. izturējis eksāmenu pie Kājnieku 4. divīzijas štāba
                                podpraporščiks pakāpē,
                1909. V 27. paaugstināts podpraporščiks pakāpē,
                1909. IX 19. apbalvots: 200. gadu Poltavas uzvaras piemiņas medaļu,
                1912. IV 20. Malojaroslavļas 116. kājnieku pulka vada komandieris,
                1913. II 21. apbalvots: Romanova cilts 300. gadu jubilejas medaļu,
                1914. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiru medaļu #36598,
                1915. IV 02. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #52991,
                1917. II 17. Maskavas V praporščiku skolas junkurs,
                1917. VI 27. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VII 20. Rezerves 3. kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1918. II 05. atvaļināts,
                1918. XI 20. Virsnieku rezerves rotas leitnants,
                1919. I 02. Dzelzceļu mezgla komandas virsnieks,
                1919. I 05/V 10. Lielinieku Vecgulbenes cietumā,
                1921. VI 17. Latvijas strēlnieku pulka vada komandieris,
                1922. IV 03. Aizputes kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1923. apbalvots: Atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. IX 07. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1924. II 18.,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas ciņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. IV 26. Valkas kara apriņķa pārvaldes darbvedis un
                                komandas priekšnieks,
                1930. III 25. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2247,
                1930. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1928. II 18.,
                1930. IX 29. beidzis: Gāzu virsnieku kursus,
                1935. XII 31. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6308.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2062.
               

ŠMIDTS Jūlijs Ēriks, ārsts.
                * 1888. VIII 03. Vitrupes pag.
                1926. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1926/1927. Bolderājas rajona ārsts,
                1927/1928. Ēveles pagasta rajona ārsts,
                1928/1944. Priekules rajona ārsts un slimnīcas vadītājs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 17. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (VIII) ārsts,
                Dzīvo Priekules pagasta Ārsta mājā.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-130, 1640-1-526-399.

ŠMIDTS Voldemārs, veterinārārsts.
                * 1890. III 16. Sausnējas pag.
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 01. Rīgas V aizsargu pulka Eskadrona (III) veterinārārsts,
                Madlienas ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Madlienas novada dziesmu svētku biedrības valdes loceklis,
                Madlienas mednieku biedrības valdes loceklis,
                Ķeipenes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Madlienas pagasta liepiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-362.

ŠMITS Artūrs, skolotājs.
                * 1902. I 24. Līvānu pag. + 1944. III 05.
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VII 15. Rīgas V aizsargu pulka Bataljona (III) orķestra kapelmeistars,
                1939. bijis Vecbebru pamatskolas pārzinis.
                1944. Jaunbebru tautskolas pārzinis,
                Vecbebru dārzkopības un biškopības skolas skolotājs,
                Bebru lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Tautas palīdzības Bebru iecirkņa darbinieks,
                Kokneses ev. lut. draudzes valdes loceklis,
                Apbedīts Meņģeles pagasta Ogrēnienu kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-358.;
                               „Tēvija” #60/1944.

ŠMITS Arvīds Ādama d., ārsts.
                * 1918. II 21. Valmieras pag.
                1942. Beidzis Universitāti Rīgā,
                1942. dzīvo Alberta 8-4.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-118.

ŠMITS SMILTERE Ērika Pētera m., ārste.
                * 1919. II 16. Harbinā; T. profesors.
                1938. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938/1941. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes
                               Dzemdniecības klīnikas ārste,
                1941/1944. Mēru pagasta rajona ārste,
                1941. Riharda Vagnera 31-34.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-126.

ŠLESERS Velta, ārste.
                * 1917. IV 13. Kopenhāgenā; V. Karei Miplsons
                               + 1997. XII 08. Glen Robertsonā, Kanādā
                1942. beigusi Universitāti Rīgā,
                1942. dzīvo Baznīcas 45-1.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-125.

ŠMIDRE Konstantīns Jēkaba d., virsleitnants..
                * 1893. IV 19. Bebru pag. [Šmidren, Šmuidre]; S. Melānija dz. Velcs
                Beidzis: Rīgas pilsētas tirdzniecības skolu,
                1915. IX 08. mobilizēts,
                1916. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 16. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 16. Nikolskas 419. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. IV 25. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. V 25./X 28. piekomandēts Miropoļskas 459. kājnieku pulkam,
                1917. IX 15. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X 28. pārvietots uz pulku,
                1917. X 13. arestēts,
                1917. X 15. apbalvots: Sv. Annas ordeņa  IV šķiru,
                1918. VII 19./1920. IV 15. Omskas rūpnīcas grāmatvedis,
                1920. IV 15. arestēts,
                1920. VI 13./1921. II 04. Jaroslavļas koncentrācijas nometnē,
                1921. II 22. Latvijā, kā ķīlnieks,
                1921. XI 01. Latgales partizāņu pulka Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1921. XI 26. apstiprināts leitnants pakāpē izd. 1916. XII 16.,
                1922. III 10. Rēzeknes kājnieku pulka vada komandieris,
                1922. IV 01. Latgales partizāņu bataljona Sakaru nodaļas priekšnieks un adjutants,
                1923. IX 22. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,              
                1922. XI 28. Partizāņu bataljona Sakaru komandas priekšnieks,
                1923. VIII 05. Ložmetēju (II) rotas Sakaru vada komandieris,
                1923. XII 13. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1924.IV 28. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1924. I 01.,
                1924. X 20. Rotas (VII) vada komandieris,
                1926. I 01. Rotas 9VIII) vada komandieris,
                1926. XI 17. atvaļināts,
                1940. III 14. piešķirts uzvārds Šmuidre, dz. Jēkabpils, Vadoņa ielā 99.
                Avots:       LVVA 5601-1-6323.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #240/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #156/1917.,
                                                #369/1917., #389/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #/1940.;
                                V. Eichenbauma rhīvs #2776.

ŠMIDTS Jūlijs Ēriks, ārsts.
                * 1888. VIII 03. Vitrupes pag.
                1926. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1926/1927. Bolderājas rajona ārsts,
                1927/1928. Ēveles pagasta rajona ārsts,
                1928/1944. Priekules rajona ārsts un slimnīcas vadītājs.
                Dzīvo Priekules pagasta Ārsta mājā.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-130.

ŠMITS Anastasija Jēkaba m., ārste.
                * 1903. I 17. Zādzenes muiža; V. Siliņš + 1989. V 21.
                1929. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1931/1935. Dauguļu, Ķieģeļu, Augstrozes rajona ārste,
                1935/1940. Latvijas Universitātes nervu slimību klīnikas asistents,
                1940/1944. Rīgas pilsētas IX un XI poliklīnikas ārste,
                Dzīvo Zemītes 8-1, Rīgā.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-129.

ŠMITS Bernhards, aktieris.
                * 1903. VII 17. Ikšķiles pag.
                1926/1927. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VII 18. Talsu I aizsargu pulka režisors,
                Dzīvo Lielā 21, Talsos.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-134.

ŠMIUKŠIS Jānis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1889. XII 16. Nīcas pag. + 1941. XII 15. Vjatlagā.
                1911. X 21. Daugavpils mantu noliktavas intendantūras karavīrs,
                1916. V 08. Rezerves 193. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. VII 13. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 06. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 21. Rezerves 173. kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. I 07. Borisovas 549. kājnieku pulka otas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. II 14. beidzis: Sapieru kursus pie Kājnieku 138. divīzijas,
                1917. IV 12. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VI 12. Artilērijas 138. družīnas Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 10. Borisovas 549. kājnieku pulka Bataljona (II) Sapieru pārzinis,
                1917. IX 03. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. V 07.,
                1917. XI 20. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 04. Daugavpils intendantūras komandas virsnieks,
                1918. VI 27. atvaļināts,
                1919. II 04. Atsevišķā bataljona Virsnieku rezerves rotas leitnants,
                1919. VI 22. Rīgas militāras policijas prefektūras Policijas 7. iecirkņa
                                priekšnieka palīgs,
                1919. VIII 05. saslimis, evakuēts,
                1919. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1919. Latgales papildu bataljona virsnieks,
                1920. I 24. Liepājas dzelzceļa stacijas mezgla komandantūras virsnieks,
                1920. III 25. skaitīt: virsleitnanta pakāpē ,
                1920. III 25. Krustpils stacijas komandants,
                1920. X 21. atvaļināts,
                1920/1934. Liepājas aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                1926. XI 03. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #2008,
                1920/1941. Lauksaimnieks Nīcas pagastā Ozolniekos,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6335.;
                                „Liepājas kājnieku pulka tapšana”, R., 1926.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

ŠMULDERS Voldemārs Kārļa d., kuģu būvinženieris.
                * 1890. III 18. Kalnciema pag.; M. Liene, S. Alma dz. Memmēns
                               + 1942. V 15. Krievijā
                1908. Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1909/1917. beidzis Pēterpils politehnisko institūtu,
                1919/1921. Armijas štāba Jūras pārvaldes jūras inženieris un Tehniskās
                               daļas priekšnieks,
                1920. IV 17. Jūras daļas priekšnieka palīgu apstiprināts jūras inženiera
                               dienesta pakāpē,
                1921. IV 26. atvaļināts Tehniskās pārvaldes Kuģu inspektors,
                1921/1936. Jūrniecības departamenta kuģu būvju inspektors,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1430,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka jūras diviziona inženieris mehāniķis,
                1936/1938. Rīgas pilsētas amatnieku skolas un tehnikuma direktors,
                1938/1940. Rīgas pilsētas valdes loceklis un satiksmes valdes priekšnieks,
                1940/1941. Rīgas kuģu būves fabrikas direktors,
                1941. VI 14. arestēts,
                Latvijas inženieru biedrības valdes loceklis,
                Latvijas glābšanas biedrības uz ūdeņiem ģenerālsekretārs,
                Studentu biedrības „Ziemelis” dibinātājs un vecbiedrs,
                Namīpašnieks Gregora ielā #3/11, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-364.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Jūrnieks” #11/1936.;
                               „Pašvaldības darbinieks” #3/1940.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #7288.;
                               „www.nekropole.lv’

ŠNĒBERGS Kārlis Jāņa d., kapteinis.
                * 1892. XI 26. Lubezeres pag.; S. Līza dz. Vals + 1943. X 09. Volhovas rajonā.
                1909. Beidzis Ventspils pilsētas skolu,
                1910/1913. Hamburgā,
                1915. VIII 11. Rezerves 2. kājnieku bataljona Mācības komandas karavīrs,
                1915. XII 25. beidzis Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VI 01. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rezerves (III) rotas
                                granātu metēju komandas instruktors,
                1916. XI 02. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. V 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. V 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 17. piekomandēts Apakšvirnieku mācības komandai,
                1917. VIII 28. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas
                                Kolts jaunākais virsnieks,
                1918. II 21/III 15. Vācu gūstā,
                1919. III 11. Liepājas jaunformēto spēku Rotas (III) virsnieks,
                1919. IV 03. Latvijas neatkarīgo bataljona Rotas (I) virsnieks,
                1919. V 24. piekomandēts Rīgas kriminālpolicijai,
                1919. VIII 03. Ventspils brīvprātīgo rotas jaunākais virsnieks,
                1919. IX 30. Ugāles iecirkņa komandants,
                1919. XI 28. Ventspils apriņķa apsardzības priekšnieka bataljona virsnieks,
                1919. XII 09. Ugāles iecirkņa komandants,
                1920. I 03. Grobiņas kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1920. II 02. Rotas (VII) komandieris,
                1920. III 27. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. XI 11.,
                1920. Grobiņas kājnieku pulks pārdēvēts par Dobeles kājnieku pulku,
                1920. III 15. Ložmetēju rotas komandieris,
                1921. XII 31. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #560,
                1922. I 21. atvaļināts,
                1923. Ventspils apriņķa apsardzības priekšnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu piemiņas medaļu,
                1935. IV 06.  Robežsargu brigādes Zilupes (II) bataljona virsnieks,
                1935. IX 25. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #3802 ar šķēpiem,
                1936. X 29. Dobeles kājnieku pulka virsnieks,
                1936. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1928. VI 14.,
                1937. III 22. Bauskas kājnieku pulka rotas komandieris,,
                1937. III 22. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1928. VI 14.,
                1940. V 06. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #356,
                1940/1941. Teritoriālā XIV strēlnieku korpusā,
                1940. IX 11. Strēlnieku 227. pulka Inženieru dienesta priekšnieks,
                1941. I 30. atvaļināts,
                1943.Grenādieru II latviešu pulka rotas komandieris,
                1943. VII 30. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi,
                1943. IX 01. apbalvots: Dzelzs Krusta I klasi,
                1943. X 07. kritis hauptšturmfīrers.
                1943. apbedīts Varoņu kapos Austrumos.
                Avots:       LVVA 5601-1-6340.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #176/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #164/1917.,
                                                #217/1917.,#258/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #314/1917.,
                                                #336/1917., #70/1918.;
                                „Liepājas kājnieku pulka tapšana”, R., 1926.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latviešu dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Tēvija” #259/1943.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2021.

ŠNEIDERS Jānis Jura d., virsleitnants.
                * 1888. IV 01. Raņķu pag. + 1941. X 25. Krievijā
                Beidzis Oranienbaumas II praporščiku skolu,
                1919/1920. Daugavpils kājnieku pulka rotas komandieris, virsleitnants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923/1924. Aizsargu organizācijā,
                1924. I 29. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                1928. apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Vārmes pagasta Edas dzirnavu dzirnavnieks.
                Avots:       LVVA 1640-526-132.;
                               „www.nekropole.lv”

ŠNEIDERS Jānis, ārsts virsleitnants.
                * 1904. IX 28. Rīgā + 1988.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1931. beidzis Sanitār virsnieku vietnieku kursus,
                1932. III 07. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1932. III 07.,
                1932. III 07. Rēzeknes kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1934. IX 11. Daugavpils kara slimnīcas ordinators,
                1934. XI 17. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1934. III 07,
                1936. VIII 31. atvaļināts, ārsts virsleitnants,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IX 28. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (I) ārsts,
                1939. VI 24. Bataljona (I) ārsts,
                1941. VI 14. deportēts,
                Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils slimnīcas ārsts,
                Latvijas ārstu biedrības biedrs,
                Korporācijas Fraternitas Metropolitana filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-217.

ŠNEIDERS Valfrīds, agronoms.
                Sk. Straume Valfrīds.

ŠNORE Visvaldis Eduards Pētera d., kapteinis.
                * 1895. I 14./26. Rīgā.; S. Elfrīda dz. Stefane + 1947. VIII 17. Ņujorkā, ASV
                1915. III 15. Rezerves 175. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. VI 01. beidzis Mācības komandu,
                1916. I 01. Omskas praporščiku skolas junkurs,
                1916. IV 10. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 05. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 04. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 07. Rotas papildu (31) komandieris,
                1916. VII 21. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23. ievainots pie Mangaliem, evakuēts,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. III 04. paaugstināts  podporučiks pakāpē izd. no 1916. XI 20.,
                1917. VIII paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. II 20.,
                1918. VII 11. atvaļināts,
                1919. V 25. Rīgas I virsnieku rotas nodaļas komandieris,
                1919. VI 23. Valmieras kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. II 28. apstiprināts virsleitnants pakāpē,
                1919. XI 19. Daugavgrīvas mācības bataljona Komandieraa v.p.i.,
                1919. XII 30. Rotas (III0 komandieris,
                1920. VI 21. Robežsargu mācības komandas virsnieks,
                1920. VII 15. Robežapsardzības IV rajona Sakaru komandas priekšnieks,
                1921. III 14. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1921. X 01. Robežsargu IV pulka Rotas (X) komandieris,
                1921. X 14. Latviešu strēlnieku pulka Rotas II vada komandieris,
                1922. V 01. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (XII) vada komandieris,
                1923. IX 22. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. X 07. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi
                1924. XI 01. Rotas (II) komandieris,
                1927. II 22. pulka adjutants,
                1928. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #666,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. IX 10. Cēsu kājnieku pulka Sakaru komandas priekšnieks,
                1930. VI 11. beidzis: Latviešu jaunatnes savienības ģimnāziju,
                1931. VII 07. apbalvots: Lietuvas neatkarības 10. gadu jubilejas medaļu,
                1932. VI 08. beidzis: Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1934. IXZ 14. Rotas (III) komandieris,
                1936. XI 26. atvaļināts,
                1940. Ķīmiskā komanditsabiedrības „V. Šnore un biedrs’ līdzīpašnieks,
                                Aizsargu ielā Nr.47, Rīgā,
                1944. Zviedrijā,
                1946. ASV.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207., 2550-1-113-81.;
                                LVVA 4970-1-46-91, 5601-1-6352.;
                                XII armijas pavēle #178/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #127/1916., #187/1916.,
                                                #191/1916., #201/1916.;           
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #221/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #406/1916.,
                                                #120/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1935.;
                                „Valdības Vēstnesis” #86/1940.;
                                „Latvju Vārds” #8/1948.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2129.;

ŠNORIŅŠ Aleksandrs, ierēdnis.
                * 1887. IX 15. Rīgā
                Beidzis: Daugavpils reālskolu
                1908. Krievijas armijā, karavīrs,
                1909/1914. grāmatvedis,
                1914/1918. Kara lauku hospitāļa saimniecības vadītājs,
                1918/1920. Smolenskas ūdensceļu pārvaldes darbinieks,
                1920. VIII 27. Galvenā štāba Maizes izdalīšanas veikala pārzinis,
                                kara laika ierēdnis,
                1920. XII 14. Darba ministrijas Maizes izdalīšanas veikala pārzinis,
                1922. IV 01. darbvedis III šķiras,
                1922. X 18. darbvedis I šķiras,
                1923. I 18. Pensiju un sociālas apgades darbvedis,
                1924. I 30. Latvijas neredzīgo institūta saimniecības vadītājs,
                1924. IX 19. Sociālās apgādes nodaļas I šķiras darbvedis,
                1925. VIII 07. vecākais darbvedis,
                1926. I 08. Tautas Labklājības ministrijas Sociālas apgādības nodaļas vadītājs,
                1935. X 30. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1792,
                1938. II 22. Veselības veicināšanas biedrības kropluma apkarošanas sekcijas
                                valdes loceklis,
                1939. bijis: TLM sabiedriskās apgādības nodaļas vadītājs,
                Gārezera ciema labierīcības biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-60-5.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” #47/1938.;

g

ŠNORIŅŠ Jānis Krišjāņa d., virsleitnants.
                * 1897. I 08. Lieliecavas pag.
                1915/1917. Krievijas armijā,
                1917. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1918. atvaļināts,
                1919. IV 21. Latvijas VIII padomju pulka karavīrs,
                1919. V 24. Dezertējis,
                1919. VI 25. Bauskas latviešu  bataljona Rotas (IV) vada komandieris,
                1919. VIII 21. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (VIII) vada komandieris,
                1919. XII 23. Rotas (V) komandiera v.i,
                1920. I 07. ievainots,
                1920. IX 21. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. II 03.,
                1920. X 31. atvaļināts,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. Bauskas XIII aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                1929. VII 03. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936/1940. Misas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 165,
                Misas pagasta vecākais.             
                Avots:       LVVA 1640-1-798-105, 5601-1-6354.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 292/1917.;
                               „Jelgavas kājnieku pulks”, Jelgavā, 1929.

ŠPERLS Voldemārs Augusta d., ārsts.
                * 1906. I 23. Taurupes pag.
                1933. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1941. Valsts Daugavpils psihiatriskās slimnīcas nodaļas vadītājs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1939. Valmieras kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1939. V 31. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba bataljona
                               Sakaru rotas ārsts,
                1939/1940. Valsts Daugavpils arodskolas un dzelzceļu tehnikuma ārsts,
                1941/1944. Nīcgales rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1234-2-17-132, 1640-1-528-214.

ŠTĀLS Emīls, mežzinis.
                * 1907. IX 27. Tukumā
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VIII 01. Valkas VII aizsargu pulka Zeltiņu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Stāmerienas virsmežniecības III Ilzenes iecirkņa mežzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-242.

ŠTĀLS Miķelis Jāņa d., skolotājs.
                * 1874. XII 26. Lutriņu pag.; S. Lidija dz. Līce + 1947. VI 13. Rīgas Jūrmalā
                1891. Beidzis Saldus pareizticīgas draudzes skolu,
                1891/1896. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1896/1897. Zlēku mācītāja Beiningena mājskolotājs,
                1897/1906. Duntes pagasta skolas pārzinis,
                1806/1908. Dobeles valsts pirmmācības skolas skolotājs,
                1906/1908. Bauskas pilsētas skolas skolotājs,
                1908/1915. Bauskas augstākās tautskolas skolotājs un Bauskas M. Žibeikas
                                tirdzniecības skolas inspektors,
                1907. ieguva mājskolotāja tiesības pie Jelgavas ģimnāzijas,
                1915/1916. Latviešu bēgļu bērnu skolas skolotājs Saratovā,
                1916/1918. Rīgas sieviešu augstākajās tautskolas, Šmithena un Bērziņa ģimnāzijas
                                un Natālija Draudziņas sieviešu ģimnāzijas skolotājs Tērbatā,
                1917. Kurzemes zemes padomes loceklis,
                1918. Bauskas apriņķa tautskolu inspektors,
                1918. Rīgas Latviešu izglītības biedrības skolotājs,
                1919/1927. Izglītības ministrijas Rīgas pilsētas tautskolu inspektors,
                1925. beidzis Latvijas Universitātes tautsaimniecības nodaļu,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #137,
                1927. beidzis Latvijas Universitātes Tiesību zinību nodaļu, cand. jur.,
                1927. Tukuma Talsu apriņķa tautskolu inspektors,
                1928. valsts bērnu dārznieku kursus vadītājs,
                1929/1930. Skolu departamenta instruktors,
                1930/1940. Ārpusskolas izglītības un papildskolas inspektors,
                1936. IX 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #1027,
                1940. pensionēts.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-15.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” #10/1936.;
                                www.nekropolle.lv

ŠTĀLS Nikolajs Krišjāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. I 05. Mazzalves pag. + 1941. XII 06. Severlagā, Krievijā
                1916/1917. Rezerves latviešu strēlnieku bataljona, Zemgales
                               latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1919/1920. Kurzemes artilērijas pulka instruktors,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VII 25. Jēkabpils IV aizsargu pulka Mazzalves pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1936. V 15. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1938. XII 31. Mazzalves pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Mēmeles pagasta padomes loceklis,
                Mēmeles pagasta Spodru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-267.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis”#23/1942.;
                               „www.nekropole.lv”

ŠTAMBERGS Ernests, provizors
                * 1884. VI 27. Cēres pag. + 1943. VI 30. Gulbenē
                Beidzis Kandavas pamatskolu,
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1910. Beidzis Harkovas Universitāti,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XII 16. Madonas IX aizsargu pulka farmaceits,
                1938/1940. Gulbenes namsaimnieku biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Korporācijas Lettgalia filistrs,
                Drogu veikala īpašnieks Gulbenē,
                Namīpašnieks Rīgas 16, Gulbenē.
                Apbedīts Gulbenes kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-204.;
                               „Tēvija” # 178/1943.

ŠTAUERS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. X 04. Krimuldas pag.
                1916. V 15. – 1918. IV 05. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona/pulka strēlnieks,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. XII 02. Rīgas V aizsargu pulka Mārupes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1929. VIII 17. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Ii pakāpes Goda zīmi #747,
                1933. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. pensionēts, Mārupes pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja biedrs,
                Mārupes mednieku biedrības priekšnieks,
                Mārupes pagasta Druvas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-365.;
                               „Policija’ #3/1939.

ŠTAUVERS Amālija dz. Bone, ārste.
                * 1897. VI 19.
                1917. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1917/1919. Rīgā,
                1919/1925. Saldū,
                1926/1937. Vecmīlgrāvī,
                1937. Rīgas valsts ierēdņu rajona ārste,
                1937/1939. Latvijas Sarkanā Krusta ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas ārste,
                1941. Tērbatas 33/35-1.
                Avots:       LVVA P1024-2-17-136.

ŠTEGMANIS Alberts Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1913. VII 08. Vilces pag.
                1934/1935. Jelgavas kājnieku pulka kaprālis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1937. Jelgavas XVI aizsargu pulka Vilces pagasta aizsargu
                                nodaļas jātnieku grupas komandieris,
                1937. IX 20. Vilces pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks.  
                Avots:       LVVA 1640-1-527-279.;
                                „Zemgales Balss” #137/1936., #209/1937.

ŠTEINBERGS Aleksandrs Paula d., leitnants.
                * 1886. XII 24. Bērzmuižaas pag. + 1942. I 21. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Jelgavas pilsētas Aleksandra skolu,
                Beidzis Maskavas praporščiku skolu, praporščiks,
                1919. XII 16./1920. V 20. Aizputes kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                                leitnants.,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. VIII 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (II) komandieris,
                1928. XI 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2653,
                1932. IX 25. apbalvots: Igaunijas Baltā Ērgļa krusta III klases,
                1939. XI 16. Jelgavas XVI aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
                1940. V 01. apbalvots: Igaunijas Kaitselīta krusta III šķiru,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Bērzmuižas pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Lauksaimniecības biedrības „Druva” priekšsēdētāja biedrs,
                Bērzmuižas Sīpeles savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Bērzmuižas pagasta Kāļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-273.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2031.;
                                „www.nekropole.lv”

ŠTEINBERGS Georgs Juris Ernests Vilhelms Jēkaba d., virsleitnants.
                * 1893. V 05. Jelgavā
                Beidzis Jelgavas pilsētas vidusskolu,
                1915. IX 08. Rezerves 239. bataljona karavīrs,
                1916. II 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VI) strēlnieks,
                1916. III 20. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VI 21. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VII 21.beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 10./XII 11. piekomandēts bataljona štābam, adjutanta palīgs,
                1916. XI 09. apstiprināts praporščiks pakāpē izd. 1916. VII 25.,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 27. izgājis no pulka ģenerāļa Jermolova rīcībā,
                1917. III 18. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. V 29. izgājis no pulka,
                1917. V 30. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. IV 25.,
                1917. VIII 19./21. Kaujas pie Ropažiem un Mazas Juglas,
                1917. VIII 30. Kaujas pie Peļņu mājām,
                1917. X 05. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. X 31. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VIII 25.,
                1917. XI 02. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu ar lauru lapu #984700,
                1917. XI 05. piekomandēts pie Latviešu strēlnieku II brigādes,
                                vecāka adjutanta v.i.,
                1917. XI 12. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1918. IV 18. atvaļināts,
                1918. VIII 08. Kazaņas III virsnieku bataljona karavīrs,
                1918. X 20. Ufinas 14. strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1919. II 11. Latvijas I atsevišķa strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1919. II 16. Bataljona adjutanta v.i.,
                1919. V 21. Jaickas II strēlnieku divīzijas štāba sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. VIII 31. Baškiru jātnieku pulka adjutants,
                1919. X 01. Jaickas 21. divīzijas štāba izformēšanas virsnieks,
                1920. I 27. Imantas pulka Simta (V) jaunākais virsnieks,
                1920. VIII 20. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1920. X 27. Pulka tieslietu darbvedis,
                1921. VI 28. Latgales partizāņu pulka Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1921. VII 05. Pulka adjutants un tieslietu darbvedis,
                1922. IV 04. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (I vada komandieris,
                1923. VI 17. atvaļināts,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IX 06. Jelgavas XVI aizsargu pulka darbvedis,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3650,
                1937. XII 10. Štāba bataljona saimniecības rotas komandieris,
                1938. VI 10. Štāba bataljona (II) rotas komandieris,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Latvijas Bankas Jelgavas nodaļas vecākais kasieris,
                Dzīvo Dobeles ielā #56-15, Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-274, 4254-1-37-74, 5601-1-6026.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #573/1916.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #174/1917., #228/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #231/1916.,
                                                #260/1916., #355/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #100/1917., #122/1917.
                                                #180/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #152/1917., #228/1917.,
                                                #324/1917.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5611.

ŠTEINBERGS Krists, rezerves virsleitnants.
                * 1888. V 17. Skrundas pag.
                Beidzis kara skolu Krievijā,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1931. IX 01. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Rotas (V) komandieris,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3647,
                Skrundas pagasta Pidraišu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-127.

ŠTEINBERGS Mārtiņš, sabiedrisks darbinieks.
                * 1882. II 16. Jumurdas pag. + 1942. II 04. Sevurallags, Krievijā
                1914. Biržu [Madonas] brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pirmais priekšnieks,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. VII 10. Madonas IX aizsargu pulka Madonas pilsētas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. Madonas IX aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                1934. VI 17. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934/1939. Madonas pilsētas galva,
                1936. XI 14. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4067,
                1938/1940. Madonas krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                1939/1940. Madonas pilsētas vecākais,
                Madonas kredītsabiedrības valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1640-1-524-199.;
                               „Madonas Ziņas” # 31/1930., # 24/1934.
                               „www.nekropole.lv”

ŠTEINBRIKS Artūrs, farmaceits leitnants.
                * 1898. XII 06. Alšvangas pag.
                1920/1921. Latvijas armijas farmaceits leitnants,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. I 01. Jēkabpils IV aizsargu pulkas Bataljona (I) farmaceits,
                1938. IV 20. Bataljona (II) farmaceits,
                Jēkabpils pilsētas aptiekas pārvaldnieka palīgs,
                Zalves aptiekas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-266.

ŠTEINGOLDS Jēkabs, policijas kārtībnieks.
                * 1901. V 27. Misas pag.
                1921/1923. Daugavgrīvas artilērijas rakstvedis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. Krimuldas pagasta vecākais kārtībnieks,
                1938/1940. Sējas pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                1939. IV 05. Rīgas V aizsargu pulka Sējas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. apbalvots ar Viestura ordeņa II pakāpes Goda zīmi,
                Misas pagasta Rijnieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-356.;
                               „Policija” #10/1938., #5/1939.

ŠTEINHOFS Valdonis Jāņa d., kapitāns
                * 1891. III 16. Kurzemē [Steinhoff Waldon] + 1943. II 13.
                1911. Beidzis Rīgas komercskolu,
                1911./1916. Rīgas Politehnikuma students, Mehānikas fakultāte,
                1916. V 25. Tiflisas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 21. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. XI 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XI 07. Rezerves 222. kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. I 13. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. I 23. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. II 24. beidzis: Bum bu metēju un rokas granātu kursus,
                1917. X 21. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. XII 17. ieskaitīts par karavīru,
                1918. II 28. vācu gūstā,
                1918. XII 19. Latvijas pagaidu valdes Instruktoru rotā,
                1919. I 02. Atsevišķā studentu bataljona virsnieks,
                1919. III 03. saslims, evakuēts,
                1919. VI 24. Ziemeļlatvijas frontes aizmugures sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. VII 22. Rīgas pilsētas komandanta adjutants,
                1920. III 12. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1920. I 01.,
                1921. V 20. Tieslietu nodaļas adjutants,
                1921. XI 19. atvaļināts,
                1922. XI 22. Latvijas Universitātes Latviešu studentu padomes kandidāts,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #789.,
                1942. II 27. apbedīta Jaunsvirlaukas Elaiņu kapos, dzīvo Lielvārviešos,
                Korporācijas Selonija filistrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-6381.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #14/1917., #23/1917.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Sudents” #10/1922.;
                                „Tēvija” #44/1943.;


ŠTEINMANS Nikolajs, štābs kapitāns.
                *1896. XII 16. Vaivaru pag, Vezenberga apr., Igaunijā [arī Steimans]
                1915. Viļņas kara skolas junkurs,
                1915.  X 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XI 28. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Sakaru komandas priekšnieks,
                1916. III 08. kaujas,
                1916. IV 14. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. VII 03. kaujas,
                1916. VIII 18. apbalvots: Sv. Stanislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 17. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 19. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. VII 28.,
                1916. X 21. Zemgales latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. X 21. Pulka sakaru komandas priekšnieks,
                1916. XII 23./29. kaujas,
                1917. I 01. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. I 09. A. P. pārvietots uz pulku,
                1917. I 12./21. kaujas,
                1917. I 21. saindēts ar gāzem un palika ierindā,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. IV 04. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 20.02.1917.,
                1917. IV 29. nodevis Pulka sakaru komandu,
                1917. V 03. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves pulkam,
                1917. XI 12. Igaunijas 1. kājnieku pulka virsnieks,
                1926. beidzis Estijas armijas sabiedrisko darbinieku kursus, pulkvedis leitnants.
                Avots:       XII armijas pavēles #357/1916., #652/1916., #797/1916.,
                                                #1/1917., #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku IiIbrigādes pavēles #98/1917., #154/1917.,
                                                #236/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles #15/1915., #39/1916.,
                                                #75/1916., #217/1916., #352/1916., #253/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlniekupulka pavēles #364/1916.; #376/1916.,
                                                #23/1917.; #28/1917., #44/1917., #144/1917.,
                                                #156/1917., #164/1917.,#272/1917.;
                                „Latvijas Kareivis” #51’1926.;
                                „Latviešu strēlnieki’, Lpp. 642, 1031.

ŠTEINS Ādolfs Mārtiņš, ārsts.
                * 1911. III 23. Vidrižu pag. + 1996. VIII 09. Barrio, Kanādā
                1944. IV 01. Beidzis Universitāti Rīgā,
                1944. dzīvo Tērbatas 6/8-64,
                1944/1945. Ārsts Grobiņā,
                1945. Zviedrijā,
                1951. Kanādā,
                Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņi.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-140.

ŠTEINS Augusts, agronoms.
                * 1908. Irkutskā, Krievijā
                Beidzis Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
                1937. beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1937/1938. Iļģu lauksaimniecības skolas skolotājs,
                1938/1940. Saldus lauksaimniecības skolas skolotājs,
                1940/1941. Zemkopības ministrijas lauksaimniecības izglītības
                               pārvaldes priekšnieks,
                1941/1942 arestēts,
                1943/1945. Priekuļu pagasta agronoms,
                1945/1947. Zemkopības ministrijas Skolas daļas un MTS pārvaldes priekšnieks,
                1947. III 21. Zaļenieku mājturības tehnikuma direktors.
                Avots:       „Brīvā Zeme” # 160/1940.;
                               „Zemgales Komunists” # 3/1948.

ŠTEINS Jānis Jēkaba d., pulkvedis leitnants.
                * 1882. VI 02. Daugmales pag.; S. Anete dz. Lācis + 1968. I 06. Rīgā
                1903. Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1903. XI 08. Nizovskas 23. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1904. Rīgas apakšvirsnieku bataljona,
                1905. XII 31. jefreitors,
                1906. VIII 25. beidzis Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1906. VIII 27. Izborskas 177. kājnieku pulka instruktors,
                1906. IX 26. vecākais apakšvirsnieks,
                1906. X 04. feldfēbelis,
                1907. IV 07. virsdienestā,
                1909. VI 14. beidzis Podpraporščiku skolu, paaugstināts podpraporščiks pakāpē,
                1909. IX 16. podpraporščiks,
                1911. IV 14. Vjazemskas 115. kājnieku pulka Rotas (VI) instruktors,
                1912. VI 26. apbalvots: Sudraba medaļu Par uzcītību Sv. Staņislava ordeņa lentē,
                1913. IV 13. apbalvots: Romanova cilts 300. gadu Bronzas medaļu,
                1914. X 02. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #8820,
                1915. VIII 10. apbalvots: Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu #35523,
                1915. IX 01. apbalvots: Sv. Jura ordeņa II šķiras krustu #14455,
                1915. IX 14. paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. IX 14.,
                1915. XI 05. beidzis: Alekseja kara skolu, eksternis,
                1916. I 17. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1915. XI 25.,
                1916. II 19. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. V 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. VI 25. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. VII 31. Rotas (VI) komandieris,
                1916. VIII 24. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1916. X 01. pulka Apakšvirsnieku mācības komandas priekšnieks,
                1916. XI 05. Volokolamskas 532. kājnieku pulka adjutants,
                1917. I 01. pulka izlūku nodaļas priekšnieks,
                1917. I 09. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. I 09.,
                1917. I 27. Bataljona (II) komandiera v.p.i.,
                1917. III 14. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1917. V 14. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. IV 21. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 24./V 29. piekomandēts: Latviešu strēlnieku I brigādei, komandiera v.p.i.,
                1917. X 19. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. V 09.
                1917. XII 09. ievēlēts par 1. rotas komandieri,
                1918. II 18. atvaļināts,
                1918. V Latviešu padomju 8. strēlnieku pulka Mācības komandas priekšnieks,
                1918. IX pulka komandieris,
                1918. X Latviešu padomju strēlnieku 3. brigādes komandieris,
                1919. V 24. dezertējis,
                1919. VI 20. Ziemeļlatvijas brigādes frontes aizmugures štāba lauka
                                karatiesas priekšsēdētājs,
                1919. VIII 01. Latvijas kara tiesu priekšnieka sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. IX Vidzemes divīzijas štābā,
                1920. I 19. Armijas Virspavēlnieka štāba Organizācijas nodaļas priekšnieks,
                1920. II 02. Virsnieku I kursu priekšnieks,
                1920. X 20. Grupas vadītājs,
                1921. III 31. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1921. III 31.,
                1921. X 14. Vidzemes artilērijas pulka Saimniecības pārvaldes priekšnieka vietnieks,
                1924. VII 31. beidzis: Vecāko virsnieku kursus,
                1924. XI 22. Kara skolas Kājnieku nodaļas Saimniecības priekšnieks,
                1925. IX 28. atvaļināts,
                1931. I 02. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1128,
                1945. LPSR Pedagoģiskā valodas un literatūras institūta prorektors,
                1947. Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta noliktavas pārzinis,
                1958. pensionēts,
                Apbedīts Meža I kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 3318-1-2035-217., 5192-1-41-400, 5601-1-6383.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #82/1917., #368/1917.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3610.

ŠTEINS Rihards Kriša d., leitnants.
                * 1891. IX 15.
                Beidzis: Jelgavas ģimnāziju,
                1916. XII 01. Zemgales latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. I Ložmetēju komandas strēlnieks,
                1917. V 01. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 22. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1918. atvaļināts,
                1918. III 25. Sarkanā armija Brigādes III pārsienama punkta farmaceits,
                1918. XII 01/28. Virsnieku rezerves rotas virsnieks,
                1919. VI 10. Ziemeļlatvijas armijas lazaretes aptiekas palīgs,
                1919. VII 23. Cēsu kājnieku pulka Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1919. IX 09. vada komandieris,
                1920. II 06. Armijas štāba Iekšējas izlūkošanas nodaļas virsnieks,
                1920. III 12. Daugavpils izlūkošanas nodaļas izmeklēšanas virsnieks,
                1920. VIII 01. Liepājas kājnieku pulka Rotas (VIII) vada komandieris,
                1920. XI 30. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6040.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #289/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, R., 1926.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1935.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7172.

ŠTOLCS Hugo Eduarda d., virsleitnants.
                * 1886. VI 16. Kalvenes pag. + 1942. XII 25. Krievijā
                1902. beidzis Liepājas pilsētas skolu,
                1902/1906. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1906/1907. Kalvenes pagasta skolas skolotājs,
                1907/1912. Nīkrāces ministrijas skolas skolotājs,
                1912/1914. Jelgavas valsts draudzes skolas skolotājs,
                1914. Krievijas armijas Lauku hospitāļa Daugavpilī karavīrs,
                1916. beidzis Aleksandra kara skolas junkurs,
                1916. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 07. Kājnieku 74. Pulka jaunākais virsnieks,
                1917. I 01. Dienvidu frontes Dezertieru rotas komandieris,
                1917. VI 06. Somijas 13. Strēlnieku pulka Jaunākais virsnieks, podporučiks, poručiks,
                1918. I 24. atvaļināts,
                1918/1919. Višņijvoločkas latviešu bēgļu bērnu skolas organizētājs un skolotājs,
                1919. XII 18. Dobeles kājnieku pulka Rotas (VIII) komandieris, virsleitnants,
                1920. X 05. atvaļināts,
                1920/1929. Jelgavas pilsētas Annas pamatskolas un Jelgavas klasiskās
                                ģimnāzijas skolojās,
                1922. Jelgavas pilsētas domnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu piemiņas medaļu,
                1929/1938. Jelgavas pilsētas galva,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #866,
                1929. XII 09. Jelgavas XVI aizsargu pulka Īles pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1935. II 15. apbalvots: Lietuvas Ģedimina ordeņa III šķiru,
                1938. pensionēts,
                1940. XI 18. arestēts,
                1941. XI 12. notiesāts uz 8 gadiem,
                A/S „Dzirnavnieks” Jelgavas dzirnavu pārvaldnieks,
                Latvijas pilsētu savienības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-282.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                „Zemgales Balss”, #133/1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7335.

ŠTOSS Žanis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. II 07. Naudītes pag.
                1921. IX 25/1922. III 15. Robežsargu pulka karavīrs,
                1922. III 15./1923. VI 10. Aizputes kājnieku pulka dižkareivis,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. XII 09. Jelgavas XVI aizsargu pulka Īles pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1938. V 10. Īles pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1939. V 15. Īles pagasta aizsargu nodaļas fiziskās audzināšanas vadītājs,
                Īles Brīvības pieminekļa komitejas loceklis,
                Īles Tautas nama komitejas loceklis,
                Īles pagasta Imantas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-284.

ŠTRĀLS Jānis, skolotājs.
                * 1884. III 25. Launkalnes pag.
                1919. Praulienas pagsta Gustavskolas pārzinis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VI 03. Talsu I aizsargu pulka Sabiles aizsargu nodaļas kora diriģents,
                Sabiles pilsētas pamatskolas pārzinis,
                Brīvības pieminekļa Sabiles pilsētas komitejas valdes loceklis,
                Launkalnes pagasta Naudiešu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-136.

ŠTRAUFS Alberts, pašvaldības ierēdnis.
                * 1879. V 07. Zvārdes pag. + 1934. I 13. Irlavā              
                1931. III 03./1933. I 13. Kandavas pilsētas galva.
                Avots:       Jaunākās Ziņas #12/1934.;
                „Kandavas Novada Vēstnesis” #5/2018.

ŠTRAUHS Kārlis Mārtiņa d., virsleitnants.
                * 1894. XII 07. Jēkabmiestā.
                Beidzis: Belostokas komercskolu,
                1915/1916. Rīgas Politehnikuma Lauksaimniecības nodaļasstudents,
                1916. V 28. Maskavas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 04. Rezerves 217. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. II 14. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 24. beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus pie Kājnieku 48. rezerves
                                brigādes,
                1917. VII 21. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19./23. kaujas,
                1917. X 15. apbalvots: Sv. Annas ordeņa  IV šķiru,
                1917. XII 22. ievēlēts: Rotas (VI) pusrotas (I) komandieri,
                1918. II 05. atvaļināts,
                1918. XII 21. Studentu rotas brīvprātīgais,
                1919. IV 01. Atsevišķā III bataljona virsnieks,
                1919. IV 13. Drisas apriņķa aizmugures komandants,
                1919. VII 15. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. V 22.,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (XII) vada komandieris,
                1920. X 15. Saimniecības rotas komandieris,
                1920. X 29. atvaļināts,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #835.
                Avots:       LVVA 5601-1-6395.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #155/1917., #240/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #50/1917., #193/1917.,
                                                #217/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #269/1917., #457/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4813.

ŠTRAUHS Pēteris Kārļa d., sabiedrisks darbinieks.         
                * 1896. VI 26. Ikšķiles pag.
                Beidzis Jelgavas lauksaimniecības vidusskolu,
                1915/1917. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona/pulka
                               vecākais apakšvirsnieks,
                1917/1918. Rezerves kājnieku pulka instruktors Tverā,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IX 30. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                1934. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu un medaļu,
                Ogresgala pagasta Daugavas Svēdru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-357.;
                               „www.nekropole.lv”

ŠTRAUSS Jēkabs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1871. V 15. Lažas pag.
                Beidzis Aizputes pilsētas skolu,
                1915/1918. Bēgļu gaitas,
                1919. Lažas pagasta pirmais vecākais,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4004,
                Aizputes lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
                Lažas kūdras ražošanas biedrības dibinātājs,
                Aizputes Jāņa draudzes valdes loceklis,
                Lažas pagasta Zīles māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1303- 20-76-75.

ŠUBERGS Eduards, sabiedrisks darbinieks.
                * 1911. III 03. Krievijā
                1932/1933. Bauskas kājnieku pulka kaprālis,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. I 01. Talsu I aizsargu pulka Ārlavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Šoseju un zemes ceļu departamenta VIII rajona vecākais ceļu
                               meistars Valdemārpilī.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-137.

ŠUBERTS Haralds Kristapa d., veterinārārsts pulkvedis leitnants.
                * 1883. II 21. Zaļenieku pag.; M. Antonija dz. Zembergs, S. Elizabete dz. Midendorfs
                                + 1942. IX 08. Sverdlovskā, Krievijā
                1911. IV 27. beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1911/1916. Smiltenes iecirkņa veterinārārsts,
                1916. I 01. Dzelzceļu VII bataljona Sitā vecākais ārsts, dzelzceļu būves ārsts,
                1918/1919. Valkas iecirkņa veterinārārsts,
                1919. X 31. Armijas veterināras pārvaldes priekšnieka palīgs,
                                veterinārārsts virsleitnants,
                1920. III 13. apstiprināts veterinārārsts pulkvedis leitnants
                                pakāpē izd. 1917. IV 30.,
                1920. III 15. atvaļināts,
                1923. apbalvots: ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. III 24. Cēsu X aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1510,
                1940. bijis Cēsu apriņķa veterinārārsts,
                1941. VI 14. apcietināts, Katrīnas ielā #22, Cēsīs,
                1942. IX 08. nošauts Sverdlovskā
                Avots:       LVVA 1640-1-525, 3406-1-281-20, 5601-1-6400.;
                                LVA 1987-1-17361.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.,
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #246/1942.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7257.;
                                „www.nekropole.lv”

ŠULCS Alfrēds Jēkaba d., ārsts pulkvedis leitnants.
                * 10.07.1891. VII 10. Kurmāles pag.; S. I Aleksandra dz. Seskis, II Anna dz. Eihvalds
                                + 1950. VIII 28. Strenčos.
                1915. V 08. Mobilizēts, Pētrogradas galvenās sanitāras pārvaldes zaurjad ārsts,
                1915. V 15. Arakčejevas apvienotas lazaretes jaunākais ordinators,
                1915. VI 20. Kājnieku 107. divīzijas I lazaretes jaunākais ordinators,
                1915. VIII 06. Ponevežas 426. kājnieku pulka Gūstekņu nometnes ārsts,
                1915. XII 10. Lauku 301. pārvietojama hospitāļa jaunākais ordinators,
                1915. XII 06. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1916. III 18. Ķeizara Pētera I Jūras  cietokšņa pagaidu Jūras hospitāļa
                                Ķirurģiskās nodaļas jaunākais ordinators,
                1916. VII 08. Kājnieku 107. divīzijas I lazaretes jaunākais ordinators,
                1916. VIII 25. paaugstināts I šķiras zaurjad ārsta pakāpē,
                1916. XI 21. Sestroreckas 435. kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1917. II 02. Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes jaunākai dezinfekcijas
                                zaurjad ārsts,
                1917. IX 16./X 17. piekomandēts Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka
                                jaunākais ārsts,
                1917. IX 16./ X 17. Rīgas latviešu strēlnieku pulka jaunākais ārsts,
                1917. XI 06./20. Brigādes galvenā ārsta v.p.i.,
                1917. XII 18. beidzis; Tērbatas Universitāti,
                1917. XII 23./1918. I 26. piekomandēts Kurzemes latviešu strēlnieku pulkam
                                vecāka ārsta v.p.i.,
                1918. I 25. Brigādes jaunākais ordinators,
                1918. III 08. atvaļināts,
                1919. IV 12. Valmieras kājnieku pulka Rezerves bataljona ārsts,
                1919. V 18. Cēsu kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1919. V 20. vecākais ārsta v.p.i.,
                1920. I 25. apstiprināts ārsts kapitāns pakāpē izd. 1920. I 25.,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. VI 22. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1925. VI 22.,
                1928. II 30.beidzis: Kara ķirurģiskus kursus pie Rīgas kara slimnīcas,
                1928. XI 14. apbalots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #511,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1932. I 29. Jātnieku pulka vecākais ārsts,
                1939. VI 27. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #277,
                1939. X 25. Zenitartilērijas pulka vecākais ārsts,
                1940/1941. Strēlnieku Teritoriālā XIV korpusā,
                1940. X 12. Atsevišķā artilērijas diviziona ārsts,
                1941. atvaļināts,
                1945/1950. Strenču slimnīcas ārsts.
                Avots:       LVVA 1508-1-12-121, 5601-1-6401.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes lazarete pavēle #16/1917., #210/1917.,
                                                #229/1917., #254/1917., #274/1917., #289/1917.,
                                                #323/1917., #18/1918., #30/1918.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēle #300/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1935.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2153.

ŠULCS Ina dz. Krauklis Mārtiņa m., ārste.
                * 1903. IX 20. Rīgā
                1942. beigusi universitāti Rīgā,
                Dzīvo Pētersalas 12-1.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-141.

ŠULCS Jānis Jāņa d., Dr. med.
                * 1885. VIII 22. Lielstraupe; M. Kristīne, S. Natālija dz. Ūlande, brīvmāksliniece
                               + 1979. ASV
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1911. XIII 21, beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurgs,
                1912/1915. Straupes pagasta ārsts,
                1915/1919. Kara ārsts,
                1919/1921. Latvijas armijas ārsts,
                1921. VII 01. Latvijas Augstskolas ķirurģiskās hospītalās klīnikas katedras
                               jaunākais asistents,
                1926. ieguva Dr. med. grādu,
                1928. privātdocents,
                1940. IV 18. Ķirurģiskās II slimnīcas klīnikas vadītājs,
                1941. VII 28. Rīgas pilsētas II slimnīcas direktors,
                Bijis klīnikas vadītājs, profesors, docents,
                Veselības veicināšanas biedrības sekcijas priekšnieks.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-142.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ŠULCS Jānis, skolotājs.
                * 1904. I 11. Salgales pag.
                Beidzis Skolotāju institūtu,
                1928/1929. Ventspils kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XII 01. Talsu I aizsargu pulka Riteņbraucēju rotas vada komandieris,
                1939. V 09. Laidzes pagasta aizsargu nodaļas kora diriģents,
                1938. bijis Mežotnes pamatskolas skolotājs,
                1938/1940. Laidzes pamatskolas pārzinis,
                Laidzes mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-135.;
                               „Zemgales Balss” # 202/1938.

ŠULCS Voldemārs Mārča d., farmaceits.
                * 1888. XII 10.; M. Karlīne dz. Veiss, S. Ieva dz.
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VI 01. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (I) farmaceits.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

ŠŪMANS Rūdolfs Jēkaba d., leitnants.
                * 1888. III 14. Lubejas pag.+ 1948. VI 07. Oldenburgā, Vācijā
                1909. X 09. Viborgas 85. kājnieku pulka karavīrs,
                1910. X 19. beidzis: Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1910.Z 121. Novgorodas vietēja lazaretē,
                Lazaretes uzrauga palīgs,
                1913. III 12. rezervē,
                1914. VII 23. Kovnas cietokšņa I družīnā,
                1915. VII 01. Družīna pārformēt par Vilkomiras 496. kājnieku pulku,
                1915. VII 27. vecākais apakšvirsnieks,
                1915. IX 03. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #449047,
                1916. VII 11. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu #582802,
                1916. XI 14. Maskavas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 29. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 14. Rezerves 232. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. VI 13. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 15. skaitīt: [Šumans I],
                1917. XII 10. komandēts: LSP deputātu sapulces rīcībā,
                1918. atvaļināts, dzīvo Vējavas pagastā,
                1919. VI 22. Piebalgas VIII bataljona komandants, leitnants,
                1919. VIII 06. Ventspils kājnieku pulka virsnieks,
                1919. IX 01. Austrumu frontes Galvenās noliktavas virsnieks,
                1919. XII 04. Armijas Virspavēlnieka štāba komandantūrā,
                1920. I 12. atvaļināts,
                1920. I 16. Valkas apriņķa II iecirkņa priekšnieka palīgs Vecgulbenē,
                1922. V 01. Smiltenes iecirkņa policijas priekšnieks,
                1926/1931. Gulbenes atvaļināto karavīru krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                Namsaimnieks Gulbenē.
                Avots:       LVVA 5601-1-6416., 5601-2-1392.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #183/1917., #247/1917.,
                                                #367/1917., #370/1917.;
                                „Nedēļas Apskats’ #92/1948.;
                                „Valdības Vēstnesis” #97/9122.;
                                „Gulbenes Zīņas” #18/1928.;
                                „Ekonomists” #1/1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6646.

ŠUSTERS Elize Veronika, ārste.
                Sk. Aire Elize Veronika.

ŠUSTERS Jānis, cand. math.
                Sk. Aire Jānis

ŠVANKS Mirdza, ārste.
                Sk. Jirgens Mirdza.

ŠVARCBAHS Ādolfs Jēkaba d., zaurjad kara ierēdnis.
                * 1884. Salgales pag. + 1942. V 27. Vjatlagā, Krievija
                1917. VI 01. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Saimniecības darbvedis,
                1918. atvaļināts,
                1941. VI 14. deportēts Salgales pagasta Titlejos.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-234.;
                                LVA 1987-1-1575.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #163/1917.

ŠVARCBAHS Hugo, tiesnesis.
                * 1902. XII 09. Valmierā
                1922. Beidzis Valmieras vidusskolu,
                1922/1930. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932/1933. Latvijas armijas seržants,
                1933. Daugavpils apgabaltiesas Ilūkstes rajona miertiesnesis,
                1934. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XI 30. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba bataljona Sakaru
                               rotas komandieris,
                1941. deportēts, miris Krievijā,
                Daugavpils apgabaltiesas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-213.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

ŠVARCS Eduards, farmaceits leitnants.
                * 1889. IX 12. Rīgā + 1960. Čikagā, ASV
                1908/1945. Farmaceits Liepājā,
                1912. beidzis Tērbatas Universitāti, aptiekas palīgs,
                1914/1917. Krievijas X armijas štāba farmaceits,
                1937/1940.  Aizsargu organizācijā,
                1937. VII 27. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona farmaceits,
                Liepājas kopējās slimo kases aptiekas pārzinis,
                Apbalvots ar Sv. Annas III šķiras ordeņi.
                Apbalvots ar Sv. Staņislava III šķiras ordeņi.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-395.;
                                „Kurzemes Vārds” #197/1938.

ŠVEICS Augusts Jāņa d., rezerves leitnants, miertiesnesis.
                * 1891. VIII 06. Jaungulbenes pag.; M. Marianna dz. Biseniece
                                + 1952. IV 24. Monreālā, Kanādā
                Beidzis Pēterhofas praporščiku skolu,
                1922. beidzis Rīgas valsts vidusskolu pieaugušiem,
                1922/1928. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1934. Rīgas Apgabaltiesas miertiesnesis Cēsu apriņķa III iecirkņā,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. X 01. Cēsu X aizsargu pulka Štāba bataljona Tehniskās rotas komandieris,
                1938. I 28. Štāba bataljona rotas komandieris,
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Latvijas Kareivis” #282/1934.

ŠVEIDA Jāzeps Vincenta d., lauksaimnieks.
                * 1903. XI 23. Nirzas pag.
                1924/1925. Vidzemes artilērijas pulka dižkaravīrs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. III 27. Ludzas III aizsargu pulka Nirzas pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1939. V 12. apbalvots: Atzinības Krustu V šķiru #946,
                1941. VI 14. deportēts,
                Nirzas pagasta vecākais,
                Nirzas pagasta dzimtu rakstu nodaļas pārzinis,
                Lauksaimniecības kameras loceklis,
                Nirzas apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                Nirzas lauksaimniecības biedrības priekšnieka biedrs,
                Raipoles piensaimnieku sabiedrības Revīzijas komisijas priekšnieks,
                Zilupes lopkopības pārraudzības biedrības Raibaļa valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-94.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ŠVEMBERGS Gvido Jāņa d., jurists.
                * 1912. X 18. Rīgā; M. Karlīne dz. Vits, S. Veronika dz. Salzemnieks, ārste.
                               + 1975. V 13. Rīgā
                1929. Beidzis Rīgas I valsts vidusskolu,
                1924/1934. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1934/1935. Bauskas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1935/1938. Atsevišķā tirdzniecības un rūpniecības darbinieku slimo
                               kases grāmatvedis,
                1938/1940. Gulbja grāmatu apgādniecības korektors,
                1940. VII 23. zvērināta advokāta J. Rekšāna palīgs,
                1940/1941. Valsts kontroles pārstāvis,
                1942/1948. beidzis Latvijas Universitāti, ārsts,
                1943. Latvijas veselības kameras organizācijas daļas priekšnieks,
                1943. zvērināta advokāta Oskara Melnbrenča palīgs Ludzā,
                1944/1945. feldšeris Ziru pagastā,
`              1944. zvērināta advokāta palīgs Ventspilī,
                1948. kara ārsts Rīgā,
                Apbedīts Mārupes kapos.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Latvijas Advokatūra”, R., 2007.

ŠVEMBERGS Veronika dz. Salzemnieks, ārste.
                * 1912. X 10.; V. Gvido, jurists
                1942. I 27. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1942/1944. ārste Gregora 1-1a, Rīgā.
                1944. ārste Medņu 1, Ventspilī.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-143.;
                               „Tēvija” # 62/1944.;
                               „Ventas Balss” # 86/1944.

ŠVUKSTS Arvīds Pētera d., administratīvais pulkvedis leitnants.
                * 1891. XI 24. Litenes pag.; S. Karlīne dz. Grīnbergs  + 19174. I 13. Rīgā
                1913. X 15. Belonorskas 89. kājnieku pulka karavīrs,
                1914. VII Kājnieku 23. divīzijas Vezumnieku valdes kancelejas rakstvedis,
                1915. IX 01. Armijas 18. korpusa štāba rakstvedis,
                1917. apbalvots: Sudraba medaļu Par centību Staņislava ordeņa lentē,
                1917. III 02. vecākais darbvedis,
                1917. VIII 27. ieguva kara laika ierēdņa tiesības pie Armijas 18. štābā,
                1917. XII 08. Kājnieku 23. divīzijas pārsienama punkta saimniecības pārzinis,
                1917. XII 15. Latviešu strēlnieku rezerves pulkā,
                1918. I 01. atvaļināts,
                1919. VI 14. Valmieras kājnieku pulka Vecgulbenes noliktavas rezervē,
                1919. VII 02. Latvijas 2. rezerves bataljonā,
                1919. VII 06. Vidzemes divīzijas intendantūrā,
                1919. VIII 06. Armijas saimniecības pārvaldes Apavu un apģērbu nodaļas I šķiras
                                darbvedis,
                1921. III 17. Kara saimniecības pārvaldes Mantu daļas Vispārējas un iegādes
                                nodaļas priekšnieks,
                1921. IV 01. Iegādāšanas un rūpniecības iestāžu ekspluatācijas nodaļa,
                1922. III 31. paaugstināts VI šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1919. VI 14.,
                1922. V 15. paaugstināts V šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1920. XII 14.,
                1922. VII 01. Apgādāšanas nodaļas priekšnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. VII 18. Kara saimniecības pārvalde, pārdēvēta par Galveno intendantūras
                                pārvaldi,
                1925. VI 20. paaugstināts IV šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1924. XII 14.,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2115,
                1931. VI 11. beidzis: Administratīvu virsnieku kursus,
                1932. II 22. pārdēvēts par administratīvo kapteini izd. 1925. XII 14.,
                1933. V 19. Apgādes pārvaldes Intendantūras daļas Mantu noliktavas
                                vecākais darbvedis,
                1933. VI 01. vecākais grāmatvedis,
                1935. VI 01. Finanšu daļas Apgādības nodaļas priekšnieka palīgs,
                1939. beidzis: Rīgas komercinstitūta Tirdzniecības nodaļu,
                1939. XI 09. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru 299,
                1939. XI 24. Finanšu daļas Apgādības nodaļas priekšnieks,
                1940. V 10. paaugstināts administratīvo pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1940. V 10.,
                1940/1941. Teritoriālā XIV korpusā,
                1941. XI 04. pārskaitīts: XIV korpusa štāba Finanšu daļas priekšnieks, pārdēvēts
                                par II ranga intendantu,
                1941. dezertējis Litenes nometnē,
                1941/1944. grāmatvedis Litenē,
                1945. kolhoza kadru inspektors Liepupē,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1469-1-28-193., 5601-1-6443.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3748.
               

 

 
Izmainas: 01.12.2021 Kontakti