Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NĀGELIS Artūrs Anša d., skolotājs.
                *1882. XI 30. Rīgā; M. Karolīne, S. Jevdokija dz. Skorovarovs
                                + 1959. VII 13. Rīgā
                1904/1908. Tērbatas Universitātes medicīnas nodaļas students,
                1905/1907. skolotājs Vidzemē,
                1908/1913. skolotājs Krievijā,
                1913/1916. beidzis Maskavas Universitāti, cand. math.,
                1916/1917. beidzis Kara skolu,
                1920/1934. Rīgas pilsētas II vidusskolas skolotājs,
                1934. VIII 06./1940. VIII 06. Rīgas pilsētas III vidusskolas direktors,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1863,
                1939/1940. Latvijas profesijas kameras loceklis,
                1939/1940. Latvijas skolotāju biedrības priekšnieks,
                1940. Izglītības darbinieku krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-6.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Austrālijas Latvietis” #507/1959.;
                                „Latvijas Kareivis” # 172/1934.;
                                „Cīņa” #48/1940.

NĀGELIS Viktors Artūra d., ierēdnis.
                * 1899. IX 14. Ķemeros.; M. Elizīne.
                1919/1920. Latvijas brīvības cīņās.
                1922/1928. Auto tanku pulka rakstvedis,
                1928. VI 30. Rīgas muitnīcas vecākais kancelejas ierēdnis,
                1928. XII 15. darbvedis,
                1929. X 01. Muitas departamenta kandidāts uz eksperta amatu,
                1929. XII 01. jaunākais eksperts,
                1932. XII 01. eksperts,
                1934. VII 12. Daugavpils muitnīcas priekšnieks,
                1936. XII 01. iec. par Muitas departamenta revidentu,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 19.   
                Avots:       LVVA 1303-3-17-55.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

NĀGELIS Vilis, ārsts.
                * 1911. V 08. Rīgā + 2004. Fluorīdā, ASV
                1939. IX 12. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1941. Alūksnes Ziemeru Alsviķu rajona ārsts,
                1941/1944. Valsts I slimnīcas ārsts ordinators,
                1941. dzīvo Kalnciema 4/6-3.
                Avots:       LVVA P1423-2-15-2.

NAGLIŅŠ Jēkabs, ārsts virsleitnants.
                * 1900. VII 25. Raunas pag. + 1975. III 20. Palm Beach, ASV
                1922. Beidzis Cēsu L. Ausēja skolu,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1929. Nautrēnu rajona ārsts,
                1929. Rīgas kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1930. I 09. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1930/1932. Vilces rajona ārsts,
                1932/1944. Vaives Rāmuļu rajona ārsts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 21. Cēsu X aizsargu pulka karoga rotas ārsts,
                1935. X 24. ieskaitīts aktīva kara dienesta Atsevišķā artilērijas divizionā,
                1936/1940. Cēsu slimnīcas ārsts,
                1935/1940. Atsevišķā artilērijas diviziona ārsts,
                1938/1940. Cēsu karavīru sanatorija pārzinis,
                1938. dzīvo Cēsīs, Rīgas 37,
                1939/1940. Gaujas Līču bērnu sanatorijas ārsts,
                1941/1944. Cēsu pilsētas ambulances ārsts.
                Avots:       LVVA P-1423-2-15-1, 1640-1-525.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.;
                               „Latvijas Kareivis” # 31/1938.

NAGOBADS Teodors Reihnolda d., virsleitnants.
                * 1896. XII 02. Vecgulbenes pag. [arī Nogobod Fedors]
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1916. VIII 26. Rezerves 122. kājnieku pulka karavīrs,
                Rezerves 38. kājnieku pulka Sakaru mācības komandas karavīrs,
                1916. XII 20. beidzis Sakaru komandu,
                1917. I 10. Divīzijas 138. štāba Sakaru komandas karavīrs,
                1917. V 05. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 28. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 30. hospitalizēts,
                1918. I 20. atvaļināts,
                1919. VI 25. Atsevišķā IV bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks, leitnants,
                1919. VIII 12. Ventspils kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. XI 30. Latgales partizāņu pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1920. IV 08. par kaujās nopelniem paaugstināts virsleitnants pakāpē
                                izd. 1920. II 02.,
                1921. IV 09. Rotas (I) vada komandieris,
                1921. XI 23. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1922. III 01. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas Atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1929/1940. Gulbenes virsmežniecības Gulbenes pagasta mežsarga v.i.,
                1949. III 25. izsūtīts uz Tomskas apgabalu, dzīvo Gulbenes pagastā, Dziesniekos,
                1957. II 07. atbrīvots.
                Avots:       LVVA 3407-1-83-21, 5601-1-4422.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #294/1917., #391/1917.:
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                                „Meža dzīve” #49/1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5423.;
                                www.nekropole.lv

NAGS Rūdolfs Jānis, farmaceita palīgs.
                * 1917. X 31. Smolenskā, Krievijā + 2005. VIII 17. Capē Cod, ASV
                1937. VI 18. Beidzis P. Dzeņa ģimnāziju Rīgā,
                1939/1940. Rīgas kara slimnīcā,
                1940/1942. Krēsliņa un Gulbja aptiekās, praktikants,
                1942. VII 31. ieguva farmaceita palīga grādu,
                1942/1943. Gulbja aptiekā, farmaceita palīgs,
                1943. IV 13. Ikšķiles aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.;
                                „Rīkojuma Vēstnesis” #152/1942.;
                                „Laiks” #41/2005.

NAGUJEVSKIS Broņislavs, senators.
                * 1874. VIII 10. Rīgā.; S. Zofija dz. Vojakovskis. + 1942. XI 02. Rīgā
                1896. beidzis Kazaņas Universitātes juridisko fakultāti,
                1896/1915. Kazaņas apgabaltiesas  tiesu amata kandidāts, Kazaņas
                                palātas sekretāra palīgs, Kazaņas apgabaltiesas sekretārs,
                                miertiesnesis Čistopolē, Ufas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1915/1917. Rīgas apgabaltiesas loceklis,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Poļu rada,
                1918. XII 19. Iecelts par Tiesu palātas loceklis,
                1919/1935. Senāta Krimināla kasācijas  departamenta senators,
                1920. Kara Virs tiesas loceklis,
                1929. Augstākās disciplinārās tiesas loceklis,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 550,
                Augstākās izglītības veicināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                Rīgas komercinstitūta saimniecības komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Triju zvaigžņu gaisma”, R., 1997.;
                                „Latvijas senāts 1918-1940”, R., 2008.;
                                „Tēvija” # 256/1942.

NAIHINS Frīda, ārste.
                * 1900.
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, , Nervu slimības un psihiatrijā,
                1938. Ausekļa 6a.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

NAMATĒVS Pēteris, skolotājs.
                * 1896. IX 03.
                1914. ieguva skolotāja tiesības pie Līvānu pilsētas skolās,
                1914/1915. Krustpils zemstes skolā – skolotājs,
                1919/1920. Latvijas brīvības cīņās,
                1921/1923. Muižnieku pamatskolā, Jaunjelgavas apriņķī,
                1923/1924. Černolesjas pamatskolā, Jaunlatgales apriņķī,
                1923. piešķirta Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme,
                1924/1937. Gauru pagasta krievu pamatskolā,
                1928. piešķirta Latvijas Republikas brīvības cīņu 10. g. jubilejas medaļa,
                1937/1940. Gauru pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 428.
                Gauru izglītības biedrības dibinātājs,
                Gauru ugunsdzēsēju biedrības priekšnieka vietnieks,
                Gauru pagasta padomes loceklis,
                Gauru lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Gauru mazpulka vadītājs,
                Latvijas Aerokluba dalībnieks.
                Avots: LVVA 1632-2-363-67.

NAMGRAUDS Pauls Kārlis Žaņa d., mācītājs.
                * 1909. III 22. Kursīšu pag.; M. Ženija, S. Erna dz. Ozoliņš.
                Beidzis Teoloģijas institūtu Rīgā,
                1932. XII 11. ordinēts par Kandavas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1933. II 27. Nurmuižas draudzes mācītājs,
                1933/1942. Nurmes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1934/1940. Talsu aizsargu pulka Bataljona (I) mācītājs,
                1942. III 02. pieteicas pltn. Veisa Brīvprātīgo vienībā.       
                Avots:       LVVA 1640-1-520-96.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 7/1942.

NAMNIEKS Jānis Jāņa d., virspriesteris.
                * 1881. X 08. Mēdzulas pag.; M. Marija dz. Dāvids, S. Valentīna dz. Zariņš.
                                + 1942. V 08. Krievijā
                1905. Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1905/1912. Ilūkstes Garīgajā skolas skolotājs,
                1912. iesvētīts priestera amatā,
                1912. Ļaudonas pareizticīgo draudzes priesteris,
                1938. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 2056,
                1938/1940. Rīgas metropolīta Katedrāles un garnizona priesteris,
                1940. VI 16. deportēts,
                Rīgas iecirkņa latviešu draudžu prāvests,
                Apbalvots ar Zelta amata krustu.
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-38.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.
                                www.russkije.lv

NARBUTOVICS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                  * 1891. IX 15. Zebrenes pag.
                  1914/1917. Krievijas armijas karavīrs,
                  1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                  1922/1940. Tukuma aizsargu pulka Zebrenes nodaļas priekšnieks,
                  1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību”,
                  1935. XI 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                  Zebrenes pagasta valdes loceklis,
                  Zebrenes krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                  Zebrenes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                  Zebrenes pagasta „Sniķeru” māju īpašnieks.
                  Avots:     LVVA 1640-1-525.

NARUNS Miķelis Rūdolfs Dāvja d., kapteinis.
                  * 1891. II 22. Sesavas pag.
                  1912/1914. Meža Institūta students,
                  1914. I 03.Sibīrijas 28. strēlnieku pulka strēlnieks,
                  1914. III 02. Jurjevas 98. kājnieku pulka karavīrs,
                  1914. VII 15. atvaļināts,
                  1917. I 15. Latviešu strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                  1917. V 07. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                  1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                  1917. IX 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                  1918. II 24. vācu gūstā, Lihtenhorstas nometnē,
                  1919. VI Latviešu I neatkarības bataljona Rezerves rotas vada komandieris,
                  1919. VIII 01. Liepājas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                  1919. X 08. Papildu bataljona Rotas (III) komandieris,
                  1919. X 22. Papildu bataljona Rotas (IV) komandieris,
                  1920. III 10. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd 1919. XII 25.,
                  1922. X 11. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                  1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                  1924. XII 13. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1631,
                  1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                  1928. XII 20. Ventspils kājnieku pulka Rotas (IV) komandieris,
                  1928. XII 20. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. V 19.,
                  1933. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3135.,
                  1939. VII 31. atvaļināts,
                  1943/1944. Leģiona, Robežsargu III pulkā virsnieks,
                  1944. IX 14./1945.  Grenadieru 32. pulka virsnieks,
                  Miris nometnē, Krievijā.
                  Avots:    LVVA 5601-1-4427.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #292/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gait6as”, Liepājā, 1926.;
                                „Latviešu karavīrs Otrā pasaules karā”, Trimdā, 1986.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs#  3532.;
                                www.nekropole.lv

NATČISS Aleksandrs, priesteris.
                  *1908. X 12.
                  1939. bijis Krustpils Sv. Nikolajs un Jēkabpils Sv. Gara draudžu priesteris.
                  Avots:     „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

NATČISS Jēkabs, priesteris.
                  *1912. I 12.
                  1939. bijis Sausnejas Sv. Nikolaja un Vestienas Tolkas Sv. Krusta Pacelšanas
                            draudžu priesteris.
                  Avots:     ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

NĀTIŅŠ Jēkabs Jāņa d., būvinženieris.
                * 1874. XII 08. Ēdoles pag.; M. Marija, S. Zelma dz. Lejnieks.
                                + 1950. XI 08. Omskas apgabalā Marjanovkas rajonā, Krievijā
                Beidzis Kuldīgas ministrijas skolu,
                1891/1895. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1895/1902. Gudenieku ministrijas skolas skolotājs,
                1903/1905. Studējis Rīgas politehnikuma būvinženieru nodaļā,
                1905/1907. Emigrējis uz Somiju,
                1907/ 1913. Rīgas Pārdaugavas labdarības biedrības skolotājs,
                1915/1920. Krievijas armijas būvinženieris,
                1920/1929. būvuzņēmējs,
                1929. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1351,
                1929/1940. bijis Šoseju un zemesceļu departamenta vecākais inženieris,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krustu IV šķiru #194,
                1940. pensionēts,
                1941. VI 16. deportēts.
                Atjaunoja Rīgas veco dzelzceļu tiltu, Saeimas nama un Daugavgrīvas
                                cietokšņa atjaunošana.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

NATOKO Sergejs, būvinženieris.
                * 1909. VII 02. Krievijā.
                1938. IX 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

NĀZERS Undīne, ārste.
                * 1915. IX 24. Rīgā
                1942. VI 20. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1942/1944. Ēveles rajona ārste.
                Avots:       LVVA P 1423-2-15-3.

NEANDERS Vilhelms, mācītājs.
                * 1892. I 04. Černigovas gub.; S. Magdalēna dz. Vinklers.
                1909/1916. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1919. I 19. 0rdinēts,
                1919. Kuldīgas apriņķa vikārs,
                1919/1921. Jelgavas Sv. Trīsvienības vācu pilsētas draudzes vikārs,
                1921/1939. Jelgavas Sv. Trīsvienības vācu pilsētas draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-163.;
                                „Baznīcas kalendārs”, R., 1935.

NĒDERS Jānis Jāņa d., agronoms.
                * 1892. VII 27. Taurenes pag.; M. Ede, S. Zinaīda dz. Salieneiks.
                1920. v 15. Zemkopības Ministrijas I privātu zemju nodaļas III šķiras darbvedis,
                1922/1924. Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes asistents,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1924/1928. Zemkopības Ministrijas Lauksaimniecības skolas pārzinis,
                1928/1929. Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības Dundagas rajona agronoms,
                1931/1935. Madonas apriņķa agronoms,
                1935/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras Madonas apriņķa agronoms,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4173.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-114.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

NEDUMOVS Sofija, arhitekte.
                Sk. Vīgants Sofija.

NEIBERGS Aleksandrs Zāmeļa d., ārsts.
                * 1883. IX 22. Zaļenieku pag.; M. Grieta, S. Laura dz. Gulbis.
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1911. beidzis Kazaņas Universitāti, ķirurģijā,
                1919/1925. Latvijas SarkanāKrusta slimnīcas vecākais asistents,
                1925/1940. Sarkanā Krusta Rīgas slimnīcas un Želsird’igo māsu skolas direktors,
                1929. XI 13. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 944,
                1941/1944. Pilsētas IV slimnīcas direktors
                Ieguva Dr. Med grādu Berne.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.;
                               „Tēvija” # 180/1942.

NEIBERGS Emma Matilde Krišjāņa m., zobārste.
                * 1883. XI 20. Zaļenieku pag.       
                1920. dz. Meistaru 6.
                1920/1928. dz. Sētas 1-3.
                Avots:       LVVA 2142-1-12264.

NEIBERGS Kristaps, ārsts.
                * 1875. III 19. Zaļenieku pag.; S. Leonija, ārste + 1950. IV 19. Ansbahā, Vācijā
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1900. beidzis Kijevas Universitāti, Nervu slimības un psihiatrijā,
                1900/1902. ārsts Dobelē,
                1902/1906. ārsts Rundālē,
                1906/1907. ārsts Lauzanā, Šveicē,
                1908/1915. Rundāles pagasta ārsts,
                1916/1917. Maskavas Zemstes centrālās savienības ārsts,
                1917. Bēgļu komitejas ārsts Rīgā,
                1917/1920. Aleksandra augstumu slimnīcas ārsts,
                1920/1940. Ģintermuižas slimnīcas direktors, Jelgavā,
                1940. II 16. pensionēts,
                1941/1944. Centrālā rajona poliklīnikas ārsts,
                1941. dzīvo Pleskavas 52-3,
                Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-4.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEIBERGS Laura Dāvja d. dz. Gulbis, ārste.
                * 1886. III 27. Zaļenieku pag.: M. Anna, V. Aleksandrs, ārsts.
                1912. beigusi Kijevas Universitāti,
                1932. XI 16. apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi # 1871,
                1938. Marijas 50.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

NEIBERGS Leonija dz. Triguts, ārste.
                * 1880. IV 05. Dobelē; V. Kristaps, ārsts. + 1976. V 14. Indianopolē, ASV
                1906. beigusi Harkovas Universitāti,
                1908/1915. ārste Rundālē,
                1915/1916. Bēgļu komitejā, Pleskavā,
                1916/1917. Baltijas bēgļu bērnu slimnīcas ārste,
                1919. Aleksandra augstumu slimnīcas ārste,
                1920/1940. Ģintermuižas slimnīcas ārste, Jelgavā,
                1941/1944. Rīgas pilsētas i poliklīnikas ārste,
                1941. dzīvo Pleskavas 52-3.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-5.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEIBERGS Lidija dz. Romanis, ārste.
                * 1912. II 04. Harkovā; V. Pauls, ārsts.
                1936. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1938/1941. Centrālā slimo kases ārste,
                1940/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste.
                1941. dzīvo Aizsargu 5-70,
                2007. dzīvo Minnesotā, ASV
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-7.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

NEIBERGS Milda, ārste.
                * 1880. XI 27. Zaļenieku pag.
                1912. Beigusi Cīrihes Universitāti,
                1913/1914. Marijas dzemdības iestādes ārste, Petrogradā,
                1914/1915. Uralas pilsētas savienoto hospitāļa ārste,
                1915/1916. Orlas zemstes hospitāļa ārste,
                1916/1918. Maskavas latviešu bēgļu komitejas slimnīcas ārste,
                1919/1920. Maskavas kara hospitāļa ārste,
                1921/1922. Dzelzceļu Jelgavas ambulances ārste,
                1922/1941. Rīgas aizgādes pārvaldes rajona ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas I Centrā rajona poliklīnikas ārste,
                1942. dzīvo Blaumaņa 17-9.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-8.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEIBERGS Pauls, ārsts.
                * 1912. I 04. Zaļenieku pag. + 2007. V 29. Minnesotā, ASV
                1936. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1937/1938. Latvijas Universitātes Centrālā rentgenoloģijas institūta brīvprātīgais,
                1938/1944. Latvijas Universitātes Centrālā rentgenoloģijas institūta ārsts,
                1940/1941. Jelgavas I slimo kases rentgenologs,
                1941/1944. Rīgas kaulu tuberkulozes slimnīcas rentgenologs.
                1941. dzīvo Aizsargu 5-70.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-7.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEIBERGS Pāvils Krišjāņa d., skolotājs.
                * 1885. II 01. Zaļenieku pag.
                1920. dz. Meistaru 6.
                1920/1928. dz. Sētas 1.
                Avots:       LVVA 2142-1-12264.

NEIBERGS Žano Maksimiliana d., provizors.
                * 1885. XI 04. Rīgā
                1903/1906. Aptiekas māceklis Rīgā,
                1906. Beidzis Kazaņas Universitāti, aptiekas palīgs,
                1917. V 25. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1925/1933. Puikeles aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1934/1944. Kalnciema pagasta „Lielupes” aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1935/1937. Balvu aptiekas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.

NEIBERTS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. XII 25. Glūdas pag.
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1934. Ventspils kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1935. IV 27. Jelgavas XVI aizsargu Glūdas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Bramberģes sadraudzīgās biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-201.

NEIBURGS Fricis Ēvalda d., farmaceits leitnants.
                * 1891. VIII 31. Liepājā; S. Emma dz. Jansons + 1941. VIII Krievijā
                1908. Beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju,
                1909/191o. Rīgas Torņakalna aptiekā, aptiekas māceklis,
                1910/1912. Liepājas „Zaļas” aptiekā, aptiekas māceklis,
                1912. VII 27. Ieguva aptiekas palīga grādu Kijevas Universitātē,
                1912. X 28. Artilērijas 40. brigādes lazaretes aptiekas feldšeris,
                1913. IV 13. Suvalkas kara lazaretes aptiekā,
                1914. VIII 06. Lauku 42. rezerves hospitāļa farmaceits, aptiekas pārzinis,
                1916. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1918. III 04. atvaļināts,
                1918/1919. Liepājas „Zaļa” aptiekā,
                1919. XI 24. Latgales papildu bataljona kara farmaceits,
                1920. I 22. Zemgales divīzijas lazaretes saimniecības pārzinis,
                1921. I 19. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1914. VIII 06.,,
                1921. I 26. Daugavpils kara slimnīcas saimniecības priekšnieks,
                1921. VIII 31. atvaļināts,
                1924/1941. Vaiņodes aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 08. Liepājas XV aizsargu pulka bataljona (III) farmaceits,
                1939. III 20. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. I 31. apcietināts,
                Apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigznes medaļu,
                Latvijas Aerokluba Liepājas nodaļas priekšnieks,
                Vaiņodes pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Vaiņodes un apkārtnes tirgotāju krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Vaiņodes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības virsnieks,
                Drogu preču veikala īpašnieks Vaiņodē.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-328, 4958-1-2772, 5601-1-4431.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6500.;
                                www.nekropole.lv

NEIBURGS Kārlis Kārļa d., podporučiks.
                * 1893. IX 25. v.st.  + 1917. I 12. miris no ievainojumiem
                Beidzis Mironova komercskolu Rīgā,
                1915. Latviešu strēlnieku organizācijas komitejas darbinieks,
                1915/1916. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III)
                                vecākais apakšvirsnieks,
                1916. I 26. Viļņas kara skolas junkurs,
                1916. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 05. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Sakaru komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 08. ievainots pie Ķemeriem, palika ierindā,
                1916. VIII 10. evakuēts, uz Kara hospitāļi,
                1916. IX 16. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. X 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. XI 18. Sakaru komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23/29. kaujas,
                1917. I 09. A.P. pārvietots uz pulku,
                1917. I 12/21. kaujas,
                1917. I 12. ievainots,
                1917. I 12. miris pārsienama punktā,
                1917. I 18. apbedīts Brāļu kapos Rīgā,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 07. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. IV 21. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.
                Avots:       Armijas XII pavēles #807/1916., #129/1917., #407/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #115/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles #28/1916.,
                                                #217/1916., #253/1916., #255/1916., #300/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #376/1916.,
                                                #16/1917, #23/1917., #44/1917., #52/1917.,
                                                #144/1917., #203/1917.;
                                “Jaunākās Ziņas” # 17/1917.;
                                „Līdums’ #163/1916.;
                                „Latviešu strēlnieks” 2947, 3056. lpp.

NEIBURGS Ļubovs Jāņa m. dz. Malkojedovs, farmaceite.
                * 1909. VII 04. Rīgā
                1927. VI 17. Beigusi Valsts Rīgas krievu vidusskolu,
                1940/1943. Šampetera aptiekā, aptiekas praktikante,
                1943. X 27. Šampetera aptiekas farmaceita palīdze.
                1943. X 27. ieguva farmaceita palīga grādu.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.

NEIBURGS Ludvigs Andreja d., būvuzņēmējs.
                *1871. II 20. Volguntes pag.; M. Lavīze, S. Anna dz. Einbergs.
                Beidzis pilsētas vācu amatnieku skolu,
                1911/1940. namīpašnieks Antonijas 20,
                1934. XI 15. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 889.
                Hipotēkas bankas padomes priekšsēdētājs,
                Rīgas Latviešu biedrības runas vīrs,
                Būvējis Finansu pili Rīgā un trīs cukurfabrikas Latvijā.
                Avots:       LVVA 1615-4-220.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

NEIBURGS Žanis, lauksaimnieks.
                * 1899. I 20. Liepājā
                Beidzis Liepājas tirdzniecības skolu,
                1921/1925. Liepājas kājnieku pulka virsseržants,
                1929/1931. Aizputes VI aizsargu pulka Kazdangas aizsargu nodaļas aizsargs,
                1931/1936. Aizputes VI aizsargu pulka Jātnieku vada komandieris,
                1936/1940. Aizputes VI aizsargu pulka jātnieku diviziona komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 91,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 151,
                Cukurbiešu audzētājs Kazdangas pagasta „Lejas Dzirkaļos“.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-246, 1640-1-798-147.

NEIDERS Alberts Jāņa d., būvinženieris.
                * 1893. IX 09. Taurenes pag.; M. Ede, S. Ženija dz. Mauriņš.
                1926. V 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1939. bijis Šoseju un zemesceļu departamenta rajona inženieris.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

NEIDERS Kārlis, ārsts.
                * 1903. IX 20. Taurenes pag. + 1963. II 10. Milvokos, ASV
                1930. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1930/1933. Latvijas Universitātes asistents,
                1933/1939. Līvānu slimnīcas ārsts,
                1939/1944. Bauskas slimnīcas ārsts.
                1941. dzīvo Dārza 6, Bauskā.
                Avots:      LVVA P-1023-2-15-9.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEILANDS Alfons, ārsts.
                * 1897. IV 17. Rīgā + 1954. Vācijā
                1919/1920. Armijas saimniecības pārvaldes darbvedis,
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. III 15. Rīgas V aizsargu pulka Bataljona (III) Rotas (XII) ārsts,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Latvijas Sarkanā Krusta pļaviņu nodaļas priekšnieks,
                Latvijas Vanagi Pļaviņu nodaļas priekšnieks,
                Pļaviņu ev. lut. draudzes valdes loceklis,
                Pļaviņu rajona ārsts,
                Lauku un mazpilsētu ārstu biedrības Pļaviņu nodaļas valdes loceklis,
                Korporācijas Fraternitas Lettika filistrs,
                Namīpašnieks dzelzceļu 11, Pļaviņās.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-239.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEILANDS Artūrs Jāņa d., farmācijas maģistrs.
                * 1891. V 25. Šķībes pag. + 1973. VIII 17. Rīgā
                1906. beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1907/1910.aptiekas māceklis „Herteļa” aptieka Vec Aucē,
                1910. ieguva aptiekas palīga grādu Kazaņas Universitātē,
                1922/1924. Latvijas Universitātes aptiekā,
                1929. X 07. ieguva aptiekas koncesiju Augšpilī,
                1930/1932. Latvijas Sarkanā Krusta ārstnieciskās līdzekļu noliktavā,
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1932/1938. Pļaviņu aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1938/1944. Dobeles „Vanaga” aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1938/1943. Freiberga minerālūdeņu iestādes pārvaldnieks Dobelē,
                1939. X 23. Farmācijas maģistrs,
                1944. XII 01. Ziloņu aptiekas pārvaldnieks Rīgā,
                1973. VIII 30. apbedīts Meža kapos Rīgā,
                Korporācijas „Lettgalia” filistrs.
                Avots:       LVVA 4958-1-277.;
                                www.nekropole.lv

NEILANDS Augusts Kārļa d., virsleitnants.
                * 1894. XII 04. Sēlpils pag. + 1931. III 14. Rīgā
                1915. IX Rezerves 4. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. X Kijevas V praprščiku skolas junkurs,
                1916. II beidzis un pauugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. III Rezerves 91. kājnieku pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1916. III 31. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 10. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. X Bauskas latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. X Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. XI 09.,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 25. beidzis: Telefonistu kursus,
                1917. VIII 18. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. III 09.,
                1917. VIII Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 07. Rotas (II) komandiera v.p.i.,
                1917. XI Bataljona (I) komandiera v.p.i.,
                1917. XII 30. ievēlēts Bataljona (II) komandieri, Neilands II,
                1918. II atvaļināts,
                1918. II/ XI vācu gūstā,
                1919. XII 18. Grobiņas kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks, virsleitnants,
                1919. XII 31. Rotas (VII) komandieris,
                1920. II 3. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1920. II 15. Grobiņas kājnieku pulks pārdēvēts par Dobeles kājnieku pulku,
                1921. VI 29. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Atbrīvošanas kara piemiņas zīmi.
                Avots:       LVVA 3318-2-61-286, 5601-1-4445.;
                                XII armijas pavēles #129/1917, #118/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #190/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #92/1916, #191/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #34/1917, #366/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6475.

NEILANDS Eduards, farmaceits.
                * 1904. III 26. Kuldīgā
                1925/1926. Liepājas kara slimnīcas dižkaravīrs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 26. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Kuldīgas pilsētas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1938. II 01. Štāba rotas saimniecības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-93.

NEILANDS Kārlis Eduarda d., provizors.
                * 1858. VIII 15. Dundagas pag. + 1939. V
                Beidzis Kuldīgas  ģimnāziju,
                1875/1877. aptiekas m’aceklis Carskoje Selo aptieka,
                1877. beidzis Tērbatas Universitāti, aptiekas palīgs,
                1888. IV 16. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1914/1918. Andižanas pilsētas aptiekas īpašnieks un provizors, Turkestanā,
                1918/1924. Rīgas Foka aptiekas provizors,
                1924/1939. Aknīstes aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1939. V 14. apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Latvijas farmaceitu biedrības biedrs,
                Avots:       LVVA 4958-1-2772;
                                „Jaunakās Ziņas” 325/1939.;
                                „Latvijas Farmaceitu Žurnāls” #5/1939.

NEILANDS Kristaps, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. VI 19. Svētes pag.
                1923/1924. Jelgavas Bauskas kara apriņķa pārvaldes vecākais rakstvedis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. II 10. Jelgavas XVI aizsargu pulka Zaļenieku pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Zaļenieku pagasta valdes darbvedis,
                Zaļenieku pagasta sadraudzīgās biedrības valdes loceklis,
                Zaļenieku pagasta pamatskolas padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-204.

NEILANDS Pēteris Anša d., pulkvedis leitnants.
                * 1884. XI 26. Ļaudonas pag.; S. Anna dz. Grosbergs.
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1916. II 14. Irkutskas kara skolas junkurs,
                1916. VI 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 14. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VIII)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 16. Rotas (VIII) komandiera v.p.i.,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 20. Rotas (XV) komandiera v.p.i.,
                1917. I 12. Rotas (XVI) komandiera v.p.i.,
                1917. I 22. Rotas (XVI) komandieris,             
                1917. II 08. Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. III 08. Rotas (XV) komandieris,
                1917. IV 30. skaitīt Neilands I,
                1917. V 06. Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. V 22. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. II 01.,
                1918. II 26./X 01. vācu gūstā,
                1919. II20./V 22. apcietināts Rīgā,
                1919. VIII 08. Daugavpils kājnieku pulka saimniecības priekšnieks,
                1920. XII 03. paaugstināts kpitāns pakāpē izd. 1919 XII 03.
                1922. VII 22. Latgales divīzijas štāba sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. X 07. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928. XII 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru #652,
                1929. IX 10. Galvenās intendantūras pārvaldes Mobilizācijas nodaļas
                                                priekšnieka vietnieks,
                1930. Pārtikas nodaļas priekšnieka palīgs,
                1930. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1930. XI 18.,
                1934. Apgādes pārvaldes Mantu nodaļas priekšnieks,
                1939. XI 09. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #306,
                1941. II 04. atvaļināts,
                1944/1945. vācu pretgaisa aizsardzības darbinieks
                Avots:       LVVA 5601-1-4451.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 200/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #1/1916., #12/1917.,
                                                #22/1917., #42/1917., #47/1917.,  #74/1917.,
                                                #134/1917., #142/1917.,#166/1917.
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs 1930.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #494.

NEILANDS Visvaldis, ārsts.
                * 1914. XII 30. Liepājā
                1943. beidzis Universitāti Rīgā,
                1943. dzīvo Liepājas 9-23.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-10.

NEILANDS Zelma dz. Strupkājs Sīmaņa m., farmācijas maģistrs.
                * 1895. VIII 18. Vecgulbenes pag.; V. Artūrs, farmaceits.
                1921. I 11. Latvijas Augstāko skolu, aptiekas palīgs,
                1922/1932. Dzelzceļu aptiekā,
                1932/1938. Pļaviņu „Jaunā” aptiekā,
                1938. pārvaldniece,
                1934. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1938/1944. Dobeles „Vanaga” aptiekā,

                1939. X 23. Farmācijas maģistre,
                1945. GAP aptiekas Nr.3 pārvaldniece.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.;
                                „Farmaceiti Latvijā“.

NEIMANIS Augusts Jānis, ārsts.
                Sk. Silarājs Jānis Augusts

NEIMANIS Edīte, ārste.
                * 1912. VI 04. Valmierā
                1939. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1944. Valsts Ķemeru sēravotu iestādes ārste,
                Vēlāk ASV.
                Avots:       LVVA p-1023-2-15-11.

NEIMANIS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. II 05. Ēdoles pag.
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. X 11. Ventspils II aizsargu pulka Ēdoles pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Ēdoles ūdensdzirnavu vadītājs,
                Ēdoles pagasta Tīrumu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-237.

NEIMANIS Jānis Kārļa d.,  pulkvedis leitnants.
                * 1892. VII 04. Jaunsaules pag.; S. Terēze dz. Ludkevičs
                                + 1930. V 20. Ceraukstes pag.
                Beidzis Bauskas pilsētas skolu,
                1913. Krievijas armijas karavīrs,
                1914. X beidzis Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. I 10. Oranienbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1915. IV 03. vecākais apakšvirsnieks,
                1915. IV 15. beidzis; paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IV 24. Rezerves VII brigādes Rezerves 69. bataljona jaunākais virsnieks,
                1915. V 23.Tarutinas 67. kājnieku pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1915. VII 13. ievainots galvā pie Ligumiem,
                1915. VIII 15. Rotas (XVI) komandieris,
                1915. VIII 17. apbalvots: Sv. Anna ordeņa IV šķiru,
                1915. IX 27. ievainots pie Šlosbergas,
                1915. X 03. kaujas pie Ilūkstes,
                1915. X 10. ievainots pie Ilūksts,
                1915. XII apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. V apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1916. VII 03. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                116. VIII 15. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1916. XI 19. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
                1917. II kaujas pie Paņevežas,
                1917. II apbalvots: sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. V apbalvots sv. Annas ordeāna II šķiru ar šķēpiem,
                1917. V kaujas pie Ilūkstes,
                1917. VII 28. apbalvots Francijas Goda Ļeģiona ordeņi,
                1917. VIII kaujas pie Novo Aleksandrovskas,
                1917. VIII apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IX 17. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1917. XI 08. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka,
                1917. XII 03. ievēlēts par Rotas (I) komandieri, skaitīt Neimanis II,
                1917. XII 27. piekomandēts XII armijas štābam,
                1918. I 01. piekomandēts pulka štābam,
                1918. I 05. nodeva Rotas (I) komandiera amatu,
                1918. II 18. evakuēts uz Pleskavas Kauņas hospitāļi,
                1918. IV 18. dzīvo Jaunsaules pagastā, Kraukles,
                1919. V 03. Bauskas bataljona, Rotas (IV) komandiera v.i.,
                1919. VIII 21. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1919. XI 17. Bataljona (II) komandiera v.i.,
                1920. II 30. paaugstināts pulkvedis leitnant pakāpē izd.  1920. II 03.,
                1920. VII 28. Rotas (VIII) komandieris,
                1920. VIII 07. pulka saimniecības priekšnieks,
                1921. IV 16. virs štatā,
                1921. V 27. Ložmetēju rotas komandieris,
                1921. VIII 01. atvaļināts,
                Bauskas aizsargu pulka bataljona komandieris,
                Ceraukstes pagasta zemnieks,
                Apbedīts Ceraukstes kapos.
                Avots:       KVKVA 3454-1-412.;   
                                LVVA 5601-1-4460.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #402/1917., #6/1918.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Latvijas Kareivis” #118/1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1033.

NEIMANIS Johans Kārļa d., provizors.
                * 1884, XI 17. Rīgā [arī Neumann]
                1902. beidzis Nikolaja ģimnāziju Rigā
                1902/1905. aptiekas māceklis Gulbju aptieka Rīgā,
                1906. beidzis Maskavas Universitāti, aptiekas palīgs,
                1906/1911. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1911. Rīgas Centālās Homeopātiskās aptiekas pārvaldnieks,
                1917/1933. Gulbju aptiekas provizors,
                1924/1925. A/S Brāļi Hoziasons pārstavis,
                1933/1939. Rīgas Elizabetes aptiekas līdzīpašnieks un pārvaldnieks,
                1939. izbrauca uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.

NEIMANIS Ludvigs Kriša d., ārsts.
                * 1900. XI 07. Dunalkas pag.; S. Made dz. Rolis. + 1957. X 11. Saugerties, ASV
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1928. Latvijas Sarkanā Krusta ārsts,
                1928/1929. Remtes un Zentenes rajona ārsts,
                1929/1941. Latvijas dzelzceļu darbnīcu vecākais ārsts Liepājā,
                1941/1944. Liepājas pilsētas veselības daļas vadītājs,
                1941. Avotu 4, Liepājā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-12.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEIMANIS Marija, atr. Celms dz. Pinepuksis, vecmāte.
                * 1878. III 18/25. Priekules pag.
                1908. beidza Tērbatas vecmāšu skolu,
                1908/1914. vecmāte Rīgā,
                1914/1915. Krievijas armijas žēlsirdīga māsa,
                1914. XII 01. ievainota,
                1915/1921. Rostovas pie Donas bēgļu komitejas vecmāte,
                1925/1940. Latvijas vecmāšu biedrības dibinātāja un priekšniece,
                1935. XI 08. apbalvota: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3923.
                Avots:       LVVA 1303-2-60-17.

NEIMANIS Milda, ārste.
                * 1896. VII 18. Pastendes pag. + 1986. I 30. Rīgā
                1924. Beigusi Latvijas Universitāti, Bērnu slimībās,
                1927/1944. Rīgas pilsētas Bērnu slimnīcas ārste,
                1939. Dr. Mildas Neimanes zviedru masāžas un veselības vingrošanas
                               skolas vadītāja,
                1938. Baznīcas 1/3.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-13.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEIMANIS Oskars Kristaps Ludvigs Andreja d., pulkvedis leitnants.
                *1886. XII 10./ XI 29. Piltenē [Neumann]; S. Zinaida dz. Dobrovoļskis
                                + 1971. IX 13. Ņubrasvīkā, ASV
                1903. Beidzis Pēterburgas reālskolu,
                1916. I 01. Vladimira kara skolas junkurs,
                1916. V 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 04. Rezerves 3. kājnieku pulka Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 26. beidzis: Oranienbaumas virsnieku skolas ložmetēju kursus,
                1916. VIII 28. Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1916. X 19. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. X 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. X 19./XII 15. piekomandēts Mācības komandai,
                1916. XII/1917. I 01. piekomandēts Rotai (III) [Neimanis III],
                1917. II 16. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. I 01.,
                1917. III 10. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. III 10. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. III 20. izgāja no pulka,
                1917. IV 12. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1917. VIII 26. apbalvots: Sv. Staņislava III šķiras ordeņa III šķiru ar
                                šķēpiem un banti,
                1917. IX 10. skaitīt Neimanis I,
                1917. X 18. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. III 23.,
                1917. XI 22. izgāja no pulka, skaitās prombūtnē,
                1919. VIII 01. Dienvidu Krievijas armijā, Dņepras Diviziona (II) flotilījas ložmetēju
                                virsnieks,
                1919. XI 18. Bruņota vilciena „Posinok” ložmetēju virsnieks,
                1920. II 02. saslimis,
                1920. VI 08. izbraucis uz Baltiju,
                1920. VII 23. Bruņoto vilcienu diviziona Bruņotā (III) vilciena Ložmetēju
                                rotas komandieris,
                1920. IX 10. Robežsargu (IV) pulka aizsardzības rajona darba
                                komandas priekšnieks,
                1921. X 14. Robežsargu (III) pulka virsnieks,
                1922. III 22. Jelgavas kājnieku pulka Ložmetēju  (I) rotas komandieris,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. XI 22. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1924. X 28.,
                1925. IX 23. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. apbalvots: Latvijas Brīvības cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1767,
                1936. IX 24. Daugavpils kara apriņķa pārvaldes darbvedis,
                1938. I 28. Rīgas kara apriņķa pārvaldes darbvedis,
                1939. XII 04. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru,
                1940. VII 08. Armijas štāba Valsts prezidenta pils komandants,
                1940. VII 10. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1940. VII 10.,
                1940. IX 04. amata likvidācijas dēļ atkomandēts uz Armijas štāba
                                Administratīvo daļu,
                1940. X 18. pārskaitīts: LPSR kara komisariātā,
                1941. Rīgas radiofona darbinieks,
                1941/1944. Fabrikas Goegingers direktors,
                1944/1945. Leģionā, bijis Jelgavas kara apriņķa priekšnieks,
                1945/1946. Angļu gūstā,
                1946/1951. Lībekā,
                1951 ASV,
                Apbalvots: Latvijas skautu pateicības zīmi.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-212., 3456-1-136.;
                                LVVA 5601-1-136.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle # 66/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #300/1916., #359/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #66/1917., #76/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #102/1917., #253/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Jaunākas Ziņas” # 161/1940.;
                                „Laiks” 97/1961.;
                                „Daugavas Vanagu Mēnešraksts” #5/1971.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1037.

NEIMANIS Paulis Teodora d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1884. X 05. Džūkstes Pienavas pag.; M. Emīlija, S.Antoņina dz. Filipovs
                               + 1966. I 26. Glenkovā, ASV
                Beidzis Mangaļu tālbraucēju jūrskolu,
                Beidzis Jūras skolotāju institūtu Pēterpilī,
                1919. studentu bataljona karavīrs,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 09. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1866,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1299,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona stūrmanis,
                1941/1944. Krišjāņa Valdemāra jūrskolas direktors,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                Krišjāņa Valdemāra jūrskolas skolotājs,
                Skolas kuģa „Jūrnieks” kapteinis,
                Kuģu A/S „Kaija” valdes loceklis,
                A/S „Šķiedra” valdes loceklis,
                Lauksaimniecības un labības tirgotāju kredītsabiedrības valdes loceklis,
                Dzīvo Gānu 2-18.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-242.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

 

NEIMANIS Valida Roberta m., Aptiekas palīgs.
                * 1888. V 12. Vecpils pag. + 1972. III Latvijā
                1907. Beigusi Aizputes meiteņu skolu,
                1908/1911. Aizputes Lihtenšteina aptiekas mācekle,
                1911. I 03. ieguva aptiekas palīgs grādu Tērbatas Universitātē,
                1927. Pārdaugavas slimo kases aptiekā,
                1927/1928. Latgales slimo kases aptiekā,
                1928/1937. Brīvības ielas rajona slimo kases aptiekā,
                1937/1940. Latvijas slimo kases aptiekā, Tērbatas ielā Nr.4,
                1941/1944. Vircavas aptiekas nomnie4ce un pārvaldniece,
                1972. mirusi Latvijā, mag. pharm, korporācijas Selga filistre.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.;
                                „Laiks” #70/1972.

NEIMANIS Teodors Anša d., pulkvedis leitnants.
                * 1896. IX 03. Rīgā; S. Alma dz. Ingenbergs + 1942. VI 29. Noriļskā.
                Beidzis Rīgas Biržas komercskolu,
                1915. VIII 05. Rezerves 236. kājnieku bataljona brīvprātīgais,
                1915. VIII 29. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1916. I 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē ,
                1916. I 15. Rezerves 57. kājnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. III 05. Rezerves 53. kājnieku bataljona Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. V 21. Goru 202. kājnieku pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1016. VIII 29. Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 22. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. X 19. skaitīt: Neimanis I,
                1916. XII 05. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1916. XII 12. beidzis: Prasporščiku sagatavošanas kursus pie Kājnieku 48. rezerves
                                brigādēs,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 22. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 29. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Sapieru komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. I 12/27. kaujās,
                1917. II 12. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 08. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. V 01.,
                1917. VIII 21. kaujas pie Juglas,
                1917. VIII 22. kaujas pie Inčukalna,
                1917. XII 25. bijis Rotas (VII) pusrotas komandieris,
                1918. I 05. Rotas (VII) komandiera palīgs,
                1918. III 01. atvaļināts,
                1919. III 23.  Daugavgrīvas padomju pulka sarkanarmietis,
                1919. V 22. dezertējis,
                1919. VI 10. Atsevišķā VII bataljona Skolnieku (I) rotas komandieris,
                1919. VII 13. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (III) komandieris,
                1921. III31. paaugstināts kapitāns pakāpē
                1921. III 31. Rotas (I) komandieris,
                1923. X 08. beidzis:Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1927. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 263.,
                1930. X 01. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1931. I 10. Daugavpils kājnieku pulka rotas komandieris,
                1931. II 06. Rīgas kājnieku pulka rotas komandieris,
                1936. V 28. Cēsu kājnieku pulka Saimniecības priekšnieks,
                1936. V 28. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1936. V 28.,
                1939. VII 06. apbalvots Viestura ordeņa IV šķiru  #99 ar šķēpiem,
                1939. XI 29. Rīgas kājnieku pulka Saimniecības priekšnieks,
                1939. XII 07. Cēsu kājnieku pulka Saimniecības priekšnieks,
                1940/1941. Teritoriālā XIV korpusā
                1940. IX 27. Strēlnieku 195. pulka komandiera palīgs apgādēs jautājumos,
                1941. VI 14. apcietināts,
                1942. VI 29. nošauts Noriļskā.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224.;
                                LVVA 5601-1-4465.;
                                XII Armijas pavēle # 69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #!/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #272/1916.,
                                                #290/1916., #300/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #10/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #4/1916.,
                                                #44/1917., #243/1917., #399/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R.1923.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki’, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1034.

NEIMANIS Vilis Rūdolfa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. IV 02. Mazzalves pag.; M. Minna, S. Alīse dz. Pētersons.
                1931. Beidzis Jelgavas valsts skolotāju institūtu,
                1931/1932. Saukas pamatskolas skolotājs,
                1932/1933. Latgales artilērijas pulka virsnieka vietnieks,
                1933/ 1936. Kārzdabas pamatskolas pārzinis,
                1933/1936. Kārzdabas 262. Mazpulka vadītājs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1936. Madonas aizsargu pulka Kārzdabas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937. I 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Mēmeles pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. X 27. Rotas (V) komandieris,
                1939. III 28. Rotas (IV) komandieris,
                1939. X 27. Iecelts par Viesītes pilsētas vecāko,
                1941/1944. Viesītes pilsētas birģermeistars,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1936/1938. Mēmeles pamatskolas un papildu skolas pārzinis,
                1936/1938. Mēmeles 365. Mazpulka vadītājs,
                1938/1940. Viesītes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938/1940. Sunākstes draudzes Revīzijas komisijas loceklis,
                Viesītes lauksaimniecības biedrības dibinātājs un valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-212.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                               „Daugavas Vēstnesis” # 123/1939.

NEIMANIS Zoja dz. Beļajevs, aptiekas palīgs.
                * 1898. II 22. Harkovas gub.
                1912. VI 08. Beigusi Slavjanskas sieviešu proģimnāziju,
                1913/1916. Jekaterinoslavļas Brjanskas fabrikas aptiekas mācekle,
                1916. XI 04. ieguvusi: aptiekas palīga grādu Harkovas Universitātē,
                1916/1919. Jekaterinoslavļas Brjanskas fabrikas aptiekas palīdze,
                1924/1939. Liepājas aptiekas palīdze,
                1939/1941. Saukas aptiekas palīdze,
                1939. ieguva Saukas (Lones) aptiekas koncesiju,
                1941/1944. Ezernieku aptiekas palīdze,
                1944/1948. Neretas aptiekas pārvaldniece.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.;
                                „Valdības Vēstnesis” #87/1939.

NEIŠULIS Geršuns, ārsts.
                * 1886.
                1917. beidzis Maskavas Universitāti, ,
                1938. Makašēnu pag., Rēzeknes apr.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

NEĻĶE Pēteris, amatnieks.
                * 1860. II 04.
                Kalējs un mehāniķis Valmierā,
                Valmieras latviešu biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 212.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-504.

NEMIRO Leonards, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. II 26. Priedulajas pag.
                1923/1924. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. I 01. Ludzas III aizsargu pulka Rundānu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Rundānu pagasta darbveža palīgs,
                Rundānu pagasta dzimts rakstu nodaļas pārzinis,
                Latvijas kultūras veicināšanas biedrības Rundānu nodaļas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-65.

NEPPERTS Alfrēds Teodora d., farmaceits.
                * 1894. VIII 19. Rīgā
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1919/1920. Latvijas armijas leitnants,
                1922. V 24. ieguva aptiekas palīga grādu Latvijas Augstskolā,
                1925/1925. Rīgas Ganību dambja aptiekas farmaceits,
                1925/1926. Rīgas Vecpilsētas aptiekas farmaceits,
                1926/1927. Rīgas Lielas Maskavas aptiekas farmaceits,
                1929/1930. Piedrujas aptiekas īpašnieks,
                1929/1932. Trapenes aptiekas pārvaldnieks,
                1929/1932. Trapenes aptiekas līdzīpašnieks,
                1930/1931. Rīgas Anniņmuižas aptiekas līdzīpašnieks,
                1932/1939. Trapenes aptiekas īpašnieks,
                1939. XI 17. izbrauca uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.;
                                „Valdības Vēstnesis” #32/1927., #195/1929., #123/1932.,
                                                #263/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2766.

NEPPERTS Teodors Alfrēds Teodora d., farmaceits.
                * 1894. VIII 08. Rīgā; S. Ģertrūde dz. Obrams
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1913/1915. Rīgas Foka aptiekā, māceklis,
                1919. Latviešu vācu zemessargu virsnieks,
                1920. IV 01. Tukuma kājnieku pulka virsnieks,
                1921. III 30. atvaļināts,
                1921. VI 17. ieguva aptiekas palīga grādu Latvijas Augstskolā,
                1921/1930. Rīgas Foka aptiekā, farmaceits,
                1922. II 28. apstiprināts leitnants pakāpē,
                1925/1928. Mētraines aptiekas īpašnieks,
                1929/1932. Trapenes aptiekas līdzīpašnieks,
                1930/1939. Anniņmuižas aptiekas līdzīpašnieks,
                1939. XI 16. izbrauca uz Vāciju, dzīvoja Jūrmalas gatvē Nr. 8-1.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.;
                                „Valdības Vēstnesis” #32/1927., #195/1929., #123/1932.,
                                                #262/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2767.

NESAULE Pēteris Andreja d., mācītājs.
                * 1907. XII 09. Mangaļu pag.; M. Trīne, S. Valda dz. Kņežinskis.
                               + 1996. IX 18. ASV
                1929. beidzis Valmieras pilsētas komercskolu,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1935. IX 22. ordinēts par Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. XII 01. apstiprināts par Nītaures un Jaunpils draudžu mācītāju,
                1935/1944. Jaunpils [Zaubes] un Nītaures ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 10. Rīgas V aizsargu pulka bataljona (II) Rotas (VII) mācītājs,
                1944/1951. Vācijā,
                1951/1996. Indianopoles latviešu draudzes mācītājs,
                Latvijas Universitātes studentu kristīgās biedrības vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-240.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 40/1935., # 51/1935.;
                               „Baznīcas gada grāmata 1998.”, R., 1997.

NESAULE Voldemārs, dārzkopis.
                * 1907. I 15. Valmierā + 1978.
                Beidzis Buldura dārzkopības skolu,
                1922. Skautu X pulciņa vadītājs Valmierā,
                1932. II 15. Skautu Tālavas novada priekšnieks,
                1935. XII 14. Skautu štāba skautu inspektors,
                1936. IX 25. Skautu Tālavas novada priekšnieks,
                1936/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras daiļdārzniecības
                                nozares vadītājs,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4023,
                1939. IV 30. Allažu dārzkopju rūpniecības sabiedrības pārvaldnieks,
                1958. Ogres izmēģinājuma stacijas zinātniskais līdzstrādnieks,
                1958. apbalvots: ar LPSR Augstākās Padomes Goda rakstu,
                Apbalvots ar baltas Lilijas ordeņi.
                Avots:       LVVA 1303—2-34-67.;
                                „Valdības Vēstnesis” #97/1939.

NĪBURGS Ābrams Nikolaja d., aptiekas palīgs.
                * 1886. X 28. Daugavpilī
                1906. Aptiekas māceklis Brīža aptieka Rīgā,
                1906/1907. aptiekas māceklis Tīrmaņa aptieka Bauskā,
                1907. V 30. ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1926 IX 03./1932. VIII 04. Mārsnēnu aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1930. III 05./1932. III 13. Slokas Pētersona aptiekas nomnieks.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.

NICMANIS Jānis Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1881. XII 13.; M. Līze, S. Amālija dz. Kalniņš
                Beidzis Liepupes draudzes skolu,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924/1940. Duntes pagasta vecākais,
                1934. IX 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Duntes pagasta
                                aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1935. V 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 1800,
                1936/1940. Duntes lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                1936. IX 12. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3981,
                1938. V 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krustu V šķiru #759,
                1939. bijis Duntes lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1939. bijis Duntes apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                A/S „Kaija” valdes loceklis,
                Duntes pagasta Vanagu māju īpašnieks,
                Namīpašnieks Ģertrūdes ielā 103, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-29, 1640-1-524-415.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

NĪDERS Albertīna Pētera m., provizore.
                * 1891. XII 10. Ņēķenes pag. + 1924. IX 03. Rīgā
                Beidza vidusskolu Petrogradā,
                1914. VII 05.-1916. Saratova Šmidta aptiekas mācekle,
                1916. XII 31. Saratovas Universitāte ieguva aptiekas palīga grādu,
                1922. III 31. beigusi Latvijas Augstskolu, provizore,
                1923. II 05. Latvijas Universitātes aptiekā, dzīvo A. Pumpura 3-9.
                avots:       LVVA 4958-1-2772.

NĪDERS Alfrēds Kārļa d., farmaceits leitnants.
                * 1887. IX 02. Alsviķu pag. [arī Nieders] + 1925. XII 25.
                Beidzis Pētera Pāvila skolu Rīgā,
                1908/1910. aptiekas māceklis Ģertrūdes aptieka Rīgā,
                1911. I 12. ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1911./1917 aptiekas palīgs Rīgā,
                1917. III 14. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka,
                1917. VII 10. Kara sanitārā vilciena Nr.67b vecākais aptiekas feldšeris,
                1918. I 23. saimniecības pārzinis,
                1919. III 01. atvaļināts,
                1919. XII 05. Armijas sanitāra transporta medicīnas feldšeris,
                1920. I 18. Vidzemes divīzijas lazaretes aptiekas pārzinis,
                1920. XI 17. atvaļināts,
                1920. XII 24. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1917. VII 01,
                1924./1925. Rīgas slimo kases aptieka Tērbatas ielā #4, aptiekas palīgs.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772, 5601-1-4475.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6003.

NIEDRA Andrievs, mācītājs, rakstnieks.
                * 1871. II 08. Tirzas pag. + 1942. IX 25.
                Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1919. pret latviskas valdības vadītājs,
                1942. mācītājs ēmerits,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

NIEDRA Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. V 16. Lielplatones pag.
                1921/1923. Robežsargu III pulka rakstvedis,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. II 28. Jelgavas XVI aizsargu pulka Lielplatones pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Lielplatones pagasta Revīzijas komisijas loceklis,
                Lielplatones pagasta Struņķu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-202.

NIEDRA Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1891. III 01. Lindes pag.
                1919/1920. Armijas Virspavēlnieka štāba topogrāfs,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924. II 16. Rīgas V aizsargu pulka Rembates pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1930. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi # 80,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                Rembates pagasta Jaunpītes māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-246.

NIEDRA Oskars, sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. XI 24. Skaņkalnes pag.
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IX 28. Madonas IX aizsargu pulka Gulbenes aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Virsmežniecības IX virsmežzinis,
                Gulbenes pilsētas Revīzijas komisijas loceklis,
                Gulbenes mednieku biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Mežkopju un mežu darbinieku biedrības Gulbenes nodaļas priekšnieks,
                Gulbenes apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Gulbenes biškopības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-141.

NIEDRE Austrums, būvinženieris.
                * 1905. III 20. Līvu pag.
                1940. X 18. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

NIEDRE VALTERS Jānis Jēkaba d., namīpašnieks
                *1877. I 17. Lieliecavas pg. + 1941. VII 12. Rīgā.
                1915/1940. Namīpašnieks Brīvības 75, Gr. 23/57.
                Spiestuves „Latvija“ un „Liepājas burtnieks“ īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1615-4-1314.

NIEDRĪTS Jānis Jēkaba d., virsleitnants.
                * 1890. XII 28. Lielā [Vērenes] pag. [Ivans Jakova d.]
                1908/1912. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1912/1914. Veisenšteina [Paides] draudzes skolas skolotājs,
                1914. VII 19.Preobraženskas kājnieku  pulka rezerves bataljona karavīrs,
                1914. XII 10. atvaļināts,
                1914/1915. Madonas valsts pirmmācības skolas skolotājs,
                1916. XI 08. Rezerves 3. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. XII 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 29. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1917. V 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VI 01. Rezerves 123. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. VI 25. Maršrotas (XII) komandieris,
                1917. VIII 08. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas
                                „Maksim” jaunākais virsnieks,
                1917. XI 25. Ložmetēju komandas „Maksim” priekšnieka v.p.i.,
                1917. XI 09. ievēlēts par Ložmetēju komandas „Maksim” priekšnieka palīgu,
                1917. XII 13. skaitīt [Niedrītis II],
                1917. XII 13. ievēlēts par Pulka tiesas priekšsēdētāju,
                1917. XII 30. atvaļināts kā skolotājs,
                1919. VI 27. Cēsu kājnieku pulka leitnants,
                1919. VIII 06. Cēsu II kājnieku pulks pārdēvēts par V,
                1920. VII 07. par kaujas nopelniem paaugstināts virsleitnants pakāpē
                                izd. 1920. IV 30.,
                1920. IX 29. atvaļināts,
                1920/1940. Vecauces pagasta Ozolnieku [Annas Brigaderes] pamatskolas pārzinis,
                1938/1940. Vecauces lauksaimniecības biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                1939. Vecauces pagasta Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 5601-01-4477.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 257/1917.,
                                                # 381/1917., # 403/1917., # 415/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks’, R., 1934.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                „Zemgales Balss’ #65/1938.;
                                „Pagasta Dzīve” #22/1939.;
                                „Zemgales Komunists” #37/1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6345.

NIEDRĪTS Pēteris Jēkaba d., virsleitnants.
                *1886. VIII 23. Lielā [Bebru] pag.
                1903/1908. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1908/1910. Suntažu draudzes skolas skolotājs,
                1910/1913. Turaidas ministrijas skolas skolotājs,
                1913/1914. Madonas valsts pirmmācības skolas skolotājs,
                1914/1915. Tērbatas skolotāju institūta students,
                1915. X 15. Rezerves 3. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. XII 31. Vladimira kara skolas junkurs,
                191. IV 04. portupejas junkurs,
                1916. V 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 05. rezerves 172. kājnieku pulka rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 06. Kaujas (XIV) bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 20. Zarasulas 501. kājnieku pulka Ložmetēju komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1916. IX 08. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 30. Daugavgrīvas latviešus strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. X 15. Ložmetēju komandas „Maksim” jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23/25. kaujas,
                1916. XII 27/31. kaujas,
                117. I 21. pārvietots uz pulku,
                1917. II 20. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. II 27. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. V 04. Ložmetēju komandas „Maksim” priekšnieks,
                1917. VIII 14. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. I 25.,
                1917. IX 0. ievēlēts, par Ložmetēju komandas „Maksim” priekšnieku,
                1917. XI 25/1918. I 12. atvaļinājumā,
                1917. XII 29. Ložmetēju komandas „Maksim” priekšnieka palīgu,
                1917. I 15. atvaļināts kā skolotājs,
                1918. III 26. Padomju VII pulkas sarkanarmietis,
                1918/1919. Biržu [Madonas] izglītības biedrības skolas pārzinis,
                1919/1923. Rīgas kājnieku pulka virsleitnants,
                1919/1923. Vidzemes divīzijas karavīru skolas skolotājs,
                1923/1935. Rīgas pilsētas 20. pamatskolas skolotājs,
                1935. pensionēts.                       
                Avots:       KVKVA 3454-1-412.;
                                LVVA 5601-1-4479.;
                                XII armijas pavēles # 806/1916., # 178/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #1/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #260/1916., #277/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešus strēlnieku pulka pavēles #67/1917.,
                                                #264/1917., #381/1917., #415/1917., #14/1917.,
                                                #10/1918.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                „Latviešu strēlnieks”, lpp. 690,1025.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3246.;
                                www.latviesustrelniekusarksts.lv.

NĪGALS Mārtiņš, ārsts.
                * 1884. IX 07. Krapes pag.
                1914/1919. Krievijas armijas kara ārsts,
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti, Iekšķīgas slimībās,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 21. Rīgas V aizsargu pulka rotas (XI) ārsts,
                Skrīveru rajona ārsts,
                Namīpašnieks Mellužu pr. 50, Jūrmalā,
                Pēc kara Zviedrijā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-245.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NIKANOROVS Pavels, ārsts.
                * 1870. I 25. Rīgā
                1895. beidzis Kara medicīnas akadēmiju, Acu slimībās,
                1915/1918. Krievijas armijas kara ārsts,
                1922/1925. Rēzeknes slimnīcas ārsts,
                1925/1934. Jaunlatgales rajona ārsts,
                1934. XII 04. Pensionēts,
                1941/1944. Daugavpils dzelzceļu ambulances ārsts,
                1941. dzīvo Daugavpils, Veticībnieku 39.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-16.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

NIKLAS Aleksandrs, ārsts.
                * 1895. XI 20. Viļķenes pag. + 1947. VI 14. Minhenē, Vācijā
                1923. Beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas un bērnu slimībās,
                1924/1931. Liepājas pilsētas slimnīcas ārsts,
                1926/1941. Liepājas pilsētas slimo kases ārsts,
                1931/1945. Liepājas dzelzceļu ambulances ārsts,
                1934/1940. Latvijas Sarkanā Krusta ambulances ārsts,
                1938. Liepājā, Vītolu 5.,
                1947. VI 28. apbedīts Waldfriedhof, Minhenē.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-17.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.;
                                „Latvija” #49/1947.

NIKOLAJEVS Vladimirs, Dr. med.
                * 1903. XII 22. Rīgā
                1921. beidzis Valsts vācu klasisko ģimnāziju,
                1921/1927. beidzis Latvijas Universitāti, , Nervu slim. un psihiatrijā,
                1927. volontieris Strenču slimnīcā,
                1927. volontieris Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1927/1940. Ģintermuižas slimnīcas nodaļas vadītājs Jelgavā,
                1937. I 20. ieguva Dr. med. grādu.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.;
                                „Students“ # 8/1937.

NIKOLSKIS Aleksandrs, priesteris.
                *1884. XI 05. Krasnoje miestā, Pleskavas gub.
                1908. beidzis Pleskavas garīgo semināru,
                1908/1911. Borisa Gleba baznīcas Pleskavas guberņā, psalmotājs un diakons,
                1911. II 25. Korsovkas draudzes priesteris,
                1939. bij. Korsovkas Dievmātes Piedzimšanas draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-105.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

NIKITINS Georgs, būvinženieris.
                * 1902. X 16.
                1926. XI 05. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

NIKITINS Juliāna, ārste.
                Sk. Lopatņevs Juliāna.

NIKOLAJEVS Vladimirs, Dr. med.
                * 1903. XII 22. Rīgā
                1921. beidzis Valsts vācu klasisko ģimnāziju,
                1921/1927. beidzis Latvijas Universitāti, , Nervu slim. un psihiatrijā,
                1927. volontieris Strenču slimnīcā,
                1927. volontieris Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1927/1940. Ģintermuižas slimnīcas nodaļas vadītājs Jelgavā,
                1937. I 20. ieguva Dr. med. grādu.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.;
                                „Students“ # 8/1937.

NIKOLSKIS Aleksandrs, priesteris.
                *1884. XI 05. Krasnoje miestā, Pleskavas gub.
                1908. beidzis Pleskavas garīgo semināru,
                1908/1911. Borisa Gleba baznīcas Pleskavas guberņā, psalmotājs un diakons,
                1911. II 25. Korsovkas draudzes priesteris,
                1939. bij. Korsovkas Dievmātes Piedzimšanas draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-105.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

NĪKURS Roberts, būvinženieris.
                * 1903. VII 19. Krustpils pag.
                1943. VI 18. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

NĪMANDS Elvīra, ārste.
                Sk. Bušs Elvīra.

NĪMANIS Jēkabs Marča d., ārsts virsleitnants.
                * 1892. VII 22. Cēsu apr.[arī Neimanis]; M. Kristīne dz. Matrozis,
                                S. Helēna dz. Freimanis  + 1979. III 18. Cēsīs
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1918. beidzis Maskavas Universitāti, Ausu, deguna un kakla un bērnu slimībās.
                1919/1922. Kara ārsts,
                1920. VI 07. Cēsu kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1920. XI 20. Aizputes kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1920.XII 24. Apstiprināts ārst virsleitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1922. V 27. Atvaļināts,
                1924/1932. Rīgas valsts zīdaiņu nama vadītājs,
                1925/1936. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas direktors,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1353,
                1935/1940. Majoru valsts bērnu nama konsultants,
                1935/1940. Nīmaņa bērnu klīnikas īpašnieks un vadītājs, Daugavgrīvas ielā #6.
                1944. ieguva Dr. med grādu,
                1945/1951. Ārsts Ventspilī un Rīgā,
                1951/1956. izsūtīts,
                1979. III 24. apbedīts Cēsu, Priekuļu Jāņa kalna kapos.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Tēvija” #82/1944.;
                                „Laiks” #25/1979.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6558.;
                                www.nekropole.lv

NISELOVIČS Boris, ārsts.
                * 1896.
                1923. Beidzis Latvijas Universitāti, ,
                1938. Bauskā, Vienības 33.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NISSE Agnese dz. Berners, ārste.
                * 1888.
                1912. beigusi Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, bērnu slimībās.
                1938. Elizabetes 23.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NOLLE Marija dz. Baidiņš, ārste.
                * 1903.
                1927. Beigusi Latvijas Universitāti, , sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1938. Brīvības 12.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NOLLE Verners, ārsts.
                * 1900.
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, , ķirurģijā un sieviešu slimībās.
                1938. Marijas 41.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NOLTENS Sofija, ārste.
                Sk. Jons Sofija.

NOMALIS Magnuss, arhitekts.
                * 1911. X 24. Tveras gub., Krievijā.              
                1942. VI 06. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

NOMALIS Pēteris Jēkaba d., Dr. agr., profesors.
                * 1876. VIII 05. Sēlpils pag.; M. Maija dz. Vecainis, S. Emilija dz. Pētersons.
                                + 1949. VIII 08. Rīgā
                1894. Beidzis Jēkabpils pilsētas skolu,
                1896/1900. Bērzgala un Skrīveru pagastu skolās palīgskolotājs,
                1902. beidzis Narvas Kroņa ;ģimnāziju, eksterns,
                1903/1910. beidzis Rīgas politehnisko institūta ķīmijas nodaļu –
                                                inženieris tehnologs,
                1910/1912. Mikulino – Gorodiščē, Tveras guberņā, skolotājs,
                1912/1928. Baltijas domeņu valdes hidrotehniskā daļā Purvu
                                pētniecības laboratorijā,
                1916/1918. Ziemeļu frontes hidrotehnisko darbu laboratorijas vadītājs,
                1918/1920. Zemkopības ministrijas meliorācijas pārvaldē,
                1919/1921. Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes docents,
                1921/1930. vecākais docents, profesors,
                1929. IX 18. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 850,
                1930. Latvijas Universitāte ieguva Dr. agr. grādu,
                1939. VII 01. Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultātes profesors,
                1939. XI 09. apbalvots :  Atzinības Krusta III šķīru #96.,
                1946. LVU zinātņu prorektors,
                1946/1949. Zinātņu akadēmijas Purvu institūta direktors.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-141.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” #7/1936.;
                                „Latvija” #21/1951.;
                                www.nekropole.lv

NONĀCS Otto Andreja d., Saeimas deputāts.
                * 1880. II 29. Bērzaunes pag.; M. Lavīze dz. Vankins. S. Alma dz. Ramans.
                               +1942. Krievijā
                Beidzis Bērzaunes Lipšu pagasta skolu,
                Beidzis Liepājas reālskolu,
                1897/1900. beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1900/1901. Vecmīlgrāvja skolas skolotājs,
                1901/1905. Liepājas pilsētas elementārskolas skolotājs,
                1905/1911. beidzis Rīgas politehnikumu, cand. rer. merc.,
                1905. laikraksta „Dzimtene” redaktors,
                1905/1910. Vecmīlgrāvju pamatskolas skolotājs,
                1906/1911. laikraksta „Latvija” redakcijas loceklis,
                1911/1912. laikraksta „Liepājas Atbalss” redaktors,
                1913/1914. laikraksta „Latvija” redaktors,
                1915/1918. laikraksta „Līdums” redaktors,
                1917. Vidzemes zemes padomes deputāts,
                1917. Latviešu pagaidu Nacionālas padomes līdzdibinātājs un dalībnieks,
                1918. XI 18. piedalījies Valsts proklamēšanā,
                1919. laikraksta „Tautas Balss” redaktors,
                1919/1920. laikraksta „Valdības Vēstnesis” redaktors,
                1919/1920. Tautas padomes loceklis,
                1920/1922. Satversmes Sapulces loceklis,
                1922/ 1925. I Saeimas deputāts, prezidija loceklis
                1925/1928. II Saeimas deputāts, ārlietu komisijas sekretārs,
                1922/1933. Lāčplēša 50.;
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 205,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1938/1940. Latvijas Rakstu un mākslas kameras loceklis,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Rakstu un mākslas
                               kameras pārstāvis,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Cīņas 48/50-6,
                Baltijas preses Antantes loceklis,
                Apbalvots ar Igaunijas Ērgļa ordeņa III šķiru,
                Preses biedrības valdes loceklis,
                Latvijas un Igaunijas tuvināšanas biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 2942-1-7906.;
                               LVA 1987-1-13153.;
                               „Album Academicum”, R., 1912.
                               „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

NORGELLO Vikentijs, ārsts kapteinis.
                * 1899. III 26. Rīgā + 1988. X 09. Sioux Falls, ASV
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti, Iekšķīgās slimībās,
                1928/1931. Galvenās artilērijas noliktavas ārsts,
                1929. XI 08. Paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1929. XI 08.,
                1931. VIII 11. Valmieras kājnieku pulka ārsts,
                1931. XI 17. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1931. XI 08.,
                1934/1940. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1936. XI 17. Paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1935. XI 08.,
                1938. Čiekurkalna II gara līn. 28-1,
                1938. XII 24. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru,
                1940. XII 01. atvaļināts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas VII poliklīnikas rajona ārsts,
                Korporācijas „Lettgalia” filistrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-18.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NORĪTS NORICS Teofils Ivana d., poručiks.
                *1889. XII 30. [Norin Noric Feofil]
                1916. Omskas Ii praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 04. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 04. A.P. apstiprināta praporščika pakāpē,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 17. izgāja no pulka,
                1917. I 04. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12. ievainots, evakuēts,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. VI 26. atgriezies no hospitāļa,
                1917. VII 31. stādīts paaugstināšanai podporučiks pakāpē,
                1917. X 31. stādīts paaugstināšanai poručiks pakāpē izd. 1917. X 01.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-212.;
                                LVVA 5192-1-338-21.;
                                XII Armijas pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle # 1/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #346/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #15/1917., #222/1917.
                                latviesustrelniekusaraksts.lv

NOSEVIČS Joanns, priesteris.
                *1881. VIII 09. Nigolovo sadžā, Vitebskas gub.
                1899. IV 22. Dobrovskas baznīcas, Lepeļskas apriņķī, psalmotājs,
                1911. beidzis Vitebskas garīgo semināru,
                1911. III 09. Toporcas baznīcas diakons, Neveļas gub.,
                1912. V 04. Neveļas draudžu rezerves priesteris,
                1913. Aleksanderpoles draudzes priesteris,
                1919. Baltinavas draudzes priesteris,
                1933. t. p. amatā,
                1939. bij. Grišino Goras Sv. Trijadības draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-63.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

NOTELOVIČS Amālija, ārste.
                Sk. Levins Amālija.

NOVICKIS Aleksandrs, profesors.
                *1888. Līksnas pag.
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru un akadēmiju, mag. theol.,
                1920. profesors un inspektors Katoļu teoloģijas augstskolā,
                1927. iecelts par monsiņjoru,
                1928/1940. žurnāla „Katoļu Dzīve” redaktors,
                1937. iecelts par prelātu,
                1938. VI 14. ievēlēts par profesoru Romas katoļu teoloģijas
                                fakultātes kanonisko tiesību katedrai.
                Avots:       „Students“ # 1/1938.

NOVINSKIS Izraels Mendeļa d., provizors.
                * 1883. VI 19. Daugavpilī
                1902. Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1908/1911. aptiekas māceklis Lauvas aptieka Rīgā,
                1911. Tērbatas Universitāte ieguva aptiekas palīga grādu,
                1917. VI 05. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1925/1926. Hermaņa drogu veikala Mārstaļu ielā 15, provizors,
                1926/1934. drogu veikala Rīgā, dzirnavu ielā 31, īpašnieks un pārvaldnieks,
                1926/1934. Šaca laboratorijas pārvaldnieks,
                1934/1937. Kandavas Jaunas aptiekas pārvaldnieks,
                1937. Aizputes Jaunas aptiekas pārvaldnieks,
                1937. Kārsavas Jaunas aptiekas pārvaldnieks,
                1940/1941. Gostiņu aptiekas pārvaldnieks.
                avots:       LVVA 4958-1-2778.
                                „Valdības Vēstnesis” #71/1934.

NUĶIS Arnolds, ārsts.
                * 1897.
                1931. Beidzis Latvijas Universitāti, , Iekšķīgas slimībās,
                1938. Rīgas 1. pilsētas slimnīcā..
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NUKKE Pauls, inženieris.
                *1890. V 14. Rīgā + 1938. VI 14. Rīgā
                1899. beidzis Iļģuciema elementārskolu,
                1899/1908. Rīgas Nikolaja I ģimnāziju,
                1908/1914. beidzis Rīgas Politehnikuma ķīmijas nodaļu,
                1914/1916. Rīgas Politehnikumā, asistents,
                1916/1918. Krievijas armijā,
                1916. beidzis Kazaņas kara skolu,
                1918/1920. Krievu „Denikina“ brīvprātīgo armijā,
                1920/1921. Galvenā štāba artilērijas pārvaldē.
                1921/1938. Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes asistents,
                                vecākais asistents.
                Korporācijas „Talavija“ filistrs.
                Avots:       „Students“ # 1/1938.;
                                „Universitas“ # 14/1938.

NUKŠA Malvīne, skolotāja.
                  * 1899. VII 30.
                  1918. beigusi Pēterpils rom. kat. “Sv. Katrīnas” sieviešu ģimnāziju,
                  1920. Skolotāju kursus pie Latgales lietu departamentā,
                  1918/1919. Nirzas pagasta “Pereļu” skolā – skolotāja,
                  1919/1940. Pildas pagasta pamatskolas pārzine,
                  1938. XI 14. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvots ar
                            Atzinības Krusta V šķīru.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-187.

NUROKS Roza Sabšela m., dz. Sons, farmācijas kandidāte.
                  * 1903. VII 07. Smiltenē; V. Mozus
                  1920. VI 11. Beigusi Rīgas Beatrises vidusskolu,
                  1929. I 18.-IV 03. Rīgas pilsētas I slimnīcas aptiekas praktikante,
                  1929. V 30. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                  1929. VI 01.-1930. II 01. Ogres Šīrona aptiekā,
                  1930. III 01.-1932. VII 29. Cēsu Sarkanā Krusta centrālā Rīgā.
                  Avots:  LVVA 4958-1-2772.

NULLĪTIS Eduards Arnolds Jura d., virsleitnants.
                * 1896. VII 30. Codes pag. + 1988. Toronto. Kanādā
                Beidzis Bauskas tirdzniecības skolu,
                1915. VIII Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) strēlnieks,
                1915. X 22. kaujas pozīcijas pie Slokas,
                1915. XII 21. Telavas praporščiku skolas junkurs,
                1016. III jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. III 20. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. III 28. Rezerves 222. kājniek pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. V 15. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 13. Maršrotas (XL) komandieris,
                1916. VIII 03. izgāja no bataljona,
                1916. VIII 23. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 20. Ārštata maršrotas jaunākais virsnieks,
                1916. IX 23. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. X 14. Ārštata maršrotas jaunākais virsnieks,
                1916. XI 30. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. III 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. XII 23.,
                1917. IV 16. beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus,
                1917. VIII 18. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. IV 23.
                1917. VII 29. Pulka ieroču pārzinis,
                1917. X Pulka pretgāzu virsnieks,
                1918. II 20. vācu gūstā,
                1919. IV 24. Bauskas latviešu bataljona Rotas (III) vada komandieris, virsleitnants,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (V) komandieris,
                1921. II 19. Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1921. X 02. atvaļināts,
                1929. Beidzis: Latvijas Mākslas akadēmiju.
                1939. XI 28. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #612 ar šķēpiem.
                Avots:       KVKVA 3460-1-68.;
                                LVVA 5434-1-896-105, 5601-1-4499.;
                                Armijas XII pavēle #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #48/1917., #190/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #137/1916.,
                                                #197/1916., #221/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #263/1916.;
                                                #266/1916., #287/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #334/1916.,
                                                #68/1917., #111/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu” R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4697.;
                                „Latvija Amerika’ #5/1988.
                                latviesustrelniekusaraksts.lv

NUNGURS Andrejs Andreja d., kara laika ierēdnis.
                * 1880. XI 15. Lubānas pag. + 1942. II 08. Severlagā, Krievijā.
                1902. X 15. Iesaukts Cēsu kara apriņķa pārvaldē,
                1902. XII Varšavas 181. kājnieku pulka karavīrs,
                1903. jaunākais rakstvedis,
                1903. vecākais rakstvedis,
                1906. VIII 15. izstūrējis: pārbaudījumu uz kara laika ierēdņa tiesībām,
                1906. IX 10. atvaļināts,
                1914. VII 18. mobilizēts,
                1914. VIII 02. Krasnoseļskas 171. kājnieku pulkā,
                1916. I 15. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona rakstvedis,
                1916. III 01/VI 01. bataljona darbveža v.p.i.,
                1916. XI 08. pārdēvēts par kara laika ierēdni,
                1916. XI 08. bataljona ekonoms, zaurjad kara ierēdnis,
                1917. XI 07/XI 17. pulka ekonoms,
                1917. XI 29. ievēlēts par pulka saimniecības daļas priekšnieksu,
                1917. XII 02. apstiprināts pulkas saimniecības priekšnieka amata,
                1918. I 01. pulka kvartirmeisters un saimniecības priekšnieks,
                1918. III 03. atvaļināts,
                1918. V Latviešu I strēlnieku pulka Maskavā,
                1919. V 22. dezertējis,
                1919. V 23. Atsevišķā IV Rīgas bataljona Cēsu II rotas kara ierēdnis,
                1919. X 04. Latgales partizāņu pulka kara ierēdnis,
                1921. XI 08. atvaļināts,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       KVKVA 3454-1-412., 2550-1-113-14.;
                                LVVA 5601-1-4500.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #385/1917.,
                                                #391/1917.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā 1936.;
                                „Latviešu strēlnieks” 1020. lpp.;
                                V. Eichhenbauma arhīvs #5425.;
                                nekropole.lv
                                latviesustrelniekusaraksts.lv

NUSBAUMS Jānis, mācītājs.
                * 1905. II 10. Ropažu pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1933. I 29. ordinēts par Sēlpils prāvesta iecirkņa prāvestu,
                1933. III 23. Biržu draudzes mācītājs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VI 08. Jēkabpils IV aizsargu pulka Bataljona (I) mācītājs,
                1939. bijis Biržu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1939. III 23. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. IV 20. Jēkabpils IV aizsargu pulka mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-478, 1640-1-521-213.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.

ŅEKRASOVS Vasilijs, ārsts.
                * 1893.
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti, ,
                1938. Daugavpils, Vadoņa 6.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

 

 
Izmainas: 11.10.2020 Kontakti