Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ILŪKSTE
1917
Ilūkstes apriņķis

Brīvības pieminekļa Ilūkstes pilsētas komitēja * 25.11.1929. + 26.05.1937.

Friedrichstadt Illuxtschen Landwirtschaftlichen Verein
                Sk. „Jaunjelgavas Ilūkstes lauksaimniecības biedrība”

Ilūkstes XII aizsargu pulks * 25.08.1919. + 1940.

Ilūkstes aizsargu pulka sporta klubs * 16.05.1934. + 25.07.1940.

Ilūkstes apriņķa ārstu biedrība * 01.05.1897. + 1915.

Ilūkstes apriņķa savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 23.12.1929. + 25.02.1937.

Ilūkstes apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība
                Sk. „Ilūkstes tirgotāju un rūpnieku biedrība”  

Ilūkstes bēru kase * 06.07.1879. + 1915.

Ilūkstes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 19.03.1875. [1869]
                26.08.1911. pārdēvēta agrāk „Ilūkstes miesta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”
                16.10.1924. pārreģistrēta

Ilūkstes izglītības biedrība „Gaisma” * 14.01.1926. + 24.09.1935.
                24.09.1935. iekļauta „Ilūkstes latviešu biedrībā”

Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda” * 04.08.1931.+ 01.07.1940.
                01.07.1940. iekļauta „Latvijas katoļu jaunatnes biedrībā”

Ilūkstes krājaizdevu sabiedrība  * 14.09.1939.

Ilūkstes latviešu biedrība  * 16.05.1934.+ 16.11.1940.
                11.05.1940. pievienota „Ilūkstes izglītības biedrība „Gaisma”
                11.05.1940. pievienota „Ilūkstes pilsētas namīpašnieku biedrība”

Ilūkstes 351. Mazpulks * 20.03.1934. + 1940.

Ilūkstes mednieku biedrība * 31.12.1928. + 22.03.1941.
                2006.1939. pārdēvēta agrāk „Ilūkstes mednieku biedrība „Vilks”

Ilūkstes mednieku biedrība „Vilks”
                Sk. „Ilūkstes mednieku biedrība”

Ilūkstes miesta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Ilūkstes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Ilūkstes patērētāju biedrība * 29.12.1940.

Ilūkstes pilsētas namīpašnieku biedrība  * 04.09.1928. + 24.09.1935.
                24.09.1935. iekļauta „Ilūkstes latviešu biedrībā”

Ilūkstes pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība  * 14.09.1939.

Ilūkstes pilsētas skolas trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība * 08.12.1903. + 1915.

Ilūkstes Subates lauksaimniecības biedrība * 16.03.1881. + 1915.

Ilūkstes tirgotāju un rūpnieku biedrība  * 12.12.1939. + 22.08.1940.
19.04.1940. pārdēvēta agrāk „Ilūkstes apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Ilūkstes trūcīgo pabalstīšanas biedrība * 1906.

Jaunjelgavas Ilūkstes lauksaimniecības biedrība * 15.07.1877. + 1915.

Krājaizdevu sabiedrība „Nākotne” * 29.03.1926. + 30.11.1935.

Lauksaimniecības biedrība „Grauds” * 30.03.1903.
                18.01.1921. pārreģistrēta

Pārtikas biedrība „Grauds” * 12.01.1911. + 1915.

Poļu jaunatnes biedrība „Przjzlošč” * 17.10.1931. + 17.04.1936.

Biedrību nodaļas:

Poļu katoļu sabiedrība „Harfa” Daugavpilī * 28.10.1921. + 31.03.1939.
                07.08.1929. pārdēvēta agrāk „Daugavpils poļu katoļu dziedāšanas un
                                mūzikas mīļotāju biedrība „Harfa”
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
                Ilūkstes nodaļa * 09.02.1933. + 24.08.1935.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Ilūkstes nodaļa * 30.04.1934.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Ilūkstes nodaļa * 08.01.1925. +11.05.1928.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 29.04.1928. + 17.10.1931.
                Ilūkstes nodaļa * 26.11.1930.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
                29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
                Ilūkstes nodaļa * 07.09.1933.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ilūkstes nodaļa * 08.02.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Ilūkstes nodaļa * 12.02.1926.

Nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 31.07.1929. + 25.04.1940.
                Ilūkstes nodaļa * 22.08.1929.

 

 
Izmaiņas 17.11.2015 Kontakti