Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

HĀBERMANIS Kristaps Kristapa d., virsleitnants.
                * 1892. VIII 22. Penkules pag.
                Beidzis Rietumu frontes praporščiku skolu,
                1919. XII 16. Aizputes kājnieku pulka virsnieks,
                1920. IV 03. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. VI 11. Jelgavas XVI aizsargu pulka Penkules pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3818,
                1937. III 18. beidzis Aizsargu komandieru kursus,
                1937. XII 01. Rotas (I) komandieris,
                1941. deportēts,
                Penkules pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Penkules pagasta padomes loceklis,
                Penkules savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                Penkules III lopkopības pārraudzības biedrības priekšsēdētājs,
                Penkules krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Bēnes un apkārtnes piensaimnieku sabiedrības „Strauts” Revīzijas
                               komisijas loceklis,
                Penkules pagasta Bīķu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-110.

HACKELSONS Šaja, ārsts.
                * 1885.
                1912. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Merķeļa 11.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HAČIANS Esfira dz. Rafelsons, ārste.
                * 1887.
                1915. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1938. Daugavpilī, Lāčplēša 30.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HAČIANS Ņikita, ārsts.
                * 1884.
                1915. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Daugavpilī, Lāčplēša 30.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HAFELBERGS Hermanis, grāmatu sējējs.
                * 1878. VIII 19. Rīgā.
                Beidzis Rīgas Ģermāņa reālskolu.
                Grāmatu sējēja amata meistars.
                1903/1940. Firmas „Haffelberg“ īpašnieks.
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 417,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķīru # 55.
                Rīgas amatnieku biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-170.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

HĀGENS Osvalds, amatnieks.
                * 1882. I 05. Rīgā
                Miesnieka amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības miesnieku sekcijas vecāka vietnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 205.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-490.

HAHS Feliks, ārsts.
                * 1882. +1943. 03. Švarcenhofā, Vācijā
                1911. beidzis Tērbatas Universitāti, Sieviešu slimības un dzemdību palīdzībā,
                1938. Raiņa b. 4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                               „Tēvija” # 70/1943.

HAHS Herberts, ārsts.
                * 1887.
                1913. beidzis Tērbatas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās.
                1938. Raiņa b. 4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HAHS Kurts, ārsts.
                * 1881.
                1910. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Baznīcas 13.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HAITOVS Rahile, farmācijas kandidāte.
                * 1904. III 25. [Chaitovs]
                1931. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

HĀKS Heinrihs, arhitekts.
                * 1888. V 17.             
                1926. XII 18. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

HĀKS Herberts, lauksaimnieks.
                *1904. III 30. Ikšķiles pag.
                1936/1939. bij. Ikšķiles savstarpējās apdrošināšanas biedrības darbvedis un
                                grāmatvedis,
                1939. bij. Ikšķiles pagasta Birznieku māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1690-4-2972.

HĀKS Oskars Artūra d., farmaceits leitnants.
                * 1899. VII 13. Jelgavā [Haack]; S. Klāra dz. Ingelevičs
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1919. VI 27. Latvijas kara slimnīcas aptiekas feldšeris,
                1920. XI 17. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē,
                1920/921. Armijas sanitāras noliktavas pārsienamo materiālu noliktavas farmaceits,
                1939. XI 23. izbrauca uz Vāciju, dzīvo Valdemāra ielā 33-47c.
                Avots:       LVVA 5601-1-1819.;
                                „Valdības Vēstnesis” #267/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6597.

HĀKS Verners, ārsts.
                * 1901.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Jelgavā, Vaļņu 11.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HALLERS Arnolds, arhitekts.
                * 1893. V 30.             
                1924. X 04. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

HALPERINS Elhonons, būvinženieris.
                * 1900. IX 19.
                1935. I 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

HANKE Rihards, arhitekts.
                * 1884. IX 08.
                1937/1939. Tērbatas 28.
                Avots:       LVVA 2942-1-13751.

HĀNS Džons Ivana d., ierēdnis.
                * 1869. XI 14. [Hahn John]
                Beidzis Augstskolu,
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latvijas vācu baltiešu partija,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas vācu baltiešu partija,
                1927. Latvijas delegācijas loceklis Maskavā.
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputāts, Latvijas vācu baltiešu partija,
                                Saeimas sekretāra I biedrs,
                1928. XI 14. apbalvots ar triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 319,
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Latvijas vācu baltiešu partija,
                Liepājas biržas komitejas sindiķis,
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922.,1925., 1928., 1931.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

HĀNS Edgars, ārsts.
                Sk. Daugavietis Edgars.

HĀNS Hugo, ārsts.
                Sk. Daugavietis Hugo.

HĀNS Jānis, būvtehniķis.
                *25.03.1890. Kalnmuižas pag.
                Beidzis Jelgavas pilsētas skolu,
                1919/1922. Satiksmes ministrijas būvvaldes vecākais tehniķis,
                1922. III 15. Iekšlietu ministrijas būvvaldes būvtehniķis,
                1924. VIII 08. vecākais būvtehniķis,
                1937. t. p. amatā,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4296.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-85.

HANZENS Pauls, ārsts.
                * 1890.
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Liepājā, Tirgoņu 14.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HARFS Heinrihs, miertiesnesis.
                * 1879. Stelpes pag. + 1929. III 24. Bauskā
                Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1914/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                1920. Jelgavas apgabaltiesā,
                1921/1929. Bauskas I iecirkņa miertiesnesis.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 74/1929.

HARITONOVSKIS Katrīne, ārste.
                Sk. Siņicins Katrīne.

HARITONOVSKIS Ņina, ārste.
                * 1897. II 01. Pēterburgā
                1924. beigusi Latvijas Universitāti,
                1925/1927. Parīzes Hjģieniskā un Pastera institūtā,
                1927/1930. Valgundes klostera ārste,
                1930/1941. Rīgas sieviešu klostera patversmes ārstē,
                1938. dz. Kr. Barona 126.
                1941. Rīgas Jūrmalas ambulances ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-137.
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HARTMANIS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1889. I 05. Mežmuižas pag.
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. apbvalvots ar Latvijas aizsardzības biedrības medalu,
                Augstkalnes (Mežmuižas) pagasta vecākais,
                Mežmuižas ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                1936. V 03. Jelgavas XVI aizsargu pulka Augstkalnes (Mežmuižas)
                               pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Augstkalnes pagasta Sapalzubovu māju īpašnieks.
                Avots;       LVVA 1640-1-527-107.

HARTMANIS Miķelis Friča d., būvuzņēmējs.
                * 1883. XI 24. Lutriņu pag.; M. Līze, S. Marija dz. Puķe.
                Beidzis Rīgas amatnieku skolu,
                Mūrnieka amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un mūrnieku un akmeņkaļu
                                sekcijas vecākais,
                Latvijas amatniecības kameras loceklis
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 153.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-386.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

HARTMANIS Otto, stūrmanis.
                *1878. + 1943. III 05. Rīgas Jūrmalā.
                1943. Z/S „Zemgale” un „Kurzeme” stūrmanis.
                Avots:       „Ventas Balss” # 28/1943.

HASMANIS Paulis Roberts Kārļa d., pulkvedis.
                * 1890. XII 10/23. Lugažu pag. [Gassman]; S. Ženija dz. Kļaviņš
                               + 1979. VII 15. Grandprepidsā, ASV
                1913. I 01. Izmailovas 189. Kājnieku pulka karavīrs,
                1913. XII 01. beidzis Mācības komandas kursu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1914. II 15. beidzis Korpusa paukošanas skolu,
                1914. VII 28. Rezerves 9. Kājnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1915. IV 23. apbalvots ar sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1915. IX 15. Kijevas II praporščiku skolas junkurs,
                1915. X 01. vecākais portupejas junkurs,
                1916. I 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. I 01. Rezerves 249. kājnieku bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. II 01. Rotas (VI) komandieris,
                1916. V 17. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. V 28. skaitīt [Hasmans II],
                1916. VII 09. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 23. Kājnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1916. X 21. Tukuma latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. X 21. Kājnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1916. XII 23-31. Kaujas,
                1917. I 12. paaugstināts podporučiks pak. izd. no 1916. XI 09.,
                1917. III 04. apbalvots ar Sv. Vladimira ordeņa IV. šķiras ar. šķēpiem un banti,
                1917. IV 13. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiras,
                1917. IV 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. III 09.,
                1917. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. IX 09.,
                1917. X 20. izgāja no pulkā,
                1917. XI 11. apbalvots Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu # 999133.,
                1917. XII 08. skaitās prombūtnē no 1917. X 20.,
                1918. III 01. atvaļināts,
                1918. XI 20. Valkas kara apriņķa pārvaldes brīvprātīgas,
                1919. I 23. Atsevišķās jātnieku nodaļas vada komandieris,
                1919. V 19. Ložmetēju eskadrona komandieris,
                1919. VIII 20. Kurzemes divīzijas štāba sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. IX 23. Jelgavas kājnieku pulka komandiera palīgs,
                1919. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1919. XI 16. Liepājas kājnieku pulka komandieris,
                1921. VII 21. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 64,
                1923. VIII 08. beidzis Vecāko virsnieku kursus,
                1923.  apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. VI 20. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1925. VI 22.,
                1928. XI 01. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa II šķiru # 11,
                1928. XI 17. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 01. beidzis Virsnieku kursus pie Kara akadēmiskiem kursiem,
                1929. VII 03. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1929. VIII 10. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 439,
                1930. III 04. Bauskas kājnieku pulka komandieris,
                1931. VI 30. apbalvots ar Lietuvas neatkarības 10. gadu jubilejas medaļu,
                1931. VII 29. Rīgas kara apriņķa pārvaldes virsnieks,
                1932. IV 09. Cēsu kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1935. III 02. Pulka štāba priekšnieks,
                1935. VII 27. Pulka komandiera palīgs,
                1936. VI 05. Cēsu kājnieku pulka komandieris,
                1937. XII 29. atvaļināts.,
                1941/1944. Rīgas darba pārvaldes inspektors.
                Avots:      LVVA 5601-1-1832.;
                               Ziemeļfrontes pavēle # 145/1917.;
                               XII armijas pavēles # 591/1916., # 383/1917.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 235/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 140/1916.,
                                               # 150/1916., # 191/1916.;
                               Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles # 268/1916.,
                                               # 304/1916., # 33/1917., # 43/1917., # 109/1917.,
                                               # 339/1917.;
                               „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                               „Jātnieku pulks 10.gados”, R., 1929.;
                               „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1930.;
                               „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                               „Latvju enciklopēdija”, Stokholmā, 1983.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                               „Latviešu Strēlnieks”, 1246,1337, 1430, 1431 Lpp.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2450.

HASMANIS Rūdolfs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. VIII 06. Lugažu pag.
                1919. Igaunijas II jātnieku pulka vada komandieris,
                1919/1920. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1920. VIII 20. Aizputes VII aizsargu pulka Lugažu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1929. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3641,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Valkas krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Lugažu pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                Lugažu pagasta Ķeizaru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-75.;
                               LVA 1987-1-16168.

HASMANIS Viktors Kārļa d., pulkvedis leitnants.
                * 1892. I 18. Lugažu pag. [Gassman]; S. Meta dz. Sarkans
                               + 1984. XII 22. Iecavā.
                1914. VII 27. Vidzemes 350 družinas zemessargs,
                1914. XII 01. beidzis Mācības komandu,
                1915. I 01. jefreitors,
                1915. I 15. Jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. VIII 01. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1915. XII 06. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 11. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V)
                               jaunākais virsnieks,
                1916. I 04. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1916. I 11. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. V 28. skaitīt Hasmanis I,
                1916. V 28. Mācības komandas priekšnieka v.p.i.,
                1916. VII 14. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XI 26. A. P. apstiprināta paaugstināšana praporščiks pakāpē,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. VII 10. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka virsnieks,
                1917. VII 10. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādes štābam
                               sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1917. X 08. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. V 19.,
                1918. I 08. pārskaitīts Daugavpils kara apriņķa rezervi,
                1918. I 15. Sanitāra 94. transporta saimniecības priekšnieks,
                1918. II 22. Atvaļināts,
                1919. II 26. Valkas mobilizācijas komisijas virsnieks,
                1919. III 02. Valmieras kājnieku pulka sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. IV 08. Podporučiks pārdēvēts virsleitnants pakāpē,
                1919. IV 21. Komandanta komandas priekšnieks,
                1919. V 22. Rotas (V) komandieris,
                1919. VII 01. Papildu rotas priekšnieks,
                1919. VII 11. Austrumu frontes rezerves bataljona komandieris,
                1919. VIII 08. Siguldas kājnieku pulka Bataljona (III) komandieris,
                1919. VIII 12. Siguldas kājnieku pulks pārdēvēts par Rīgas kājnieku pulku,
                1919. X 08. – 20. kaujas,
                1919. X 31. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. IV 07.,
                1919. XI 24. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1919. XI 27. Instruktoru bataljona Rotas (IV) komandieris,
                1920. I 15. Armijas Virspavēlnieka štāba Operatīvas daļas Kara atašejs
                               Igaunija,
                1923. X 23. Armijas komandiera štāba Operatīvas daļas Kara atašejs Vācijā,
                1924. II 16. apbalvots ar Igaunijas Brīvības Krusta I pakāpes II šķiru,
                1925. XI 06 Daugavpils kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1926. III 20. apbalvots ar Igaunija atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. IX 16. beidzis virsnieku kursus ar I šķiru,
                1927. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1927. XI 18. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 2057,
                1928. XI 17. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 31. beidzis virsnieku kursus ar I šķiru,
                1929. IX 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 854,
                1930. XI 01. Pulka saimniecības priekšnieks,
                1932. IV 05. Ventspils kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1932. XI 25. Pulka saimniecības priekšnieks,
                1933. X 23. Bataljona (II) komandieris,
                1933. I 02. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1934. VI 10. Beidzis Virsnieku strēlniecības kursus,
                1934. VIII 13. Pulka komandiera palīgs,
                1936. X 12. Bataljona (II) komandieris,
                1938. I 01. Pulka štāba priekšnieks,
                1937. V 14. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. X 27. Liepājas kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1936. VI 26. apbalvots ar Viestura ordeņa III šķiru # 854 ar šķēpiem,
                1940. VIII 22. atvaļināts,
                1944/1945. Liepājas XV aizsargu pulka komandieris,
                1945. V 20. apcietināts,
                1956. atbrīvots,
                1964. atgriezies Latvijā,
                Apbadīts Iecavas Sila kapos.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-207.;
                               LVVA 5601-1-1833.;
                               Ziemeļfrontes pavēle # 166/1915.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 58/1915., # 6/1916.,
                                               # 11/1916.# 150/1916., # 155/1916., # 356/1916.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 1/1916., # 211/1917.,
                                               # 321/1917.;
                               Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēls # 346/1917.;
                               „Latviešu Strēlnieks”, 897. Lpp.;
                               „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 966.

HASSMANIS Otto Kārļa d., lauksaimnieks.
                * 1873. VIII 20/08. Valkas pag.; M. Emma dz. Kalniņš, S. Ella dz. Asmanis.
                                + 1941. VI 14. Krievijā
                Beidzis Valkas pilsētas skolu,
                1894/1896. Kā eksterns ieguva muižas pārvaldnieka tiesības,
                1896/1898. Lanemetcas muižas pārvaldnieks,
                1898/1904. Kliraferas muižas pārvaldnieks,
                1904/1905. Aumeistaru, Grundzāles, Zaķu un Mārsnēnu muižu pārvaldnieks,
                1905. zemnieks Lugažu pagastā,
                1910. Valkas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1914. Latviešu Sarkanā Krusta priekšnieks, Alūksnē un Valkā,
                1915. Valkas Latviešu strēlnieku organizācijas komitejas priekšnieks,
                1919. Valkas apriņķa zemes padomes priekšnieks,
                1919. Ziemeļlatvijas armijas organizētājs,
                1919. V 28. Valkas apriņķa priekšnieks,
                1919/1920. Valkas apriņķa priekšnieka I iecirkņa palīgs,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latviešu
                                zemnieku savienība,
                1924/1927. Lugažu pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 104,
                1927/1928. Lugažu pagasta valdes priekšsēdētājs,
                1927/1930. Valkas aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                1930/1932. vada komandieris,
                1932/1935. Pulka tieslietu pārzinis,
                1928/1931. Valkas apriņķa valdes loceklis,
                1930/1940. Konsuls Igaunijas Valkā,
                1933. I 21. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 747,
                1941. VI 14. apcietināts,
                Biedrības „Ziemeļnieki” goda biedrs,
                Biedrības „Latvijas Vanagi” goda biedrs,
                Latvijas un Igaunijas tuvināšanas biedrības biedrs,
                Apbalvots ar Igaunijas skautu organizācijas svastiku.
                Avots:       „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Triju zvaigžņu gaisma”, R., 1997.;
                                „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki 1918-1991”, R., 2003.

HAUERS Artūrs Miķeļa d., Dr. theol., profesors.
                *1904. Bavārijā; M. Anna dz. Eders.
                Beidzis Universitāti Gregoriana Romā, Dr. theol.,
                1936/1937. Mācības spēks Eistetē,
                1938. profesors Katoļu teoloģijas augstskolā,
                1938. VI 14. ievēlēts par profesoru Romas katoļu teoloģijas fakultātes
                                dogmatiskās teoloģijas katedrai.
                Avots:       “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                „Students“ # 1/1938.

HAUPTMANIS Pāvils Mārtiņa d., leitnants.
                * 1989. V 27. Kurzemē.
                1913. X 26. Beidzis lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrības
                               Lopkopības pārraudzības kursus,
                1915. XI 02. Rezerves 63. Kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. VII 29. Ziemeļu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 15. armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. XII 19. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē
                1917. I 07. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. III 29. beidzis praporščiku sagatavošanas kursus pie Rezerves
                               48. kājnieku brigādes,
                1918. II 21. atvaļināts,
                1918. vācu gūstā,
                1919. XII 01.- 1920. II 01. Valles pagasta Izpildu komitejas darbvedis.
                1920. I 08. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1920. V 14. 01. atvaļināts,
                1920/1941. lauksaimnieks Turkalnes pagasta Kauķos.
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:      LVVA 5601-1-1834.;
                               LVA1987-1-14151.;
                               Ziemeļfrontes pav. # 1133/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 9/1917.,# 98/1917.;
                               „Zemkopis” # 46/1913.

HAUSMANIS Nikolajs Sokrāta d., kapteinis.
                * 1892. IV 16. Liepājā + 1942. Krievijā
                Beidzis Jūrskolu,
                1914/1918. Krievijas kara flotes virsnieks,
                1926. bijis Ludzas apriņķa IV robežapsardzības rajona priekšnieka palīgs,
                1926. III 16. Ludzas apriņķa II robežapsardzības rajona priekšnieka palīgs,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa v šķiru #2341,
                1930. bijis Jelgavas robežapsardzības apgabala III rajona priekšnieks,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IV 06. ieskaitīts Robežsargu brigādē,
                1935. IV 06. Liepājas Aizputes robežapsardzības apgabala
                                Atsevišķās (IV) rotas komandieris,
                1935. X 15. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona komandieris,
                1936. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē iz. 1929. VI 22.,
                1938. V 12. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1933. VI 22.,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #64,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,        
                1940. XI 13. arestēts Liepājā,
                1942. V 05. piespriests augstākais soda mērs.
                Avots:      LVVA 1640-1-526-48.;
                                „Valdības Vēstnesis” #61/1926.,
                                „Kurzemes Vārds” #14/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4126

HĀZE Izraels, ārsts.
                * 1899.
                1925. beidzis Latvijas Universitāti, rentgenoloģijā,
                1938. Kalpaka b. 10.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HĀZENFUSS Volfgangs, ārsts.
                * 1910. XII 11.           
                1934. IX 01. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934. X 28. Istras pagasta ārsts Vecslabadā,
                1935/1936. Latvijas armijā,
                1936. X 01. Istras pagasta ārsts Vecsalbadā,
                1937. I 04. ārsts Zilupē,
                1941. III 11. izceļoja uz Vāciju.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-136.
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HEIDE Pēteris, ierēdnis.
                * 1893. III 24. Liepājā.
                1907. beidzis Liepājas pilsētas skolu.
                1908/1911. Grobiņas Aizputes apriņķa miertiesā – rakstvedis,
                1912/1914. A/S „Bekeru drāšu fabrikas“ kantorists,
                1914/1915. Krievijas armijā – praporščiks,
                1915/1918. vācu gūstā.
                1918/1921. Vācijā.
                1921. VII 13. Liepājas muitnīcā – jaunākais kancelejas ierēdnis,
                1922. IV 01. darbvedis,
                1930. IV 01. eksperts,
                1935. V 20. iec. par Zilupes muitnīcas priekšnieku,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķīru # 22.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-67.

HEIDEMANIS Jānis, kara laika ierēdnis.
                * 1889. X 20. Ērģemes pag.
                1911/1918. Krievijas armijā,
                1919/1920. Cēsu kājnieku pulka Vezumnieku priekšnieks, kara laika ierēdnis,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1921. VIII 20. Valkas VII aizsargu pulka Ērģemes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 474,
                1938. XI 17. apbalvotas ar Atzinības krusta V šķiru # 899,
                Ērģemes pagasta vecākais,
                Ērģemes savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                Ērģemes lauksaimniecības biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Ērģemes piensaimnieku sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Ērģemes meliorācijas sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Ērģemes pagasta Upmaļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA `1640-1-523-74.

HEIDEMANIS Ludmila, farmācijas kandidāte.
                * 1902. XI 04.
                1934. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

HEIDENREIHS Rubens, ārsts.
                * 1912.
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Ludzas 25.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HEIDEPRIMS Fridrihs, ārsts.
                * 1893.
                1918. beidzis Maskavas Universitāti,
                1938. Ventspils kājnieku pulkā, Liepājā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HEIDERS Augusts, amatnieks.
                * 1875. XI 22.
                Kokgriezējs.
                Beidzis Cīrihē aroda praksi.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 128.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-336.

HEIFECS Codiks, farmācijas maģistrs.
                * 1902. I 28.
                1928. I 16. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. X 16. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

HEIMANIS Aleksandrs, ārsts.
                * 1883.
                1910. beidzis Kazaņas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1938. Brīvības 156.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HEIMANIS Jēkabs Mārtiņa d., virsleitnants.
                * 1892. IX 02. Olaines pag. [arī Geimans Jakovs, arī Zemzaris]
                1914. VII 19. Daugavgrīvas cietokšņa Darba rotas karavīrs,
                1914. X 01. Zurjad praporščiku kursu klausītājs,
                1914. X 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1914. X 30. beidzis kursus un paaugstināts zaurjad praporščika pakāpē,
                1914. X 30. Daugavgrīvas cietokšņa Rotas (XXI) jaunākais virsnieks,
                1915. III 05. Daugavgrīvas cietokšņa Bataljona (I) vezumnieku rotas komandieris,
                1915. VIII 01. Daugavgrīvas cietokšņa Rotas (XXI) jaunākais virsnieks,
                1915. IX 01. Daugavgrīvas cietokšņa Rotas (XXI) komandieris,
                1915. XI 21. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) komandiera v.i.,
                1915. XII 28. Kājnieku izlūku un samokatu koamndas jaunākais virsnieks,
                1916. II 11. paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. X 21., z. prap.,
                1916. III 08. kaujas pie Ķekavas,
                1916. IV 14. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķīru,
                1916. V 30. ievainots pie Olaines un palika ierindā,
                1916. VI 03. evakuēts uz kara slimnīcu,
                1916. VIII 01. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķ. ar šķēpiem un banti,
                1916. VIII kaujas pie Smārdes,
                1916. VIII 14. A.P. apstiprināta paaugstināšana praporščiks pakāpē,
                1916. IX 07. -15. Kājnieku izlūku komandas priekšnieka v. i.,
                1916. IX 15. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 30. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1916. X 02. A.P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. III 28.,
                1916. XII 23.-29. kaujas,
                1917. I 01. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķīru ar šķēpiem,
                1917. I 12.-21. kaujas,
                1917. I 18. kontuzēts palika ierindā,
                1917. I 07. Rotas (V) komandiera v.i.,
                1917. II 05. apbalvots Sv. Annas ordeņaII šķiras ar šķēpiem,
                1917. II 15. A. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. XII 13.,
                1917. V 05. Kājnieku izlūku komandas priekšnieks
                1917. V 17. apbalvots ar Sv. Vladimira ordeņa IV. šķiru ar. šķēpiem un banti,
                1917. V 29. A.F.P. apstiprināta apbalvošana ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. VII 01. Rotas (V) komandiera v.i.,
                1917. VIII kaujās pie Mālpils,
                1918. II 01. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1918. II atvaļināts.
                1919. III 01. Padomju 16. pulka Ložmetēju vada komandieris,
                1919. III artilērijas (III) diviziona saimniecības nodaļas priekšnieks,
                1919. V 22. dezertējis,
                1919. V 23. Latvijas neatkarības (I) bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 07. Liepājas kājnieku pulka Saimniecības rotas virsnieks,
                1920. III 31. Saimniecības rotas komandieris,
                1920. VI 20. Rotas (III) vada komandieris,
                1920. IX 22. Pulka štāba virsnieks,
                1921. IV 09. atvaļināts,
                1925/1929. Rakstāmlietu, rotaļlietu un pārtikas veikala īpašnieks jūrmalā,
                               Mellužu prospektā # 11,
                1915/1928. Latvijas tirgotāju savienības Jūrmalas nodaļas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 5601-1-1851.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles - 20.12.1916., # 48/1917.;
                                               # 153./1917.;
                               Ziemeļfrontes pavēles # 105. /1916., # 352/1917.;
                                Armijas XII pavēles # 320/1916., # 612/1916., # 757/1916., # 1/1917.,
                                               # 129/1917.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 7/1915., # 45/1915.,
                                               # 67/1916., # 75/1916., # 170/1916., # 178/1916.,
                                               # 217/1916.,# 289/916., # 296/1916.,  # 297/1916.,
                                               # 300/1916.,# 301/1916., # 325/1916., # 336/1916.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 394/1916., # 8/1917.,
                                               # 23/1917., # 44/1917., # 68/1917., # 164/1917.,
                                               # 203/1917., # 240/1917., # 272/1917., # 336/1917.
                               „Latviešu Strēlnieks” 1399, 2936 lpp.;
                               „Latvijas tirgotājs” # 12/1924., # 5/1915.

HEIMANIS Šere Tiše, provizors.
                * 1884. X 07. Jaunjelgavā.
                1934/1937. Blaumaņa 19.
                Avots:       LVVA 2942-1-1917.

HEINCS Pauls Vilhelms Hermars Teodora d., mācītājs.
                * 1869. XII 26. Salaspils pag. + 1948.
                1889/1893. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1896. IV 13. ordinēts,
                1896/1901. Jelgavas draudzes mācītāja palīgs,
                1901/1910. Dalbes draudzes mācītājs,
                1910/1936. Zaļās draudzes mācītājs,
                1917/1918. Kalnmuižas draudzes vikārs,        
                1919/1920. Tērvetes Kalnmuižas draudzes vikārs,
                1927/1928. Tērvetes Kalnmuižas draudzes vikārs,
                1927/1928. Mežamuižas draudzes vikārs,
                1927/1930. Glūdas draudzes vikārs,
                1936. IV 23. atbrīvots no Zaļās draudzes mācītāja amatā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-105.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.
                                „Svētdienas Rīts“ # 9/1936.

HEINSBERGS Ernsts, Cand. rer. merc.
                *1876. III 27. Ārlavas pag.
                1896. beidzis Pētera Pāvila pilsētas skolu,
                1897/1899. Rīgas Orlas dzelzceļā, komercnodaļas kantorists,
                1899. Rīgas muitnīcas kancelejas ierēdnis,
                1915. beidzis Rīgas Politehnikumu,
                1915/1916. Finanšu ministrijas nodokļu inspekcijas darbvedis,
                1916/ 1917. nodokļu inspektors Rīgā,
                1917/1918. Pērnavas apriņķa nodokļu inspektora palīgs,
                1918/1920. Novorosiskas apriņķa nodokļu inspektora palīgs,
                1920. Rīgas pilsētas I iecirkņa nodokļu inspektora palīgs,
                1920. VII 01. Liepājas nodokļu inspektors,
                1931. VI 01. Rīgas apriņķa II iecirkņa nodokļu inspektors,
                1935. pensionēts.
                Korporācijas „Patria“ filistrs.
                Apbedīts Lielajos kapos Rīgā.
                Avots:       „Universitas“ # 13/1937.

HEKERS Fricis, tirgotājs.
                * 1903. IX 12. Rīgā. [Haecker]
                Beidzis Lībekas komercskolu.
                1938. bijis „Wilhlm Haecker, gegr. 1804.“ grāmatu spiestuves
                                ģenerālpilnvarnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 49.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-158.

HELDS Edīte dz. Andersons, ārste.
                * 1901.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, nervu slimībās un psihiatrijā,
                1929/1939. Daugavpilī, 18. novembrī 21.
                Avots: „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

HELDS Otto, ārsts.
                * 1892. X 24.
                1922. beidzis Latvijas Augstskolu,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 21. Cēsu X aizsargu pulka rotas (X) ārsts,
                1938. Vecpiebalgas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

HELDS Voldemārs, ārsts.
                * 1904.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Daugavpilī, 18. novembra 21.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

HELMANIS Ernests, ārsts.
                * 1882.
                1909. beidzis Tērbatas Universitāti, nervu slimībās un psihiatrijā,
                1938. Raiņa b. 4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

HELMANIS Olga, farmācijas maģistre.
                * 1912. III 07. Vānes pag.
                1941. IX 02. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

HELMERSENS Georgs, von,  ārsts.
                * 1868. VI 17. Rīgā + 1937. XII 22. Rīgā
                No Teslanas namā,
                1890. beidzis Guberņas ģimnāziju Rīgā,
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1896/1904. . Bauskas, Pērnavas Ilūkstes apriņķa ārsts,
                1904. Aleksandra augstumu slimnīcas ordinators,
                1914/1918. Krievijas armijā, Rietumu frontē,
                1918. Rīgas pilsētas bērnu patversmes ārsts,
                1931. pensionēts,
                1931/1936. privātprakse Rīgā,
                1937XII 27. apbedīts Pētera draudzes kapos Rīgā.
                Korporācijas Fraternitass Arctica filistrs.
                Avots:      „Rigasche Rundschau” # 297/1937., #298/1937.

HELMSINGS Ansis, ārsts.
                * 1867.
                1894. beidzis Tērbatas Universitāti, Sieviešu slimības un dzemdību palīdzībā,
                1938. Kronvalda b. 6.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HELMSINGS Fedors, tirgotājs.
                *1881. IV 05. Rīgā + 1935. VI 21. Rīgā
                1905/1915. kuģniecības firmas „Helmsing un Grimm” dienestā,
                1923/1935. kuģniecības firmas „Helmsing un Grimm” līdzīpašnieks,
                „Krievu Baltijas kuģniecības”  A/S direktors.
                Apbedīts Meža kapos, Pētera draudzes nodalījumā.
                Avots:       „Jūrnieks” # 7/1935.

HELMSINGS Leonhards, ārsts.
                * 1860.
                1886. beidzis Tērbatas Universitāti, Sieviešu slimības un dzemdību palīdzībā,
                1938. Brīvības 31.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

HELVIGS Arnolds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1896. VI 21.
                1915/1918. Krievijas armijā,
                1920/1921. Robežsargu III pulka virsseržants,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925 IV 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Eskadrona (V) komandieris,
                1928. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 168,
                1941. VI 14. deportēts, Vilces pagasta, Lāmās.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-312.

HENCELTS Verners Voldemāra d., farmācijas kandidāts, farmaceits leitnants.
                * 1903. VIII 16. Rīgā; [Hentzelt] S. Emīlija dz. Geide
                1932. III 30. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1932. V 28. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1932. IX 30. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1932. XI 01. beidzis Sanitāru virsnieku vietnieku kursus,
                1932. XII 06. Sanitāra vada instruktors,
                1933. II 23. atvaļināts,
                1933. X 04. paaugstināts farmaceits leitnants pakāpē,
                1939. IX 01. Hentcelta aptiekas īpašnieks, Rīgā Miera ielā Nr.49,
                1939. XI 21. izbrauca uz Vāciju, dzīvo Miera ielā Nr.51-2.
                Avots:       LVVA 5601-1-1861.
                                „Valdības Vēstnesis” #265/1939.;
                                „Farmaceiti Latvijā“.

HENIŅŠ Arnolds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VIII 31. Ventspilī
                1925/1926. Daugavgrīvas artilērijas kaprālis,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 21. Ventspils II aizsargu pulka rotas (VI) komandieris,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Dundagas pagasta valdes loceklis,
                Dundagas pagasta Diž Kasparu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-208.;
                               LVA 1987-1-16437.

HENIŅŠ Vilhelms Jāņa d., farmācijas maģistrs.
                * 1898. XII 14. Rīgā. [arī Henniņš]; S. Elfrīda dz. Sņiķeris
                                + 1941. XII 20. Usoļlagā, Krievijā
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1917. V-VIII Latviešu strēlnieku rezerves pulka brīvprātīgais,
                1918. XII 04. ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1919. VII 01. Armijas sanitāras noliktavas farmaceits,
                1920. IV 01. Kara sanitāras noliktavas Aptiekas nodaļas vadītāja palīgs,
                1920. IV 20. apstiprināts farmaceits leitnant pakāpē izd. 1919. VII 01.,
                1921. V 01. Laboratorijas farmaceits instruktors,
                1922. VII 01. farmaceits instruktors,
                1923. II 01. apstiprināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 1922. VII 01.,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. I 13. beidzis Latvijas fiziskās izglītības institūtu,
                1925. VI 14. beidzis Valsts vidusskolu pieaugušiem,
                1927. II 12. Pārsienamo materiālu nodaļas priekšnieks,
                1927. VI 21. paaugstināts farmaceits kapteinis pakāpē izd. 1927. V 21.,
                1929. XI 13. apbalvots:                Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2133,
                1936. I 11. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. X 30. farmācijas maģistrs,
                1940. XII 26. atvaļināts,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Vaļņu 26-17.
                Avots:       LVVA 1487-1-32-7, 5601-1-1866.;
                                „Farmaceiti Latvijā“;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #48/1942.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6331.;
                                www.nekropole.lv

HENKHUZENS Valentīns, arhitekts.
                * 1913. XI 27. Krievijā.               
                1941. VII 19. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

HENSELS Gustavs, ārsts.
                * 1873.
                1897. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1938. Brīvības 96.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HERCBERGS Elfrīda, ārste.
                Sk. Bergors Elfrīda.

HERCBERGS Emanuels, ārsts.
                * 1894.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas un bērnu slimībās,
                1938. Liepājā, Raiņa 22.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HERCBERGS Īzaks, ārsts.
                * 1857.
                1887. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Jēkabpils apr., Jaunjelgavā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HERCENBERGS Marija, farmācijas kandidāte.
                Sk. Mekuzs Marija.

HERCFELDS Bērs, ārsts.
                * 1883.
                1909. beidzis Tērbatas Universitāti, Sieviešu slimības un dzemdību palīdzībā,
                1938. A. Pumpura 6.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HERCFELDS Jāzeps, ārsts.
                * 1906.
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1938. Brīvības 23.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HERCFELDS Rahele, ārste.
                Sk. Bekmanis Rahels.

HERCMANIS Alvīne, ārste.
                * 1903. X 12. Skrundas pag.
                1932. beigusi Latvijas Universitāti,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka štāba rotas ārste,
                1939. III 29. apbalvota ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Latvijas skolotāju slimo kases Durbes sanatorijas pārzine.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

HERMANIS Feiga, ārste.
                * 1902.
                1925. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Ludzā, Rīgas pr. 8.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HERMANIS Helēna Matilde Edīte, namīpašniece.
                Sk. Frīzens Helēna.

HERMANIS Jānis, lauksaimnieks.
                * 1861. XI 21.
                1936. IX 12. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4012,
                Iecavas dārzkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Iecavas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Iecavas un apkārtnes kooperatīvu biedrības valdes loceklis,
                Iecavas pagasta Kalna Sautleru māju īpašnieks,
                Priekšzīmīgs piensaimnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-93.

HERMANIS Kristaps Oskara d., mācītājs.
                * 1909. VIII 05. Bērzmuižas pag.; M. Līna, S. Grieta dz. Ozols.
                               + 1980. VIII 26. Gran Rapid, ASV
                Beidzis Pētera ģimnāziju Jelgavā,
                1935. V 30. ordinēts par Cēsu prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. IX 01. apstiprināts par Cēsu lauku draudzes mācītāju,
                1935/1944. Cēsu lauku ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. II 15. Cēsu X aizsargu pulka mācītājs,
                1939. IV 01. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (II) mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Svētdienas Rīts” # 36/1935.

HERMANIS Lidija, ārste.
                Sk. Menders Lidija.

HERMANOVSKIS Gunārs Teodora d., gleznotājs.
                *1911. VI 08. Rīgā
                1932/1944. Dz. Jēkaba 20/22-7.
                Avots:       LVVA 2942-1-5703-62.

HERMANOVSKIS Teodors, būvinženieris.
                *1883. II 14. Jaunpils pag.
                1932/1944. Dz. Jēkaba 20/22-7.
                Avots:       LVVA 2942-1-5703-62.

HERMANSONS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1894. XI 26. Usmas pag.
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IX 01. Ventspils II aizsargu pulka Usmas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Usmas pagasta Ziediņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-207.

HERMERS Zundels, ārsts.
                * 1897.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, Sieviešu slimības un dzemdību
                                palīdzībā un ķirurģijā,
                1938. Kr. Barona 37.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HERTELIS Aleksandrs, skolotājs.
                * 1887. IX 18. Pampāļu pag.
                1914/1917. Staroruskas 113. Kājnieku pulka karavīrs,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XI 11. Aizputes VII aizsargu pulka Aizputes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. VI 10. Aizputes pagasta aizsargu nodaļas kora diriģents,
                1941. VI 14. deportēts, Aizputes pagasta Apšeniekos,
                Aizputes pagasta skolas pārzinis,
                Aizputes pagasta padomes loceklis,
                Aizputes pagasta jaunsaimnieku lauksaimniecības kooperatīvas
                               sabiedrības priekšnieks,
                Aizputes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-480.;
                               LVA 1987-1-19443.

HESS Egberts, farmācijas kandidāts.
                * 1901. I 16.
                1932. V 28. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

HESS Nikolajs, Dr. med.
                * 1831. Limbažos + 1891.
                1851/1856. beidzis Tērbatas universitātes medicīnas fakultāti,
                “Fraternitas Academica Dorpatensis” filistrs.
                Bijušais Livlandes guberņas medicīnas inspektors.
                Avots:       “Universitas” # 10/1962.

HIBŠMANIS Klara, ārste.
                * 1878.
                1906. beigusi Kazaņas Universitāti, Sieviešu slimības un dzemdību palīdzībā,
                1938. r. Barona 3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HIBŠMANIS Voldemārs, ārsts.
                * 1886.
                1910. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, nervu slimībās un psihiatrijā,
                1926. bijis Strenču valsts psihiatriskās slimnīcas nodaļas vadītājs,
                1926/1930. Daugavpils valsts psihiatriskās slimnīcas direktors,
                1938. Daugavpilī, Saules 37.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                               „Valdības Vēstnesis” # 197/1926.

HILVEGS Valters, ārsts.
                * 1894.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Jēkabpils apr., Neretas pag.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HIMLERS Arkādijs, amatnieks.
                *1904. XI 21. + 1939. X 09.
                1920/1924. Mācījies skursteņslaucītāja amatu pie N. Himlera,
                1924. izturējis skursteņslaucītāja amata zeļļa parbaudi,
                1933. ieguvis amata meistara tiesības Sv. Jāņa Ģildē.
                Avots:       „Amatnieks” # 20/1939.

HINCENBERGS Augusts, mācītājs.
                Sk. Kalnājs Augusts.

HINCENBERGS Eduards, arhitekts.
                * 1899. II 24. Rozēnu pag.          
                1940. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

HINNOMS Arnolds Johanes Vilhelma d., štābs kapitāns.
                * 1895. XII 24. Jervas apr., Igaunijā; S. Hildegarde dz. Miķelsons + 1989. X 09. ASV
                1910/1914. Beidzis Rēveles tirdzniecības skolu,
                1915. Pēterhofas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1915. XI 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. Rezerves 79. kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1916. I 16. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1916. III 01. Maršrotas (IX lit.a) komandieris,
                1916. V 26. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. X 19. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. X 26.,
                1916. XII 23. ievainots,
                1917. IV 06. Sapieru komandas priekšnieks,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 13. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. II 19.,
                1917. X 23. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. VIII 19.,
                1917. XI 18. piekomandēts Igaunijas strēlnieku pulkam,
                1918. Igaunijas 2. kājnieku pulka Rotas (V) komandieris,
                1918. II atvaļināts,
                1919. Hapsalas divīzijas komandiera v.p.i.,
                1919. III Bruņoto vilcienu nodaļas komandiera palīgs,
                1920. II 01. Bruņotas brigādes komandiera palīgs, pulkvedis leitnants,
                1921. VII 05. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #906.,
                1921. XI 02. apbalvots: Igaunijas Brīvības krusta I šķiras II pakāpes,
                1923. Policijas štāba Valga nodaļas priekšnieks,
                1923. atvaļināts,
                1933. Igaunijas dzelzceļa grāmatvedis,
                1941/1944. Igaunijas pašaizsardzība štāba Tallina virsnieks
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-224., 2550-1-160.;
                                XII armijas pavēle #178/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #18/1916.,  61/1916.,
                                                #144/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #157/1916., #320/1917.,
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #326/1916., #86/1917.,
                                                # 318/1917.;
                                „Latviešu strēlnieki” 3342,3345.

HIRŠBERGS Matīss, ārsts.
                * 1869.
                1895. beidzis Tērbatas Universitāti, rentgenoloģijā un ādas slimībās,
                1938. Valdemāra 33.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HIRŠFELDS Hermanis, Dr. med.
                * 1865.
                1892. beidzis Tērbatas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās.
                1938. Jelgavā, Pils 25.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HIRŠMANIS Jozefs, ārsts.
                * 1884.
                1912. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Kuldīgas apr., Saldū.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HIRŠMANIS Minna, ārste.
                Sk. Leibsons Minna.

HIRŠS Pauls, ārsts.
                * 1895.
                1925. beidzis Latvijas Universitāti, plaušu slimības,
                1938. Brīvības 42.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HITRIKS Elka, namīpašniece.
                Sk. Ditrihs Elka.

HIŽŅAKOVS Lins, ārsts.
                * 1872.
                1995. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, ķirurģijā,
                1938. Cēsu apr., Druvienā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HJORDS Rihards, ārsts.
                * 1884.
                1912. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1938. Čiekurkalna I līn. 76.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HLUDOKS Savatijs, priesteris.
                *1872. IX 27. Krievijā
                1893. beidzis Vitebskas garīgo semināru,
                1893. VIII 12. Koškas miesta draudzes skolas psalmotājs un skolotājs,
                                Drisas apr.,
                1895. IX 23. Malinovkas draudzes priesteris,
                1903/1917. Daugavpils apriņķa draudžu skolu parraugs,
                1920/1923. Latvijas pareizticīgo baznīcas sinodes  loceklis,
                1933. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-70.

HLUDOKS Serafims, veterinārārsts.
                * 1908. IX 16. Višķu pag.
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. X 27. Ludzas III aizsargu pulka eskadrona veterinārārsts,
                Ludzas rajona veterinārārsts.
                Avots;       LVVA 1640-1-521-26.

HNOHS Hercs, ārsts.
                * 1896.
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Daugavpilī, Kr. Valdemāra 39.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HODACKIS Viktors, farmaceits.
                * 1890. IV 28. Maskavā
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. X 08. Abrenes XIX aizsargu pulka Jātnieku diviziona farmaceits,
                Balvu Vecās aptiekas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-322.

HODES Pesa, ārste.
                Sk. Binons Pesa.

HOFFMANIS Lidija, arhitekte.
                Sk. Grīnberga Lidija.

HOFMANIS Alberts Anša d., virsleitnants.
                * 1895. VIII 08. Lietuvā [Gofman]; M. Anna, S. Anna
                1914. beidzis Rīgas pilsētas reālģimnāziju,
                1915. IX 08. Leibgvardes Preobraženskas pulka Papildu bataljona karavīrs,
                1915. X 01. Pāvila kara skolas junkurs,
                1916. II 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. II 12. Rezerves 159. bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 27. Rezerves 159. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. VI 30. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 29. A. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. X 01.,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 20. Rotas (XIII) komandieris,
                1917. V 12.- VIII 20. atvaļinājumā,
                1917. VII 30. Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 20. –XII 26. evakuēts uz kara slimnīcu Porohovā,
                1917. XII 26. atvaļināts,
                1919. III 05. Sarkanā armijā,
                1919. XII 19. Latgales papildu bataljona virsnieks,
                1920. I 11. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (III) rotas komandieris,
                1921. III 03. Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1921. IX 27. Instruktoru rotas komandieris,
                1922. XI 16. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. I 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4058,
                1939. III 30. Riteņbraucēju (II) rotas komandieris,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Sniķeres pagastā, Grundules,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Sniķeres draudzes priekšnieks vietnieks,
                Sniķeres pagasta Grūdu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-111, 5601-1-1885.;
                               LVA 1987-1-19317.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 72/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 185/1916.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 1/1916.;
                                               # 3/1917., # 230/1917., # 258/1917., # 282/1917.,
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 6229.

HOFMANIS Augusts, priesteris.
                *1900. IV 17. Liepājā
                1915. beidzis Rīgas garīgo skolu,
                1915/1918. studējis Rīgas garīgā semināra Nižnij Novgorodā,
                1918/1919. studējis Toboļskas garīgo seminārā,
                1928. VIII 28. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1928. IX 05. Ļaudonas draudzes psalmotājs,
                1929. X 28. Ļaudonas draudzes priesteris,
                1929. XI 06. arī Raksoles draudzes priesteris,
                1931. VII 01. Stāmerienas draudzes priesteris.
                1939. bij. Stāmerienas Sv. Aleksandra Ņevskā un Galgauskas
                                Sv. Jāņa Kristītājs draudžu priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-60.;
                                ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

HOFMANIS Fricis Kristapa d., kapteinis.
                * 1891. VI 24. Nurmuižas pag. [Gofman]; S. Matilde dz. Bindemans.
                                + 1962. VIII 31. Geteborgā, Zviedrijā
                1912. VIII 15. Nežinas 115. Kājnieku pulka karavīrs,
                1913. VII 15. jaunākais apakšvirsnieks.
                1916. III 29. Zemgales latviešu strēlnieku bataljons Jātnieku izlīku
                               komandas instruktors,
                1916. X 21. Zemgales latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. apbalvots ar Sv. Jūra ordeņa III un IV šķiras medaļu,
                1916. XII kaujas,
                1917. V 01. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 27. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 25. izgāja uz Zemgales latviešu strēlnieku pulu,
                1917. X 30. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Jātnieku izlūku komandas
                               jaunākais virsnieks,
                1918. I 16. Jātnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1918. IV 06. Atvaļināts,
                1919. IV 03. Liepājas jaunformējamo spēku virsnieks,
                1919. pārskaitīts no praporščiks - leitnants pakāpē,
                1919. V 22. Cēsu (II) bataljona Rotas (III) virsnieks,
                1919. VIII 26. Ventspils kājnieku pulka Rotas (VII) pusrotas komandieris,
                1920. III 03. Rotas (VII) komandieris,
                1920. V 02. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. I 09.,
                1921. II 23. Rotas (III) vada komandieris,
                1923. XI 07. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1923. X 17. Sakaru komandas priekšnieks,
                1925. IX 07. beidzis Virsnieku kursus,
                1926. III 01. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1927. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. IX 05.,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 609,
                1928. XII 10. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1931. VI 30. apbalvots ar Lietuvas neatkarības 10. gadu jubilejas medaļu,
                1932. II 15. Cēsu rotas komandieris,
                1936. XII 01. Sakaru rotas komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VII 07. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru # 210 ar šķēpiem,
                1939. X 17. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-1886.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 293/1917., # 324/1917.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # 276/1917., # 396/1917.;
                               „Ventspils kājnieku pulka vēsture“, Liepājā, 1936.;
                               „Latvijas Kareivis” # 241/1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 965.

HOFMANIS Vilhelms Eduards, būvinženieris.
                * 1912. IV 23.
                1941. VIII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

HOHBERGS Gaida dz. Bērziņš, farmācijas kandidāte.
                * 1913. VI 17. Rīgā.
                1937. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

HOHBERGS Helmuts, farmācijas kandidāts.
                * 1909. VI 07. Valmierā.
                1938. I 14. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

HOHFELDS Kārlis, sabiedrisks darbienieks,
                 * 1907. VII 21. Blīdenes pag.
                1929/1930. Jātnieku pulka dižkaravīrs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938/1940. Tukuma aizsargu pulka Blīdenes nodaļas priekšnieks,
                Blīdenes piensaimnieku sabiedrības gramatvedis,
                Blīdenes pagasta vecāka vietnieks,
                Blīdenes pagasta Upesētu māju īpasnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

HOININGEN HĪNE Reinholds, ārsts.
                * 1909.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Skolas 11.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HOLANDERS Ernests, ārsts.
                * 1871.
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti, nervu slimībās un psihiatrijā,
                1938. Ausekļa 5.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HOLČAKS Heinrihs Franča d., amatnieks.
                * 1869. VI 15. + 1939. VII 11.
                Stiklinieka amata lietpratējs, sava uzņēmuma īpašnieks.
                Avots:       „Amatnieks” # 14/1939.

HOLSTS Jānis, skolotājs.
                * 1913. I 16. Rīgā.
                1935/1936. Cēsu kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IX 24. Cēsu X aizsargu pulka Launkalnes pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1939. IV 05. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (II) fiziskās audzināšanas
                               instruktors,
                Brantu pamatskolas pārzinis,
                Brantu 136. Mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

HOLŠTEINS Jānis Anša d., farmaceits virsleitnants.
                * 1884. II 25. Kuldīgā
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1920. II 06. Latvijas kara slimnīcas aptiekas pārzinis
                1920. X 25. atvaļināts,
                1923. XII 13. apstiprināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 192. II 06.
                Avots:       LVVA 5601-1-1905.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6220.

HOMČEVSKIS Ludvigs, farmācijas kandidāts.
                * 1895. VI 14. [Chomčevskis]      
                1934. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots: `„Farmaceiti Latvijā“.

HOMČEVSKIS Zigmunds, būvinženieris.
                * 1903. VI 22. [arī Chomčevskis]
                1932. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

HORNEMANIS Ēriks, ārsts.
                * 1887.
                1915. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Liepājā, Tirgoņu 14.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

HORNUNGS Margarete, farmācijas maģistre.
                * 1900. VIII 11.
                1929. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. X 16. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

HOZIOSKIS Alfrēds, ārsts.
                * 1896.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas un nervu slimībās,
                1938. Liepājā, Graudu 45.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

 

 
Izmainas: 14.03.2021 Kontakti