Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GRAMZDAS PAGASTS
Liepājas apriņķis

Gramzdas_1930

Brīvības pieminekļa Gramzdas pagasta komiteja * 19.01.1930.

Gramzdas Aizvīķu meliorācijas sabiedrība * 31.05.1929.

Gramzdas dramatiskā biedrība * 21.03.1922. + 27.05.1940.

Gramzdas draudzes labdarības biedrība * 02.08.1889. + 15.07.1900.

Gramzdas kooperatīvs * 12.03.1936. + 03.09.1936.

Gramzdas lauksaimniecības biedrība * 21.07.1937.

Gramzdas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 23.10.1924. + 25.09.1930.

Gramzdas lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Gramzdas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Gramzdas 809. Mazpulks * 24.04.1935. + 1940.

Gramzdas mednieku biedrība * 13.10.1921. + 18.03.1941.
27.07.1938. pārdēvēta agrāk „Gramzdas un apkārtnes mednieku biedrība”

Gramzdas muzikāli dramatiskā biedrība * 18.05.1926. + 23.03.1940.

Gramzdas pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Gramzdas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 24.04.1924.
28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Gramzdas lopkopības pārraudzības biedrība”

Gramzdas piensaimnieku sabiedrība * 06.02.1923.

Gramzdas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.11.1938. + 18.10.1940.

Gramzdas un apkārtnes mednieku biedrība
Sk. „Gramzdas mednieku biedrība”

Gramzdas un apkārtnes zivkopju biedrība * 13.03.1924. + 04.04.1938.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Priekuļu nodaļa * 18.05.1925.

Latvju vīru koru biedrība “Dziedonis” * 23.01.1924. + 14.01.1941.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk “Pirmā Latvju vīru koru biedrība “Dziedonis”
                Aizvīķu Gramzdas nodaļa * 16.11.1931. + 03.04.1940.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Durbes nodaļa * 03.08.1920.

 

 
Izmainas 01.10.2015 Kontakti