Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GABALIŅŠ Jānis, lauksaimnieks.
                *1889. IX 11. Smārdes pag.; S. Anete.
                Beidzis Jūras skolas kuģu mehāniķu nodaļu,
                1914/1918. Sabiedroto flotē kā praporščiks,
                1921/1940. Tumes pagasta „Gabaliņu” māju īpašnieks,
                1937/1938. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības revīzijas
                                komisijas loceklis,
                Tumes pagasta bij. padomes loceklis,
                Tumes pagasta pamatskolas bij. padomes loceklis,
                Tumes lauksaimniecības biedrības bij. valdes loceklis,
                Kara invalīdu savienības biedrs,
                Namīpašnieks Zalves ielā 102, Rīgā.
                Apbalvots ar Krievu Angļu kara transporta goda zīmi.
                Avots:       LVVA 1690-1-955., 981.

GABLIKS Jānis Mārča d., mācītājs.
                * 1898. I 15. Nītaures pag.; S. Milda dz. Ozols. + 1955.
                1921/1927. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1926. VI 20. ordinēts,
                1926/1944. Ērgļu un Ogres ev. lut. draudzes mācītājs,
                1926/1944. Liepkalnes draudzes vikārs,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. X 28. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (III) mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-279, 1640-1-525;             
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                 „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.

GABRĀNS Jānis, prāvests.
                * 1899. VI 18. Tilžas pag.
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 15. Ludzas III aizsargu pulka mācītājs,
                Ludzas Rom. kat. baznīcas dekāns.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-22.

GADZANS Pēteris, prāvests.
                * 1886. X 16. Kalupes pag. + 1949. IX 04. Daugavpilī.
                Beidzis Garīgo semināru,
                1914/1920. Rikavas draudzes prāvests,
                1920/1930. Baltinavas draudzes prāvests,
                1930/1949. Andrupenes pagasta Pušas draudzes prāvests,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VI 10. Rēzeknes aizsargu pulka Rotas (V) mācītājs,
                1949. miris Daugavpils cietumā
                Avots:       LVVA 1640-1-527-379.;
                               „Krāslavas bibliotēka”

GAIDULIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. I 07. Ozolmuižas pag.
                1923/1924. Rēzeknes kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 20. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Ozolmuižas (Ozolaines) pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1936. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Ozolmuižas (Ozolaines) pagasta vecākais,
                Ozolnieku pagasta Ratenieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-384.

GAILĀNS Boļeslavs, skolotājs.
                * 1903. X 13. Mērdzenes pag.
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. X 16. Ludzas III aizsargu pulka Zilupes pilsētas
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Zilupes valsts pamatskolas skolotājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-23.

GAILIS Elvīra dz. Rozenfelds, ārste.
                * 1887. XII 21. Valkā
                1916. Beigusi Tērbatas Universitāti,
                1916/1917. Bēgļu slimnīcas vadītāja,
                1917/1918. Dzērbenes pagasta ārste,
                1918/1920. Drustu pagasta ārste,
                1920/1922. Skujenes pagasta ārste,
                1922/1923. Drabešu pagasta ārste,
                1923/1926. Pāles pagasta ārste,
                1926/1928. Kursīšu privātārsts,
                1928/1944. Ezeres rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-89.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GAILIS Harijs Gotfrīds Jēkabs Jāņa d., farmaceits virsleitnants.
                * 1895. III 1. Limbažos
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1913. XII 24. ieguva provizora palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1915. VII Habarovskas vietējas lazaretes aptiekas feldšeris,
                1916. VI vecākais aptiekas feldšeris,
                Amūras kara apgabala sanitāras valdes kara laika farmaceits,
                1918. VI atvaļināts,
                1918. XII 13. Imantas pulka slimnīcas farmaceits,
                1919. XII 25. administratīvais karodznieks,
                1920. VIII 14. Latvijas kara slimnīcas aptiekas laborants,
                1920. XII 24. apstiprināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 1918. XII 13.,
                1923. VII 01. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5602-2-2930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6386.

GAILIS Jānis Anša d., štābs kapitāns, mērnieks.
                * 1891. VIII 28. Naukšēnu pag.
                1915. Vladimira kara skolas junkurs,
                1915. IX 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915/1916. Krievijas armijas virsnieks,
                1916. V 27. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Mācības
                                komandas priekšnieks,
                1916. VI 07. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. VII 09. A.P. pārvietots uz bataljonu,
                1916. VII 09. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. V 01.
                1916. VIII 03. Rotas (VI) komandieris,
                1916. VIII 20. ievainots, palīka ierindā,
                1916. IX 18. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. XI 23.,
                1916. X 05. Mācības komandas priekšnieks,
                1917. I 01. Bataljona (I) komandiera v.p.i.,
                1917. II 27. Bataljona (II) komandiera v.p.i.,
                1917. III 08. Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieks,
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. I 12.,
                1917. IV 16. Bataljona (II) gāzu aizsardzības virsnieks,
                1918. kopā ar pulku izbrauca uz Krieviju, kā pulka komandieris.
                Avots:      Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #158/1916., #192/1916.,
                                                #213/1916., #229/1916., #255/1916., #283/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #292/1916., #1/1917.,
                                                #63/1917., #68/1917., #86/1917., #107/1917.;
                                „Latviešu strēlnieki’, lpp. 3228, 3410.;

GAILIS Jānis Alfons Friča d., lauksaimnieks.
                *1912. IV 25. Mežkungu pag.; M. Emīlija.
                Beidzis pamatskolu,
                  1922/1940. Tumes pagasta „Mežgaiļu” māju īpašnieka dēls,
                  1939/1940. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                  Aizsargu organizācijas Tumes nodaļas aizsargs.
                  Avots:     LVVA 1690-1-955., 981.

GAILIS Jūlijs, mācītājs.
                * 1911. VII 10.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1937. IX 26. ordinēts par Sēlpils iecirkņa vikāru,
                1938. IV 01. pārskaitīts par Valkas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1938. V 13. iecelts par Zeltiņu draudzes mācītāju,
                1942. Balgales un Dzirciema ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 38/1937., # 40/1937., # 13/1938., # 21/1938.,

GAILIS Kārlis Dāva d., ārsts.
                * 1893. VII 28. Dzērbenes pag.
                1919. VII 17. Piebalgas bataljona jaunākais ārstss,
                1919. VIII 07. Liepājas kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1920. IV 30. apstiprināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1919. VII 17.,
                1920. X 23. atvaļināts,
                1925. III 16. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1925/1931. Kursīšu rajona ārsts,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1944. Cieceres rajona ārsts,
                1932/1938. Saldus slimnīcas ārsts,
                1933. X 27. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Bataljona (II) ārsts,
                1938/1944. Saldus slimnīcas rentgena kabineta vadītājs.
                1941. Saldū, Lielā 15,
                Dzērbenes pagasta Jaun Brodu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-88, 1640-1-526-57.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 5024.

GAILIS Kārlis Kārļa d., būvinženieris.
                * 1901. III 08. Stienes pag.; M. Marta dz. Bajārs. + 1994. II 02. Rīgā
                Beidzis Lēdurgas pagasta skolu,
                1929. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #651,
                1939. bijis Šoseju un zemes departamenta vecākais inženieris,
                Latvijas Universitātes privātdocents,
                Projektēja tiltus par Gauju Siguldā un Lielupi pie Jelgavas,
                Akadēmiskās biedrības „Ritums” vecbiedrs,
                RTU profesors,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Laiks’ #28/1994.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

GAILIS Leonards, būvinženieris.
                * 1899. VII 05.
                1930. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GAILIS Natālija dz. Šmidre, farmācijas maģistre.
                * 1913. VIII 10. Irkutskā, Krievijā.
                1942. III 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GAILIS Pauls, amatnieks.
                * 1895. VI 11. Cēsīs.
                Smalkādu izstrādātāju amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un smalkādu izstrādātāju
                                sekcijas vecākais,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 213.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-506.

GAILĪTIS Alfrēds Nikolaja d., lauksaimnieks.
                * 1900. VIII 14. Ungurmuižas pag.; M. Hermīne, S. Veronika dz. Jēgers.
                                + 1980. V 02. ASV
                1919/1920. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1922. Ungurmuižas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1927. XII 22. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 475,
                1928. bijis Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rotas (II) komandieris,
                1931. X 08./1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Latviešu zemnieku savienība,
                1934. VII 20.-1936. VII 01. Jaunlatgales apriņķa pašvaldības vecākais,
                1936/1940. Valkas apriņķa lauku pašvaldību vecākais,
                1937. VIII 24. Valkas VII aizsargu pulka Saimniecības priekšnieks,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #68,
                1941/1944. Valkas apriņķa vecākais,
                Ungurmuižas pagasta krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Valkas patērētāju biedrības priekšnieks,
                Alūksnes sadarbes apvienības priekšnieks,
                Latvijas bankas Daugavpils nodaļas diskont komisijas loceklis,
                Apbalvots ar Aizsardzības biedrības medaļu.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-74.;
                                „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1931.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Triju zvaigžņu gaismā”, R., 1997.;
                                „Pagasta dzīve” #16/1938.;
                                „Latgales Ziņas” # 31/1934.;
                                „Malienas Ziņas” #36/1942.

GAILĪTIS Angelika, skolotāja.
                *1884. VI 02.
                1903/1910. Rīgas „Ķēniņa“ ģimnāzijas skolotāja,
                1910/1916. Vologdas sieviešu ģimnāzijas un vīriešu tirdzniecības skolas skolotāja,
                1916/1920. Maskavas skolotāju institūta skolotāja,
                1921/1940. Rīgas franču liceja skolotāja,
                1925. beigusi Latvijas Universitāti, cand. hist.,
                1938. XI 16. apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4468.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-50.

GAILĪTIS Anita, ārste.
                Sk. Gārša Anita.

GAILĪTIS Ēvalds Jāņa d., lauksaimnieks.
                *1905. III 21. Lubānas pag.; M. Jda.
                Beidzis Priekuļu lauksaimniecības skolu,
                1939/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības revīzijas
                                komisijas loceklis,
                Lubānas lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Lubānas pagasta „Mugurāju” mājas dzimtas īpašumā no 1838. gadā.
                Avots:       LVVA 1690-1-367., 1690-1-325-71.

GAILĪTIS Fricis Jāņa d., zvērināts advokāts.
                *1883. VII 25. Nītaures pag.; M. Emīlija dz. Grunte, S. Renāta dz. Marcilgers.
                1892/1895. Beidzis Nītaures draudzes skolu,
                1895/1904. beidzis Rīgas pilsēta ģimnāziju,
                1904/1906. Maskavas Universitātes tieslietu students,
                1906/1909. Tērbatas Universitātes tieslietu students,
                1909/1910. mājskolotājs,
                1911. beidzis Maskavas Universitāti, eksternis,
                1911/ 1912. Novočerkaskas apgabaltiesas jaunākais tiesamatu kandidāts,
                1912/1913. Donas apgabala Taganrogas apriņķa izmeklēšanas tiesnesis,
                1913. Rīgā,
                1914. II 16. zvērināta advokāta palīgs,
                1917. zvērināts advokāts,
                1918/1920. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs,
                1920. II 19. zvērināts advokāts Rīgā,
                1928/1934. Latvijas zemnieku savienības Nītaures nodaļas priekšsēdētājs,
                1934/1940. nama līdzīpašnieks Stabu 46/48,
                1941. VI 14. deportēts,
                1942. V 26. piespriests nāvessods,
                1942. V 26. nošauts cietumā Molotovā,
                Studentu korporācijas Lettonia filistrs.
                Dzirnavu īpašnieks Nītaures pagastā,
                Nītaures piensaimniecības sabiedrības priekšsēdētājs
                Avots:       LVVA 1615-4-3178-719.;
                                „Latvijas advokatūra”, R., 2007.

GAILĪTIS Fricis, ierēdnis.
                * 1891. V 30. Saldus pag. [Gailīts]
                1907/1912. Saldus pagasta valdes un tiesas rakstveža palīgs,
                1913/1915. Saldus krājaizdevu sabiedrības grāmatvedis,
                1916/1917. Latvijas bēgļu apgādības komisijas juridiska biroja darbinieks,
                1918/1919. Cieceres pagasta rakstvedis,
                1919. VII 18. Valsts kases Saldus nodaļā – grāmatvedis,
                1920. V 16. nodaļas priekšnieks,
                1922. IV 01. Valsts krāj un kredītbankas Saldus nodaļas priekšnieks,
                1922. XI 01. Latvijas bankas Saldus nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķ. # 37.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-125.

GAILĪTIS Gvido Anša d., farmaceits virsleitnants.
                * 1890. VIII 16. Višķu pag. + 1980.Ii 10.  Grand Rapidos, Mičiganā, ASV
                Beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                1912. V 23.ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1912. XI 12. Artilērijas pārvaldes Diviziona (II) jaunākais aptiekas feldšeris,
                1913. III 20. Grodņas lazaretes jaunākais aptiekas feldšeris,
                1914. VII 27. Rezerves 44. hospitāļa aptiekas pārvaldnieks,
                1914. VIII 21. Rezerves 83. hospitāļa aptiekas pārvaldnieks,
                1914. XI 03. farmaceits,
                1915. VI 04. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1916. VI 05. apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1918. XI 15. atvaļināts,
                1918. IV 15. Černigovas Kostovecka aptiekas provizora palīgs,
                1919. VII 01. Černigovas kara slimnīcas aptiekas provizora palīgs,
                1920. V 16. receptārs,
                1920. X 16. grāmatvedis,
                1920. XI 26. Armijas sanitāras noliktavas farmaceits instruktors,
                1921. IV 01. grāmatvedis,
                1921. I 12. apstiprināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 1914. XI 03.,
                1921. X 04. atvaļināts,
                1925/1940. Lēdurgas aptiekas farmaceits.
                Avots:       LVVA 1487-1-1—7, 5601-1-1933.;
                                „Laiks” # 18/1980.;
                                V. Eichenmbauma arhīvs #6067.

GAILĪTIS Ida, farmācijas kandidāte.
                * 1906. VIII 15. Alsviķu pag.
                1936. I 11. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GAILĪTIS Jānis, virsleitnants.
                * 1890. IV 26. Lazdonas pag.
                1918. XI 10. Cēsu rotas leitnants,
                1919. VII 15. Paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1919. VIII 08. Ventspils kājnieku pulka virsnieks,
                1919. X 08. Cēsu apriņķa komandantūras virsnieks,
                1919. XI 17. Ventspils kājnieku pulka virsnieks,
                1920. X 14. atvaļināts,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 879,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. II 26. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1938. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Liepājas Aizputes apriņķa II iecirkņa priekšnieks,
                Latvijas aero kluba Priekules nodaļas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-239.;
                               „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4868.

GAILĪTIS Jānis, veterinārārsts.
                * 1905. IX 07. Naukšēnu pag.
                1927/1928. Jātnieku pulkā,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VIII 24. Valkas VIII aizsargu pulka eskadrona (II) veterinārārsts,
                Mazsalacas rajona veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-332.

GAILĪTIS Jānis, ārsts.
                * 1915. IX 14. Smiltenes pag.
                1939. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1941. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1941/1944. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes stipendiāts,
                1941. Tallinas 95.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-87.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GAILĪTIS Kārlis, ierēdnis.
                * 1879. I 06. Ozolu pag.; S. Alīde dz. Olte.
                1898. beidzis Ērgļu draudzes skolu.
                1921. VI 13. Subates muitnīcā – jaunākais muitas uzraugs,
                1922. IV 16. vecākais uzraugs,
                1923. XII 16. vecākais kancelejas ierēdnis,
                1924. II 01. darbvedis,
                1925. XI 16. jaunākais eksperts,
                1936. VIII 01. Daugavpils muitnīcā – Eglaines stacijas kontroles punkta
                                pārzinis un eksperts,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķ. # 43.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-79.

GAILĪTIS Kārlis Jēkaba d., mācītājs.
                * 1903. VI 10. Galgauskas pag.; M. Made, S. Marija Breģis.
                1928. Beidzis Ev. lut. baznīcas institūtu,
                1929. I 27. ordinēts,
                1930/1940. Kabiles ev. lut. draudzes mācītājs,
                1932/1940. Kuldīgas aizsargu pulka mācītājs,
                1939/1940. Rotas (III) mācītājs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1943. III 01. apstiprināts par Lazdonas draudzes mācītāju.
                1943/1949. Lazdonas draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1.1697-281, 1640-1-526-48.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 11/1944.

GAILĪTIS Pauls Otto Toma d., mācītājs.
                * 1869. V 28. Dzērbenes pag.; M. Paulīne, S. Olga dz. Skalbergs. + 1943.
                Beidzis Bērzaines ģimnāziju,
                1889/1894. beidzis Tērbatas Universitāti, kand. theol.,
                1896. VII 26. ordinēts,
                1896/1899. Cēsu apriņķa vikārs,
                1899/1902. Rīgas Aleksandra ģimnāzijas skolotājs,
                1902/1912. Vecpiebalgas draudzes mācītājs,
                1913/1918. Kaukāza kara apgabala mācītājs,
                1918/1920. Jeiskas draudzes Taganrogā mācītājs,
                1919/1921. Latvijas priekšstāva pilnvarotājs Ziemeļkaukazā,
                1921/1922. Ārlietu ministrijas administratīva juridiskā departamenta direktors,
                1921/1925. Kokneses Krapes draudzes vikārs,
                1922/1925. Saeimas deputāts,
                1922/1925. Seces un Sēlpils draudzes vikārs,
                1923. I 26.-VII 19. Izglītības ministrs,
                1923/1935. Rīgas pilsētas I ģimnāzijas direktors,
                1925 IX 11. apstiprināts par Lielvārdes draudzes mācītāju,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. I 07. Rīgas V aizsargu pulka mācītājs,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķīru # 460,
                1929/1931. Pieminekļu pārvaldes direktors,
                1933. V 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. Lielvārdes un Jumpravas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1935. XII 18. atbrīvots no Lielvārdes draudzes mācītāja amatā,
                1935. XII 18. atbrīvots no Jumpravas draudzes vikāra pienākumiem,
                1935. emeritēts,
                1937/1940. Latvijas Jaunatnes redaktors,
                Apbalvots ar Igaunijas Sarkanā Krusta I šķiras goda zīmi,
                Apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta goda zīmi,
                Latvijas Sarkanā Krusta valdes loceklis,
                Latvijas jaunatnes Sarkanā Krusta priekšnieks,
                Dzīvo Antonijas 15a-25.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-87, 1640-1-522-102.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.,        
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 2/1936., # 30/1936.

GAILĪTIS Pēteris, policijas kārtībnieks.
                * 1888. XI 14. Lazdonas pag.
                1911/1918. Krievijas armijas vecākais rakstvedis,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 26. Madonas IX aizsargu pulka Lazdonas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Lazdonas pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                Lazdonas bezmaksas bibliotēkas biedrības valdes loceklis,
                Lazdonas piensaimnieku sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Lazdonas savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Lazdonas pagasta Rāceņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-33.;
                               LVA 1987-1-1660.

GAILĪTIS Veronika dz. Jēgers, ārste.
                * 1905. VIII 29. Vecpiebalgas pag.
                1932. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1933/1935. Līnavas pagasta ārste,
                1935/1936. Jaunlatgales pilsētas ārste,
                1936/1941. Valkas skolas un slimnīcas ārste,
                1941/1944. Vecpiebalgas rajona ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-86.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GAILĪTIS Vilhelms Pētera d., ierēdnis.
                * 1871. X 08. Jaunraunas pag.; M. Sofija dz. Hofmanis, S. Johanna dz. Treters.
                1919. VIII 21. Finansu ministrijas kredīta departamenta jaunākais revidents,
                1919. XI 15. grāmatvedis,
                1920. II 06. darbvedis,
                1920. VIII 25. vecākais revidents,
                1921. I 10. revidents,
                1922. IV 12. Finansu ministrijas kredīta departamenta tirdzniecības un
                                banku nodaļas priekšnieka palīgs,
                1923/1938. Valsts zemes bankas revīzijas komisijas loceklis,
                1925. VII 30. revidents,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 165,
                1930. VII 10. iecelts par Valsts saimniecības departamenta banku
                                nodaļas priekšnieks,
                1938/1940. Latvijas bankas revīzijas komisijas valsts loceklis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķ. # 16.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-37.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GĀLE Andrejs, veterinārārsts.
                * 1898. IV 30. Vītrupes pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1918/1919. Kolčaka armijas feldšeris,
                1919/1920. Troickas pulka feldšeris,
                1920/1921. Rīgas kara slimnīcas veterinārais feldšeris,
                1924/1926. Vidzemes artilērijas pulka veterinārārsta v.i.,
                1927/1930. Jātnieku pulka Remonta eskadrona veterinārais leitnants,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. II 25. Jelgavas XVI aizsargu pulka Bataljona (I) veterinārārsts,
                Džūkstes rajona veterinārārsts,
                Džūkstes krājaizdevu sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Lielauces pagasta Simmeļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-100.

GALĒJS Jūlijs Aleksandra d., Dr. med.
                * 1884. VI 24. Jaungulbenes pag.; M. Anna.
                1916. beidzis Tērbatas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās un uroloģijā,
                1916/1918. Krievijas armijā;
                1919. VII 15. Kara slimnīcas laboratorijas organizētais un vadītājs,
                1920. IV 20. apstiprināts ārsts kapitāns pakāpē izd. 1916. VIII 17.;
                1921. Latvijas Universitātes ādas un venerisko slimību katedras asistents,
                1922. XI 08. atvaļināts,
                1938. Dzirnavu 74-14,
                1939. bijis Latvijas Universitātes privātdocents,
                1941./1943. represēts.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Latvieši padomju vergu nometnēs un izsūtījumā”, R., 1993.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6305.

GALENIEKS Olga dz. Freimanis, ārste.
                * 1897. IX 27.
                1927. Beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1927/1934. Brīvības gatves rajona slimo kases ārste,
                1937/1940. Brīvības gatves rajona slimo kases ārste,
                1940/1941. Valsts zīdaiņu nama vadītāja,
                1941. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas galvenā ārsta v.i.,
                1941/1944. privāta prakse,
                1941. Brīvības 64/66-36.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-85.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GALEVIUSS Antons Kārlis Kārļa d., skolotājs.
                  * 1893. V 22. Alojas pag.; M. Ilze.
                  1911. ieguva skolotāja tiesības pie Limbažu pilsētas skolās,
                  1911/1914. Alojas draudzes skolas skolotājs,
                  1914/1915. Limbažu draudzes skolas skolotājs,
                  1915/1918. Rozēnu pagasta “Vīļu” skolas skolotājs,
                  1918/1919. Mūrmuižas pagasta skolas skolotājs,
                  1921/1922. Ungurpils pagasta pamatskolas skolotājs,
                  1922/1928. Stakenbergas pagasta pamatskolas skolotājs,
                  1928/1940. Alojas pagasta “Ausekļa” pamatskolas pārzinis,
                  1939. XII 04. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 1258.
                  Alojas atturības biedrības skolotājs,
                  Latvijas kultūras veicināšanas biedrības Alojas nodaļas valdes loceklis,
                  Alojas patērētāju biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                  Alojas pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                  Alojas pagasta Brīvības pieminekļa komitejas sekretārs,
                  Alojas pagasta lauksaimniecības biedrības sekcijas vadītājs,
                  Latvijas Sarkana Krusta Alojas nodaļas valdes loceklis,
                  Alojas krājaizdevu sabiedrības biedrs,
                  Valmieras apriņķa nacionālo skolotāju biedrības biedrs.
                  Avots:     LVVA 1632-2-364-125 .;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GALIŅŠ Georgs, būvinženieris.
                * 1898. VII 05.
                1930. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GALIŅŠ Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                *1906. V 06. Rundāles pag.
                1927/1928. Smagās artilērijas pulkā,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938/1940. Svitenes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 213.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-117.

GALMANIS Elizabete dz. Lēmanis, ārste.
                * 1881.
                1912. beigusi Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1938. Sventes pag., Ilūkstes apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GALVIŅŠ Kārlis, sabiedrisks darbinieks, cand.rer.merc.
                *1875. IV 06. Pļaviņas +1938.
                Beidzis Stukmaņu pagasta skolu,
                1898. beidzis Pētera reālskolu Rīgā,
                1898/1904. beidzis Rīgas Politehnikumu, kand. rer. merc.,
                1904/1910. ierēdnis Igaunijā,
                1910/1913. Rīgas pilsētas domnieks,
                1913/1917. rūpnieks Pēterpilī,
                1918. Latvijā,
                1932/1938. Rīgas namīpašnieku savstarpīgās kredītbiedrības direktors
                                rīkotājs un valdes priekšsēdētājs,
                1938. V 30. apbedīts Meža kapos,
                Korporācijas „Selonija” filistrs,
                Korporācijas Selonias filistru biedrības biedrs,
                Namīpašnieks Lāčplēša ielā Nr.35.
                Avots:       „Album Academicum’, R., 1912.;
                                „Universitas” # 11/1938.;
                                „Mūsu Īpašums” #22/1938.;
                                „Brīvā Zeme” #118/1938.

GANCKOVS Egons, ārsts.
                * 1886.
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1938. Lilijas 17.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GANGNUS Eižens, ārsts.
                * 1903. XI 26. Apē
                1925/1926. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1934. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1937. Vārkavas rajona ārsts,
                1937/1940. Šķaunes rajona ārsts,
                1937. X 28. Ludzas III aizsargu pulka Rotas (IV) ārsts,
                1939. III 28. Istras rajona mazpulka ārsts,
                1939. Šķaunes lauksaimniecības biedrības biedrs,
                1940/1942. Varakļānu slimnīcas pārzinis un pilsētas ārsts,
                1942/1944. Barkavas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-130, 1640-1-521-24, 1690-4-1212-8.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GANTCKOVS Herberts Kārļa d., farmaceits leitnants.
                * 1882. X 23. Rīgā [arī Ganckovs] + 1937. IX 30. Rīgā
                Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1919. V 19. Baltijas Landesvēra Sanitāra dienesta oberapotheker,
                1919. VI 27. Armijas sanitāras pārvaldes Sanitāras noliktavas aptiekas
                                nodaļas vadītājs,
                1919. XII 11. atvaļināts,
                1924. XI 03. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1919. VI 27.
                Avots:       LVVA 5601-1-1961.;
                                „Valdības Vēstnesis” #52/1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3527.

GARKLAVS Jānis, priesteris.
                *1898. VIII 26.
                1939. bij. Dundagas Sv. Konstantīna un Ķūļu ciema Sv. Arsenija un Kolkasraga
                                Kristus Piedzimšanas draudžu priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R., 1939.

GĀRNIS Leopolds Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VI 11. Vaiņodes pag.
                1921/1923. Latvijas armijas seržants,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1940. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (IX) komendieris,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4056,
                1940. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportēts,
                Bātes Vaiņodes krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Vaiņodes pagasta Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Vaiņodes un apkārtnes kooperatīvas Revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-246.;
                               LVA 1987-1-15024.

GAROZA Fricis, ierēdnis.
                * 1889. X 26. Liepājā; S. Alvīne dz. Strupaste.
                  1901. beidzis Liepājas pilsētas reālskolu,
                  1906/1908. Taškentas dzelzceļa dienesta rakstvedis,
                  1913/1918. kara laika ierēdnis,
                  1921/1922. Liepājas policijas prefektūrā,
                  1922. II 09. Liepājas muitnīca noliktavas pārziņa palīgs,
                  1929. II 18. Rītupes muitas punkta kandidāts uz eksperta amatu,
                  1930. III 24. jaunākais eksperts,
                  1932. IX 23. Neretas muitas punkta darbvedis,
                  1932. XI 29. Eglaines muitas punkta jaunākais eksperts,
                  1933. V 11. Liepājas muitnīcas jaunākais eksperts,
                  1938. IV 30. Liepājas muitnīcas Kalšu punkta pārzinis,
                  1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 45.
                  Avots:     LVVA 1303-3-19-87.

GAROZA Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                  * 1905. XI 22. Mežotnes pag.
                  1926/1927. Elektrotehniskā diviziona dižkaravīrs,
                  1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                  1935. I 10. Jelgavas XVI aizsargu pulka Elejas pagasta aizsargu
                            nodaļas priekšnieks,
                  1938. III 01. Elejas pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                  Zemgales dārzkopības biedrības valdes loceklis,
                  Latvijas aerokluba valdes loceklis,
                  Elejas pagasta Uskurēnu māju īpašnieks.
                  Avots:  LVVA 1640-1-527-105.

GARSELIS Mārtiņš, skolotājs.
                  * 1896. III 21.
                  Beidzis Valmieras pilsētas skolu,
                  1915. ieguvis skolotāja tiesības pie Cēsu augstākās pirmmācības skolās,
                  1915/1916. Jaunpiebalgas pagasta “Pētera” skolas skolotājs,
                  1916/1917. Valmieras draudzes skolas skolotājs,
                  1917/1918. Valmieras pilsētas 1. pamatskolas skolotājs,
                  1918/1921. Latviešu kolonijas skolas skolotājs, Omskas guberņā,
                  1921/1940. Brenguļu pamatskolas pārzinis,
                  1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 410.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-19.

GĀRŠA Anita dz. Gailītis, ārste.
                * 1902. VI 27. Dzērbenes pag.; V. advokāts.
                1930. Beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1930/1932. Rīgas bērnu slimnīcas ārsts asistents,
                1932/1940. Rīgas pilsētas apgādības valdes bērnudārzu ārsts,
                1936/1940. Sarkanā Krusta veselības kopšanas paraug punkta ārsts,
                1941. Bērnu ambulances VIII poliklīnikas ārsts,
                1941/1944. Poliklīnikas IV ārsts,
                1941. Stabu 28-4.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-129.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GARŠKO Leons, prāvests.
                * 1906. X 20. Kurciema pag.
                Beidzis Rom. kat. teoloģijas augstskolu,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. IV 22. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (I) mācītājs,
                Bērzgales mācītājs un ticības pasniedzējs.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-371.

GARTJE Eduards Eduarda d., profesors, Dr. med.
                * 1872. VIII 27. Pēterburgā; S. Eiženija dz. Verts.
                1896. Beidzis Pēterburgas kara medicīnas akadēmiju, bērnu slimības,
                1897/1898. Pēterburgas Marijas Magdalenes slimnīcas ārsts,
                1898/1907. Pēterpils Semenovkas Aleksandrovskas slimnīcas ārsts,
                1898/1912. Pēterburgas kara medicīnas akadēmijas bērnu ārsts,
                1912/1921. Elizabetes klīnikas bērnu slimnīcas ārsts,
                1912/1921. Pēterburgas priekšlaikus dzimušo patversmes ārsts,
                1914/1921. Pēterpils Psihoneiroloģiskā institūta ārsts,
                1921/1944. Latvijas Universitātes bērnu klīnikas vadītājs,.
                1941. Margrietas 16-1.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-128.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GAŠEVIČS Augusts Jāņa d., poručiks.
                * 1894. VI 28. Bruknas (Stelpes) pag. [arī Goževics]+ 1916. XII 23./1917. I 05.
                Beidzis N. Mironovas komercskolu Rīgā,
                1915. II 18. Maskavas 5. praporščiku skolas junkurs,
                1915. XII 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 13. Bauska latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. III 08. kauja pie Bērzmentes,
                1916. VI 21./22. kaujas pie Katrīnmuižas,
                1916. VII 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. VIII 18. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. VIII 21. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. IV 13.,
                1916. X 12. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. VIII 13.,
                1916. XI 02. Ložmetēju komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1916. XII 23./1917. I 05. kritis,
                1917. I 01. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.
                1917. III 04. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV. šķiru ar. šķēpiem un banti.
                1917. Apbedīts Brāļu kapos Rīgā,
                1920. Apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķira #459.
                Avots:      Ziemeļfrontes pavēle #145/1917.;
                                XII armijas pavēls #586/1916., #652/1916., #1/1917.;
                                Bauska latviešu strēlnieku bataljona pavēles #8/1915., #16/1915.,
                                                #72/1916., #175/1916., #244/1916., #252/1916.;
                                Bauska latviešu strēlnieku pulka pavēles #305/1916., #306/1916.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 1348, 1354,1543, 2173, 2185, 2318.

GATERS Ernests Johans Andreja d., administratīvais kapteinis leitnants.
                * 1886. VIII 14. Kancempju pag.
                1896. beidzis Kalncempju pagasta skolu,
                1900. beidzis Broka privātskolu Pēterburgā,
                1907. XII 21. Petrojas 103. Kājnieku pulka vecākais rakstvedis,
                1910. XI 10. atvaļināts,
                1914. VII 18. Hospitāļa saimniecības priekšnieks, kara laika ierēdnis,
                1918. II 18. atvaļināts,
                1919. VIII 22. Rīgas kājnieku pulka, Rankas komandants,
                1919. X 29. Cēsu pilsētas komandantūrā,
                1921. IV 18. Vidzemes artilērijas pulka ekonoms,
                1922. III 31. apstiprināts V šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1917. VII 24.,
                1926. VI 21. paaugstināts IV šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1921. XI 20.,
                1931. II 17. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #  2534,
                1931. VI 11. beidzis Administratīvo virsnieku kursus,
                1934. XI 17. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu izd. 1922. XI 20,
                1934. XI 17. paaugstināts administratīvais kapteinis leitnants pakāpē
                               izd. 1926. XI 20,
                1935. IX 02. atvaļināts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XI 12. Jelgavas XIV aizsargu pulka Vadakstes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportēts,
                Vadakstes un apkārtnes meliorācijas sabiedrības priekšnieks,
                Vadakstes pagasta Robaiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-106.;
                               LVA 1987-1-19471.;
                               „Rīgas kājnieku pulka vēsture’, R., 1929.;
                               „Vidzemes artilērijas pulka vēsture”, R., 1937.;
                               V. Eichenabauma arhīvs # 1206.

GAUČS Vilhelms Georgs Ēriks Otto d., mācītājs.
                * 1890. V 07. Baldonē; T. mācītājs, S. Elīza dz. Stenders. + 1957.
                1911/1919. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1921. IV 03. ordinēts,
                1920/1921. Jēkabpils draudzes vikārs,
                1923/1936. Lašu Ilūkstes ev. lut. draudzes vikārs,
                1935/1939. Subates draudzes mācītājs,
                1939. XI 15. atbrīvots no Subates draudzes mācītāja amatā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-89 .;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 47/1939.

GAUDERERS Edmunds, ārsts.
                * 1897.
                1925. beidzis Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimības,
                1938. Brīvības 13.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GAUDIŅŠ Ādolfs, mācītājs.
                * 1904. IX 12. + 1957.
                1939. I 29. ordinēts,
                1942/1944. Blīdenes un Stūru ev. lut. draudzes mācītājs.  
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                 „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

GAUJIERS Alberts, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. VI 26. Jaunpiebalgas pag.
                1926/1927. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Svētes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-102.

GAVARS Harijs Jānis Eduards d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. VII 26. Stāmerienas pag.; M. Anna, S., Apolonija dz. Petkevičs + 1984.
                Beidzis Dubultu ģimnāziju,
                1919/1920. Rīgas apriņķa komandantūras karavīrs,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. VI 25. Madonas IX aizsargu pulka Stāmerienas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 476,
                1928/1940. Gulbenes pilsētas galva,
                1940. VII 22. arestēts,
                1940/1957. Intalagā, Krievijā,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Stāmerienas pagasta bijušais vecākais,
                Madonas apriņķa skolu valdes loceklis,
                Stāmerienu pagasta Siljāņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-74.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Gulbenes bibliotēka”;
                               „lvi.lv”

GAVARS Pēteris, ārsts.
                * 1884. XII 28. Nītaures pag.
                1919/1920. Studentu bataljona karavīrs,
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1944. Katlakalna Dreiļiņu Ādažu Stopiņu rajona ārsts,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 21. Rīgas V aizsargu pulka bataljona (I) ārsts,
                1941. Ezermalas 41,
                Tautas Labklājības ministrijas lauku iedzīvotāju Ārstēšanas nodaļas rajona ārsts,
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-127, 1640-1-522-105.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GAVARS Valdis Jēkaba d., ārsts.
                * 1896. V 15. Stāmerienas pag.; M. Ede, S. Marta dz. Zilvers.
                                + 1941. VI 30. Rēzeknē.
                Beidzis Alekseja kara skolu,
                1919/1920. Kurzemes divīzijas papildu bataljona virsnieks,
                1920. Daugavpils garnizona rotas komandieris,
                1920/1921. Latgales rajona komandantūru sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1921. VII 16. atvaļināts,
                1927. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību
                                palīdzībā un ķirurģijā,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. V 20. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Bataljona (I) ārsts,
                1938. Rēzeknes Latvijas Sarkana Krusta slimnīcas direktors,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības krusta IV šķiru #272,.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-382.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvieši padomju vergu nometnēs un izsūtījumā”, R., 1993.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6046.

GAVARTINS Leibs Hiršs Īzaka d., provizors.
                * 1871. XII Līvānos.; S. Hanna dz. Epšteins
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1898. VI 09. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1923. X 26.-1926. XII 10. rezerves karavīrs, kara gadījumā
                                farmaceits leitnants,
                1931. bijis Drogu veikala īpašnieks Aptiekas ielā Nr.14, Rīgā.
                Avots:       LVVA 3328-1-2027-1.;
                                „Valdības Vēstnesis” #197/1931.

GAVRILOVS Jānis, priesteris.
                *1886. II 16.
                1939. bij. Daniševas Pētera Pāvila draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

GAVRONSKIS Mirjama, arhitekte.
                * 1894. X 03.             
                1928. VI 01. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

GEDIŅŠ Arvīds, ārsts.
                * 1890.
                1918. beidzis Maskavas Universitāti,
                1938. Liezeres pag., Madonas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GEDIŅŠ Elizabete, ārste.
                * 1896.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Remtes pag., Tukuma apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GEDIŅŠ Herberts, ārsts.
                * 1896.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Skaistkalnē, Bauskas apr.

GEFKENS Jānis, ierēdnis.
                *1871. VII 01. + 1943. XII 31.
                1943. Valsts kontroles pensionēts vecākais revidents.
                Apbedīts Jaunsvirlaukas pag. „Elliņu” kapos.
                Avots:       „Tēvija” # 2/1944.

GĒGERS Zelma, ārste.
                Sk. Drullis Zelma.

GEIERSBERGS Eižens, mācītājs.
                * 1887. VII 21. Kauņā, Lietuvā; S. Hildegarde dz. Petersens. + 1943.
                1909/1911. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1919. I 06. ordinēts,
                1919. Rīgas Jēzus vācu draudzes mācītāja adjunkts,
                1919/1920. Rīgas Mārtiņa vācu draudzes vikārs,
                1920/1939. Rīgas Mārtiņa vācu draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-97.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.

GEISLERS Hilda Melita dz. Brants, farmācijas maģistre.
                * 1906. XI 07. Mežmuižas pag.
                1936. I 11. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. I 05. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GEISTAUTS Miķelis, ārsts.
                * 1902. IV 23. Rucavas pag. + 1991. I 02. Bothell, ASV
                1924/1925. Rīgas pilsētas komandantūras karavīrs,
                1925/1931. Kara tiesas virsdienesta rakstvedis,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. XII 03. Ventspils II aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                1938. Ganību 2., Ventspilī,
                Sarkanmuižas Vārmes rajona ārsts,
                Ventspils valsts ģimnāzijas ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-201.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GEISTS Irene, farmācijas kandidāte.
                * 1907. IV 11. Minskā.
                1936. I 11. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GEMSTS Hugo, amatnieks.
                *1890. V 26. Palsmanes pag. + 1939.
                1921/1925. Mācījies maiznieka amatu pie A. Neimaņa,
                1926/1939. Sava uzņēmuma vadītājs.
                Avots:       „Amatnieks” # 22/1939.

GEPŠTEINS Aba, farmācijas kandidāts.
                * 1909. II 15. Rēzeknē.
                1938. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GERBAŠEVSKIS Anastasija, skolotāja.
                * 21.12.1874.
                1896. Beigusi Ilūkstes sieviešu garīgo skolu,
                1899/1902. Krustpils pamatskolas skolotāja,
                1902/1911. Jēkabmiesta sieviešu skolas skolotāja,
                1911/1936. Franapoles pamatskolas skolotāja,
                1936. X 01. Pensionēta,
                1936. XI 14. apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4106.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-93.

GERBERS Īzaks, ārsts.
                * 1894.     
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimības,
                1938. Lāčplēša 7.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GERBERS Rahele dz. Kaufmanis, ārste.
                * 1892.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Lāčplēša 7.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GERBERS Zelda, ārste.
                Sk. Kagans Zelda.

GERGE Žanis Edgars, būvinženieris.
                * 1913. XII 12. Aucē.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GERHARDS Herberts, ārsts.
                * 1908.
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Aizsargu 5.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GERLAHS Nikolajs, skolotājs.
                * 1907. XII 22. Ungurmuižas pag.
                Beidzis Daugavpils skolotāju institūtu,
                1930/1935. Latvijas armijas kaprālis,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. X 01. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Biķernieku pagasta
                               aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Biķernieku pamatskolas pārzinis,
                Biķernieku pagasta valdes loceklis,
                Biķernieku 241. Mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-75.

GERLAUVESS JERLOVICS Vilhelms Reinholds, sabiedrisks darbinieks.
                *1911.
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1940. Laidzes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1937/1940. Talsu aizsargu pulka riteņbraucēju rotas vada komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa I pakāpes goda zīmi # 104.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-169.

GERSONS Georgs , farmācijas maģistrs.
                * 1904. IV 21.
                1931. V 22. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. XI 04. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GERŠTEINS Rebeka, ārste.
                Sk. Šomers Rebeka.

GETLERS Jānis, advokāts.
                * 1828. Kuldīgas pag. + 1893.
                1855/1862. beidzis Tērbatas universitāti,
                “Fraternitas Academica Dorpatensis”  filistrs,
                “Lettonia” goda filistrs.
                Bij. advokāts Kuldīgā un Ventspilī.
                Avots:       “Universitas” # 10/1962.

GILERSONS Boriss, farmācijas maģistrs.
                * 1902. I 17.
                1931. V 22. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. X 19. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GIĻEVIČS Estere dz. Maimina, ārste.
                * 1887.
                1914. beigusi Harkovas Universitāti,
                1938. Ludzā, Latgales 50.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GINSBURGS Haja, ārste.
                Sk. Minkovskis Haja.

GINSBURGS Šeine, , ārste.
                * 1908.
                1934. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Viesītē, Jēkabpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GINDERS GINTERS Arnolds, veterinārārsts.
                * 1900. II 14.
                1933/1934. Jātnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 30. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Jātnieku eskadrona veterinārārsts,
                Lutriņu rajona veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-50.

GINTERS Raimunds, ārsts.
                * 1913. X 30. Kalnciema pag.
                1943. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943/1945. Leģiona kara ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-91.

GINTERS Stefanija, ārste.
                Sk. Linkovičs Stefanija.

GINTERS Vilhelms Teodors, farmācijas kandidāts.
                * 1904. VI 19. Poltavā.
                1936. I 11. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. IX 19. Jēkabpils IV aizsargu pulka Bataljona (I) farmaceits,
                Jēkabpils pilsētas aptiekas pārzinis,
                Namīpašnieks Sabilē, Kalpaka ielā #5.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-155.;
                               „www.nekropole.lv”

GIRGENSONS Herberts, Dr. theol.
                * 1887. X 09. Valmierā; S. Ellene dz. Von Voigts.
                1906/1910. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1908/1909. beidzis Leipcigas Universitāti,
                1910/1911. beidzis Berlīnes Universitāti,
                1912/1913. Elanges Universitāte ieguva Dr.theol. grādu,
                1914. IX 28. ordinēts,
                1914/1915. Valkas apriņķa vikārs,
                1915/1918. Valmieras apriņķa vikārs,
                1919/1920. Baltiešu ārmisijas mācītājs,
                1921/1939. Rīgas Sv. Petera vācu draudzes II virs mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-99.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.

GIRGENSONS Reinholds, ārsts.
                * 1882.
                1910. beidzis Maskavas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Dzirnavu 63.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GIRUPNIEKS Biruta, ārste.
                * 1920. V 28. Jelgavā
                1943. XII 01. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1943. Kalnciema 37-2,
                1943/1944. Irlavas slimnīcas ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-135.

GITELSONS Hiršs, ārsts.
                * 1895.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Merķeļa 6.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GITELSONS Nelija dz. Blindreihs, ārste.
                * 1902.
                1925. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Merķeļa 6.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GITES Zara, ārste.
                Sk. Ļaks Zara.

GĪZE Hugo, skolotājs.
                *1899. VI 16. Rīgā
                Beidzis Limbažu valsts vidusskolu,
                1936/1940. Lubānas 64. mazpulka vadītāja palīgs,
                1940. IV 02. iecelts par Trikātas pagasta Kazruņģu pamatskolas pārzini.
                Bij. Lubānas pamatskolas skolotājs,
                Lubānas 11. Vanagu organizācijā,
                Lubānas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs,
                Lubānas lauksaimniecības biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1690-4-64-16.

GLĀZERS Andrejs, amatnieks.
                * 1874. X 13. Limbažu pag.
                Galdnieka amata meistars.
                1892. amatā,
                1895. ieguva zeļļa tiesības,
                1925. ieguva meistara tiesības pie Limbažu 2. amatu savienībās,
                Limbažu amatnieku biedrības biedrs.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 123.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-326.

GLEZNERS Aleksandrs, ārsts.
                * 1876.
                1903. beidzis Tērbatas Universitāti,  acu slimības,
                1938. Ventspilī, Pils 47.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GLIKMANIS Bērs, ārsts.
                * 1901.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Puikulē, Valmieras apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GLIKMANIS Haims, būvinženieris.
                * 1902. IX 03. Valmierā.
                1936. I 10. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GLIKMANIS Leo, ārsts.
                * 1904.
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Aizputē, Atmodas 14.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GLINTERNIEKS Dāvids, ārsts.
                * 1893.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Liepājā, Lielā 18.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GLINTERNIKS Zauls, ārsts.
                * 1900.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Asūnē, Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GLUDIŅŠ Voldemārs, ārsts.
                * 1889.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Durbē, Liepājas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GOBA Alfrēds Kārļa d., mācītājs.
                * 1905. IV 27.; M. Alvīne, S. Anna dz. Robežnieks. + 1988. ASV
                1932. I 31. Ordinēts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. VII 18. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona mācītājs,
                1940. Rīgas Ģertrūdes I draudzes vikars,
                1941/1943. Augšāmcelšanas draudzes mācītājs, Dzirnavu 70-5,
                Latvijas pretalkohola biedrības priekšnieka biedrs,
                Kristīgās jaunatnes draugu biedrības valdes loceklis,
                Rīgas žūpības apkarošanas komisijas priekšsēdētājs,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-107.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.

GOBA Jānis, unteršturmfīrers.
                *1914. VIII 31. +11.01.1945.
                1943. Policijas 2. pulka karavīrs.
                1943. IX 06. apbalvots ar Dzelzs Krusta II šķīru,
                1944. XI 06. apbalvots ar Dzelzs Krusta I šķīru,
                1944/1945. Latviešu leģiona 43. grenadieru pulka virsnieks,
                Apbedīts Talsu varoņu kaps.
                Avots:       „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.:
                                „Ventas balss” # 36/1945.

GOBA Marija, ārste.
                * 1905. V 24. Krievijā
                1936. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. V 01. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rotas (II) ārste,
                Ungurmuižas pagasta rajona ārste,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-72.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GOBA Vilis Valentīns Jāņa d., mācītājs.
                * 1912. II 27. Nābes pag.; M. Jūlija, S. Olgqa dz. Bēniņš + 1976.
                Beidzis Limbažu ģimnāziju,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935. I 27. ordinēts par Dobeles prāvesta iecirkņa vikāru,
                1937/1944. Ļaudonas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1937. V 10. Madonas IX aizsargu pulka Bataljona (II) mācītājs,
                Avots:       LVVA 1640-1-524-72.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               “Svētdienas Rīts” # 6/1935.

GOBOVIČS Anna, ārste.
                * 1899.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimības,
                1938. Strēlnieku 1.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GOBZEMIS Juris Ērmaņa d., būvinženieris.
                * 1905. IV 22. Lutriņu pag.; M. Līze, S. Alma dz. Blumbergs. +1987. IX 05.
                1919. X 18. – XII 24. Studentu bataljona karavīrs,
                1920. IX 05. Ceļu un būvju virsvaldes darbinieks,
                1921. VI 18. Mērniecības daļas darbinieks,
                1923. VI 14. Kultūras tehniskas daļas darbinieks,
                1923. Beidzis Rīgas valsts tehnikumu,
                1925. I 16. Tehniķis III šķiras,
                1925. IX 01. Tehniķis II šķiras,
                1928. VI 01. Tehniķis I šķiras,
                1928. X 01. Vecākais tehniķis,
                1929. V 01. Kultūras darbu rajona pārzinis,
                1931. IV 16. Meliorācijas departamenta dienestā,
                1931. VI 12. Zemes ierīcības departaments Tehniskās daļas
                                II Meliorācijas darbu rajona pārzinis,
                1933. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3603
                1938. IV 15. apbalvots: Lietuva Dižkunigaita Gedemīna IV šķiras ordeņi,
                1938. XI 18. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #252,
                1939. II 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Tehniskās rotas Ķīmiskā dienesta vadītājs,
                1941. VI 14. deportēts, Stendera ielā #1, Rīgā,
                Latvijas aerokluba Jelgavas nodaļas priekšnieks,
                Vircavas pagasta Rudāju māju īpašnieks,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-13, 1640-1-527-88.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Rīkojuma Vēstnesis” #1/1942.;
                                V. Eichenbauma arhīvs;
                                „www.nekropole.lv”

GOCS Fanija dz. Kanēls, ārste.
                * 1885.
                1911. beigusi Maskavas Universitāti, bērnu slimības,
                1938. Parka 1 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GODELIS Gustavs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1888. XII 29. Katlakalna pag.
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību”,
                1929. IX 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934. IV 09. Rīgas V aizsargu pulka Katlakalna pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Dzelzceļu virsvaldes galvenās kases kasieris,
                Katlakalna pagasta Godeļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-112.;
                               LVA 1987-1-17641.

GODICKI CVIRKO Dimitrijs, būvinženieris.
                * 1901. X 18.
                1934. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GODIŅŠ Boriss, būvinženieris.
                * 1918. V 13. Voronežā, Krievijā.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GODMANIS Pēteris Jēkaba d., būvinženieris.
                *1889. IV 05. Salgales pag.; M. Trīne, s. Lūcija dz. Ābele.
                Beidzis Jelgavas pilsētas ģimnāzija.
                1907/1917. beidzis Rīgas politehnikumu, būvinženieris,
                1919. Valmieras kājnieku pulka kara ierēdnis,
                1919. Jelgavas apriņķa inženieris,
                1922. Jelgavas pilsētas galva,
                1923/1940. Koku zāģētavas „P. Godmanis un J. Krogeris” līdzīpašnieks,
                1925. Viestura savienības dibinātājs un valdes loceklis,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1940. Būvfirmas „P. Godmanis” īpašnieks,
                1935. III 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1676.,
                1935. IX 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka ieroču  pārzinis,
                1937/1940. Paju sabiedrības „Zemgales Balss” valdes loceklis,
                1935/1940.1939. A/S „C. Ch Šmidts” cementa fabrikas direktors,
                1936/1940. A/S Savienotās dzirnavas Bauskā valdes loceklis,
                1937/1940. Jelgavas tirgotāju un rūpnieku biedrības priekšnieks,
                Bij. Zemnieku savienības Jelgavas nodaļas priekšsēdētājs,
                Zemgales kredītsabiedrības valdes loceklis,
                Latviešu savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Čīles konsuls,
                Tirdzniecības un rūpniecības kameras loceklis,
                Kalnciema pagasta baložu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 103-2-82-7, 1640-1-527-96.;
                               „Album Academicums”, R., 1912.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GOLANDSKIS Haja Ābrama m. Dz. Toders, aptiekas asistente.
                *1912. VII 94. Kārsavā
                1933. II 27. ieguvis aptiekas asistentes grādu,
                1940/1941. Mērdzenes aptiekas pārvaldniece.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

GOLDARBEITERS Nikolajs, būvinženieris.
                * 1900. V 22.
                1931. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GOLDBERGS Hanna, ārste.
                Sk. Kagans Kāns Hanna.

GOLDBERGS Ieva dz. Šēnfelds, ārste.
                * 1903. + 1942. Krievijā
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, psihiatrija,
                1938. Vienības gatvē 47,
                1941/1942. Nebrīvē, mirusi ziemā Tomskas apgabala, Vasjuganas rajonā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                „Latvieši padomju vergu nometnēs un izsūtījumā”, R., 1993.

GOLDBERGS Jēkabs, ārsts.
                * 1912. III 09.
                1937. Kr. Barona 36.
                Avots:       LVVA 2942-1-1295.

GOLDBERGS Jozua, ārsts.
                * 1882.
                1910. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1938. Slokas 14.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GOLDBERGS Kārlis Žaņa d., mācītājs.
                * 1872. VI 16. Vārves pag.; S. Berta dz. Grīns. + 1939.
                Beidzis Kuldīgas ģimnāziju,
                1892/1896. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1896/1899. mājskolotājas Puzē,
                1899. I 22. ordinēts par mācītāju adjunktu Valtaiķu draudzē,
                1899/1900. Valtaiķu draudzes mācītāja adjunkts,
                1900/1901. Liepājas Sv. Annas draudzes adjunkts,
                1901. VII 01. jaundibinātās Jaunliepājas Lutera draudzes mācītājs,
                1901/1939. Jaunliepājas ev. lut. draudzes mācītājs.
                1939. emeritēts.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-93.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.,,
                                “Svētdienas Rīts” # 4/1939.

GOLDBERGS Ludvigs, ārsts.
                Sk. Zeltkalns Ludvigs.

GOLDBERGS Rivka, farmācijas maģistre.
                * 1913. IV 26. Rīgā.
                1938. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. III 19. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GOLDBERGS Viktors, ārsts.
                * 1903.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, uroloģijā,
                1938. Meierovica b. 16.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GOLDBERGS Voldemārs, inženieris.
                * 1901. VI 04. Burtnieku pag.
                1938/1940. Tērbatas 28.
                Avots:       Avots: LVVA 2942-1-13751.

GOLDBERGS Zara, arhitekte.
                * 1894. X 19.             
                1924. V 27. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GOLDMANIS Pauls, namīpašnieks.
                *1910. XI 08. +1945. II23. Ventspilī.
                1945. Namīpašnieks Robežu 112, Ventspilī.
                Apbedīts Doku kapos Ventspilī.
                Avots:       „Ventas balss” # 17/1945.

GOLDRINGS Hermanis, ārsts.
                * 1893.
                1916. beidzis Kazaņas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Kr. Barona 40.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GOLDRINGS Jēkabs, ārsts.
                * 1894.
                1918. beidzis Tomskas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1938. Kr. Barona 36.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GOLDRINGS Mendels, ārsts.
                * 1896.
                1921. beidzis Latvijas Augstskolu, ķirurģijā,
                1938. Blaumaņa 8.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GOLEVSKIS Juris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1894. VIII 06. Naudītes pag.
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                Jelgavas XVI aizsargu pulka Naudītes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Naudītes pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Naudītes pagasta padomes loceklis,
                Naudītes Jaunsesavas savstarpējās apdrošināšanas biedrības
                               valdes loceklis,
                Naudītes II lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Naudītes meliorācijas sabiedrības Mīsiņš Ūsiņš valdes loceklis,
                Naudītes un apkārtnes lauksaimniecības biedrības Revīzijas
                               komisijas loceklis,
                Naudītes Sesavas izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja biedrs,
                Naudītes pamatskolas padomes loceklis,
                Naudītes pagasta Dzilnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-91.

GOLIATS Emma, farmācijas kandidāte.
                Sk. Avotiņš Emma.

GOLOSOVS KAZACKIS Leo, ārsts.
                * 1913. II 20. Maskavā
                1939. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1941. Latvijas Universitātes sieviešu slimību klīnikas ārsts,
                1941/1944. Bebru rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-131.

GOLOVACKIS Ksenija, ārste.
                Sk. Ozols Ksenija

GOLVERS Oskars, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. IX 27. Allažu pag.
                1920/1922. Kara saimniecības pārvaldes Darba bataljona karavīrs,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. IX 24. Rīgas V aizsargu pulka Allažu pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1934. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību”,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Allažu pagasta Silzemnieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-99.;
                               LVA 1987-1-17119.

GOPPERS Velta dz. Maneks, farmācijas maģistre.
                * 1915.II 28. Gostiņos.
                1944. V 26. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GORBANTS Mārtiņš, amatnieks.
                * 1873. V 16.
                Ratnieka amata meistars,
                Ventspils amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 222.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-524.

GORDONS Zalmans, ārsts.
                * 1883.
                1922. beidzis Latvijas Augstskolu,
                1938. Brīvības 93.
                Avots: “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GORKŠS Milda Aleksandra m. dz Kļaviņš, aptiekas asistente.
                * 1909. VI 14. Valkā; V. Alfrēds Gorkšs
                1928. VI 14. Beigusi Valkas valsts vidusskolu,
                1930/1933. Valkas Zuttes aptiekas praktikante,
                1933. V 27. ieguvusi aptiekas asistentes grādu,
                1933/1939. Valkas Zuttes aptiekas asistente,
                1937. IV 05. mainīts uzvārds Gorkšs,
                1939. XI 16. ieguva Trapenes aptiekas koncesiju,
                1939. /1944. Trapenes aptiekas īpašniece un asistente,
                1944. XII 13. Salacgrīvas aptiekas  pārvaldniece.
                Avots:       LVVA 4958-1-2771-801.

GORNOVS Alma, ārste.
                Sk. Pormanis Alma.

GORSKIS Miķelis Mihails, ārsts.
                * 1872. III 24. Krievijā
                1897. Beidzis Maskavas Universitāti,
                1896/1926. Zemstes ārsts Krievijā,
                1926/1935. Preiļu slimnīcas ārsts,
                1935/1936. Rundēnu rajona ārsts,
                1936/1937. Atašienes rajona ārsts,
                1937/1944. Kalupes pagasta rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-132.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GOTŠALKS Bruno, ārsts.
                * 1904.
                1932. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Čiekurkalnā II šķērslīnijā 5 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GOZIOSKIS HOZIOSKIS Sigmunds, ārsts.
                * 1899.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Elizabetes 51.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GRABAŽS Milda, farmācijas kandidāte.
                * 1899. IX 27.
                1934. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GRABINSKIS Voldemārs, būvinženieris.
                * 1903. IX 13.
                1931. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GRABIS Kārlis, būvinženieris.
                * 1903. I 15.
                1933. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GRABOVSKIS Alīda dz. Driba, ārste.
                * 1895.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimības,
                1938. Kalnciema 81.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GRABOVSKIS Marta dz. Ezerlīcis, ārste.
                * 1893. III 22. Vējavas pag.
                1928. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1928. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1928/1944. Augstkalnes (Mežmuižas) rajona ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-108.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GRADIŠKEVIČS RADIŠKEVIČS Elza dz. Veiklis, farmācijas kandidāte.
                * 1912. XI 11. Drustu pag.
                1938. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GRAJEVSKIS Dāvids, ārsts.
                * 1896.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1938. L. Maskavas 239/243.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GRĀMATNIEKS Vilis, būvinženieris.
                * 1897. X 01.
                1928. XII 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GRAMKAU Aleksandrs Jēkaba d., farmaceits leitnants.
                * 1891. XII 14. Bramberģes pag.
                Beidzis Komercskolu Rīgā,
                1915. IX 09. Kājnieku 134. pulka karavīrs,
                1915. X 25. Kājnieku 75. pulka karavīrs,
                1916. IV 13. beidzis Mācības komandas kursu,
                1916. V 15. Minskas sanitārā priekšnieka Lauku aptiekas Nr.4 Smoļenskā,
                1917. V 01. kara laika ierēdnis,
                1918. II 03. atvaļināts,
                1918. III 07. ieguva provizora palīga grādu Maskavas Universitātē,
                1919. IX 13. Latgales divīzijas lauku lazaretē,
                1920. XII 24. Armijas sanitāras noliktavas farmaceits instruktors,
                1920. II 29. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē,
                1921. III 11. Valmieras garnizona lazaretes aptiekas pārziņa palīgs,
                1921. X 08. Zemgales artilērijas pulka farmaceits instruktors, aptiekas pārzinis,
                1922. VII 25. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-2071.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6077.

GRANDMANIS Alfrēds Anša d., virsleitnants.
                *1895. II 27. Džūkstes pag.; M. Anete S. Auguste dz. Šulcs.
                                + 1942. I 06. Kirovā, Krievijā
                Beidzis Tukuma pilsētas skolu,
                1915. V 16. Rezerves II artilērijas brigādes karavīrs,
                1915. X 16. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) strēlnieks,
                1916. II 27. beidzis mācības komandu, jefreitors,
                1916. III 04. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. III 10. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 22. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais
                                virsnieks,
                1916. IX 26. izgāja no bataljona,
                1916. X 01. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. X 21. 7.BLSB par 7.BLSP.,
                1917. II 05. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. II 01.,
                1917. IV 16. beidzis Praporščiku sagatavošanas kursus pie XII armijas,
                1917. X 16.-XI 13. Rotas (VIII) komandiera v. p. i.,
                1917. XII 30. ievēlēts par 8. rotas komandieri,
                1918. II 21. – X 27. vācu gūstā,
                1919. III 25. Džūkstes iecirkņa komandants,
                1919. X 29. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1921. II 4. Meža ekspluatācijas darba bataljona virsnieks,
                1921. IV 18. atvaļināts.
                1922. I 16. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķīru # 776,
                1921/1941. Lauksaimnieks Lestenes pagastā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka Lestenes nodaļas priekšnieks,
                1940. II 02. iecelts par 5. rotas komandieri,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigznes medali,
                1941. VI 14. arestēts,
                Lestenes pagasta vecākais,
                Lestenes ev. lut. draudzes revīzijas komisijas loceklis,
                Lestenes pagasta Ģibeļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525, 5601-2-548.;
                                XII armijas pavēle # 806/1916.
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 48/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 277/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēle # 275/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle 68/1917., # 111/1917.,
                                                # 366/1917. Latv. str. 2190, 2563.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3151.

GRANOVSKIS Jānis Vilfrīds Jāņa d., ierēdnis.
                * 1884. VI 05. Kuldīgā
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. V 01. Kuldīgas XIV aizsargu pulka kasieris,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1913,
                1929. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1929. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kuldīgas apriņķa policijas kancelejas sekretārs,
                Kuldīgas ev. lut. draudzes loceklis,
                Namīpašnieks Kuldīgā, Ventspils # 12.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-60.;
                               LVA 1987-1-20797.

GRANTIŅŠ Alfrēds, mācītājs.
                * 1899. IX 24. Ungurmuižas pag. + 1945.
                Beidzis Teoloģijas institūtu Rīgā,
                1933. IV 09. ordinēts par Gaiķu draudzes mācītāju,
                1933/1939. Gaiķu un Remtes  ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-481.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.

GRANTĪŅŠ Eduards, policijas kārtībnieks.
                * 1898. V 28. Balvu pag.
                1919/1921. Latgales partizāņu pulka karavīrs,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 16. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi # 2064,
                1936. XII 12. Abrenes XIX aizsargu pulka Purvmalas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Purvmalas pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                Vīksnas pagasta Nikolajevas mājas īpašnieks.
                Avots:       LVVa 1640-1-528-321.

GRANTS Fēliks, ārsts.
                * 1914. XI 09. Kremenčugā, Krievijā
                1943. II 15. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1944. Stūrīša 32-4.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-107.

GRANTS Pauls Reinholds, arhitekts.
                * 1906. XII 20. Rīgā.   
                1941. VII 19. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GRANTSKALNS Velta, ārste.
                Sk. Skomba Velta.

GRAPMANIS Irēna, farmācijas maģistre.
                * 1907. XI 01.
                1944. II 09. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GRAPMANIS Līvija, ārste.
                Sk. Strautiņš Līvija.

GRAPMANIS Rūdolfs Ērmaņa d., veterinārārsts pulkvedis leitnants.
                * 1884. I 22. Mālpils pag.; S. Olga dz. Grieze + 1949. XII 24. Rīgā
                1905. Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1910.  beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1911. Tērbatas veterināra institūta asistents,
                1912/1914. Rīgas pilsētas veterinārārsts,
                1914. I 24. Ieguvis veterinār zinātņu maģistra grādu,
                1914. VII 18. Mortīru III artilērijas pulka jaunākais veterinārārsts,
                1914. IX 24. Artilērijas 73. Brigādes vecākais veterinārārsts,
                1914. apstiprināts kolleģijas assesora pakāpē
                1918. VIII 14. Sarkanā armijā, Latviešu strēlnieku artilērijas diviziona
                                veterinārārsts,
                1918. XI 12.  Latviešu I padomju strēlnieku brigādes veterinārārsts,
                1919. IV 07. Padomju latviešu I strēlnieku divīzijas veterinārārsts,
                1919. VII 17. Saldus rajona veterinārārsts,
                1919. XII 16. Latgales divīzijas vecākais veterinārārsts,
                1920. V 17. apstiprināts veterinārārsts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē
                                izd. 1917. VIII 01.,
                1920. XI 15. atvaļināts,
                1920. Latvijas Universitātes veterinārmedicīnas fakultātes docents,
                1932. XI 16. apbalvots: ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1321,
                1933. profesors,
                1934. IX 28. apbalvots: ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #859,
                1936. Amatniecības kameras loceklis,
                1939. Profesiju kameras loceklis,
                1940/1941. Latvijas Valsts Universitātes katedras vadītājs,
                1941/1944. Rīgas Universitātes veterināras  medicīnas Pataloganatomijas
                                institūta vadītājs,
                1944/1949. LPSR lauksaimniecības akadēmijas katedras vadītājs,
                Apbalvots: ar Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                Apbalvots:  ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                Apbalvots: lietuvas ģedemina ordņa II šķiru,
                Korporācijas Latvia goda filistrs.
                Avots:       LVVA 3318-1-2038-69.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Valdības Vēstnesis” 3261/1932, #261/1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #b.n.

GRASIS Aleksandra, ārste.
                Sk. Legzdiņš Legzde Aleksandra.

GRASMANIS Hermanis, agronoms.
                * 1898. II 21. Klosteres pag.
                Beidzis Aizputes proģimnāziju,
                1916. III 01. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1918. IX 01. atvaļināts,
                1922/1926. Beidzis Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti,
                1927. I 01. Liepājas rajona agronoms,
                1928. XII 02. Kurzemes lauksaimniecības biedrību savienības
                               dibinātājs un biroja vadītājs,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. bijis Liepājas Tautas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes vadītājs,
                1934. V 30. Stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru,
                1937. bijis Līgutu dārzkopības skolas pārzinis,
                1940. V 16. Aizputes VI aizsargu pulka topogrāfs,
                1941. deportēts, miris Sibīrijā,
                Valsts Lejas Kurzemes izmēģinājumu un selekcijas stacijas vadītājs,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Klosteres pagasta Drebuļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-32, 1640-1-522-471.;
                               „www.nekropole.lv”

GRASMANIS Vilhelms Oskars, skolotājs.
                * 1906. V 29. Klosteres pag. + ASV
                Beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VI 13. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona
                               Sakaru rotas ķīmiskā dienesta vadītājs,
                Zemkopības ministrijas Valst Liepājas mājturības un zvejniecības
                               skolas pārzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-230.

GRASS Vilhelms, mācītājs.
                * 1873. IX 23. Kursītes pag.; S. Anna dz. Rambergs. + 1945.
                1892/1896. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1896/1897. beidzis Berlīnes un Halles Universitāti,
                1901. I 05. ordinēts,
                1901/1905. Jelgavas Sv. Trīsvienības draudzes mācītāja adjunkts,
                1905/1941. Liepājas Sv. Trīsvienības vācu draudzes mācītājs,
                1941. repatriējās uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-101.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

GRAUDIŅŠ Ādolfs Ernsts Ansis, mācītājs.
                * 1904. IX 12.
                1939. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. I 29. ordinēts par Dobeles prāvesta iecirkņa vikāru.
                Avots:       “Svētdienas Rīts” # 4/1939., # 6/1939.

GRAUDIŅŠ Arnolds, ārsts.
                * 1896. VII 07. Codes pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1944. Jelgavas dzelzceļa ambulances ārsts,
                1941. Pētera 4-3, Jelgavā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-104.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938

GRAUDIŅŠ Jānis Krišs, skolotājs.
                *1884. VI 20. Matkules pag.
                1919/1920. Troickas pulka leitnants,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939/1940. Tukuma aizsargu pulka Matkules pagasta nodaļas kora diriģents,
                1937. XI 17. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4315,
                Matkules pagasta pamatskolas pārzinis,
                Sabiles ev. lut. draudzes padomes revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Matkules pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Matkules pagasta revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

GRAUDIŅŠ Rūdolfs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. III 07. Ceraukstes pag.
                1923/1923. Jātnieku pulka dižkaravīrs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 02. Rīgas V aizsargu pulka Kastrānes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kastrānes izglītības biedrības Zieds valdes loceklis,
                Ķeipenes laukkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Kastrānes krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Kastrānes pagasta Smilgu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-109.;
                               LVVA 1987-1-14416.

GRAUDS Didriķis Mārtiņa d., mācītājs.
                * 1896. XII 20. Moģiļevas gub. [agr. Eizengrauds];
                               M. Anlīze, S. Zenta dz. Bruks. + 1980. V 13. Pennsilvanijā, ASV
                1914/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                1919/1921. Siguldas kājnieku pulka virsnieks,
                1921. armijas etapu un rajonu komandantūras virsnieks,
                1921. XII 03. Kara sanitāras pārvaldes virsnieks,
                1922. VII 22. Rīgas kara slimnīcas komandas priekšnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 17. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1924. XI 22. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. IV 02.,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1930. VII 08. Bruņošanas pārvaldes virsnieks,
                1933. pārskaitīts uz Apgādes pārvaldi,
                1937. I 30. atvaļināts,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1936. VII 12. ordinēts par Latgales prāvesta iecirkņa vikāru,
                1936. XII 01. apstiprināts par Aizputes draudzes mācītāju,
                1936/1944. Aizputes un Klostera Aizputes Pētera ev. lut. draudzes mācītājs,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. I 21. Aizputes VI aizsargu pulka mācītājs,
                1937. X 03. ievests mācītāja amata Aizputes draudzē.
                1940. uzvārds Grauds,
                1957/1972. Longailenda ev. lut. latviešu draudzes mācītājs,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-472.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 30/1936., # 50/1936., 40/1937., # 23/1940.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3561.

GRAUDS Fricis Jēkaba d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1888. II 06. Engures pag.; T. kuģu kapteinis, M. Anna, S. Elza dz. Jansons.
                               + 1942. III 26. Soļikamskā, Krievijā
                1913. beidzis Ventspils jūrskolu,
                1913/1914. Burinieka Matheus kapteinis,
                1921. tvaikoņa Matheus kapteinis,
                1923/1940. A/S „Rīgas kuģniecības sabiedrība”
                               (The Riga Shipping Companv, Limited) direktors rīkotājs,
                1926. tvaikoņa Eversala kapteinis,
                1932/1937. Kuģniecības A/S „F. Grauds“  (F. Grauds Shipping Company Limited)
                               līdzīpašnieks un direktors,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķiru # 15,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Tirdzniecības un Rūpniecības
                               kameras pārstāvis,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Valdemāra 7-2,
                Latvijas tirgotāju un rūpnieku kameras kuģu sekcijas priekšsēdētājs,
                Rīgas biržas komitejas padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-27.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.
                               Arvja Popes arhīvs.

GRAUDULIS Alīda, farmācijas kandidāte.
                * 1900. X 09.
                1933. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GRAUDUMS Brūno, ārsts.
                * 1896. IX 25. Galgauskas pag.
                1929. XII 17. Beidzis Latvijas Universitāti,       
                1930./1944. Pededzes rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-103.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GRAUSS Herberts, ārsts.
                * 1899.
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Valdemāra 27/29.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GRAUZE Kristaps, amatnieks.
                * 1890. IV 02. Svētes pag.
                Galdnieka amata meistars.
                Beidzis Krievu amatnieku skolu.
                Rīgas amatnieku biedrības biedrs.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 119.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-318.

GRAUZE Olga dz. Lācis, farmācijas kandidāte.
                * 1897. X 26.
                1929. IX 11. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GRĀVA Fricis Eduards, agronoms.
                * 1888. I 20. Bārtas pag.; S. Sofija dz. Norgallo.
                1926. Beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1505,
                1939. III 28. Aizputes VI aizsargu pulka saimniecības priekšnieka palīgs,
                Valsts Kazdangas lauksaimniecības vidusskolas direktors,
                Kazdangas pagasta padomes loceklis,
                Bijis Vērgales pagasta skolas pārzinis, Liepājas rajona agronoms,
                Vērgales sadraudzības biedrības dibinātājs,
                Kazdangas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-478.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Brīvā Zeme” # 16/1938.

GRĀVE Gothards Miķeļa d., kara laika ierēdnis.
                * 1893. X 23. Rīgā
                Beidzis Rīgas pilsētas reālģimnāziju,
                1916. X 01. Armijas XII Hidrotehniskā V nodaļas grāmatvedis un darbvedis,
                1917. VI 26. izvests kara laika ierēdņa pakāpē,
                1917/1918. Latviešu bēgļu komitejas transporta ierēdnis,
                1919. II 26. Būvju komisariāta grāmatvedis,
                1919. III 23. arestēts,
                1919. VI 07.Jaunformējamo spēku Rotas (IV) brīvprātīgais,
                1919. VIII 13. Atsevišķā V bataljona Rotas (IV) karavīrs,
                1919. VIII 31. skaitīt kara laika ierēdņa pakāpē,
                1919. IX 10. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (VII) kara laika ierēdnis,
                1919. X 05. ievainots,
                1919. veikalnieks Rīgā,
                1929. A/S „Jugla” akcionārs.
                Avots:       LVVA 5601-1-2114.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                „Valdības Vēstnesis” # 101/1929.

GRĀVE Pēteris Andreja dēls, skolotājs.
                *1896.III.10. Saikavas pag.; S. Ludmila dz. Stupnicka  + 1971.VI.26. Daugavpilī
                1913. beidzis Līvānu pilsētas skolu, tautskolotāja tiesībām
                1913. ieguva skolotāja tiesības pie Līvānu skolas,
                1914/191. Rēzeknes apriņķa Malakalnas skolas skolotājs,
                1915. VII 24. Rezerves 75. kājnieku bataljona brīvprātīgais,
                1916. III jefreitors,
                1916. IV beidzis Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. XII 20. Žitomiras II praporščiku skolas junkurs,
                1917. VI 15. beidzis paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VII 01. Rezerves 278. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 03. Kājnieku 222. Krasninskas pulka jaunākais virsnieks,
                1917. XI saslimis, evakuēts Divīzijas 56. lazaretē,
                1918. III – IX Vitebskas guberņā pie vecākiem,
                1918/1919. Krievijā, Lepeles apriņķa Vacslavas latviešu skolas skolotājs,
                1919. VII – 1920. III dienēja Sarkanarmijā, Padomju 45. divīzijas rotas komandieris,
                1920. XI – XII Kijevas apgabala štāba komendants, saimniecības vadītājs,
                1922/1923. Ilūkstes apriņķa Lielbornes 4.kl. skolas pārzinis,
                1923. III 22. ieskaitīts rezerves leitnanta pakāpē,
                1923/1924. Pilskalnes skolas skolotājs,
                1924/1925. Bebrenes pagasta Kaldabruņas skolas skolotājs,
                1925/1930. Salienas Valsts skolas pārzinis,
                1926/1940. Salienas lauksaimniecības biedrības „ASNIS” priekšsēdētājs,
                1928/1940. Salienas patērētāju biedrības priekšsēdētājs,
                1930/1936. Vecsalienas skolas pārzinis,
                1931/1940. Salienas mazpulku vadītājs,
                1936/1940. Salienas Valsts pamatskolas pārzinis,
                1937/1940. Ilūkstes IV aizsargu pulka Rotas (I) komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #163.
                1940.VIII.10. arestēts,
                1940. – 1944. Abezj, Pečorska apgabala nometnē,
                1946/1951. Ilūkstes apriņķa Tabores skolas skolotājs,
                1951.IV.16. arestēts,
                1951. – 1954. trimdā Sibīrijā, Jenisejskas pilsēta,
                1992.I.22. reabilitēts.
                Avots:       LVVA 1632 – 1 – 6766, 5601-2-557.;
                                Andreja Grāves arhīvs.

GRĀVERS Andrejs, lauksaimnieks.
                * 1875. III 18.
                1936. IX 12. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4013,
                Priekšzīmīgs piensaimnieks,
                Grobiņu pagasta Puranu māju īpašnieks,
                Grobiņas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-95.

GRĀVERS Ksenija, ārste.
                Sk. Skulme Ksenija.

GRĀVIS Jānis Andreja d., skolotājs.
                * 1889. II 17. Saikavas pag. [Grāve] + 1957. VII 20. Daugavpilī
                1905. beidzis Jēkabpils pilsētas skolu,
                1906. ieguva skolotāja tiesības pie Jēkabpils pilsētas skolās,
                1907/1909. Susējās pagasta skolas skolotājs,
                1905/1915. Līvānu pagasta “Lāču” skolas skolotājs,
                1915/1920. Trohaļevas darba skolas skolotājs, Vitebskas guberņā,
                1921/1922. Maļinovas pagasta “Jurīšu” pamatskolas skolotājs,
                1922/1932. Višķu pagasta pamatskolas skolotājs,
                1932/1940. Naujenes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 431,
                1945. Daugavpils I vidusskolas skolotājs.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-79, 1632-1-6762.
                               Andreja Grāves arhīvs.

GRĀVIS Kārlis, būvinženieris.
                * 1900. VII 09.
                1935. V 23. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GRĀVIS Kārlis Andreja d., skolotājs.
                * 1901. IV 29. Saikavas pag. + 1983. III 29. Oklendā, Jaunzelandē
                1915. beidzis Līvānu augstāko tautskolu.
                1918/1920. Nēveles tautskolas darba skolas skolotājs,
                1921/1922. Izvaltas pamatskolas skolotājs,
                1922/1923. Višķu pagasta „Špoģu“ skolas skolotājs,
                1923/1924. Dagdas pagasta „Magnusovas“ pamatskolas skolotājs,
                1924/1940. Saikavas pagasta Saikavas pagasta „Kalna“ pamatskolas pārzinis,
                1939. IV 24. stādīts apbalvošanai ar Atzinības Krustu,
                1958. Oklendas latviešu biedrības priekšnieks,
                Brīvības pieminekļa Saikavas nodaļas vadītājs,
                Saikavas patērētāju biedrības priekšsēdētāja biedrs,
                Saikavas lauksaimniecības biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Saikavas „Kalna“ mazpulku vadītājs.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-24, 1632-1-6780.;
                               „Austrālijas Latvietis” #1327/1976.;
                               Andreja Grāves arhīvs.

GRĀVĪTIS Eduards Alekša d., mācītājs.
                * 1913. VIII 20. Velēnā + 1973. X 15. Rīgā
                1939. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. I 29. ordinēts par Valkas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942. IX 22. iecelts par Zeltiņu ev. lut. draudzes mācītāju,
                1973. X 20. apbedīts Alūksnes kapos.
                Avots:       Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942., R., 1974.;
                                “Svētdienas Rīts” # 4/1939., # 6/1939.

GRĀVĪTIS Roberts, ārsts.
                * 1908. V 11. Galgauskas pag.; S. Valija, ārste.
                1935. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Dzelzceļu centrālās ambulances ārsts,
                1936/1941. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1941/1944. Pārupa klīnikas ārsts,
                1941. Jelgavas gatvē 45.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-100.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GRĀVĪTIS Valija dz. Zandbergs, ārste.
                * 1910. II 18. Engures pag.; V. Roberts, ārsts.
                1936. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1937/1940. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste,
                1941. Jelgavas gatvē 45.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-101.

GRAŽULIS Jānis, būvinženieris.
                * 1907. VIII 03. Skaistas pag.
                1942. II 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GREBEŽS Jānis, skolotājs.
                * 1912. XII 16. Kapiņu pag.
                Beidzis Daugavpils skolotāju institūtu,
                1935/1936. Jelgavas kājnieku pulka kaprālis,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IV 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Jasmuižas pagasta
                               aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1939. VIII 25. Jasmuižas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts.
                Jasmuižas pamatskolas skolotājs,
                Kapiņu pagasta Kalna Grebežu māju īpašnieks.
                Avots;       LVVA 1640-1-528-74.;
                                LVA 1987-1-18764.

GREBEŽS Jānis, ārsts.
                * 1918. II 07. Līksnas pag.
                1944. IV 01. Beidzis Latvijas Universitāti.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-99.

GREBLE Jānis Jāņa d., leitnants.
                * 1897. III 12. Rīgā + 1941. XII 08. Soļiļeckā, Krievijā.
                Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1917. V 17. Alekseja kara skolas junkurs,
                1917. VIII 01. jefreitors,
                1917. IX 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. X 01. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. XI 17. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1918. III 01. atvaļināts,
                1918. Rīgas politehnikuma arhitektūras nodaļas students,
                1918. XII 18. Atsevišķas Studentu (III) rotas vada komandieris,
                1919. VI Atsevišķā (III) bataljona virsnieks,
                1919. VII Cēsu (II) bataljona virsnieks,
                1919. VIII 26. Ventspils kājnieku pulka Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1919. IX 27. Latgales partizāņu pulka Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1919. X 29. Rotas (IX) komandieris,
                1919. XI 08. Ložmetēju komandas Kolts priekšnieks,
                1920. I 07. Ložmetēju rotas komandieris,
                1920. III 19. Ložmetēju (I) rotas komandieris,
                1920. VIII 20. Bataljona (I) komandieris,
                1920. XI 15. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 198,
                1921. II 22. atvaļināts,
                1921. IV 13. Latgales partizāņu pulka Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1921. VIII 19. Instruktoru rotas komandieris,
                1921. IX 30. Mīnu metēju komandas priekšnieks,
                1922. III 07. atvaļināts,
                1922/1940. Asfaltēšanas uzņēmuma „J. Greble” īpašnieks,
                1923. VII 25. pārskaitīts par karavīru,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934/1937. Rīgas pilsētas būvinspektors,
                1935. III 09. Rīgas V aizsargu pulka Pretķīmiskas apsardzības rotas komandieris,
                1941. III 21. arestēts,
                Korporācijas Selonija biedrs,
                Dzīvo Blaumaņa 28-3.
                Avots:      LVVA 1640-1-522-103, 5601-1-2127.;
                               „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā 1936.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 1185.

GREČMANIS Otto, Dr. med.
                * 1881. + 1943.
                1907. beidzis Kazaņas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Ventspils pilsētas slimnīcas direktors, Katrīnas 19, Ventspilī
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                „Ventas Balss” # 62/1943.

GREČS Emīlija Olga Sīmaņa m. dz. Vatcs, skolotāja.
                * 1890. X 16. Jaunplatones pag.; M. Analīze.
                1906. ieguva tautskolotājas tiesības pie Rīgas mācības apgabalā,
                1906/1908. Vecauces pagasta Putnu skolas skolotāja,
                1908.1915. Jaunauces pagasta skolas skolotāja,
                1920/1932. Rundēnu latviešu pamatskolas pārzine,
                1932/1933. Rundēnu valsts pamatskolas pārzine,
                1933. Antonopoles pamatskolas skolotāja,
                1936. t.p. amatā,
                1936. XI 14. apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4105,
                1939. Istras Kļavu pamatskolas pārzine.
                Avots:       LVVA 13030-2-34-91.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GREDZENS Pēteris Andreja d., virspriesteris.
                * 1887. I 19. Pļaviņu pag.; M. Lote, S. Marta dz. Mežaks.
                1908. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1908. VIII 11. Līderes pareizticīgo draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1909. VIII 18. Limbažu draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1911. XI 12. iesvētīts par priesteris Kolkasraga draudzē,
                1915. XII 16. bēgļu priesteris Moģiļevas guberņā,
                1916. V 28.Pēterpils latviešu draudzes priesteris,
                1916/1917. Pēterpils Sērmūkšu ģimnāzijas skolotājs,
                1918/1920. Pēterpils darba skolas pārzinis,
                1921. IV 25. Talsu draudzes priesteris,
                1923. II 28. arī Dundagas draudzes priesteris,
                1924. X 31. arī Kolkasraga draudzes priesteris,
                1926. X 29. virspriesteris,
                1929/1930. arī Ķūļciema un Sasmakas draudžu priesteris,
                1934/1940. Žurnāla „Ticība un Dzīve” redaktors,
                1936. Latvijas pareizticīgo baznīcas sinodes loceklis un Jelgavas iecirkņa prāvests,
                1936.XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4032,
                1939. „Pareizticīgo latviešu kalendāra“ redaktors,
                1939. Talsu Sv. Trijādības un Valdemārpils draudžu virspriesteris.
                Avots:       LVVA 11370-1-1699-56., 370-1-2678-66.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R., 1939.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GREDZENS Rikards, būvinženieris.
                * 1907. III 25. Lodes pag.
                1940. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GREFENFELS Leopolds, ārsts.
                * 1878.
                1904. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Valdemāra 37.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GREGORS Jānis Jāņa d., skolotājs.
                * 1893. IV 02. Jaunpiebalgas pag.; M. Anna, S. Irma dz. Bruņinieks.
                               + 1944. XI 20. Vācijā
                1910. beidzis Jaunpiebalgas draudzes skolu,
                1914. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1914. Krievijas armijas karavīrs,
                1915. beidzis Vladimira kara skolu,
                1916. Krievijas armijas virsnieks Omskā,
                1916. VIII 06. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais
                               virsnieks,
                1916. IX 26. izgāja uz Zemgales latviešu strēlnieku bataljonu,
                1916. IX 29. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VIII) jaunākais
                               virsnieks,
                1917. I 09. A. P. pārvietots uz pulku,
                1917. I 12.-21. kaujas,
                1917. I 16. A. P. paaugstināts podporučiks pak. izd. no 1915. X 01.,
                1917. II 20. – III 14. Rotas (VIII) komandiera v. p. i.,
                1917. III 19. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. VIII 20. Rotas (VIII) komandiera v. p. i.,
                1917. VIII 19.-24. Kaujas,
                1918. izgāja no pulka,
                1918. IV 10. bijis Zemgales Padomju latviešu strēlnieku pulka rotas komandieris,
                1918/1921. bijis Latviešu V strēlnieku padomju pulka komandieris.,
                1921. Latvijā,
                1921. Limbažu ģimnāzijas skolotājs,
                1924. Tautskolu revidents,
                1925. Rīgas skolotāju institūta skolotājs,
                1926/1939. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1933/1940. Jelgavas Bauskas apriņķa tautskolu inspektors,
                1934/1940. Jelgavas pilsētas skolu valdes priekšsēdētājs,
                1940/1942. Rīgas komercskolas skolotājs,
                1942/1944. Vidusskolu vice direktors,
                1944. XI 20. Kureļa štāba adjutants,
                1944. notiesāts no vācu kara tiesas uz nāvi, nošauts.
                Avots:       LVVA 4254-1—28-154, 7427-1-10730.;
                               XII armijas pavēles # 806/1916., # 270/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 224/1916.,
                                               # 277/1916.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 318/1916,
                                               # 319/1916.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # 23/1917.,
                                               # 44/1917., # 61/1917., # 66/1917., # 99/1917.,
                                               # 118/1917,#321/1917., # 332/1917.;
                               „Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

GREMPLERS Edgars, tautsaimniecības zinību kandidāts.
                * 1896. XII 10. Rīgā.; S. Elza dz. Stolls.
                1920. IV 12. Valsts kases departamenta rēķinvedis,
                1920. VI 01. Grāmatveža palīgs,
                1920. IX 01. grāmatvedis,
                921. beidzis Latvijas Universitātes tautsaimniecības nodaļu,
                1921. XII 16. Valsts grāmatvedība grāmatvedis,
                1922. III 06. Kredīta departamenta grāmatvedis,
                1922. V 05. vecākais grāmatvedis,
                1926. IX 18. Kredīta departamenta Tirdzniecības un banku nodaļā,
                1927. II 01. Valsts saimniecības departamenta Tirdzniecības un banku nodaļā,
                1928. IV 03. Valsts saimniecības departamenta banku nodaļā,
                1929. III 01. pārdēvēts par revidentu,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 30.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-21.

GRIEĶERS Andrejs, skolotājs.
                * 1864. + 1938. VII 24.
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 535,
                Bij. Elkšņu pagasta skolas skolotājs 41. gadu.
                Apbedīts Pormaļu kapos.
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 34/1938.

GRIEĶERIS Artūrs, veterinārārsts.
                * 1897. IX 09. Saukas pag.
                1919/1920. Latvijas strēlnieku pulka seržants,
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1934. Viesītes Neretas rajona pulka veterinārārsts,
                1934. V 13. Jēkabpils IV aizsargu pulka Jātnieku diviziona Eskadrona (II)
                               veterinārārsts,
                1934/1940. Viesītes rajona veterinārārsts,
                1934/1940. Viesītes pilsētas Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Izglītības biedrības „Ausma” revīzijas komisijas loceklis,
                Viesītes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Namīpašnieks Viesītē, Kārļa ielā 34.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-160.

GRIETĒNS Aleksandrs, mācītājs.
                * 1910. I 14. Aizvīķu pag. + 1973.
                1940. I 25. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1940. II 04. ordinēts par Piltenes prāvesta iecirkņa vikāru,
                1943. IV 16. iecelts ar Lašu Ilūkstes draudžu pastāvīgo vikāru,
                1943/1944. Lasu Ilūkstes draudzes mācītājs.   
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 6/1940.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 21/1943.

GRIETĒNS Maksimilians, būvinženieris.
                * 1905. IV 12.  Kalētu pag.
                1936. I 10. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GRIGALS Jānis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1897. VII 12. Višgorodā [Ivans]
                1915. VII 26. Leibgvardes Semjonava pulka brīvprātīgais,
                1916. III 20. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 25. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 11. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 14. piekomandēts Mācību kaomandai,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. II 12. izgāja uz Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulku,
                1917. II 13. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 15. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādei, sakaru virsnieks,
                1917. VII 31. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. IV 25.,
                1917. XII 17. atvaļināts,
                1918. IX 16. Ziemeļu korpusa, Pleskavas I pulka rotas (IV)vada komandieris,
                1919. I 10. Virsnieku sotņas priekšnieks,
                1919. II 06. Balahoviča nodaļas Eskadrona virsnieks,
                1919. III 10. Talabkas pulka Rotas (IV) vecākais virsnieks,
                1919. V 27. Latviešu brigādes (II) saimniecības komandas priekšnieks,
                1919. VI 25. Jelgavas kājnieku pulka adjutants,
                1920. VI 01. Robežsargu II rajona Distances (I) priekšnieks,
                1920. XI 05. Robežsargu III pulka rotas (VI) komandieris,
                1921. IV 01. Rotas (VIII0 komandieris,
                1921. IX 28. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1939. V 24. Cēsu X aizsargu pulka rotas (VIII) komandieris,
                Firmas „J. Muelmann” pilnvarotājs raunas papīra fabrikā.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                               LVVA 5197-1-937-55, 5601-1-2140, 1640-1-525.;
                               Ziemeļfrontes pavēle # 5743/1916.;
                               Armijas XII pavēle # 166/1917.;
                               Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle – 1917. II 13.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 230/1916.,
                                               # 232/1916.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 12/1916.;
                               Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #52/1917., #255/1917.,
                               V. Eichenbauma arhīvs # 6070.

GRIGALIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. II 25. Jēkabmiestā + 1942. V 08. Vjatlagā, Krievijā
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929 X 12. Jēkabpils IV aizsargu pulka ieroču pārzinis,
                1933. I 01. Bataljona (II) adjutants,
                1933. I 15. Pulka štāba darbvedis,
                1933. IV 25. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. XI 01. Bataljona (I) adjutants,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 144,
                1941. deportēts.
                Avots:       1640-1-798-218.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis” 3 28/1933.

GRIGALIS Vilis, skolotājs.
                * 1899. XII 20. Dignājas pag.
                1915. beidzis Ilūkstes augstāko tautskolu,
                1919/1921. Kaldabruņas pamatskolas skolotājs,
                1920. beidzis Skolotāju sagatavošanas kursus,
                1921/1940. Dignājas pagasta „Daugavas“ pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1214.
                Dignājas pagasta „Daugavas“ mazpulku vadītājs,
                Dignājas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Dignājas krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-101.

GRIGORJEVS Nadežda, ārste.
                Sk. Čaurs Nadežda.

GRIGORJEVS Sevastjānis, ierēdnis.
                * 1879. XII 31. Jelgavā.; S. Klaudija dz. Trofimovs.
                1906/1918. Orlas dzelzceļa kancelejas darbinieks,
                1918/1921. Valsts dzelzceļu kontroles dienestā,
                1921. Valsts kontrolē – rēķinvedis,
                1922. IV 19. Rīgas muitnīca – grāmatvedis,
                1924. X 16. vecākais eksperts,
                1926. VII 01. vecākais grāmatvedis,
                1937. IV 16. iec. par Rīgas muitnīcas importpreču nodaļas vadītāju,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 20.
                Latvijas muitas darbinieku krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-59.

GRIĶIS Jānis, amatnieks.
                * 1871. I 03. Ceraukstes pag.
                Kalēja amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 208.
                Avots: LVVA 1303-3-19-496.

GRIĶIS GRIĶEVICS Jānis Eduards, sabiedrisks darbinieks.
                 * 1893. V 19. Virbu pag.
                1917/1918. Latviešu strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1940. Tukuma aizsargu pulka mantzinis,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 2773,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu“
                Tukuma Talsu apriņķu priekšnieka kancelejas sekretārs,
                Tukuma pilsētas krājaizdevu kases valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

GRIĶĪTIS Valija dz. Polis, ārste.
                * 1900. XII 17. Adulienas pag.
                1927. XII 12. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1928. Rembates rajona ārste,
                1928/1944. Lielvārdes Rembates rajona ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-98.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GRIKMANIS Vilis Jāņa d., skolotājs,
                * 1886. IV 12. Zentenes pag., M. Marija, S. Zigrīda dz. Skrēbers – skolotāja.
                                + 1969. VI 09. Pinebergā, Vācijā
                1905. Ieguva tautskolotāja tiesības pie Cēsu pilsētas skolās,
                1905/1914. Laidzes pagasta skolas skolotājs,
                1914/1920. Krievijas armijas Pētera Lielā jūras cietokšņa rotas komandieris,
                1915. beidzis Kara skolu Maskavā,
                1920/1940. Talsu valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1926/1944. Aizsargu organizācijā, 
                1929. beidzis vidusskolu skolotāju sagatavošanas kursus pie Izglītības ministrijās,
                1936/1940. Talsu aizsargu pulka I bataljona komandieris,
                1936. V 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu”
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķīru #441,
                1944/1945. Eišbekas latviešu pamatskolas skolotājs, Vācijā,
                1946/1948. Falkenbergas latviešu ģimnāzijas skolotājs,
                1958/1966. Pinebergas latviešu papildskolas pārzinis,
                Talsu sadraudzīgās biedrības valdes loceklis,
                Talsu valsts ģimnāzijas trūcīgo skolēnu palīdzības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-126., 1640-1-520-49.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                „Londonas Avīze’ #1196/1969.

GRIMMS Oskars Jāņa d., skolotājs.
                * 1883. XI 17. Skaņkalnes pag.; M. Karlīna dz. Krieviņš, S. Lība dz. Palkavnieks.
                                +1959. XII 27. Rīgā
                1903. beidzis Valmieras pilsētas skolu,
                1905. ieguva skolotāja tiesības pie Rīgas mācības apgabalā,
                1905/1909. Katlakalna draudzes skolas skolotājs,
                1909/1915. Rīgas pilsētas pamatskolas skolotājs,
                1915/1919. Tērbatas un Pēterpils bēgļu skolas skolotājs,
                1919/1938. Rīgas pilsētas “Valda Zālīša” pamatskolas skolotājs,
                1925. beidzis Latvijas Universitātes pedagoģisko nodaļu,
                1938/1940. Rīgas pilsētas “Teodora Zeiferta” 17. pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots: Atzinības Krusta V šķīru # 401,
                1960. I 03. Meža kapos Rīgā.
                Latvijas skautu centrālās organizācijas līdz dibinātājs,
                Jaunatnes Sarkana Krusta valdes loceklis,
                Nacionālās skolotāju organizācijas biedrs.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-99.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                „Latvis’ #2848/1931.

GRĪNBERGS Aleksandrs Kriša d., skolotājs.
                * 1879. III 11. Ilzenes pag.; M. Kristīne, S. Johanna dz. Balodis.
                Beidzis Zeltiņu draudzes skolu,
                1903. ieguvis pirmmācības skolotāja tiesības pie Valkas pilsētas skolās,
                1902/1906. Zeltiņu pagasta skolas skolotājs,
                1906. Ilzenes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4107,
                1940. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-95.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GRĪNBERGS Alfrēds Krišjāņa d., mācītājs.
                * 1883. X 27. Bukaišu pag.; M. Anete; S. Milda dz. Dērmanis. + 1960.
                Beidzis Ev. lut. baznīcas teoloģijas institūtu,
                1926. IV 18. ordinēts,
                1926/1944. Skrundas ev. lut. draudzes mācītājs.             
                1931/1940. Kuldīgas iecirkņa prāvests.
                1934/1940. Kuldīgas aizsargu pulka mācītājs,
                1939/1940. Rotas (V) mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-283, 1640-1-26-47.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“ R., 1942.

GRĪNBERGS Alfrēds, arhitekts.
                * 1893. VIII 19.
                1926. II 06. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GRĪNBERGS Anna dz. Zīle, ārste.
                * 1903.
                1931. Beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Liepājā, Rožu 34.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GRĪNBERGS Artūrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. VI 10. Naukšēnu pag.
                1924/1925. Smagās artilērijas diviziona virsnieka vietnieks,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. Valmieras VIII aizsargu pulka Naukšēnu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 1251,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Naukšēnu pagasta padomes loceklis,
                Juldurgas pasta palīg nodaļas pārzinis,
                Brīvības pieminekļa Naukšēnu pagasta komitejas priekšsēdētājs,
                Naukšēnu pagasta Doles dzirnavu īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-333.

GRĪNBERGS Arvīds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. X 11. Kursīšu pag.
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. X 01. Aizputes VI aizsargu pulka Rudbāržu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Rudbāržu pagasta valdes sekretārs,
                Rudbāržu pasta palīg nodaļas pārzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-476.;
                               LVA 1987-1-19299.

GRĪNBERGS Elvīra Anna dz. Zīle, ārste.
                * 1903. V 17. Vārmes pag.
                1931. Beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1932/1934. Liepājas pilsētas slimnīcas ārste,
                1934/1940. Liepājas kara slimnīcas ārste,
                1940/1941. Liepājas apriņķa veselības nodaļas vadītāja,
                1941/1944. Liepājas pilsētas ambulances ārste.
                1941. Liepājā, Kr. Barona 19-4.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-96.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GRĪNBERGS Elza, ārste.
                * 1909. XII 03. Līgatnes pag.
                1938. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1939. Dubultu slimnīcas ārste,
                1940. Dubultu slimnīcas zobārsts,  
                1940/1944. Brīvā praksē,
                1941. Kalnciema 24-1.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-110.

GRĪNBERGS Ernests Ernesta d., zvērināts advokāts.
                *1882. V 16. Tukumā; M. Anna d. Treibergs, S. Elza dz. Leitendorfs.
                                + 1965. VIII 11. Cēsīs.
                Beidzis Tukuma pilsētas skolu,
                1907/1911. beidzis Maskavas Universitāti, cand. jur.,
                1912/1916. zvērināta advokāta palīgs Rīgā,
                1916/1917. Pasta un telegrāfa pārvaldes juriskonsults Petrogradā,
                1917/1918. iecirkņa miertiesnesis Carskoje Selo,
                1918. Rīgas apgabaltiesas prokurors,
                1919. Tieslietu tautas komisariāta darbinieks,
                1920/1932. zvērināts advokāts Rīgā,
                1920/1935. dz. Tērbatas 4-5.
                1921/1923. Latvijas zvērināto advokātu padomes loceklis,
                1928/1933. Latvijas zemnieku savienības biedrs,
                1932/ 1944. zvērināts advokāts Tukumā,
                1944/1954. Kandavas ciemā, rēķinvedis kolhozā,
                1954/1965. Cēsīs.
                Zvērināto advokātu un viņu palīgu savstarpējās palīdzības biedrības
                                priekšsēdētājs,
                Latviešu britu klubā biedrs,
                Latvijas daiļslidošanas biedrības valdes loceklis,
                Šaha biedrības valdes loceklis,
                Korporācijas  „Fraternitas Lettica” filistrs.
                Apbedīts Cēsu Meža kapos.
                Avots:       LVVA 2942-1-13725.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas advokatūra 1919.-1945.”, R., 2007.

GRĪNBERGS Fricis Andreja d., ierēdnis.
                * 1888. IV 06. Jelgavā; M. Anna, S. Eifrosinija dz. Tomašuks.
                Beidzis Jelgavas reālskolu.
                1904/1919. Krievijas rentējas un kontroles valdē,
                1919. IV 15. Valsts kases Jelgavas nodaļas grāmatveža palīgs,
                1922. IV 01. Valsts krāj un kredītbankas Jelgavas nodaļas grāmatvedis,
                1922. XI 01. Latvijas Bankas Jelgavas nodaļas grāmatvedis,
                1924. VII 01. Jelgavas nodaļas vecākais grāmatvedis.
                1927. VII 07. Jelgavas nodaļas pilnvarotājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 101.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-270.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GRĪNBERGS Fridrihs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1894. III 24. Sasmakā
                1915/1916. Rīgas II latviešu strēlnieku pulka jaunākais apakšvirsnieks,
                1916/1918. vācu gūstā,
                1919/1921. Zemgales artilērijas pulka seržants,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā, 
                1937/1940. Talsu aizsargu pulka Cēres nodaļas priekšnieks,
                Tukuma Talsu apriņķa policijas II iecirkņa Cēres pagasta policijas kārtībnieks,
                Ārlavas pagasta „Birutu” māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-46.

GRĪNBERGS Kārlis Krista d., ierēdnis.
                * 1896. VI 06. Sātiņu pag.; T. būvuzņēmējs, M. Līze, S. Ulmis.
                1921. VII 02. Finansu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta ierēdnis,
                1925. VII 03. Rīgas II nodokļu iecirkņa inspektora palīgs,
                1925. IX 17. Rīgas II nodokļu iecirkņa inspektora jaunākais palīgs,
                1927. II 26. Rīgas II nodokļu iecirkņa inspektora vecākais palīgs,
                1933. beidzis Angļu valodas institūta komercnodaļu.
                1934. II 06. Rīgas IX nodokļu iecirkņa inspektors,
                1935. X 21. iec. par Rīgas I nodokļu iecirkņa inspektoru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 24.
                Rīgas nodokļu inspektoru apspriedes priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-77.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GRĪNBERGS Lidija dz. Hoffmans, arhitekte.
                * 1898. VIII 31.          
                1924. I 25. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GRĪNBERGS Marija, ārste.
                Sk. Sēja Marija.

GRĪNBERGS Paulis, mežzinis.
                * 1902. IV 23. Lauberes pag.; S. Alma dz. Arājs + 1976. VII 27. Soudertonā, ASV
                1932/1933. Cēsu kājnieku pulka kaprālis,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VIII 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Jaunauces pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                Benkavas virsmežniecības Jaunauces i iecirkņa mežzinis,
                Jaunauces krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Jaunauces lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Latvijas mežkopju un meža darbinieku biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-92.;
                                „Laiks” 351/1976.

GRĪNBERGS Pēteris Miervaldis, veterinārārsts.
                * 1913. I 08. Viesītē
                1935/1936. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1939/1940. Talsu aizsargu pulka I eskadrona veterinārārsts,
                Talsu rajona veterinārārsts praktikants,
                Avots:       LVVA 1640-1-520-42.

GRĪNBERGS Rūdolfs, ārsts.
                * 1899. IV 17. Kūduma pag.
                1931. Beidzis Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1930/1944. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārsts,
                1941. Jelgavas gatvē 45.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-102.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GRĪNBERGS Teodors Ernesta d., arhibīskaps.
                *1870. IV 02. Dundagas pag.; M. Vilhelmīne dz. Kronbergs.
                                + 1962. VI 14. Eslingenē, Vācijā.
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1891/1896. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1899. V 21. ordinēts,
                1899/1907. Lutriņu draudzes mācītājs,
                1907/1934. Ventspils pilsētas un lauku draudžu mācītājs,
                1922/1923. Saeimas loceklis.
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 209,
                1929. ieguva Latvijas Universitāti Dr. theol. h. c.,
                1931. Latvijas Universitātes praktiskās teoloģijas privātdocents,
                1932. III 29. ievēlēts par Latvijas ev. lut. draudžu arhibīskapu,
                1932/1944. Latvijas ev. lut. draudžu arhibīskaps,
                1932. Latvijas Universitātes profesors,
                1933. XI 05. ievests amatā,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa II šķīru # 318,
                1944/1962. Latviešu ev. lut.  trimdas baznīcas arhibīskaps.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-95.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.,         
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                                „Students” # 14/1939.;
                                „Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas portāls”.

GRĪNBERGS Vilhelms Viļa d., farmaceits virsleitnants, provizors.
                * 1875. XI 29/17. Ventspils apr. + 1933. VI 13. Rīgā
                Beidzis Kuldīgas ģimnāziju,
                1897. X 20. Kauņas vietējas lazaretes aptiekas feldšeris,
                1898. XI jaunākais apakšvirsnieks,
                1904. II 02. Lauku 14. rezerves hospitāļa Blagoveščenskā,
                1904. V 18. Kuančenezu apvienota hospitāļa aptiekas pārzinis,
                1905. IX 25. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1906. I 01. atvaļināts,
                1909. XI 28. beidzis Maskavas Universitāti, provizors,
                1915. II 15. Apvienotā 81. evakuācijas hospitāļa aptiekas pārzinis,
                1918. VI atvaļināts,
                1925. IV 17. apstiprināts farmaceits virsleitnants pakāpē.
                Avots:       LVVA 3318-1-2029-175.;
                                „Valdības Vēstnesis” #283/1933.;
                                www.nekropole.lv

GRĪNBERGS Voldemārs Anša d., ierēdnis.
                * 1886. Sērenes pag.; M. Jūla, s. Milda dz. Ķēzis
                Beidzis Rīgas politehnikuma tirdzniecības nodaļu,
                1904/1913. Jaunjelgavas pilsētas valdes sekretārs,
                1914. Kazaņas dzelzceļa jaunbūves pārvaldes ierēdnis,
                1915/1918. Somijas II artilērijas brigādes virsnieks,
                1919. atsevišķā III bataljona virsnieks,
                1920. bruņotā IV vilciena komandieris,
                1920. tirdzniecība rūpniecības ministrijas ierēdnis,
                1925/1934. Latvijas Hipotēkas bankas prokūrists,
                1934/1940. Latvijas Hipotēku bankas direktors un galvenā direktora biedrs,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IIII šķiru # 886,
                1935/1940. Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras loceklis,
                1940. III 12. Latvijas Hipotēkas bankas galvenais direktors,
                Avots:       „Es viņu pazīstu’, R., 1939.
                               „Brīvā Zeme” # 157/1936., # 60/1940.

GRĪNBERGS GRĒNENBERGS Aleksandrs, skolotājs.
                * 1912 II 09. Salacgrīvā
                1934/1935. Ventspils kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XII 29. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Skrundas pagasta
                               aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1937. VIII 19. Skrundas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Skrundas pamatskolas skolotājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-46.

GRĪNBLATS Aleksandrs, skolotājs.
                * 1908. V 14. Medzes pag.
                Beidzis Skolotāju institūtu,
                1931/1932. Rēzeknes kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 11. Liepājas XV aizsargu pulka Gramzdas nodaļas kora diriģents,
                Gramzdas pamatskolas pārzinis.
                Avots:       lVVA 1640-1-526-237.

GRĪNBUŠS Jānis Jāņa d., tautsaimnieks.
                * 1896. IV 06. Kandavas pag.; M. Lavīze, S. Emīlija dz. Laukevics.
                Beidzis Tukuma komercskolu,
                1921/1935. Dzelzceļu virsvaldes mašīnu un materiālu iepirkšanas
                                nodaļas darbinieks,
                1930. beidzis Latvijas Universitātes tautsaimniecības fakultāti,
                1935/1939. Dzelzceļu virsvaldes mašīnu un materiālu iepirkšanas
                                nodaļas vadītājs,
                1939/1940. A/S „Latvijas kokvilna” valdes priekšsēdētājs un direktors rīkotājs,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939,
                                „Brīvā Zeme” # 10/1938.

GRĪNERS Eduards, mācītājs.
                * 1860. V 19. + 1938. I 09. Berlīnē.
                1881/1886. beidzis Tērbatas Universitāti, kand. theol.,
                1887. ordinēts,
                1887/1910. Ārlavas draudzes mācītājs adjunkts,
                1910/1927. Ādažu draudzes mācītājs,
                1927/1938. mācītājs Prūsijā, Vācijā.
                Apbedīts Berlīne.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 4/1938.

GRĪNERS Viktors Gustavs Hermanis, mācītājs.
                * 1889. XI 08.; S. Erna dz. Bergmans.
                1908/1912. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1913. VIII 04. ordinēts,
                1913/1914. Jelgavas pilsētas vikārs,
                1914/1917. Rīgas Ģertrūdes draudzes vikārs,
                1915/1917. Rīgas Lutera draudzes vikārs,
                1917/1920. Rīgas Sv. Jēkaba draudzes vikārs,
                1920/1939. Rīgas Sv. Jēkaba draudzes virs mācītājs,
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-103.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.

GRĪNERTS Kārlis, lauksaimnieks.
                *1891. III 20. Ikšķiles pag.
                1936/1940. Ikšķiles savstarpējās apdrošināšanas biedrības
                                revīzijas komisijas loceklis,
                1937. bij. Ikšķiles pagasta valdes revīzijas komisijas loceklis,
                1937. bij. Tīnūžu piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                1939. bij. Ikšķiles lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                1937. bij. Ikšķiles ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                1937. bij. Tīnūžu meliorācijas sabiedrības valdes loceklis,
                1937. bij. Tīnūžu lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                1939. bij. Ikšķiles pagasta Neilantu māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1690-4-297.

GRIŅEVIČS Jānis, policijas kārtībnieks.
                * 1905. VI 13. Bebru pag.
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1927. smagās artilērijas pulka dižkaravīrs,
                1937. II 27. Rīgas V aizsargu pulka Kokneses pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Kokneses pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                Bebru meliorācijas sabiedrības „Alkšņu Pite” priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-114.

GRĪNFELDS Austra dz. Vārdonietis, ārste.
                * 1912. V 19.
                1937. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste,
                1940. Rīgas III poliklīnikas ārste,
                1941/1944. Centrā rajona I poliklīnikas ārste,
                1941. Tomsona 2-22.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-118.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GRĪNFELDS Fricis, mērnieks.
                * 1883. XII 20. Dundagas pag.
                1899. Beidzis Dundagas ministrijas skolu,
                1903/1906. beidzis Tiflisas mērnieku skolu,
                1907. Aizkaukāza zemes ierīcības iestāžu topogrāfs,
                1908/1910. Kijevas zemes ierīcības iestāžu topogrāfs,
                1910/1914. Maskavas lauksaimniecības institūta students,
                1912. Maskavas zemes ierīcības dienesta vecākais mērnieks,
                1914. zemes ierīkotājs,
                1915. zemes revidents,
                1915. brīvprātīgais Krievijas armijā,
                1915. beidzis:  Smagās artilērijas kursus Maskavā,
                1915. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915/1917. Smagās artilērijas kursu virsnieks,
                1917/1924. arestēts,
                1924/1925. Zemkopības ministrijas vecākais mērnieks,
                1924/1940. Latvijas mērnieku biedrībā,
                1925/1935. mērnieks revidents,
                1931.Latvijas mērnieku biedrības valdes loceklis,
                1933/1940. valdes priekšsēdētājs.
                1935/1940. Valsts kontroles dienestā,
                1939/1940. Latvijas profesiju kameras revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta IV šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-190.;
                                „Zemes Ierīcība’ # 3/1937.

GRĪNFELDS Indriķis Jura d., mežzinis.
                * 1880. V 02. Kursīšu pag.; S. Lība
                1918. XI 18. Meža departamenta Kursīšu mežniecības virsmežzinis,
                1921. IX 15. Kursīšu mežniecības pārformēta par virsmežniecību,
                1922. II 01. Kursīšu virsmežniecības III šķiras iecirkņa mežzinis,
                1927. IV 16. Kursīšu virsmežniecības II šķiras iecirkņa mežzinis,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4179,
                1941. VI 14. Deportēts.
                Avots:       LVVA 1303-2-76- 136.;
                               LVA 1987-1-20096.

GRĪNFELDS Rūdolfs Jēkabs, sabiedrisks darbinieks,
                 * 1900. V 24. Dzirciema pag.
                1920/1922. Siguldas kājnieku pulka kaprālis,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1940. Tukuma aizsargu pulka Dzirciema nodaļas priekšnieks,
                1932. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Lamiņu pasta nodaļas pārzinis,
                Dzirciema savstarpējās apdrošināšanas biedrības grāmatvedis,
                Dzirciema pagasta valdes un padomes loceklis,
                Dzirciema ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Lauksaimniecības biedrības ‚Zeme un saule“ valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

GRĪNFELDS Zelma, ārste.
                * 1908. IX 03. Rīgā
                1932. beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1933/1935. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes sieviešu klīnikas ārste,
                1936. Daugavpils apriņķa slimnīcas ārste,
                1936/1940. Liepājas kara slimnīcas ārste,
                1936/1944. Liepājas pilsētas slimnīcas ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-117.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GRĪNFOGELS Alma, ārste.
                Sk. Zvejnieks Alma.

GRĪNLAUBS Raimunds, notārs.
                * 1909. V 02. Liepājā
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927/1935. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Saldus pilsētas nodaļas
                               vada komandieris,
                1935/1940. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Bataljona (II) adjutants,
                1938. XI 16. Apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 488,
                Saldus pilsētas notāra palīgs.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-124.

GRĪNS Jēkabs Aleksandrs Jēkaba d., kapteinis.
                * 1895. VIII 15. Biržu pag.; M. Anna, S., Alīde Dz. Cerbuls
                                + 1941. XII 25. Astrahaņā, Krievijā
                1914. beidzis Cēsu reālskolu,
                1915. beidzis Kara skolu Maskavā,
                1916. III 30. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 03. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 10. Papildu 38. Rotas komandieris,
                1916. VII 23. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. V 01.,
                1916. VIII 03. izgāja 38. maršrotas komandieris,
                1916. VIII 23. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VIII) komandieris,
                1916. XII 17. nodeva Rotas (VIII) komandiera pienākumus,
                1917. I 01. Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieks,
                1917. III 13. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. XII 23.,
                1917. V 18. izgāja no pulka,
                1917. V 20. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka virsnieks,
                1917. VII 06. A.F.P. pārvietots uz Vidzemes latviešu strēlnieku pulku,
                1917. XII 01. skaitās pulka sastāvā,
                1919. Atsevišķā VII bataljona Skolnieku (Cēsu) rotas komandieris,
                1919. VI 05. Cēsu kājnieku pulka (VIII) komandieris,
                1919. VIII 02. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (VII) komandieris,
                1919. IX 20. Armijas Virspavēlnieka štāba Operatīvas daļas Informācijas
                                nodaļas virsnieks,
                1921. X 04. Galvenā štāba Apmācības daļas virsnieks,
                1921/1922. „Latvijas Kareivis” redaktors,
                1923/1925. „Latvijas Kareivis” redaktors,
                1924. III 11. Armijas komandiera štāba virsnieks,
                1924. IV 28. Galvenā štāba Administratīvas daļas virsnieks,
                1930. I 30. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2244,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1640,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. X 20. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (VIII) vada komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa III šķiru #3,
                1939. XI 11. Armijas štāba Apmācības daļas Nodaļas priekšnieks,
                1939. XII 15. Armijas štāba Audzināšanas daļas nodaļas priekšnieks,
                1940. VII 10. skaitās kapteinis pakāpē ar izd. 1933. XII 07.,
                1940. IX 2. Armijas štāba Administratīvas daļas virsnieks,
                1941. VI 15. apcietināts, dzīvo Zaubes #2-4, Rīgā.
                Apbalvots ar Lietuvas Gedemina ordeņi.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 1528-1-17-1000, 1640-1-522-106, 4254-1-28-154.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle 20.05.1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #91/1916.;
                                                #186/1916., #194/1916., #221/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #275/1916, #280/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles # 368/1916, # 1/1917.,
                                                # 86/1917., # 149/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                                „Latviešu strēlnieks”, lpp 1855.;
                                „Tēvija” #30/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs 33367.

GRĪNSTEINS Dāvids, farmācijas kandidāts.
                * 1899. I 13.
                1932. V 28. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GRĪNŠTEINS Jevgēnija, ārste.
                Sk. Krecers Jevgeņija

GRĪNTĀLS Fricis (Jānis) Viļa d., leitnants.
                * 1891. V 26. Kuldīgā
                1912/1918. Krievijas armijas podpraporščiks,
                1918. XI 22. Latvijas armijas leitnants,
                1919. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1921. IV 01. Ventspils kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. II 39. Degradēts par leitnantu izd. 1919. XI 14.;
                1924. VII 18. atvaļināts,
                1925. III 01. Liepājas muitas jaunākais muitas uzraugs,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1935. bijis Rīgas termiņ cietuma priekšnieka palīgs,
                1935/1937. Tukuma cietuma priekšnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1940. Jēkabpils cietuma priekšnieks,
                1937. VI 02. Jēkabpils IV aizsargu pulka štāba rotas rezerves vada komandieris,
                1939. IV 17. Štāba rotas saimniecības vada komandieris,
                Apbalvots ar sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-156.;
                               „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                               „Valdības Vēstnesis #51/1925.;”
                               „Rīts” #340/1935.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis” #16/1937.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #3363.

GRĪNTĀLS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. VI 23. Lazdonas pag.
                1919/1921. Valmieras kājnieku pulka kaprālis,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1922/1927. Madonas IX aizsargu pulka aizsargs,
                1923. XI 30. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1937. XII 04. Rīgas V aizsargu pulka Lēdmanes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Jumpravas pagasta Lāču māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-12-522-96.

GRINTALS Kārlis, farmaceits leitnants.
                * 1892. II 01.
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 23. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (III) farmaceits,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Drustu aptiekas farmaceits.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

GRINUPS Aleksandrs, ārsts.
                * 1890.
                1917. beidzis Maskavas Universitāti, iekšķīgās un plaušu slimībās,
                1938. Merķeļa 7.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GRINUPS Pauls Jura d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1864. XI 01. Birzgales pag. + 1940. II 02.
                1885. beidzis Vecsātu zemkopības skolu,
                1890/1904. Kaukāzā,
                1904/1908. Krimā,
                1908/1940. Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības biškopības instruktors,
                1920/1936. Latvijas biškopības Centrālbiedrības priekšnieks,
                1920/1935. Mēnešraksta „Latvijas Biškopis” redaktors,
                1922. Vecberu biškopības un dārzkopības skolas dibinātājs,
                1927. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 289,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1877,
                Vecsātu zemkopības skolas audzēkņu biedrības dibinātājs,
                Apbedīts meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-13.;
                               „Latvijas valsts darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Jaunākās Ziņas” # 29/1940.

GRĪNVALDS Alise dz. Zariņš, farmācijas kandidāte.
                * 1908. III 20.
                1935. I 12. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GRĪNVALDS Feliks, praporščiks.
                *1888. III 19. Dubultos + 1916. V 19. Tartu
                1915. IX 15. Beidzis: Aleksandra kara skolu,
                1915. X 16. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1915. X 25. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. I 04./II 06. Mācības komandasdas priekšnieka v. p. i.,
                1916. I 16. Rotas (IX) komandieris,
                1916. I 18. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1916. IV 24. piekomandēts bataljona saimniecības daļai,
                1916. V 19. miris no plaušu iekaisuma.
                Avots:      Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #1/1915., #10/1915.,
                                                #6/1916., #16/1916., #39/1916., #115/1916.,
                                                #144/1916., #195/1916.

GRĪNVALDS Fricis Ģirta d., ierēdnis.
                * 1884. VIII 05. Palsmanes pag.; M. Lība, S. Zelma dz. Šnikvalds.
                1903/1913. Talsu rentēja,
                1914/1915. Jelgavas rentēja,
                1916/1917. Krievijā rentēja,
                1919. IV 05. Valsts kases Talsu nodaļas priekšnieks,
                1922. IV 01. Latvijas krāj un kredītbankas Talsu nodaļas priekšnieks,
                1922. XI 01. Latvijas Bankas Talsu nodaļas priekšnieks,    
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 35.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-121.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GRĪNVALDS Leonija Anna dz. Oše, ārste
                Sk. Oše Leonija Anna. 

GRĪNVALDS Marta, ārste.
                * 1911. VII 03. Ērģemes pag.
                1940. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Valsts Strenču psihiatriskās slimnīcas ārste,
                1941. Jēkabpils pilsētas skolas ārsts,
                1941/1944. Sērenes rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-95.

GRĪNVALDS Pauls, namīpašnieks.
                *1877. IX 01. Raunas pag.
                1929/1940. Namīpašnieks Miera 14, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1615-4-1265.

GRĪSLIS Arnolds Žaņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1911. II 04. Saldus pag.
                1933/1934. Armijas štāba rotas kaprālis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VI 29. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Lutriņu pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1939. IX 01. Lutriņu pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts, dz. Lutriņu pagasta Alpos.
                Avots:      LVVA 1640-1-526-61.;
                               LVA 1987-1-17748.

GRĪSLIS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1886. II 16. Lielezeres pag.
                1919/1920. Dobeles kājnieku pulka karavīrs,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi # 50,
                1929. II 12. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Cieceres Brocēnu pagastu aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1931. II 17. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 1012,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Cieceres pagasta Imantas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-54.;
                               LVA 1987-1-20036.

GRĪSLIS Paulīne, skolotāja.
                * 1891. V 30.
                1912. beigusi Rīgas “Maldoņa” ģimnāzijas pedagoģisko klasi,
                1915/1917. Cēsu bēgļu apgādāšanas skolas skolotāja,
                1917/1922. Cēsu “M. Nejas” ģimnāzijas skolotāja,
                1922/1925. Cēsu pilsētas sieviešu ģimnāzijas skolotāja,
                1915/1940. Cēsu pilsētas pamatskolas skolotāja,
                1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 37.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-29.

GRĪSLĪTIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                *1894. VI 24. Neretas pag.
                Beidzis Voroņec Pļeščevjova lauksaimniecības skolu,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1935. Jēkabpils IV aizsargu pulka III bataljona adjutants,
                1935. II 01. Neretas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 29. apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Neretas pagasta valdes kancelejas ierēdnis,
                Neretas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Neretas pagasta Siksnānu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-199, 1640-1-521-199.

GRIŠĀNS Jēzups, prāvests.
                * 1891. XI 18. Bukmuižas pag. + 1988.
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru,
                Beidzis Romas Angelicum Universitāti,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. V 31. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (VII) mācītājs,
                1939 V 01. Eskadrona (I) mācītājs,
                Rēzeknes Romas katoļu Jaunavas Marijas baznīcas prāvests,
                Rīgas poļu ģimnāzijas kapelāns,
                Tipogrāfijas „Darbs un zinātne” direktors.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-374.

GRIŠĀNS Pēteris Kaetana d., ārsts.
                * 1896. I 30. Dagdas pag. + 1961. Daugavpilī
                1916. Petrogradas artilērijas rezerves karavīrs,
                1917. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917/1918. Pret aeroplānu baterijas virsnieks,
                1919. V 11. Vidzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1920. V 06. atvaļināts,
                1920. XII 05. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 109,
                1927. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Bauskas pilsētas slimnīcā,
                1939. VII 24. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba bataljona
                                Karogu rotas ārsts,
                1939/1940.Daugavpils apvienotas slimnīcas direktors,
                1939. IV 01. Bauskas mazpulka rajona ārsts,
                1940. IV 26. grīvas mazpulka rajona ārsts,
                1941. VI 14. deportēts,
                1941/1956. Krievijā,
                1956/1961. Daugavpils slimnīcas ķirurgs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-71, 1690-4-1219-6.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

GRĪVA Ņina, ārste.
                * 1916. V 10. Pēterpilī
                1942. VI 19. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1942. Lāčplēša 9-11.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-94.

GRĪVANS Maksimiliāns Hugo Friča d., mācītājs.
                * 1901. I 14. Dundagas pag.; M. Lizete; S. Berta dz. Paeglis.
                1909/1911. Beidzis Ģipkas pamatskolu,
                1912/1915. beidzis Talsu tirdzniecības skolu,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1921/1923. Bauskas kājnieku pulka kaprālis,
                1924/1928. beidzis Ev. lut. baznīcas teoloģijas institūtu,
                1928. XII 23. ordinēts,
                1928/1929. Latgales prāvesta iecirkņa vikārs,
                1929/1931. Viļānu draudzes vikārs,
                1929/1940. Balvi draudzes mācītājs,
                1931/1940. Abrenes (Jaunlatgales) aizsargu pulka mācītājs,
                1931/1935. Viļakas draudzes vikārs,
                1931/1934. Liepnas draudzes vikārs,
                1940/1944. Ģipkas draudzes vikārs,
                1940/1943. Irbes draudzes mācītājs,
                1940/1948. Kolkas draudzes mācītājs
                1944/1948. Ventspils draudzes mācītājs.        
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-285.1640-1-528-319.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                 „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

GRĪVANS Rūdolfs, farmācijas maģistrs.
                * 1893. XI 14.
                1929. V 24. beidzis Latvijas universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. XI 07. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GRĪVIŅŠ Pēteris Voldemārs, būvinženieris.
                * 1901. IV 16. Valmierā.
                1933. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GRODSALA Ēriks Mārtiņš Anša d., tiesnesis.
                Sk. Feldmanis Ēriks Mārtiņš.

GROSBAHS Arnolds Jānis Jāņa d., mācītājs.
                * 1909. V 31. Rīgā; M. Elizabete, S. Elvīra dz. Sīpols. + 2005. Melburnā, Austrālijā.
                1933. beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1933. VII 09. ordinēts par Jelgavas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1934. IV 01. apstiprināts par Ventspils draudzes mācītāju,
                1934/1944. bij. Ventspils ev. lut. draudzes mācītājs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. II 14. Ventspils II aizsargu pulka Bataljona (I) mācītājs,
                1941/1944. Piltenes iecirkņa prāvests,
                Ventspils jaunības draugu biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-533, 1640-1-520-204.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 12/1934.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GROSBERGS Eduards, arhitekts.
                * 1892. IV 15.
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GROSBERGS Oskars Mārtiņa d., rakstnieks.
                *1862. IV 01. Skultē; M. Anna.
                Beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                1899/1915. „St. Petersburg Zeitung” redaktors,
                1915/1939. „Rigasche Rundschau” redaktors,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1026,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 1190.
                Baltijas vācu progresīvas partijas dibinātājs,
                Latvijas Padomes priekšstāvs,
                Latvijas preses biedrības goda biedrs.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-100.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GROSKAUFMANIS Ādolfs Ludvigs jāņa d., kapitāns.
                * 1889. VII 03. Ezeres pag.; M. Paulīne dz. Pecholcs, S. Praskovja dz. Proņins
                                + 1976. VI 20. Rīgā
                1904/1908. Beidzis Mainovas lauksaimniecības skolu, Černigovas guberņā,
                1908/1910. Ilūkstes lauksaimniecības biedrības „Grauds” lopkopības pārzinis,
                1910/1914. Jeļizavetypoļskas 156. Kājnieku pulka jaunākais apakšvirsnieks,
                1914. Vjazemskas 115. Kājnieku pulka instruktors,
                1914. ieguva rezerves praporščika pakāpi,
                1914/1918. Malojaroslavas 116. Kājnieku pulka virsnieks,
                1919/1920. Imantas pulka virsnieks,
                1920. Imantas pulka pavēlnieks,
                1920. IX 16. – XI 23. Liepājas kājnieku pulka virsnieks,
                1920/1930. Konzums Kopdarbības nodaļas instruktors revidents,
                1930/1935. Latvijas lauksamniecības centrālbiedrības Kopdarbības
                                nodaļas vadītājs,
                1932. beidzis Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, cand. chem.,
                1935/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras Kopdarbības nodaļas vadītājs,
                1936. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                1938/1940. Žurnāla „Darbinieks” redaktors,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru 228,,
                1939. ķīmijas maģistrs,
                1940/1941. Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes asistents,
                1941/1944. Bezalkoholisko dzērienu centrāles inženieris,
                1945/1948. Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes asistents,
                1954. IV 14. Ķīmijas zinātņu kandidāts,
                1948/1957. Vecākais asistents,
                1958/1965. Rīgas politehniskā institūta docents,
                1965/1976. Neorganiskās ķīmijas institūta zinātniskais līdzstrādnieks.;
                Avots:       LVVA 1303-2-74-6.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas’, Liepājā, 1926.
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Lauksaimnieks” #14/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5029.

GROSKOPFS Marija dz. Ansbergs, skolotāja.
                * 1867. VIII 19. Ārlavas pag.
                1886. ieguvusi pirmmācības skolotājas tiesības pie Ventspils apriņķa skolās,
                1900/1915. Ventspils privātās elementārskolas skolotāja,
                1921/1936. Ārlavas pagasta Popervales pamatskolas skolotāja,
                1936. VIII 01. pensionēta.
                1936. XI 14. apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4108.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-97.

GROSMANIS Ansis, Cand. rer. merc.
                *1891. VIII 04. Rīgā +1940. II 18. Rīgā
                Beidzis Rīgas Pētera I reālskolu,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, cand. rer. merc.,
                1923/1937. Kuģniecības uzņēmumos,
                1937/1940. Nordeķu tekstila manufaktūra valdes loceklis un direktors,
                1938/1940. A/S „Kali” valdes loceklis.
                Korporācijas „Seloni’a” filistrs.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       ” Universitas” # 6/1940.;
                                „Jaunākas Ziņas” # 41/1940.

GROSMANIS Gothards, mežzinis.
                * 1900. VIII 04.
                1919/1922. Elektrotehniskā diviziona karavīrs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VI 18. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Vārmes pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Vārmes mežniecības mežzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-53.

GROSMANIS Marija, farmācijas maģistre.
                * 1911. IX 22. Sēmes pag.
                1940. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GROSS Alfrēds, mācītājs.
                * 1905. XII 13. Vircavas pag. +1983. VII 12. Jelgavā
                Beidzis Jelgavas klasisko ‘mnāziju,
                1939. IX 15. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. X 15. ordinēts,
                1939/1940. Jelgavas Annas ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts.
                1941/1944. Jelgavas Annas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1944. Jelgavas Sv. Vienības draudzes mācītājs,
                1983. VII 15. apbedīts Jalgavas Baožu kapos. 
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942., R., 1984.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 39/1939.

GROSS Vilhelmīne, ārste.
                * 1907. VIII 02. Rīgā
                1938. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1938/1944. Tērvetes valsts II slimnīcas ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-106.

GROSVALDS Fricis Ernesta d., virsleitnants.
                * 1895. IX 30. Nurmuižas pag.; Katrīna, S. Līna dz. Kalniņš.
                Beidzis Talsu pilsētas skolu,
                1915. IX 17. Rezerves 179. Kājnieku pulka karavīrs,
                1916. V 21. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) strēlnieks,
                1917. I 23. Dorogobušas 143. Kājnieku pulka karavīrs,
                1917. IV 29. Latviešu strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1917. V 08. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. X 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. X 31. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 11. piekomandēts pulka štābam,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1919. I 07. Cēsu II bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 08. Ventspils kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. XI 05. Rotas (V) komandieris,
                1920. III 12. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. I 09.,
                1920. XII 03. Rotas (IX) komandieris,
                1921. II 23. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1921. IV 27. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1922. I 09. Rotas (IV) vada komandieris,
                1925. III 05. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1933/1940. Talsu aizsargu pulka II bataljona komandieris,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa krustu,
                Vandzenes pagasta vecākais,
                Vandzenes kultūras biedrības valdes loceklis,
                Talsu apriņķa pagastu pašvaldības sadarbes apvienības valdes loceklis,
                Vandzenes pagasta „Plaušu” māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-47, 5601-1-2213.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 329/1917., # 371/1917.
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.,
                                „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā, 1939.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1218.

GROŠINSKIS Viļums, inženieris mežkopis.
                * 1906. X 04. Olaines pag.
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. Beidzis Latvijas Universitāti, inženieris mežkopis,
                1933/1934. Valmieras kājnieku pulka kaprālis,
                1936. XII 14. Rīgas V aizsargu pulka Mangaļu pagasta aizsargu nodaļas
                               vada komandieris un šautuves pārzinis,
                Rīgas pilsētas Mangaļu mežniecības mežzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-113.

GROTĀNS Oto Pēteris Jāņa d., privātdocents.
                *1901. VII 21. Biržu pag. [Atis]; M. Anna, S. Ksenija dz. Ulpe.
                1908/1922. Beidzis Salas pagasta skolu,
                1932. beidzis Latvijas Universitāti, dabas zinātņu kandidāts,
                1929/1934. Latvijas Universitātes Matemātikas un dabaszinātņu
                                fakultātes subasistents,
                1937. ievēlēts par salīdzināmās anatomijas un eksperimentālās
                                zooloģijas katedras privātdocentu.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Salas pagasts laiku lokos”, Salas pag., 2007.

GROTIŅŠ Miķelis Fridriķa d., tālbraucēju kapteinis.
                *1883. X 03. Ādažu pag.; M. Ida, S. Henriete dz. Meiers.
                                + 1950. VIII 11. Rīgā
                1907. Beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1909. beidzis Pēterburgas jūra skolotāju kursus,
                1910/1912. Lubezeres jūrskolas skolotājs,
                1912/1921. Rostova pie Donas jūrskolā,
                1921/1929. V. Olava komercskolā,
                1929/1936. Liepājas jūrskolas direktors,
                1936/1944. Kr. Valdemāra jūrskolā,
                1936. IV 07. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1832,
                1948/1950. Rojas ostas priekšnieks,
                Jūras aizsargu diviziona komandieris,
                Latvijas kuģu īpašnieku savienības sekretārs,
                Rīgas Latviešu biedrības jūrniecības nodaļas sekretārs.
                Avots:       „Jūrnieks“ #10 /1933.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                Arvja Popes arhīvs.

GRŪBE Dāvis, ārsts.
                * 1886. III 16. Smiltenes pag.
                1926. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1926/1927. Pampāļu rajona ārsts,
                1927/1944. Drustu rajona ārsts,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VII 25. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (III) ārsts,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-132, 1640-1-525.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GRŪBE Jūlijs Jēkabs, mežzinis.
                * 1902. V 01. Kokmuižas pag.
                1923/1925. Valmieras kājnieku pulka seržants,
                1930/a940. Aizsargu organizācijā,
                1936. V 01. Daugavpils XVII aizsargu pulka Kapiņu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 26. Kapiņu pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Rušonas virsmežniecības III iecirkņa mežzinis,
                Kapiņu pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-73.

GRŪBE Kārlis, lauksaimnieks.
                *1894. II 28. Ikšķiles pag.
                1936/1940. bij. Ikšķiles savstarpējās apdrošināšanas biedrības
                                revīzijas komisijas loceklis,
                1937. bij. Ikšķiles krājaizdevu sabiedrības „Jugla“ valdes loceklis,
                1939. bij. Ikšķiles pagasta Birznieku māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1690-4-2972.

GRUNDANS Jāzeps, lauksaimnieks.
                * 1895. XII 15. Viļānos
                Cukurbiešu audzētājs Viļānu pagasta “Murjānos”,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 89.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-242.

GRUNDBERGS Gerhards, ārsts virsleitnants.
                * 1903. VI 16. Valtaiķu pag.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimības,
                1930. IX 02. Liepājas kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1931. VIII 01. – XII 31. Daugavpils kājnieku pulka ārsts,
                1931. IX 01. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē, sanitārais virsnieku vietnieks,
                1932/1933. Rīgas kara slimnīcas ausu, deguna un kakla slimības nodaļas ārsts,
                1933. XI 16. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1933/1939. Liepājas kara slimnīcas ausu, deguna un kakla slimības nodaļas ārsts,
                1940. II 29. Jelgavas kara slimnīcas vecākais ordinators,
                1940. XI 16. pārvietots uz Sarkanas Armijas Jelgavas kara hospitālī,
                1941. I 06. atvaļināts,
                1941/1943. Jelgavas poliklīnikas ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-92;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5755.

GRUNDE Jēkabs Aleksandrs Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. IX 27. Baldones pag.
                1920/1921. Kara saimniecības pārvaldes Darba bataljona rakstvedis,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. III 15. Rīgas V aizsargu pulka Baldones pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. Deportēts, dzīvo Parka ielā # 5, Baldonē,
                Baldones sēravotu labierīcības un namīpašnieku biedrības Revīzijas
                               komisijas priekšnieks,
                Baldones meliorācijas sabiedrības Lipšu Celmi valdes loceklis,
                Baldones mednieku biedrības priekšsēdētāja biedrs,
                Baldones pagasta lapsēnu māju īpašnieks,
                Baldones pagasta Bērzumnieku koku zāģētavas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-92.;
                               LVA 1987-1-16407.

GRUNDMANIS Augusts, būvinženieris.
                * 1904. III 15.
                1935. V 23. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GRUNDMANIS Marija, ārste.
                * 1905. V 11. Krievijā
                1936. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1936/1937. Rīgas Aleksandra augstuma slimnīcas ārste,
                1937/1943. Medņu rajona ārste,
                1943/1944. Salgales rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-133.

GRUNDULS Jānis, priesteris.
                *1843. VII 03. Ķeišu pag. + 1932. VIII 23. Piltenē
                1865/1866. skolotājs Rīgā,
                1866/1869. skolotājs Dobelē,
                1869. VIII 18. iesvētīts par priesteri Cēsu draudzē,
                1880. VII 25. Sausnejas draudzes priesteris,
                1881. XI 25. Lielvārdes draudzes priesteris,
                1885. VI 20. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1889. V 02. Ērgļu draudzes priesteris,
                1893. XII 28. Talsu draudzes priesteris,
                1905. V 05. Piltenes draudzes priesteris,
                1932. bij. Piltenes draudzes priesteris,
                1932. VIII 30. apbedīts Pokrova kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-19.,
                               „Jaunā kās Ziņas # 193/1932.

GRUNDULS Karps, priesteris.
                *1869. IX 04. + 1932. X 19.
                1883. beidzis Rīgas garīgo semināru.
                1889. VII 15. iesvētīts par priesteri pie Vecslacas draudzēs,
                1912. VII 17. Valmieras iecirkņa prāvests,
                1915. apbalvots: Sv. Elizavetes savienības Goda zīmi,
                1918. Vecsalacas un Ainažu draudžu priesteris,
                1932. t. p. amatā.
                1932. X 24. apbedīts Pokrova kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-20.;
                                „Jaunākas Ziņas’ #239/1932.

GRUNDULIS Valdis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1913. VII 31. Barkavas pag.
                1935/1936. Bauskas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 07. Madonas IX aizsargu pulka Mētrienas aizsargu nodaļas
                               vada komandieris,
                Mētrienas pamatskolas pārzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-68.

GRUNTE Jānis Pētera d., kapteinis.
                * 1893. XII 21. Vestienas pag. + 1942. IV 14. Krievijā.
                Beidzis Jaunjelgavas pilsētas skolu,
                1914. Rezerves artilērijas I diviziona karavīrs,
                1915. Pēterhofas III praporščiku skolas junkurs,
                1915. VIII beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VIII Dmitrovskas 444. Kājnieku pulka virsnieks,
                               paaugstināts  poručiks pakāpē,
                1919. arestēts,
                1919. Sarkanā armijā,
                1919. VI 07. Apsardzības (VIII) rotas virsnieks,
                1919. VIII 09. Rēzeknes kājnieku pulka Mācības bataljona Rotas (I)
                              
                1920. VIII 06. Rotas (V) komandieris, vada komandieris,
                1921. III 14. Rotas (II) komandieris,
                1921. IV 01. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1921. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 672,
                1922. IX 29. Jātnieku pulka Eskadrona komandieris,
                1925. Diviziona (II) komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1929. VI 28. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1607,
                1930. IV 02. atvaļināts,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IX 15. Rīgas V aizsargu pulka Jātnieku diviziona komandieris,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 192 ar šķēpiem,
                1941. apcietināts,
                1942. II 07. Piespriests nāves sods,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru par drošsirdību,
                Sidgundas pagasta Vildenu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-95.;
                               „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                               „Jātnieku pulka 10. gadu”, R., 1929.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               „Tēvija” # 16/1941.
                               V. Eichenabauma arhīvs # 1184.

GRUNTS Aleksandrs Jāņa d., jurists.
                * 1911. IV 03. Liepājā; M. Alma dz. Kanderāte.
                1929. beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                1929/1938. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1929/1932. Kooperatīva Kandava grāmatvedis,
                1932. Kandavas miertiesā tiesu amatu kandidāts,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1940. Liepājas apgabaltiesas I iecirkņa miertiesneša sekretārs,
                1939 III 27. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona adjutants,
                1941. deportēts,
                Pēc kara Valsts bankas Jelgavas nodaļas inspektors.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-236.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

GRUZINS Hermanis, būvinženieris.
                * 1904. VI 19.
                1933. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GRUŽĀNS Artūrs, būvinženieris.
                * 1910. I 02. Balvu pag.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

GULBIS Alfrēds, mācītājs.
                * 1913. VII 19. + 1972.
                1940. XII 08. ordinēts,
                1935/1942. Jelgavas Vienības ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
                1942. pieteicas Brīvprātīgo vienībā.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 5/1942.

GULBIS Alma dz. Balodis, ārste.
                * 1884.
                1918. beigusi Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Ģertrūdes 40.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GULBIS Alvīne, farmācijas kandidāte.
                * 1904. I 13. Braslavas pag.
                1936. V 23. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GULBIS Eduards, skolotājs.
                * 1887. XI 25. Tukumā [Edgars Ardens] ; S. Anna dz. Liepiņš
                                + 1976. VI 05. Čikāgā
                1913. beidzis Tērbatas Universitātes filoloģijas fakultāti,
                1913/1916. Jelgavas ģimnāzijas skolotājs,
                1916/1918. Vezenbergas vīriešu ģimnāzijā,
                1918/1919. Latviešu izglītības biedrības vidusskolā,
                1920/1921. Rīgas 1. valsts ģimnāzijā,
                1921/1925. Rīgas pilsētas 3. vidusskolā,
                1925/1940. Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijas skolotājs.
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķīru #435.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-155.
                                „Laiks” #49/1976.

GULBIS Eduards Vilhelms Eduarda d., virsleitnants.
                * 1894. I 27. Kocienas pag.
                1916. IV Tērbatas kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1916. VI 09. Odesas kara skolas junkurs,
                1916. XII 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 13. Rezerves 244. kājnieku pulka Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1917. II Rezerves 15. kājnieku pulka virsnieks,
                1917. IV 14. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. beidzis Tranšeju lielgabalu virsnieku kursus,
                1917. XI Darba (XIII) rotas komandieris,
                1917. XII 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. VI 01.,
                1918. atvaļināts,
                1919. VI 09. Cēsu apriņķa komandantūras virsnieks,
                1919. VII Drustu iecirkņa komandants,
                1919. VIII 20. Veselauskas iecirkņa etapa komandants,
                1919. XII 22. Latgales (III) papildu bataljona Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1919. XII 29. Rotas (XIII) komandieris,
                1920. I 08. Bauskas kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1921. III 12. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1931. IX 28. Cēsu X aizsargu pulka bataljona (I) komandieris,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2792,
                Apbalvots ar Aizsardzības biedrības medalu,
                Kārļu pagasta Dārzleju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525, 5601-1-2259, 2250.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 118/1917.,
                                               # 364/1917.

GULBIS Ernests, skolotājs.
                * 1888. III 17.
                1917/198. Zemnieku savienības darbinieks,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas sociāldemokrātiskā
                                strādnieku partija.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.

GULBIS Jānis, tautsaimniecību zinību kandidāts.
                * 1884. II 12. Mežotnes pag.; S. Zina dz. Golnenko.
                1915/1918. Krievijas armijā – poručiks.
                1918/1927. Dzelzceļu virsvaldē,
                1927. V 18. Rīgas muitnīcas darbvedis,
                1927. XII 16. Muitas departamenta kandidāts uz eksperta amatu,
                1928. VIII 01. Rīgas muitnīcas jaunākais eksperts,
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, tautsaimniecību zinību kandidāts,
                1930. V 01. eksperts,
                1935. II 01. vecākais eksperts,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 36.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-49.

GULBIS Jēkabs, amatnieks.
                * 1893. X 11. Kuldīgas apr.
                Miesnieka amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības miesnieku sekcijas vecākais,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 204.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-488.

GULBIS Jūlijs, ierēdnis.
                * 1888. I 21. Brenguļu pag.[pseidonīms Valters];  S. Marija dz. Jātnieks.
                                + 1964. V 16. Rīgā
                 Beidzis Čerņajeva reālskolu Pēterburgā,
                1915/1918. Krievijas armijā, Lauku saimniecības valde Pleskavā,
                1919. Rezerves bataljona Rīgā,
                1919. Siguldas kājnieku pulkā,
                1920. Galvenā štāba Mobilizācijas nodaļas vecākais rakstvedis,
                1920. XI 12. Darba ministrijas III šķiras darbvedis,
                1921. II 01. Darbvedis I šķiras,
                1924. XI 01. Starptautiskā darba biroja vadītājs,
                1925. IV 17. Darba ministrijas sekretariāta darbvedis, mājas pārzinis,
                1926. XII 18. Tautas Labklājības ministrijā,
                1931. V 05. vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis Nelaimes gadījumu
                                apdrošināšanas nodaļā,
                1933. IX 07. ministrijas sekretārs,
                1934. X 24. Rajona II darba inspektors,
                1935. X 30. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1793.
                Avots:       LVVA 1303-2-60-8.;
                                „Rīgas Balss” #117/1964.

GULBIS Kārlis, skolotājs.
                * 1875. XII 03.
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latvijas sociāldemokrātiskā
                                strādnieku partija,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas sociāldemokrātiskā
                                strādnieku partija.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922., 1925.

GULBIS Kristīna dz. Skribe, ārste.
                * 1899.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Kuldīgas apr., Kabilē.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GULBIS Laura, ārste.
                Sk. Neibergs Laura.

GULBIS Ludvigs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1890. VIII 22. Kokmuižas pag.
                1920. Vidzemes Latgales gūstekņu nometnes rakstvedis,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. IV 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Kocēnu (Kokmuižas) pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1933. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kocēnu pagasta padomes loceklis,
                Kocēnu pagasta Glumas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-339.;
                               LVA 1987-1-17164.

GULBIS Marija dz. Leipcigs, ārste.
                * 1903.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimības,
                1938. Kr. Barona 37.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GULBIS Marta, farmācijas kandidāte.
                * 1911. II 24.
                1935. V 25. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GULBIS Olga dz. Rulītis, ārste.
                * 1898. XI 21. Alsviķu pag. + 1990. I 01. Kanzasā, ASV
                1926. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1926/1927. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1927/1928. Cīravas Dzērves rajona ārste,
                1928/1944. Raiskuma Lenču Vaidavas rajona ārste,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VIII 17. Cēsu X aizsargu pulka Štāba aizsardzū pulciņa ārste,
                1939. XI 29. Rotas (II) ārste,
                1941. Cēsīs, Gaujas 14.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-125, 1640-1-525.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GULBIS Oskars, strādnieks.
                * 1906. II 25.
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Strādnieku un
                                zemnieku frakcija.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1931.

GULBIS Osvalds, mācītājs.
                * 1910. XII 26. + 1979.
                1936. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1936. VII 12. ordinēts par Jelgavas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1939. VI 15. bij. Bauskas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1939. VI 15. apstiprināts par Jelgavas Mārtiņa Lutera draudzes mācītāj,
                1938/1944. Jelgavas Trīsvienības ev. lut. draudzes mācītājs.             
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“ R., 1942.;
                                “Svētdienas Rīts” # 30/1936., # 26/1939.

GULBIS Pēteris Mārtiņa d., mācītājs.
                * 1892. VII 15. Lēdurgas pag.; M. Anna, S. Zinaīda dz. Zebauers. + 1941.
                1910/1914. Beidzis Sv. Jāņa diakonu institūtu Rēvelē,
                1914/1917. Krievijas armijas medicīnas feldšeris,
                1922. IV 13. ordinēts,
                1923/1927. Tērvetes (Kalna muižas) draudzes vikārs,
                1923/1939. Penkules draudzes vikārs, mācītājs,
                1923/1924. Dalbes draudzes vikārs,
                1927/1936. Celmenieku Pampāļu draudzes vikārs,
                1927/1929. Sniķeres draudzes vikārs,
                1929/1939. Vecmuižas (Vecumnieku) ev. lut. draudzes mācītājs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1940. Mēnešraksta „Klusā Brīdī” redaktors,
                1937. I 01. iecelts par Penkules draudzes mācītāju,
                1937. I 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Eskadrona (V) mācītājs,
                1937. Penkules draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-287, 1640-1-527-94.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                               „latviešu periodika”, R., 1988.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 47/1936., # 20/1937.

GULBIS Žanis, skolotājs.
                *1907. XI 27. Annenieku pag.
                1933/1934. Zemgales divīzijas pārvaldes kaprālis,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1940. Tukuma aizsargu pulka Remtes nodaļas kora diriģents,
                Remtes pamatskolas pārzinis,
                Remtes pagasta lauksaimniecības biedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

GULBĪTIS Jūlijs Andreja d., kooperators.
                * 1878. II 10.; M. Made, S. Alma dz. Rezovskis. + 1967.
                Beidzis Pēterburgas skolotāju semināru,
                1902/1917. Skolotājas Pēterpilī, Rēvelē un Jēkab miestā,
                1917/1920. Bēgļu apgādāšanas darbā,
                1920/1933. Centrālbiedrības valdes loceklis,
                1923/1934. Kaucmindes mājturības semināra dibinātājs un direktors, skolotājs,
                1931/1934. žurnāla „Mazpulks” redaktors,
                Piensaimnieku centrālās sabiedrības valdes loceklis un priekšsēdētājs,
                Savstarpējās apdrošināšanas centrālās savienības valdes loceklis,
                Kooperatīvu kongresu padomes loceklis,
                Tautas bankas valdes loceklis,
                Centrālās sabiedrības „Turība” padomes loceklis.,
                1943. dzīvo Viesienas pagasta Rapšos.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 34/1943.

GULĒNS Aleksis Pētera d., cand. phil., skolotājs.
                *1875. IV 06. Zelgauskas pag.; M. Margrieta, S. Jūlija dz. Grauze. +1940. I 28. Rīgā
                Beidzis Zelgauskas pagasta skolu,
                Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1899/1903. Beidzis Pēterpils vēstures un filoloģijas institūtu,
                1903/1920. Arzamasa pilsētas reālskolas skolotājs, Bugas skolas
                                reālskolas direktors,
                1920/1929.  Valsts pieaugošo vidusskolas, Valsts tehnikuma,
                                Jaunatnes sieviešu vidusskolas skolotājs,
                1929/1940. Rīgas valsts I vidusskolas inspektors un direktors.
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1054.,
                Korporācijas „Fraternitas Metropolitana” filistrs,
                Latvijas skolotāju biedrības biedrs,
                Latvijas vidusskolas skolotāju kooperatīva biedrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Universitas” # 4/1940.

GULĒNS Mirdza dz. Jurjans, ārste.
                * 1911. II 11. Rīgā; V. Voldemārs, ārsts.
                1937. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1937/1939. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste.
                1938. Brīvības 186.,
                1941. Zasas doktorātā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-124.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GULĒNS Voldemārs, ārsts.
                * 1910. X 16. Krievijā; S.Mirdza, ārste. + 1980. III 01. Londonā, Kanādā
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1937/1939. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1939/1944. Zasas rajona ārsts,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 15. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (III) ārsts,
                Latvijas Sarkanā Krusta Slates veselības kopšanas punkta vadītājs,
                Korporācijas Fraternitas Metropolitana filistrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-123, 1640-1-521-152.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                               „www.nekropole.lv”

GULMANIS Adele, skolotāja.
                * 1899. VII 06. Irlavas pag.
                1938/1940. Ogres pilsētas pamatskolas skolotāja,
                1938. IV 09. iecelta par Ogres pilsētas 819. Mazpulka vadītāja palīdzi.
                Ogres Aizsargu nodaļas aizsardžu pulciņa aizsardze.
                Avots: LVVA 1690-4-819.

GUNBINA Natālija dz. Manas, ārste.
                * 1888. XI 17. Ropažu pag.
                1917. VI 30. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1917/1918. Tērbatas infekcijas kara aizmugures lazaretes ārste,
                1918/1920. Orlas pilsētas skolas ārste,
                1920/1921. Kurskas pilsētas ambulances ārste,
                1921/1924. Kursīšu pagasta ārste,
                1924/1928. Mālpils pagasta ārste,
                1928/1944. Ērģemes Omuļu rajona ārste,
                1938. Valkas apr., Ērģemes pag., Arkādijas”
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-122;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GURA Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1909. VII 16. Sērenes pag.
                1931/1932. Latgales artilērijas pulka kaprālis,
                1938/1940. Talsu aizsargu pulka Sabiles nodaļas priekšnieks,
                Skolotājs un mazpulka vadītājs Sabilē.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-45.

GUREVIČS Braina, ārste.
                Sk. Meierovics Braina.

GUREVIČS Marija, farmācijas kandidāte.
                * 1899. V 07.
                1929. I 16. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GUREVIČS Ruvins, ārsts.
                * 1881.
                1907. beidzis Harkovas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1938. Daugavpilī, 18. novembra 45.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GUREVIČS Zamuels, ārsts.
                * 1892.
                1916. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un plaušu slimībās,
                1938. Ludzā, Rīgas pr. 12.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GUREVIČS Zauls, sabiedrisks darbinieks.
                * 1879. IV 24. Jelgavā [ arī Hurevičs]
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1897/1909. Beidzis Rīgas politehnisko institūtu,
                1904/1909. pilnveidojies izglītībā Vācijā,
                1909. Krievijas tirdzniecības un rūpniecības bankas Ventspils nodaļas prokūrists,
                1935/1940. Tirdzniecības un Rūpniecības kameras loceklis,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Tirdzniecības un
                               Rūpniecības kameras pārstāvis,
                A/S „Ziemeļu banka” direktors.
                Avots:       „Album Academicum”, R., 1912.
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

GURVIČS Anatols, farmācijas maģistrs.
                * 1902. V 12.
                1931. I 14. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. X 16. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

GURVIČS Arons, ārsts.
                * 1884.
                1915. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un nervu slimībās,
                1938. Jēkabpils apr., Sēlpilī.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GUSMANIS Fridrihs, ārsts.
                *1899. X 31. Veckalsnavas pag.; T. skolotājs. + 20.VI 1936. Rīgā
                1919. beidzis Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1921/1930. beidzis Latvijas Universitāti ar ārsta grādu,
                1930/1936. Rīgas kara slimnīcas laboratorijas vadītājs, ārsts.
                „Lettonia’s” filistrs.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Universitas” # 10/1936.

GUSMANIS Silvija dz. Palcers, ārste.
                * 1902. IV 08. Jelgavā
                1930. beigusi Latvijas Universitāti,
                1931/1939. Rīgas I pilsētas slimnīcas ārste,
                1939/1941. Aleksandra augstumu slimnīcas ārste,
                1941/1944. Speciālās infekcijas slimnīcas ārste,
                1943. Brīvības 85-1a.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-121;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

GUSTAVS Pēteris Jāņa d., agronoms.
                * 1890. V 18. Tērvetes pag.; M. Emīlija, S. Leontīne dz. Jansons.
                               + 1949. IX 26. Omskas apgabalā
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1908/1914. beidzis Rīgas Politehnikuma lauksaimniecības fakultāti,
                1914. Jelgavas lauksaimniecības skolas skolotājs,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1918/1920. Latvijas armijas artilērijas virsnieks, virsleitnants,
                1924. I 11. Jelgavas lauksaimniecības vidusskolas un Jelgavas
                               valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1934. XI 13. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                1936. IV 19. Hercoga Pētera ģimnāzijas mazpulka vadītājs,
                1939. Hercoga Pētera ģimnāzijas skolotājs,
                1949. III 25. izsūtīts.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-53.;
                               „Album Academicum” , R., 1912.;
                               „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Skola” #6/1940.

GUSTIŅŠ Aleksandrs Kārļa d., agronoms.
                * 1905. I 24. Pevianos, Lietuvā; M. Anna + 1944. Vācijā
                Beidzis Jelgavas lauksaimniecības vidusskolu,
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1934. Latgales artilērijas pulka virsnieka vietnieks,
                1938. III 28. Liepājas XV aizsargu pulka Juras diviziona komandiera palīgs,
                A/S Tosmare komerciālais direktors un valdes loceklis,
                Latvijas agronomu biedrības valdes loceklis,
                Ukru pagasta Staru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-233.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GUSTIŅŠ Jānis, mācītājs.
                * 1913. VIII 09. Lielvircavas pag.
                1933. beidzis Baznīcas ģimnāziju,
                1940. V 21. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1940. VI 02. ordinēts par Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikāru,
                1941. V 01. ievēlēts par Zaļas draudzes mācītāju,
                1941/1970. Glūdas un Zaļas ev. lut. draudzes mācītājs,    
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 23/1940, # 24/1940.

GUSTS Andrejs Jāņa d., ierēdnis.
                * 1909. V 16. Medzes pag.; M. Līze
                Beidzis Jelgavas lauksaimniecības vidusskolu,
                1935/1936. Ventspils kājnieku pulka kaprālis,
                1940. I 01. Liepājas XV aizsargu pulka Durbes pilsētas aizsargu
                               nodaļas jaunatnes pulciņa vadītājs,
                Durbes pilsētas vecākais,
                Durbes pilsētas Bāriņu tiesas priekšsēdētājs,
                Namīpašnieks Durbē, Z. Meierovica # 29.
                Avots:       1640-1-526-227.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

GUSTSONS Pēteris, ārsts.
                * 1901. VIII 11. Rencēnu pag. + 1942. X 05.
                1922/1923. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. Valmieras VIII aizsargu pulka rotas (IX) ārsts,
                1938. Alojas rajona ārsts,
                1939. I 01. Rotas (V) ārsts,
                1942. apbedīts Mežu kapos Rīgā, Jēzus draudzes nodalījumā.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-341.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Tēvija” # 234/1942.

GŪTMANIS Anna Mārtiņa m., ārste.
                * 1895. I 17. Lašu pag. + 1976. V 09. Jēkabpilī
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1927/1931. Latvijas Universitātes terapētiskā klinīkā,
                1931/1941. Latvijas Sarkana Krusta Tervētes sanatorijā, vecaka asistente,
                1941/1944. Lielbērzes tuberkulozes slimnīcas galvena ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-120;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Laiks” #51/1976.

GUTMANIS Augusts, tālbraucēju kapteinis.
                *1887. VIII 09. Mazirbē + 1934. III 04. Londonā
                Beidzis Ventspils jūrskolu,
                1934. bijis tvaikoņa „Gaisma” kapteinis.
                Avots:       „Jūrnieks” # 3/1934.

GUTMANIS Jūda, ārsts.
                * 1882.
                1908. beidzis Tērbatas Universitāti, acu slimības,
                1938. Aspazijas b. 3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GŪTMANIS Pauls Ēvalda d., lauksaimnieks.
                *1900. II 19. Tumes pag.; M. Lība.
                1918/1940. Tumes pagasta „Liel Čomu” māju īpašnieks.
                1919/1940. Tumes aizsargu nodaļas aizsargs,
                1920/1922. Latvijas armijā,
                1938/1940. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības revīzijas
                                komisijas loceklis.       
                Avots:       LVVA 1690-1-955., 981.

GUTMANIS Roberts, mācītājs.
                * 1911. IX 05. Elejas pag.
                1940. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1940. II 04. ordinēts par Kandavas prāvesta iecirkņa vikāru.
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 6/1940.

GUTMANIS Valdemārs, ārsts.
                * 1903.
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Rīgas apr., Saulkrastos.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

GŽIBOVSKIS Lucians, būvinženieris.
                * 1891. I 03. + 1971. I 02.
                1922/1926. Krāslavas pilsētas galva.
                Avots:       „Krāslavas bibliotēka”

ĢĒGERIS Jānis, karavīrs.
                *1896. + 1957.
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, virsseržants,
                Apbedīts Biržu kapos.
                Avots:       „Salas pagasts laiku lokos”, Salas pag., 2007.

ĢĒRMANIS Elmārs, būvinženieris.
                * 1910. IX 14.  Bejas pag.
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ĢERMANIS Jānis Kārļa d., aktieris.
                * 1884. II 28. Rīgā; M. Marija, S. Auguste dz. Brehmane, dziedātāja
                                + 1965. VIII 15. Stokholmā
                Beidzis Pētera I reālskolu Rīgā,
                1910. beidzis Dubura dramatisko kursus,
                1911/1915. Jaunā teātri Rīgā,
                1915/1919. Latviešu drāmu trupas vadītājs Orlā,
                1919/1920.  Latvijas armijā,
                1920/1936. Nacionālā teātra aktieris,
                1936. pensionēts,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1869.
                Avots:      LVVA 1303-2-34-52.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                www.nekropole.lv

ĢĒRMANIS Oto, būvinženieris.
                * 1894. IX 19.
                1934. V 25. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ĢERMANIS Voldemārs, būvinženieris.
                * 1907. VIII 30. Rīgā.
                1944. IX 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ĢIBIETIS Jānis, lauksaimnieks.
                * 1869. III 15. Gramzdas pag. + 14.02.1940. Liepājā
                Beidzis Gramzdas ministrijas skolu,
                1920/1922. Gramzdas pagasta aizsargu nodaļas dibinātājs un pirmais
                               priekšnieks,
                1922/1929. Liepājas aizsargu pulka Rotas (VII) komandieris,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latviešu zemnieku savienība,
                1929/1940. Liepājas aizsargu pulka bataljona (III) komandieris,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1194,
                1936. iecelts par Gramzdas piensaimnieku sabiedrībā par revīzijas
                               komisijas priekšsēdētāju,
                1938/1940. Gramzdas lauksaimniecības biedrības priekšsēdētājs,
                1940. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras loceklis,
                Priekules un apkārtnes krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas
                               priekšsēdētājs,
                Bijis Priekules pārtikas biedrības priekšnieks,
                Latvijas bankas bijušais Liepājas nodaļas diskonto komisijas loceklis,
                Savstarpējās apdrošināšanas biedrības „Zeme” valdes priekšsēdētājs,
                Zemnieku kredīta bankas Liepājas nodaļas taksators,
                Gramzdas piensaimnieku sabiedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Gramzdas pagasta Vecģibiešu māju īpašnieks,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krusts”,
                Apbalvots ar Latvijas Aizsardzības biedrības medalu,
                Apbedīts ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                Apbedīts Mazgramzdas kapos.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1925.;
                               “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.
                               “Jaunākās Ziņas” # 38/1940.;
                               „Kurzemes Vārds” # 37/1940.;
                               „Brīvā Zeme” # 39/1940.

ĢĪBULIS Kārlis, ārsts.
                * 1898. IX 29. Gatartas pag. + 1985. I ASV
                1920/1921. Zemgales divīzijas štāba karavīrs,
                1928. XII 17. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1944. Skujienes rajona ārsts,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. IX 30. Cēsu X aizsargu pulka Rotas (XI) ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-134, 1640-1-525.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

ĢIEZĒNS Augusts, skolotājs.
                *1888 XI 15. Jaunpiebalgas pag.
                Beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1905/1910. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1910//1911. Mālpils draudzes skolas skolotājs,
                1911/1915. Bērzones ministrijas skolas skolotājs,
                1916. beidzis Šmithena un Bērziņa ģimnāziju,
                1916/1918. Krievijas armijā,
                1918/1919. Cēsu III pamatskolas skolotājs,
                1919/1920. Rīgas valsts tehnikuma skolotājs,
                1920. beidzis Latvijas Augstskolu, cand. phil.,
                1921/1940. Rīgas I ģimnāzijas skolotājs,
                1925/1926. Papildinājis Berlīnes Universitāte,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4465.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-62.

ĢĪMIS Alfrēds, mācītājs.
                * 1872. IX 27. Braslavas pag.+ 1933. XI 30. Rīgā.
                Beidzis Valmieras apriņķa skolu,
                Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1902. XII 01. ordinēts,
                1911/1918. Lielvārdes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1918/1933. Sv. Jāņa ev. lut II draudzes mācītājs Rīgā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.

ĢĪMIS Rolands, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. VI 28. Skaņkalnes pag.
                1924/1925. Valmieras kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. X 14. Valmieras VIII aizsargu pulka Ainažu pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Ainažu pagasta valdes loceklis,
                Brīvības pieminekļa Ainažu komitejas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-340.

ĢINGULIS Pēteris, tālbraucēju kapteinis.
                * 1881. VI 29. Valgundes pag.
                Beidzis Jūrskolu,
                1923/1940. velkoņu „London” un „Mintauts” īpašnieks,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona stūrmanis,
                Namīpašnieks Rīgā, Krasta # 25-2.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-108.

ĢIPSLIS Rūdolfs Aleksandrs, skolotājs.
                * 1908. XI 15. Rīgā
                1934/1940.Dvietes pagasta skolas pārzinis,
                1935/1940. Dvietes 730. Mazpulka vadītājs,
                Dvietes lauksaimniecības biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1690-4-730-33.;
                                „Rīts” #56/1934.

 

 
Izmainas: 14.03.2021 Kontakti