Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DURBE
*1893
Liepājas apriņķis

Durbe_1901

Brīvības pieminekļa Durbes pilsētas komiteja * 19.01.1930.

Durbes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Durbes pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Durbes dārzkopības pārraudzības biedrība „Mētra”
Sk. „Durbes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Durbes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 30.01.1930.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Durbes dārzkopības pārraudzības biedrība „Mētra”

Durbes ezera aizsardzības zvejnieku aroda biedrība * 28.04.1932. + 20.11.1940.

Durbes krājaizdevu sabiedrība * 1910.

Durbes Kronvalda pamatskolas uzturētāju pašvaldību sadarbes apvienība * 10.07.1936.

Durbes 57. Mazpulks * 08.05.1931. + 1940.

Durbes miesta aizsargu nodaļa * 28.03.1919. + 1940.

Durbes pārtikas biedrības * 31.10.1893. + 1916.

Durbes patērētāju biedrība * 10.11.1920.
                27.01.1938. pārdēvēta agrāk „Durbes un apkārtnes patērētāju biedrība”

Durbes pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 28.05.1905.
                21.06.1923. pārdēvēta agrāk „Durbes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Durbes pilsētas dārzu kolonijas dārzkopības kooperatīvs „Dārzs” * 06.03.1923. + 09.12.1928.

Durbes skolu un izglītības biedrība * 16.10.1908. + 08.06.1939.

Durbes un apkārtnes zvejniecības biedrība „Ezers” * 27.03.1924. + 21.03.1941.

Durbes un apkārtnes patērētāju biedrība
                Sk. „Durbes patērētāju biedrība”

Durbes upes baseina meliorācijas sabiedrība * 11.04.1927.

Durbes zvejnieku biedrība * 10.01.1939.

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Durbes nodaļa * 11.01.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Durbes nodaļa * 18.03.1924.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Durbes miesta nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Durbes miesta nodaļa * 23.11.1920. + 15.10.1935.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Durbes nodaļa * 29.12.1906.

Durbe_1913

Durbe_1928

Durbe_1930

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti