Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DOBELE
*1917
Jelgavas apriņķis

Dobele_1901

Brīvības pieminekļa Dobeles pilsētas komiteja * 12.01.1930. + 26.05.1937.

Dobeles amatnieku biedrība * 17.06.1937.

Dobeles apbūviešu biedrība * 19.12.1932. + 10.09.1935.
                10.09.1935. iekļauta „Dobeles namīpašnieku un apbūviešu biedrībā”

Dobeles apriņķa mācītāju atraitņu kase * 1831. + 1916.

Dobeles atraitņu patversme * 1711. + 1916.

Dobeles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 05.03.1870.

Dobeles cukurbiešu audzētāju biedrība
                Sk. „Dobeles mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Dobeles dziedāšanas biedrība * 30.07.1889. + 1916.

Dobeles elektrības rūpniecības sabiedrība * 15.11.1938. + 19.03.1940.

Dobeles Ģimnāzijas 437. Mazpulks * 18.10.1934. + 1940.

Dobeles izglītības biedrība * 20.03.1910. + 1915.

Dobeles krājaizdevu sabiedrība * 28.06.1888.
                24.08.1922. pārdēvēta agrāk „Dobeles krāšanas un aizdošanas kase”

Dobeles latviešu biedrība * 20.12.1926. + 31.12.1940. * 22.09.1943.
                25.07.1935. pārdēvēta agrāk „Dobeles Tautas nama savienība”
                17.12.1936. pievienota „Dobeles saviesīgā biedrība”
                22.09.1943. atjaunota darbība.

Dobeles lauksaimniecības biedrība * 01.07.1937.
                30.11.1939. pievienota „Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība”
                30.11.1939. pievienota „Dobeles II lopkopības pārraudzības biedrība”

Dobeles lauksaimniecības biedrība „Plēsums” * 10.12.1923. + 15.12.1935.

Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība * 05.04.1924. + 30.11.1939.
                30.11.1939. iekļauta „Dobeles lauksaimniecības biedrībā”

Dobeles II lopkopības pārraudzības biedrība * 16.04.1931. + 30.11.1939.
                30.11.1939. iekļauta „Dobeles lauksaimniecības biedrībā”

Dobeles mašīnu koplietošanas sabiedrība * 23.02.1933.
                16.05.1939. pārdēvēta agrāk „Dobeles cukurbiešu audzētāju biedrība”

Dobeles 380. Mazpulks * 04.10.1934. + 1940.

Dobeles mednieku biedrība „Stirna” * 11.01.1921. + 20.09.1931.

Dobeles namīpašnieku biedrība * 02.07.1925. + 10.09.1935.
                10.09.1935. iekļauta „Dobeles namīpašnieku un apbūviešu biedrībā”

Dobeles namīpašnieku un apbūviešu biedrība * 10.09.1935.
                10.09.1935. izveidota apvienojot:
                                „Dobeles apbūviešu biedrību”
                                „Dobeles namīpašnieku biedrību”

Dobeles namsaimnieku biedrība * 15.07.1937. + 19.04.1940.
                19.04.1940. iekļauta „Jelgavas tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Dobeles pārtikas biedrība * 05.06.1893. + 1916.

Dobeles patērētāju biedrība * 23.03.1920. + 22.06.1930.

Dobeles patērētāju biedrība * 23.11.1937.

Dobeles pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.05.1936. + 18.10.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Dobeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dobeles rūpnieku un tirdzniecības savienība „Pamats” * 04.02.1924. + 07.09.1933.

Dobeles saviesīga biedrība * 1889. + 17.12.1936.
                17.12.1936. iekļauta „Dobeles latviešu biedrībā”
 
Dobeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Dobeles pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dobeles Tautas nama savienība
                Sk. „Dobeles latviešu biedrībā”

Dobeles un apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrība * 14.05.1928. + 28.04.1930.

Dobeles un apkārtnes pašvaldības veselības aizsardzības biedrība
                Sk. „Dobeles un apkārtnes pašvaldību veselības aizsardzības savienība”

Dobeles un apkārtnes pašvaldību veselības aizsardzības savienība *19.05.1937. +31.12.1940.
                04.05.1939. pārdēvēta agrāk „Dobeles un apkārtnes pašvaldības veselības aizsardzības biedrība”

Dobeles un apkārtnes patērētāju biedrība „Bērzupe” * 04.05.1920. + 20.02.1936.

Dobeles zemkopības biedrība * 15.11.1871. + 1915.

Doblensche Landwirtschatliche Verein
                Sk. „Dobeles zemkopības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Dobeles nodaļa * 21.01.1930. + 27.11.1934.

Bezpartejiskā nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 29.10.1924. + 21.12.1927.
                Dobeles nodaļa * 17.06.1927.

Bezpartejisko Latvijas atbrīvotāju biedrība * 11.01.1928. + 08.06.1940.
                Dobeles nodaļa * 01.02.1928.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Dobeles nodaļa * 30.06.1930.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Dobeles nodaļa * 13.07.1925.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Dobeles nodaļa * 30.03.1920. + 17.01.1923.

Kurzemes biškopības biedrība * 05.01.1868. + 1915.
                Dobeles nodaļa * 1875.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Dobeles nodaļa * 21.07.1921.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Dobeles nodaļa * 09.06.1933.

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.07.1927. + 05.07.1932.
                Dobeles nodaļa * 29.09.1927.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Dobeles nodaļa * 03.11.1927. + 02.02.1933.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Dobeles nodaļa * 30.06.1925.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Dobeles nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Dobeles nodaļa * 11.01.1926.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Dobeles nodaļa * 18.10.1923.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Dobeles nodaļa * 06.06.1930.

Latvijas tirgotāju savienība * 25.10.1932. + 09.02.1937.
                Dobeles nodaļa * 22.03.1933.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Dobeles nodaļa *  27.03.1929.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Dobeles 13. novads * 12.05.1925.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Dobeles nodaļa * 15.01.1924.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Dobeles nodaļa * 18.02.1926.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Dobeles nodaļa * 22.04.1929.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Dobeles nodaļa * 20.08.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Dobeles nodaļa * 03.10.1927. + 25.08.1937.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Dobeles nodaļa * 04.11.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Dobeles nodaļas * 05.01.1927.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Dobeles nodaļa * 29.12.1906.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Dobeles nodaļa * 15.10.1923.

Viestura savienība * 09.03.1925. + 10.09.1936.
                06.04.1925. pārdēvēta agrāk „Biedrība „Viesturs”
                10.09.1936. iekļauta „Zemgales klubā”
                Dobeles nodaļa * 19.12.1925. + 11.08.1936.

Dobele_1902

Dobele_1908

Dobele_1909

Dobele_1910

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti