Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DAUGAVPILS
*1582
Daugavpils apriņķis

Daugavpils_1928

Biedrību nodaļas:

Armijas sporta klubs * 14.04.1931. + 22.03.1941.
                Daugavpils nodaļa * 08.05.1931.
                Jaunbūves nodaļa * 08.05.1931.

Atbrīvotāju karavīru biedrība “Tēvija” * 09.12.1925. + 22.10.1934.
                Daugavpils nodaļa * 08.12.1926.

Atbrīvotāju karavīru izglītības, kultūras un mākslas veicināšanas biedrības “Kultūras sargs” * 15.09.1926. + 22.02.1928.
                Daugavpils nodaa * 09.12.1926.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Daugavpils nodaļa * 18.04.1934.

Baltkrievu teātra biedrība Latvijā * 23.03.1927. + 10.09.1936.
                Daugavpils nodaļa * 21.10.1927.

Bijušo krievu kara darbinieku savstarpējā palīdzības biedrība * 15.09.1926. + 31.12.1934.
                Daugavpils nodaļa * 06.06.1928.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Daugavpils nodaļa * 31.07.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Daugavpils Žīdu nodaļa * 10.01.1929.
                Daugavpils Centrā nodaļa * 06.02.1930.

Darbīgā Palestinas veicināšanas biedrība Latvijā * 09.12.1925. + 19.08.1936.
                Daugavpils nodaļa * 29.05.1929.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Daugavpils nodaļa * 06.05.1921.

Ebreju kultūras attīstīšanas biedrība “Haima Nahmaņa Bjalina vārdā”
                                * 19.01.1927. + 07.09.1934.
                Daugavpils nodaļa * 05.02.1929.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Daugavpils nodaļa * 16.06.1920.

Ebreju sieviešu biedrība kultūrālai darbībai Palestīnā * 03.12.1924. + 20.06.1939.
                Daugavpils nodaļa * 31.03.1925.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Daugavpils nodaļa * 30.05.1921.

Izraēļa biedrība “Mahchane Isroel” * 17.03.1936. + 05.04.1941.
                10.08.1938. pārdēvēta agrāk “Izraēļa apvienība “Mahchane Isroel”
                Daugavpils nodaļa * 05.06.1936.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Daugavpils nodaļa * 08.02.1934.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Daugavpils nodaļa *  18.03.1929.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Daugavpils nodaļa * 02.09.1928.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
13.11.1936. iekļauta  “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
Daugavpils nodaļa * 07.01.1927.
Poguļankas nodaļa * + 20.05.1930.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Daugavpils nodaļa * 28.11.1930.

Latgalīšu skolotāju centrālā biedrība * 03.06.1925. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Daugavpils nodaļa * 19.01.1927.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Daugavpils nodaļa * 20.12.1920.

Latviešu lietuviešu vienība * 06.04.1921. + 21.03.1941.
                Daugavpils nodaļa * 11.11.1930.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Daugavpils nodaļa * 14.01.1931.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Daugavpils nodaļa * 22.03.1930.

Latvijas apavu un ādu apstrādātāju strādnieku arodu biedrība * 10.10.1928. + 13.12.1937.
                Daugavpils nodaļa * 04.09.1929.

Latvijas apģērbu rūpniecības strādnieku biedrība * 19.12.1908. + 28.11.1928.
                24.03.1920. pārdēvēta agrāk „Rīgas pilsētas skroderu un šuvēju arodu biedrība”
                11.03.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas skroderu un šuvēju arodnieciskā biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 04.07.1920.

Latvijas arodu biedrību centrālbirojs * 15.12.1920. + 08.10.1934.
                Daugavpils nodaļa * 15.05.1923.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Daugavpils nodaļa * 14.09.1926.

Latvijas baltkrievu biedrība * 02.09.1925. + 30.11.1940.
                29.06.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas baltkrievu skolotāju biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 03.02.1926.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 04.09.1926.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Daugavpils nodaļa * 12.12.1928.

Latvijas būvstrādnieku arodnieciskā biedrība * 29.09.1908. + 28.11.1928.
                07.10.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas būvstrādnieku arodnieciskā biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 23.12.1921.

Latvijas dzelzceļnieku biedrība * 22.09.1920.
                14.06.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība”
                13.08.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla kultūras
                                veicināšanas biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 08.08.1933.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Daugavpils nodaļa * 09.06.1920. + 18.10.1929.
                Daugavpils nodaļa * 03.11.1928.

Latvijas dzelzceļnieku savienības kooperatīvs "Dzelzceļnieks" * 29.08.1919. + 25.07.1927.
                Daugavpils nodaļa * 08.07.1921.

Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība * 30.03.1927. + 14.06.1935.
                14.06.1935. iekļauta “Latvijas dzelzceļnieku biedrībā”
                Daugavpils nodaļa * 16.05.1927.

Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrība * 13.12.1886. + 14.12.1940.
                16.04.1935. pārdēvēta agrāk “Lopu aizsardzības biedrības "Rīgas lopu patversmes dāmu komitejā"
                01.12.1936. pievienota “Dzīvnieku aizsardzības boba Liepājā”
                Daugavpils nodaļa * 14.05.1935.

Latvijas frizētavu īpašnieku apvienība * 12.12.1928. + 01.07.1937.
                11.06.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas frizētavu īpašnieku arodsavienība”
                Daugavpils nodaļa * 10.07.1931.

Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienība * 05.08.1913. + 12.12.1940.
                05.03.1924. pārdēvēta agrāk "Grāmatrūpniecības arodnieciskā savienība"
                01.12.1936. pievienota “Nacionālā grāmatrūpniecības arodnieku biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 27.02.1924.

Latvijas inteliģento darbinieku vispārējā bezdarba apkarošanas biedrība * 31.12.1932. + 20.12.1937.
                Daugavpils nodaļa * 21.02.1933.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Daugavpils nodaļa * 31.03.1925.

Latvijas jaunsaimnieku un mazgruntnieku palīdzības biedrība * 11.07.1931. + 09.02.1937.
                Daugavpils nodaļa * 01.12.1931.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Daugavpils nodaļa * 11.02.1921.

Latvijas kara skolu beigušo virsnieku biedrība * 29.11.1922. + 20.11.1940.
                09.01.1929. pārdēvēta agrāk “Kara skolas beigušo kadetu savstarpējā palīdzības biedrība”
                20.01.1931. pārdēvēta agrāk “Virsnieku apvienība”
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas kara skolu beigušo virsnieku apvienība”
                Jelgavas nodaļa * 15.01.1926.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Daugavpils nodaļa * 06.05.1927.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Daugavpils nodaļa * 28.02.1933. + 12.10.1936.

Latvijas ķīmiskās rūpniecības strādnieku arodu biedrība * 21.12.1910. + 28.11.1928.
                25.11.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas ķīmijas rūpniecības strādnieku arodnieciskā biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 06.07.1920.

Latvijas komivojažieru biedrība * 16.12.1925. + 02.10.1934.
                Daugavpils nodaļa * 29.04.1929.

Latvijas kredītiestāžu žīdu darbinieku biedrība * 29.09.1931. + 11.10.1937.
                Daugavpils nodaļa * 13.12.1932.

Latvijas krievu vecāku biedrība * 01.11.1922. + 11.03.1936.
                Daugavpils nodaļa * 25.01.1927. + 22.02.1929.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Daugavpils nodaļa * 11.04.1929.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Daugavpils nodaļa * 01.12.1923. + 26.01.1932.

Latvijas metālrūpniecībā nodarbināto strādnieku arodu biedrība * 07.11.1928. + 09.06.1931.
                Daugavpils nodaļa * 13.06.1929.

Latvijas metālstrādnieku aroda biedrība * 24.03.1920. + 28.11.1928.
                11.03.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas metālstrādnieku savienība”
                Daugavpils nodaļa * 14.07.1920.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Daugavpils nodaļa * 10.07.1925.

Latvijas motociklistu biedrība * 12.06.1929. + 16.11.1940.
                1936. pievienots „Latvijas motociklistu biedrības klubs”
                Daugavpils nodaļa * 07.0.1931.

Latvijas neredzīgo biedrība * 16.06.1926.
                11.07.1940. pārdēvēta agrāk “Latvijas neredzīgo savienība”
                Daugavpils nodaļa * 12.09.1927. + 04.11.1936.

Latvijas pareizticīgo atturības biedrība * 14.11.1923. + 17.04.1936.
                Daugavpils nodaļa * 04.07.1927.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Daugavpils nodaļa * 07.08.1924.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība
                                * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona
                                darbinieku arodu savienība"
                Daugavpils nodaļa * 12.07.1920.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Daugavpils nodaļa * 15.10.1929.

Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrība * 18.09.1929. + 24.08.1935.
                Daugavpils nodaļa * 07.07.1930.

Latvijas pensionāru biedrība * 21.09.1927. + 18.11.1940.
                Daugavpils nodaļa * 16.04.1928.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 29.04.1928. + 17.10.1931.
Daugavpils nodaļa * 27.01.1930.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
Daugavpils nodaļa * 07.09.1933.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība “Promien” * 04.12.1929. + 14.11.1940.
                Daugavpils nodaļa * 16.08.1931.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 09.02.1925.

Latvijas profesionālo autovadītāju apvienība * 12.12.1928.
                Daugavpils nodaļa * 22.08.1929. + 03.04.1935.

Latvijas radio biedrība * 28.05.1924. + 21.12.1940.
                Daugavpils nodaļa * 15.12.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Borohova nodaļa * 08.08.1927.

Latvijas skautu centrālā organizācija * 06.04.1921. + 06.04.1941.
                28.05.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas skautu organizācija"
                17.11.1936. pievienota “Krievu tautības gaidu un skautu draugu biedrība”
                17.11.1936. pievienota “Jaunatnes audzināšanas biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 27.02.1929.

Latvijas sporta biedrība * 27.07.1891.
                26.02.1922. pārdēvēta agrāk "Rīgas otra riteņbraucēju biedrība"
                Daugavpils nodaļa * 10.05.1926.

Latvijas strādnieku esperanto biedrība * 31.12.1926. + 25.09.1929.
                Daugavpils nodaļa * 03.10.1927.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Daugavpils nodaļa * 09.11.1922.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Daugavpils nodaļa * 06.05.1926.

Latvijas tirgotāju savienība * 16.04.1912. + 09.02.1937.
                29.02.1920. pārreģistrēta agrāk „Otrā Rīgas tirgoņu biedrība”
                Dugavpils nodaļa * 1924.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 04.12.1920.

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.10.1919. + 12.04.1934.
                Daugavpils nodaļa * 02.12.1921.

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība * 25.07.1928. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”
                Daugavpils nodaļa * 05.11.1928.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Daugavpils jūras vanagu nodaļa * 02.05.1929.

Latvijas vispārīgā ebreju amatnieku biedrība * 13.03.1926. + 18.10.1934.
                Daugavpils nodaļa * 14.05.1926.

Latvijas žīdu skolotāju centrālā biedrība * 30.01.1932. + 24.09.1934.
                Daugavpils nodaļa * 09.02.1932.

Latvijas žīdu skolu centrālā organizācija * 08.06.1921. + 24.09.1934.
                23.12.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas ebreju skolu centrālā organizācija"
                Daugavpils nodaļa * 02.11.1921. + 11.10.1934.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Daugavpils nodaļa * 31.01.1930.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Daugavpils nodaļa * 26.07.1923.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Daugavpils nodaļa * 15.12.1932.

Nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 31.07.1929. + 25.04.1940.
                Daugavpils nodaļa * 22.08.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Daugavpils nodaļa * 21.07.1924. + 25.08.1937.
                Jaunbūves nodaļa * 15.07.1925. + 25.08.1937.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Daugavpils nodaļa * 24.07.1922.

Palestīnas līga Latvijā * 05.07.1925. + 23.11.1939.
                Daugavpils nodaļa * 29.07.1929.

Palestīnas pionieru biedrība “Hecholucs” Latvijā * 27.05.1933. + 07.09.1934.
                Daugavpils nodaļa * 13.07.1933.

Patērētāju biedrība „Latgale” * 28.11.1919. + 15.10.1930.
                Daugavpils nodaļa * 26.01.1920.

Perec klubs biedrība * 27.01.1926. + 30.06.1934.
                Daugavpils nodaļa * 21.11.1928.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 16.03.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Daugavpils nodaļa * 11.02.1922. + 16.10.1935.

Rīgas ādu apstrādāšanas savienība * 24.03.1920. + 12.12.1940.
                Daugavpils nodaļa * 17.07.1920.

Rīgas krievu biedrība * 12.12.1923. + 30.11.1940.
                10.11.1938. pārdēvēta agrāk “Krievu nacionālā apvienība Latvijā”
                Daugavpils nodaļa * 10.04.1924.

Rīgas sporta biedrība “Union” * 24.03.1898.
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk “Riteņbraucēju biedrība “Union”
                06.09.1938. pārdēvēta agrāk “Sporta biedrība “Union”
                Daugavpils nodaļa * 23.03.1925. + 28.05.1936.

Sporta biedrība “Krauze” * 09.02.1921. + 12.11.1935.
                12.11.1935. iekļauta „Latvijas arodu organizācijā “Sports”
                Daugavpils nodaļa * 10.01.1926.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs” * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Daugavpils nodaļa * 23.08.1933.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Daugavpils nodaļa * 03.10.1929.

Strādnieku fiziskās kultūras biedrība “Enerģija” * 29.04.1925. + 17.12.1936.
                Daugavpils nodaļa * 08.08.1925.

Strādnieku kultūras un pašpalīdzības biedrība “Brīvais Vārds” * 27.09.1932. + 30.06.1934.
                Daugavpils nodaļa * 16.12.1932.

Strādnieku sanitāru biedrība * 14.10.1933. + 30.06.1934.
                Daugavpils nodaļa * 16.04.1934.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Daugavpils Jaunbūves nodaļa * 28.09.1933.
                Daugavpils Vecpilsētas nodaļa * 28.09.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Daugavpils nodaļa * 06.07.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Borohova nodaļa * 08.08.1927.
                Daugavpils nodaļa * 07.07.1925.
                Daugavpils Perecs nodaļa * 12.08.1925.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.
                Daugavpils nodaļa * 10.09.1931.

Tautas augstskolu biedrība * 07.01.1925. + 06.09.1934.
                Daugavpils nodaļa * 22.12.1927.

Tirdzniecības un rūpniecības strādnieku arodnieciskā biedrība * 22.03.1907. + 28.11.1928.
                18.03.1925. pārdēvēta agrāk “Tirdzniecības un rūpniecības kalpotāju aroda savienība”
                Daugavpils nodaļa * 07.07.1920.

Tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība * 21.11.1928. + 13.12.1937.
                Daugavpils nodaļa * 02.02.1929.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Daugavpils nodaļa * 13.10.1933.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Daugavpils nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 20.05.1931.

Virsnieku ģimeņu biedrība * 24.02.1931. + 06.12.1940.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Virsnieku ģimeņu apvienība”
                Daugavpils nodaļa * 13.04.1934.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.
                Daugavpils nodaļa * 12.02.1927.

Žīdu kolonizācijas veicināšanas biedrība * 15.05.1926. + 07.09.1934.
                Daugavpils nodaļa * 30.06.1926.

Žīdu kultūras biedrība “Tautas mājas” * 27.11.1929. + 01.02.1941.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk “Žīdu kultūras biedrība “Volksheim”
                Daugavpils nodaļa * 01.02.1933.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Daugavpils nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā"
                                nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 15.01.1926.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā
                                “Keren Kajemet Leizrael”
                Daugavpils nodaļa * 16.11.1926.

Žīdu nacionālā Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku un demobilizēto karavīru biedrība * 03.10.1933. + 27.01.1936.
                Daugavpils nodaļa * 20.11.1933.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu sieviešu kultūras biedrība * 28.04.1931. + 30.11.1940.
                Daugavpils nodaļa * 17.01.1934.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestinīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                kultūras darba veicināšanas”
                Daugavpils nodaļa * 06.10.1931.

Žīdu tautības Latvijas atbrīvotāju biedrība * 30.01.1929. + 19.07.1940.
                Daugavpils nodaļa * 05.03.1929.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Daugavpils nodaļa * 12.05.1933.

Žīdu vecāku biedrība “Ivrit” * 06.04.1927. + 30.01.1941.
                12.10.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība “Ivrit” Latvijā”
                Daugavpils nodaļa * 07.06.1929.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Daugavpils nodaļa * 27.04.1923.

Daugavpils_1937

 

 
Izmainas 13.10.2019 Kontakti