Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DAUGAVPILS
*1582
Daugavpils apriņķis

Daugavpils_1910

Apvienotā Daugavpils krājaizdevu sabiedrība „Klints” * 16.04.1941.
                16.04.1941. izveidota apvienojot:
                                „Daugavpils krājaizdevu sabiedrību „Klints”
                                „Daugavpils krājaizdevu sabiedrību „Krājums”

Austrumlatvijas filistru biedrība * 07.04.1930. + 02.08.1940.
                07.11.1934. pārdēvēta agrāk „Austrumlatvijas novados dzīvojošo latvju studentu korporāciju filistru biedrība”

Austrumlatvijas jaunsaimnieku savienība * 24.04.1925. + 08.06.1935.

Austrumlatvijas jaunsaimnieku un zemes ieguvēju palīdzības biedrība * 31.03.1924. +13.03.1941.

Austrumlatvijas krājaizdevu sabiedrība * 11.07.1930.

Austrumlatvijas lauksaimniecības centrālbiedrība * 30.01.1929. + 02.01.1940.

Austrumlatvijas novados dzīvojošo latvju studentu korporāciju filistru biedrība
                Sk. „Austrumlatvijas filistru biedrība”

Austrumlatvijas mednieku biedrība
                Sk. „Daugavpils mednieku biedrība”

Baltkrievu centrālā lauksaimniecības biedrība „Arataj” * 29.07.1927.

Baltkrievu demokrātiskā partija Latvijā * 10.12.1930. + 25.10.1935.

Baltkrievu krājaizdevu sabiedrība * 14.12.1926. + 27.01.1935.

Baltkrievu kultūrizglītības biedrība „Prasveta” * 27.07.1926. + 20.09.1935.

Biedrība „Daugavpils latviešu dramatiskais teātris” * 09.11.1921. + 01.06.1939.

Biedrība „Daugavpils pilsētas klubs” * 01.10.1920. + 17.10.1940.
                07.12.1938. pārdēvēta agrāk  „Daugavpils pilsētas klubs”

Biedrība „Mākslas stūrītis * 11.06.1926. + 02.01.1940.

Brīvības pieminekļa Daugavpils apriņķa komiteja * 14.11.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Daugavpils I apriņķa komitēja *09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Daugavpils II apriņķa komitēja *09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Daugavpils III apriņķa komitēja *09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Daugavpils IV apriņķa komitēja *09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Daugavpils pilsētas komiteja * 25.11.1929. + 26.05.1937.

Centrālā krievu lauksaimniecības biedrība „Pahar” * 29.07.1927. + 29.02.1936.

Daugavpils aizsargu pulka sporta klubs * 24.02.1934. + 25.07.1940.

Daugavpils 18. aizsargu pulks * 15.05.1919. + 1940.

Daugavpils amatnieku krājaizdevu sabiedrība * + 22.05.1936.
                22.05.1936. iekļauta „Daugavpils ebreju krājaizdevu sabiedrībā”
               
Daugavpils amatnieku un darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 29.12.1927.

Daugavpils amatnieku un strādnieku biedrība * 19.08.1927. + 02.11.1936.

Daugavpils apgabaltiesas darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 27.02.1932.
                29.03.1935. pārdēvēta agrāk „Latgales apgabaltiesas darbinieku
                                krājaizdevu sabiedrība”

Daugavpils apkārtnes dārzkopības biedrība „Celmlauzis” * 16.05.1934. + 16.12.1940.

Daugavpils apriņķa krājaizdevu sabiedrība * 16.04.1923.
                26.06.1936. pievienota „Latgales zemnieku krājaizdevu sabiedrība”
                26.06.1936. pievienota „Līksnas krājaizdevu sabiedrība”
                26.06.1936. pievienota „Zemnieku krājaizdevu sabiedrība „Saule”
                26.06.1936. pievienota „Daugavpils un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība”

Daugavpils apriņķa krievu skolotāju biedrība * 20.06.1928.+ 15.11.1935.

Daugavpils apriņķa lauksaimniecības biedrība „Darbs” * 22.10.1920. + 16.12.1940.

Daugavpils apriņķa pašvaldību sadarbes apvienība * 16.03.1936. + 18.02.1941.

Daugavpils apriņķa pilsētu un pagastu pašvaldību sadarbes apvienība * 11.07.1939.

Daugavpils apriņķa policijas darbinieku biedrība * 30.01.1929. + 31.12.1940.

Daugavpils biedrība „Toras mācība” * 04.05.1940. + 02.01.1941.

Daugavpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 12.07.1923.

Daugavpils Cietokšņa 901. Mazpulks * 14.04.1936. + 1940.

Daugavpils cietuma darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 29.05.1936.  + 11.02.1938.

Daugavpils Cietokšņa 901. Mazpulks * 14.04.1936. + 1940.

Daugavpils dzelzceļnieku patērētāju biedrība * 15.09.1922. + 15.01.1938.
                15.01.1938. iekļauta „Patērētāju biedrībā „Daugava”

Daugavpils dzelzceļu mezgla brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 27.10.1922.
                27.01.1930. pārd. agrāk „Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla ugunsdzēsēju komanda”

Daugavpils dzelzceļu mezgla kooperatīvs „Dzelzceļnieks” * 30.12.1925. + 21.05.1932.

Daugavpils dzelzceļu mezgla strādnieku un kalpotāju slimo kase * 01.06.1922.

Daugavpils dzīvokļu īrnieku savienība * 07.09.1921. + 02.01.1941.

Daugavpils dzīvokļu kooperatīvs „Savs stūrītis” * 31.12.1928. + 11.03.1935.

Daugavpils ebreju amatniecības un zemkopības veicināšanas biedrība „Ort” * 17.03.1922. +30.03.1939.
                30.03.1939. iekļauta „Žīdu palīdzības biedrībā „Ort”
               
Daugavpils ebreju krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Daugavpils krājaizdevu sabiedrība „Krājums”

Daugavpils ebreju krājaizdevu sabiedrība „Hevro Misnaes” pie Gringauza sinagogas *03.06.1929. + 28.12.1938.

Daugavpils ebreju krājaizdevu sabiedrība pie Lielās Sinagogas „Jaunbūve” * 09.10.1925. +29.04.1939.

Daugavpils ebreju krājaizdevu sabiedrība pie Piekrastas sinagogas * 1.08.1927. +08.02.1940.

Daugavpils ebreju „Rabina Meera Simhe” krajaizdevu sabiedrība * 14.12.1926. +09.02.1939.

Daugavpils ebreju sporta biedrība „Disks” * 17.06.1927. + 16.11.1940.

Daugavpils ebreju studentu biedrība * 27.01.1926. + 02.01.1941.

Daugavpils ebreju trūcīgo līgavu un dzemdētāju palīdzības biedrība „Hachnosas Calo”
                Sk. „Daugavpils žīdu trūcīgo līgavu un dzemdētāju palīdzības biedrība „Hachnosas Calo”

Davgavpils evaņģeliskā kristīgo draudze * 24.02.1934. + 07.06.1935.

Daugavpils evaņģēliskā slimnīca dibināta no Daugavpils ev. Lutera draudzes locekļiem
                                Daugavpilī * 27.01.1925. + 02.01.1941.

Daugavpils fotoamatieru biedrība * 26.06.1931. + 05.08.1936.

Daugavpils garnizona karavīru kooperatīvs * 20.12.1934.

Daugavpils I Ģimnāzijas 973. Mazpulks * 18.03.1937. + 1940.

Daugavpils II Ģimnāzijas 1092. Mazpulks * 15.01.1938. + 1940.

Daugavpils Grīvas amatnieku biedrība * 31.03.1937.

Daugavpils ierēdņu darbinieku amatnieku un strādnieku krājaizdevu sabiedrība *18.04.1925. + 22.05.1936.
                22.05.1936. iekļauta „Daugavpils ebreju krājaizdevu sabiedrībā”

Daugavpils izglītības biedrība „Stars” * 13.11.1929. + 02.01.1941.

Daugavpils jaunbūves trūcīgo līgavu un dzemdētāju palīdzības biedrība * 31.01.1927. +10.12.1938.
                10.12.1938. iekļauta „Daugavpils žīdu trūcīgo līgavu un dzemdētāju palīdzības biedrība „Hachnosas Calo”

Daugavpils karavīru mednieku un makšķernieku biedrība * 26.05.1921. + 22.03.1941.
                14.12.1934. pārdēvēta agrāk „Daugavpils mednieku biedrība”

Daugavpils kopējā pašvaldības darbinieku ardnieciskā biedrība * 20.08.1925. +07.04.1930.

Daugavpils krājaizdevu sabiedrība * 02.11.1923.

Daugavpils krājaizdevu sabiedrība * 15.02.1924.
                31.05.1935. pārdēvēta agrāk „Latgales mazzemnieku un bezzemnieku centrālā krājaizdevu sabiedrība”

Daugavpils krājaizdevu sabiedrība „Hevra Tilem” pie Planovers sinagogas * 12.12.1928. +28.12.1938.

Daugavpils krājaizdevu sabiedrība „Klints” * 21.03.1923. + 16.04.1941.
                08.08.1939. pārdēvēta agrāk  „Trešā Daugavpils krājaizdevu sabiedrība”
                16.04.1941. iekļauta „Apvienotā Daugavpils krājaizdevu sabiedrībā „Klints”

Daugavpils krājaizdevu sabiedrība „Krājums” *  + 16.04.1941.
                22.05.1936. pievienota „Daugavpils ierēdņu darbinieku amatnieku un strādnieku krājaizdevu sabiedrība”
                22.05.1936. pievienota „Daugavpils tirgotāju un rūpnieku krājaizdevu sabiedrība”
                22.05.1936. pievienota „Daugavpils kredītsabiedrība „Diskonts”
                22.05.1936. pievienota „Daugavpils amatnieku krājaizdevu sabiedrība”
                14.07.1939. pārdēvēta agrāk „Daugavpils ebreju krājaizdevu sabiedrība”
                16.04.1941. iekļauta „Apvienotā Daugavpils krājaizdevu sabiedrībā „Klints”

Daugavpils krājaizdevu sabiedrība pie Kadiša Sinagogas * 27.01.1926. + 08.11.1938.

Daugavpils krājaizdevu sabiedrība „Vienība” *  07.12.1921.
                06.09.1939. pārdēvēta agrāk „Daugavpils latviešu krājaizdevu sabiedrība”

Daugavpils krājaizdevu sabiedrība „Vzaimopomošč” * 22.08.1923. + 04.08.1937.

Daugavpils kredītsabiedrība * 16.11.1926.

Daugavpils kredītsabiedrība „Diskonts” * 27.03.1929. + 22.05.1936.
                22.05.1936. iekļauta „Daugavpils ebreju krājaizdevu sabiedrībā”

Daugavpils krievu akadēmiskā biedrība * 17.06.1927. + 03.02.1936.

Daugavpils krievu krājaizdevu sabiedrība * 23.09.1924. + 16.06.1936.
                16.06.1936. iekļauta „Daugavpils namīpašnieku krājaizdevu sabiedrībā”

Daugavpils krievu kultūrveicināšanas labdarības biedrība * 27.03.1928. + 30.09.1940.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk „Kultūrveicināšanas biedrība „Daugavpils krievu nacionālā apvienība Latvijā”

Daugavpils krievu mājturības veicināšanas biedrība * 17.04.1929. + 06.02.1937.

Daugavpils krievu savstarpējā palīdzības biedrība * 20.11.1922.

Daugavpils krievu vecāku biedrība * 20.06.1928. + 02.01.1941.

Daugavpils krievu vingrošanas biedrība „Sokoli” * 08.11.1928. + 17.10.1940.
                28.11.1938. pārdēvēta agrāk „Krievu vingrošanas biedrība „Sokol”

Daugavpils kultūras biedrība „Daugavpils tautas nams” * 08.11.1927. + 02.01.1941.

Daugavpils kultūrveicināšanas biedrība Vecā priekšpilsētā „Progress” * 30.04.1930. +24.02.1938.

Daugavpils latgaliešu katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule” * 12.10.1921.

Daugavpils latviešu biedrība * 23.11.1921. + 26.07.1940.
                06.03.1936. pievienota „Grīvas latviešu biedrība”
                06.03.1936. pievienota „Daugavpils mājturības veicināšanas biedrība „Starotne”
                06.03.1936. pievienota „Daugavpils latviešu dziedāšanas biedrība”

Daugavpils latviešu dziedāšanas biedrība * 02.12.1927. + 06.03.1936.
                28.01.1933. pārdēvēta agrāk „Daugavpils latvju dziedāšanas biedrība”
                06.03.1936. iekļauta „Daugavpils latviešu biedrībā”

Daugavpils latviešu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Daugavpils krājaizdevu sabiedrība „Vienība”

Daugavpils latviešu mākslas veicināšanas biedrība * 05.02.1923. + 02.01.1941.

Daugavpils latviešu tirgotāju rūpnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Daugavpils latviešu tirgotāju rūpnieku un lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Daugavpils latviešu tirgotāju rūpnieku un lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība *04.09.1924. + 20.12.1935.
                28.05.1930. pārdēvēta agrāk „Daugavpils latviešu tirgotāju rūpnieku krājaizdevu sabiedrība”
                20.12.1935. iekļauta „Krājaizdevu sabiedrībā „Grauds”

Daugavpils latvju dziedāšanas biedrība
                Sk. „Daugavpils latviešu dziedāšanas biedrība”

Daugavpils lauksaimniecības ražojumu kooperatīvu sabiedrība ”Laukstrādnieks” *20.01.1922. + 21.02.1939.

Daugavpils lietuvju biedrība * 28.09.1926. + 02.01.1941.

Daugavpils I lopkopības pārraudzības biedrība * 19.10.1926. + 16.12.1940.

Daugavpils mājturības veicināšanas biedrība „Starotne” * 24.03.1930. + 06.03.1936.
                06.03.1936. iekļauta „Daugavpils latviešu biedrībā”

Daugavpils I 520. Mazpulks * 15.12.1934. + 1940.

Daugavpils II 745. Mazpulks * 09.03.1935. + 1940.

Daugavpils III 777. Mazpulks * 18.05.1935. + 1940.

Daugavpils IV 844. Mazpulks * 14.02.1936. + 1940.

Daugavpils V 888. Mazpulks * 27.12.1936. + 1940.

Daugavpils VI 931. Mazpulks * 19.11.1936. + 1940.

Daugavpils VII 1096. Mazpulks * 13.02.1938. + 1940.

Daugavpils VIII 1127. Mazpulks * 02.03.1939. + 1940.

Daugavpils medicīnas biedrība * 10.06.1921. + 13.06.1939.

Daugavpils mednieku biedrība
                Sk. „Daugavpils karavīru mednieku un makšķernieku biedrība”

Daugavpils mednieku biedrība * 30.01.1931. + 22.03.1941.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Austrumlatvijas mednieku biedrība”

Daugavpils mednieku biedrība „Sports” * 31.03.1939. + 22.03.1941.

Daugavpils meliorācijas sabiedrība „Stropi” * 22.02.1932.

Daugavpils miesnieku un gaļas tirgotāju biedrība * 24.03.1934. + 06.07.1936.

Daugavpils namīpašnieku biedrība
                Sk. „Daugavpils namsaimnieku biedrība”

Daugavpils namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Daugavpils namsaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Daugavpils namsaimnieku biedrība * 16.06.1922. + 30.11.1939.
                14.09.1937. pārdēvēta agrāk „Daugavpils namīpašnieku biedrība”

Daugavpils namsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 13.08.1926.
                16.06.1936. pievienota „Daugavpils krievu krājaizdevu sabiedrība”
                16.06.1936. pievienota „Daugavpils vecticībnieku krājaizdevu sabiedrība”
                08.08.1939. pārdēvēta agrāk „Daugavpils namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība”
                09.12.1939. pievienota „Latgales vācu krājaizdevu sabiedrība”

Daugavpils pasta telegrāfa un telefona darbinieku krājaizdevu kase
                                * 11.07.1930. + 19.05.1936.
                19.05.1936. iekļauta „Pasta telegrāfa un telegrāfa darbinieku kredītbiedrībā”

Daugavpils patērētāju biedrība „Daugava” * + 15.01.1938.
                10.06.1924. pārdēvēta agrāk „Daugavpils latviešu un zemstes darbinieku
                                patērētāju biedrība”
                15.01.1938. iekļauta „Patērētāju biedrība „Daugava”

Daugavpils patērētāju biedrība „Unitas” * 19.10.1933. + 03.12.1935.

Daugavpils patērētāju biedrība „Vzaimopomošč” * 15.09.1920. + 12.06.1936.

Daugavpils piensaimniecības savienība * 11.05.1932. + 04.08.1937.
                27.07.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales piensaimnieku sabiedrību savienība”

Daugavpils pilsētas klubs
                Sk. „Biedrība „Daugavpils pilsētas klubs”

Daugavpils pilsētas latvju skolotāju arodbiedrība * 30.12.1924. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Daugavpils pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.04.1927.
                10.12.1938. pārdēvēta agrāk „Daugavpils savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Daugavpils pilsētas žīdu draudze * 10.11.1933.

Daugavpils poļu katoļu dziedāšanas un mūzikas mīlētāju biedrība „Harfa”
                Sk. „Poļu katoļu sabiedrība „Harfa” Daugavpilī”

Daugavpils poļu labdarības biedrība * + 02.01.1941.
                11.06.1926. pārdēvēta agrāk „Daugavpils Romas katoļu ticīgo trūcīgo iedzīvotāju palīdzības biedrība”
                09.09.1939. pārdēvēta agrāk „Daugavpils Romas katoļu poļu labdarības biedrība”

Daugavpils Romas katoļu poļu labdarības biedrība
                Sk. „Daugavpils poļu labdarības biedrība”
               
Daugavpils Romas katoļu ticīgo trūcīgo iedzīvotāju palīdzības biedrība
                Sk. „Daugavpils poļu labdarības biedrība”

Daugavpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Daugavpils pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Daugavpils sieviešu pašpalīdzības biedrība * 19.03.1932. + 02.01.1941.
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Latvijas sieviešu pašpalīdzības biedrība”

Daugavpils tiesu darbinieku krājaizdevu sabiedrība *
                1935. pārdēvēta agrāk „Latgales apgabaltiesas darbinieku krājaizdevu sabiedrība”
                22.12.1939. pārd. agrāk „Daugavpils apgabaltiesas darbinieku krājaizdevu sabiedrība”

Daugavpils Skolotāju institūta ģimnāzijas 958. Mazpulks * 04.03.1937. + 1940.

Daugavpils skolotāju krājaizdevu sabiedrība * 09.10.1934. + 20.02.1938.

Daugavpils skolotāju savienība * 07.12.1921. + 19.12.1935.

Daugavpils sporta biedrība * 05.02.1940. + 29.05.1941.

Daugavpils strādnieku artelis „Akots” * 03.04.1928. + 24.03.1930.

Daugavpils strādnieku biedrība „DAK” * 08.11.1928. + 02.01.1941.

Daugavpils I strādnieku darba artelis * 14.07.1933.  + 06.04.1937.

Daugavpils studentu savienība * 07.03.1923. + 02.01.1941.

Daugavpils Svētā Vincenta no Paulo sieviešu labdarības biedrība * 26.05.1925. +02.01.1941.
                02.10.1939. pārdēvēta agrāk „Svētā Vincenta no Paulo sieviešu labdarības biedrība”

Daugavpils šaha klubs * 18.03.1926. + 29.05.1941.

Daugavpils tautas konservatorija * 30.01.1923. + 11.07.1938.
                1937. pārdēvēta agrāk „Latgales tautas konservatorija”

Daugavpils Tehnikas 1165. Mazpulks * 07.02.1940. + 1940.

Daugavpils tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 20.06.1928. + 26.06.1935.

Daugavpils tirdzniecības un rūpniecības savienība
                Sk. „Latgales tirgotāju un rūpnieku savienība”

Daugavpils tirgotāju savstarpējā kredītbiedrība *
                16.06.1933. pareģistrēta
               
Daugavpils tirgotāju un rūpnieku biedrība * 10.10.1936. + 17.10.1940.
                19.04.1940. pievienota „Līvānu namsaimnieku biedrība”

Daugavpils tirgotāju un rūpnieku krājaizdevu sabiedrība * 10.10.1923. + 22.05.1936.
                22.05.1936. iekļauta „Daugavpils ebreju krājaizdevu sabiedrībā”

Daugavpils tirgotāju un rūpnieku savienība * 20.10.1920. + 06.02.1937.

Daugavpils trūcīgo ebreju palīdzības biedrība
                Sk. „Daugavpils trūcīgo žīdu palīdzības biedrība „Bikur Holim”

Daugavpils trūcīgo žīdu palīdzības biedrība „Bikur Holim” * 02.11.1923. + 23.11.1940.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Daugavpils trūcīgo ebreju palīdzības biedrība”

Daugavpils un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība * + 26.06.1936.
                26.06.1936. iekļauta „Daugavpils apriņķa krājaizdevu sabiedrība”

Daugavpils un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Daugava” * 03.02.1930.

Daugavpils un apkārtnes putnkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1931. + 02.01.1941.

Daugavpils un apkārtnes zirgu audzētāju biedrība * 12.12.1928. + 02.01.1941.

Daugavpils valsts darbinieku klubs * 24.01.1924. + 02.01.1941.

Daugavpils valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.01.1922.

Daugavpils I Valsts pamatskolas 1101. Mazpulks * 18.03.1938. + 1940.

Daugavpils valsts skolotāju institūta abiturientu biedrība * + 26.04.1937.

Daugavpils vecticībnieku brālība *  + 14.03.1941.
                30.12.1924. pārreģistrēta

Daugavpils vecticībnieku krājaizdevu sabiedrība * 07.03.1923. + 16.06.1936.
                16.06.1936. iekļauta „Daugavpils namīpašnieku krājaizdevu sabiedrībā”

Daugavpils zobārstu biedrība * 13.08.1926. + 02.01.1941.

Daugavpils Zosnas krājaizdevu sabiedrība * + 10.09.1935.

Daugavpils zvejniecības biedrība
                Sk. „Daugavpils zvejnieku sabiedrība”

Daugavpils zvejnieku sabiedrība * 29.10.1932. + 11.12.1940.
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk „Daugavpils zvejniecības biedrība”

Daugavpils žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 11.06.1926. + 12.12.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Ebreju apbedīšanas brālība „Hevra Kadišo”

Daugavpils žīdu biedrība * + 23.11.1940.
                10.07.1940. pārdēvēta agrāk „Daugavpils žīdu draudze”

Daugavpils žīdu labdarības biedrība rabina Josifa Rozina Rogačova varda „Gmiles Hesed” *29.06.1938. + 02.01.1941.

Daugavpils žīdu labdarības biedrība rabina Meiera Simho vārdā „Gmiles Hesed Rabbi Meier Simcho” * 04.06.1938. + 02.01.1941.

Daugavpils žīdu sporta biedrība „Disks” * 17.06.1927. + 16.11.1940.
                30.07.1938. pārdēvēta agrāk „Daugavpils žīdu sporta biedrība „Disk”

Daugavpils žīdu trūcīgo līgavu un dzemdētāju palīdzības biedrība „Hachnosas Calo” *16.11.1926. + 23.11.1940.
                30.03.1939. pārdēvēta agrāk „Trūcīgo līgavu un dzemdētāju palīdzības biedrība „Hachnosas Calo”
                30.03.1939. pievienota „Daugavpils Jaunbūves trūcīgo līgavu un dzemdētāju palīdzības biedrība”

Dzelzceļu darbinieku biškopības biedrība „Drava” * 03.06.1927.

Dziedāšanas un mūzikas mīļotāju savienība „Arfa” * 26.10.1921.

Dzelzceļu darbinieku biškopības biedrība „Drava” * 03.06.1927.

Ebreju apbedīšanas brālība „Hevra Kadišo”
Sk „Daugavpils žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Ebreju apbedīšanas brālība „Hevra Kadišo” labdarības biedrība pie Daugavpils ebreju draudzes * 03.06.1927. + 30.08.1935.

Ebreju veselības aizsardzības biedrība Latgale * 16.04.1923. + 16.12.1940.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940. * 02.09.1943.
                31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras
                               veicināšanas biedrība „Saule”
                02.09.1943. atjaunota

Katoļu sieviešu biedrība * 10.03.1931. + 02.01.1941.
                17.11.1939. pārdēvēta agrāk “Katoļu sieviešu centrālā biedrība”

Katoļu sieviešu centrālā biedrība
                Sk. „Katoļu sieviešu biedrība”

Krājaizdevu sabiedrība „Latgales dzelzceļnieks” * 21.02.1929. + 31.03.1936.
                31.03.1936. iekļauta „Latvijas dzelzceļu krājaizdevu sabiedrībā”

Krājaizdevu sabiedrība pie Miesnieku sinagogas Daugavpilī * 27.04.1928. + 17.06.1939.

Krājaizdevu sabiedrība „Vzaimopomošč” * + 18.02.1935.

Krievu patērētāju biedrība „Darbs” * 17.03.1922. + 13.09.1929.

Krievu paidagoģiskā biedrība * + 02.01.1941.

Krievu savstarpējā palīdzības biedrība Daugavpilī * + 27.06.1938.

Krievu vingrošanas biedrība „Sokol”
Sk. „Daugavpils krievu vingrošanas biedrība „Sokoli”

Kultūrveicināšanas biedrība „Daugavpils krievu nacionālā apvienība Latvijā”
Sk. „Daugavpils krievu kultūrveicināšanas labdarības biedrība”

Latgales apgabala basketbola savienība * 29.10.1938. + 23.11.1940.

Latgales apgabala futbola savienība * 20.06.1928. + 23.11.1940.

Latgales apgabaltiesas darbinieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Daugavpils apgabaltiesas darbinieku krājaizdevu sabiedrība”

Latgales aptieku darbinieku biedrība * 26.05.1925. + 30.12.1936.

Latgales baltkrievu kultūras izglītības biedrība „Bačkanščina” * + 02.01.1941.

Latgales I cūkkopības pārraudzības biedrība * 19.01.1931. + 02.01.1941.

Latgales darba artelis „Vienība”
Sk. „Latgales darba un lauksaimniecības artelis „Vienība”

Latgales darba un lauksaimniecības artelis „Vienība” * 13.09.1929.  + 03.12.1935.
28.05.1930. pārdēvēta agrāk „Latgales darba artelis „Vienība”

Latgales dzelzceļnieku slimo kase * 26.02.1934. + 01.10.1940.

Latgales ebreju amatnieku biedrība * 06.05.1927. + 02.01.1941.

Latgales esperanto biedrība * 14.11.1928. + 02.01.1941.

Latgales evaņģēliskā biedrība * + 02.01.1941.

Latgales feldšeru feldšerienu un vecmāšu savienība * 07.12.1921.
                09.07.1935. iekļauta „Latvijas medicīnas feldšeru biedrībā”

Latgales inženieru biedrība * 27.02.1925. + 02.01.1941.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1939.
                13.11.1936. iekļauta Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā

Latgales kooperatīvu revīzijas savienība * 13.03.1929. + 03.10.1936.

Latgales kredītkooperatīvu savienība * 28.10.1924. + 19.12.1935.

Latgales krievu sīkzemnieku un bezzemnieku politiskā partija *16.07.1928. +12.03.1935.

Lagales kristīgo frizieru frizētavu īpašnieku biedrība * 26.09.1931. + 20.04.1936.

Latgales latviešu apvienība * 27.04.1928. + 19.03.1936.

Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
Sk. „Katoļu biedrība „Saule”

Latgales lauksaimniecības biedrība „Lauksaimnieks” * + 02.01.1941.

Latgales lauksaimniecības biedrību savienība
                Sk. „Latgales lauksaimniecības biedrību savienība”

Latgales lauksaimniecības darbinieku biedrība * 16.11.1925. + 02.01.1941.

Latgales lauksaimnieku centrālais kooperatīvs * 02.11.1923. + 10.12.1937.

Latgales lauksaimnieku kooperatīvs * 28.09.1926.

Latgales lauksaimnieku sabiedrība „Ekonomija” * 10.08.1928. + 10.10.1933.

Latgales lopkopības ražojumu izvērtēšanas kooperatīvs „Produkts” * 23.02.1928. +27.11.1929.

Latgales mazzemnieku un bezzemnieku savienība * 25.01.1922. + 02.01.1941.

Latgales mazzemnieku un bezzemnieku centrālā krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Daugavpils krājaizdevu sabiedrība”

Latgales mazzemnieku un lauksaimnieku biedrība * 12.07.1923.

Latgales mūzikas biedrība * 19.09.1925. + 02.01.1941.

Latgales patronāta biedrība * 29.09.1938. + 09.09.1940.

Latgales piensaimnieku sabiedrību savienība
                Sk. „Daugavpils piensaimniecības savienība”

Latgales rajona lauksaimniecības biedrību savienība * 30.11.1922. + 22.05.1937.
                20.08.1932. pārdēvēta agrāk „Latgales lauksaimniecības biedrību savienība”

Latgales strādnieku un kalpotāju arodbiedrība * 13.09.1929. + 02.01.1941.

Latgales tautas konservatorija
Sk. „Daugavpils tautas konservatorija”

Latgales tirgotāju un rūpnieku savienība * 22.10.1920. + 04.04.1936.
                25.12.1927. pārdēvēta agrāk „Daugavpils tirdzniecības un rūpniecības savienība”

Latgales tūristu biedrība * 22.04.1933. + 14.05.1935.

Latgales vācu krājaizdevu sabiedrība * 10.04.1926. + 09.12.1939.
                09.12.1939. iekļauta „Daugavpils namsaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Latgales vispārējā bezpartejiskā amatnieku biedrība * 28.01.1928. + 06.08.1935.

Latgales Zemgales atbrīvotāju karavīru biedrības * 13.07.1928. + 12.03.1936.
               
Latgales zemdaru sabiedrība „Vārpa” * + 30.04.1930.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”

Latgales zemnieku krājaizdevu sabiedrība * 22.08.1924.
                26.06.1936. iekļauta „Daugavpils apriņķa krājaizdevu sabiedrībā”

Latgales zemnieku kultūrveicināšanas biedrība * + 02.01.1941.

Latgales zirgaudzētāju centrālbiedrība * 27.03.1929. + 22.06.1936.

Latgales zivkopības biedrība * 23.12.1930. + 02.01.1940.

Latgales zvejnieku un zivkopju krajaizdevu sabiedrība * 27.06.1924. + 31.08.1929.

Latgaliešu kultūras veicināšanas biedrība „Blosma” * 22.11.1920. + 02.01.1941.

Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezglu darbinieku apbūves kooperatīvs *18.03.1926. +21.05.1931.

Latvijas dzelzceļu darbinieku Daugavpils dzelzceļu mezgla kooperatīvs „ Dzelzceļnieks” * +29.03.1935.

Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla kultūras veicināšanas biedrība * + 13.05.1935.
                13.05.1935. iekļauta „Latvijas dzelzceļnieku biedrība”

Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla ugunsdzēsēju komanda
Sk. „Daugavpils dzelzceļu mezgla brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.

Latvijas lietuvju krājaizdevu sabiedrība * 19.10.1933.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 29.04.1928. + 17.10.1931.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
                29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”

Latvijas poļu savienība * 18.07.1922. + 02.10.1931.

Latvijas privātadvokātu savienība * 18.05.1928. + 02.01.1941.

Latvijas Romas katoļu mūzikas biedrība „Lira” * 17.07.1929. + 02.01.1941.

Latvijas sieviešu pašpalīdzības biedrība
Sk. „Daugavpils sieviešu pašpalīdzības biedrība”

Latvijas vecticībnieku zinību veicināšanas biedrība * 03.06.1927. + 10.03.1936.

Latvju vanagi Latgalē * 14.03.1931. + 02.01.1941.

Leilkrievu vecticībnieku biedrība Latvijā * 11.10.1922. + 02.01.1941.

Mežciema labierīcības biedrība * 29.08.1930.
                24.03.1939. pārdēvēta agrāk „Poguļankas kūrorta vasarnīcu īpašnieku biedrība”

Patērētāju biedrība „Daugava” * 15.01.1938.
                15.01.1938. iekļauta apvienojot:
                                 „Daugavpils patērētāju biedrību „Daugava”
                                „Daugavpils dzelzceļnieku patērētāju biedrību”

Pirmā valsts mežu darbinieku pašpalīdzības biedrība
                Sk. „Valsts mežu darbinieku pašpalīdzības biedrība”

Poguļankas kūrorta vasarnīcu īpašnieku biedrība
                Sk. „Mežciema labierīcības biedrība”

Pguļankas Līksnas meliorācijas sabiedrība „Pļava” * 09.12.1929.

Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā
                Sk. „Latvijas poļu jaunatnes biedrība”

Poļu katoļu sabiedrība „Harfa” Daugavpilī * 28.10.1921. + 31.03.1939.
                07.08.1929. pārdēvēta agrāk „Daugavpils poļu katoļu dziedāšanas un
                                mūzikas mīļotāju biedrība „Harfa”
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”

Poļu lauksaimniecības biedrība Latvijā * 03.03.1930. + 22.06.1936.

Poļu tautas apvienība Latvijā * 23.03.1932. + 18.01.1935.

Poļu vingrošanas biedrība „Sokol” * 11.05.1932. + 31.03.1939.
31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”

Ražotāju un patērētāju kooperatīva sabiedrība „Metalmatnieks” pie Latvijas vispārīgās ebreju amatnieku biedrības Daugavpils nodaļās * 25.04.1934.

Sabiedrība „Daugavpils motora tramvajs” * 23.12.1930. + 01.02.1934.

Sieviešu arodskolas Saules 1102. Mazpulks * 04.04.1938. + 1940.

Sporta un kultūras biedrība „Prosvesčenije” * 13.08.1926. + 02.01.1941.

Strādnieku biedrība „Avrohom Reizen vārdā * 02.12.1927. + 02.01.1941.

Strādnieku fiziskās kultūras biedrība „Sila” * 22.02.1927. + 02.01.1941.

Strādnieku sabiedrība „Gaisma” * 27.03.1928. + 10.02.1932.

Strādnieku sporta biedrība „Molot” * 04.09.1928. + 02.01.1941.

Stropu labierīcības biedrība * 19.01.1931. + 16.12.1940.
                06.07.1939. pārdēvēta agrāk „Stropu vasarnīcu īpašnieku biedrība”

Stropu vasarnīcu īpašnieku biedrība
                Sk.  „Stropu labierīcības biedrība”

Svētā Vincenta no Paulo sieviešu labdarības biedrība
Sk. „Daugavpils Svētā Vincenta no Paulo sieviešu labdarības biedrība”

Tirdzniecības un rūpniecības krājaizdevu sabiedrība * 27.10.1922. + 26.02.1931.

Tosmāres bibliotekas biedrība * 18.10.1938. + 09.09.1940.

Trešā Daugavpils krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Daugavpils krājaizdevu sabiedrība „Klints”

Trūcīgo līgavu un dzemdētāju palīdzības biedrība
                Sk. „Daugavpils žīdu trūcīgo līgavu un dzemdētāju palīdzības biedrībā
                                „Hachnosas Kalo”

Valsts Daugavpils ierēdņu kooperatīvs * + 25.10.1929.

Valsts mežu darbinieku pašpalīdzības biedrība * 18.06.1925. + 02.01.1941.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk „Pirmā valsts mežu darbinieku pašpalīdzības
                                biedrība”

Valsts sabiedrisko iestāžu darbinieku patērētāju biedrības kooperatīvs „Kooplat” Daugavpilī
                                * 16.06.1920. + 26.06.1935.

Valsts skolotāju institūta Daugavpils abiturientu biedrība * 19.08.1927. + 09.02.1937.

Valsts un pašvaldības darbinieku un skolotāju pašpalīdzības biedrība * 22.04.1933. +02.01.1941.

Valsts zemes bankas Daugavpils nodaļas darbinieku palīdzības biedrība
                Sk. „Valsts zemes bankas Daugavpils nodaļas darbinieku pašpalīdzības biedrība”

Valsts zemes bankas Daugavpils nodaļas darbinieku pašpalīdzības biedrība * 19.10.1933. + 02.01.1941.
20.02.1939. pārdēvēta agrāk „Valsts zemes bankas Daugavpils nodaļas darbinieku palīdzības biedrība”

Zemgales savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 09.05.1925. + 25.05.1932.

Zemnieku krājaizdevu sabiedrība „Saule” * 27.03.1929. + 26.06.1936.
                26.06.1936. iekļauta „Daugavpils apriņķa krājaizdevu sabiedrībā”

Žīdu lauksaimniecības biedrība „Chalucei Javno” * 09.12.1933. + 29.11.1938.

 

 
Izmainas 17.11.2015 Kontakti