Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DĀBOLS Pēteris Jāņa d., praporščiks.
                * 1892. III 06/18. Elkšņu pag.
                1916. Irkutskas kara skolas junkurs,
                1916. IX 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916/1917. Krievijas armijā,
                1917. V 30. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 15. izgāja no pulka,
                1917. VII 24. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. X 15. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. XII 22. ievēlēts par Rotas (VIII) komandieri,
                1918. II 19. vācu gūstā,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II ar šķēpiem,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti
                Avots:       LVVA 1513-1-553.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 155/1917., # 240/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 170/1917.# 217/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles # 274/1917., # 457/1917.

DAĢIS Jānis Jūlijs, arhitekts.
                * 1913. II 08. Rīgā.    
                1944. IV 29. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DAIĻACIS Arvīds, inženieris ķīmiķis.              
                  * 1903. XI 28. Jelgavā.
                  1923. beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                  1929. beidzis Latvijas Universitātes ķīmijas fakultāti,
                  1929/1940. Laboratorijas īpašnieks,
                  1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                            Atzinības Krusta V šķīru.
                  Latvijas profesiju kameras loceklis,
                  Latvijas inženieru ķīmiķu biedrības valdes loceklis,
                  Latvijas inženieru biedrības biedrs.
                  Avots:     LVVA 1632-2-366-198.

DAINA Eduards Pētera d., ierēdnis.
                * 1873. II 03.; S. Klaudija dz. Hramčenko.
                1925. X 11. Dzelzceļu virsvaldes finansu direkcijas I šķiras darbvedis,
                1925. VI 01. tarifu kalkulators,
                1930. V 12. vecākais tarifu kalkulators,
                1935. IV 01. Dzelzceļu galvenās direkcijas vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis,
                1936. IX 01. referents satiksmes lietās,
                1936. XI 14. stādīts apbalvošanai ar Triju zvaigžņu ordeņi.
                Avots:       LVVA 1303-2-58-34.

DAINIS Emīls, skolotājs.
                * 1906. VI 04. Coru pag., Igaunijā + 1944. XII 23.
                Beidzis Valkas ģimnāziju,
                Beidzis Latvijas Universitāti, cand. paid.,
                1928/1929. Jelgavas kājnieku pulka virsseržants,
                1937. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. V 31. Cēsu X aizsargu pulka Karoga rotas vada komandieris,
                1939/1940. Cēsu skolotāju institūta skolotājs,
                1941/1943. Valkas tautskolas skolotājs,
                1943/1944. Leģiona virsnieks, unteršturmfīrers.
                Avots:      LVVA 1640-1-525.;
                                „www.vpb.valka.lv”;
                                „www.nekrpole.lv”

DAKTERIS Aleksandrs, skolotājs.
                * 1891. II 14. Kursīšu pag.
                Beidzis Kursīšu ministrijas skolu,
                1907/1911. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1911/1914. Talsu valsts pirmmācības skolas skolotājs,
                1914/1915. Krievijas armijā,
                19155/1918. Vācu gūstā,
                1919. IV 06. Zemgales divīzijas štāba rakstvedis,
                1920. I 17. Demobilizēts,
                1920/1932. Kursīšu II pamatskolas skolotājs,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932/1940. Saldus pilsētas pamatskolas skolotājs,
                1938. IX 07. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Saldus pus rotas kora diriģents,
                Latvijas skolotāju biedrības Saldus nodaļas valdes loceklis,
                Saldus namīpašnieku biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Saldus mednieku biedrības priekšnieks,
                Kalpaka pieminekļa komitejas loceklis,
                Saldus 143. Mazpulka vadītājs,
                Namīpašnieks, Saldū, Kuldīgas Nr. 12.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-37.;
                               „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.

DALBIŅŠ Alberts Mārtiņš, ārsts.
                * 1896. V 10. Ikšķiles pag.
                1919/1920. Latvijas armijas karavīrs,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā, sieviešu slimības
                               un dzemdību palīdzība,
                1923. X 15. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. XI 20. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medalu,
                1928. IV 13. Daugavpils kara slimnīcas ordinators,
                1928. IV 13. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1928. IV 13.,
                1930. XI 17. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IV 13.,
                1936. VI 30. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1934. IV 13.,
                1934. XI 07. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3427,
                1938. XI 08. Bauskas kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1938. Daugavpilī, 18. novembra 21,
                1939. X 26. atvaļināts,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 30. Ventspils II aizsargu pulka jūras diviziona ārsts,
                1939/1940. Ventspils pilsētas slimnīcas direktors,
                Ventspils slimo kases ārsts,
                Namīpašnieks Indriķa ielā # 18. Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-186.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4291.

DALDERIS Pēteris Jāņa d., administratīvais kapteinis.
                * 1892. XII 11. Kauguru pag.
                1909. Beidzis Valmieras pilsētas skolu,
                1913. ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1915. Arakčejevas pagaidu evakuācijas hospitāļa aptiekas feldšeris,
                1917. VII izvests par zaurjad farmaceitu,
                1918. V 27. Arakčejevas pagaidu evakuācijas hospitāļa aptiekas
                                pārvaldnieka palīgs,
                1921. VIII 15. Novgorodas garnizona ambulances aptiekas pārvaldnieks,
                1922. III 21. atbrīvots kā Latvijas pilsonis,
                1922. XI 30.apstiprināts rezerves farmaceits leitnants pakāpē,
                1927. I 28. Kara sanitāras noliktavas farmaceits eksperts,
                1927.  II 22. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1926. XI 03.,
                1928. Kara sanitāras noliktavas Saimniecības nodaļas priekšnieks,
                1930. XI 17. paaugstināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 1930. XI 03.,
                1933. V 31. Apgādes pārvaldes sanitāras daļas farmaceits,
                1935. XI 16. paaugstināts farmaceits kapteinis pakāpē izd. 1934. XI 03.,
                1937. V 27. pārdēvēts par administratīvo kapteini izd. 1934. XI 03.,
                1938.1938. X 06. Kara sanitāras inspekcijas darbvedis,
                1939. VII 12. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1067,
                1940/1941. Teritoriālā 24. korpusā,
                1940. X 25. Strēlnieku 181. divīzijas Medicīnas sanitāra bataljona
                                aptiekas pārzinis,
                1944. Sesavas aptiekas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1487-1-10-7, 5601-1-1254.;
                                „Farmaceitu Žurnāls” #6/1944.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2177.

DĀLE Jānis, virspriesteris.
                *1868. VI 07.
                1939. bij. Bauskas Sv. Georgija draudzes virspriesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R. 1939.

DĀLE Nikolajs, skolotājs.
                * 1889. XII 22. Krotovā, Vitebskas gub.
                1931. Dzirnavu 63,
                1931/1935. Lāčplēša 50,
                1935. Daugavpilī.
                Avots:       LVVA 2942-1-7907.

DĀLE Rihards, ārsts.
                * 1908.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Ances pag., Ventspils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DĀLE Sergejs, skolotājs.
                * 1902. VI 18. Viļakas pag.
                1931. Dzirnavu 63,
                1931/1932. Lāčplēša 50,
                1932. Merķeļa 2.
                Avots:       LVVA 2942-1-7907.

DĀLE Zina dz. Vīgmanis, ārste.
                * 1905. V 15. Zebrenes pag.
                1935. beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1938. Ances rajona ārste,
                1938/1944. Zaļenieku rajona ārste,
                1938. Ances pag., Ventspils apr.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-30.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DĀLE ĶENINA Austra Kārļa m., vēsturniece.
                * 1892. VI 23. Rīgā. M. Karlīne dz. Āboliņš, V. Atis, jurists.
                                + 1971. XII 06. Rīgā.
                Beigusi Madonas ģimnāziju,
                Beigusi Latvijas Universitāti, cand. hist.,
                1915. skolotāja Latviešu bēgļu skola Maskavā,
                1918. skolotāja Valmieras meiteņu ģimnāzijā
                1934/1940. žurnāla “Latviete” redaktore,
                1951/1955. deportēta uz Āziju
                Korporācijas “Varavīksnes” dibinātāja.
                Avots:       „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                                “Universitas” # 31/1973.

DĀLIŅŠ Jānis Jāna d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. XI 05. Valmieras pag.; M. Kristīne dz. Dalbergs, S. Elza dz. Kraulis
                                + 1978. VI 11. Austrālijā
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927/1940. Sportists, soļotājs,
                1932. I 05. Valmieras VIII aizsargu pulka Bataljona (I) komandiera adjutants,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2871,
                1932. ieguva Vasaras olimpisko sēļu sudraba medaļu,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1939. XII 15. Štāba rotas vada komandieris,
                1940. Tautas balvas laureāts,
                1944. Vācijā,
                1949. Austrālijā.
                Avots:      1640-1-522-315.

DĀLMANIS Eduards, skolotājs.
                * 1875. IV 04. Vecpiebalgas pag.
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2004,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938.X 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka Jaunjelgavas pilsētas aizsargu
                               nodaļas kora diriģents,
                Jaunjelgavas pilsētas pamatskolas un komercskolas skolotājs,
                Jaunjelgavas namsaimnieku biedrības valdes loceklis,
                Namīpašnieks Jelgavas ielā #76, Jaunjelgavā.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-143.

DAMBARS Valters, arhitekts.
                * 1903. V 09.             
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DAMBEKALNS Fricis Jāņa d., tālbraucēju kapteinis.
                *1885. VII 31. Kaltenes pag.; T. kapteinis. M. Lizete, S. Valerija dz. Kēzele.
                                + 1965. VIII 08. Medisonā, ASV.
                1901. beidzis Talsu proģimnāziju.
                1906. beidzis Ventspils jūrskolu, eksternis.
                1908/1910. Burinieka “Indrik” kapteinis,
                1914/1917. Krievijas kara flotē,
                1919/1920. Rīgas ostas policijas priekšnieks,
                1920/1926. burinieka “Uranus” kapteinis,
                1926/1934. Tvaikoņa “Vaidava” kapteinis,
                1935. IV 10. Rīgas ostas pārzinis,
                1937. I 15. Rīgas ostas priekšnieks,
                1938. IV 04. iec. par Rīgas ostas kapteiņi.
                1938. XI 16. apbalvots ar  Atzinības Krusta IV šķiru # 29.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-101.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                Arvja Popes arhīvs.

DAMBEKALNS Irma, ārste.
                Sk. Vītoliņš Irma.

DAMBEKALNS Jānis, tālbraucēju kapteinis.
                *1849. + 1932. XII 10. Kaltenē.
                Kurzemes būru kuģu īpašnieks un būvētājs.
                Avots:       „Jūrnieks” # 1/1932.

DAMBENIEKS Eiženija dz. Krūmiņš šķ. Lūkins, ārste.
                * 1907. II 23. Aizkalnes pag.
                1933. beigusi Latvijas Universitāti,
                1933/1934. Rīgas kara slimnīcas dzemdības nodaļā,
                1934/1940. Stirnienes rajona ārste,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VII 15. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (IX) ārste,
                1940. Dikļu sanatorijas vadītāja,
                1940/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas tuberkulozes nodaļā,
                1943. Jorckstr. 5-63.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-22, 1640-1-527-426.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DAMBERGS Ādolfs, ierēdnis.
                * 1894. X 10. Rīgā
                1915/1918. Krievijas armijas kara laika ierēdnis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XII 03. Jūras diviziona Rotas (I) saimniecības priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Rīgas pilsētas uzņēmu valdes komerciālais direktors,
                Rīgas pilsētas darbinieku biedrības padomes priekšsēdētājs,
                Slokas 5-5.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-62.

DAMBERGS Elizabete, ārste.
                Sk. Zandersons Elizabete.

DAMBERGS Jānis Pētera d., farmaceits.
                * 1892. XI 26. Liepājā + 1976. II 12. Portlandē, ASV
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VII 27. Liepājas XV aizsargu pulka Bataljona (II) farmaceits,
                1938. X 31. Jūras diviziona farmaceits,
                1933/1936. aptiekas „Andresa” līdzīpašnieks Tirgoņu ielā #7, Liepājā,
                1936/1940. aptiekas „Andresa” īpašnieks, Liepājā,
                1944/1945. aptiekas „Andresa” īpašnieks, Liepājā,
                1949. Portlandē, ASV,
                1976. II 18. apbedīts Portlendā kapos,
                Liepājas jahtkluba vice komondors,
                Sporta biedrības „Olimpija” valdes loceklis,
                Namīpašnieks Ģintera ielā #54, Liepājā,
                Oregonas latviešu biedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-209.;
                                „Valdības Vēstnesis” #109/1933., #95/1936.;
                                „Farmaceitu Žurnāls” #6/1944.;
                                „Laiks” #98/1957, #18/1976.

DAMBERGS Milda, ārste.
                * 1902.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Cēsīs, Dārza 18.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DAMBERGS Otto, sabiedrisks darbinieks.
                * 1879. III 25. Jaunlaicenes pag.
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. I 01. Valkas VII aizsargu pulka Jaunlaicenes aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. apbalvots ar Latvijas Aizsardzības biedrības Bronzas medaļu,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa v šķiru #3642,
                Jaunlaicenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības Revīzijas
                               komisijas priekšsēdētājs,
                Jaunlaicenes lauksaimniecības biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Jaunlaicenes pagasta Trapanu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523.

DAMBERGS Voldemārs Friča d., karodznieks.
                * 1886. V 11. Līvbērzes pag. + 1960. VII 12. Kopenhagenā
                Beidzis Tērbatas Universitātes Filozofijas fakultāti,
                1916. XII 05. Latviešu strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1917. I 29. Pāvila kara skolas junkurs,
                1917. VII 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VII 24. Rezerves 138. kājnieku pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 22. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 22. atvaļināts kā skolotājs,
                1918. VI 14. Sibīrijas II stepju strēlnieku pulka štāba virsnieks,
                1918. VI 24. Irtišas 14. Sibīrijas strēlnieku pulka strēlnieks,
                1919. V 23. Latvijas I strēlnieku bataljona Simta (I) kvarta komandieris,
                1919. VII 16. pārdēvēts par karodznieku,
                1920. I 05. Simta (II) kvarta komandieris,
                1920. X 04. Latvijā
                Avots:       LVVA 5601-1-1266.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 319/1917.;
                                „Latvju enciklopēdija”, Stokholmā, 1983.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6169.

DAMBIS Žanis, mācītājs.
                * 1915. IV 21. Svētciemā + 1983. IX 27. Talsos.
                Beidzis Salacgrīvas ģimnāziju,
                1934/1940. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē,
                1943. X 28. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldēs,
                1943. XI 14. ordinēts par Ventspils draudzes mācītāju adjunktu,
                1944. III 12. apstiprināts par Valdemārpils draudzes mācītāju,
                1965. Madonas iecirkņa prāvests,
                1969/1983. Talsu draudzes mācītājs,
                1983. X 05. apbedīts Laucienas Sukturu kapos.
                Avots:       „Baznīcas Kalendārs”, R., 1984.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 46/1943., # 13/1944.

DAMBĪTIS Elizabete, ārste.
                Sk. Krūms Elizabete.

DAMJE Jošua, ārsts.
                * 1898.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Daugavpilī, Rīgas 76.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DAMJE Leja dz. Lībmanis, ārste.
                * 1894.
                1917. beigusi Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, sieviešu slimībās,
                1938. Daugavpilī, Rīgas 76.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DAMROZE Eduards Jāņa d., podporučiks.
                * 1884.
                1904/1914. Kauguru pagasta skolas skolotājs,
                1914/1916. Krievijas armijā,
                1916. XII 21. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 15. izgāja no pulka,
                1917. VII 19. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 29. pārvietots uz pulku, rezerves praporščiks izd. no 1916. VI 20.
                1917. X 22. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. V 19.
                1917. XI 02. Rotas (V) komandiera v.i.,
                1917. XII 25. Rotas (V) pusrotas komandieris,
                1918. atvaļināts,
                1919. skolotājs Kauguru pagastā.
                 Avots:      KVKVA 2550—125-224.;
                                LVVA 5434-1-75-516.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 2/1916.,
                                                # 217/1917., # 321/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles # 204/1917.,
                                                # 241/1917., # 274/1917., # 375/1917.,
                                                # 383/1917., # 399/1917.
                                                „Latviešu strēlnieks” 3345 lpp.

DANCE Herberts, ierēdnis.
                * 1898. IX 19. Jaunlaicenes pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919/1921. Studentu bataljona kaprālis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. V 30. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (XII) komandieris,
                1938. IV 26. Pulka tieslietu darbvedis,
                Latvijas Sarkanā Krusts Madonas nodaļas priekšnieks,
                Ļaudonas pagasta Aplokrāces māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-54.

DANCIGERS Hanna dz. Šocs, ārste.
                * 1891.
                1915. beigusi Harkovas Universitāti,
                1938. Elizabetes 31.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

DANCIS Augusts, sabiedrisks darbinieks.
                * 1906. IV 04. Limbažu pag.
                1927/1928. Aviācijas pulka kaprālis,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. Valmieras VIII aizsargu pulka Svētciema pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1938. VI 11. Svētciema pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-321.

DANČAUSKIS Aleksandrs, būvinženieris.
                * 1908. VIII 21. Cēsīs.
                1944. II 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DANEMANS Hiršs, ārsts.
                * 1897.
                1927. beidzis Latvijas Universitāti, rentgenoloģijā,
                1938. Daugavpilī, Lāčplēša 28.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DANENBERGS Elza, ārste.
                Sk. Roze Elza.

DANĒVIČS Jānis, ārsts.
                  *1919. II 14. Krievijā
                  1943. XI 30. Beidzis Latvijas Universitāti,
                  1943/1944. Speciālā infekciju slimību slimnīcā,
                  1943. Pērnavas 39-57.
                  Avots:      LVVA P1023-2-11-23.

DANILĀNS Lūcija dz. Kroģers, ārste.
                * 1907. [vēlāk Dimza] + 1959. IX 02. Rīgā
                1933. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Rīgas I pilsētas slimnīca,
                Korporācijas Daugaviete filistre.
                Avots:      “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DAŅIĻEVSKIS Nikolajs Mitrofana d., ārsts.
                * 1874. + 1943. I 04. Valkā
                1903. beidzis Tērbatas Universitāti, acu slimības,
                1919. Ziemeļarmijas organizācijas komitejas darbinieks,
                1921.  VIII 11. uzņemts Latvijas pavalstniekos,
                1934. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3436,
                1938. Valkā, Latgales 8.
                1943. bijis Valkas apriņķa ārsts,
                1943. I 10. apbedīts Lugažu kapos Valkā.
                Avots:      “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                „Valdības Vēstnesis” #181/1921.;
                                „Tēvija” #7/1943.

DAŅILOVS Alberts Andrejs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1889. Viskaļu pag.
                1906/1940. Viskaļu kultūras biedrības biedrs,
                1918/1940. Viskaļu pagasta valdes un tiesas darbvedis,
                1922/1940. Aizsargu organizācijas Viskaļu pagasta aizsargu
                                nodaļas aizsargs,
                1036. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4091.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-63.

DANIŠEVSKIS Haralds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. IV 09.
                1923/1924. Jātnieku pulka karavīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. VII 24. Jelgavas XVI aizsargu pulka Jaunsvirlaukas
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Īpašums Jaunsvirlaukas pagasta Dančuk Butleru mājas.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-65.

DANKEROVICS Eiženija, ārste.
                * 1901. III 14.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1931/1934. Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1934/1935. Sarkanā Krusta slimnīca Irlavā,
                1935/1936. Aizputes veselības kopšanas punktā,
                1936/1944. Auces veselības kopšanas punktā,
                1938. Aucē, Jelgavas apr.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-24.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DANKERS Osvalds Andreja d., skolotājs.
                * 1881. X 21. Jaungulbenes pag.; M. Natālija, S. Leontine dz. Dzirnis.
                Beidzis Dzelzavas pagasta skolu,
                1899/1902. beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1902/1904. Lohozas ministrijas skolas skolotājs,
                1904/1906. Ķerseles ministrijas skolas skolotājs,
                1906/1913. Sadjerves ministrijas skolas skolotājs,
                1907. ieguvis mājskolotāja tiesības,
                1913/1917. Tērbatas komercskolas skolotājs,
                1917/1919. Krievijas armijā,
                1919/1921. Biržu (Madonas) reālskolas, Cesvaines ģimnāzijas skolotājs,
                1920/1934. Beidzis Latvijas Universitātes tiesību zinātņu nodaļu, maģ. jur.,
                1921/1927. Jēkabpils vidusskolas skolotājs,
                1927/1935. Jēkabpils komercskolas un ģimnāzijas inspektors,
                1935/1939. Rēzeknes komercskolas un ģimnāzijas inspektors,
                1939/1940. Alūksnes ģimnāzijas direktors.
                Avots:       „Valkas skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Brīvā Zeme” # 20/1938.

DANNE Augusts, tālbraucēju kapteinis.
                * 1892. IX 26. Zūru pag.
                Beidzis Jūrskolu,
                1914. beidzis Flotes praporščiku kursus,
                1914/1918. Krievijas kara flotes tralera komandieris,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 22. Ventspils II aizsargu pulka Jūras diviziona stūrmanis,
                1939. I 11. Navigācijas dienesta vadītājs,
                1938/1940. Ventspils krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                Ventspils ostas iecirkņa pārzinis,
                Namīpašnieks Vasarnīcu 24, Ventspilī.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-189.

DANNE Jukums Friča d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1880. II 28. Zūru pag.; M. Līze, S. Berta dz. Višķeris.
                Beidzis Piltenes draudzes skolu,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1934/1940. Ventas pagasta vecākais,
                1938/1940. Ventas lauksaimniecības biedrības dibinātājs un priekšsēdētājs,
                1938/1940. Zemes bankas padomes loceklis,
                1941. VI 14. deportēts,
                Apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Ventas pagasta Bierandu māju īpašnieks.
                Avots:       „Brīvā zeme” # 50/1940.;
                               „Ventas Balss” # 25/1940.

DARRGEVICS Augusts Friča d., ārsts.
                * 1896. V 23. Ukru pag.; M. Anete, S Eika dz. Prindulis.
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1918/1920. Valmieras pilsētas slimnīcas asistents,
                1919. Valmieras aizsardzības priekšnieks,
                1919. Valmieras pilsētas galva,
                1919/1920. Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas asistents,
                1920. IX 27. Rīgas kājnieku pulka ārsta v.i.,
                1920. XII 24. apstiprināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1920. IX 27.,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1924. II 28. atvaļināts,
                1924/1925. Sarkanā Krusta slimnīca Jelgavā,
                1926/1937. Dzelzceļu vecākais ārsts Jelgavā,
                1926/1944. Jelgavas pilsētas I slimnīcas ārsts ķirurgs, direktors,
                1928. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1940. Jelgavas aizsargu pulka Štāba bataljona Auto rotas ārsts,
                1938. Jelgava, Lielā 12,
                1940. apbalvots ar Lietuvas Ģedemina ordeņa IV šķiru,
                1941. atlaists no Jelgavas I slimnīcas direktora amata,
                1943. Kalpaka 14, Jelgavā,
                Jelgavas teātra direktors,
                Jelgavas latviešu biedrības runas vīrs,
                Vadakstes pagasta Vipartu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-69, 1023-2-11-25.;
                                „”Rīgas kājnieku pulka vēsture, R., 1929.;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;                          
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                V. Eichenbauama arhīvs # 1874.

DĀRZIŅŠ Alfrēds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. IV 25. Arakstes pag.
                1925/1926. Valmieras kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VIII 08. Valmieras VIII aizsargu pulka Salacas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. izsūtīts,
                Apbalvots ar Aizsardzības biedrības medaļu „Par centību”,
                Salacas pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Salacas pagasta valdes loceklis,
                Korģenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-318.;
                               LVA 1987-1-15715.

DĀRZIŅŠ Egons Mārtiņa d., Dr. med.
                * 1894. X 24. Bārbeles pag.; M. Anna, S. Anna dz. Ābele.
                Beidzis Belastokas vidusskolu,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1924. beidzis Latvijas Universitāti,
                1925/1944. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē,
                1938. Ģertrūdes 23.
                1944. Kriegslazarett 4/608,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-29.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DĀRZIŅŠ Egons Mārtiņa d., Dr. med.
                * 1894. X 24. Bārbeles pag.; M. Anna, S. Anna dz. Ābele.
                                + 1966. VIII 13. Mineapolē, ASV
                1915. Beidzis Belastokas vidusskolu,
                1915/1917. Pēterpils Psihoneiroloģiskā institūta students,
                1917. Krievijas armijā,
                1917. beidzis Miķeļa kara skolu,
                1917. Rezerves 10. kājnieku pulka virsnieks,
                1918. vācu gūstā,
                1919. Vidzemes papildu bataljona feldšeris,
                1919/1920. Rīgas kara slimnīcas laborants,
                1924. beidzis Latvijas Universitāti,
                1925/1944. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē,
                1929. ieguva Dr. med. grādu,
                1930. privātdocents,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #123,
                1938. Ģertrūdes 23.
                1942. ārkartējis profesors,
                1944. Kriegslazarett 4/608,
                1944/1948. Marburgas Universitātē,
                1948/1952. Brazilijā
                1952. asv.
                1959. Latvijas Kultūras fonda laureāts,
                Avots:       LVVA P1023-2-11-29.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                „Amerikas Latviešu Apvienība’ #2/1960.;
                                „Laiks” #/1966.

DĀRZNIEKS Jēkabs Andža d., zemkopis.
                * 1873. II 15. Vecpiebalgas pag.; S. Meta dz. Klauklis. + 24.06.1927. Rīgā
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latviešu
                                zemnieku savienība,
                Latvijas tirgotāju savienības gaļas tirgotāju sekcijas biedrs.
                Avots:       „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.
                                “Jaunākās Ziņas” # 139/1927.

DAUDIŠS Staņislavs Donata d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1894. V 21. Zvirgzdenes pag.
                1915. rezerves 186. Kājnieku pulka praporščiks,
                1916/1919. Jūras I pulka Atsevišķā Baltijas jūras diviziona virsnieks,
                1920. Polijas armijas rotas komandieris, podporučiks,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI 12. Ludzas III aizsargu pulka Motociklistu vada komandieris,
                1941. deportēts,
                Latgales lauku apdrošināšanas sabiedrības valdes loceklis,
                Ludzas latviešu biedrību savienību valdes loceklis,
                Ludzas Latgales kultūras veicināšanas biedrības valdes loceklis,
                Zvirgzdenes pagasta Pamuru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-16.

DAUGAVIETIS Edgars dz. Hāns, ārsts.
                *1919. II 09. Rīgā
                1943. XI 30. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Puškina 14-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-27.

DAUGAVIETIS Hugo Eižens dz. Hāns, ārsts.
                *1921. VI 26. Rīgā
                1944. III 31. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1944. Slokas 7-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-28.

DAUGE Aleksandrs Jura d., profesors, Dr. h. c.
                * 1868. VIII 10. Saukas pag.; T. rakstnieks. + 1937. III 11. Rīgā.
                Beidzis Annas baznīcas skolu Pēterpilī,
                Beidzis Tērbatas Universitātes vēstures nodaļu,
                1886/1888. Saukas skolas skolotājs,
                1920. Latvijas Universitātes docents,
                1921/1922. Izglītības ministrs,
                1927/1937. Žurnāla „Latvju Jaunatne” redaktors.
                Avots:       „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 12/1937.

DAUGE Fricis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1895. IX 29. Stendes pag. + 1920. VI 09. Daugavpilī
                1915. V 15. Leibgvardes Maskavas pulka rezerves bataljona karavīrs,
                1916. V 06. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. X 01. beidzis Mācības komandu, jefreitors,
                1917. I 05. Bauskas latviešu strēlnieku pulka jefreitors,
                1917. IV 30. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. X 05. Latviešu strēlnieku rezerves pulka rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1919. IV 07. Liepājas jaunformējamo spēku virsnieks,
                1919. VI 07. Cēsu II bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 08. Ventspils kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 30. Rota (III) pārdēvēta par (VII),
                1920. I 11. kauja pie Viļāniem,
                1920. I 16. kauja pie Nostra sādžās,
                1920. V 22. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. III 03.,
                1920. VI 09. miris.
                Avots:       LVVA 5601-1-1293.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 302/1917.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepāja, 1936.;
                                V. Eichenbauama arhīvs # 4239.

DAUGE Georgs, arhitekts.
                * 1905. V 09.                             
                1931. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1938. Uzvaras laukuma idejas projekta sacensības ieguvis I godalgu.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

DAUGE Kārlis Paula d., pulkvedis leitnants.
                Sk. Kauke Dauge Kārlis.

DAUGE DAUĢIS Pēteris Pētera d., virsleitnants.
                * 1897. VI 13. Sāvienas pag.; M. Made, S. Marija dz. Budovskis.
                1916. latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916/1918. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1919. V atsevišķā III bataljona Atsevišķās (I) rotas karavīrs,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (IX) vada komandieris,
                1920. V 02. Paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. II 03.,
                1920. X 04. Latvijas strēlnieku pulka virsnieks,
                1922. III 18. atvaļināts,
                1923. VIII 18. Ieskaitīts leitnants pakāpē,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. I 20. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rotas (I) komandieris,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts, Savienas pag. Mežsētas,
                Apbalvots ar Viestura ordeņi,
                Krustpils iecirkņa tiesu izpildītājs,
                Krustpils latviešu biedrības priekšnieks,
                Krustpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības Revīzijas komisijas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-58.;
                               LVA 1987-1-13104.;
                               „Jelgavas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 5799.

DAUGULIS Erna, ārste.
                * 1885. II 09. Rozēnu pag.
                1918. beigusi Maskavas Universitāti,
                1918/1944. Staicelē, Rozēnu un Staiceles pagastos,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. II 23. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (X) ārste,
                1939. IX 01. Rotas (IX) ārste,
                1938. Staiceles pagasta, Valmieras apriņķī.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-26, 1640-1-524-313.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DAUGULIS Ervīns Ādama d., kapitāns
                * 1883. III 13. Cesvaines pag. + 1943.
                1905. XI 01. Izborskas 177. kājnieku pulka karavīrs,
                1906. VIII rezervē,
                1907. rezerves praporščiks,
                1914. VII 18. Oloņecas 14. kājnieku pulka virsnieks,
                1916. II 07. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Ārrindas komandas
                                priekšnieks,
                1916. II 07. Skaitas piekomandēts no Oloņecas 14. kājnieku pulka,
                1916. II 26. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. XI 19.,
                1916. V 17. apbalvots ar  Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 31. Ārrindas komandas priekšnieks,
                1917. VIII 24. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1914. XI 19.,
                1917. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1915. XI 11.,
                1918. II atvaļināts,
                1919. VI 14. Cesvaines komandantūras virsnieks,
                1919. VIII 13. Rēzeknes kājnieku pulka Virsnieku rezerves komandieris,
                1919. IX 23. Saimniecības rotas komandieris,
                1920. III 17. Armijas štāba operatīvas daļas Izlūkošanas nodaļas virsnieks,
                1920. VIII 01. Liepājas kājnieku pulka virsnieks,
                1920. IX 14. Robežsargu IV pulka virsnieks,
                1921. VI 29. atvaļināts,
                1921. dzīvo Kandavas pagastā Rūmenos,
                1941/1943. Kandavas birģermeistars,
                Apbalvots ar Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru.
                Avots:       LVVA 4254-1-26-66, 5601-2-383.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 53/1916.,
                                                # 54/1916., # 57/1916., # 84/1916., # 198/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles # 367/1916.,
                                                # 337/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Latviešu strēlnieks” - 1595, 2053 lpp.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 819.

DAUGULIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. VII 07. Mazsalacas pag.
                1919/1921. Rīgas kājnieku pulka vecākais rakstvedis,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924. XII 12. Valmieras VIII aizsargu pulka Mazsalacas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1931. XI 16. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Apbalvots ar Aizsardzības biedrības medaļu „Par centību”,
                Mazsalacas pagasta valdes loceklis,
                Mazsalacas pagasta Daugēnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-317.

DAUGULIS Kārlis, mācītājs.
                * 1914. III 22.
                1933/1940. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1942. V 14. ordinēts par Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942. VI 21. iecelts par Rudbāržu un Valtaiķu ev. lut. draudzes mācītāju.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, 1942.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 8/1942.

DAUGULIS Marta, skolotāja.
                *1881. I 08. Mazsalacas pag.
                Beigusi Kijevas sieviešu ģimnāziju ar mājskolotājas tiesībām,
                1906/1907. Kijevas „Klusiņas“ sieviešu ģimnāzijas skolotāja,
                1907/1919. Valmieras sieviešu ģimnāzijas priekšniece,
                1919/1922. Valmieras pilsētas pamatskolas pārzine,
                1922/1924. Gaujienas ģimnāzijas skolotāja,
                1924/1928. dažādās skolās,
                1928/1940. Franču liceja skolotāja,
                1938. XI 16. stādīta no Izglītības ministrijai apbalvošanai ar
                                Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-45.

DAUGULIS Nikolajs Kārļa d., farmaceits kapitāns.
                * 1885. I 28. Valmierā.9arī Daugull]; M. Marija, S. Mīla dz. Irbītis
                1900/1901. aptiekas māceklis Moģiļevas aptiekā,
                1905. ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1906. XI 16. Pēterburgas Semenova Aleksandra hospitāļa aptiekas feldšeris,
                1907. VII 11. Viborgas kara slimnīcas aptiekas pārzinis,
                1908. IV 01.-XII 31. Pēterburgas Semenova Aleksandra aptiekas feldšeris,
                1912. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1914/1916. VIII 29. Lauku 508 hospitāļa aptiekas pārvaldnieks,
                1916. VII 27. /1919. Staiceles aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1916. XII paaugstināts: titulār padomnieka pakāpē,
                1919. I 02. Latviešu atsevišķās rotas brīvprātīgais sanitārs,
                1919. V 08. vecākais feldšeris,
                1919. V 22. paaugstināts leitnants pak’pē izd. 1919. V 22.
                1919. V 27. Latvijas kara slimnīcas aptiekas un noliktavas pārzinis,
                1919. VI 27. Armijas sanitāras noliktavas pārzinis,
                1920. I 05. pārdēvēts par farmaceits leitnantu,
                1920. V 12. apstiprināts farmaceits kapitāns pakāpē izd. 1916. VII 22.,
                1919. X 25. Armijas sanitāras pārvaldes sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1921. IV 24. sanitāras pārvaldes Farmācijas nodaļas priekšnieks,
                1922. VIII 19. atvaļināts,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 70,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IX 20. Valmieras VIII aizsargu pulka farmaceits,
                1931/1940. Mazsalacas pilsētas galva un vecākais,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krustu V šķiru #246,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Klusa 7, Rīgā,
                Namīpašumi: Klusa ielā 7, Rīgā un Rīgas ielā 11, Mazsalacā.
                Korporācijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-320, 5601-1-1278.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                nekropole.lv

DAUNERS Eduards, ierēdnis.
                * 1904. I 09. Mežmuižas pag.
                1925/1926. Bauskas kājnieku pulka seržants,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IX 07. Ludzas III aizsargu pulka Istras pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Vecslabadas pastmeistars.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-17.

DAVIDOVIČS Ābels, ārsts.
                * 1903.
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Sabilē, Talsu apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DAVIDOVIČS Movša, ārsts.
                * 1871.
                1896. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Sabilē, Talsu apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DĀVIDSONS Elka, namīpašniece.
                Sk. Ditrihs Elka

DĀVIS Andrejs, skolotājs.
                * 1877. VI 06. Vēstienas pag. + 1933. XII 08. Rīgā
                Beidzis: Tolkas pareizticīgo draudzes skolu,
                1893/1897. beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
                1897/1900. Talsu pareizticīgo draudzes skolas skolotājas,
                1902/1905. beidzis: Pēterburgas skolotāju institūtu,
                1902/1905.Logoveščenskas zemstes skolas skolotājs,
                1905/1910. Novorževas pilsētas proģimnāzijas skolotājs,
                1910/1918. Novorževas augstākās tautskolu inspektors,
                1918/1922. Novorževas I otrās pakāpes skolas pārzinis,
                1923/1933. Rīgas pilsētas 34. pamatskolas skolotājs,
                1933. XII 13. apbedīts Raiņa kapos Rīgā.
                Avots:      „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                „Jaunākās Ziņas” #279/1933.

DĀVIS Jānis Vasilija d., leitnants.
                1893. II 02. Rīgā [Dāva Žanis]; S. Tekla dz. Šnore.
                Beidzis Garīgo semināru,
                1916. XII 01. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1917. III 27. Jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. III 29.beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 20. Kājnieku 129. pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 21. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 15. atvaļināts,
                1918. VIII 08. Kazaņas virsnieku bataljona virsnieks,
                1918. IX 17. Čistopoles frontes pavēlnieka sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1918. X 18. Latvijas I atbrīvošanas bataljona Troickā Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. I 04. Sibīrijas Uralu latviešu Nacionālās Padomes kara nodaļas komisārs,
                1919. X 15. Sibīrijas kara kontroles priekšnieka sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. III 20. izbraucis uz Latviju,
                1920. VII 20. Galvenā štāba Ģenerālštāba priekšnieka II satiksmes nodaļas palīgs,
                1920. VIII 05. pārskaitīts uz Iekšlietu ministriju,
                1920. XI 01. atvaļināts no armijas.
                Avots:       LVVA 5601-1-1306.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 318/1917., # 376/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1567.

DĀVIS Jānis, arhitekts.
                * 1913. II 26. Grašu pag.             
                1938. XII 17. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DĀVIS Pāvils Kārļa d., skolotājs.
                * 1874. IX 27. Vestienas pag.; M. Elizabete dz. Andersons.
                1896. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1900. beidzis Pēterburgas garīgo akadēmiju,
                1900/1908. Rīgas garīgo semināra inspektora palīgs,
                1903/1918. “Garīgo Vēstneša” redaktors,
                1908/1918. Rīgas garīgo semināra latiņu valodas skolotājs,
                1917. Ņižnij Novgorodas latviešu biedrības priekšnieks,
                1922/1925. Vestienas pagasta zemes komisijas priekšsēdētājs,
                1925/1940. Rīgas pilsētas 3. ģimnāzijas latiņu valodas skolotājs,
                1936/1940. Latvijas pareizticīgo baznīcas sinodes loceklis,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1855.
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-80.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DEBELIS Aleksandrs, būvinženieris.
                * 1897. XI 01. Kokneses pag.
                1934. V 25. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DEDUMETS Olga dz. Voroņins, ārste.
                * 1903. VI 13. Jekaterinoslavā.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti,
                1931. V 15. Bukmuižas rajona ārste,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 11. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (VI) ārste,
                1939. XII 01. Galēnu rajona ārste,
                1939. XI 02. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (VIII) ārste,
                1941. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-43, 1640-1-357-365.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

DEGIĻEVIČS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. I 24. Rīgā
                Beidzis krievu vidusskolu Tērbatā,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Darba kameras pārstāvis,
                Darba kameras loceklis,
                Tabakas rūpniecības strādnieku arodbiedrības sakarnieks
                Tabakas fabrikas „G. J. Šereševskis” meistara palīgs.
                Avots:      „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

GRĀVĪTIS Eduards Alekša d., mācītājs.
                * 1913. VIII 20. Velēnā + 1973. X 15. Rīgā
                1939. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. I 29. ordinēts par Valkas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942. IX 22. iecelts par Zeltiņu ev. lut. draudzes mācītāju,
                1973. X 20. apbedīts Alūksnes kapos.
                Avots:       Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942., R., 1974.;
                                “Svētdienas Rīts” # 4/1939., # 6/1939.

DEGLIS Augusts, skolotājs.
                * 1895. II 08. Mērdzenes pag.
                Beidzis Irkutskas III praporščiku skolu,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XII 04. Ludzas III aizsargu pulka Pildas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Ludzas rajona mazpulku vecākais,
                Pildas 948. Mazpulka Zelta Vārpa vadītājs,
                Pildas pamatskolas skolotājs,
                Pildas pagasta Pureņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-13.

DEIBNERS Vilhelms Johans Rupertus, inženieris tehnologs.
                * 1881. IV 01. [Deubner]+ 1932. VII 29.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Vācu progresīvā partija,
                Korporācijas „Rubonija” filistrs,
                1924/1932. Ķīmiski farmaceitiskās rūpniecības un tirdzniecības A/S „Saga”
                                dibinātājs un pārvaldnieks,
                Apbedīts Lielajos kapos Rīgā, dz. Lāčplēša 9, Rīgā.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Rigasche Rundschau” # 173/1932, # 168/1932.

DEKERTS Engelards, ārsts.
                * 1908.
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Atgāzenes 4.
                Avots: “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

DEKSNIS Anna, ārste.
                Sk. Kauliņš Anna

DEKSNIS Eduards, skolotās.
                * 1903. IX 07. Ļaudonas pag.
                1928/1929. Latgales artilērijas pulka virsnieka vietnieks,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. II 23. Madonas IX aizsargu pulka Viesienas pagasta
                               aizsargu nodaļas kora diriģents,
                Viesienas pagasta Gaiziņkalna pamatskolas pārzinis,
                Gaiziņkalna 579. Mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-51.

DEKSNIS Ignats Justina d., prāvests.
                * 1892. II 28. Aknīstes pag.
                Beidzis Jēkabpils pilsētas skolu,
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. II 28. Ludzas III aizsargu pulka Rotas (II) mācītājs,
                1939. IV 01. Bataljona (I) mācītājs,
                Nautrēnu Romas katoļu draudzes prāvests un dekāns,
                Rīgas lietuvju ģimnāzijas bijušais direktors.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-14.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DEKSNIS Voldemārs Andreja d., leitnants.
                * 1894. I 22. Ļaudonas pag.
                1915. IX 08. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona zemessargs,
                1917. III beidzis Mācības komandu,
                1917. III Valmieras latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. VII 09. Ziemeļfrontes praporščiku skolas Triecienu rotas junkurs,
                1917. VIII 30. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. X 07. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1918. II 18. atvaļināts,
                1919. III 25. Padomju IX latviešu strēlnieku pulka,
                1919. V 04. dezertējis,
                1919. V 09. Cēsu kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1919. VI 01. Alūksnes iecirkņa komandants,
                1919. VIII 15. Valkas apriņķa priekšnieka rīcībā,
                1919. XI 28. Valmieras kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1920.IV 16. – V 01. piekomandēts Satversmes Sapulces vēlēšanas komitejai,
                1920. VIII 05. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-67, 5601-1-1321, 5601-2-390.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 715/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 304/1917.,
                                                # 366/1917., # 370/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6150.

DEKŠENIEKS Voldemārs Friča d., mācītājs.
                * 1910. VIII 30. Rīgā; M. Jūlija, S. Vilma dz. Treiverts.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1937. I 31. ordinēts kā Grobiņas iecirkņa vikārs,
                1938. IX 01. nozīmets par Liepnas un Pokrovas draudžu mācītāju,
                1943. Liepnas un Pokrova ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 6/1937., # 35/1938.

DĒLIŅŠ Jānis Roberts Kārļa d., skolotājs.
                *1875. VI 09. Rīgā; M. Līna dz. Kleinbergs, S. Emīlija dz. Vīzans.
                Beidzis Rīgas vācu amatnieku skolu.
                1895/1896. Pleskavas bērnu patversmes skolotājs,
                1896/1900. grāmatvedis Rīgā,
                1905/1906. „Zemkopja” redaktors,
                1906. izsūtīts uz Tomskas guberņu,
                1906/1910. emigrācijā,
                1910. Džūkstes skolas skolotājs,
                1912/1914. Valsts Aleksandra skolas skolotājs,
                1913/1915. laikraksta „Zemkopis” redaktors,
                1914/1918. Valsts Pēterhofas vīriešu un sieviešu ģimnāzijas skolotājs,
                1919. Latviešu izglītības biedrības reālģimnāzijas skolotājs,
                1919. VIII 01. Iekšlietu ministrijas bērnu apgādības nodaļas vadītājs,
                1919. IX 01. Iekšlietu ministrijas sociālā departamenta direktora biedrs,,
                1920. I 02. Rīgas ielu dzelzceļa sekvestra pārvaldnieks,
                1921. XI 01. Rīgas III vidusskolas skolotājs,
                1936/1938. Žurnāla „Sējējs” līdz redaktors,
                1937. t.p. amatā,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1982.;
                1939. bijis Rīgas grāmatrūpniecības kopējās slimo kases priekšsēdētājs,
                Avots:       LVVA 1632-2-358-98.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DELLE Nikolajs Pētera d., dabas zinību kandidāts.
                * 1899. IX 15. Nikolajevskā.; M. Marija dz. Dolmatovs,
                                S. Valentīna dz. Sevastjanovs.
                Beidzis Habarovskas reālskolu,
                1918. ekspedīcijā Urmī,
                1919/1920. ekspedīcijā Sahalīnā,
                1921. ekspedīcijā Tatāru jūras šaurumā,
                1925/1934. Latvijas Universitātēs ģeoloģijas institūta asistents,
                1934. beidzis Latvijas Universitātes dabas zinību fakultāti,
                1934. Latvijas Universitātes dabas zinību fakultātes jaunākais asistents,
                1937. privātdocents,
                1937/1940. Ķeguma spēkstacijas ģeologs,
                1938. docents,
                1939. ekspedīcijā Špicbergenā,
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta IV šķīru.
                Kr. Barona prēmijas laureāts.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-169.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

DELLE Pēteris, mācīts mežkopis.
                * 1864. VII 12. Krustpilī
                1928. Harbinā,
                1928/1932. Lāčplēša 50,
                1932. Hospitāļu 34.
                Avots:       LVVA 2942-1-7906.

DELLE Valentīna dz. Sevastjanovs, ārste.
                * 1899. Krievijā
                1928. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1928. Latvijas dzelzceļu ārste,
                1937/1940. Slimo kases rajona ārste.
                1941. t. p. amatā, dz. Visvalža 7-5.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-42.
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DELLE Valerija, ārste.
                Sk. Amtmanis Valerija.

DĒLS Matīss Friča d., rūpnieks.
                * 1882. XII 30. Sātiņu pag.; M. Late, S. Late dz. Boršteins.
                Beidzis Sātiņu Paures pagastskolu.
                1913/1915. Zemkopības mašīnu fabrikas A/S “Imanta dibinātājs
                                un līdzīpašnieks,
                1920/1940. Zemkopības mašīnu fabrikas A/S “Imanta līdzīpašnieks,
                1925/1938. Dzīvokļu kooperatīva „Imanta” dibinātājs un priekšsēdētājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 42.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-144.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DEMBO Cecīlija, ārste.
                * 1904.
                1929. beigusi Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimības,
                1938. Kārļa b. 13.
                Avots: “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DEMENTJEVS Romāns, ārsts.
                * 1873. VII 16. Rīgā
                1899. beidzis Varšavas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1900/1908. Varšavas cietokšņa artilērijas jaunākais ārsts,
                1900/1914. Varšavas IV zēnu ģimnāzijas ārsts,
                1908/1912. Grafa Dibiča kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1912/1914. Varšavas kara sanitārā pārvaldē,
                1914/1919. Kara sanitāras pārvaldes personīgo sastāva nodaļas vadītājs,
                1919/1921. Galvenā sanitāra pārvaldē,
                1922/1941. Rīgas centrālās slimo kases ārsts,
                1922/1934. Dzelzceļu ambulances rajona ārsts,
                1923/1934. Rīgas pašvaldības slimo kases rajona ārsts,
                1941. Rīgas VI poliklīnikas ārsts, dz. Strūgu 2-1.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-40.
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DEMIDOVS Mārtiņš Rūdolfs Friča d., praporščiks.
                * 1876. X 22. Jaujelgavas apr.
                1908. IX 23. Ņižnij Novgorada kara priekšnieka rīcībā,
                1908. XI 07. Austrumusibīrijas 32. strēlnieku pulka strēlnieks,
                1909. XI 01. beidzis Mācības komandu, jefreitors,
                1909. XII 12. jaunākais apakšvirsnieks,
                1910. IV 17. vecākais apakšvirsnieks,
                1911. XII 25. virsdienestā,
                1916. IV 14. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona instruktors,
                1916. VI 24. feldfēbelis,
                1916. X 10. podpraporščiks,
                1916. XII 24. ievainots Ložmetēju kalnā,
                1917. VII 23. paaugstināts praporščiks pakāpē par kaujas nopelniem,
                1917. VIII 18. komandēts uz Zemstes padomēm,
                1918. II 24. atvaļināts,
                1919. II 26. Valmieras kājnieku pulka Rotas (VI) komandieris,
                1919. IV 08. pārdēvēts par leitnantu,
                1919. VII 03. Jēkabmiesta komandants,
                1919. X 17. Bruņotā diviziona Bruņotā II vilciena dzelzceļa vada komandieris,
                1920. III 31. pārskaitīts uz Bruņoto vilcienu divizionu,
                1920. IV 01. Dzelzceļu komandas priekšnieks,
                1920. XII 06. atvaļināts
                Avots:       LVVA 5601-1-1327. 5601-2-393.;;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 162.-04.08.1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # 283/1917.,
                                                # 284/1917., # 351/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 156.

DEMME Herberts, ārsts.
                *1911. XII 17. Liepājā
                1936. beidzis Kēnigsbergas Universitāti,
                1936/1937. Kēnigsbergas Universitātē,
                1937/1939. Liepājas Drāšu fabrikas ārsts,
                1940. Liepājas pilsētas slimnīcas ārsts,
                1941. Liepājas pilsētas ambulances ārsts,
                1941. Liepājas Drāšu fabrikas ārsts, dz. Liepājā, Brīvības 93.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-41.

DEMME Teodors Dāvida d., inženieris.
                * 1880. XII 31. Liepājā; M. Matilde dz. Blāze, S. Emma dz. Helmunds.
                Beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju,
                1899/1907. Beidzis Rīgas politehnikumu,
                1906/1907. Būvnodaļas Katharina Huette Sosnovicē, asistents,
                1907/1908. Sabiedrības Koenigs und Laura Huette metālapstrādes asistents,
                1909/1919. A/S Liepājas metāla un tērauda rūpnīcas valču nodaļas priekšnieks,
                1919/1940. Liepājas drāšu fabrikas inženieris,
                Liepājas drāšu fabrikas Martēnu nodaļas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 72.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-198.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DEMUTS Jānis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1889. XI 23. Siguldas pag.
                1915. XI 01. Rezerves 140. kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. I 04. Viļņas kara skolas junkurs,
                1916. V 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 07. Rezerves 190. kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 01. Rotas (V) komandiera v.i.,
                1916. XII 07. Rezerves 283. kājnieku pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23. Sibīrijas 75. pulka Rotas (III0 jaunākais virsnieks,
                1917. III 16. ievainots Galicijā,
                1917. V 10. ieroču pārzinis,
                1917. VIII 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV)
                                jaunākais virsnieks,
                1917. IV 29. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. II 01.,
                1917. XII 03. atvaļinājumā Arhanģeļskā,
                1918. V 15. atvaļināts,
                1918. IX 05. Rossian Oficers Trenning Corp. Virsnieks,
                1918. XII 05. Angļu ģenerālštāba kara cenzors,
                1919. IX 24. izbraucis uz Latviju,
                1919. XI 11. Rīgā,
                1919. XI 16. Vidzemes papildu bataljona Rotas (VII) vada komandieris,
                1919. XI 20. Rotas (IX) vada komandieris,
                1920. III 03. Rīgas pilsētas komandantūras Apsardzes bataljona Rotas (I)
                                vada komandieris,
                1920. IV 01. Rotas (III) vada komandieris,
                1920. IV 28. atvaļināts,
                1926. bijis mērnieks Tukuma Talsu rajonā.
                Avots:       LVVA 5601-1-1329.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 245/1917.,
                                                # 256/1917., # 370/1917.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 1583.

DĒNAVS Indriķis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1914. XII 29. Kuldīgā
                1936/1937. Liepājas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. II 01. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Kuldīgas I pilsētas
                               Štāba rotas vada komandieris,
                1939. III 15. pārdēvēts par Štāba rotas vada komandieri,
                Kuldīgas pilsētas valdes darbinieks,
                Latvijas Skautas Centrālās organizācijas Bandavas novada
                               58. Vienības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-38.

DERMANIS Vilis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1875. V 16. Bukaišu pag. 1938. II 02. Maskavā
                1893/1897. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1897/1906. Jonatana biedrības skolas skolotājs Rīgā,
                1906/1907. dzīvo ZSAV,
                1907/1912. cietuma un katorga Krievijā,
                1912/1914. izsūtīts uz Sibīriju,
                1914/1920. dzīvo ZSAV,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Neatkarīgs
                                strādnieku pārstāvis,
                1923/1937. Maskavas augstskolas docents.
                Avots:       „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.

DERUMS Vilis, ārsts.
                * 1899.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Krustpilī, Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DESLERS Bērs, ārsts.
                * 1880.
                1908. beidzis Harkovas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimības,
                1938. Liepājā, Uliha 39/41.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DIBENS Niklass, lauksaimnieks.
                * 1874. XI 23. Vīpes pag.
                Cukurbiešu audzētājs Vīpes pagasta “Dukstēs”,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 88.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-240.

DIBENS Olga dz. Vasmanis, ārste.
                * 1894. X 18. Annas pag.
                1918. Beigusi Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās, ķirurģijā
                                un dzemdību palīdzībā,
                1918/1920. Tērbatas pilsētas slimnīcas ārste,
                1920/1922. Dzelzceļu ārste Vecgulbenē,
                1922/1924. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1924/1927. Skolu ārste Rīgā,
                1927/1935. Jelgavas Sarkanā Krusta slimnīcas asistente,
                1935/1939. Jelgavas Diakonisu slimnīcas ārste,
                1939/1944. Jelgavas Pilsētas II slimnīcas ārste.
                1941. Jelgavā, Akadēmijas 15-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-18-40.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

DICKALS Ādolfs Voldemārs, būvinženieris.
                * 1902. VII 02. Vecauces pag.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DĪCMANIS Ērihs Ģerta d., virsleitnants.
                * 1892. VI 08. Rīgā
                1914. XI 13. Rīgas priekšējas sanitārās kolonnas brīvprātīgais,
                1915. VII 04. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras medali # 307176,
                1916. V 01. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1916. X 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 17. Rezerves 74. kājnieku pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. III 28. pārvietots uz Vidzemes latviešu strēlnieku pulku ar A.F.P.,
                1917. IV 24. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 04. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. VI 15. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19.-25. kaujas pie Olaines,
                1917. XI 06. Rotas (II) komandiera v. p. i.,
                1917. XII 09. ievēlēts par Rotas (II) komandieri,
                1918. I 30. atvaļināts,
                1918/1919. Zemkopības ministrijas instruktors Pleskavā, stud. agr.,
                1919. VI 12. Atsevišķā IV bataljona Ložmetēju rotas virsnieks,
                1919. VI 24. Atsevišķais IV bataljons pārdēvēts par V bataljonu,
                1919. IX 09. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (X) vada komandieris,
                1919. XII 29. Mācības rotas vada komandieris,
                1920. IV 20. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. I 09.,
                1920. IV 22. Rīgas pilsētas komandantūras Apsardzības bataljona Rotas (II)
                                virs štatā,
                1920. VI 01. Ventspils kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1920. VII 07. Militāras kontroles virsnieks,
                1920. IX 17. atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 2550-1—125-224.;
                                LVVA 5601-1-1340.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle –20.04.1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles # 108/1917.,
                                                # 156/1917., # 167/1917., # 305/1917., # 379/1917.,
                                                # 399/1917
                                „Latviešu strēlnieks” – 3343 lpp.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4995.

DIDRIHSONS Didrihs, namīpašnieks.
                *1853. XII 04. + 1928. IV 25.
                Namīpašnieks L. Maskavas 197.
                Apbedīts Lelajos kapos.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 93/1928.

DIDŽGALVIS Boļeslavs Sigismunda d., prāvests.
                * 1886. I 13. Lietuva; M. Viktorija.
                Beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju,
                Beidzis Garīgo semināru Kauņā,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XII 29. Aizputes VI aizsargu pulka Bataljona (III) prāvests,
                Alšvangas un Jurkalnes draudžu prāvests.
                Avots:       LVVA 1640-1-522.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DIEBELIS Jēkabs, skolotājs.
                * 1891. III 23. Sarnātes pag. + 1977. III 23. Vācijā
                1907/1911. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1911/1913. Ēdoles ministrijas skolas skolotājs,
                1913/1914. Sabiles skolā,
                1914/1917. Krievijas armijā,
                1920. beidzis Hersonas skolotāju institūtu,
                1920/1940. Kuldīgas valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķīru #440,
                1940. X Kuldīgas tautas augstskolas direktors.
                Avots:      LVVA 1632-2-363-122.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.,
                                „Brīvais Zemnieks” #52/1940.;
                                „Latvija” #19/1977.

DIEDERIHSENS Magnus Leonharda d., provizors.
                * 1870. III 10. Kokneses pag.
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1901. beidzis Maskavas Universitāti, provizors,
                1923. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants.
                Avots:       LVVA 3318-1-2027-85

DIEVKOCIŅŠ Kārlis, skolotājs.
                * 1896. III 25. Lubejas pag.
                1911. beidzis Bērzaunes draudzes skolu,
                1911/1915. Beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1915/1918. Krievijas armijas karavīrs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 07. Madonas IX aizsargu pulka Sarkaņu pagasta
                               aizsargu nodaļas kora diriģents,
                Sarkankalna pagasta pamatskolas pārzinis,
                Sarkankalna 99. Mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-47.;
                               „valkas Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.

DĪKMANIS Nikolajs Jāņa d., leitnants
                * 1893. XII 15. Emburgas pag.
                1915. I 15. Rezerves 25. bataljona karavīrs,
                1915. V 16. beidzis Mācības komandas kursu,
                1915. V 22. jefreitors,
                1915. VII 18. Kurinskas 79. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. X 18. ievainots pie Petrogradas,
                1916. I 02. Rezerves 171. bataljona karavīrs,
                1916. XII 17. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 18. armijas apakšvirsnieks,
                1917. V 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. V 28. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 02. piekomandēts pulka izglītības komisijai,
                1918. II 21. atvaļināts.
                1918/1920. aktieris Maskavā,
                1920. II 26. Armijas Virspavēlnieka štāba inspekcijas daļā,
                1920. III 24. Operatīvas daļas Informācijas nodaļas sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. IX 17. Dobeles kājnieku pulka virsnieks,
                1920. X 05. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1921. II 19. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1921. XI 01. vada komandieris,
                1922. V 31. Rotas (II) jaunākais virsnieks,     
                1922. IX 16. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1512-1-1179, 5601-1-1345.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 166/1917., # 362/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 4643.

DĪLĀNS Staņislavs Staņislava d., praporščiks.
                * 1897. X 07. Dvietes pag.; M. Anna dz. Ancāne, S. Jete dz. Asars
                Beidzis Dvietes pagasta skolu,
                1915. XI 05. Strēlnieku vienībās,
                1916. III 08. Kaujas Ikšķilē,
                1916. III 16. kaujas Olainē
                1917. III 25. beidzis Zemeļfrontes praporščiku skolu un paaugstināts
                                praporščiks pakāpē
                1917. IV 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. V 28. Izgāja no pulka
                1917. V 28. Zemgales V latviešu strēlnieku pulka Sakaru komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19-24. Kaujas pie M. Juglas,
                1917. VIII 20. kontuzēts un saindēts ar gāzēm pie Skriptes, palika ierindā,
                1917. XI 11. apbalvots Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiru # 999115.,
                1917. XI 15. ieskaitīts par karavīru,
                1918.III 29. demobilizēts,
                1918. IV 27. Mobilizēts sarkanā armijā,
                1919. VII 09. apvainots kontrrevolucionāra darbība,
                1921. VII 25. Politiskas pārvaldes Rēzeknes rajona pārzinis,
                1931. Politiskas pārvaldes Jelgavas rajona izmeklēšanas ierēdnis,      
                1931. I 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2633,
                1938. Politiskas pārvaldes Daugavpils rajona priekšnieks,
                Apbalvots ar Viestura ordeņi.
                Avots:       LVVA 4254-1-26-90.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 205/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 235/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 112/1917.,# 166/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # 321/1917.,# 332/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DILLE Jēkabs, ārsts.
                * 1890.
                1914. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, iekšķīgās slimībās,
                1938. Kr. Barona 39.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DĪLS Alberts, ārsts.
                * 1897.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Drabešu pag., Cēsu apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DĪLS Ēriks Vilhelma d., profesors.
                *1890. I 25. Daugavpilī; T. inženieris, M. Klara dz. Jansens,
                                S. Mērija dz. Valdenbergs.
                Beidzis ģimnāziju Pēterpilī,
                1913. beidzis Pēterpils Universitātes filoloģijas fakultāti,
                1916/1917. Pēterpils Universitātes privātdocents,
                1917/1922. Tomskas Universitātes privātdocents,
                1922. Latvijas Universitātes privātdocents,
                1929/1939. docents, vecākais docents,
                1939.V 24. ievēlēts par profesoru filoloģijas un filozofijas fakultātē.
                Avots:       „Students” # 1/1939.;
                                „Es viņu pazīstu”, R. 1939.

DIMANTS Artūrs Ādama d., virsleitnants.
                * 1894. XI 05. Prodes pag. + 1958. VIII Latvijā. [ arī Dirmon Dimonts]
                1915. IX 10. Rezerves 3. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. X 14. Beidzis Mācības komandu,
                1916. XII 01. Oranienbaumas I praporščiku skolas junkurs,
                1917. IV 10. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 30. Rezerves 155. kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 16. Turkestanas 20. strēlnieku pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 06. Rīgas latviešu strēlnieku pulka virsnieks,
                1918. I 09. pulka adjutants,
                1918. II 21. Atvaļināts,
                1919. VI 22. Augškurzemes partizāņu pulka adjutants,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka Bataljona (III) satiksmes virsnieks,
                1919. X 06. ievainots un evakuēts,
                1920. III 12. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. X 03.,
                1920. XII 08. Armijas mehāniskās darbnīcas nodaļas priekšnieks,
                1921. III 14. pārdēvētas par Kara mehāniskām darbnīcām,
                1921. VI 01. atvaļināts,
                1921/1944. zemkopis Prodes pagastā,
                1925. XI 03. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1882,
                1935/1940. Ilūkstes pilsētas valdes sekretārs,
                1940. V 01. apbalvots ar Lietuvas valsts 10. Gadu pastāvēšanas jubilejas medali,
                1940. bijis Ilūkstes aizsargu pulka bataljona (II) komandieris,
                1941/1944. Prodes pagasta vecākais,
                1944. X 12. arestēts,
                1944/1955. izsūtījuma Krasnojarskā,
                Avots:       LVVA 5601-2-398.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R. 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4334.

DIMIŅŠ Eduards Alekša d., ierēdnis.
                * 1895. VIII 24. Ilzenes pag.; M. Anete dz. Pelše, S. Edīte dz. Kundrats.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923. beidzis Rīgas Blūma vidusskolu,
                1923/1934. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1934/1938. zvērināta advokāta palīgs,
                1938/1940. Baznīcu un konfesiju departamenta direktors,
                Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
                Korporācijas “Vendija” filistru biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1370-1-2281.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

DIMITRIS Eduards, galdnieku amata meistars.
                * 1875. XI 06. Vecpiebalgas pag.
                Beidzis Rīgas pilsētas amatnieku skolu,
                1899. nodibinājis savu mēbeļu galdniecību uzņēmumu,
                1920/1940. namīpašnieks un galdnieku darbnīcas īpašnieks
                               Rīgā, Zvaigžņu ielā # 1/3,
                1935. A/S „Rīgas ķīmiskā fabrika Jugla” direktors un valdes
                               priekšsēdētājs biedrs, dib 1923. V 18.,
                1936/1940. Rīgas rūpnieku savstarpējās kredītbiedrības valdes loceklis,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Amatniecības
                               kameras pārstāvis,
                Amatniecības kameras vice priekšsēdētājs un amatu padomes loceklis,
                Rīgas amatnieku biedrības galdnieku sekcijas vecākais.
                Avots:       „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

DIMZA Artūrs, ārsts.
                * 1904.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Dricānu pag., Rēzeknes apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DIMZE Georgs Kārļa d., ārsts.
                * 1896. II 12. Blīdenes pag.; M. Emīlija, S. Olga dz. Meglickis.
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                Tērbatas Universitātes students,
                1920. III 13. Liepājas garnizona lazaretes jaunākais ārsts apstiprināts
                                ārsts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 24.,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimības,
                1923/1926. Latvijas Universitātes nervu slimību katedras asistents,
                1926/1929. Rīgas centrālas slimo kases ārsts,
                1933/1940. Rīgas centrālas slimo kases medicīnas daļas vadītājs,
                1938. Blaumaņa 17.
                1940/1941. Rīgas V poliklīnikas nervu slimību nodaļas vadītājs,
                1941. VII 01. Rīgas V poliklīnikas vadītājs.
                1941. dz. Šarlotes 6-22.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-39.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 4321.

DIMZE Jānis Miķeļa d., leitnants.
                * 1897. IX 03. Brāslavas pag. [Ivans Mihaila d.]
                Beidzis Valmieras pilsētas skolu,
                1916. Latviešu strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1916. XII 25. Tukuma VI strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. V 01. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 28. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 10. skaitīt [ Dimze II],
                1917. XII 02. piekomandēts pulka izglītības komisijai,
                1918. II 22. atvaļināts pulka komitējas sekretārs,
                1919. V Latvijas IX padomju pulka Rotas (V) komandieris,
                1919. VII 12. Latgales rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 01. bataljons pārdēvēts par Siguldas IV kājnieku pulku,
                1919. VIII 12. pulks pārdēvēts par Rīgas VI kājnieku pulku,
                1919. XI 15. Rotas (III) vada komandieris,
                1920. III 27. Daugavgrīvas mācības bataljona karavīrs,
                1924. XII 10. ieskaitīts par leitnantu,
                1941. dzīvo Brāslavas pagastā.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-461, 5601-1-1351, 5601-2-399.
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 294/1917., # 306/1917.,
                                                # 359/1917., # 362/1917., # 366/1917.

DINDONS Jānis, amatnieks.
                * 1869. X 12.
                Melderu amata meistars Iecavā,
                Bauskas     amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 225.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-530.

DINDONS Jānis, skolotājs.
                * 1878. IV 10.            
                1895. beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1898. beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1898/1900. Liezeres pagasta skolas skolotājs,
                1901/1902. Aizkraukles pagasta skolas skolotājs,
                1902/1903. Lizdēnu pagasta skolā skolotājs,
                1903/1904. Lielvārdes draudzes skolas skolotājs,
                1905/1909. Lielvārdes „Ogres“ skolas skolotājs,
                1910/1915. Lindes pagasta skolas skolotājs,
                1915/1917. Latviešu strēlnieku pulkos, strēlnieks,
                1918/1919. Lindes pagasta skolas skolotājs,
                1919/1920. Lindes Birzgales pagasta skolā – skolotājs,
                1920/1921. Vecpiebalgas „Veļķu Brigu“ pirmskolas vadītājs,
                1923/1924. Ērgļu „Ogres“ pamatskolas skolotājs un ērģelnieks,
                1924/1935. Zaubes pamatskolas pārzinis un ērģelnieks,
                1935. pensionēts,
                1939. stādīts apbalvošanai ar Atzinības Krustu.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-75.

DINDONIS Pēteris Jēkaba d., skolotājs, dārzkopis.
                * 1877. VII 11. Vecpiebalgas pag.; M. Ede.
                Beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1902. beidzis Carsko Slavjanskas dārzkopības skolu,
                1902/1910. praktiskās mācības Danijā,
                1910/1915. Bulduru fermas vadītājs un dārzkopības skolas vadītājs,
                1920/1940. Bulduru dārzkopības skolas pārzinis,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1083.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Brīvā Zeme” # 151/1937.

DINĶĒTIS Pēteris, rezerves leitnants.
                * 1897. II 25. Bērzpils pag.
                1916. V 01. Krievijas armijas karavīrs,
                1917. IX 01. Beidzis Kijevas V praporščiku skolu,
                1917. IX 01. Kājnieku 193. Pulka jaunākais virsnieks,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 15. Daugavpils XVIII aizsargu pulka sakaru bataljona
                               rezerves vada komandieris,
                1938. II 10. Sakaru bataljona adjutants,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu”,
                Daugavpils pilsētas vecākais grāmatvedis.
                Avots:      LVVA 1640-1-528-56.

DINNE Ludvigs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. IV 22. Klosteres pag.
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1929. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1931. IV 16. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Gāzu virsnieks,
                1941. VI 14. izsūtīts,
                Pasīva gaisa aizsardzības Kuldīgas rajona priekšnieka palīgs,
                Turlavas pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-40.;
                               LVA 1987-1-14467.

DINSBERGS Kārlis, tālbraucēju kapteinis.
                *1874. V 12. Dundagas, pag + 1934. IX 07. Ventspilī.
                Beidzis Dundagas ministrijas skolu,
                1898. beidzis Ventspils jūrskolu,
                1902/1904. Burinieka „Spica” kapteinis,
                1906. loču dienestā,
                1905/1918. uz hidrogrāfiskā tvaikoņa „Sirēna”,
                1918. Ventspils loču komandieris,
                1921/1934. Ventspils ostas priekšnieks.
                Avots:       „Jūrnieks” # 10/1934.;
                                Arvja Popes arhīvs.

DINSBERGS Kārlis Ernesta d., rezerves virsleitnants.
                * 1895. VII 24. Limbažos.
                1915. XI 15. Beidzis Inženieru kara skolu,
                1915. Sapieru 20. Pulka jaunākais virsnieks,
                1915/1918. Kara ceļu bataljona rotas komandieris,
                1918. Kolčaka armijas Operatīvas daļas adjutanta palīgs,
                1919. Sibīrijas kara apgabala štāba virsnieks,
                1919. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiru,
                1919. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1920. Olgas nocietināta rajona komandants,
                1921. rezerves virsleitnants,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 15. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Sakaru
                               bataljona ieroču instruktors,
                Daugavpils valsts arodskolas skolotājs,
                Daugavpils novada Daugavas Vanaga 35. Novada vadonis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-57.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 6171.

DĪNSTMANIS Georgs, kapitāns.
                Sk. Apinis Georgs.

DINVIETIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1906. I 12. Kazdangas pag.
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927/1928. Ventspils kājnieku pulka kaprālis,
                1929. VIII 02. Aizputes VIII aizsargu pulka Kazdangas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 1145,
                Kazdangas pagasta padomes loceklis,
                Kazdangas mednieku biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-461.

DIPNERIS Francis, ārsts.
                * 1874.
                1900. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Stabu 62.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DIŠLERS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1884. VI 02. Annas pag.
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IV 07. Valkas VII aizsargu pulka Mārkalnes aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4073,
                Mārkalnes pagasta vecākais,
                Mārkalnes pasta palīgnodaļas pārzinis,
                Alūksnes krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Mārkalnes pagasta Mežmaļu māju īpašnieks.
                Avots:       1640-1-523-58.

DIŠLERS Kārlis Ērmaņa d., Dr. jur., profesors.
                *1878. I 20. Gaiķu pag.; M. Ieva, S. Minna dz. Vīksna – rakstniece.
                                +1954. IX 18. Poļevojes ciemā, Krievijā
                1896. Beidzis Tukuma pilsētas skolu,
                1897. beidzis Skolotāju semināru,
                1897/1905. skolotājs Lielbērzes, Lielauces un Mūrmuižas Buķenes skolās,
                1906/1910. beidzis Pēterburgas Universitātes juridisko fakultāti,
                1915/1916. Tatjanas komitejas latviešu vispārizglītību kursos, lektors,
                1917/1920. Tomskas komercinstitūta valsts tiesību docents,
                1920. Latvijas Universitātes administratīvo tiesību katedras docents,
                1922/1940. „Tieslietu Ministrijas Vēstneša” redaktors,
                1925/1928. Saeimas II loceklis, Radikālo demokrātu partijas biedrs,
                1929. XI 18. apbalvots: Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 448,
                1931. iegūva Dr. jur gradu,
                1938. bij. tiesību zinātņu fakultātes dekāns un vecākais docents,
                1939. IX 23. apbalvots: Atzinības krusta III šķiru #88,
                1941. VI 14. deportēts,
                1950. deportēts otro reizi.
                Studentu vienības „Līdums” vecbiedrs.
                Avots:      „Students” # 7/1938.;
                                „Universitas” # 2/1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DITRIHS Elka Boruha m. dz. Dāvidsons, namīpašniece.
                *1872. X 02. Krievijā; V. Izraels.  [ agr. Hitriks] + 1936. IV 01. Rīgā.
                1913/1936. Namīpašniece Brīvības 79 [tag. 89], Rīgā,
                1929. XII 30. mainīts uzvārds agr. Hitriks.       
                Avots:       LVVA 1615-4-1311.

DITRIHS Izraels Jēkaba d. , namīpašnieks.
                *1870. IX 18. Krievijā; S. Elka dz. Davidsons.
                1936/1940. Namīpašnieks Brīvības 81 [tag. 91], Rīgā.
                Avots:       LVVA 1615-4-1311.

DLINS Perele, ārste.
                * 1899.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1938. Stabu 52.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DOBEJS Ansis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. X 16. Popes pag.
                1919/1922. Daugavpils kājnieku pulka virsseržants,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1936. Ventspils II aizsargu Rotas (III) komandieris,
                1929. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4041,
                1936/1940. Piltenes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Siliņu apgaitas virsmežsargs,
                Piltenes pagasta Bāliņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640—1-520-187.

DOBELIS Jānis Ernesta d., virsleitnants.
                * 1894. V 04. Purmsātu pag.: M. Anna, S. Milda dz. Vanags. + 1944. X 05. Rīgā.
                Beidzis Liepājas pilsētas skolu,
                1915. IX 21. Leibgvardes Keksgolmas rezerves bataljona karavīrs,
                1916. XI 11. Zemeļfrontes praporščiku  skolas junkurs,
                1917. IV 05. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. III 25. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 07. Rezerves 25. kājnieku pulka virsnieks,
                1917. IV 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 10. Piekomandēts Mācības kaomandai,
                1917. VII 17. beidzis Tranšeju ieroču kursus pie Granātu metēju komandās,
                1917. VII 29. izgāja no pulka,
                1917. VIII 31. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas
                               jaunākais virsnieks,
                1917. XI 26. paaugstināts podporučiks pakāpē [nav noskaidrota],
                1917. XI 22. Komandējuma uz Anapas pilsētu,
                1918. II 10. armijas 43. korpusa štāba Transporta komandas priekšnieks,
                1918. IV 16. atvaļināts,
                1918 XII 05. Grobiņas mežsaimniecības pagaidu pārzinis,
                1919. I 08. pārziņa palīgs,
                1919. X 11. Bruņotā vilciena „Kolpaks” ložmetēju komandas priekšnieks,
                1919. XI 04. Vilciena komandieris,
                1919. XII 02. Aizputes kājnieku pulka Rotas (I) komandieris,
                1920. X 06. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 305,
                1920. X 20. – 1921. V 02. Bataljona (II) komandiera v.i.,
                1921. II 27. Instruktoru rotas komandieris,
                1921. V 15. pulka saimniecības priekšnieks,
                1921. XII 19. atvaļināts,
                1923. pārskaitīts leitnants pakāpē,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1160,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. bijis Nīcas virsmežzinis,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (I) komandieris,
                1939. bijis Zemkopības ministrijas Meža dienesta administratīvas daļas vadītājs,
                1939. I 01. Rīgas V aizsargu pulka rezerves rotas komandieris,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Purmsātu pagasta Pērkoņu māju īpašnieks,
                Dzīvo Dzirnavu 35-49.
                Avots:       LVVA 1640-1522-66, 5601-1-1367.;
                               Ziemeļfrontes pavēle # 205/1917.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 176./1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 112/1917.;
                               „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               V. Eichenabuma arhīvs # 4574.

DOBELNIEKS Vilhelms, ārsts.
                * 1906. X 24. Majoros
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1938. Jelgavas XVI aizsargu pulka Eskadrona (VI) ārsts,
                1938. I 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                1938. Jelgavas pilsētas slimnīcā.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-61.;”
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

DOBKEVIČS Pāvels, ārsts.
                * 1885.
                1913. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Rēzeknē, Pasta 29.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DOBRECOVS Joasafs, priesteris.
                *1907. II 03.
                1939. bij. Daugavpils Dievmātes Aizmigšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

DOBROTVORCEVS Jānis, priesteris.
                *1880. IV 23.
                1939. bij. Rīgas Arķeņģeļa Mihaila draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

DOBROVIČS Kārlis, lauksaimnieks.
                *1904. IV 19. Mētrienas pag.; S. Olga dz. Salnais.
                1930/1940. Lubānas pagasta „Pauru” māju īpašnieks,
                Lubānas Zvidzienas piensaimnieku sabiedrībā,
                Lubānas Zvidzienas patērētāju biedrībā,
                Lubānas lopkopības pārraudzības biedrībā,
                Lubānas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrībā,
                Lubānas lauksaimniecības biedrībā.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-7.

DOKTERS Kārlis Eduards Andreja d., virsleitnants.
                * 1878. I 17. Slokā
                1914. VII 19. Aplenkšanas I inženieru parka karavīrs,
                1914. IX 07. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. VII apbalvots ar sudraba medali Par centību uz Sv. Staņislava
                                ordeņa lentes,
                1916. I apbalvots ar zelta medali Par centību uz Sv. Annas ordeņa lentes,
                1916. IX 13. Viļņas kara skolas junkurs,
                1917. II 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. II 01. Viļņas kara skolas posma komandiera palīgs,
                1917. III 09. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917.III 12. Rotas (XV) litera rotas komandieris
                1917. III 20. – 30. Papildu 119. rotas komandieris pie Rotas (XV),
                1917. IV 21. piekomandēts pulka saimniecības daļai,
                1917. VI 28. Aplenkšanas I inženieru parka,
                1917. X 06. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. X 01.,
                1918. I 17. atvaļināts,
                1919. I 26. Inženieru sapieru I rotas saimniecības vadītājs,
                1919. VIII 01. Rīgas jaunformējamo spēku tiesas darbvedis,
                1919. VIII 09. Rēzeknes kājnieku pulka saimniecības pārzinis,
                1920. IX 23. Meža ekspluatācijas bataljona virsnieks,
                1920. XI 14. atvaļināts,
                1923. pārdēvēts par leitnantu.
                Avots:       LVVA 1512-1-1297-6, 3601-1-434-336, 5434-1-484-87, 5601-2-405.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 78/1917., # 90/1917.,
                                                # 100/1917., # 124/1917., # 198/1917.

DOLGOVS Pāvils Stahija d., ārsts.
                * 1888. IX 16. Rīgā
                1916. beidzis Kijevas Universitāti,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1919. Slokas pilsētas ārsts,
                1920. I 20. Dobeles kājnieku pulkā vecākais ārsts, ārsts kapteinis,
                1923. VI 26. atvaļināts,
                1923/1926. Ilūkstes apriņķa valdes slimnīcas ārsts,
                1926/1938. Dikļu rajona ārsts,
                1938. Bukaišu Sniķeru Ukru rajona ārsts,
                1939/1940. Aizsargu organizācija,
                1939. VI 10. Jelgavas XVI aizsargu pulka eskadrona (V) ārsts,
                1941. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-38, 1640-1-527-60.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

DOLIETIS Kārlis, ārsts.
                * 1900. VIII 08. Saukas pag.
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1930/1937. Latvijas Universitātes ķirurģiskā klīnikā, asistents,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 10. Rīgas V aizsargu puka Jūras diviziona Rotas (II) ārsts,
                1937/1939. Edinburgas Universitātes neiroķirurģiskās klīnikas asistents,
                1939. V 01. Latvijas Universitātes ķirurģiskās klīnikas asistents,
                14. V 16. Rīgas pilsētas I slimnīcas virs ārsts,
                1941. t. p. amatā dz. V. Pletnberga g. 31-4.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-37, 1640-1-522-61.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

DOLMANIS Pēteris Jāņa d., farmaceits virsleitnants, provizors.
                * 1887. IV 10. Jaunpiebalgas pag.; S. Alīda dz. Daudziņš + 1936. X 29. Madonā
                1921. XII 14. beidzis Latvijas Augstskolu, provizors,
                1922. IV 01. Kara sanitāras pārvaldes Farmācijas daļas darbvedis,
                1922. IV 21. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1922. IV 01.,
                1923. VIII 01. sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1925. VI 20. paaugstināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 1925. IV 01.,
                1925. VIII 24. atvaļināts,
                1925/1936. aptiekas īpašnieks Madonā, Tirgus ielā Nr.3,
                1926/1936. Madonas pilsētas domnieks,
                1927/1930. Pēterupes aptiekas īpašnieks,
                1933/1936. Madonas IX aizsargu pulka farmaceits,
                1934/1936. Madonas pilsētas valdes Revīzijas komisijas priekšsēdētājas,
                1936. apbedīts Madonas pilsētas kapos,
                1940. uzstādīts piemineklis, tēlnieks Kārlis Jansons,
                Latvijas aerokluba Madonas nodaļas biedrs,
                Biedrības Latvijas Vanagi Madonas 47. novada goda biedrs, vanags šķēpraidis,
                Madonas makšķernieku un zvejnieku sportsmeņu biedrības valdes loceklis,
                Madonas izglītības biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 5601-1-1379.;
                                „Farmaceiti Latvijā“
                                „Jaunākās Ziņas” #248/1936.;
                                „Valdības Vēstnesis” #159/1927., #172/1930.;
                                „Madonas Ziņas” #44/1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1573.

DOMBROVSKIS Aleksandrs Pētera d, virsleitnants.
                * 1891. I 31./ II 12. Elkšņu pag.
                1915. VIII 09. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1915. IX 18. ievainots,
                1915. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu,
                1915. X 20. Sibīrijas 9. strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1915. X 20. Irkutskas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. II 22. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IV 05. Sibīrijas 7. Strēlnieku rezerves bataljona jaunākais virsnieks,
                1916. VI 26. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais
                                virsnieks,
                1916. VIII 05. Papildu (49) rotas komandieris,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 27. Papildu (70) rotas komandieris,
                1916. XII 27. izgāja no pulka,
                1916. XII 30. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. III 16. iec. pulka tieslietu darbvedis,
                1917. I 12-18. kaujas Ložmetēju kalnā un Kalnciema rajonā,
                1917. I 12. kontuzēts,
                1917. VII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. XII 22.,
                1917. VIII 17. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. V 01.,
                1917. IX 24. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. XII 31. atvaļināts,
                1918. VII 05. Atsevišķā Usurijas brigādes Gaubiču baterijas virsnieks,
                1918. XI 20. Imantas pulka virsnieks,
                1919. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. VI 10.,
                1919. V 30. Pulka saimniecības nodaļas priekšnieka v.i.,
                1919. VI 26. Sibīrijas un Urālu Latviešu nacionālās padomes Kara nodaļas
                                kancelejas vecākais adjutants,
                1919. pārdēvēts par kapitānu,
                1920. II Armijas Virspavēlnieka štāba virsnieks,
                1920. VI 18. Bauskas kājnieku pulka Rotas (VII) komandieris,
                1921. III 03. Rotas (III) vada komandieris,
                1921. IV 19. Rotas (II) komandieris,
                1922. VII 05. atvaļināts, virsleitnants,
                1932. bijis Lašu pagasta valdes priekšsēdētājs,
                1932. V 18. apbalvots ar Lietuvas Dižkunga Gedemina ordeņa IV šķiru.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5601-1-1382, 5601-2-408.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 258/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 183/1916.,
                                                # 223/1916.,# 240/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 8/1916., # 9/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 413/1916., # 78/1917.,
                                                # 88/1917., # 294/1917., # 351/1917.
                                „Latviešu strēlnieks” - 1542, 1717 lpp.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5761.

DOMBROVSKIS Laimdota, ārste.
                * 1917. II 08. Trikātas pag.
                1944. IV 01. beigusi Latvijas Universitāti.
                1944. dz. Tukuma 6-1.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-36.

DOMBROVSKIS Valija Irma dz. Skrastiņš, ārste.
                * 1901. X 10. Bauņu pag.
                1928. beigusi Latvijas Universitāti,
                1929. II 01. Jaunauces rajona ārste,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. V 02. Kursīšu rajona ārste,
                1937. XI 20. Vilces rajona ārste,
                1938. I 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka eskadrona (VI) ārste,
                1939. V 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka eskadrona (VIII) ārste,
                1939. XII 16. Jaunauces rajona ārste,
                1941. t. p. amatā, dz. Jaunauces ārsta mājā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-35., 1640-1-527-62.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

DONIŅŠ Matīss, skolotājs.
                * 1887. VI 16.
                Beidzis Augstākās tautskolu kursus,
                1919/1925. Skrundas pamatskolas pārzinis,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VI 14. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Sātiņu aizsargu
                               nodaļas kora diriģents,
                Sesiles pamatskolas skolotājs.
                Sātiņu Sesiles 235. Mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-36.

DONIS Ernests, agronoms.
                * 1904. VIII 18. Skrundas pag.
                Beidzis Kuldīgas vidusskolu,
                1934. beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti, agronoms,
                1934/1935. Kurzemes lauksaimniecības biedrību savienības Liepājas un apkārtnes
                            laukkopības pārraudzības biedrības agronoms,
                  1935.IV 15. Skrundas rajona agronoms,
                  1935. XII 20. Zemkopības ministrijas Dabas katastrofas cietušo nodaļas
                            taksators,
                  1939. IX 15. Zemkopības ministra sekretārs,
                  1940. IV 01. Zemkopības ministra referents,
                  1940. IV 18. Lauksaimniecības kameras ģenerālsekretārs,
                                1940. dzīvo Tomsona 15.
                                Avots:       „Brīvā Zeme” # 87/1940.
                                               „Jaunākas Ziņas” # 88/1940.

DONKERS Alfrēds Oskara d., farmaceits.
                * 1891. VI 23/VII 05. Sabilē
                1911. XII 21. Ieguva aptiekas palīga grādu Maskavas Universitātē,
                1915. IX 27. Rezerves 178. kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. IV 28. Rezerve 3. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. VIII 14. Novgorodas kara hospitāļa Evakuācijas 196. hospitāļa feldšeris,
                1917. VII 30. izvests zaurjad farmaceits pakāpē,
                1917. VII 30. Skrejošā dezinfekcijas I nodaļas farmaceits,
                1917. X 01. Nodaļas pārzinis,
                1918. II 22.-V 25. vācu gūstā,
                1918/1919. Sabilē,
                1919. III 15.-VII 30. Baltijas zemessargu nodaļā,
                1919. VIII 15. Talsu apriņķa komandantūras farmaceits,
                1919. VIII 22. Talsu atsevišķās rotas farmaceits,
                1919. X 01. Armijas Virspavēlnieka štāba Armijas informācijas
                                nodaļas kara cenzors Liepājā,
                1920. IV 2. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē,
                1920/1921. Robežsargu II pulka farmaceits,
                1921. III 15. Liepājas garnizona lazaretē,
                1939. Sabiles aptiekas līdzīpašnieks,
                1939. XI 11. izbrauca uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 5601-1-1394.;
                                „Ekonomists” #7/1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” #258/1939.

DONKERS Kārlis Oskars Oskara d., provizors.
                * 1889. X 01. Sabilē; S. Marta dz. Leitmans
                1923. VI 06. beidzis Latvijas Universitāti, provizors,
                1910. X 25. Grodņas lazaretes karavīrs,
                1912. X 12. vecākais aptiekas feldšeris,
                1913. III 12. atvaļināts,
                1914. VII 27. Rezerves 64. hospitāļa aptiekas pārvaldnieks,
                                zaurjad farmaceits,
                1914. VII 28. Lauku 340. ceļojoša hospitāļa aptiekas pārvaldnieks,
                1914. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1915. apbalvots SV. Annas ordeņa III šķiru,
                1918. III 04. atvaļināts,
                1923. VIII 03. ieskaitīts farmaceits virsleitnants pakāpē,
                1923/1939. Sabiles aptiekas līdzīpašnieks un pārvaldnieks,
                1933. III 11. beidzis Ugunsdzēsēju kursus,
                1936. V 24. apbalvots: Par izciliem nopelniem ugunsdzēsībā,
                                Goda zīmi II šķiras
                1939. XII 09. izbrauca uz Vāciju,
                Sabiles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības komandas virsnieks.
                Avots:       LVVA 5601-1-1395.;
                                „Ugunsdzēsējs” #6/1936.;
                                „Valdības Vēstnesis” #281/1939.;
                                „Farmaceiti Latvijā“.

DORMANIS Eižens Jeannot Adolfs KonstantīnsLudviga d., provizors.
                * 1869. VII 11. Aizputē [Dohrmann]+ 1932. VI 13. Rīgā
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju Liepājā,
                1893. V 31. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1923. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants,
                1932. VI 15. apbedīts Mārtiņu kapos Rīgā.
                Āģenskalna aptiekas īpašnieks,
                Latvijas aptiekāru biedrības biedrs,
                Latvijas aptieku iepirkšanas sabiedrības valdes loceklis,
                Vācu Mārtiņa draudzes valdes loceklis,
                Rīgas farmaceitu biedrības biedrs,
                Korporācijas Gotonia filistrs.
                Avots:       LVVA 3328-1-2027-95.
                                „Baltiche Monatshefte” #9/1932.
                                „Rigasche Rundschau” #131/1932., #132/1932., #135/1932.

DOVGIALLOVIČS Kazimirs, garīdznieks.
                * 1863. XI 04. Lietuvā
                Beidzis garīgo semināru,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 20. Rēzeknes XVUII aizsargu pulka bataljona (II) mācītājs,
                Maltas pagasta, Rozentovas Rom kat. draudzes baznīckungs.
                Avots:       LVVA 1640-1-357-264.

DRABUŽS Žanis, sabiedrisks darbinieks.
                *1907. IV 07. Matkules pag.
                1928/1929. Cēsu kājnieku pulka seržants,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1940. Tukuma XI aizsargu pulka Matkules pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

DRAGUNS Sofija Silvija dz. Makarovs, ārste.
                * 1898. VI 30. Augšpils pag.
                1926. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1931. beigusi Latvijas Universitāti,
                1930/1941. Gauru rajona ārste,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. II 20. Abrenes XIX aizsargu pulka Rotas (I) ārste,
                1941. V 04. Cēsu tuberkulozes sanatorijas ārste.
                1941. dz. Cēsīs, Gaujas 88.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-34, 1640-1-528-301.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

DRANDE Jēkabs Pētera d., mag. jur.
                * 1902. I 07. Smiltenes pag.; M. Minna dz. Rudzītis, S. Ērika dz. Reins.
                               + 1947. X 06. Krievijā.
                1922/1929. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1929/1930. Rīgas Apgabaltiesas miertiesnesis,
                1930/1938. Rīgas Apgabaltiesas loceklis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. XI 01. Rīgas V aizsargu pulka tieslietu darbvedis,
                1938/1944. Rīgas Apgabaltiesas vice priekšsēdētājs,
                1944/1946. Vācijā,
                1947. I 13. arestēts,   
                Rīgas juristu biedrības valdes loceklis,
                Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
                Latvijas tiesnešu biedrības biedrs,
                Korporācijas Fraternita Lettica filistrs,
                Smiltenes pagasta Draudu māju īpašnieks,
                1940. dzīvo Baznīcas 39-4.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-59.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi., R., 1999.

DRASKA Alma dz. Starks, ārste.
                * 1903. VII 23. Kursīšu pag. + 1964. IX 27. Melburnā, Austrālijā
                1922/1930. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1929/1934. Latvijas Sarkanā Krusta Krimuldas sanatorijā,
                1931/1941. Slimo kases ārste,
                1934/1941. Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes slimnīcā,
                1935/1941. skolu ārste,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (III) ārsts,
                1938/1941. valsts darbinieku ārste,
                1941. VII 01. Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1943. Blaumaņa 5-6.,
                1948. Austrālijā.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-97, 1640-1-527-481.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Latviešu ārstu un zobārstu apvienības apkārtraksts” #84/1964

DRAULS Vita, ārste.
                * 1914. III 10. Rīgā
                1939. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939. VII 17. Rīgas pilsētas I slimnīcas uroloģijas nodaļas ārste,
                1940/1941. Vilces rajona ārste,
                1941. Latvijas dzelzceļu slimnīcas ārste.
                1941. dz. H. Goeringstr. 71-2.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-49.

DRAVA Herberts Hugo Augusta d., skolotājs.
                * 1903. XII 09. Diļu pag. [agrak Blumbergs]; S. Ģertrūde dz. Mušs
                                + 1991. VIII 12. Cēsīs
                1926. Beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1934/1940. Cēsu pilsētas II pamatskolas skolotājs,
                1934/1940. Cēsu cietuma skolotājs,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. I 28. Cēsu X aizsargu pulka Riteņbraucēju rotas vada komandieris,
                1939. XI 15. Cēsu X aizsargu pulka saimniecības priekšnieka palīgs,
                1939/1940. Latvijas profesiju kameras loceklis,
                1939. cēsu pilsētas valdes loceklis,
                1939/1940. Cēsu pilsētas vecākais,
                1940. IV 17. mainīts uzvārds Drava,
                1941/1944. Cēsu pilsētas vecākais,
                1948/1956. Spaidu nometnes Krievijā,
                Cēsu apriņķa skolotāju biedrības valdes loceklis,
                Cietuma darbinieku biedrības Cēsu nodaļas valdes loceklis,
                Rīgas pilsētas psihotehniskās un arodizvēlu institūta pārstāvis Cēsīs,
                Bijis Daugavpils kājnieku pulka virsnieka vietnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca”, Cēsis, 2003.;
                                „Cēsu Vēstis’ #331/1939., #348/1940., #4/1941., #22/1943.;
                                „Valdības Vēstnesis” #12/1939., #87/1940.;
                                „Brīvā Zeme” #12/1939.

DRAVA Pēteris Ādolfs Augusta d., leitnants.
                * 1896. IX 13. Dauguļu pag., [agrāk Blumbergs]; S. Mirdza dz. Kikas-Ķikurs
                Beidzis Olava komercskolu,
                1915. VIII 01. Rezerves 175. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. IV 07. beidzis Mācības komandas kursu,
                1916. VI 23. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1917. I 14. Zvenigorodas 142. kājnieku pulka instruktors,
                1917. IV 28. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 02. Rezerves 25. kājnieku bataljona virsnieks,
                1917. IX 27. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VI) jaunālkais virsnieks,
                1918. II 26./1918. III 04. vācu gūstā,
                1919. VI 10. Straupes rajona komandantūras virsnieks,
                1919/1920. Siguldas kājnieku pulka vada komandieris, leitnants,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. I 28. Cēsu X aizsargu pulka Riteņbraucēju rotas Sakaru vada komandieris,
                1940. IV 17. Mainīts uzvārds Drava,
                Valsts Bankas Cēsu nodaļas ierēdnis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525, 5601-2-243.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #293/1917.;
                                „Valdības Vēstnesis” #87/1940.

DRAVIŅŠ Aleksandrs Jēkaba d., lauksaimnieks.
                * 1886. XI 14. Lejasciema pag.; S. Berta.
                1902. beidzis Velēnas draudzes skolu,
                1904/1914. Lejasciema pagasta Čipātu māju īpašnieks,
                1914/1940. Lejasciema pagasta Kalna Sprūžu māju īpašnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4007,
                1949. III 25. deportēts uz Amūras apgabala Tigdas rajonu,
                1954. XII 28. atbrīvots,
                Lejasciema pagasta bijušais vecākais,
                Lejasciema pagasta valdes loceklis,
                Lejasciema krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Lejasciema pienotavas dibinātājs,
                Lejasciema lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-83.;
                               LVA 1894-1-4952.

DRAVIŅŠ Ērika, ārste.
                Sk. Skuja Ērika.

DRAVIŅŠ Kārlis Ādolfs Kārļa d., skolotājs.
                * 1887. IX 26. Pastendes pag.; M. Ieva, S. Lilija dz. Kampars.+ 1950.
                1907. beidzis Talsu pilsētas skolu,
                1908. ieguva pirmmācības skolas skolotāja tiesības pie Rīgas mācības apgabalā,
                1908/1914. Ārlavas „Tiņģeres“ pagastskolas skolotājs,
                1917/1918. Holmecas Tveras gub. ministrijas skolas skolotājs,
                1918/1919. Ārlavas „Tiņģeres“ pagastskolas skolotājs,
                1919/1922. Lībagu pamatskolas skolotājs,
                1922/1940. Ventspils pilsētas 5. pamatskolas pārzinis,
                1939. III 12. apbalvots: Atzinības Krustu V šķiras #963,
                Ventspils rajona mazpulku vecākais,
                Ventspils pilsētas muzeja pārzinis,
                Ventspils apriņķa mazpulku vecākais,
                Skolotāju biedrības priekšnieka biedrs,
                Skolotāju kooperatīva valdes loceklis.
                Avots:      LVVA 1632-2-364-36.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DRAVNIEKS Arvīds, skolotājs.
                * 1904. XII 31. Pampāļu pag.; S. Lidija dz. Bērziņš.
                1928. beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1928/1935. Zvārdes pamatskolā un Rīgas centrālcietuma amatnieku skolā,
                1935/1940. Rīgas “Ausekļa” pamatskolas pārzinis,
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Vairāku mācības grāmatu autors,
                Rīgas skolotāju institūta bijušo audzēkņu biedrības priekšnieks,
                Latvijas skolotāju biedrības valdes loceklis,
                Latvijas profesiju kameras biedrs,
                Rīgas pašvaldības darbinieku biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-204.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 139.

DRAVNIEKS Ērika dz. Veitbergs, ārste.
                * 1912. IX 17. Vladivostokā
                1938. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. X 01. „J. Nīmaņa” bērnu klīnika Rīgā,
                1941. II 15. Āgenskalna bērnu slimnīcā,
                1941. VII 10. Pārdaugavas rajona IV poliklīnikas ārste.
                1941. dz. Mērsraga 9-2.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-48.

DREIBANTS Vilhelms Pētera d., podporučiks.
                * 1897. VI 10.
                1916. Vladimira kara skolas junkurs,
                1916. XII 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. no 1916. X 01.
                1916/1917. Krievu armijas virsnieks,
                1917. IV 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. V 16. Papildu (114) rotas komandieris,
                1917. V 19. izgāja no pulka,
                1917. V 22. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 02. piekomandēts ložmetēju komandai,
                1917. VIII 02. A. F. P. pārvietots uz pulku,
                1917. VIII 03. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. VI 01.,
                1917. X 05. stādīts paaugstināšanai poručika pakāpē,
                1917. XII 01. Dvinskas kara apg. rezervē,
                1918. V 09. Atvaļināts.                
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-212., 3456-1-136.;
                                LVVA 5192-1-938-219.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle # 102/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 130/1917.,
                                                # 153/1917., # 157/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles # 146/1917.,
                                                # 183/1917., # 224/1917., # 335/1917.

DREIFELDS Jānis Ernesta d., zaurjad kara laika ierēdnis.
                * 1899. XII 07. Skrundas pag. + 1926. V 26. Rīgā.
                1912. X 16. Odesas 23. robežsargu brigādes Nodaļas (II) rindnieks,
                1913. IV 04. apbalvots ar Romanova dinastijas 3000. Gadu jubilejas medali,
                1914. I 01. rakstvedis,
                1914. V 01. jaunākais rakstvedis,
                1914. VII 17. Robežsargu II kājnieku mācības sotņas jaunākais rakstvedis,
                1914. XI 29. Vecākais rakstvedis,
                1915. III 29. apbalvots ar Sudraba medali „Par uzticību” uz Sv. Staņislava
                                ordeņa lentes
                1916. II 14. Latviešu strēlnieku rezerves pulka rakstvedis,
                1916. VII 05. Rīgas latviešu strēlnieku pulka darba komandas rakstvedis,
                1917. I 15. pulka rakstvedis,
                1917. III 27. izturēja kara laika ierēdņa pārbaudījumus,
                1917. III 27. pulka saimniecības darbvedis,
                1917. III 27. pārdēvēts par zaurjad kara laika ierēdnis,
                1917. IV 11. Apstiprināts zaurjad kara laika ierēdnis pakāpē,
                1917. XII 04. izgāja patvarīgi no pulka,
                1918. IV 11. demobilizēts,
                1918/1919. korektors laikraksta „Ziņotājs”,
                1919. XI 28. Lejas Kurzemes kara apgabala Apgādes pārvaldes Apavu un
                                apģērbu nodaļas II šķiras darbvedis, kara laika ierēdnis,
                1920. III 23. Piekomandēts Daugavgrīvas mācības bataljona Rotas (III)
                                virs štatā,
                1920. VI 18. atvaļināts,
                Latviju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 2218-2-58-289, 3318-2-58-289, 5601-1-1411.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēle # 106/1917.
                                „Latviešu strēlnieks” - 1717 lpp.;
                                “Jaunākās Ziņas” # 115/1926.

DREIJERS Alberts Jāņa d., virsleitnants.
                * 1892. XII 09. Vadakstes pag.
                1909. Beidzis Jelgavas H. Briedīša tirdzniecības skolu,
                1916. VII 08. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XI 12. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. XII 06. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. I 31. Papildu (89.) rotas jaunākais virsnieks,
                1917. II 01. izgāja no pulka, maršrotas (89.) jaunākais virsnieks pie 10. rotas,
                1917. II 06. Vidzemes IV latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII kaujās pie Rīgas,
                1917. X 23. A.F.P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. VI 06.,
                1917. XII 02. Sakaru komandas priekšnieks,
                1918. II 25. atvaļināts,
                1918. XII 03. vācu gūstā,
                1919. XII 20. Grobiņas XI kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1920. I 17. Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1920. I 21. beidzis Ložmetēju kursus pie franču sistēmas,
                1920. II 15. Grobiņas kājnieku pulks pārdēvēts par Dobeles,
                1921. IV 01. vada komandieris,
                1921. V 03. atvaļināts,
                Dzīvo Kārķu pagasta Veckārķu muižas Ezerlīčos,
                Kārķu piensaimnieku sabiedrības grāmatvedis.
                Avots:       LVVA 5601-1-1412.;    
                                KVKVA 2550—125-224.;
                                XII armijas pavēle # 166/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle – 10.02.1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 7/1916.,
                                                # 32/1917., # 34/1917.;
                                Vidzemes IV latviešu strēlnieku pulka pavēles # 40/1917.,
                                                # 375/1917., # 399/1917.;
                                „Latviešu strēlnieks”, 3344 lpp.

DREIKANTS Arnolds Ēriks Nikolajs Jēkaba d., ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1892. X 06. Krustpilī; S. Serafima dz. Tatarinovs. + 1941. Valmierā
                1921. Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1912/1917. Tēŗbatas Universitātes students,
                1917. VII Sarkanā Krusta 23. sanitāras kolonnas brīvprātīgais,
                1918. X Krievijas Ziemeļu korpusa Ostrovas 2. pulka jaunākais ārsts,
                1918. XII Baltijas Landesverā,
                1919. V Līvena krievu nodaļā,
                1919. IX Krievijas Rietumu armijas Šauļu brigādes hospitāļa ārsts,
                1920. II Latvijā,
                1920. II 21. Liepājas kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1920. IV 30. apstiprināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1920. II 21.,
                1925/1927. Rīgas kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1930. Ventspils kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1930. X 03. atvaļināts,
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932. VIII 13. Siguldas kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1933. XI 16. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1923. VII 11.,
                1934. XI 17. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1927. VII 11.,
                1934. I 04. Atsevišķā artilērijas diviziona vecākais ārsts,
                1935. IX 25. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3700,
                1935. X 02. Daugavpils kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1938. dzīvo Cēsīs, Raunas 1.
                1936. V 22. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1936. V 22.,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. Strēlnieku 295. pulka vecākais ārsts.
                Avots:       „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Latvijas armijas augstākie virsnieki , R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1593.

DREIMANIS Artūrs, būvinženieris.
                * 1902. VI 30. Rīgā.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DREIMANIS Ciprians, skolotājs.
                * 1901. II 06.
                1919. beidzis Ludzas ģimnāziju,
                1920. Latgaliešu skolotāju savienības pedagoģiskos kursus,
                1920/1921. Domopoles pagasta “Ļudvikovas” pamatskolas skolotājs,
                1921/1931. Kokorevas 2. latviešu pamatskolā,
                1931/1932. Ludzas apriņķa rezerves skolotājs,
                1932/1933. Pildas 2. pamatskolā,
                1933/1940. Ciblas pagasta “Franopoles” pamatskolas pārzinis,
                1938. IX 14. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-193.

DREIMANIS Eiženija dz. Rogovins, ārste.
                * 1887.
                1910. beigusi Maskavas Universitāti,
                1938. Šķūņu 19.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DREIMANIS Ernests, mežzinis.
                * 1888. XII 10. Kazdangas pag.
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XI 01. Ventspils II aizsargu pulka Sarkanmuižas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Ugāles virsmežniecības VI iecirkņa mežzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-185.

DREIMANIS Gustavs, skolotājs.
                * 1886. V 18.
                1905. beidzis Limbažu pilsētas skolu,
                1907. ieguva skolotāja tiesības pie Valkas pilsētas skolās,
                1907/1908. Valtenbergas pagasta skolas skolotājs,
                1908/1913. Sveiciema pagasta skolas skolotājs,
                1919/1922. Skulbergas pagasta “Jaun Attes” skolas skolotājs,
                1922/1927. Skaņkalnes pagasta “Jaun Attes” skolas skolotājs,
                1927/1932. Mazsalacas pagasta “Līča” pamatskolas skolotājs,
                1932/1940. Mazsalacas pagasta “Līča” pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 411.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-21.

DREIMANIS Irēne, ārste.
                * 1914. II 13. Tomskā
                1940. X 05. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Rīgas pilsētas I slimnīcas acu nodaļas ārste,
                1941. VIII 21. Rīgas pilsētas acu slimnīcas ārste.
                1941. dz. Ģertrūdes 3-9.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-47.

DREIMANIS Jānis Andža d., rezerves leitnants.
                * 1889. VI 14. Ogres pag. + 1941. XII 18. Vjatlagā, Krievijā
                1916. beidzis Pāvila kara skolu, praporščiks,
                1916/1917. Rezerves bataljona virsnieks,
                1917/1918. Zsolvičegodskas 55. Kājnieku pulka virsnieks,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. II 15. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona
                                Rotas (II) vada komandieris,
                1938. V 31.. jūras diviziona (I) rotas komandieris,
                1941. VI 14. deportēts,
                Robežsargu Atsevišķās IV rotas robežsargs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-214.;
                                „www.nekropole.lv”

DREIMANIS Milda, farmācijas maģistre.
                Sk. Cīrulis Milda.

DREIMANIS Pauls, arhitekts.
                * 1895. II 17.            
                1923. VI 01. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DREIMANIS Pēteris Matveja d., skolotājs.
                *1879. X 06. Kusas pag.; M. Elizabete, S. Marta dz. Leitis.
                Beidzis Kusas pagasta skolu,
                Beidzis Lazdonas draudzes skolu,
                Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                Beidzis Tērbatas Universitātes Vēstures nodaļu, Cand. hist.
                1939. bij. V. Olava komercskolas skolotājs,
                Radiofona literatūras daļas bij. vadītājs,
                „Līdums” vecdraugu biedrības vecākais,
                Latvijas vidusskolu skolotāju biedrības valdes loceklis.
                Avots:       „Students” # 3/1939.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DREIMANIS Pēteris Teņa d., amatnieks.
                * 1886. II 25. Rozēnu pag.; M. Marija.
                Optiķa amata meistars, tirgotājs,
                Beidzis Valmiera proģimnāziju,
                Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un optiķu sekcijas vecākais,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 203.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-486.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DREIMANIS Teodors, būvinženieris.
                * 1904. I 15. Vecpils pag.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DRIBA Alīda, ārste.
                Sk. Grabovskis Alīda.

DRĪBA Ernests, būvinženieris.
                * 1901. XII 05. Rīgā.
                1936. V 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DRIBA Rūdolfs Kārļa d., ārsts.
                * 1892. III 03. Rīgā; M. Kristīne, S. Antonija.
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1919. V 15. Kavalērijas I diviziona ārsts,
                1919. VIII 26. Kurzemes divīzijas lazaretes jaunākais ārsts,
                1920. III 30. Rīgas kājnieku pulka ārsts,
                1920. IV 30. apstiprināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1919. IX 25,
                1920. XII 24. Robežsargu divīzijas ārsts,
                1921. Latvijas strēlnieku pulka ārsts,]
                1921. XI 16. Kara saimniecības pārvaldes ārsts,
                1922. III 31. Latgales partizāņu pulka ārsts,
                1922. VIII 26. atvaļināts,
                1922. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VI 30. Rīgas V aizsargu pulka Riteņbraucēju (III) rotas ārsts,
                1938. Lāčplēša 17-4,
                1941. VI 14. deportēts, Stendera 1-1,
                Tautas Labklājības ministrijas Veselības departamenta valsts darbinieku
                               ārstniecības nodaļas vadītājs,
                Apbalvots ar Atzinības krustu,
                Namīpašnieks Rīgā, Stendera 1.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-58.;
                               LVA 1987-1-17397.;
                               „Latgales atsevišķais eskadrons”, R., 1936.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4975.

DRIBINCEVS Grigorijs, priesteris.
                *1876. XI 10. Vetkā, Krievijā.
                1891. beidzis Vetkas pilsētas skolu ,
                1901. ieguva skolotāja tiesības pie Gomeļas garīgas skolās,
                1905. I 30. iesvētīts par priesteri Jakubinas draudzē,
                1907/1918. Pēterpils Sv. Nikolaja vienticībnieku draudzes priesteris,
                1918. Jakubinas draudzes priesteris, Višķu pagastā,
                1922. VI 22. Apstiprināts par Latgales vienticībnieku prāvestu,
                1928. Rozentovas draudzes priesteris
                1939. bij. Jakubinas Dievmātes Patvēruma un Rozentovas Visusvēto un
                                Lipušku Sv. Nikolaja draudžu virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-18.

DRIEŽE Vilis, skolotājs.
                * 1906. IV 05. Sesavas pag.
                Beidzis Jelgavas skolotāju institūtu,
                1930/1931. Zemgales artilērijas pulka kaprālis,
                1936/1940. Nīcas valsts pamatskolas pārzinis,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. X 13. Liepājas XV aizsargu pulka Nīcas pagasta
                                aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Nīcas 136. mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-208.;
                                „www.nica.edu.lv”

DRIĶIS Antons, leitnants.
                * 1899. VII 03. Ilzenes pag.
                Beidzis Priekuļu lauksaimniecības skolu,
                1917. IX 13. Sibīrijas 28. strēlnieku pulka brīvprātīgais,
                1918. X 21. Sibīrijas 32. Strēlnieku pulka karavīrs,
                1919. I 18. Čitas kara skolas junkurs,
                1919. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1920. III 24. Imantas pulka II leitnants,
                1920. VI 29. Latvijas strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1920. IX 05. vada komandieris,
                1921. I 15. Karavīrs,
                1922. III 01. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                Notārs Rēzeknē,
                Rēzeknes mednieku biedrības priekšnieks,
                Rēzeknes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes nodaļas valdes loceklis,
                Latvijas medību sporta savienības valdes loceklis,
                Ilzenes pagasta Viesturu māju īpašnieks,
                Namīpašnieks Rēzekne, Zemnieku 11.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-361.

DRIĶĪTIS Viktorija dz. Ozoliņš, ārste.
                * 1898. I 10. Pāles pag.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, nervu slimības,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VI 07. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (II0 ārste,
                1938. Daugavpils psihiatriskā slimnīcas vecāka ārste.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-59.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

DRILLIS Gundars, ārsts.
                *1920. X 24. Rīgā
                1944. IV 01. Beidzis Latvijas Universitāti.
                1944. dz. Zemessargu 3-9
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-45.

DRINKENS Eduards, skolotājs.
                * 1903. IX 07. Ļaudonas pag.
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. IV 18. Madonas IX aizsargu pulka Meirānu pagasta
                               aizsargu nodaļas kora diriģents,
                Kalpaka pamatskolas pārzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-49.

DRIPE Pēteris Pētera d., mērnieks.
                * 1888. II 15. Dikļu pag.
                Beidzis Pleskavas mērnieku skolu,
                1916. rezerves 252. Kājnieku pulka karavīrs,
                1916. Kara topogrāfu skolas junkurs,
                1916. XII 31. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916/1917. Krievijas armijas kara topogrāfs,
                1918/1920. Ukrainas un krievu brīvprātīgo korpusa topogrāfs,
                1920/1940. Zemes ierīcības departamenta Ludzas apriņķa vecākais mērnieks,
                1921. IV 01. Galvenā štāba ģeodēzijas topogrāfu daļas kara topogrāfs,
                1926. X 30. atvaļināts,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VI 20. Ludzas III aizsargu pulka topogrāfs,
                Ludzas ev. lut. baznīcas padomes loceklis,
                Valmieras pagasta Matuļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-15.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 1585.

DRIPPE Jānis, būvinženieris.
                * 1899. VIII 07. Valmierā.
                1931. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DRĪZULIS Jānis, mācītājs.
                * 1869. VI 18. Galgauskas pag.
                1905/1914. ģimnāzijas skolotājs Harbinā,
                1914/1939. Harbinas „Drīzuļa“ ģimnāzijas īpašnieks,
                1930. VIII 10. ordinēts,
                1930/1940. Harbinas latviešu ev. lut. draudzes mācītājs.
                Latvijas pilsoņu biedrības valdes loceklis,
                Latvijas tirdzniecības palātas dibinātājs,
                Baltijas valstu vienības dibinātājs Harbinā,
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.;
                                “Svētdienas Rīts” # 16/1939.

DRONE Kārlis, amatnieks.
                *1888. IV 18. + 1939. IX 25.
                1902/1908. Mācījies drēbnieka amatu pie Hauzena,
                1939. sava uzņēmuma īpašnieks.
                Avots:       „Amatnieks” # 20/1939.

DROSS Ērihs, ārsts.
                * 1889.
                1918. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Valmierā, Gaujas 9.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DRUGIS Ērika dz. Skuja, ārste.
                *1917. VIII 06. Rīgā
                1944. IV 01. beigusi Latvijas Universitāti.
                1944. dz. Matīsa 27-1.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-46.

  DRUKKE Jānis Jēkaba d., poručiks.
                * 1889. VI 08.
                1915. Kazaņas praporščiku skolas junkurs,
                1915. XII 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. I 18.  Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1916. III 14. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 11. Policijas komandas priekšnieks,
                1916. X 02. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. VII 14.,
                1916. X 17. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 06. bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 23./30. kaujas,
                1917. I 30. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. II 10. Latviešu strēlnieku I brigādes Kara policijas pusrotas komandieris,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. IV 11. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X 23. A. F. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. XI 14.,
                1918. atvaļināts;
                1934. Veco latviešu strēlnieku biedrības Ķemeru nodaļas priekšnieks.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-13.;
                                XII armijas pavēles #178/1917., #291/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 20/1916.; #73/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #84/1916.,#316./1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #217/1916., #334/1916.,
                                                #4/1917., #34/1917., #57/1917., #95/1917.,
                                                #126/1917.;
                                „Latviešu strēlnieki ” lpp. 701, 1014, 1717.;
                                www.latviesustrelniekusaraksts.lv

DRULIS Zelma dz. Gēgers, ārste.
                * 1897. IX 09. Virānes pag.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1932/1941. Rīgas pilsētas aizgādības valdes rajona ārste,
                1941. II 05. Centrālā rajona I poliklīnikas ārste.
                1941. Matīsa 44-9.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-44.
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DRULLE Arvīds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. XII 16. Lubejas pag.
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1933. Jātnieku pulka kaprālis,
                1936. XI 26. Abrenes XIX aizsargu pulka Vīksnas nodaļas vada komandieris,
                1937. IX 02. Abrenes XIX aizsargu pulka Vīksnas nodaļas priekšnieks,
                Vīksnas pagasta valdes darbveža palīgs,
                Izsūtīts.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-299.;
                               LVA 1821-1-455-477.

DRULLE Jānis, skolotājs.
                * 1889. X 26.          
                1909. ieguva pirmmācības skolotāju tiesības pie Pēterburgas mācības apgabalā,
                1912/1915. Paltmales pagasta „Ķempu“ skolas skolotājs,
                1918/1931. Jaunpiebalgas pagasta „Jēkaba“ pamatskolas skolotājs,
                1931/1940. Kārķu pagasta pamatskolas pārzinis,
                1939. V 12. apbalvots: Atzinības Krustu V šķiru #965,
                Kārķu mazpulku vadītājs,
                Latvijas Amatniecības kameras dalībnieks.
                Avots:      LVVA 1632-2-364-4.

DRULLIS Jānis, skolotājs.
                * 1910.
                Beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1930/1935. Rūjienas skolas skolotājs,
                1935/1939. Ikšķiles Elkšņu pamatskolas skolotājs,
                1935. XI 09. iecelts par Ikšķiles 243. Mazpulka vadītāju,
                1939. X 24. atbrīvots no Mazpulka vadītāja amata.
                Ikšķiles Aizsargu nodaļas aizsargs,
                Ikšķiles kultūras biedrības biedrs,
                Ikšķiles labierīcības biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1690-4-243.

DRUPALIS Indriķis, būvinženieris.
                * 1909. IV 10. Rīgā.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DRUVA Jūlijs Anša d., skolotājs.
                * 1882. VIII 27. Džūkstes pag.; M. Ilze, S. Lidija dz. Kalniņš.+ 1950. VIII 02. ASV
                Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1902. „Latvijas Avīzes” un „Pēterburgas Avīzes” līdzstrādnieks,
                1909/1911. „Sadzīves” redaktors,
                1911/1912. „Mūsu Domu” redaktors,
                1915. „Jaunā Vārda” redaktors,
                1915/1918. Bēgļu apgādībā,
                1918. Vidzemes lauku iedzīvotāju palīdzības komitejā,
                1919/1920. Valsts kancelejas informācijas birojā,
                1920. apbalvots ar Zviedrijas Ziemeļu zvaigznes ordeņi IV šķiru,
                1921/1938. „Brīvā Zeme” galvenais redaktors,
                1929/1934. Zemnieku Savienības Centrālās valdes priekšsēdētājs,
                1930. apbalvots ar Lietuvas Ģedemina III šķiras ordeņi,
                1931/1940. Latvijas preses biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1933. apbalvots ar Polijas Polonia Restituta III šķiras ordeņi,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 792,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. X 20. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (VIII) komandieris,
                1936. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru # 326,
                1938/1940. Rakstu un mākslas kameras priekšsēdētājs, 
                Zemes bankas padomes loceklis,
                Kultūras padomes I sekcijas priekšsēdētājs,
                Latvijas zemnieku bakas valdes loceklis,
                A/S „Rota” valdes priekšsēdētājs biedrs,
                Valdemāra 7-1.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-65.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DRUVIETIS Jūlijs Gustavs, arhitekts.
                * 1914. XII 08. Rīgā.   
                1943. V 29. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DRUVIŅŠ Jāzeps, rezerves leitnants
                * 1893. VIII 28. Asūnes pag. [agrāk Matjušonoks]
                1914/1917. Krievijas armijas praporščiks,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. Daugavpils XVIII aizsargu pulka instruktors,
                1934. bijis Daugavpils XVIII aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1935. IV 01. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba darbvedis,
                1940. mainīts uzvārds agrāk Matjušonoks,
                Latgales kopējā slimo kases valdes priekšsēdētāja biedrs,
                Asūnes pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-52.

DUBIŅINA Klavdija, ārste.
                Sk. Orlovskaja Klavdija.

DUBINSKIS Mihaelis, ārsts.
                * 1911. IV 28. Strasburgā, Francijā.
                1934. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1936/1938. Kr. Barona 36.
                Avots:       LVVA 2942-1-1295.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DUBINSKIS Zara dz. Dubrovskis, ārste.
                * 1886.
                1916. beigusi Tērbatas Universitāti, ādas un veneriskās slimības,
                1938. Brīvības 1.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DUBINSKIS Zauls Bērs, ārsts.
                * 1883. V 22. Jēkaterisnslavā, Krievijā.
                1915. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1924/1938. Kr. Barona 36.
                Avots:       LVVA 2942-1-1295.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DUBROVSKIS Raisa, ārste.
                * 1892.
                1922. beigusi Latvijas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1938. Kr. Barona 49.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DUBROVSKIS Zara, ārste.
                Sk. Dubinskis Zara.

DUCENS Marta, ārste.
                Sk. Freibergs Marta.

DUCMANIS Paulis Jēkaba d., skolotājs.
                * 1893. IV 15. Launkalnes pag.; M. Marta, S. Milda dz. Kraucis.
                                + 1961. VII 12. Kalamazū, ASV
                1911. ieguvis pirmsskolas skolotāju tiesības pie Rīgas mācības apgabalā,
                1911/1914. Raunas pagastskolas skolotājs,
                1920/1922. Rīgas apriņķa rezerves skolotājs,
                1924/1938. Rīgas pilsētas Āgenskalna Jāņa Poruka 18. pamatskolas skolotājs,
                1926/1932. Latvijas nacionālo skolotāju vienības valdes loceklis,
                1938/1940. Rīgas pilsētas Āgenskalna Jāņa Poruka 18. pamatskolas pārzinis,
                1939. V 12. apbalvots: Atzinības Krustu V šķiru #961,
                Latvijas profesiju kameras priekšsēdētājs,
                Āgenskalna latviešu biedrības valdes loceklis.
                Avots:      LVVA 1632-2-364-44.;
                                „Es viņu pazīstu“, R. 1939.;
                                „Laiks” #57/1961.

DUCMANIS Pēteris Pētera d., agronoms.
                * 1904. XII 13. Rankas pag.; M. Kristīne, S. Marija dz. Griezis
                Beidzis Raunas draudzes skolu,
                Beidzis Bērzaines vidusskolu,
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1935. Kurzemes artilērijas pulka kaprālis,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1939. Alšvangas rajona agronoms.
                1939. Abrenes XIX aizsargu pulka ķīmiskā dienesta vadītājs,
                1939. Latvijas lauksaimniecības kameras Abrenes rajona vecākais agronoms.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-297.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DUČKENS Ansis, farmācijas maģistrs.
                * 1901. V 17. Jelgavā; T. farmaceits + 1988. II 02. Palo Alto, ASV.
                Beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                1940. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs,
                1944/1950. Vācijā,
                1950/1988. ASV, Stanfordas Universitātes darbinieks.
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:      „Farmaceiti Latvijā“;
                                „Laiks” #49/1981.;
                                Solveiga Smiltene.

DŪDA Jānis, skolotājs.
                * 1902. II 10. Varakļānu pag.
                Beidzis skolotāju institūtu,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VIII 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Stirnienes
                               aizsargu nodaļas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-357-363.

DUKA Jānis Fridriha d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1885. I 06. Cirstu pag.; M.Līze, S. Katrīna dz. Aleksejevs.
                Beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                Beidzis Piensaimniecības un lopkopības skolu,
                1921/1931. Valsts zemes pārzinis,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IV 25. Abrenes XIX aizsargu pulka Augšpils nodaļas priekšnieks,
                Augšpils pagasta vecākais,
                Krājaizdevu sabiedrības „Dzelzs” valdes loceklis,
                Abrenes aizsargu pulka Sporta kluba valdes loceklis,
                Jaunlatgales ev. lut. Draudzes valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-300.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DUKSIS Fricis Friča d., agronoms.
                * 1908. XI 29. Pēterburgā: M. Marija.
                1933. beidzis Latvijas Universitāti, ieguva agronoma grādu,
                1933/1934. Latvijas Universitātes izmēģinājumu saimniecība Ramavā,
                1934/1935. Ikšķiles Elkšņu pamatskolas skolotājs,
                1934. XI 10. iecelts par Ikšķiles 243. Mazpulka vadītāju,
                1935. XI 09. atbrīvots no Mazpulka vadītāja amata,
                1935. Daugavpils Mazpulka novada vadītājs,
                1939. bij. Latvijas lauksaimniecības kameras Mazpulku sevišķu
                                uzdevumu inspektors.
                Avots:       LVVA 1690-4-243.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DŪMIŅŠ Alīse, ārste.
                Sk. Mīrams Alīse.

DŪMIŅŠ Artūrs, mācītājs.
                * 1911. VI 02.
                1939. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. I 29. ordinēts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1940. V 01. iecelts par Nereta draudzes mācītāju,
                1940/1944. Neretas ev. lut. draudzes mācītājs.               
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                “Svētdienas Rīts” # 4/1939., # 6/1939., # 18/1940.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

DŪMIŅŠ Jānis Ludvigs Eduarda d., ierēdnis.
                * 1880. II 11. Vecmuižas pag. + 1938. I 10. Rīgā
                1897. Beidzis: Bauskas pilsētas skolu,
                1897/1901. Kooperācijas darbinieks,
                1901/1906. Viļņas kara apriņķa inženiera pārvaldes vecākais rakstvedis,
                1906. nolika kara laika ierēdņa eksāmenus,
                1906/1908. Grobiņas zemnieku lietu komisijas darbvedis,
                1908/1914. Palangas pagasta darbvedis,
                1914/1917. Daugavpils kara apriķa intendantūras ierēdnis,
                1921/1924. Pokrovas produktu sadaļas kontoras ierēdnis,
                1924. III 15. Latvijā,
                1924. VII 31. Latvijas neredzīgo institūta saimniecības vadītājs,
                1935. X 30. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3921.
                Avots:      LVVA 1303-2-60-11.;
                                „Valdības Vēstnesis” #119/1938.;
                                „Brīvā Zeme” #7/1938.

DŪMIŅŠ Jānis Alfrēds Krista d., skolotājs.
                * 1895. IV 23. Skaistkalnes pag.; M. Elizabete,
                                S. Anna dz. Šteinbergs – skolotāja.
                1912. ieguva skolotāju tiesības, eksterns.
                1912/1914. Neretas draudzes skolas skolotājs,
                1914/1915. Kurmenes pagasta skolas pārzinis,
                1918/1940. Skaistkalnes pamatskolas pārzinis,
                1939. IV 24. stādīts apbalvošanai ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Latvijas dziesmu svētku padomes loceklis,
                Latvijas rakstu un mākslas kameras goda korespondents mūzikā.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-57.;
                                „Es viņu pazīstu“, R. 1939.

DUMPE Irma, ārste.
                Sk. Kupse Irma.

DUMPE Pauls Edgars Jākova d., virsleitnants.
                * 27.02.1895. Salaspils pag. + 1919. XI 10. Rīgā. [Pavīls]
                Beidzis Rīgas Pētera I reālskolu,
                1916. V 01. beidzis Pavīla kara skolu,
                1916. V 03. Strēlnieku 181. Rezerves pulka Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1916. V 10. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1917. III 13. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917.III 17. piekomandēts mācības komandai,
                1917. VI 10. izgāja no pulka,
                1917. VI 18. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 23. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. I 01.,
                1917. VIII 21. kaujas pie Šmizinu krogā,
                1917. XI 23. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.
                1918/1919. Latviešu strēlnieku I padomju pulka komandiera palīgs
                                un komandieris,
                1919. VIII 30. Cēsu kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 31. vada komandieris,
                1919. IX 16. rotas komandieris,
                1919. XI 08. ievainots Ķengaragā pie Dzelzkalnu mājām,
                1919. XI 10. miris Latvijas kara slimnīcā,
                Apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5192-1-938-83, 5601-2-426.;
                                LVA 45-2-175.;
                                XII armijas pavēle # 1113/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 81/1917., # 180/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 202/1917., # 364/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6151.

DUMPIS Artūrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VIII 07. Pēternieku pag. + 2002. XI 25. Santabarbarā, ASV
                1926/1927. Auto tanku pulka karavīrs,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. III 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Sesavas nodaļas priekšnieks,
                1939. VI 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Eskadrona (IV) komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 44. pulka oberšturmfīrers,
                1943. III 03. apbalvots ar Dzelzs Krusta II pakāpi,
                1943. IX 01. apbalvots ar Dzelzs Krusta I pakāpi,
                Sesavas pagasta valdes loceklis,
                Lielsesavas I krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Sesavas Tautas nama valdes loceklis,
                Apbedīts Brāļu kapos Lestenē.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-66.;
                               „Latviešu Dzelzkrustnieki”, R., 2005.;
                               „Dienvidkalifornijas latviešu informācijas biļetens” # 1/2008.

DUMPIS Tālivaldis, Dr. vet. med.
                * 1898. VIII 13. Pēternieku pag. + 2002. IX 23. Santabarbarā, ASV
                1920. I 29. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1921. IX 26. Atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. XI 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka bataljona (III) veterinārārsts,
                1939. X 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka diviziona (II) veterinārārsts,
                1940. bijis Zemkopības ministrijas Bēnes rajona veterinārārsts,
                2007. X 06. pārapbedīts Meža kapos Rīgā,
                Korporācijas Lettonija filistrs,
                Īpašums Bulduru pr. 128,            
                Avots:       LVVA 1640-1-527-63.;
                               „Dienvidkalifornijas latviešu informācijas biļetens” # 1/2008.

DUMPIS Teodors, veterinārārsts.
                * 1899. VIII 25. Jūrmalā
                1920/1921. Daugavpils garnizona lazaretes karavīrs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. I 24. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Jātnieku diviziona veterinārārsts,
                1938. II 01. Jātnieku eskadrona veterinārārsts,
                1939. III 30. Bataljona (I) veterinārārsts,
                Skrundas rajona veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-39.

DUNDURS Vilis Pētera d., agronoms.
                * 1904. II 21. Vecpiebalgas pag. + 1980. III 21. Valmierā
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1936. VIII 22. Cēsu X aizsargu pulka Priekuļu pagasta aizsargu
                                nodaļas vada komandieris,
                Priekuļu lauksaimniecības vidusskolas skolotājs,
                Priekuļu lauksaimniecības vidusskolas 693. Mazpulka vadītājs,
                Bijis Dobeles kājnieku pulka virsnieka vietnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „laiks’ #36/1980.

DUŅĒNS Eduards Teņa d., agronoms.
                * 1887. VIII 06. Rūjienā + 1960. VII 11. Balartā, Auistrālijā
                1917/1918. Rūjienas lauksaimniecības skolas skolotājs,
                1917/1934. Latviešu zemnieku savienības biedrs
                1917. Rūjienas patērētāju biedrības „Agronom” dibinātājs,
                1918/1919. Latvijas brīvības cīņās,
                1920. Valmieras apriņķa revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                1921. Valmieras apriņķa agronoms,
                1922. A/S „Ziemeļlatvijas sēklu audzētājs” dibinātājs,
                1926/1936. K/S „Valmieras Eksports” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs,
                1928. kandidāts Saeimas vēlēšanas no Latviešu zemnieku savienības,
                1934. XI 13. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1648,
                1934/1940. C/S „Konzums” Eksporta kautuves Rīgā direktors,
                1937/1940. A/S „Kīģļnieks” valdes priekšsēdētājs,
                A/S „Bekona eksports” dibinātājs un  direktors rīkotājs,
                               Avots:       LVVA 1303-2-73-5.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Jaunākās Ziņas” # 232/1937.;
                               „Rīts” #63/1936.
                               „Valdības Vēstnesis” #16/1922.;
                               „Brīvas Zemes Ilustrātīvais pielikums” #35/1928.

DUŅĒNS Kārlis, pulkvedis leitnants.
                * 1894. I 20. Rūjienas pag. + 1941.
                Beidzis Rūjienas draudzes skolu,
                Beidzis Penzas mērnieku skolu,
                1915. I Kijevas II kājnieku praporščiku skolas junkurs,
                1915. V beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. V – VII Sibīrijas 29. Strēlnieku rezerves bataljona virsnieks,
                1915/1918. Lietuvas 51. Kājnieku pulka virsnieks,
                1916. V paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1916. VIII paaugstināts poručiks pakāpē,
                1916. XII paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
                1919. II 22. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1919. III 07. – 22. Rotas (VIII) komandieris,
                1919. III 23. Rezerves bataljona adjutants,
                1919. V 18. Cēsu kājnieku pulka adjutants,
                1919. VIII 18. Latgales divīzijas štāba priekšnieks,
                1920. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1920. XI 16. atvaļināts,
                1921. III 19. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 753,
                1921/1927. Zemkopības ministrijas mērnieks,
                1926. II 13. apbalvots ar Igaunijas brīvības krusta II šķiras III pakāpi,
                1927/1940. valsts zvērināts mērnieks Rūjienā,
                1928/1934. Valmieras apriņķa valdes loceklis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. I 25. Valmieras VIII aizsargu pulka topogrāfs,
                1939. VIII 03. apbalvots ar Viestura ordeņa III šķiru # 75 ar šķēpiem,
                1941. VI 23. apcietināts, Valmieras cietumā.
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti un IV šķiru,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Rūjienas pagasta Vilnīšu māju īpašnieks.
                Avots:      LVVA 1640-1-523-319.;
                               „Valmieras kājnieku pulka vēsture’, R., 1929.;
                               „Cēsu kājnieku pulka”, R., 1934.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 1587.

DŪŅĒNS Rihards Teņa d., būvinženieris.
                * 1889. VII 28. Rūjienas pag.; M. Marija; S. Anna dz. Bielajs
                1924. I 11. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                Latvijas Dzelzceļu Tehniskās direkcijas Ceļu iecirkņa priekšnieks Gulbenē,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

DUNGA Alma, arhitekte.
                * 1900. X 11.             
                1931. XII 19. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DŪNIS Voldemārs Kārļa d., mācītājs.
                * 1903. VII 17. Rīgā; M. Marija.
                Beidzis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti,
                1934. III 04. ordinēts par Valmieras prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. X 01. pārskaitīts par Rīgas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942. Rīgas pilsētas prāvesta rīcībā, baznīcas grāmatnīcas vadītājs, Mārstaļu 1-5. 
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R. 1943.;
                                “Svētdienas Rīts” # 42/1935.

DUNKELS Leo Anša d., virsleitnants.
                * 1890. VII 28. Lubezeres pag.
                Beidzis Murmanskas komercskolu,
                1915. IX 05. Sibīrijas 17. strēlnieku pulka karavīrs,
                1916.III 17. Jeleckas 439. pulka karavīrs,
                1916. VI 02. Ievainots pie Raganciemā,
                1916. VII 26. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 18. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 08. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. III 29. beidzis Praporščiku sagatavošanas kursus pie 48. kājnieku
                                rezerves brigādes,
                1917. X 15. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1918. XII 11. Talsu policijas priekšnieks,
                1919. I 23. Atsevišķās studentu rotas virsnieks,
                1919. III 02. Rezerves (II) rotas virsnieks,
                1919. III 28. Rota pārdēvēta par Atsevišķo IV bataljonu, saimniecības priekšnieks,
                1919. VI 25. Bataljons pārdēvēts par Atsevišķo VI bataljonu,
                1919. VIII 06. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1919. VIII 21. Latgales divīzijas štāba Vezumnieku komandas priekšnieks,
                1920. XI 15. atvaļināts,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 806,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā, 
                1935/1939. Talsu aizsargu pulka štāba rotas komandieris,
                1939. IV 26. Talsu aizsargu pulka saimniecības priekšnieka palīgs,
                1940. I 01. Talsu aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                Zemkopības ministrijas labības biroja ierēdnis,
                Talsu namsaimnieku biedrības priekšnieks,
                Latviešu veco strēlnieku biedrības Talsu nodaļa valdes loceklis,
                Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas valdes loceklis,
                Kara aviācijas fonda Talsu apriņķa komitejas valdes loceklis,
                Kr. Valdemāra 40. namīpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-26, 5601-1-1474, 5601-2-428.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 9/1917., # 98/1917.

DUNKERS Mārtiņš, ierēdnis.
                *1914. IX 25. + 1944. VIII 25. Liepājā
                1944. Liepājas policijas I iecirkņa virs kārtībnieks,
                Apbedīts Vērgaļu draudzes kapos, dz. “ Zemlutos“
                Avots:       Kurzemes Vārds“ # 201/1944.

DUNKERS Voldemārs, ārsts.
                * 1891. IV 03. Daugavpilī
                1918. III 25. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1918/1920. privātprakse Valkā,
                1920/1922. Zemgales artilērijas pulka ārsts virsleitnants,
                1922/1923. privātprakse Strenčos,
                1923/1925. Palsmanes draudzes ārsts,
                1926/1928. privātprakse Smiltenē,
                1928/1944. Smiltenes rajona un pilsētas skolas ārsts,
                1928/1944. Blomes un Bilskas rajona ārsts,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI 01. Valkas VII aizsargu pulka Rotas (V) ārsts,
                1945. Vācijā.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-32, 1640-1-523-59.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DURBAHS Aksels Kārlis, būvinženieris.
                * 1906. V 11. Bolderājā.
                1933. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DZEIVERIS Helēna dz. Jefstifejevs, ārste.
                * 1881. + 1943. III 03.
                1909. beigusi Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, ķirurģija,
                1938. Marijas 35,
                Apbedīta Raiņa kapos R.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                               „Tēvija” # 54/1943.

DZELDE Jānis, Dr. med. vet.
                *1889. XII 18. Dignājas pag.
                1910. beidzis Jēkabpils pilsētas skolu,
                1915/1918. Brjanskas fabrikas kantorists,
                1920. skolotājs Sēlpils pagasta pamatskolā,
                1921/1929. beidzis Latvijas Universitātes veterinārmedicīnas fakultāti,
                1929. VII 01. Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes
                                jaunākais asistents,
                1933. asistents,
                1936. vecākais asistents,
                1938/1940. Zemkopības ministrijas veterinār inspektors Veterināra
                                departamentā,
                1939. IV 01. ieguva Dr. vet. med. grādu,
                Avots:       „Students” # 12/1939.

DZELVE Augusts, ārsts.
                * 1898.
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Liepupes pag., Valmieras apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DZELZĪTIS Jānis, būvinženieris.
                * 1897. XI 30.; S. Marija ārste.
                1936. IX 11. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DZELZĪTIS Marija dz. Bērziņš, ārste.
                * 1904. II 09. Rīgā; V. Jānis būvinženieris.
                1929. beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimības un dzemdību palīdzībā,
                1930/1940. Slimo kases ārste,
                1933/1940. Rīgas pilsētas aizgādības valdes rajona ārste,
                1940. V 25. Rīgas pilsētas I slimnīcas asistente,
                1941. t.p. amatā, dz. Brīvības 93.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-50.
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DZELZKALĒJS Olga dz. Rode, ārste.
                * 1890.
                1915. beigusi Maskavas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Dzirnavu 53.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

DZELZKALNS Amālija, ārste.
                Sk. Veidemanis Amālija.

DZELZKALNS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1870. Tirzas pag. [arī Dzelzokalns]+ 1933. V 01. Tirzas pag.
                1933. V 07. apbedīts Tirzas kapos,
                Rakstnieks, zobgalis,
                Tirzas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Tirzas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis.
                Avots:      „Jaunākās Ziņas” #99/1933.

DZENE DZENIS Anna, ārste.
                Sk. Kalniņš Anna.

DZENIS Augustīns Brenča d., virsleitnants.
                * 1889. VII 15. Grozdonas pag. [Borisa d.]; M. Anna, S. Irma dz. Rozīte.
                Beidzis Pleskavas mērnieku skolu,
                1914. X 19. Rezerves 171. kājnieku bataljona brīvprātīgais,
                1915. II 16. Kijevas II kara skolas junkurs,
                1915. VI 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VI 17. Rezerves 171. kājnieku bataljona mācības komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1915. VIII 10. Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1915. X 16. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona
                                Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1915. X 22. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1915. XI 05. 12. Rotas (V) komandiera v.i.,
                1916. I 16. Rotas (XII) komandieris,
                1916. IV 01. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 24. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. II 01.
                1916. VII 25. Rotas (VI) jaunākais virsnieks.,
                1916. VIII 02. Rotas (I) komandieris,
                1916. IX 03. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 20. Rotas (I) komandieris,
                1917. I 28. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,                             
                1917. II 12. izgāja uz Tukuma latviešu strēlnieku pulku,         
                1917. II 14. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. II 23. apbalvots Sv. Annas III šķiru,
                1917. IV 02. piekomandēts Tranšeju lielgabalu komandai,
                1917. VIII 19.-21. kaujas pie Tīnūžu muižās,
                1917. VIII 31. kaujas pie Peļņu mājām,
                1917. X 21. A. F. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VI 15.,
                1917. XI 11. apbalvots Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiru # 999137.,
                1917. XI 12. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. XII 04. pārskaitīts rezervē,
                1917. XII 31. atvaļināts.
                1918. VI 15. – VIII 15. Pēterpils pilsētas valdē,
                1918/1919. mērnieks Orlā,
                1919. VI 15. Rīgas jaunformējamo spēku Rotas (VI) virsnieks,
                1919. VII 29. Zemkopības ministrijā,
                1919. XII 13. Instruktoru bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,         
                1920. II 16. Armijas rezerves inženieru rotas virsnieks,
                1920. II 16. pārdēvēta par Armijas tehniskās kara spēku rezervi,
                1920. IV 15. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (VII) virsnieks,
                1920. VIII 01. Latgales divīzijas mīnu metēju rotas virsnieks,
                1920. XI 15. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medali,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības krustu V šķiras #703,
                1939. bijis Zemkopības ministrijas Meža departamenta vecākais mežu taksators,
                Avots:      LVVA 5601-1-1496.;
                                XII armijas pavēle # 189/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles # 174/1917., # 235/1917.,
                                                # 264/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 1/1915.,
                                                # 11/1915., # 16/1916.; # 195/1916.,
                                                # 211/1916., # 253/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 1/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles # 46/1917.,# 314/1917.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsis, 1930.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1557.

DZENIS Edgars, sabiedrisks darbinieks.
                * 1908. VIII 15. Kārķu pag.
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930/1931. Siguldas kājnieku pulka seržants,
                1932. VI 14. Valkas VII aizsargu pulka Kārķu aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Kārķu pagasta padomes loceklis,
                Kārķu pagasta tiesas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-55.

DZENIS Jānis, veterinārārsts,
                * 1906. X 19. Aknīstes pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1935. II 15. Salacgrīvas rajona veterinārārsts,
                1936/1937. Rīgas kājnieku pulka kaprālis,
                1937. IV 20. Rucavas rajona veterinārārsts,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. IX 15. Liepājas XV aizsargu pulka Jātnieku diviziona
                                Eskadrona (I) veterinārārsts,
                Rucavas rajona veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-204.;
                                „Valdības Vēstnesis” #43/1935.;
                                „Latvijas Veterinārārstu Žurnāls” #2/1937.

DZENIS Jēkabs Jāņa d., kapteinis.
                * 1893. IX 12./ VIII 30. Ādažu pag.; M. Emīlija, S. Emīlija dz. Bergmanis.
                                + 1979. XI 12. Melburnā.
                1914. X 01. Gvardes kavalērijas rezerves pulka karavīrs,
                1915. V 20. Beidzis Mācības komandas kursu,
                1915. V 22. Pēterhofas III praporščiku skolas junkurs,
                1915. VIII 15. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VIII 20. Kājnieku 327. Rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1915. IX 12. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Jātnieku spridzinātāju izlūku
                                komandas priekšnieks,
                1916. VII 06. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. I 13.,
                1916. VII 30. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. IX 02. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. V 13.,
                1916. X 14. iecelts par jaunformējamas kājnieku izlūku komandas priekšnieku,
                1916. X 20. apbalvots ar. Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 25. Rīgas latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulu,
                1916. XII 23 - 30. kaujas,
                1917. I 12-18. kaujas Ložmetēju kalnā un Kalnciema rajonā,
                1917. II 20. apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns  pakāpē izd. no 1916. XI 13.,
                1917. III 24. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. IX 26.-27. kaujas pie Judažiem,
                1917. X 15. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. X 19. pikomandēts Latviešu strēlnieku I brigādei, vecāka adjutanta v.i.,
                1917. XII 09. saslimis evakuēts,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1919. VI 06. Ziemeļlatvijas karaspēka sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. VII Armijas kara satiksmes priekšnieks,
                1919. VII 12. Jelgavas dzelzceļa mezgla komandants,
                1921. IV 01. atvaļināts,
                1922. X 12. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1488,
                1924. X 10. Armijas komandiera štāba Satiksmes daļas Vecgulbenes
                                dzelzsceļa mezgla komandants,
                1926. IX 16. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1926. X 20. Rīgas dzelzsceļa mezgla komandants,
                1927. II 02. Liepājas dzelzsceļa mezgla komandants,
                1929. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2088,
                1929. Armijas štāba Operatīvas daļas Satiksmes nodaļas
                                priekšnieka palīgs,
                1935. IV 13. atvaļināts,
                1935/1944. A/S „Laima” valdes loceklis un direktors,
                1944/1949. Vācijā,
                1949/1979. Austrālijā.
                Avots:       LVVA 5192-1-937-242, 5601-1-1499.;
                                KVAVA 2550-1-160.,
                                Armijas XII pavēles # 608/1916.,# 807/1916.,
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pulka # 294./1916.,
                                                # 233/1916., # 290/1916., # 301/1916., # 325/1916.,
                                                # 4/1917., # 78/1917., # 178/1917.;
                                „Latviešu strēlnieks” lpp. 711, 1014.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavaliri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1580.

DZENIS Kārlis, ārsts.
                * 1898. IX 08. Vējavas pag.
                1919/1921. Rēzeknes kājnieku pulka telefonists,
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. III 26. Madonas IX aizsargu pulka Bataljona (II) ārsts,
                1938. Vietalvas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-57.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

DZENIS Kārlis Manfreds Miķeļa d., mācītājs.
                * 1903. I 10. Cirgaļu pag. + 1953.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1932. I 31. ordinēts par Piltenes prāvesta iecirkņa vikāru,
                1932. XII 15. Ugāles draudzes mācītājs,
                1932/1934. Ugāles draudzes mācītājs,
                1935. XI 15. apstiprināts par Balgales Dzirciema draudžu mācītāju,
                1935/1942. Balgales Dzirciema draudzes mācītājs,
                1942. IX 22. apstiprināts par Valkas iecirkņa prāvesta iecirkņa vikāru,
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-523,;
                               „es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.;
                               “Svētdienas Rīts” # 47/1935.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 27/1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

DZENIS Leonhards Kārlis, ārsts.
                * 1898. IX 08. Vējavas pag.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1933. Sausnējas rajona ārsts,
                1933/1944. Vietalvas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-75.

DZENIS Otomārs Eduarda d., agronoms.
                * 1903. XI 29.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1934. Valmieras kājnieku pulka dižkareivis,
                1936. I 04. Cēsu X aizsargu pulka bataljona (II) komandiera adjutants,
                1939. bijis Laukkopības pārzinis.
                1941. Raunas agronomiskā rajona pārzinis,
                1943. Gulbenes agronomiskā rajona pārzinis.
                1944/1945. Dzērbenes agronomiskā rajona pārzinis,
                1949. dzīvo Gulbenes apriņķi Galgauskas pagastā, Dobupos,
                1949/1954. izsūtīts Tomskas apgabalā.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                LVA 1894-1-7533,;
                                „Cēsu Vēstis” 313/1941., #36/1944.;
                                „www.nekropole.lv”

DZENIS Pēteris Andreja d., virsleitnants.
                * 1899. II 20. Asaru pag.
                1915. VII 19. Kauņas cietokšņa garnizona karavīrs,
                1916. I 01. Rezerves 120. kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. VII 10. Oranienbaumas II praporččiku skolas junkurs,
                1917. III 29. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 02. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. III 29. beidzis Praporščiku sagatavošanas kursus pie 48. kājnieku
                                rezerves brigādes.
                1917. VII 26. Turkestanas 37. pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 22. ievēlēts par pulka saimniecības pārziņa palīgu,
                1917. XII 24. atvaļināts kā skolotājs,
                1919. VII 02. Augškurzemes partizāņu pulka saimniecības pārzinis,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (IX) vada komandieris,
                1920. III 20. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. I 12.,
                1920. VII 05. Kurzemes divīzijas štāba Administratīvas daļas adjutanta palīgs,
                1920. X 14. Štāba saimniecības pārzinis,
                1921. IV 01. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1512-1-1179, 5601-1-1501, 5601-2-432.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 2/1917., # 221/1917.
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 154.

DZENIS Teodors Jēkaba d., farmaceits virsleitnants.
                * 1887. I 15. Vietalvas pag.
                Beidzis Vietalvas pamatskolu,
                1909. XII 22. ieguva aptiekas palīga grādu Kijevas Universitātē,
                1915. IV 24. beidzis Maskavas Universitāti, provizors,
                1916. III 11. Krievijas Sarkanā Krusta galvenās noliktavas
                                Medicīnas nodaļas priekšnieka palīgs,
                1916. V 06. kara laika ierēdnis,
                1918. I 20. atvaļināts,
                1919. X 11. Armijas sanitāras noliktavas farmaceits,
                1920. II 14. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1916. V 06.,
                1921. VII 01. grāmatvedis,
                1923. VI 25. paaugstināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 1921. IV 21.,
                1924. III 18. atvaļināts,
                1940. Gulbenes pilsētas aptiekas farmaceits palīgs.
                Avots:       LVVA 5601-1-1502.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1174.

DZENIS Vladimirs, būvinženieris.
                * 1907. III 15. Penzā, Krievijā.
                1942. II 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DZENĪTIS Alfrēds, ārsts.
                * 1901.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, acu slimības,
                1938. Liepājā, Graudu 49.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

DZENĪTIS Arvīds Andrejs Jāņa d., mācītājs.
                * 1911. I 22. Vietalvas pag.; M. Marija
                Beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. I 27. ordinēts par Latgales prāvesta iecirkņa vikāru, Bornē,
                1935. XI 28. Madonas IX aizsargu pulka Bataljona (II) mācītājs,
                1935. apstiprināts par Lazdonas draudzes mācītāju,
                1935/1944. Lazdonas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1939. III 28. Bataljona (I) mācītājs,
                Madonas ģimnāzijas skolotājs,
                Praulienas pamatskolas skolotājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-46.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939,;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.:
                               “Svētdienas Rīts” # 6/1935., # 22/1935.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

DZENĪTIS Erna, ārste
                Sk. Aizdzerdzs Erna.

DZENĪTIS Jānis, būvinženieris.
                * 1893. IX 23.
                1929. XII 17. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DZENĪTIS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1876. II 02. Liepkalnes pag.
                Beidzis Vietalvas ministrijas skolu,
                1894/1908. Liepkalnas pagasta skolas skolotājs,
                1896. Liepkaplnes Ozolu bibliotēkas un dziedāšanas biedrības dibinātājs,
                1900/1940. Liepkalnes pagasta Lejas Beišanu māju īpašnieks,
                1904/1914. Liepkalnes Ozolu zemkopības biedrības dibinātājs un priekšsēdētājs,
                1912/1940. Liepkalnes Ozolu lopu pārraudzības biedrības dibinātājs un
                               valdes loceklis,
                1912/1940. Latvijas ev. lut konventa loceklis,
                1918/1940. Liepkalnes ev. lut draudzes priekšnieks,
                1923. liepkalnes piensaimnieku sabiedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1924. Liepkalnes krājaizdevu sabiedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1930/1940. Liepkalnes savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3976.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-19.

DZENĪTIS Kārlis, veterinārārsts.
                * 1897. VIII 30. Vietalvas Odzienas pag.; S. Alma dz. Miķelsons.
                               + 1969. X 10. Indianapolē, ASV
                1919/1920. Kurzemes divīzijas veterināras lazaretes ārsts leitnants,
                1921/1922. Piebalgas rajona veterinārārsts,
                1922/1940. Smiltenes rajona veterinārārsts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                1935. VII 10. Valkas VII aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1950/1969. ASV,
                Smiltenes rajona veterinārārsts,
                Smiltenes pilsētas lopkautuves pārzinis,
                Korporācijas Latvija dibinātājs un filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-105, 1640-1-523-54.

DZĒRVĪTIS Arvīds Dāvida d., daiļamatnieks keramiķis.
                * 1897. V 07. Rīgā; M. Līze dz. Eglīte, S. Aleksandra dz. Liepiņš + 1942. XII 12.
                Beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju,
                1936/1940. Amatnieku kameras loceklis,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1950,
                1938/1940. Rakstu un mākslas kameras loceklis un tautas gara mantu
                               sekcijas priekšsēdētājs,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Rakstu un mākslas
                               kameras pārstāvis,
                Rīgas valsts daiļamatniecības skolas direktors,
                Valsts kultūras padomes loceklis,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:      „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.;
                               „Tēvija” # 292/1942.

DZIEDĀTĀJS Edgars, arhitekts.
                * 1906. IX 29. Annas pag.            
                1940. I 13. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DZILNA Arnolds Kārļa d., kapitāns.
                * 1890. II 28. Ceraukstes pag.; M.Emīlija, S. Minna dz. Kondrušs
                1909/1914. Birzgales un Umpārtes pagasta skolu skolotājs,
                1914. VII 19. Daugavpils V savienota hospitāļa jaunākais palatas uzraugs,
                1914. XII 13. Vecākais palatas uzraugs,
                1916. VI 30. atvaļināts,
                1915. VII 11. apbalvots ar Sudraba medali „Par uzticību” uz
                                Sv. Staņislava ordeņa lentes,
                1916. II 17. Rezerves 3. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. VII 10. Oranienbaumas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1916. XI 12. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. XI 18. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 05. Rezerves 144. kājnieku pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. II 28. Rezerves 171. kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. III 19. – 31. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves pulkam,
                1917. VI 23. beidzis praporščiku sagatavošanas kursus,
                1917. VI 14. Medainas 538. kājnieku pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 17. pārvietots uz Latviešu strēlnieku rezerves pulku,
                1917. X 28. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. VI 11.,
                1917. X 31. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 11. piekomandēts pulka štābam,
                1918. II 21. atvaļināts kā skolotājs,
                1919. IV 22. Cēsu II bataljona Rotas (I) virsnieks,
                1919. IX 04. Ventspils kājnieku pulka ieroču pārzinis,
                1919. IX 17. – X 28. Ramkas iecirkņa komandants,
                1919. XI 03. Rīgas kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1920. IV 24. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 18.,
                1921. X 09. atvaļināts,
                1940. Zemgales valsts pamatskolas pārzinis,
                Aizsargu rotas komandieris.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-16, 5601-1-1515, 5601-2-434.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 217/1917., # 380/1917.;
                                „Ventspils kājnieku pulks”, Liepāja, 1936.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Daugavas Vēstnesis” # 49/1940.
                                V. Eichenabuma arhīvs # 1559.

DZINTARNIEKS Indriķis Andreja d., kapteinis.
                * 1896. VII 04. Pērkones pag. + 1943. VIII 26. Noriļlagā, Krievijā
                Beidzis Pēterpils II praporščiku skolu,
                1914/1917. Preobraženskas gvardija pulka karavīrs, virsnieks,
                1919. VI 28. Latvijas armijā, leitnants.
                1919. VIII 08. Ventspils kājnieku pulka virsnieks,
                1920. V 02. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. I 11.,
                1921. Rotas (I) vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 17. beidzis Virsnieku kursus, ar I šķiru,
                1927. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņas 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1693,
                1929. bijis Mīnu metēju komandas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1939. VII 26. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru #212 ar šķēpiem,
                1939. bijis Kājnieku baterijas komandieris,
                1939. XI 27. Aizputes VI aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz XIV strēlnieku korpusu,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-460.;
                                „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā 1936.
                                V. Eichenbauma arhīvs #1591.;
                                „www.nekropole.lv”

DZINTARNIEKS Jānis Andreja d., virsleitnants.
                Sk. Reinholds Jānis.

DZINTARNIEKS Miķelis Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1885. IV 25. Pērkones pag. + 1941. XII 18. Vjatlagā, Krievijā
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1919/1920. Aizputes kājnieku pulka seržants,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1922. Liepājas XV aizsargu pulka Pērkones pagasta
                                aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. XII 22. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1928. ievēlēts Liepājas apriņķa valdē, no Zemnieku savienības saraksta,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #408,
                1935/1940. Latvijas zemnieku kredītbankas Liepājas nodaļas vadītājs,
                1935/1940. Liepājas apriņķa skolu valdes loceklis,
                1937/1940. Liepājas patērētāju biedrības „Centība” priekšsēdētājs,
                1938/1940. Pērkones lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1939. V 12. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #266,
                1941. VI 14. deportēts,
                Pērkones medību biedrības valdes loceklis,
                Liepājas Sv. Annas baznīcas padomes loceklis,
                Pērkones pagasta Vec Dzintarnieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1526-212.;
                                LVA 1987-1-13763.;
                                „Valdības Vēstnesis” #262/19028., #224/1935.,
                                                #108/1939., #174/1940.;
                                „Brīvā Zeme” #292/1937.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #120/1942.;
                                „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” # 170/1927., #188/1928.;
                                „Kurzemes Vārds” #81/1938., #157/1938., #37/1941.;
                                „Rīts” #230/1935.;
                                „Jaunākās Ziņas” #181/1936.;
                                „www.nekropole.lv”

DZINTARS Feliks, skolotājs.
                * 1885. I 21. Praulienas pag. [agr. Polfanders]
                1901. beidzis Lazdonas draudzes skolu,
                1904. beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1904/1905. Rudabelkas latviešu kolonijas skolas skolotājs,
                                Minskas guberņā,
                1905/1906. Praulienas pagasta skolā,
                1906/1907. Rūjienas draudzes skolā,
                1907/1908. Vietalvas Odzienas pagasta skolā,
                1908/1909. Čilipinas zemstes skolā, Jaunlatgales apriņķī,
                1909/1913. beidzis Tiflisas skolotāju institūtu,
                1913/1917. Vezenbergas augstākā tautskolā,
                1917/1919. Alūksnes augstākā tautskolā,
                1919/1940. Madonas ģimnāzijas skolotājs,
                1938. IX 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai
                                ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-114.;
                                Valmieras skolotāja semināra audzēkņi”, R. 1936.

DZINTARS Edgars Kārlis Dāva d., kara ierēdnis.
                * 1885. XII 30. Raiskuma pag. + 1955. X 15. Vācijā
                1901. Beidzis Cēsu reālskolu,
                1904. Pleskavas kadetu korpusu, eksternis.
                1907/1911. Krievijas armijā – rakstvedis,
                1914/1917. Krievijas armijā – rakstvedis, kara ierēdnis,
                1920/1924.Budžeta un kredīta pārvaldē – vecākais grāmatvedis,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924/1940. Rīgas muitnīcas vecākais grāmatvedis.
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļi,
                1940. V 11. apbalvots: Atzinības Krusta V šķīru #1307,
                Latvijas aerokluba valdes loceklis,
                Darbojas: Atbildīgo valsts darbinieku biedrībā,
                Atvaļināto virsnieku biedrībā,
                Brāļu kapu komitejā,
                Bij. Latvijas aizsardzības biedrībā,
                Bij. Latvijas bēgļu reevakuācijas biedrībā.
                Apbalvojumi: Latvijas aizsardzības biedrības bronzas medaļa,
                Latvijas aerokluba sudraba medaļa,
                Krievijas Sv. Jura ordeņa IV šķiras krusts.
                Avots:      LVVA 1303-3-22-7.;
                                V. Eihenbauma arhīvs.

DZINTARS Otto, mācītājs.
                * 1913. I 19.
                Beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1933/1940. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē,
                1943. V 21. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldes,
                1943. VI 01. ordinēts par Ludzas un Zilupes draudžu mācītāju,
                1943/1944. Ludzas un Zilupes draudžu mācītājs.
                Avots:       “Baznīcas Ziņas” # 24/1943., # 26/1943.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

DZINTERS Ernests, ārsts.
                 1865. I 21. Stendes pag. + 1934. VI 07.
                1889. Beidzis Jelgavas apriņķa ģimnāziju,
                1895. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1890/1901. privātprakse Jelgavā,
                1901/1904. Jelgavas pilsētas vīriešu elementārskolas ārsts,
                1904/1905. Krievu Japānu karā, kara ārsts,
                1906/1914. privāta praksē,
                1914/1916. Rezerves kara hospitāļa ordinators,
                1916/1917. Turkestana strēlnieku divīzijas pārsienama punkta galvenais ārsts,
                1917. I 23. Latviešu strēlnieku II brigādes pārsienama punkta galvenais ārsts,
                1917. III 10. brigādes ārsta v. p. i., kolēģijas asesors,
                1917. VIII 19. - 23. kaujas pie Nītaures,
                1918. I 18. atvaļināts, galma padomnieks,
                1919/1920. Latvijas kara slimnīcas kara ārsts,
                1920. X 01. atvaļināts,
                1920/1928. Ķemeru sēravotu un peldu vietas direktors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 312,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II un III šķiru,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                Bijis Jelgavas latviešu palīdzības biedrības krājaizdevu kases dibinātājs un
                                direktors.
                Avots:       Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 42/1917.;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.

DZINTERS Oļģerts Kārļa d., kapitāns.
                * 1892. V 09. Krievijā; M. Emma dz. Ventenbergs, S. Anna.
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                Beidzis Pēterpils Universitātes Juridisko fakultāti,
                1915. XII 01. Rezerves 76. kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. I 01. Pavīla kara skolas junkurs,
                1916. V 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 27. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 12. bataljona tiesas loceklis,
                1916. IX 26. izgāja no bataljona,
                1916. IX 30. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. X 13. Sakaru komandas priekšnieks,
                1916. X 21. Tukuma latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 23-31. kaujas,
                1917. I 11-12. kaujas,
                1917. II 08. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. II 26. A. P. pārvietots uz pulku,
                1917. II 27. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. I 01.,
                1917. IV 13. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VI 28. nodeva pulka tieslietu darbveža pienākumus,
                1917. VIII 08. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. V 01.,
                1917. X 26. apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 12. izgāja no pulka,
                1918. I 22. – II 22. lazaretē,
                1919. I 28. Apsardzības ministrijas kara izmeklēšanas tiesnesis,
                1919. II 13. Latviešu atsevišķa jātnieku nodaļas virsnieks,
                1919. II 13. Kavalērijas I diviziona virsnieks,
                1919. VII 17. Kurzemes kaujas rajona adjutants,
                1919. XII 11. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. X 08.,
                1921. III 01. atvaļināts,
                1929. XI 09. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1878,
                1937/1940. Daugavpils apgabaltiesas priekšsēdētājs,
                Latgales patronāta biedrības priekšnieks,
                Apbalvots ar Viestura ordeņi,
                1941. VI 14. izsūtīts.
                Avots:       KVKVA 2031-2-51.;
                                LVVA 5601-2-437.;
                                XII armijas pavēles # 806/1916., #148/1917., #383/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #61/1917.,
                                            #177./1917.,    #236/1917., #251/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #152/1916.,
                                                #196/1916., #277/1916.;                                                         
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 276/1916.,
                                                #288/916., #304/1916.,
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #43/1917.,
                                                #97/1917., #179/1917.
                                „Latviešu strēlnieks” 1342, 1523.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 4857.

DZIRKALIS Arvīds, arhitekts.
                * 1899. VII 21. Smiltenes pag.      
                1944. VI 05. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

DZIRKALIS Jānis Andreja d., ārsts.
                * 1906. VIII 12. Pļaviņās + 1975.
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IX 26. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934. Latgales divīzijas pārvaldes ārsta v.i.,
                1934. beidzis Virsnieku vietnieku kursus pie Valmieras kājnieku pulka,
                1935. III 12. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (XI) ārsts,
                1938. Madonas slimnīcas ārsts,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. Cēsu kājnieku pulka sanitārais virsnieka vietnieks,
                1940. II 29. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1940. II 29..,
                1940/1941. Strēlnieku XIV teritoriālā korpusā,
                1940. XI 26. Atsevišķās aviācijas eskadriļas ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-55.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R.,1938.;
                               „Madonas bibliotēka”;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 7487.

DZIRKALIS Kārlis Pētera d., ierēdnis.
                * 1902. IV 16. Cēsīs; M. Matilde, S. Mihalina dz. Plukas. + 1997. IX 02. ASV
                Beidzis Cēsu reālskolu,
                1919/1920. Cēsu kājnieku pulka Skolnieku rotas karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 545,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona signālvirsnieks,
                Latvijas Skautu bijušais virsskautmasters,
                Sabiedrisko Lietu ministrijas ierēdnis,
                Cēsu kūrorta komitejas dibinātājs,
                Vairāku atbrīvošanas pieminekļu autors,
                Namīpašnieks Cēsīs Valmieras ielā # 3,
                Dzīvo palasta 10-14, Rģā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-64.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

DZIRKALIS Marta Leontīne dz. Freimanis, ārste.
                * 1904. VIII 25. Pabažu pag.; V. Artūrs, advokāts
                1933. beigusi Latvijas Universitāti,
                1934/1940. Rīgas slimo kases rajona ārste,
                1941/1944. Rīgas Centrālā rajona poliklīnikas ārste.
                1941. dzīvo Krāsotāju 21-1.
                Avots:       LVVA p-1023-2-13-74.

DZIRKALIS Roberts Ernests Pētera d., virsleitnants.
                * 1892. XI 06. Lubānas pag. + 1919. X 12. Rīgā.
                1914. VIII 01. Rezerves 171. Kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1915. V 01. Pēterhofas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1915. IX 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IX 01. Rezerves 171. kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1915. XII 19. Kājnieku 279. pulka jaunākais virsnieks,
                1916. IV 18. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārdēvēts par pulku,
                1916. XII 27. izgāja no pulka,
                1917. I 03. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12 -18. kaujas Ložmetēju kalnā un Kalnciema rajonā,
                1917. III 24. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.
                1917. IV 18. beidzis praporščiku praktiskus sagatavošanas kursus pie XII armijas,
                1917. VIII 06. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no1917. I 15.,
                1917. VIII 18.-19. kaujas pie Olaines,
                1917. apbalvots Sv. Annas IV šķiru par kaujam 1917.,
                1917. apbalvots ar Sv. Annas III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. IV 28.,
                1917. X 04. – XI 08. Rotas (I) komandiera v. p. i.,
                1917. XI 08. – 1918. I 02. atvaļinājumā,
                1918. II 01. atvaļināts,
                1918. XII 16. Latviešu virsnieku I rotas virsnieks,
                1919. VI 24. Rīgas jaunformējamo spēku Rotas (IV) vada komandieris,
                1919. VII 03. Jelgavas (Siguldas) kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. IX 16. Rotas(X) komandieris,
                1919. X 12. kritis pie Daugavas Rīgā.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5601-2-438.;
                                XII armijas pavēles # 69/1917., # 291/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle 02.01.1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 111/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 8/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 4/1917.,# 78/1917.,
                                                # 133/1917.,# 258/1917., # 327/1917., # 360/1917.,
                                 „Latviešu strēlnieks” 1717, 2054.; # 366/1917.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 2279.

DZIRKALNS Jānis Andža d., skolotājs.
                * 1897. III 03. Jaunpiebalgas pag. + 1942. IX 19. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Jaunpiebalgas draudzes skolu,
                1914/1918. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1918/1921. Kazakinskas tautskolas, Tomskas guberņā, skolotājs,
                1921/1924. Sēlpils pagasta pamatskolas pārzinis,
                1924/1926. Seces pagasta pamatskolas skolotājs,
                1926/1940. Sērenes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1940. Sērenes 438. Mazpulka vadītājs,
                1937. I 12. Jēkabpils IV aizsargu pulka Sērenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 04. Sērenes pagasta aizsargu nodaļas kora diriģents,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Mazzalves pamatskolā,
                Jaunjelgavas ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Latvijas skolotāju savienības apvienoto slimo kases pilnvarotājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-142.;
                               „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                               „www.nekropole.lv”

DZIRNIS Jānis Alberts, mācītājs.
                * 1911. X 08.
                1939. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. I 29. ordinēts par Valmieras prāvesta iecirkņa vikāru,
                1939. XI 15. iecelts par Subates draudzes mācītāju,
                1939/1944. Subates ev. lut. draudzes mācītājs.               
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                “Svētdienas Rīts” # 4/1939., # 6/1939., # 47/1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

DŽINDŽE Jānis, mācītājs.
                * 1914. I 18. Limbažos + 1979.
                1938. VI 06. ordinēts par Valmieras prāvesta iecirkņa vikāru,
                1938/1949. Dikļu Augstrozes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. IX 27. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (II) mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-311.;
                               „Baznīcas kalendārs“, 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 24/1938.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

DŽINDŽE Pēteris Dāva d., virsleitnants.
                * 1894. XII 07. Drustu pag.
                1915. IX 03. Rezerves 180. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. I 07. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. XI 01. beidzis Mācības komandu, jefreitors,
                1917. I 05. Tukuma latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. V 04. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VI 25. Jaunākais apakš virsnieks,
                1917. VIII 31. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1918. I 10. atvaļināts,
                1919. VI 17. Atsevišķa Rīgas IV bataljona jaunākais virsnieks,
                1919. VI 17. Ventspils kājnieku pulka Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1920. II 03. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. II 03.,
                1923. IV 18. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medali,
                1929. VIII 01. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1703,
                Dzīvo Drustu pagasta Līslavās.
                Avots:       LVVA 3406-2-12, 5434-1-75-69, 5601-1-1528.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 292/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4237.

DŽONSONS Maksimilians, ārsts.
                * 1874. [Johnson]
                1898. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Valdemāra 11.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

 

 
Sk. KAUKE DAUGE kĀRLIS. 16.11.2021 Kontakti