Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

CACANS Jānis Kārļa d., leitnants.
                * 1898. IV 04. Dzelzavas pag.
                1917. Pēterpils praporščiku skolas junkurs,
                1918. Donas 25. Kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1919. VII 29. Madonas komandantūras jaunākais rakstvedis,
                1919. X 10. Rēzeknes kājnieku pulka rakstvedis, kaprālis,
                1920. IX 20. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1922. IX 01. beidzis ar III šķiru un paaugstināts kadets seržants pakāpē,
                1922. IX 01. Rīgas kājnieku pulka Rotas (I) virsseržants,
                1923. III 01. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1923. IV 25. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IV 25.,
                1923. IV 25. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1923. X 10. Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IV 14. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-1107.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1057.

CAUCE Herberts Jāņa d., leitnants.
                * 1899. VII 31. Rīgā
                1919. III 30. Latvijas I Neatkarības rotas brīvprātīgais,
                1919. IV 05. Latvijas I neatkarības bataljona brīvprātīgais,
                1920. V 01. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1920. X 15. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis ar III šķiru un paaugstināts kadets seržants pakāpē,
                1922. IX 01. Daugavpils kājnieku pulka III bataljona ložmetēju
                               komandas virsseržants,
                1923. IV 25. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IV 25.,
                1923. IV 25. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1923. X 02. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. I 09. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1925. IV 16. atvaļināt,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņas 10.gadu jubilejas medali,
                1925/1940. ierēdnis Slokā,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. V 02. Rīgas V aizsargu pulka Slokas pilsētas aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1949. iebraucis ASV,
                Namīpašnieks Slokā, Piestātnes ielā 4.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-50, 5601-1-1111.;
                               V. Eichenbauma arhīvs m# 1046.

CELINSKIS Boris Rūdolfa d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1904. V 02. Dagdas pag.; S. Taisija dz. Kitovs.
                1924. V 28. beidzis Daugavpils krievu vidusskolu,
                1925. IX 27. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1926. II 25. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1926. IX 28. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1926. IX 29. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1927. VIII 29. armijas kaprālis,
                1928. I 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. I 01. Bauskas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1930. II 15. vada komandieris,
                1931. III 28. Sakaru komandas vada komandieris,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpe izd. 1930. IX 01.
                1935. X 25. Sakaru rotas vada komandieris,
                1936. VIII 28. Rotas (III) komandiera palīgs,
                1938. X 07. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1939. VI 01. beidzis Snaiperu virsnieku kursus,
                1939. XI 09. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 537,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 11. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. pulku, Rotas (V) vada komandieris,
                1940. X 02. Kājnieku izlūku vada komandieris,
                1941. V 06. Sakaru rotas telefonu vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1550-1-73-44,1500-1-74-61, 5601-1-1146.;
                                LVA 688-1-1.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4078.

CĒLIS Arnolds Kārļa d., leitnants.
                * 1912. XI 09. Lenču pag.
                1934. II 26. Aviācijas pulka Aviācijas skolas karavīrs,
                1935. IV 12. beidzis fotogrāfu kursus, kaprālis,
                1935. VIII 06. Saimniecības komandas rakstvedis,
                1935. X 08. virsdienestā, vecākais rakstvedis,
                1936. IV 08. Aviācijas kursu meteoroloģijas stacijas aerologs,
                1937. VII 19. Latvijas kultūras veicināšanas biedrības ģimnāziju,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis paaugstināts leitnants pakāpē izd.1940. VII 27.
                1940. VII 27. Cēsu kājnieku pulka Riteņbraucēju rotas jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. divīziju,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-561, 5601-1-1128.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6127.

CELMIŅŠ Jānis Alfrēds Andreja d., leitnants.
                * 1917. V 22. Stienes pag.
                Beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1937. X 13. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 11. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1938. IV 12. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1938. X 14. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļu,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1939. X 29. kadets kaprālis,
                1940. VII 27. beidzis paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.
                1940. VII 27. Auto tanku brigādes jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. divīziju, Prettanku diviziona
                                vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-484, 1471-1-93-1.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6128..

CEPLĪTIS Juliuss Kārļa d., kapteinis.
                * 1908. IV 22. Jēkabpilī; S. Milda dz. Grūbe.
                1927. VI 18. beidzis P. Dzeņa vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Liepājas kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1930. X 28. vada komandieris,
                1931. II 06. Rota (I) pārdēvēta par Neatkarību rotu,
                1931. III 12. Rotas (III) vada komandieris,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpe izd. 1932. IX 01.
                1933. XI 17. Auto tanku pulka Tanku rotas mašīnas komandieris,
                1934. I 05. jaunākais virsnieks,
                1935. III 05. Bruņoto auto rotas bruņoto auto komandieris,
                1935. X 01. Tanku rotas mašīnas komandieris,
                1936. I 24. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1936. V 01. Bruņoto auto rotas vada komandieris,
                1937. I 20. Tanku (III) rotas komandiera palīgs,
                1940. III 01. pulks pārdēvēts par brigādi,
                1940. IV 01. Instruktoru rotas komandiera palīgs,
                1940. IV 11. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1936. IX 01.,
                1940. IV 11. Tanku (II) rotas komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. Divīzijas Izlūku bataljonu,
                                Tanku rotas komandieris,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1478-1-156-157.;
                                „Kadets” # 4/
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4242.

CEPURE Edvīls Teodors Dāvida d., leitnants.
                * 1914. IV 28. Ezeres pag. + 1944. II 23. Frontē.
                Beidzis Saldus pilsētas ģimnāziju,
                1935. X 29. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1936. IV 15. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1936. IV 24. beidzis Virsnieka vietnieku kursus, kaprālis,
                1936. XI 01. virsdienesta grupas komandieris,
                1936. XII 31. virsnieka vietnieks,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. kadets kaprālis,
                1940. VII 27. beidzis paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Jelgavas kājnieku pulka Atsevišķas rotas jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 22. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, gaisa
                                aizsardzības vada komandieris,
                1944. Grenadieru 43. pulka leitnants.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-430, 1471-1-93-2, 1491-1-91-181.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6129.

CERIŅŠ Pāvels Dāvida d., kapteinis.
                * 1903. IX 24. Valkā; [arī PaulsS. Ida dz. Kļaviņš + 1996. XI 09. Rīgā
                Beidzis Valkas valsts vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. kadets, armijas kaprālis,
                1926. III 30. kadets kaprālis,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1927. II 25. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1927. XII 01. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1928. V 19. Rotas (I) vada komandieris,
                1928. VIII 06. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1930. V 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1931. III 01. Rotas (II) vada komandieris,
                1931. III 23. Rotas (III) vada komandieris,
                1933. VII 10. Sapieru komandas priekšnieks,
                1934. II 01. Rotas (I) vada komandieris,
                1934. XI 07. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3331,
                1935. beidzis Sapieru ķīmiskā dienesta kursus,
                1936. IX 11. Rotas (I) komandiera palīgs,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VI 17. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru 3321,
                1940. VIII 13. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris,
                1940. VIII 13. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. pulku, rotas komandieris,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 5601-1-1160.;
                                „Kadets” #20/1993.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 131.

CERMAUKSTIS Fridrihs Toma d., kapteinis. [skaties foto]
                * 1901. I 29. Rīgā; S. Emīlija. [agrāk Cermaukšs]           
                Beidzis komercskolu,
                1919. XII 01. Armijas auto motociklistu rotas karavīrs,
                1920. IX 01. dižkaravīrs,
                1920. XI 16. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Rēzeknes kājnieku pulka Partizāņu bataljona Rotas (II)
                                jaunākais virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. X 22. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1926. X 02. vada komandieris,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošana cīņas 10.gadu jubilejas medali,
                1928. mainīts uzvārds Cermaukstis,
                1929. VIII 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1731,
                1930. III 29. Cēsu kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1931. V 01. Rotas (V) vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1934. VII 02. Rotas (I) komandiera palīgs,
                1935. X 11. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1935. XI 02. beidzis Militāras apmācības skolotāju kursus,
                1936. XII 01. Rotas (I) komandiera palīgs,
                1936. XII 01. pulka mantu virsnieks,
                1937. IV 08. Rotas (I) komandiera palīgs,
                1939. XII 07. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1940. I 05. Rotas (II) komandieris,
                1940. III 11. beidzis Kājnieku baterijas komandieru kursus,
                1940. II 21. Kājnieku baterijas komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, rotas komandieris,
                1941. deportēts.
                Avots:       LVVA 1493-1-143-67, 5601-1-1162.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2846.

CĒRPIŅŠ Arnolds Roberts Kristapa d., virsleitnants. [sakties foto]
                * 1911. II 08. Tērvetes pag.; S. Zīna dz. Geinerts. + 1944. VII 20. pie Jelgavas
                1929. beidzis Jelgavas valsts II ģimnāziju,
                1930/1933. Latvijas Universitātes tiesību zinātnes fakultātes students,
                1933. IV 01. Jātnieku pulka karavīrs,
                1933. X 02. beidzis Instruktoru eskadrona kursu, dižkaravīrs,
                1934. III 27. beidzis Virsnieku vietnieku kursus, kaprālis,
                1934. V 21. Eskadrona (III) virsdienesta instruktors,
                1935. I 16. virsnieka vietnieks,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1938. IV 27. Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1939. XII 01. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 28. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, vada komandieris,
                1943/1944. Grenadieru 34. pulka oberšturmfīrers.
                1944. II 22. apbalvots ar dzelzs Krusta II klasi,
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1113, 1491-1-90-517.;
                                „Daugavas Vanagi” # 18/1944.;
                                „Kadets” # 7/1978.;
                                „Latviešu Dzelzkrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2385.

CĪBANTS Hermanis Jēkaba d., kapteinis. [skaties foto]
                * 1904. VIII 18. Krimuldas pag. + 1944. VII 29. Jelgavā
                Beidzis Cēsu Bērzaines vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. kadets, armijas kaprālis,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1926. IX 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1927. II 01. vada komandieris,
                1927. XI 24. Diviziona (I) sakaru virsnieks,
                1929. X 18. beidzis Virsnieku elektrotehniskos kursus,
                1929. XII 09. pulka sakaru vada komandieris,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1932. IX 20. Baterijas (II) vada komandieris,
                1935. VII 18. Baterijas (IV) vecākais virsnieks,
                1936. V 09. Jātnieku baterijas vecākais virsnieks,
                1937. IX 29. Baterijas (IV) vecākais virsnieks,
                1938. VIII 30. Zenītartilērijas baterijas vecākais virsnieks,
                1939. VIII 01. beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1939. IX 21. Zenītartilērijas pulka Baterijas (XII) komandiera palīgs,
                1939. XI 01. pārdēvēta par (XII) bateriju,
                1940. IV 11. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1940. IV 11. Baterijas (XII) komandieris,
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 676,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 17. pārskaitīts uz Strēlnieku 183. Divīzijas Atsevišķo zenītartilērijas
                                divizionu, baterijas komandieris,
                1944. Latviešu XV rezerves brigādes Prettanku lielgabalu baterijas komandieris,
                Aizstāvot Jelgavu pie Baložu kapiem krievu tanka lādiņa tiešā trāpījumā gājis bojā
                                kopā ar lielgabala apkalpi.
                Avots:       LVVA 5601-1-1169.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1968.

CĪBERS Paulis Harijs Aleksandrs Pētera d., kapteinis leitnants.
                * 1900. X 31. Limbažos; S. Vilhelmīne dz. Klarks. [Zihbers]
                1919. V 29. Latviešu vācu zemessargu nodaļas karavīrs,
                1920. III 13. Tukuma kājnieku pulka karavīrs,
                1920. X 01. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1921. XI 11. armijas kaprālis,
                1921. XII 01. kadets kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (VI) vada komandieris,
                1923. X 31. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. X 03. piekomandēts Kara skolai jaunāka kursa kadetu apmācībā,
                1925. III 03. atvaļināts,
                1927. V 31. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (VI) vada komandieris,
                1927. XI 01. Pulka tieslietu darbvedis,
                1928. VI 21. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. XII 05.,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošana cīņas 10.gadu jubilejas medali,
                1930. VIII 30. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1931. XII 07. Daugavgrīvas artilērijas Baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1932. V 01. Baterijas (III) vada komandieris,
                1933. IV 03. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1934. VIII 17. Krastu (V) baterijas vada komandieris,
                1934. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1931. XII 05.,
                1935. V 15. Daugavgrīvas artilērija pārdēvēta par Krasta artilērijas pulku,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3638,
                1936. XI 03. Krastu (II) baterijas vecākais virsnieks,
                1937. II 03. Krastu (V) baterijas vecākais virsnieks,
                1939. IX 15. pārdēvēts par baterijas komandiera palīgu,
                1939. XII 06. atvaļināts kā repatriants.
                Avots:       LVVA 5601-1-1072.;
                                „Vidzemes artilērijas pulka vēsture”, R., 1937.;
                                „Krasta artilērijas pulks”, R., 1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1048.

CIELĒNS Hermanis Osvalds Pētera d., virsleitnants. [sakties foto]
                * 1907. I 21. Mārsnēnu pag.; S. Elza dz. Puriņš.
                1926. VII 16. Beidzis Valmieras vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Jātnieku pulka Ložmetēju eskadrona jaunākais virsnieks,
                1930. III 25. Eskadrona (I) jaunākais virsnieks,
                1931. V 07. Eskadrona (II) vada komandieris,
                1931. VII 23. Eskadrona (I) vada komandieris,
                1933. IX 08. Eskadrona (II) vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1935. XI 27. Remonta eskadrona vada komandieris,
                1935. XI 01. beidzis Virsnieku jāšanas kursus,
                1937. X 12. Eskadrona (V) vada komandieris,
                1938. III 30. beidzis Prettanku lielgabalu virsnieku kursus,
                1939. II 28. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. IX 20. Armijas štāba Apmācības daļas bibliotēkas pārzinis,
                1939. XII 04. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 601,
                1940. III 13. – IX 01. Piekomandēts Augstākās kara skolas vispārējai nodaļai,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. XI 26. pārskaitīts uz Atsevišķo sakaru bataljonu, darbvedības vadītājs.
                Avots:       LVVA 5601-1-1174.;
                                LVA 698-1-15.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1065.

CIGUZIS Kārlis Pētera d., leitnants. [sakties foto]
                * 1912. IX 23. Vidrižu pag.
                1932. VI 15. Beidzis Smiltenes valsts ģimnāziju,
                1934. IV 07. Bauskas kājnieku pulka karavīrs,
                1934. X 06. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1935. II 23. beidzis Kara skolas virsnieku vietnieku kursus,
                1935. III 15. kaprālis,
                1935. IV 14. atvaļināts,
                1935. VII 03. virsnieka vietnieks,
                1936. IX 16. Bauskas kājnieku pulka virsdienesta instruktors,
                1937. X 30. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1940. II 26. beidzis Slēpošanas kursus,
                1940. IV 09. vada komandieris,
                1940. IV 26. Ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                Avots:       LVVA 1471-1-85-131, 1493-1-144-175, 5601-1-1179.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1062.

CIMDIŅŠ Jūlijs Johana d., leitnants.
                * 1897. VI 27. Vecpiebalgas pag.
                1919. VI 17. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1919. X 08. Latvijas kara skolas Rotas (I) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1920. V 20.,
                1920. V 20. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (VI) vada komandieris,
                1920. XI 26. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-1182a.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs 1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4729.

CĪNIS Pēteris Kārļa d., virsleitnants. [sakties foto]
                * 1906. IV 21. Lenču pag.; S. Olga dz. Šneps. + 1943. VI Noriļskā, Krievijā.
                1927. VI 15. Beidzis Cēsu Bērzaines valsts vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Sakaru komandas jaunākais virsnieks,
                1932. III 23. Jelgavas kājnieku pulka Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1932. X 29. Daugavpils kājnieku pulka Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1933. X 17. Siguldas kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1935. VIII 15. vada komandieris,
                1935. IX 28. pulka ekonoms,
                1936. V 15. pārdēvēts par pārtikas virsnieku,
                1936. X 26. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1937. IX 28. pulka mantu virsnieks,
                1937. X 01. Alūksnes valsts ģimnāzijas militāras apmācības skolotājs,
                1938. XI 19. Rotas (III) vada komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VI 17. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 330,
                1939. XII 08. rotas komandiera palīgs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. 1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 285. pulku, vada komandieris,
                1941. VI 14. apcietināts Litenes nometnē.
                Avots:       LVVA 5601-1-1186.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Cēsu Vārds” # 5/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2270.

CĪRULIS Austris Pētera d., kapteinis.
                * 1904. I 12. Rīgā; S. Zelma dz. Nicmanis.
                1920. beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1920. XI 20. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1921. XI 02. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Rēzeknes kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas virs štatā,
                1923. IV 07. atvaļināts,
                1924. III 28. Galvenā artilērija noliktavas Sardzes rotas vada komandieris,
                1924. X 28. beidzis Ieroču pārziņu kursus,
                1925. II 17. Artilērijas laboratorijas Sardzes rotas vada komandieris,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. VIII 22.,
                1927. XI 28. beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1931. V 27. Valmieras kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1932. X 12. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1934. II 13. Rotas (I) vada komandieris,
                1936. V 16. Ložmetēju (II) rotas komandiera palīgs,
                1939. II 17. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 195,
                1939. XII 07. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1931. VIII 22.,
                1939. XII 07. Cēsu kājnieku pulka Ložmetēju (III) rotas komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, rotas komandieris,
                1941. VI 14. deportēts,
                Avots:       LVVA 1492-1-134-109, 1493-1-144-229, 5601-1-1192.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 129.

CĪRULS Jānis Mārtiņa d., kapteinis.
                * 1899. XII 21. Drabešu pag.; S. Aina dz. Buliņš.
                1921. X 05. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1922. X 01. armijas kaprālis,
                1923. VIII 21. kadets kaprālis,
                1923. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1923. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1925. X 20. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1928. VIII 21. beidzis Aviācijas skolas lidotāju novērotāju nodaļu,
                1928. VIII 21. Aviācijas pulka Saimniecības komandas priekšnieks,
                1930. II 26. Divīzijas (II) izlūku eskadriļas vada komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 98,
                1939. X 14. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1939. X 14. eskadriļas komandieris,
                1941. II 06. atvaļināts,
                1942. III 06. Tukuma 26. bataljona Rotas (II) komandieris,
                1943. VIII 04. Policijas 266E bataljona adjutants.
                Avots:       LVVA 5601-1-1195.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1934.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2360.

CĪRULIS Jānis Albins Pētera d., virsleitnants.
                * 1911. XI 16. Valkā + 1979. XI 18. Herfordā, Vācijā
                1929. VI 13. Beidzis Valkas valsts vidusskolu,
                1929. IX 29. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1930. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1930. X 18. beidzis Virsnieku vietnieku kursus, kaprālis,
                1930. XII 30. atvaļināts,
                1931. II 11. virsnieka vietnieks,
                1931. VI 03. Rīgas kājnieku pulka virsdienesta Rotas (II) grupas komandieris,
                1932. IX 04. beidzis Ķīmiskā dienesta kursus,
                1934. X 06. beidzis Sakaru komandas kursu,
                1934. X 06. Instruktoru rotas grupas komandieris,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1935. XII 21. kadets kaprālis,
                1936. XI 30. kadets seržants,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1938. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Daugavpils kājnieku pulka Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1938. V 10. Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1938. X 24. beidzis Militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1939. IV 08. beidzis Slēpošanas virsnieku kursus,
                1939. V 01. Sapieru vada komandieris,
                1939. VI 05. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1939. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd.1939. VIII 11.,
                1940. I 12. pulka fiziskās audzināšanas instruktors,
                1940. IV 15. beidzis Šifrētāju kursus,
                1940. V 05. – VII 06. piekomandēts Igaunijas armijai,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 295. pulku, fiziskās audzināšanas
                                instruktors,
                1944. XII 24. Grenadieru 34. pulka štāba sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1945. XII 24. Grenadieru 43. pulka Bataljona (II) komandieris,
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1382, 1496-1-158-679.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Kadets” # 9/1980.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2371.

CĪRULIS Kristaps Valdemārs Anša d., leitnants.
                * 1912. XII 31. Zaļenieku pag.; S. Austra dz. Teihmanis. [agrāk Lerhis]
                1932. VI 14. Beidzis Zaļenieku valsts ģimnāziju,
                1934. IV 06. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1934. IX 26. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1935. II 23. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1935. III 18. kaprālis,
                1935. IV 14. atvaļināts,
                1935. VI 05. Robežsargu brigādes Dagdas V bataljona Rotas (I) sargs,
                1935. VII 25. virsnieka vietnieks,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Ventspils kājnieku pulka Cēsu rotas jaunākais virsnieks,
                1939. XI 20. Rotas (VI) vada komandieris,
                1940. mainīts uzvārds Cīrulis,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                Avots:       LVVA 1471-1-83-188, 5601-1-3703.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 925.

CĪRULIS Pēteris Jāņa d., leitnants.
                * 1896. XI 23. Lazdonas pag.; M. Marija, S. Zelma dz. Druviņš.
                Beidzis Latvijas Universitāti, inženieris tehnologs,
                1919. VI 10. Inženieru sapieru I bataljona brīvprātīgais,
                1919. X 05. Latvijas kara skolas Rotas (I) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1920. V 20.,
                1920. V 20. Rīgas kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1921. III 21. Atvaļināts,
                Rīgas pilsētas uzņēmumu valdes inženieris, vēlāk Jelgavas cukurfabrikas
mehāniķis.
                Avots:       LVVA 5601-1-1203.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1873.

CUBINS Jānis Dāva d., virsleitnants.
                * 1899. IX 30. Ozolnieku pag.; S. Anna dz. Buzkevics.
+ 1978. IV 26. Ettlingā, Vācijā
                1920. X 15. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Aizputes kājnieku pulka Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1923. VIII 18. Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1926. II 22. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1926. XI 17. Paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1928. IX 01. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1931. III 15. Rīgas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1931. IX 07. beidzis Virsnieku ložmetēju kursus,
                1933. IX 19. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1494-1-268, 5601-1-1209.;
                                Ē. Priedīša arhīvs;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1043.

 

 
Izmainas: 23.05.2021 Kontakti