Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

Biedrības pilsētās

Sakuma_bilde

BIOGRAPHIEN nodaļa „Kultūras, politiskās, kooperatīvas un sabiedriskās apvienības Latvijā” sastādīta pēc „Valdības Vēstneša” publicētiem un Latvijas Valsts vēstures arhīva esošiem materiāliem ar Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Latgales apgabaltiesu reģistrāciju nodaļu, Iekšlietu, Tautas labklājības, Finansu, Zemkopības ministriju ziņojumiem par biedrību statūtu reģistrāciju, to slēgšanu nosaukumu izmaiņām, statūtu pārreģistrēšanu, kā arī biedrību pilnsapulču ziņojumiem par to likvidāciju.
                Nodaļa sastādīta pēc pagastiem un pilsētām alfabētiskā kārtībā ar oficiāla izdevuma tiesībām.
                Nodaļa –ieskats Latvijas sabiedriskajā dzīvē, pārskats par novadu sabiedrisko, kulturālo un saimniecisko attīstību, ieskats Latvijas telpā mitušo tautu dzīvē un veido datu banku par Latvijas kultūru un kalpo kā palīglīdzeklis zinātniski pētnieciskajam darbam.
                Nodaļa veidota ar Latvijas Kultūras fonda atbalstu.

 

 
  Kontakti