Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BAUSKA
*1609
Bauskas apriņķis

Bauska_1913

Atturības biedrība „Gaisma” * 16.05.1908. + 06.04.1911.

Bauskas aizdevu labdarības ebreju biedrība * 08.05.1910. + 1915.

Bauskas aizdevu un krājkase
                Sk. „Bauskas sabiedriskā aizdevu krājkase”

Bauskas 13. aizsargu pulka sporta klubs * 28.06.1934. + 25.07.1940.

Bauskas 13. aizsargu pulka štāba aizsardžu pulciņš * 16.03.1933. + 1940.

Bauskas 13. aizsargu pulks * 05.08.1919. + 1940.

Bauskas amatnieku biedrība * 18.03.1937.

Bauskas apbūviešu biedrība * 14.07.1932. + 29.05.1935.
                29.05.1935. iekļauta „Bauskas namīpašnieku biedrībā”

Bauskas apkārtnes I laukkopības pārraudzības biedrība * 30.05.1929. + 23.11.1940.

Bauskas apriņķa latviešu skolotāju biedrība * 14.05.1928. + 05.11.1935.
                05.11.1935. iekļauta „Bauskas apriņķa skolotāju biedrībā”

Bauskas apriņķa skolotāju biedrība * 05.11.1935.
                05.11.1935. izveidota apvienojot:
                                „Bauskas apriņķa latviešu skolotāju biedrību”
                                „Bauskas apriņķa skolotāju arodbiedrību”

Bauskas apriņķa mednieku biedrība * 10.08.1920. + 25.02.1941.
                16.08.1938. pārdēvēta agrāk „Bauskas apriņķa mednieku biedrība „Briedis”

Bauskas apriņķa mednieku biedrība „Briedis”
                Sk.” Bauskas apriņķa mednieku biedrība”

Bauskas apriņķa skolotāju arodbiedrība * 11.05.1920. + 05.11.1935.
                05.11.1935. iekļauta „Bauskas apriņķa skolotāju biedrībā”

Bauskas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība
                Sk. „Bauskas tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Bauskas apvienotā strādnieku un kalpotāju slimo kase * 1922. + 01.08.1930.
                01.08.1930. iekļauta „Jelgavas I slimo kasē”

Bauskas biedrība „Club” * 22.06.1859. + 1915.

Bauskas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 02.12.1868.
                05.03.1923. pārdēvēta agrāk „Bauskas savvaļnieku ugunsdzēsēju biedrība”

Bauskas cukurbiešu audzētāju biedrība * 16.04.1928. + 20.03.1939.

Bauskas dārzkopības pārraudzības biedrība * 19.05.1930. + 07.02.1941.

Bauskas ebreju apbedīšanas biedrība * 16.02.1910. + 1915.

Bauskas ebreju biedrība „Bikur Holim”
                Sk. „Bauskas trūcīgo slimo žīdu palīdzības biedrība „Bikur Holim”

Bauskas ebreju sieviešu biedrība
                Sk. „Bauskas žīdu sieviešu biedrība”

Bauskas īrnieku biedrība * 01.12.1924. + 23.01.1930.

Bauskas Kļaviņas vidusskolas abiturientu savstarpējā palīdzības biedrība
                * 11.02.1929. + 22.09.1936.

Bauskas krājaizdevu sabiedrība * 17.06.1937.
                17.06.1937. izveidota apvienojot:
                                „Bauskas lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrību”
                                „Bauskas latviešu krājaizdevu kasi”
                                „Bauskas namīpašnieku kredītbiedrību”

Bauskas IV krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Bauskas krājaizdevu sabiedrība „Avots”

Bauskas krājaizdevu sabiedrība „Avots” * 27.11.1922.
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Bauskas IV krājaizdevu sabiedrība”

Bauskas kultūras un pašpalīdzības biedrība „Zemgale” * 09.03.1920.

Bauskas labdarības biedrība * 21.01.1888. + 1916

Bauskas latviešu krājaizdevu kase * 1888. + 17.06.1937.
                17.06.1937. iekļauta „Bauskas krājaizdevu sabiedrībā”

Bauskas lauksaimniecības un palīdzības biedrības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Bauskas lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Bauskas lauksaimniecības biedrība * 01.03.1908. + 1915.

Bauskas lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 1908. + 17.06.1937.
                07.06.1923. pārdēvēta agrāk „Bauskas lauksaimniecības un
                                palīdzības biedrības krājaizdevu sabiedrība”
                17.06.1937. iekļauta „Bauskas krājaizdevu sabiedrībā”

Bauskas mācītāju atraitņu un bāreņu kase * 20.01.1855. + 1915.

Bauskas muzeja biedrība *  15.11.1934. + 23.11.1940.
                06.10. 1938. pārdēvēta agrāk „Bauskas Rundāles muzejs - biedrība”

Bauskas namīpašnieku biedrība * 21.03.1925.
                29.05.1935. pievienota „Bauskas apbūviešu biedrība”

Bauskas namīpašnieku kredītbiedrība * 30.07.1925. + 17.06.1937.
                17.06.1937. iekļauta „Bauskas krājaizdevu sabiedrībā”

Bauskas namīpašnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bauskas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bauskas namsaimnieku biedrība * 08.07.1937. + 19.04.1940.
                19.04.1940. iekļauta „Bauskas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Bauskas novada brūno sugas lopu audzētāju biedrība * 10.04.1930. + 05.05.1939.

Bauskas ormaņu arodbiedrība * 02.02.1925. + 23.11.1940.

Bauskas palīdzības biedrība * 16.07.1895. + 1915.

Bauskas patērētāju biedrība * 07.01.1920.

Bauskas patērētāju biedrība * 01.02.1938.

Bauskas Pilsētas 434. Mazpulks * 01.10.1934. + 1940.

Bauskas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 07.07.1927. + 18.11.1940.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Bauskas namīpašnieku savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Bauskas rajona melnraibo sugas lopu audzēšanas biedrība
                Sk. „Bauskas rajona mājlopu audzētāju biedrība”

Bauskas rajona mājlopu audzētāju biedrība * 25.06.1931. + 23.11.1940.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Bauskas rajona melnraibo
                                sugas lopu audzēšanas biedrība”

Bauskas Rundāles muzejs – biedrība
                Sk. „Bauskas muzeja biedrība”

Bauskas rūpniecības biedrība * 20.01.1855. + 01.04.1936.

Bauskas rūpniecības biedrības bēru kase * 23.03.1892. + 1915.

Bauskas rūpnieku un amatnieku biedrība * 31.01.1927. + 20.04.1936.

Bauskas sabiedriskā aizdevu krājkase

Bauskas saviesīgā biedrība * + 26.09.1936.
                25.09.1924. pārreģistrēta

Bauskas savstarpējā palīdzības biedrība * 06.07.1895. + 1916.

Bauskas strādnieku arodbiedrība * 24.09.1936.

Bauskas tirgotāju un rūpnieku biedrība * 21.04.1938. + 22.08.1940.
                19.04.1940. pievienota „Bauskas namsaimnieku biedrība”
19.04.1940. pārdēvēta agrāk „Bauskas tirgotāju un rūpnieku biedrība”
               
Bauskas trūcīgo slimo žīdu palīdzības biedrība „Bikur Holim” * 05.04.1924. + 23.11.1940.
                13.07.1938. pārdēvēta agrāk „Bauskas ebreju biedrība „Bikur Holim”

Bauskas ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Bauskas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Bauskas un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība „Spēks” * 10.11.1924. + 21.12.1931.

Bauskas un apkārtnes mednieku biedrība * 11.08.1939. + 05.05.1941.

Bauskas un apkārtnes mūzikas biedrība * 11.04.1927.

Bauskas un apkārtnes pašvaldību sadarbes apvienība * 12.07.1937. + 18.02.1941.

Bauskas un apkārtnes pašvaldību veselības aizsardzības savienība * + 18.2.1941.

Bauskas vācu amatnieku biedrība * 1892. + 1916.

Bauskas vācu sabiedrības kase * 07.10.1876. + 23.04.1938.
                29.10.1923. pārdēvēta agrāk „Bauskas aizdevu un krājkase”
                25.09.1930. pārdēvēta agrāk „Bauskas sabiedriskā aizdevu krājkase”

Bauskas vācu sadarbības biedrība * 20.01.1930. + 07.11.1939.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Deutsche Baltische Arbeitsgemeinschaft
                                in Bauska”

Bauskas Valsts ģimnāzijas 533. Mazpulks * 09.01.1935. + 1940.

Bauskas žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 13.02.1936. + 12.12.1940.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Ebreju apbedīšanas biedrība
                                „Hevra Kadišo” Bauskā”

Bauskas žīdu sieviešu biedrība * 19.07.1933. + 23.11.1940.
                20.09.1938. pārdēvēta agrāk „Bauskas ebreju sieviešu biedrība”

Brīvības pieminekļa Bauskas apriņķa komiteja * 13.11.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Bauskas pilsētas komitēja * 25.11.1929. + 26.05.1937.

Deutsche Arbeitsgemeinschaft in Bauska
                Sk. „Bauskas vācu sadrbības biedrība”

Deutsche Baltische Arbeitsgemeinschaft in Bauske
                Sk. „Vācu baltiešu darba biedrība Bauskā”

Ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” Bauskā
Sk. „Bauskas žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Evaņģēliskā apvienība „Kristīgo biedrība” * 08.01.1925. + 23.11.1940.

Kļaviņas vidusskolas abiturientu savstarpējā palīdzības biedrība * 13.06. 1929.

Lauksaimniecības ražojumu koppārdošanas biedrība „Zemgales Ražotājs”
                                * 09.05.1927. + 29.08.1935.

Talmud Tora biedrība trūcīgo skolnieku pabalstīšanai un ebreju skolas dibināšanai ar
                                nosaukumu „Talmud Tora” Bauskā * 19.07.1908. + 1915.

Vācu baltiešu darba biedrība Bauskā
Sk. „Bauskas vācu sadarbības biedrība”

Valsts Bauskas vidusskolas abiturientu biedrība * 31.03.1927. + 23.11.1940.

Ziedoņa dārzkopības skolas absolventu biedrība * 30.11.1931. + 23.11.1940.

Biedrību nodaļas:

Aleksandrinas Kurzemes sieviešu savstarpīgā palīdzības biedrība * 13.06.1906. + 1915.
                Pārdēvēta agrāk „Vācu sieviešu biedrība „Deutscher Frauenbund”
                Bauskas nodaļa * 15.09.1906.

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Bauskas nodaļa * 21.01.1930. + 11.10.1934.

Atbrīvotāju karavīru biedrība “Tēvija” * 09.12.1925. + 22.10.1934.
                Bauskas nodaļa * 27.02.1928.

Atbrīvotāju karavīru izglītības, kultūras un mākslas veicināšanas biedrības
                                “Kultūras sargs” * 15.09.1926. + 22.02.1928.
                Bauskas un apkārtnes nodaļa * 30.06.1927.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Bauskas nodaļa * 18.04.1934.

Bezpartejiskā nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 29.10.1924. + 21.12.1927.
                Bauskas nodaļa * 18.08.1925.

Bezpartejisko Latvijas atbrīvotāju biedrība * 11.01.1928. + 08.06.1940.
                Bauskas nodaļa * 02.02.1928. + 13.04.1937.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Bauskas nodaļa * 03.07.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Bauskas nodaļa * 29.12.1932.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Bauskas nodaļa * 06.05.1921.

Ebreju kultūras attīstīšanas biedrība “Haima Nahmaņa Bjalina vārdā” * 19.01.1927. + 07.09.1934.
                Bauskas nodaļa * 06.02.1932.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Bauskas nodaļa * 16.06.1920.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Bauskas nodaļa * 30.03.1920.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Bauskas nodaļa * 08.02.1934.

Jaunatnes biedrība “Darbs un sports” * 10.04.1929. + 15.03.1937.
                Bauskas nodaļa * 05.08.1931.

Jelgavas sporta biedrība * 10.04.1890. + 16.11.1940.
                28.04.1924. pārdēvēta agrāk „Kurzemes riteņbraucēju biedrība”
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas I sporta biedrība”
                Bauskas nodaļa * 23.08.1932.

Kurzemes biškopības biedrība * 05.01.1868. + 1915.
                Bauskas nodaļa * 10.01.1891.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Bauskas nodaļa * 27.03.1920.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Bauskas nodaļa * 30.03.1929.

Latvijas atbrīvotāju karavīru biedrība * 16.06.1924. + 08.12.1938.
                Bauskas nodaļa * 09.05.1927.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Bauskas nodaļa * 14.07.1928.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 29.10.1936.
                Bauskas nodaļa * 19.04.1933.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Bauskas nodaļa * 25.09.1926.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Bauskas nodaļa * 12.12.1928.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Bauskas nodaļa * 21.03.1925. + 03.09.1926.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Bauskas nodaļa * 25.01.1928.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Bauskas nodaļa * 08.02.1921.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Bauskas nodaļa * 27.01.1921.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Bauskas nodaļa * 06.01.1925.

Latvijas jaunu sieviešu kristīgā savienība * 26.03.1924. + 26.01.1937.
                26.01.1937. iekļauta “Jaunatnes kristīgā savienībā”
                Bauskas nodaļa * 20.06.1932.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Bauskas nodaļa * 07.01.1931.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Bauskas nodaļa * 11.04.1929.

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Bauskas nodaļa * 27.03.1933.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Bauskas nodaļa * 10.07.1925.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība
                                * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona
                                darbinieku arodu savienība"
                Bauskas nodaļa * 27.04.1920.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Bauskas nodaļa * 05.05.1924.

Latvijas tirgotāju savienība * 16.04.1912. + 09.02.1937.
                29.02.1920. pārreģistrēta agrāk „Otrā Rīgas tirgoņu biedrība”
                Bauskas nodaļa * 27.07.1924.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Bauskas nodaļa * 22.07.1924.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Bauskas nodaļa * 06.05.1926.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Bauskas nodaļa * 20.08.1929.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Bauskas nodaļa * 10.09.1927.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Bauskas nodaļa * 27.04.1922.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Bauskas nodaļa * 07.07.1932.

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība * 25.07.1928. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”
                Bauskas nodaļa * 29.05.1931.

Latvijas vispārīgā ebreju amatnieku biedrība * 13.03.1926. + 18.10.1934.
                Bauskas nodaļa * 16.02.1931.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Bauskas nodaļa * 23.01.1928.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Bauskas nodaļa * 14.03.1921.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Bauskas nodaļa * 01.07.1925.

Latvju sieviešu nacionālā līga * 03.05.1922. + 14.03.1941.
                1938. pārdēvēta agrāk „Latviešu sieviešu "Nacionālā liga"
                Bauskas nodaļa * 15.05.1926.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Bauskas nodaļa * 06.10.1924. + 25.08.1937.

Palestīnas pionieru biedrība “Hecholucs” Latvijā * 27.05.1933. + 07.09.1934.
                Bauskas nodaļa * 06.09.1933.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Bauskas nodaļa * 16.03.1929.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Bauskas nodaļa * 12.07.1920.

Rīgas latvju katoļu jaunatnes biedrība * 02.12.1925. + 14.11.1940.
                Bauskas nodaļa * 24.09.1929. + 12.06.1939.

Sporta biedrība “Amatieris”   * 20.12.1910.
                24.11.1938. pārdēvēta agrāk “Sporta biedrība “Amatieris” Rīgā”
                Bauskas nodaļa * 22.01.1926. + 25.02.1938.

Sporta biedrība “Krauze” * 09.02.1921. + 05.03.1935.
                Bauskas nodaļa * 20.05.1921.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Bauskas nodaļa * 28.09.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Bauskas nodaļa * 07.08.1925.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.
                Bauskas nodaļa * 10.09.1931.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Bauskas nodaļa * 29.12.1906.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Bauskas nodaļa * 13.10.1933.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvu
                                savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Bauskas nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen
                                Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein
                                * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru
                                biedrība”
                Bauskas nodaļa * 13.03.1922.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.
                Bauskas nodaļa * 27.10.1930.

Žīdu kultūras biedrība “Tautas mājas” * 27.11.1929. + 01.02.1941.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk “Žīdu kultūras biedrība “Volksheim”
                Bauskas nodaļa * 17.04.1934.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā"
                                nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Bauskas nodaļa * 12.11.1926.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā
                                “Keren Kajemet Leizrael”
                Bauskas nodaļa * 16.11.1926.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Bauskas nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu sporta biedrība "Hakoah" * 05.03.1924.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sporta biedrība “Hakoah”
                Bauskas nodaļa * 14.01.1925.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Bauskas nodaļa * 22.07.1932.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Bauskas nodaļa * 09.05.1923.

Bauska_1916

Bauska_1939

 

 
Izmainas 13.10.2019 Kontakti