Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BABIČEVS Anna, ārste.
                Sk. Krastiņš Anna

BABURS Mārtiņš Ferdinanda d., lauksaimnieks.
                *1883. I 30. Katlakalna pag.; M. Julianna, S. Mīle dz. Vēvere.
                Katlakalna pagasta vecākais,
                Katlakalna lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Katlakalna apdrošināšanas biedrības valdes loceklis.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BĀCE Roberts Friča d., sabiedrisks darbinieks.
                *1875. XI 09. Rīgā; M. Katrīne, S. Amalija dz. Meja.
                Beidzis Rīgas Pētera Pāvila skolu,
                1925/1930. laikraksta „Latvijas strādnieks” redaktors,
                Bij. Ev. Alianses draudzes mācītājs,
                Diskonto bankas direktors.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BAHMANIS Kristaps, skolotājs.
                * 1867. II 07. Nīkrāces pag. + 1942. III 12. Rīgā.
                1905/1907. piedalījies revolūcijā,
                1907. izbrauca uz Šveici,
                1914. notārs Bauskā,
                1915/1918. Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas loceklis,
                1917. Kurzemes zemes padomes loceklis,
                1918/1920. Ukrainas latviešu centrālkomitejas valdes loceklis,
                1918/1920. Latvijas pārstāvis Dienvidu Krievijā, Ukraina, Krimā, Donā, Kubaņā,
                                Gruzijā un Armēnijā,
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latvijas jaunzemnieku savienība,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas jaunzemnieku savienība,
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Progresīvā apvienība,
                Liepājas latviešu labdarības biedrības bijušais priekšnieks,
                Grāmatas par Andreju Spāģi un bēgļu gaitām Ukrainā.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922., 1925., 1931.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Kurzemes Vārds” # 67/1942.

BAGATS Sīmanis, tālbraucēju kapteinis.
                *1863. + 1921. VI 07. Rīgā.
                Rīgas muitas valdes līdzstrādnieks.
                Apbedīts Baltas baznīcas kapos Rīgā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 296/1936.

BAGINSKIS Aleksandrs Friča d., leitnants.
                *1898. VI 19. Rīgā + 1919. III 22.
                Tukuma latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                Beidzis praporščiku skolu,
                1918/1919. Latvijas armijas atsevišķa studentu rotā,
                Kritis pie Ērzeļa krogā.
                Apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BAGINSKIS Fricis, dzejnieks.
                *1863.VIII 01. + 1928. II 11.
                Darbojies „Baltijas Vēstnesi” un „Balsi”,
                Tulkojis vairāku operu tekstus.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BAHMANIS Aleksandrs, tālbraucēju kapteinis.
                *1867. XII 25. Salacas pag. + 1936. X 28. Rīgā.
                1896. beidzis Ainažu jūrskolu,
                1903/1912. burinieka „Pauls” kapteinis,
                1925. tvaikoņa „Sigrid” kapteinis,
                1927/1934. tvaikoņa „Viesturs” kapteinis.
                Apbedīts Torņakalna kapos.
                Avots:       A. Popes arhīvs;
                                „Jaunākās Ziņas” # 296/1936.

BAHMANIS Johans, tālbraucēju kapteinis.
                *1884. + 1920.
                Noslīcis pie Cindau pilsētas Šanhajā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 11/1921.

BAHMANIS Kristaps, notārs.
                *1867. II 6. Nīkrāces pag. + 1942. III 12. Rīgā.
                1914. notārs Bauskā,
                1915/1918. Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas loceklis,
                1918/1920. Ukrainas latviešu centrālkomitejas valdes loceklis,
                Bij. Saeimas loceklis, „Jaunzemnieku  savienības” biedrs, skolotājs, notārs,
                Liepājas latviešu labdarības biedrības bij. priekšnieks,
                Grāmatas par Andreju Spāģi un bēgļu gaitām Ukrainā.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Kurzemes Vārds” # 67/1942.

BAHMANIS Miķelis, tālbraucēju kapteinis.
                *1852. + 1920. VIII 11. Rīgā.
                1886/1887. Burinieka „Nicolai Livland” kapteinis,
                1892/1896. Burinieka   „Robert” kapteinis.
                Apbedīts Baltas baznīcas kapos Rīgā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 183/1920.;
                                J. Hartmaņa arhīvs.

BAHS Hermanis Ernests Jāņa d., mācītājs.
                * 1871. XI 27. Rīgā; M. Ida dz. Švehs, S. Eiženija dz. Treimans.+ 1945.
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1892/1903. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1905. VII 02. ordinēts,
                1905/1907. Burtnieku draudzes mācītāja adjunkts,
                1907. Rīgas Sv. Jāņa draudzes mācītāja adjunkts,
                1907/1915. Kokneses Krapes draudzes mācītājs,
                1916/1918. Rūjienas Ziemeļu un Dienvidu ev. lut. draudžu vikārs,
                1918/1919. Kokneses Krapes draudzes mācītājs,
                1920/1921. Mežotnes Bērsteles draudzes vikārs,
                1921/1941. Rūjienas Dienvidu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1941. izbraucis uz Vāciju,
                Bij. Baznīcas virsvaldes loceklis.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-17.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R. 1935.;
                                „Es viņu pazīstu“, R., 1939.;
                                „Rūjienas novads”, Rūjiena 1999.

BAHS Pauls, ārsts.
                * 1902.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, Sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā.
                1938. Brīvības 4/6.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BAIDIŅŠ Aleksandrs Pētera d., ārsts pulkvedis leitnants.
                * 12.12.1888. Līgatnes pag.; S. Mirdza dz. Kukainis. + 12.05.1962. Ņujorkā
                1908. Beidzis Rīgas reālskolu,
                1913. IX 12. Beidzis Terbatas Universitates medicīnas nodaļu,
                1913. X 06. Livlandes guberņas rezerves zemessargs,
                1914. VII 21. Novgorodas 343. zemessardzes družīnas vecākais ārsts,
                1914. IX 19. jaunākais ārsts,
                1914. XII 21. piekomandēts Petrogradas Nikolaja hospitalīm,
                1915. III 31. Zemessardzes II brigādes pārsienama nodaļas vecāka ārsta palīgs,
                1915. XII 06. Verhnedneprovskas 416. kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1916 I 26. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona vecākā ārsta v.pi.,
                1916. II 06. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1916. III 08. kauja pie Bērzmentēs,
                1916. VI 21-22. kaujas pie Katrīnmuižas,
                1916. VII 21. apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķīru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 21. Bauskas latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 29. Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes vecākais ordinators,
                1917. XII 22. vecāka ārsta v.p.i.
                1918. II 22. atvaļināts,
                1918. I 20. Tērbatas Universitātes ārsts volontieris,
                1918. XII Janjelgavas ārsts,
                1919. I Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts volontieris,
                1919. IX Rīgas pilsētas II slimnīcas Sieviešu nodaļas ārsts,
                1921. III Rīgas pilsētas I slimnīcas Sieviešu nodaļas ārsts,
                1921. XII 01. Latvijas Universitātes Sieviešu zinību nodaļas asistents,
                1923. V 25. ieskaitīts rezerves ārsta virsleitnants pakāpē,
                1924. VII 28. Rīgas kara slimnīcas Sieviešu nodaļas vecākais ordinators,
                1924. VIII 18. apstiprināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1917. VIII 01.,
                1928. XI 17. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1928. V 06.,
                1930. V 14. ieguva Dr. med. grādu,
                1934. XI 18. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1934. XI 18.,
                1937. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1969,
                1938. dzīvo: Aspazijas bulvāris 2.,
                1940. XII 01. atvaļināts,
                1944. Zviedrijā,
                1950. ASV,
                Apbalvots: Sv. apbalvots Sv. Annas ordeņa II šķīru ar šķēpiem,
                Apbalvots: apbalvots Sv. Staņislava ordeņa II šķīru ar šķēpiem,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-360.;
                                XII armijas pavēle #593/1916.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes pavēles #12/1917.,
                                                #15/1917., #82/1917., #167/1917., #306/1917., #30/1918.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #34/1916., #72/1916.,
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #95/1916., #175/1916.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Laiks” #39/1962.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 123.

BAHS Pauls, ārsts.
                * 1902.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, Sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā.
                1938. Brīvības 4/6.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

                * 12.12.1888. Līgatnes pag.; S. Mirdza dz. Kukainis. + 12.05.1962. Ņujorkā
                1908. Beidzis Rīgas reālskolu,
                1913. IX 12. Beidzis Terbatas Universitates medicīnas nodaļu,
                1913. X 06. Livlandes guberņas rezerves zemessargs,
                1914. VII 21. Novgorodas 343. zemessardzes družīnas vecākais ārsts,
                1914. IX 19. jaunākais ārsts,
                1914. XII 21. piekomandēts Petrogradas Nikolaja hospitalīm,
                1915. III 31. Zemessardzes II brigādes pārsienama nodaļas vecāka ārsta palīgs,
                1915. XII 06. Verhnedneprovskas 416. kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1916 I 26. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona vecākā ārsta v.pi.,
                1916. II 06. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1916. III 08. kauja pie Bērzmentēs,
                1916. VI 21-22. kaujas pie Katrīnmuižas,
                1916. VII 21. apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķīru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 21. Bauskas latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 29. Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes vecākais ordinators,
                1917. XII 22. vecāka ārsta v.p.i.
                1918. II 22. atvaļināts,
                1918. I 20. Tērbatas Universitātes ārsts volontieris,
                1918. XII Janjelgavas ārsts,
                1919. I Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts volontieris,
                1919. IX Rīgas pilsētas II slimnīcas Sieviešu nodaļas ārsts,
                1921. III Rīgas pilsētas I slimnīcas Sieviešu nodaļas ārsts,
                1921. XII 01. Latvijas Universitātes Sieviešu zinību nodaļas asistents,
                1923. V 25. ieskaitīts rezerves ārsta virsleitnants pakāpē,
                1924. VII 28. Rīgas kara slimnīcas Sieviešu nodaļas vecākais ordinators,
                1924. VIII 18. apstiprināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1917. VIII 01.,
                1928. XI 17. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1928. V 06.,
                1930. V 14. ieguva Dr. med. grādu,
                1934. XI 18. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1934. XI 18.,
                1937. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1969,
                1938. dzīvo: Aspazijas bulvāris 2.,
                1940. XII 01. atvaļināts,
                1944. Zviedrijā,
                1950. ASV,
                Apbalvots: Sv. apbalvots Sv. Annas ordeņa II šķīru ar šķēpiem,
                Apbalvots: apbalvots Sv. Staņislava ordeņa II šķīru ar šķēpiem,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-360.;
                                XII armijas pavēle #593/1916.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes pavēles #12/1917.,
                                                #15/1917., #82/1917., #167/1917., #306/1917., #30/1918.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #34/1916., #72/1916.,
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #95/1916., #175/1916.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Laiks” #39/1962.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 123.

BAIDIŅŠ Marija, ārste,
                Sk. Nolle Marija.

BAIŽE Mārtiņš Mārča d., tirgotājs.
                *1871. XI 24. Podzemes pag.; M. Kristīne dz. Kalējs, S. Fanija dz. Rūdolfs.
                Beidzis Valmieras apriņķa skolu,
                Firmas „Jēkabs Martinsons”  īpašnieks.
                1932. XII 08. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1374.
                        Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BAJINSKIS Arnolds Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                *1909. IV 27. Zalves pag.; M. Minna, S. Mirdza dz. Stūre.
                               + 1994. V 02. Main Ridge, Austrālijā
                Beidzis Jelgavas arodskolu,
                1931/1932,. Armijas štāba rotas karavīrs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1935. Jēkabpils IV aizsargu pulka Zalves pagasta aizsargu nodaļas
                               vada komandieris,
                1935. VI 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Zalves pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934/1940. Zalves pagasta vecākais, padomes loceklis un tiesas priekšsēdētājs,
                Zalves apdrošināšanas biedrības revīzijas komisijas priekšnieks.
                        Avots:       LVVA 1640-1-521-130.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               www.neretasnovads.lv.
                               www.nekropole.lv

BAĶIS Elizabete, ārste
                Sk. Leitis Elizabete

BAĶIS Kārlis, būvinženieris.
                * 1902. III 18. Igaunijā.
                1943. II 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BAĶIS Roberts Kārļa d., Dr. vet., veterinārārsts virsleitnants.
                *1891. IX 23. Lauru kolonijā + 1968. IX 18. Rīgā
                Beidzis Pleskavas lauksaimniecības skolu,
                1917. Beidzis Tērbatas veterināri institūtu,
                1916/1918. Krievijas armijā, XII armijas Sarkanā Krusta veterinārlazaretes
                                veterinārārsts,
                1921. XI 23. Smagās artilērijas diviziona jaunākais veterinārārsts,
                1921. XI 23. apstiprināts veterinārārsta virsleitnants pakāpē izd. 1917. VII 08.,
                1922. V 27. Kara sanītaras pārvaldes Veterināras daļas virsnieks,
                1922. XI 30. atvaļināts,
                1922/1927. Valsts vaislas lopu audzētavas vadītājs,
                1927. VI 01. Valsts Jaunpils lopkopības skolas skolotājs,
                1929. V 01. skolas pārzinis,
                1936. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 3219,
                1936/1940. Tukuma aizsargu pulka Jātnieku diviziona veterinārārsts,
                1937. VII 15. Zemkopības ministrijas Veterināri sanitāras pārvaldes priekšnieks,
                1944. IV 15. ieguva Dr. gradu Rīgas Universitātē,
                1968. IX 24. apbedīts Meža kapos Rīgā,
                Jaunpils patērētāju biedrības „Palīdzība“ valdes priekšsēdētājs,
                Jaunpils lauksaimniecības biedrības valdes priekšsēdētājs,
                Jaunpils pagasta Aizliekņu un Baķīšu māju īpašnieks,
                Jaunpils 58. Mazpulka dibinātājs,
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Daugavas Vēstnesis” #90/1944.;
                                „Tukuma Ziņas” #28/1944.
                                „Latvijas Veterinārārstu Žurnāls’ #2/1937.;
                                „Laiks’ #94/1968.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5831.

BAKULIS Alfons, ārsts.
                * 1912.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Meža 4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BALCERS Andrejs, ierēdnis.
                *. 1878. XII 06.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.

BALGALVIS Emīls, būvinženieris.
                * 1898. XI 25.
                1930. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BALGALVIS Leonīds Pētera d., jurists.
                *1906. IV 28. Mālpils pag. ; T. Skolotājs, M. Vilhelmīne dz. Buhbinders.
                Beidzis Rīgas pilsētas 4. Ģimnāziju,
                1925/1926. Latvijas Universitātē tautsaimniecību,
                1926/1928. Filozofijas un filoloģijas fakultātē baltu valodas,
                1928/1937. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1937/1944. zvērināta advokāta palīgs Rīgā,
                1944/1949. Vācijā Rāvensburgā, apgabala juridiskā biroja loceklis,
                1949/1951. Austrālijā,
                1951. ASV,
                1960. Hārvardas universitātē Tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkā.
                Korporācijas „Beveronija” filistrs.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

BĀLIŅŠ Dāvis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. VIII 23. Priekuļu pag.
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. XI 16. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1934. VI 11. apbalvots: Igaunijas „Kaitselidu Valgarist” III šķiru,
                1936. I 04. Cēsu X aizsargu pulka Priekuļu pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Priekuļu pagasta vecāka biedrs,
                Priekuļu pagasta valdes un tiesas loceklis,
                Priekuļu II lopkopības pārraudzības biedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Priekuļu pagasta Lejas Ramati māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

BĀLIŅŠ Lūcija Hermīna Anna, , farmācijas maģistre.
                * 1913. VI 22. Mērsraga pag.
                1942. III 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre,
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

BĀLIŅŠ Pēteris, amatnieks.
                *1892. I 18. + 1944. II 09. Ventspilī
                1944. Skursteņu slaucītāju amata meistars,
                Ventspils amatnieku biedrības biedrs.
                Avots:       „Ventas Balss” #13/1944.

BĀLIŅŠ Pēteris Arnolds, tālbraucēju kapteinis.
                *1908. XII 07. Nīcas pag. + 1942. VIII 03. jūrā.
                1934. beidzis Liepājas jūrskolu,
                1942. tvaikoņa „Everelza” 1. Stūrmanis
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BALODIS Alma, ārste.
                Sk. Gulbis Alma.

BALODIS Antons Jura d., ārlietu darbinieks.
                * 1880. I 03. Jērcēnu pag.[pseidonīms A. Krauja]; S. Emma dz. Beņķis
                                + 1942. I 01. Krievijā
                1897/1900. Beidzis Vlakas skolotāju semināru,
                1900/1905. Vestienas draudzes skolas skolotājs,
                1906/1911. Šveicē un Francijā,
                1911/1920. Franču valodas skolotājs Bakū,
                1917/1920. Baku latviešu kolonijas biedrības priekšsēdētājs,
                1915/1920. Latviešu bēgļu komitējas priekšnieks Bakū,
                1920. IX 12. Ārlietu ministrijas Baltijas valstu nodaļas vadītājs,
                1922. III 17. Apbalvots ar Polijas Polonia Restituta ordeņa II šķiru,
                1923. IV 01. Iecelts Diplomatiskā konsulārā dienesta III pakāpē,
                1924. VI 30. Ārkārtējais sūtnis un pilnvarotājas ministrs Lietuvā,
                1926. IV 22. Apbalvots ar Igaunijas Brīvības Krusta III šķiras Ii pakāpi,
                1927. IV 12. Iecelts Diplomatiskā konsulārā dienesta III pakāpē,
                1928. I 28./1930. II 05. Ārlietu ministrs,
                1928. XI 14. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru 358,
                1930/1933. Latvijas ārkartejais sūtnis Helsinkos,
                1934. pensionēts,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Apbalvots ar Dienvidslavijas Sv. Savas ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Lietuvas Ģedemina ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Luksemburgas Ozola Vainaga ordeņa I šķiru,
                Abalvots ar Zviedrijas Vāzas ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Norveģijas Svēta Olava ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Somijas Baltas Rozes ordeņa Ii šķiru.
                Avots:       LVVA 1307-3-14.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Valkas skolotāju seminārs’, R., 1936.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki’, R.,2003.

BALODIS Asja, ārste.
                Sk. Baško Asja.

BALODIS Augusts Augusta d., podporučiks.
                * 1882. III 04. [Ballod]
                1916. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlniek,
                1916. Zemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 19. beidzis, paaugstināts praporščiks akāpē,
                1917. I 07. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1917. I 09. skaitīt Balodis IV,
                1917. II 05. Maršrotas (97) komandieris,
                1917. II 15. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. II 15. sakitit Balodis V,
                1917. VIII 21. kaujas pie šmiziņu krogā,
                1917. IX 10. stadīts apbalvošanai ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru
                                ar šķēpiem un banti,
                1917. X 10. stadīts paaugstināšanai poručiks pakāapē ar izd. 1917. X 15.,
                1917. X 23. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. VI 15.,
                Avots:       LVVA 5192-1-938-55.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #1133/1916.;
                                XII armijas pavēle #166/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 9/1917., #39/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēle #57/1917.

BALODIS Augusts Jēkaba d., skolotājs.
                * 1884. IX 14. Patkules pag.; M. Ieva.
                1911. beidzis Tērbatas Universitāti dabas zinību nodaļu,
                1912/1916. Jelgavas reālskolas skolotājs,
                1916/1918. Valkas sieviešu ģimnāzijā,
                1918/1920. Cēsu reālģimnāzijā,
                1920/1931. Cēsu valsts ģimnāzijā,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1973,
                1931/1934. Subates valsts ģimnāzijas direktors,
                1934/1936. Varakļānu valsts ģimnāzijas direktors,
                1936/1940. Balvu valsts ģimnāzijas direktors,
                1938. XI 14. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta IV šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-173.

BALODIS Augusts Jēkaba d., kapitāns.
                * 1888. IX 20. Cirgaļu pag. 
                1914. VIII 07. Livlandes 350.  kājnieku zemessargu, zemessargs,
                1915. Valkas 430. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. XII 10. Ziemeļu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 12. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. III 23. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 16. Ārrindas komandas priekšnieka v.p.i.,
                1916. X 02. skaitīt Balodis I,
                1916. X 30. Ārrindas komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23/31. kaujas Skangaļu Mangaļu rajonā,
                1917. I 12/18. kaujas Kalnciema rajonā,
                1917. I 30. skaitīt Balodis I,
                1917. V 09. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. XII 12.
                1917. IX 24. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X 03. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. IX 09.,
                1918. II 21. atvalināts,
                1919. VI 09. Cēsu kājnieku pulka Saimniecības nodaļas priekšnieka palīgs,
                1919. VIII 19. Saimniecības rotas komandieris,
                1921. III 31. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1921. III 01.,
                1921. V 01. atvaļināts,
                1929/1940. Vīnu tirgotavas īpašnieks, Ogrē, Rīgas ielā #1.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5601-1-384.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #193/1916.;
                                XII armijas pavēle #1113/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #94/1916., #312/1916.,
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles 34/1917., #78/1917.,
                                                #258/1917., #351/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                                „Valdības Vēstnesis” #101. 05.05.1935.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5872.

BALODIS Berta, ārste.
                Sk. Makovčiks Berta.

BALODIS Eduards Andreja d., Dr. oec., profesors.
                *1880. V 26. Litenes pag.; M. Ilze dz. Kļaviņš, S. Johanna dz. Frīdentāls.
                                + 1951.
                Beidzis Litenes pagasta skolu,
                1897/1900. beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1900/1910. Plāteres, Lubānas pagastu skolu skolotājs,
                1910/1914. beidzis Kijevas komercinstitūtu, cand. oec.,
                1914/1918. Rēzeknes komercskolā skolotājs,
                1918/1919. Rēzeknes komercskolas direktors,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitūts),
                                Latgaliešu frakcija.
                1919/1927. Centrālās savienības „Konzums” kooperācijas darbinieku
                                kursu vadītājs,
                1926. Latvijas Universitātes privātdocents pie kooperācijas katedrās,
                1933. XII vecākais docents,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1632,
                1936. VII 01. Latvijas Universitātes saimniecības padomes loceklis,
                1936. X 29. ieguva Dr. oec. grādu,
                1937. XII 16. ievēlēts par profesoru pie kooperācijas katedrās,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 1268,
                Bijis Latvijas Tautas bankas valdes loceklis,
                Bijis Rēzeknes pilsētas domnieks,
                Latvijas kooperatīvu izdevniecības savienības valdes loceklis,             
                Latvijas vidusskolu skolotāju kooperatīva valdes loceklis.
                Avots:       “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Students” # 6/1936., #7/1937.;
                                „Universitas” #12/1936.

BALODIS Eduards, leitnants.
                * 1886. VIII 06. Ērģemes pag. + 1942. III 05. Solikamskā, krievijā.
                1907/1910. Beidzis apakšvirsnieku komandas kursu un Sapieru kursus Irkutskā,
                1910/1911. Sapieru 17. Bataljona skolas virsnieka vietnieks,
                1911. atvaļināts,
                1914/1918. Sapieru 18. Bataljona instruktors,
                1919. III 01. Valmieras kājnieku pulka instruktors,
                1920. III paaugstināts leitnants pakāpē,
                1920. XI 19. atvaļināts,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1921. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #629,
                1926. V 15. Valmieras VIII aizsargu pulka rotas (VII) komandieris,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. VI 14. apcietināts,
                1942. III 14. piespriests nāves sods.
                Apbalvots ar sv. Jura ordeņa II, III un IV kruestu un IV šķiras medaļu,
                Pāles pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Pāles krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Pāles pagasta baložu un Kalniņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-302.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”


BALODIS Eduards Pētera d., pulkvedis leitnants.
                * 13.10.1895. Līvu pagastā + 12.06.1965. Detroitā
                Beidzis Cēsu reālskolu,
                1915. II 15. Daugavgrīvas cietokšņa artilērijas Rotas (I) brīvprātīgais,
                1915. II 20. Peterhofas I praporščiku skolas junkurs,
                1915. VI 15. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                 1915. VII 20. Sibīrijas 20. rezerves pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1915. VIII 19. Kājnieku 119. pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1915. IX 16. Rotas (VIII) komandieris,
                1915. XI 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa Iv šķiru,
                1916. IV 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 20. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. I 19.,
                1916. V 16. sakitīt Balodis I,
                1916. VII 13. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. VII 07. Maršrotas (41) komandieris,
                1916. VIII 20. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (V) komandieris,
                1916. IX 16. Saimniecības priekšnieka palīgs,
                1917. I 28. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. XII 16.,
                1917. V 13. Rotas (IV) koamandieris,
                1917. VIII 20. pazudis bez vēsts, gūstā,
                1917. IX 05. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1919. III 05. Rezerves pulka Muzikantu kaomandas sarkanarmietis,
                1919. V 12. dezertējis,
                1919. VI 1. Ziemeļlatvijas partizāņu pulka Saimniecības daļas priekšnieka v.p.i.,
                1919. VII 19. Ziemeļlatvijas partizāņu pulka komandiera v.p.i.,
                1919. IX 11. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1919. IX 14. Armijas galvenās tehniskās pārvaldes noliktavas priekšnieks,
                1920. VI 28.  Apgadības daļas virsnieks,
                1920. VIII 09. Bauskas kājnieku pulka virsnieks,
                1920. XII 08. Bruņoto automobiļu diviziona virsnieks,
                1921. II 17. Auto diviziona adjutants,
                1921. III 16. Bruņoto auto divizions pārformēts par Auto divizionu,
                1922. II 01. Auto rotas vada komandieris,
                1922. V 31. Auto divizions pārformēts par Auto tanku divizionu,
                1922. VI 21. izturējis pārbaudījumus ASutomobiļu teorija un prakse,
                1922. VII 24. Aviācijas diviziona Saimniecības komandas priekšnieks,
                1922. X 17. Kājnieku rotas komandieris,
                1923. XI 03. beidzis Ložmetējnieku kursus,
                1923. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. XI 17.,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. V 12. beidzis Aviācijas novērotāju grupas kursu,
                1924. IV 09. piešķirts Aviācijas novērotāju nosaukums,
                1924. VII 30. rezerves eskadriļas komandieris,
                1924. X 23. Izlūku eskadriļas vada komandieris,
                1925. IX 07. beidzis: Virsnieku ursus ar I šķiru,
                1925. X 28. Instruktoru kursu priekšnieks,
                1926. VIII 10. Aviācijas skolas Lidotāju nodaļas priekšnieka v.p.i.,
                1926. IX 29. Auto tanku divizions pārformēts par pulku,
                1928. V 07. rezerves eskadriļas komandieris,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 1447,
                1929. VI 19. piešķirta Čehoslovaku lauku pilotu Goda zīme,
                1929. VI 12. Saimniecības priekšnieka v.p.i.,
                1929. XI 16. Aviācijas skolas Novērotāju lidotāju nopdaļas priekšnieks,
                1931. VI 30. apbalvots: Lietuvas neatkarības 10. gadu jubilejas medaļu #28295,
                1931. VIII 01. Aviācijas skolas Motoristu nodaļas priekšnieks,
                1931. piešķirta Estijas aviācijas krūšu nozīme,
                1936. Diviziona (II) komandieris,
                1936. X 29. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1936. X 29.,
                1937. I 30. apbalvots: Latvijas Aerokluba medaļu,
                1939. VI 05. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru # 137 ar šķēpiem,
                1940. XII 19. atvaļināts,
                1940/1941. Latvijas Aerokluba vadītājs,
                1941. Vācu dzelzceļa kārtības dienestā,
                1945. Latviešu sardžu rotas komandieris Rietumu sabiedroto armijā,
                1965. VI 16. apbadīts: Woodlawn kapsētas Latviešu nodaļijumā, Detroitā.
                Avots:       LVVA 5601-1-388, 5434-1-893-70., 5434-1-896-118.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #107/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #43/1917., #165/1917.,
                                                #224/1917., #234/1917., #269/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Latvju Enciklopēdija’, Stokholma, 1983.;
                                „Spārnota Latvija” #2/1937.;
                                „Daugavas Vanagu Mēnešraksts” #5/1965.;
                                „Laiks” #50/1965.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #119.

BALODIS Emīlija Friča m. dz. Lorencs, atr. Segelnieks, ārste.
                * 1898. IV 26. Korvas pag.; V. II Pauls – skolotājs; I Jānis – kapteinis.
                1929. beigusi Latvijas Universitāti,
                1929/1930. Rīgas pilsētas I slimnīcā – ārste,
                1930/1932. Rīgas kara slimnīcā – ārste volontiere,
                1932/1940. Ikšķiles Ogresgala Tomes rajona ārste.
                Ogrē, Tīnūžu 3. namīpašniece.
                Avots:       LVVA 4578-1-469.

BALODIS Fricis Jāņa d., jurists
                *1906. V 09. Rīgā; M. Anna dz. Ramma.
                Beidzis Viļa Olava komercskolu,
                1925/1926. Latvijas Universitātē - mežkopību,
                1925/1940. Valsts zemes bankas ierēdnis,
                1926/1931. tautsaimniecību,
                1931/1936. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1941. VI 14. deportēts.
                Korporācijas „Beveronija” filistrs.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BALODIS Hilda dz. Tipainis, skolotājs.
                * 1883. XI 01.
                1916/1917. Borkovas pagasta skolas skolotāja,
                1920. beigusi Hersonas bij. Tērbatas skolotāju institūtu,
                1921/1925. Varakļānu valsts ģimnāzijas skolotāja,
                1925/1927. Kārsavas pamatskolas skolotāja,
                1927/1932. Sventes valsts pamatskolas skolotājā, Ilūkstes apriņķī,
                1932/1934. Istras valsts pamatskolas skolotāja, Ilūkstes apriņķī,
                1934/1938. Vecbornes valsts pamatskolas skolotāja, Ilūkstes apriņķī,
                1938/1940. Grīvas valsts pamatskolas skolotāja,
                1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                Avots:       LVVA 1632-2-363-93.

BALODIS Ilga dz. Apinis, ārste.
                *1918. XI 05. Tartū
                1943. II 15. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1943. Vācu ordeņa g. 8-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-52.

BALODIS Ira, juriste.
                Sk. Andersons Ira.

BALODIS Jānis, zvērināts advokāts.
                *1874. IX 18. Pēterburgā  + 1928. V 18. Rīgā
                Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                Beidzis Tērbatas Universitāti, cand. jur.,
                Latvijas pareizticīgo baznīcas sinodes loceklis,
                Latvijas kooperatīvu kongresa padomes juriskonsults,
                Vidzemes III savstarpējās kredītbiedrības padomes loceklis.
                Apbedīts Pokrova kapos Rīgā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 111/1928.

BALODIS Jānis, Dr. ing., profesors.
                *1878. X 10. Trikātas pag.
                Beidzis Trikātas draudzes skolu,
                1895/1898. beidzis Pleskavas mērnieku skolu,
                1899/1902. Tieslietu ministrijas mērniecības daļā,
                1903/1908. beidzis Konstantīna ģeodēzijas un mērniecības institūtu Maskavā,
                1908/1918. valsts dienestā,
                1918/1921. Omskas zemkopības institūta asistents,
                1921/1922. Zemkopības ministrijas mērniecības daļas vecākais inženieris,
                1922. skolotājs Rīgas kultūrtehniskajā vidusskolā,
                Latvijas Universitātes lektors, privātdocents, docents un vecākais docents pie
                ģeodēzijas katedras,
                1937. V 11. ieguva inženierzinātņu doktora grādu,
                1937. XI 17. ievēlēts par profesoru inženierzinātņu fakultātē.
                Avots:       “Students” # 5/1937., # 14/1937.

BALODIS Jānis Pētera d., administratīvais kapteinis leitnants.
                * 1891. I 24. īvu pag.
                1915. IX 01. Daugavpils cietokšņa garnizona orķestra karavīrs,
                1917. VIII 17. Bauskas latviešu strēlnieku pulka orķestra vadītājs,
                1917. IX 01. izvests par kara laika ierēdņi,
                1918. II 28. atvaļināts,
                1919. VII 06. Ziemeļlatvijas brigādes brīvprātīgais,
                1919. VIII 30. Latgales divīzijas štāba orķestra vadītājs,
                1919. IX 16.Atsevišķā II jātnieku eskadrona orķestra vadītājs,
                1920. I 30. Bauskas kājnieku pulka orķestra vadītājs,
                1922. II 28. nozīmēts Zemgales divīzijas vecākais orķestru vadītāju,
                1922. III 21. apstiprināts V šķiras kara ierēdāna pakāpē izd. 1920. XI 19.,
                1922. VII 17. apstiprināts VI šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1919. VIII 15.
                1922. XI 20. paaugstināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1922. VIII 15.,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1926. XI 17. paaugstināts IV šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1926. VIII 15.,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1930. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2268,
                1931. IV 01. Aizputes kājnieku pulka orķestra vadītājs,
                1937. IV 24. beidzis Administratīvo virsnieku kursus,
                1937. V 13. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu,
                1937. V 13. paaugstināts administratīvo kapteinis leitnants pakāpē
                                izd. 1927. VIII 15.,
                1939. VIII 04. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru # 1090,
                1940/1941. Teretoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 285. pulku, pārdēvēts par
                                intendantu III ranga, pulka kapelmeisters.
                Avots:       LVVA 5601-1-398.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1498.

BALODIS Jānis, būvinženieris.
                * 1899. XI 29.
                1935. IX 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BALODIS Jānis, strādnieks.
                * 1901. X 19.
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputāts, Strādnieku un
                                zemnieku frakcija.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1928.

BALODIS Jānis Pētera d., jurists.
                *1903. III 28. Vaidavas pag.; M. Anna dz. Epmans.
                Beidzis Cēsu Bērzaines valsts vidusskolu,
                1924/1930. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1924/1930. Jelgavas Bauskas zemesgrāmatu nodaļas ierēdnis.
                1930/1945. Jelgavas apgabaltiesas zvērināts advokāts,
                1945. LPSR Finansu ministrijas ierēdnis.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BALODIS Jānis, tālbraucēju kapteinis.
                *1911. I 01. Rīgā. + 1967. IV 01. Saulkrastos.
                1939. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1943. ieguva tālbraucējau kapteiņa diplomu,
                1927. tvaikoņa „Kaupo” 2. mehāniķis,
                1939/1940. tvaikoņa „Jaunjelgava” 1. Stūrmanis,
                1940. tvaikoņa „Kandava” 2. Stūrmanis,
                1940/1941. tvaikoņa „Gaisma” 1. Stūrmanis,
                1941/1942. velkoņa „Libek” kapteinis,
                1945/1947. Skultes ostas priekšnieks.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BALODIS Jēkabs Jura d., kara laika ierēdnis.
                * 1891. XI 20. Zaļenieku pag. [Grīnvaldes]
                1915. X 10. Rezerves 176. kājnieku pulka rakstvedis,
                1917. VII 04. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Saimniecības daļas rakstvedis,
                1917. X 13. izvests par kara ierēdni,
                1918. III 08. atvaļināts,
                1919. III 08. Latvijas I Padomju divīzijas Intendantūras ierēdnis,
                1919. V 22. dezertējis,
                1919. VI 16. Latviešu I atsevišķās brigādes Intendantūras kara laika ierēdnis,
                1919. VII 23. Armijas saimniecības pārvaldesierēdnis,
                1919. VIII 15. Skaitīt par kara laika ierēdni.
                Avots:      LVVA 5601-1-399.

BALODIS Kārlis, lauksaimnieks.
                * 1869. VIII 12.
                1936. IX 12. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4010,
                Liezeres lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Liezeres piensaimnieku sabiedrības biedrs,
                Priekšzīmīgs piensaimnieks,
                Liezeres pagasta Grāveru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-89.

BALODIS Kārlis, Dr. med.
                * 1889. V 05. Rīgā + 1964. XII 26. Rīgā.
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1918. beidzis Novorosijskas Universitāti Odesā, acu slimības,
                1918/1923. Odessa profesora Filatova klinīkā,
                1924/ 1944. Latvijas Universitātes ācu klinīkas ārsts,
                1933. ieguva Dr. med grādu,
                1938. Kr. Barona 64.
                1944. Latvijas Universitātes profesors,
                1945. docents,
                1946. profesors,
                1944/1951. Rīgas pilsētas acu slimnīcas direktors,
                1947. LPSR acu ārstu zinātniskas biedrības dibinātājs un priekšsēdētājs,
                1955. LPSR Nopelniem bagātā zinātniskā darbinieks,
                1961. apbalvots: Ļeņina ordeni,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.
                                „Latviešu ārstu un zobārstu apvienības apkārtraksts” #84/1964.

BALODIS Kārlis Jāņa d., podporučiks.
                * 1894. II 04.
                1915. VIII 04. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona jefreitors,
                1916. Ķijevas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 16. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 14. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. II 05. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. II 05. skitīt Balodis IV,
                1917. III 05. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 19. ievainots pie Olaines,
                1917. VII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. II 10.,
                1917. VIII 21. kaujas pie Šmizenu krogā,
                1917. VIII 16/28. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves pulkam,
                1917. IX 10. stadīts apbalvošanai Sv. Staņislava ordeni III šķiru ar
                                šķēpiem un banti,
                1917. IX 10. stadīts paaugstināšanai poručiks pakāpē izd. 1917. II 10.,
                1917. XI 25. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1918. I 14. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādei,
                1918. II 22. kareivis,
                1918. IV 19. Latvijas Padomju etapa priekšnieks.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5192-1-938-34.,;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #4/1918., #5/1918.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #45/1917., #241/1917.;
                                                #258/1917., #280/1917., #302/1917.

BALODIS Katrīna, ārste.
                * 1913.
                1936. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Īles sanatorijā, Jelgavas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BALODIS Kristīne dz. Runcis, skolotāja.
                * 1904. IV 23. Rencēnu pag.; V. Jānis.
                Beigusi Valmieras valsts vidusskolu,
                Valsts centrālo paidagoģisko institūtu,
                1934./1940. Rencēnu 375. Mazpulka vadītāja,
                Rencēnu pamatskolas skolotāja,
                Burtnieku draudzes dāmu komitejas locekle,
                Avots:       LVVA 1690-4-375-58.

BALODIS Marianna dz. Krūmiņš, ārste.
                * 1901. III 26. Cesvaines pag.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti,
                1928. V 01. Ogres pilsētā, ārste,
                1928/1940. Višķu pagasta rajona ārste,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. X 28. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rotas (IV) ārste,
                1941/1942. Kapiņu aptiekā,
                1942/1944. Nītaures pagasta ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-53, 1640-1-528-33.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BALODIS Mārtiņš, kuģa mehāniķis.
                *1895. XI 03. Misas pag.
                1929/1930. tvaikoņa „Venta” 3. mehāniķis,
                1931. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1931/1934. tvaikoņa „Astra” 2. Mehāniķis,
                1934/1936. tvaikoņa „Valdonis” 1. Mehāniķis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BALODIS Nikolajs Dāvja d.,pulkvedis leitnants.
                * 25.06.1896. Kosas pagastā + 16.04.1957. Lībekā
                1916. V 01. Pavila kara skolas Ķeizara Nikolaja II rotas brīvprātīgais,
                1916. VII junkurs,
                1916. IX portupejas junkurs,
                1916. X 01. beidzis paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. IX 01.,
                1916. X 15. Sibīrijas 38. strēlnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Mācības rotas komandieris,
                1917. II 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka jaunākais virsnieks,
                1917. IV 10. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju Maksim komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 1/24. kaujas,
                1917. VIII 22. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. V 01.,
                1917. XI 11. apbalvots: Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiras # 999114,
                1918. II izgāja no pulka,
                1919. IV 15./VI 01. Lietuvas armijas virsnieks,
                1919. VI 11. Atsevišķā IV bataljona Ložmetēju rotas brīvprātīgais,
                1919. IX 09. Daugavpils kājnieku pulka Ložmetēju rotas virsnieks,
                1919. X 13. Rotas (VIII) koamandieris,
                1919. XI 03. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1920. XI 03. Robežsargu divīzijas Mācības komandas priekšnieks,
                1922. IV 06. Robežsargu III pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1922. IV 06. Cēsu kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1922. IX 27. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1922. V 19. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1922. X 18. Rotas (IV) komandieris,
                1924. VI 25. Bataljona (II) komandieris,
                1924. X 13. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1707.,
                1925. VIII 06/ 1926. II 12. pulka komandiera palīga v.p.i.,
                1925. VI 20. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1925. VI 22.,
                1926. IV 19. Virsnieku kursu Grupas (III) vadītāja v.p.i.,
                1928. XI 17. Jelgavas kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1929. XII 02. Bataljona (II) komandieris,
                1931. VI 30. Kara skolas Kājnieku nodaļas priekšnieks,
                1931. VIII 31. beidzis: Bataljonu komandieru kursus,
                1932. IV 09. Virsnieku vietnieku kursu Rotas komandieris,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1476,
                1934. Valmieras kājnieku pulka Bataljona komandieris,
                1935. X 22. Dobeles kājnieku pulka Bataljona komandieris,
                1936. X 14. Saimniecības priekšnieks,
                1938. V 12. Aizputes kājnieku pulka Saimniecības priekšnieks,
                1940/1941. Teretoriālā XIV korpusā,
                1940. IX 27. Strēlnieku 285. pulka bataljona komandieris,
                1941. atvaļināts,
                Studentu korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-405.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #59/1917., #186/1917.,
                                                #235/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #131/917., # 332/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks’, R., 1934.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 115.

BALODIS Nora Andreja m. dz. Frīdbergs, juriste.
                *1897. XII 28. Rīgā
                Beigusi Rīgas Behtereva sieviešu ģimnāziju,
                1916/1917. Maskavas augstākajos juridiskajos kursos,
                1917/1918. Tērbatas Universitātē,
                1920/1928. beigusi Latvijas Universitāti, mag. jur.
                Zvērināta advokāte Rīgā.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BALODIS Olga, skolotāja.
                * 1885. IV 11.
                1901. beigusi Rīgas Latviešu biedrības meiteņu skolu,
                1902. ieguva skolotājas tiesības pie Rīgas mācības apgabalā,
                1902/1906. Rīgas “A. Veinbergs” privāta pirmmācības skolas skolotāja,
                1906/1920. Rīgas “O. Balodis” privāta pirmmācības skolā,
                1921/1940. Rīgas pilsētas “A. Saulieša” 30. pamatskolas skolotāja,
                1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 33.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-85.

BALODIS Oskars Andreja d., kapitāns.
                * 1888. XI 02. Rīgā [Ballod]
                1912. X Bulgaru armijas gvardes husaru pulka brīvprātīgais,
                1913. V kara pret Turkiem,
                1916. VIII 16. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Jātnieku izluku
                                komandas brīvprātīgais, apakšvirsnieks,
                1916. VIII 16. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 25. Spridzinātāju komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23/29. kaujas,
                1917. I 12/21. kaujas,
                1917. I 12. kontuzēts palika ierinda,
                1917. I 28. A.P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 196. XII 16.,
                1917. I 21. saindēts ar gāzem un evakuēts,
                1917. II 08. apbalvots; Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 23. ieradies no kara slimnīcas,
                1917. VI 16. Jātnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1917. VI 16. Jātnieku spridzinātāju komandas priekšnieks,
                1917. VIII 19/24. kaujas,
                1917. VIII 20. saindēts ar gāzem,
                1917. XI 11. apbalvots: Sv. Jura ordeņa krustu ar palmu zaru,
                1918. I izgāja no pulka,
                1919. VIII 11. Daugavpils kājnieku pulka Saimniecības rotas virsnieks,
                                kapitāns,
                1919. X 16. Latgales divīzijas štāba Operatīvas daļas adjutanta palīgs,
                                Izlūku nodaļas priekšnieks,
                121. XI 05. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (II) virsnieks,
                1921. X 10. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-406.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #670/1916.;
                                XII armijas pavēle #148/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēle #273/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #16/1917., #26/1917.,
                                                #44/1917., #68/1917., #109/1917., #219/1917.,
                                                #323/1917., #332/1917.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1367.

BALODIS Osvalds Jūlijs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1895. VII 15. Trikātes pag.
                1914. Beidzis Mironova komercskolu Rīgā,
                1914/1916. Rīgas politehnikuma Ķīmijas fakultātes students,
                1916. V 03. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1916. X 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. IX 16.,
                1916. X 08. Rezerves 243. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23. piekomandēts Ložmetēju I pulkam,
                1917. IV 02. beidzis Ložmetēju virsnieku kursus,
                1917. VI 07. Kazaņas kara apgabala rezervē,
                1917. VII 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. skaitit Balodis III,
                1917. VIII 02. piekomandēts Ārrindas komandai, jaunākais virsnieks,
                1917. X 15. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. V 01.,
                1917. X 20. piekomandēts Apsardzes komandai,
                1918. II 20. vācu gūstā,
                1919. VI 25. Valmieras kājnieku pulka Komendanta komandas jaunākais virsnieks,
                1919. VI 25. pārdēvēts no podporučika par virsleitnantsu,
                1919. IX 06. evakuēts slimības dēļ,
                1919. XI 28. Rīgas pilsētas komandantūras Etapa nodaļas priekšnieks,
                1920. VII 13. Rīgas pilsētas komandanta adjutants,
                1921. III 14. Rindas daļas priekšnieks,
                1921. V 16. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                Dzīvo Ļaudonā.
                Avots:       LVVA 5601-1-407.
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #226/1917.,
                                                #231/1917., #234/1917., #316/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 114.

BALODIS Osvalds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. II 21. Zasas pag. + 1942. IV 13. Vjatlagā, Krievijā.
                1926/1927. Galvenā štāba rotas karavīrs,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VII 15. Jēkabpils IV aizsargu pulka Zasas jātnieku nodaļas priekšnieks,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938/1940. A/S Latvijas centrālais sēklu eksports pārstāvis,
                1939. IV 17. Zasas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts, Zasas pagastā Voičukos.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-122.;
                               „www.nekropole.lv”

BALODIS Pauls, skolotājs.
                * 1906. II 10. Ērgļu pag.; S. Emīlija dz. Lorencs.
                Beidzis Valsts centrālo paidagoģisko institūtu,
                1935/1940. Ogres pilsētas 819. Mazpulka vadītājs,
                Latvijas Aerokluba Ogres nodaļas biedrs,
                Ogres kūrorta biedrības valdes loceklis,
                Ogres pilsētas valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1690-4-819.

BALODIS Pēteris Mārča d., koku audzētājs.
                * 1873. XI 23. Burtnieku pag.; M. Marija, S. Anna dz. Āboltiņš
                1888. Beidzis Burtnieku draudzes skolu,
                1888/1891. Burtnieku muižas dārznieka māceklis,
                1891/1915. C. V. Šoha kokaudzētavas dārznieka palīgs,
                1895/1915. C. V. Šoha kokaudzētavas virs dārznieks,
                1915/1918. Sēklu tirgotavas īpašnieks Tērbatā,
                1918/1940. C. V. Šoha kokaudzētavas vadītājs,
                1918. Firmas Šoha kokaudzētava, dib. 1836. īpašnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #359,
                1936. II 26. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1825,
                Rīgas labdarības biedrības valdes loceklis,
                Rīgas dārzkopju biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Latvijas tirgotāju savienības valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1303-2-76-11.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

BALODIS Pēteris, virspriesteris.
                * 1876. XI 18. Patkules pag.
                1901. VI 12. Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1901. X 20. Ķemeru draudzes psalmotājs,
                1902. X 17. Ilūkstes Grīnvaldes draudzes psalmotājs,
                1904. IV 18. Ilūkstes Grīnvaldes draudzes diakons,
                1906. VIII 27. Nītaures draudzes priesteris,
                1917. XII 22. Stolipinas sādžas, Tveras guberņā, draudzes priesteris,
                1921/1923. Rževas Trīsvienības draudzes priesteris,
                1926. XII 23. Rīgas Debesbraukšanas draudzes priesteris,
                1932. t. p. amatā,
                1939.V 01. apbalvots ar Atzinības Krusta ordeņa IV šķīru,
                1939. Rīgas iecirkņa latviešu draudžu prāvests un Katedrāles virspriesteris,
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-46., 1370-1-2648-536.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R., 1939.

BALODIS Pēteris, mehāniķis.
                *1894. III 24. + 1942. jūrā.
                1941. tvaikoņa „Ausma” 2. mehāniķis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BALODIS Romāns Dāvā d., skolotājs.
                * 1883. II 27. Kosas pag.; S. Olga dz. Krampe.
                1908. beidzis Tērbatas skolotāju institūtu,
                1904/1909. Dzērbenes pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1909/1913. Nītaures pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1913/1918. Priekuļu lauksaimniecības vidusskolas skolotājs,
                1919/1922. Priekuļu lauksaimniecības vidusskolas skolotājs,
                1923/1940. Skujenes pagasta “Ežu” pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 414.
                Skolas mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-32.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

BALODIS Rūdolfs Jēkaba d., kara laika ierēdnis.
                * 1890. V 01. Lizuma pag.
                1911. XI 03. Valkas kara apriņķa priekšnieka kancelejas rakstvedis,
                1913. III 11. izturējis ekzamenu uz rakstveža amatu, pulka vecākais rakstvedis,
                1915. VII 15. apbalvots: Bronzas medaļu uz Baltas Ērgļa ordeņa lentes,
                                par mobilizāciju,
                1917. VIII 21. izturējis: ekzamenu uz kara laika ierēdņa pakāpi,
                1917. VIII 21. Valkas kara apriņķa pārvaldes kancelejas otrais darbvedis,
                1917. VIII 21. apstiprināts Kara laika ierēdņa pakāpē,
                1917. XII 10. atvaļināts,
                1918. vācu gūstā,
                1919. III 31. Latviešu XIII strēlnieku pulka Saimniecības daļas darbvedis,
                1919. V dezertējis,
                1919. VI 14. Valkas komandantūras darbvedis,
                1919. VII 23. Rīgas pilsētas kaomdantūras Nodaļas (I) priekšnieka palīgs,
                1920. V 07. atvaļināts uz Zemkopības ministra lēmuma.
                Avots:       LVVA 5601-1-416.

BALODIS Rūdolfs, fotogrāfs.
                * 1901. VIII 22.
                Beidzis Varšavas reālskolu,
                1922/1927. māceklis,
                1928/1940. sava fotostudija Rīgā,
                Rīgas amatnieku biedrības fotogrāfu sekcijas biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 193.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-466.

BALODIS Rūdolfs, stūrmanis.
                *1919. III 16.
                1941. tvaikoņa „Utena” 2. stūrmanis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BALODIS Vasilijs, skolotājs.
                *1884. VII 03. Vestienas pag.
                1904/1908. Grostonas pareizticīgo pagasta skolas pārzinis,
                1912. beidzis Pēterburgas vēstures un filozofijas institūtu.
                1912/1921. Feodosijas „G. L. Keila” reālskolas skolotājs,
                1921/1931. Rīgas I valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 2360,
                1931/1937. bijis Rīgas valsts ģimnāzijas inspektors,         
                Avots:       LVVA 1632-2-358-21.

BALODIS Viktors, tālbraucēju kapteinis.
                *1889. VIII 13. Mangaļu pag.
                1914. beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1914/1919. Arhangeļskas ostas pārvaldē,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1930/1933. tvaikoņa „Konsuls P. Danenbergs” 2. stūrmanis,
                1932. ieguva tālbraucēju kapteiņa diplomu,
                1934/1935. tvaikoņa „Biruta” 1. stūrmanis,
                1935/1936. tvaikoņa „Latvis” 1. stūrmanis,
                1936/1939. tvaikoņa „Evenita” 1. stūrmanis,
                1939/1942. tvaikoņa „Everagra” kapteinis.
                Pēc kara ASV.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BALODIS Vilis Augusta d., hauptšturmfīrers.
                * 1896. XII 10. Rīgā  + 1943. X 20. Jaungulbenes pag.
                1914. X 05. Rezerves 217. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1914. X 20. Omskas 94. kājnieku pulka karavīrs.
                1915. V 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. V 01. jaraoslavļas rezerves pulka jaunākais virsnieks,
                1915. V 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 07. Maršrotas (42) komandieris,
                1916. VII 07. skaitit Balodis III,
                1916. X 02. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. X 02. skaitīt Balodis II,
                1916. X 25. ievainots un evakuēts, Ogres rajonā,
                1916. XII 28. atskaitīts 2 menešu prombūtne,
                117. I 27. ieradies no Kara slimnīcas, Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. I 27. skaitīt Balodis II,
                1917. II 01. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves paulkam,
                1917.VII 12. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. II 02.,
                1917. X 23. A. F. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. VI 02.,
                1917. X 20. Dvinskas kara apgabala rezervē,
                1918. I 08. atvaļināts,
                1919. V 28. Atsevišķā III bataljona brīvprātīgais, kapitāns,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (XII) komandieris,
                1919. IX 13./X 17. Bataljona (III) komandiera v.p.i.,
                1920. VII 07. ieskaitīts par virsleitnantu
                1920. III 21. Rotas (VII) koamandieris,
                1920. V 31. Rotas (IX) komandieris,
                1920. VIII 01. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1922. VII 04. beidzis: Virsnieku kursus,
                1922. VII 09. atvaļināts,
                1943. leģiona virsnieks, hauptšturmfīrers,
                1943. X 26. apbedīts Brāļu kapu, strēlnieku nodalījumā, Rīgā.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202., 2550-1-113-26.;
                                LVVA 2796-2-1, 5601-1-417.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 53/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #312/1916.,
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #343/1916., #410/1916.,
                                                # 34/1917., # 78/1917., # 258/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēstuere’, R., r., 1923.;
                                „Tēvija’ #250/1943.;
                                V. Eicenbauma arhīvs # 4470.;
                                www.latviesustrelniekusaraksts.

BALODIS Vladimirs Kārļa d., jurists.
                *1897. VI 20. Palsmanes pag.; T. Skolotājs, M. Elizabete, S. Olga dz. Grīns.
                Beidzis Rīgas pareizticīgo semināru,
                1917/1918. Tērbatas Universitātē tiesību zinātnes,
                1918/1920. Latvijas brīvības cīņās,
                1920/1931. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1920/1931. Daugavpils apgabaltiesas tiesamatu kandidāts,
                1931/1934. Daugavpils apgabaltiesas viceprokurors,
                1934/1936. Daugavpils apgabltiesas loceklis,
                1936/1944. Rīgas apgabaltiesas loceklis.
                Akadēmiskās vienības „Austrums” filistrs.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BALODIS Zanders Kriša d., stūrmanis.
                *1904. V 17. + 1929. II 17.
                1929. burinieka „Laimonis” stūrmanis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BALODIS Žanis Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1912. IV 14. Lietuvā.
                1942. II 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BALSARS Kārlis Kārļa d., inženieris.
                *1897. VIII 19. Daudzeses pag.
                1930/1940. Kr. Valdemāra jūrskolas skolotājs,
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                Būvdarbu vadītājs Rīgas biržas kuģu būvētavā, Liepājas kara ostas darbnīcā,
                1933/1940. Kuģu inspektors jūrniecības departamentā,
                1940/1941. Latvijas valsts kuģniecības daļas priekšnieks,
                1944/1946. Mācības kursu kombināta docētājs.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BALŠAITIS Vitolds Franciska d., jurists.
                *1907. V 13. Jelgavā; T. Ierēdnis, M. Marija dz. Dzelzkalns, S. Natālija dz. Kamols.
                                +1994. IV 13. Rīgā.
                Beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                1927/1934. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1931/1932. Latvijas armijā,,
                1932/1935. Daugavpils apgabaltiesas ierēdnis,
                1935/1937. Daugavpils apgabaltiesas papildu miertiesnesis,
                1937/1939. Rēzeknes, Ludzas un Abrenes zemesgrāmatu nodaļas
                                priekšnieka palīgs,
                1939/1944. miertiesnesis Abrenē.
                1945/1953. nometnē Krievijā.
                Korporācijas „Fraternitas Metropolitana” filistrs.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BALTAKMENS Osvalds Viļuma d., farmācijas kandidāts.
                * 1893. III 02. Mēru pag.
                1919/1921. Troickas pulka karavīrs,
                1922/1925. Virsdienesta farmaceits instruktors,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1931/1940. Laboratorijas Pharmakon īpašnieks,
                1932. V 28. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 01. Rīgas V aizsargu pulka Bataljona (IV) farmaceits,
                1939/1940. Latvijas farmaceitu biedrības valdes loceklis,
                1939/1940. Latvijas Republikas auto kluba biedrs,
                1939/1940. Farmaceitu savstarpējās apdrošināšanas biedrības
                               revīzijas komisijas loceklis,
                1940/1941. Aptiekas īpašnieks Elizabetes ielā Nr. 21a,
                1941. VI 14. deportēts,
                Tirdzniecībs rūpniecības departamenta nodaļas virskontroles loceklis,
                Namīpašnieks Šarlotes #17, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-19.;
                               „Valdības Vēstnesis” #14/1935., #62/1940.;
                               „www.nekropole.lv”

BALTGAILIS Ēriks, būvinženieris.
                * 1907. XI 08. Rīgā.
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BALTGAILIS Marģers, ārsts.
                * 1908.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Volguntes 39.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BALTGAILIS Roberts Antona d., ierēdnis.
                * 1875. IX 25. Lēdurgas pag. + 1929. VI 01. Rīgā
                1894/1914. Beidzis Rīgas politehnikumu,
                1914. bijis Latviešu savstarpīgās kredītbiedrības ierēdnis,
                1914/1918. Krievijas armijas savvaļnieks,
                1919/1927. Finanču ministrijas Kredītdepartamenta vice direktors,
                1929. VI 04. Apbedīts Meža kapos; Dzīvoja Kr. Barona ielā #37.
                Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
                Korporācijas Selonija filistrs,
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” #121/1929.

BALTGALVIS Anna Jāņa m., skolotāja.
                Sk. Ozoliņš Anna.

BALTIETIS Herberts Kārlis, agronoms.
                *1897. III 06. Zaubes pag.
                1916. V 01. Latviešu strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1916. XII 24. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. atvaļināts,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934/1940. Laikraksta „Ziemeļlatvija” redaktors,
                1936/1940. Valkas VII aizsargu pulka kulturālās nozares vadītājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības krusta V šķīru # 476,
                Valkas apriņķa agronoms,
                Valkas apriņķa mednieku biedrības priekšnieks,
                Valkas Valmieras rajona mazpulka inspektors,
                Namīpašnieks Zemitāna 3, Valkā.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-32, 1640-1-798-31.;
                               „Latviešu periodika”, R., 1988.

BALTIŅŠ Alberts Kaspara d., rezerves leitnants.
                * 1890. IX 23. Pociema pag.; M. Maija, S. Alise dz. Dukurs
                Beidzis Ķēniņa reālskolu,
                1911. X 21. Kājnieku 159. pulka karavīrs,
                1914. III 18. Jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VII 06. Irkutskas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XI 23. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 24. Sakitīt Baltiņš I,
                1916. XII 31. Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. II 07. Izgāja uz Zemgales latviešu strēlnieku pulku,
                1917. II 13. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. II 20. Ārrindas komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VI 21. – VII 24. Ārrindas komandas priekšnieka v.i.,
                1917. VIII 19-24. kaujas,
                1917. XI 28. Ārrindas komandas priekšnieks,
                1918. I 26. atvaļināts,
                1919. reģistrēts Staicelē,
                1925/1941. Fr. Bārdas Pociema pamatskolas pārzinis,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1940. Pociema 178. Mazpulka vadītājs.
                1939. IX 17. Valmieras VIII aizsargu pulka Pociema pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Apbalvots ar sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu # 13495,
                Apbalvots ar Bronzas Romanova cilts 300. gadu jjubilejas medaļu.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-287, 5434-1-75-516, 5601-1-420.;
                               XII armijas pavēle # 189/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 337/1916.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 5/1916.,
                                               # 12/1916., # 42/1917.,# 57/1917., # 66/1917.,
                                               # 225/1917., # 268/1917., # 332/1917.                     
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BALTIŅŠ Andrejs, veterinārārsts.
                * 1909. III 18. Galgauskas pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. X 25. Madonas IX aizsargu pulka bataljona (I) veterinārārsts,
                Lubānas rajona veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-22.

BALTIŅŠ Artūrs Friča d., jurists.
                *1906. VI 30. Rīgā; M. Karlīne dz Rutkis.
                Beidzis Rīgas I valsts vidusskolu,
                1927/1928. Latvijas armijā,
                1930/1940. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1940. Valsts saldētavā,
                1940/1944. Finansu ministrijas referents,
                1944/1947. Vācijā bēgļu nometņu pārvaldē,
                1947/1950. Tiesību padomnieks,
                1950. ASV Džordža Vašingtona universitātē,
                1956. ieguvis tiesību zinātņu maģistra grādu,
                1957. veterānu pārvaldē, apgabala finansu nodaļas darba departamentā,
                1960. Kongresa bibliotēkā.
                Korporācijas „Lettgallia” filistrs.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BALTIŅŠ Arvīds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1909. VI 09. Vecgulbenes pag.
                1931/1932. Daugavpils kājnieku pulka seržants,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VI 15. Valkas VII aizsargu pulka Ilzenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Stāmerienas virsmežniecības ierēdnis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-26.

BALTIŅŠ Kārlis Petera d., pulkvedis.
                * 06.10.1873. Jeru pag. + 22.03.1939. Rīgā
                1893. V 04. Permas 101. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1894. VIII 10. jaunākais apakšvirsnieks,
                1894. VIII 14. Viļņas kara junkuru skolas junkurs,
                1896. VIII 10. beidzis ar II šķiru, paaugstināts podpraporščiks pakāpē,
                1896. IX 14. Daugavgrīvas cietokšņa bataljona instruktors,
                1897. VII 02. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1901. I 17. Saimniecības daļas darbvedis,
                1902. IV 15. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1901. VII 02.,
                1902. X 07. Daugavgrīvas cietokšņa štāba komendanta adjutants,
                1904. VIII 08. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1905. IX 20. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1905. VII 02.,
                1908. IV 06. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1909. IX 20. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1909. VII 02.,
                1911. XII 05. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru,
                1913. IV 04. apbalvots: Romanova dinastijas 300. gadu piemiņas bronzas medaļu,
                1913. V 03. apbalvots: Tēvijas kara 100. gadu piemiņas bronzas medaļu,
                1915. V 15. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru,
                1915. VIII 03/12. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona komandiera v.p.i.,
                1915. VIII 13./29. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona komandiera v.p.i.,
                1915. VIII 13./IX 15. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona komandiera v.p.i.,
                1915. X 28. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru,
                1915. XII 06./1916. I 02. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona komandiera v.p.i.,
                1917. VII 31. Daugavgrīvas cietokšņa komendanta komandas priekšnieks,
                1918. I 15. atvaļināts,
                1918. IX 05. Dienvidu Krievijas armijas brīvprātīgais,
                1918. IX 05. Voronežas korpusa 1. divīzijas saimniecības priekšnieks,
                1918. X 12./1919. V 01. Kara gājiena pret lieliniekiem Donas kazaku apgabalā,
                1919. V 02. Dienvidu Krievijas armijas štāba Inspekcijas daļas priekšnieks,
                119. V 12. Terekas 2. rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1919. VI 14. Galvenās apgādības pārvaldes kasieris,
                1920. IV 06. paaugstināts podpolkovnik pakāpē izd. 1918. VII 10.,
                1920. IV 06. paaugstināts polkovnik pakāpē izd. 1918. VII 10.,
                1920. X 31. Konstantinopoles bēgļu nometnē,
                1921. I 27. Armijas štāba Inspekcijas daļas Mobilizacijas nodaļas priekšnieks,
                1921. IV 01. Administrātīvas daļas priekšnieks,
                1921. XII 19. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1921. I 27.,
                1923. IX 15. Kara saimniecības pārvaldes Pārtikas daļas priekšnieks,
                1924. V 06. Kara saimniecības pārvaldes Administrātīvas un zirgu apgādes
                                daļas priekšnieks,
                1924. dzīvo Ernestīnes 18-3.,
                1925. VI 20. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1925. VI 22.,
                1927. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #293,
                1929. IX 01. Galvenā intendanta palīgs,
                1931. VI 30. apbavots: Lietuvas neatkarības 10. gadu jubilejas medaļu,
                1932. I 01. atvaļināts,
                1939. III 25. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-423., 5601-2-120.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #1/1915.,#12/1915.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #1/1915.; #16/1915.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #12/1915.;
                                „Pasaules karšs”, R., 1935.;
                                „Armija un Flote”, R., 1928.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #113.

BALTIŅŠ Oto, mācītājs.
                * 1908. I 31.
                1942. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldes,
                1942. XI 15. ordinēts.
                1942/1944. Jēzus ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts, Brīvības 70-10.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                                “Baznīcas kalendārs” , R., 1943.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 31/1942.

BALTMANIS Kārlis, ierēdnis.
                * 1882. III 23. + 1937. VI 29. Krustpilī
                1901/1909. Pēterburgas pasta telegrāfa dienesta pasta ierēdnis,
                1909/1914. Pēterburgas pasta saimniecības nozares pārvaldnieka palīgs,
                1914/1918. Krievijas armijas cenzors,
                1916. paaugstināts par I šķiras pasta ierēdni,
                1918/1922. Krievijas Ziemeļrietumu apgabala priekšnieks,
                1922/1937. Jēkabpils un apkārtnes kopējās slimo kases sekretārs,
                1924/1929. Krustpils pilsētas galva,
                1925/1937. Krustpils krājaizdevu sabiedrības „Spēks” dibinātājs un
                                valdes loceklis,
                1927/1937. Krustpils latviešu biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                1928/1937. Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrības Krustpils nodaļas
                                dibinātājs un valdes loceklis,
                1929/1937. Krustpils pilsētas galvas biedrs un valdes loceklis,
                1933/1937. Krustpils pilsētas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                A/S „Aiviekste” valdes loceklis,
                Apbedīts Krustpils kapos.
                Avots:       „Brīvā zeme” # 141. 29.06.1937.
                                „Jēkabpils Vēstnesis” # 26. 01.07.1937.

BALTRADIS Broņislavs, ārsts.
                * 1901.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Čiekurkalnā I g. līn. 3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BAMBĪTIS Pauls Bernharda d., jurists.
                *1913. XII 13. M. Jete. + 1986. XI 08. Rīgā.
                Beidzis Rīgas pilsētas 2. Ģimnāziju,
                1932/1941. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Latvijas armijā,
                Bij. arhīvars Partijas vēstures institūtā, vēlāk RPI docents.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BAMBULIS Žanis, būvinženieris.
                * 1907. VI 24. Saldus pag.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BANDENIEKS Jānis Mārtiņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. VI 17. Cesvaines pag.
                1919/1920. Latvijas armijas karavīrs,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1936. XI 27. Madonas IX aizsargu pulka Cesvaines pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Cesvaines pagasta valdes un padomes loceklis,
                Cesvaines lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Cesvaines piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Cesvaines savstarpējās apdrošināšanas biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Cesvaines ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
                Cesvaines pagasta Mucenieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-37.;
                               LVA 1987-1-17729.

BANDERS Rozālija, juriste.
                Sk. Purgalis Rozālija.

BANDREVIČS Ansis, sabiedrisks darbinieks.
                *1850. II 18. Jaunsvirlaukas pag. + 1935. IX 19. Rīgā.
                1869. ieguva telegrāfista tiesības,
                1871/1887. valsts dienesta Maskavā,
                1873. Krievijas ķeizariskās jūrniecības veicināšanas biedrības līdz dibinātājs,
                1887/1889 laikraksta „Dienas Lapa” redakcijā,
                1889/1904. sagatavojis izdošanai „Baltijas jūrnieku kalendāru”,
                1891/1897. laikraksta „Baltijas Vēstnesis” jūrniecības nodaļas redaktors,
                1897/1906. laikraksta „Balss” kuģniecības pielikuma redaktors,
                1906/1911. laikraksta „Jūrnieks” dibinātājs un galvenais redaktors,
                1908. sastādījis „Jūrniecības vārdnīcu”,
                1915/1918. Baltijas latviešu bēgļu apgādāšanas komitejā,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 53.
                Bij. Kuģniecības sabiedrības „Austra” direktors,
                Rīgas latviešu biedrības biedrs,
                Jūrnieku savstarpējās palīdzības biedrības „Enkurs” biedrs.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BANGA Alfrēds Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                Sk. Bušs Alfrēds

BANGA Jūlijs, būvinženieris.
                * 1899. XI 29. Lēdurgas pag.
                1940. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BANGA Oskars, kapteinis.
                Sk. Krampe Oskars.

BANGA Viktorija, ārste.
                *1913. X 15. Rīgā
                1940. V 20. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Latvijas Universitātes Nervu slimību klīnikas volontere,
                1941. V 01. Rīgas pilsētas I slimnīcas Nervu klīnikas asistente.
                Avots:       LVVA P1423-2-20-74.

BANKEVICS Nikolajs Teodors, notārs.
                * 1867. I 01. Elejas pag.; S. Paulīne dz. Krūmiņš. + 1937. IX 30. Rīgā
                Beidzis Jelgavas apriņķa skolu,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitūts),
                                Latviešu demokrātu partija,
                1932. VI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņa ordeņa IV šķiru # 1252,
                Pensionēts Rīgas pilsētas krājkases un lombarda valdes loceklis,
                Rakstu darbu biroja īpašnieks Rīgā, L. Zirgu # 14.
                Veco strēlnieku biedrības Jelgavas nodaļas biedrs,
                Latvijas pretalkohola biedrības goda biedrs,
                Apbedīts Jelgavas Baložu kapos, dz. Aspazijas 3, Rīgā.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Triju zvaigžņu gaismā”, R., 1997.;
                                „Zemgales Balss” # 233/1937.

BANKINS Aleksis Kārļa d., jurists.
                *1912. III 13. Rīgā. M. Nadežda dz. Zalcmanis. + 1965. Ņujorkā, ASV.
                Beidzis Rīgas pilsētas 1. Vidusskolu,
                1929/19341. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1934. Latvijas armijā,
                Korporācijas „Selonija” filistrs.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BANKINS Jda dz. Zītars, ārste.
                *1909. X 26. Krievijā
                1937. beigusi Latvijas Universitāti,
                1937/1943. Rīgas pilsētas I slimnīcas Sieviešu slimību klīnikā,
                1938. Valdemāra 73.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-73.;
                                 „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

BANKINS Mārtiņš, mācītājs.
                * 1864. VI 16. Kokmuižas pag.; S. Marija Ohre. + 1939. I 17.
                1885/1890. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1892. II 23. ordinēts,
                1892/1893. Rīgas Sv. Trīsvienības draudzes mācītāja adjunkts,
                1893/1933. Daugavgrīvas un Bolderājas draudžu mācītājs,
                1915/1917. Rīgas apkārtnes bēgļu mācītājs,
                1916. apbalvots ar Zelta amata krustu,
                1919/1929. Salaspils Ikšķiles Ogres draudžu vikārmācītājs,
                Korporācijas „Lettonija” filistrs.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-23.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Svētdienas Rīts” # 4/1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 14/1939.

BANKOVIČS Andrejs, skolotājs.
                * 1891. I 02.
                1912. ieguvis skolotāja tiesības pie Rīgas mācības apgabalā,
                1912/1913. Stopiņu pagasta skolas skolotājs,
                1913/1914. Blīdenes pagasta skolas skolotājs,
                1920/1922. Jaunplatones pamatskolas skolotājs,
                1923/1924. Rundāles pagasta pamatskolas skolotājs,
                1924/1940. Svitenes pagasta pamatskolas skolotājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 422.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-49.

BANKOVSKIS Edgars, būvinženieris.
                * 1908. III 10. Skultes pag.
                1936. IX 11. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:        Eichenbauma arhīvs.

BANKOVSKIS Ernests, amatnieks.
                * 1896. II 24. Jēkabnieku pag.
                Mūzikas instrumentu būvētājs,
                Daugavpils Grīvas amatnieku biedrības dibinātājs un valdes priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 227.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-534.

BĀNS Ernests Ģerta d., mācītājs.
                * 1889. XII 12. Rīgā. + 1976.
                1914/1918. Beidzis Samāras Universitāti,
                1926. III 26. ordinēts,
                1926/1929. Irbes draudzes mācītājs,
                1929/1943. Auderu Asītes un Priekules ev. lut. draudzes mācītājs,
                1942. IX 27. Liepājas Trīsvienības vācu ev. lut. draudzes mācītājs.     
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-265.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.

BAŅUKALNS Jānis, skolotājs.
                * 1889. IV 04.
                1911. beidzis Baltijas skolotāju semināru.
                1911/1916. Dzērbenes pagasta skolas skolotājs,
                1916/1918. Krievijas armijā,
                1918/1940. Dzērbenes pagasta skolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1209.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-89.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.

BARANOVSKIS Dominiks Ādama d., jurists.
                *1917. XII 31. Pildas pag.; M. Leokādija.
                Beidzis Ludzas valsts ģimnāziju,
                1936/1941. beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1944. Tautas labklājības ministrijā,
                Pēc kara LPSR Darba tautas komisariātā.
                Studentu biedrības „Latgale” filistrs.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

BARANOVSKIS Jāzeps Matīsa d., virsleitnants.
                * 1895. X 29. Bērzpils pag.; M. Antonija, S. Marija dz. Marcinkevičs.
                Beidzis Kara skolu,
                1915. IX 15. Sibīrijas 30. Pulka jaunākais virsnieks,
                1916. VI 01. Belbekskas 525. Pulka rotas komandieris,
                1916. X atvaļināts,
                1919/1921. Latvijas armijas iecirkņa komandants, virsleitnants,
                1921/1931. Rēzeknes apriņķa IV iecirkņa priekšnieks,
                1931/1940. Rēzeknes apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. V 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #461,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936/1940. Rēzeknes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
                1945. deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-344.;
                               LVA 1821-1-47353.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BARANOVSKIS Vladimirs, priesteris.
                *1904. VII 11. Rīgā
                1923. beidzis Baltkrievu valsts vidusskolu Daugavpilī,
                1928. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1930. VIII 31. diakons,
                1930. IX 07. Fabianovas draudzes priesteris,
                1932. X 24. Piedrujas draudzes priesteris,
                1935. IV 01. atstājis draudzi
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-118.

BARBANS Pēteris, priesteris.
                *1875. VIII 08. Praulienas pag.
                1898. VI 13. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1898. XI 11. psalmotājs skolotājs,
                1903. X 17. iesvētīts par priesteri,
                1931. bij. Umurgas un Viļķenu  draudžu priesteris,
                1939. bij. Viļķenes Dievmātes Ceļa Vadones un Umurgas
                                Dievmātes Aizmigšanas draudžu virspriesteris.
                1939. bijis Valmieras iecirkņa prāvests.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-54.;
                                ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

BĀRDA Antons Jāņa d., skolotājs, dzejnieks.
                * 1891. VI 12. Pociema pag.; M Ieva dz. Lāce.
                1914. beidzis L. Ausēja reālskolu Cēsīs.          
                1925/1935. Rīgas poļu ģimnāzijas skolotājs,
                1935/1940. Rīgas poļu ģimnāzijas direktors.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-59.

BĀRDIŅŠ Jānis Jāņa d., jurists.
                *1904. X 03. Vecpiebalgas pag.; M. Karlīna dz. Kriķis. + Kanādā.
                Beidzis Rīgas pilsētas 1. Vidusskolu,
                1924/1929. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1929/1945. Jelgavas apgabaltiesas miertiesnesis.
                Pēc kara Kanādā.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

BĀRDIŅŠ Pēteris, ārsts.
                * 1902. VIII 22. Vecpiebalgas pag.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932. Baldones rajona ārsts,
                1932/1935. Meirānu rajona ārsts,
                1935/1937. Jaungulbenes rajona ārsts,
                1937/1943. Lubānas iecirkņa ārsts.
                1938. Lubānā, Madonas apriņķī.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-75.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BĀRENS Emīlija dz. Francis, farmācijas kandidāte.
                * 1899. IV 12.
                1933. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

BĀRENS Ernests, tirgotājs.
                * 1906. VII 17. Kuldīgā.
                Elektroinstalācijas un mehāniskās darbnīcas īpašnieks Jelgavā,
                Rīgas amatnieku biedrības sekcijas biedrs,
                1938. XII 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 919.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-540.

BARIS Elza, ārste.
                Sk. Skaidrais Elza.

BARIS Marta šķirta Pirons, ārste.
                * 1902. IV 15. Baižkalna pag.
                1929. beigusi Latvijas Universitāti,
                1930/1934. Spāres Stendes Usmas rajona ārste,
                136/1939. Latvijas Universitātes ķirurģiskā klīnikā,
                1939/1942. Alūksnes slimnīcā.
                Avots:       LVVA P1923-2-20-72.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BARKANS Eliass Izraēla d., jurists.
                *1905. IV 25. Rīgā; M. Estere.
                Beidzis Rīgas pilsētas ebreju vidusskolu,
                1924/1931. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

BARKANS Miriama Izraēļa m., juriste.
                *1902. X 07. Rīgā; M. Estere.
                Beigusi O. Lišinas vidusskolu Rīgā,
                1924/1931. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

BARKĀNS Vinca , ārsts.
                * 1889. I 22. Kārsavas pag. + 1947. XII 01. Rīgā
                Beidzis Sv. Katrīnas ģimnāziju Pēterpilī,
                1910/1916. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1916. kājnieku 289. Pulka jaunākais ārsts,
                1917. VII 07. Kājnieku 73. Divīzijas Šturma bataljona vecākais ārsts,
                1918. VII 20. Permas lazaretes jaunākais ordinators,
                1918. XII 24. Kolčaka armijas Tomilevas kara lazaretes vecākais ārsts,
                1919. VI 01. Votkinskas divīzijas Kājnieku 59. Pulka vecākais ārsts,
                1919. XII 26. Gūstā,
                1920. II 12. Petropavlovskas vakts bataljona vecākais ārsts,
                1920. X 02. Padomju 253. Kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1920. XII 20. Padomju 289. Kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1921. V 26. Padomju 346. strēlnieku pulka vecākais ārsts,
                1921. IX 07. Latvijā,
                1921. X 05. Kārsavas slimnīcas pārzinis,
                1922. I 02. Ludzas apriņķa valdespriekšsēdētājs,
                1923. X 09. Ludzas apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes loceklis,
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1926. VII 03. Rēzeknes apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes priekšsēdētāju,
                1928. II 04./1929. VI 15. Iekšlietu ministra tehniskais biedrs,
                1928. X 26./1931. X 03. Saemas III loceklis, Latgales demokrātiskā
                                zemnieku apvienība,
                1930/1940. Tautas Labklājibas ministrijas Veselības departamenta Lauku
                                iedzīvotāju nodaļas vadītājs,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1972,
                1938. ārsts Kr. Barona 76-6, Rīgā,
                1941/1944. Veselības aizsardzības valdes darbinieks un Rīgas pilsētas IV
                                poliklīnikas galvenājs ārsts, misionārs pie Rīgas katoļu klosterā,
                1944. X 12. Vācijā,
                1945/1947. Rīgas pilsētas XII poliklīnikas ārsts,
                Apbedīts Ozolainē pie Rēzeknes.
                Avots:       LVVA 1307-3-17.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.
                                „es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                www.ludzasbiblio.lv

BARKOVA Sofija, ārste.
                Sk. Mežiņš Sofija.

BARONS Aina dz. Vītols, ārste.
                * 1919. VI 21. Tūjas pag.
                1943. XI 30. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1943. Blaumaņa 17-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-18-63.

BARONS Jēkabs, būvinženieris.
                * 1910. XI 01. Tāšu pag.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BARONS Kārlis Krišjāņa d., Dr. med. h. c., profesors.
                * 1865. X 12. Pēterburgā, Krievijā.
                1891. beidzis Maskavas Universitāti, Rentgenoloģijā,
                1892/1900. Privātārsts Rīgā,
                1895/1914. Rīgas Orlas dzelzceļa ārsts,
                1914/1917. Grodņas cietokšņa lazaretes galvenā ārsta palīgs,
                1917/1918. Latviešu strēlnieku apvienotā lazaretes vecākais ārsts,
                1919/1920. Latvijas dzelzceļa ārsts,
                1920/1922. Latvijas veselības departamenta direktors,
                1922/1926. Latvijas dzelzceļa galvenais ārsts,
                1923/1942. Latvijas Universitātes zobārstniecības institūtā.
                1938. Kr. Barona 3-5.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-69.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BARONS Kārlis Kārļa d., leitnants.
                *1900. II 23.; T. ārsts. + 1919. III 22.
                Atsevišķas studentu rotas virsnieks,
                1920. I 11. pārapbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 7/1920.

BARONS Krišjānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1835. X 19. Īles pag. + 1923. III 08. Rīgā.
                1856/1860. beidzis Tērbatas universitāti,
                “Fraternitas Academica Dorpatensis” filistrs.
                Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības goda biedrs,
                Mīlgrāvja bezalkohola biedrības „Zimeļblazma“ goda biedrs.
                Avots:       “Universitas” # 10/1962.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 54/1923.

BARONS Rūdolfs Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. X 28. Sērmukšu pag. + 1942. IX 29. Sevurllagā, Krievijā
                1925/1926. Daugavpils kājnieku pulka seržants,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VI 13. Cēsu X aisargu pulka Sērmukšu pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1939. XI 16. apbalvots: ar Atzinības Krusta II pakāpes Goda zīmi #206,
                1941. VI 14. deportēts,
                Ceļu meistars,
                Sērmukšu lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Sērmukšu pagasta Rožukalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.
                                „Valdības Vēstnesis’ #6/1939.;
                                „Sēta un Druvā” #25/1940.;
                                www.nekropole.lv

BAROTĀJS Irma dz. Žurde, ārste.
                * 1897. X 24. Rīgā.
                1930. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgu un bērnu slimības,
                1930/1940. Slimo kases rajona ārste,
                1938. Mencu 4/6, Bolderājā.
                1940/1941. Zemitānu laukuma rajona ārste,
                1941. Bolderājas rajona ārste.      
                Avots:       LVVA P1023-2-20-71.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BĀRS Alberts, ārsts.
                *1890. Sīpeles pag. + 1933. IX 18.
                Beidzis: Jelgavas reālskolu,
                1915. beidzis: Rīgas Politehnikumu Lauksaimniecības nodaļu,
                1915. Donas kazaku apgabala pļavkopības speciālists Novočerkaskā,
                1921. Latvijas Augstskolas lauksaimniecības fakultātes vecākais asistents,
                1933. IX 21. apbedīts Meža kapos Rīgā, Miera draudzes nodalījumā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” #210/1933.

BĀRS Jānis, stūrmanis.
                *1912. I 14.
                1941. tvaikoņa „Everanna” 3. Stūrmanis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BĀRS Jūlijs Teodora d., jurists.
                *1902. VII 22. Zaļenieku pag.; M. Luīze.
                Beidzis Jelgavas valsts vidusskolu,
                1922/1932. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1922/1932. Rīgas Valmieras zemesgrāmatu nodaļā un notāra Krūklanda kantorī,
                1932. notārs Rīgā.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BARŠAIS Solomons, būvinženieris.
                * 1892. III 29.
                1926. XII 17. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BARŠEVSKIS Harijs Andreja d., leitnants.
                * 1894. VII 14. + 1955. Latvijā
                1916. V 22. Maskavas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1916. IX 17. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. IX 25. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IX 25. Rezerves 212. kājnieku pulka Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1917. II 17. Rezerves 70. kājnieku pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 09. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1919. Valmieras II apsardzības rotas virsnieks,
                1919. X 15. Cēsu kājnieku pulka Rotas (VIII) vada komandieris,
                1920. I 22. Rotas (VIII) komandieris,
                1920. III 25. skaitīts leitnants pakāpē,
                1921. III 21. Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1921. III 22. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                Beidzis Latvijas Universitāti Cand. rer. merc.
                Avots:      LVVA 5601-1-460.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #187/1917.

BARŠS Miķelis, tālbraucēju kapteinis.
                *1854. X 08. Engures pag. + 1935. XII 28. Rīgā.
                Beidzis Rojas jūrskolu,
                1885/1892. burinieka „Michael” kapteinis un līdzīpašnieks,
                1893/1900. burinieks „Jahnis” kapteinis,
                1900/1901. burinieks „Karal” kapteinis,
                1908/1909. burinieka „Eden” kapteinis,
                Namīpašnieks Rīgā,
                Kuģniecības sabiedrības „M. Zandbergs un biedri” līdzīpašnieks.
                Apbedīts Rīgas Meža kapos.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs;
                                J. Hartmaņa arhīvs.

BĀRTS Fridrihs, ārsts.
                * 1860.
                1892. beidzis Tērbatas Universitāti, Sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā.
                1938. Valkā, Tālavijas 6.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BARTUŠEVICS Voldemārs, kuģu mehāniķis.
                *1906. III 18. Krievijā
                1930/1931. tvaikoņa „Krīvs” 2. mehāniķis,
                1931. tvaikoņa „Albin” 2. mehāniķis,
                1933/1935. tvaikoņa „Bārtava” 2. mehāniķis,
                1935. tvaikoņa „Zenta” 1. mehāniķis,
                1935/1938. tvaikoņa „Klints” 2. mehāniķis,
                1939/1941. tvaikoņa „Kalpaks” 2. mehāniķis,
                1939. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1940. ieguvis 1. Šķīra kuģu mehāniķa diplomu,
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BARUŠS Jānis Jēkaba d., jurists.
                *1921. VII 18. Madonā; T. mērnieks, M. Ilze dz. Kusmars.
                Beidzis Madonas ģimnāziju,
                1929/1943. beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1943. Madonas apriņķa 3. Iecirkņa miertiesas kancelejas ierēdnis,
                1943/145. Latviešu leģionā.
                Pēc kara Kanādā.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BASS Hava dz. Kupsiks, farmācijas maģistre.
                * 1913. I 15. Latgalē.
                1941. IX 02. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

BASTJĀNIS Voldemārs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1884. VIII 17. Pociema [Katvaru] pag.; S. Alma dz. Baumans
                                + 1975. V 19. Bostonā, ASV
                1913. Beidzis Maskavas komercinstitūta Ekonomisko fakultāti,
                1913/1915. Penzas guberņas zemstes vecākais statists,
                1915/1917. Viskrievijas zemstes savienības galvenās valdes ieēdnis,
                1917/1918. Vidzemes zemes padomes loceklis,
                1917/1919. Maskavas pārtikas komitējas nodaļas vadītājs,
                1919/1920. Krievijas gumijas rūpniecības centrālās valdes nodaļas vadītājs,
                1920. V 01./1922. XII 08. Dzelzceļu virsvaldes finanču direktors,
                1922. X 07./1925. X 03.Saeimas I loceklis, sociāldemokrātu frakcija,
                1925. X 03./1928. X 06. Saeimas II loceklis, sociāldemokrātu frakcija,
                1928.X 06/1931. X 03. Saeimas III loceklis, sociāldemokrātu frakcija,
                1931. X 08./1934. V 15. Saeimas IV loceklis, sociāldemokrātu frakcija,
                1926. XII 19./ 1928. I 23. Finanču ministrs,
                1934. liepājas koncentrācijas nometnē,
                1940. VIII 15. Finanču ministrijas Valsts saimniecības departamenta direktors,
                1943. VIII 13. Latvijas Centrālās Padomes līdzdibinātājs,
                1945. Vācijā,
                1946. ASV.
                Avots:       LVVA 1307-3-18.;
                                „Brīvā Zeme” #@153/1940.;
                                „Brīvība” #5/1975.;
                                „Laiks” #44/1975.

BAŠĶIS Ērika, ārste.
                Sk. Vasilevskis Ērika.

BAŠKO Antons Pētera d., jurists.
                *1913. IV 08. Jasmuižas pag.; M. Veronika dz. Vilimans. + 1942. frontē.
                Beidzis Daugavpils vidusskolu,
                1923/1939. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1923/1940. Daugavpils apgabaltiesas tiesa matu kandidāts,
                1935/1936. Latvijas armijā,
                1940/1941. Daugavpils apgabaltiesas papildus tiesnesis un priekšsēdētāja biedrs,
                1942. kritis kaujās pie Staraja Rusas.
                Studentu biedrības „Montanija” biedrs.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BAŠKO Asja dz. Balodis, ārste.
                *1919. IX 13. Baku.
                1943. XI 01. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1943. Kuldīgas 55-1.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-67.

BAŠKO Jēkabs, skolotājs.
                * 1911. IV 22. Jasmuižas pag.
                1936/1937. Cēsu kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. I 10. Jēkabpils IV aizsargu pulka Zasa nodaļas kora diriģents,
                Zasas papildu skolas pārzinis,
                Zasas 633. Mazpulka vadītājs.

BAŠKO Lidija dz. Lebedevs, ārste.
                *1908. III 28. Rīgā.
                1935. beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Skaistas pagasta ārste,
                1936/1937. Līvānu slimnīcas ārste,
                1937/1941. Aizkalna pagasta ārste,
                1941. IX 01. Viesītes pagasta slimnīcas ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-66. ;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BAŠKO Pēteris Pētera d., skolotājs.
                * 1901. I 24. Jasmuižas pag., M. Veronika, S. Marija dz. Plūksne, skolotāja.
                               +1969. III 07.
                1917. beidzis Sizraņas augstāko tautskolu,
                1918/1919. Meženieku pamatskolas skolotājs, Daugavpils apriņķī,
                1919/1920. Somersetas darba skolas skolotājs, Daugavpils apriņķī,
                1920/1923. Rušonas pamatskolas skolotājs,
                1923/1928. žurnalu “Rīts” un “Sējējs” redaktors,
                1923/1925. Izglītības ministrijas Pieminekļu valdē – ierēdnis,
                1925. beidzis Latvijas Universitātes pedagoģisko nodaļu,
                1925/1927. Krāslavas valsts pamatskolas pārzinis,
                1927. III 15. Jaunjelgavas apriņķa tautskolas inspektors,
                1930. IX 01. Jaunlatgales apriņķa I iecirkņa tautskolas inspektors,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XI 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas “Nopelnu Krustu”,
                1935. VII 31. Jēkabpils IV aizsargu pulka Štāba rotas saimniecības priekšnieks,
                1938. VIII 01. Jēkabpils apriņķa tautskolas inspektors,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 108.
                1939. IV 10. Jēkabpils IV aizsargu pulkakultūras nozares vadītājs,
                1940/1941. Tautas Saeimas deputāts,
                Skaistas pagasta Baložu māju īpašnieks,
                Apbedīts Raiņa kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-61, 1640-1-521-127.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „www.latgalesdati.lv”;
                               www.nekropole.lv

BAŠTIKS Eduards Jāna d., ārsts.
                * 1906. IV 20. Pērkones pag. + 1992. III 24. Rīgā
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1933. Liepājas kājnieku pulka sanitārais virsnieka vietnieks,
                1933/1944. Liepājas pilsētas slimnīcas ārsts asistents,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. V 14. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona Rptas (II) ārsts,
                1938/1941. Liepājas slimo kases ārsts,
                1938. iegūva ārsta specialista pakāpi iekšķīgās slimībā,
                1938. Liepājā, Dzintaru 36.
                1944. trimdā,
                1992. III 29. apbedīts Liepājā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-65, 1640-1-526-178.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BATKOVSKIS Hermanis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. X 06. Iecavā + 1964. XII 09. Štutgartē.
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1919/1921. Latvijas armijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. Vilces pagasta Ļutku māju īpašnieks,
                1934/1940. Vilces pagasta vecākais,
                1936. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 843,
                Vilces savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Vilces lopkopības pārraudzības biedrības „Rosība’ priekšnieks,
                Vilces pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Vilces pagasta padomes loceklis,
                Lauksaimniecības biedrības „Zeme” revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Vilces Mežmuižas piensaimnieku sabiedrības „Straume’ biedrs,
                Elejas krājaizdevu sabiedrības biedrs,
                Meliorācijas sabiedrības „Mežinieks” valdes loceklis,
                Zemgales I brūno lopu audzināšanas biedrības valdes loceklis,
                Brīvības pieminekļa  komitējas Vilces pagasta valdes loceklis,
                Jelgavas apriņķa lauku pašvaldību sadarbes valdes priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1303-2-74-30.

BAUCE Feliks Friča d., jurists.
                *1903. X 31. Liepājā; M. Līna dz. Sudmalis.
                Beidzis Liepājas vidusskolu,
                1922/1939. beidzis Latvijas Universitāti,
                1922/1939. Liepājas apgabaltiesas tiesa matu kandidāts,
                                Liepājas pilsētas juriskonsults,
                1944/1949. Vācijā,
                1949. ASV apdrošināšanas ierēdnis.
                Korporācijas „Philjronija” filistrs.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BAUCE Kārlis, policijas ierēdnis.
                * 1877. V 04. Gramzdes pag.
                Beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju,
                1903/ 1912. Liepājas policijas nodaļas uzraugs, iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1912/1917. Jelgavas kriminālpolicijas priekšnieks,
                1919/1928. Liepājas tiesu policijas priekšnieka palīgs, krimonālpolicijas priekšnieks
                               un prefekta palīgs,
                1928/1929. Rīgas prefektūras I iecirkņa priekšnieks,
                1928. XI 14. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 421,
                1929/1934. Rīgas pilsētas prefekta palīgs,
                1934. V 11. pensionēts,
                Apbalvots ar Lietuvas, Zviedrijas, Igaunijas ordeņiem.
                Avots:       „Latvijas Kareivis” # 82/1934.

BAUCE Margrieta, ārste.
                Sk. Volmārs Margrieta.

BAUERS Ādolfs Tālivaldis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1908. VII 06. + 1943. IV 20. Vjatlagā, Krievijā
                1930/1931. Cēsu kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IX 15. Cēsu X aizsargu pulka Rankas pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1938. Rankas aizsargu nodaļas kora diriģents IX Dziesmu svētkos,
                1941. VI 14. deportēts,
                Rankas pagasta padomes loceklis,
                Rankas pagasta Sproģu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Cēsu Vēstis” #12/1933., #8/1941.;
                                www.nekropole.lv

BAUERS Edgars Visvaldis Pētera d., tālbraucēju kapteinis.
                *1904. I 27. Rīgā + 1940. IX 09. Liepājā.
                1925. tvaikoņa „Gaida” 2. stūrmanis,
                1927. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1927. tvaikoņa „Kuldīga” 2. stūrmanis,
                1927. tvaikoņa „Kandava” 2. stūrmanis,
                1927/1932. tvaikoņa „Kandava” 1. stūrmanis,
                1929. ieguva tālbraucēja kapteiņa diplomu,
                1933/1937. tvaikoņa „Kandava” kapteinis,
                1937/1940. tvaikoņa „Skrunda” kapteinis.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BAUERS Ernests, agronoms.
                *1882. VII 21. Ramkas pag. + 1926. V 14. Rīgā.
                Beidzis Cēsu apriņķa skolu,
                1911. Beidzis Halles lauksaimniecības institūtu,
                1911. Latvijas lauksaimnieku centrālās biedrības darbinieks,
                1917/1918. „Latvijas lauksaimnieks” redaktors,
                1918/1920.Tautas padomes loceklis, Zemnieku savienība,
                1919. IX 08. Zemkopības ministrijas Zemes ierīcības departamenta direktord,
                1920/1922. Satversmes sapulces loceklis,
                1921/1923. „Mazsaimnieks” redaktors,
                1922. XI 07. /1926. Saeimas I un II deputāts, Jaunsaimnieku savienība,
                1923. I 27./1924.  XII 18. Zemkopības ministrs,
                1923. XI 30./ 1925. I 08. Centrālās zemes ierīcības komitejas priekšsēdētājs,
                1925. „Līdums” līdz dibinātājs,
                1926. V 18. Apbedīts Jaunpiebalgas kapos,
                Latvijas jaunsaimnieku savienības dibinātājs un Centrālās valdes priekšsēdētājs,
                Latvijas mazsaimnieku veicināšanas biedrības dibinātājs un bij.
                                valdes priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1307-3-19.
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu periodika 1768. – 1919.”, R. 1977.;
                                „Latviešu periodika 1920. – 1940.”, R. 1988.;
                                „Jaunākās Ziņas“ # 106/1926.;
                                „Mazsaimnieks’ #10/1926.

BAUERS Kārlis Dāvja d., tālbraucēju kapteinis.
                *1863. IV 20. Startu pag. + 1945. Rīgā.
                1890. beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1890/1892. burinieka „Austra” kapteinis,
                1893/1896. burinieka „Paulīne” kapteinis,
                1898/1900. burinieka „Reinholds” kapteinis,
                1900/1903. burinieka „Regulus” kapteinis,
                1905/1906. tvaikoņa „Ērika” 2. stūrmanis,
                1907/1910. tvaikoņa „Sigrid” 1. stūrmanis,
                1911. kuģniecības sabiedrības „P. Dannebergs” līdzīpašnieks un dibinātājs,
                1911/1915. tvaikoņa „Olīva” kapteinis,
                1921/1923. tvaikoņa „Velts” kapteinis,
                1923/1926. tvaikoņa „Biruta” kapteinis,
                1926/1927. tvaikoņa „Balva” kapteinis,
                1927/1939. tvaikoņa „Konsuls P. Dannebergs” kapteinis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs;
                                „Jūrnieks” # 6/1930.

BAUERS Pēteris Dāvja d., tālbraucēju kapteinis.
                *1860. III 14. Startu pag. + 1931. IX 07. Liepājā.
                1882. beidzis Mangaļu jūrskolu ar stūrmaņa grādu,
                1882/1883. burinieka „Rinnuschen” 1. stūrmanis,
                1884/1892. burinieka „Columbus” kapteinis,
                1884. beidzis Mangaļu jūrskolu ar tālbraucēja kapteiņa grādu,,
                1893/1895. burinieka „Reinhold” kapteinis,
                1895/1901. burinieka „Austrums” kapteinis,
                1902/1906. tvaikoņa „Graf Scuwalow” kapteinis,
                1907/1924. tvaikoņa „Turaida” kapteinis,
                1924. kuģniecības sabiedrības „Gaida” līdz dibinātājs,
                1924/1931. tvaikoņa „Kandava” kapteinis,
                1926. Latvijas Beļģijas līnijas līdz dibinātājs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 404.
                Latvijas kuģu īpašnieku savienības biedrs,
                Rīgas tālbraucēju kapteiņu biedrs,
                Latvijas jahtkluba biedrs.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs;
                                „Jūrnieks” # 4/1930.

BAUERS Vilhelms Ernests, tālbraucēju kapteinis.
                *1889. VII 15.
                1912. beidzis Ventspils jūrskolu,
                1926/1928. tvaikoņa „Alice” 1. stūrmanis,
                1928/1929. tvaikoņa „Līdums” 1. stūrmanis,   
                1929/1941. Rīgas loču dienestā,
                1933. ieguva tālbraucēju kapteiņa diplomu,
                1941. izceļojis uz Vāciju.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BAUĢIS Reinholds Pētera d., štābs kapitans
                * 1890. I 18.
                1915. Oranienbaumas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1915. IV 10. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1915. VII 26. ievainots,
                1915. X 12. Jātnieku spridzinātāju komandas priekšnieks,
                1916. IX 18. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. I 06.,
                1916. X 12. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. V 06.,
                1916. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1916. IX 27.,
                1918. atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224., 2550-1-160-37.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #122/1916.,
                                                #283/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #319/1916.,
                                                #86/1917., #370/1917.

BAUKE Augusts, ārsts.
                * 1896. III 23.
                1919/1920. Aviācijas parka seržants,
                1923. X 15. apbalvots ar Latvijas Republikas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. beidzis Latvijas Universitāti,
                1928. apbalvots ar Latvijas Republikas brīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medali,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1940. Tukuma aizsargu pulka I bataljona ārsts,
                1935. V 11. apbalvots ar Aizsargu „Nopelnu Krustu“,
                Tukuma Talsu apriņķa ārsts,
                Tukuma pilsētas revīzijas komisijas loceklis,
                Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma nodaļas revīzijas komisijas loceklis,
                Tukuma viesīgās biedrības runas vīrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BAUMANIS Alfrēds Jāņa d., kapteinis.
                * 1894. VIII 04. Jaunsaules pag.
                1916. V 22. Maskavas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1916. VIII 25. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. IX 25. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 01. rezerves 24. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. III 03. Panevežas 742. kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. V 27. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 29. A.F.P. pārvietots uz pulku,
                1917. VIII 20/22. kaujas pie Tīnužiem,
                1917. VIII 22. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. V 23.,
                1917. VIII 30. kaujas pie Peļņu mājam,
                1917. XI 02. arestētsnovietots pie Bauskas latviešu strēlnieku pulka,
                1917. XI 12. apbalvots: Sv. Stanislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XII 08. skaitīts prombūtne,
                1919. VI 22. Bauskas latviešu bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 21. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (VIII) vada komandieris,
                1920. III 14. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1920. I 03.,
                1920. XII 05. Rotas (V) komandieris,
                1920. XII 05. Rotas (VII) komandieris,
                1921. VII 23. atvaļināts,
                1939. XII 04 apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru # 611 ar šķēpiem.
                Avots:       LVVA 5601-1-446.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #148/1917.,
                                                # 235/1917., # 267/1917., # 324/1917., # 339/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #321/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks’, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1372.

BAUMANIS Alfrēds Konstantīns, praporščiks.
                * 1896. + 1917. I 17. kritis.
                1916. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 25. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 13. skaitīt Baumanis II,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 14. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. I 17. kritis,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru.
                1917. I 21. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       Ziemeļfrontes pavēle #573/1916.;
                                XII armijas pavēle #290/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavele 1917. I 14.,
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #231/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #9/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #19/1917.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 22/1917.

BAUMANIS Andrejs Ernesta d., virsleitnants.
                * 1886. III 31. Apriķu pag. + 1942. II 27. Vjatlagā, Krievijā
                 Beidzis Aizputes pilsētas skolu,
                1907. X 15. Nižegorodas kājnieku pulka karavīrs,
                1908. VIII 28. beidzis Instruktoru kaomandas kursu,
                1908. IX 16. Jefreitors,
                1908. XI 13. Vada komandieris,
                1909. I 19. Jaunākais apakšvirsnieks,
                1909. III 06. vecākais apakšvirsnieks,
                1910. XI 15. atvaļināts,
                1914. VII 19. Grobiānas apri’ņķa priekšnieka rīcībā,
                1915. VII 01. Rezerves 73. Bataljona instruktors,
                1915. VII 10. Dragoburskas 143. kājnieku pulka Rotas (VI) vada komandieris,
                1015/ VIII 01. Saslimis evakuēts,
                1915. VCIII 17. Luckas 165. kājnieku pulka izlūku vada komandieris,
                1915. IX 25. apbalvots sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #264137,
                1916. IX 29. vācu gūstā,
                1918. XI 28. atbrīvots,
                1919. I 21. Liepājas inženieru rotas vada komandieris,
                1919. II 22. Cēsu rotas ierindnieks,,
                1919. III 24. nodaļas komandieris,
                1919. IV 10. virsseržants,
                1919. III 21. Cēsu bataljona Rotas (I) nodaļas komandieris,
                1919. IV 16. Atsevišķā IV bataljona Rotas (I) virsseržants,
                1919. VIII 24. Ventspils kājnieku pulka Rotas (I) virsseržants,
                1919. XII 01. Rotas (IV) jaunāka virsnieka v.i.,
                1920. II 18. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1920. I 01.,
                1921. I 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #623,
                1921. IV 01. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1921. IX 02. beidzis Virsnieku kursus,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IV 28. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1924. I 01.,
                1926. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1695,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1932. IV 07. atvaļināts,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 01. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (III) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Militārais skolotājs Durbes, Vecpils un Rudbāržu pamatskolas,
                Vecpils pagasta Strēlnieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-197, 5601-1-445.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2321.;
                                „www.nekropole.lv”

BAUMANIS Andrejs Andreja d., praporščiks.
                * 1894.  + 1916. XII 23.
                1916. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. III 10. kaujas pie Ķekevas,
                1916. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 25.  beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 03. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu,
                1916. VIII 11. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 13. skaitīt Baumanis I,
                1916. X 03. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23/29. kaujas,
                1916. XII 23. kritis,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. annas orde’ma IV šķiru,
                Apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       Ziemeļfrontes pavēle #573/1916.;
                                XII armijas pavēles #806/1916., #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #230/1916.,
                                                #231/1916., #277/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles #249/1916., #322/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #431/1916., #44/1917.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 359/1916.

BAUMANIS Anna dz. Veinbergs, ārste.
                * 1902. VIII 12. Rīgā
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, Iekšķiru slimībās,
                1931/1936. Rīgas kara slimnīcas interā nodaļas ārste,
                1936/1940. Rīgas slimo kases ārste,
                1941. V 23. Rīgas IV pililklinikas ārste.
                1941. Stabu 90-1.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-64.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BAUMANIS Antons Teņa d., virsleitnants.
                * 1888. I 28. Ozolu pag.
                1915. VIII 10. mobilizēts,
                1915. IX 03. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona,
                1916. III 03. kaujas pie Ķekavas,
                1916. III 03. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu #1147919,
                1916. IV 16. apbalvots: Sv. Jura ordeņa III šķiras medaļu ,
                1916. VII 15. kaujas pie Olaines,
                1916. VII 15. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1916. VIII 15. kaujas pie Smārdes,
                1916. VIII 15. apbalvots: Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu,
                1916. XII 23. kaujas pie Ložmetēju kalna,
                1916. XII 23. apbalvots: Sv. Jura ordeņa II šķiras krustu,
                1917. I 21. kaujas,
                1917. I 21. apbalvots: Sv. Jura ordeņa I šķiras krustu,
                1917. V 29. apbalvots: Francijas misijas Bronzas I šķiras medaļu,
                1917. VIII 20. kaujas pie M. Juglas,
                1917. VIII 20. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VIII 20. vada komandieris,
                1918. II 28. atvaļināts,
                1918. III 14. Sarkanā arkijā,
                1918. VIII 05. Čehoslovaku armijā,
                1918. IX 01. Apvinotas Smoļnija rotā,
                1919. V 24. Ezeres komandantūras jaunākais virsnieks,
                1919. IX 05. Aizputes komandantūras virsnieks,
                1920. Bauskas kājnieku pulka virsnieks,
                1920. II 19. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1920. X 04. atvaļināts,
                (it kā apbalvots tikai ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu un
                                IV šķiras medaļu).
                Avots:       LVVA 5601-1-443.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4181.;
                                www.latviesustrelniekusaraksts.lv

BAUMANIS Auguste, būvinženiere.
                * 1902. XI 11.
                1926. XII 17. beigusi Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BAUMANIS Ernests Otto d., tālbraucēju kapteinis.
                *1876. I 01. Rīgā + 1937. XI 09. Rīgā.
                1901. beidzis Rīgas jūrskolu,
                1900. tvaikoņa ”Erika”” 3. un 2. stūrmanis,
                1902/1904. tvaikoņa ”Marj” 1. stūrmanis,
                1905/1906. tvaikoņa ”Graf Stoganoff” kapteiņa 1. Un 2. palīgs,
                1906. tvaikoņa ”Iwan Asbeleff”  kapteinis,
                1906. tvaikoņa ”Dania”  kapteinis,
                1907/1908. tvaikoņa „Christian Nebe” kapteiņa vecākais palīgs,
                1908. kuģniecības sabiedrības „A. Augsburgs” direktors rikotājs,
                1910/1916. Kuģu aģentūras „Tobias Morduhovič” darbu vadītājs,
                1921. Latvijā.
                1937. bij. Nacionālās Darba savienības transporta kooperatīva valdes loceklis.
                Apbedīts Meža kaps Rīgā.
                Avots:       A. Popes arhīvs;
                               „Jaunākās Ziņas” # 255/1937.

BAUMANIS Ernests Jēkaba d., jurists.
                *1903. VII 19. Rīgā; M. Katrīna dz. Jakbsons. + 1969. VIII 04. Rīgā.
                Beidzis Tukuma valsts vidusskolu,
                19924/1927. Latvijas Universitātē, tautsaimniecību,
                1927/1931. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1931/1942. Jelgavas apgabaltiesas miertiesnesis,
                1942/144. Jelgavas apgabaltiesas loceklis.
                Korporācijas „Lettonia” filistrs.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BAUMANIS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                *1891. II 14.
                1919/1920. Latgales artilērijas pulkā,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1921/1940. Nabes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa I pakāpes goda zīmi # 130ar šķēpiem.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-307.

BAUMANIS Georgijs Jēkaba d. sabiedrisks darbinieks.
                *1891. IV 29. Ilūkstes apriņķī + 1943. V 03. Noriļskā, Krievijā.
                1914/1916. Krievijas armijā,
                1918. Atsevišķā jātnieku nodaļa, Kavalērijas I divizionā,
                1919. Bruņotās flotiles kara transporta komandieris,
                1920/1921. Robežsargu divīzijas kapteinis,
                1921. XI 11. Apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķīru # 1033,
                1928. XI 18. Apbalvots ar Aizsargu „Nopelnu Krustu”,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. II 15. Tukuma aizsargu pulka II eskadrona komandieris,
                1940. Tukumu Talsu apriņķa policijas I eicirkņa priekšnieka palīgs,
                1940. IX 21. apcietināts.
                Namīpašnieks Harmonijas 8, Tukumā.
                Avots:       LVVA P1640-1-525.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1999.

BAUMANIS Helēna Eduarda m. dz. Gailītis, juriste.
                *1912. I 10. Limbažos; M. Emīlija dz. Rozītis.
                1930. beigusi Limbažu valsts ģimnāziju,
                1932/1942. beigusi Latvijas Universitāti,
                1932/1942. Valsts elektrotehniskajā fabrikā.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BAUMANIS Jānis Roberts, lauksaimnieks.
                *1894. III 27. Abavas pag.
                Beidzis Abavas amatu skolu,
                1915/1918. Latviešu strēlniekos,
                1938/1940. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Tumes pagasta „Lubu“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1690-1-955., 981.

BAUMANIS Jānis, ārsts virsleitnants.
                * 1900. I 08. Ozolu pag. + 1964. XI 28. New Yorkā, ASV. 
                1927/1933. Beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgu slimībās,
                1933/1935. Rīgas kara slimnīcas asistents,
                1935/1940. Rīgas kara slimnīcas ordinators,
                1935. IX 11. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1935. IX 11.,
                1935/1944. Rīgas pilsētas slimnīcas Klīniskās laboratorijas vadītājs,
                1937. XI 17. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1937. IX 11.,
                1938. Rēveles 57a-1.
                1941. II 04. atvaļināts,
                1941. Latvijas Universitātes asistents mikrobioloģijas katedrā.
                1950/1964. Blumbergas klīnikas laboratorijas vadītājs, ASV.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-63.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                „Latviešu ārstu un zobārstu akratraksts”, #84/1964.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1474.

BAUMANIS Jānis, mācītājs.
                * 1903. II 12. Ļaudonas pag.
                1925/1926. Cēsu kājnieku pulka karavīrs,
                1932. I 31. Ordinēts par Cēsu prāvesta iecirkņa vikāru,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XII 20. Rīgas V aizsargu pulka mācītājs,
                1932/1939. Krimuldas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1939. V 15. atbrīvots no Krimuldas draudzes mācītāja amata,
                1939. V 15. iecelts par Ādažu Garkalnes draudzes mācītāju,
                1939/1944. Ādažu Garkalnes ev. lut. draudzes mācītājs. 
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-446, 1640-1-522-27.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R. 1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Svētdienas Rīts” # 21/1939.;
                               „www.nekropole.lv”

BAUMANIS Jānis Voldemārs, sabiedrisks darbinieks,
                *1905. XI 28. Nogales pag.
                1926/1927. Artilērijas laboratorijas karavīrs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. II 10. Talsu aizsargu pulka Nogales nodaļas priekšnieks,
                Nogales pagasta Priednieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520.

BAUMANIS Jānis Alberts, priesteris.
                *1908. III 14. Sibīrijā.
                1929. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1930. I 26. iesvētīts par priesteri Limbažu draudzē,
                1931. t. p. amatā,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. III 14. Madonas IX aizsargu pulka rotas (I) mācītājs,
                1939. bij. Kārzdabas Dievmātes Piedzimšanas un Līders Kristus
                               Pretimņemšanas draudžu priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-16, 1640-1-524-28.;
                               ”Pareizticīgo latviešu kalendars”, R. 1939.

BAUMANIS Kārlis Arvīds, stūrmanis.
                *1910. XII 05. Pāvītes pag.
                1941. tvaikoņa „Fridrihs” 2. stūrmanis,
                1941. tvaikoņa „Gauja” 2. stūrmanis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BAUMANIS Mārtiņš Andreja d., kapteinis leitnants.
                * 1897. XII 21. Doles pag.
                1914. Beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1916. III 23. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. Zemgales latiešu strēlnieku bataljona jefreitors,
                1916. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu #586221,
                1916. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 19. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 04. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. I 04. sakitīt Baumanis I,
                1917. II 02. Maršrotas (93.) jaunākais virsnieks,
                1917. II 10. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. VII paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. VII apbalvots:  Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VIII Rotas (V) komandieris,
                1917. VIII 19/24. kaujas pie Skriptes,
                1917. VIII 20. kontuzēts palika ierindā,
                1917. VIII apbalvots:  Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiras ar šķēpiem un banti,
                1918. V dezertējis,
                1919. VIII 12. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieks,
                1919. VIII 16. Cēsu kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 31. vada komandieris,
                1920. V 25. Iekšlietu ministrijas rīcībā,
                1920. V 25. Pagaidu aizsargu nodaļu instruktors,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1935. IV 06. Robežsargu brigādes Atseviš’’as (III) rotas vada komandieris,
                1938. Atsevišķās (III) rotas vada komandieris,
                1938. XII 24. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #63 ar šķēpiem,
                1939. XI 11. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1934. V 20.,
                1940. Abrenes III bataljona virsnieks,
                1940. X 15. atvaļināt,
                1949. V 14. apcietināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-435.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #1133/1916.;
                                XII armijas pavēle #189/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #5/1917., #35/1917.,
                                                #42/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #54/1917., #332/1917.,
                                                #334/1917., #368/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture’, R., 1923.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                                „Latvijas Vēstnesis” #413/2000.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4471.;
                                www.latviesustrelniekusaraksts.lv

BAUMANIS Milda, ārste.
                * 1892. VII 31. Rīgā.  
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1927. Jaunauces pagasta ārste,
                1927/1929. Slokas pilsētas ārste,
                1929/1941. Džūkstes pagasta rajona ārste,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. III 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (II) ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-62, 1640-1-527-36.;
                               Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BAUMANIS Oļģerts Jāņa d., leitnants.
                * 1892. III 02. Rīgā.
                1916. III 19. Kājnieku 112. pulka karavīrs,
                1916. XI 01. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 23. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. III 25. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1918. II 10. atvaļināts,
                1920. I 06. Robežsargu II rajona Distances (I) priekšnieks,
                1920. I 24. Robežsargu III rajona Distances (II) priekšnieks,
                1920. XI 16. Latvijas strēlnieku pulka Rotas (II) komandiera v.p.i.,
                1921. X 09. atvaļināts.
                Avots:        LVVA 5601-1-434.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #205/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #112/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5813.

BAUMANIS Pēteris, tālbraucēju kapteinis.
                *1869. Liepupes pag. + 1934.
                1893. beidzis Ainažu jūrskolu,
                1896. burinieka „Wladimir” kapteinis,
                1900. burinieka „Polarus” kapteinis,
                1902/1903. burinieka „Gulbis” kapteinis,
                1904/1906. burinieka „Karl” kapteinis,
                1911/1918. burinieka „Kaupo” kapteinis,
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

BAUMANIS Vilhelmine Jēkaba m. dz. Remeika, namīpašniece.
                *1864. I 25. Dubultos
                1921/1940. Namīpašnieks Miera 12, Rīgā,
                1940. izceļoja uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 1615-4-1266.

BAUMANIS Vilis Eduarda d., jurists.
                *1898. VI 24. Piltenē; T. namīpašnieks.
                1919/1921. Latvijas armijā,
                Beidzis Rīgas valsts vidusskolu pieaugušajiem,
                1925/1926. Latvijas Universitātē, dabas zinātnes,
                1926/1933. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,         
                126/1933. Finansu ministrijas Nodokļu departamenta ierēdnis.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BAUMEISTERS Edgars, arhitekts.
                * 1906. IX 18. Rīgā.   
                1940. II 24. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BAUMGARTS Voldemārs, ārsts.
                * 1902.    
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdības palīdzībā,
                1938. Meža 4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BAUMHAMERS Artūrs Alberta d., podporučiks.
                * 1893. I 06. Rīgā [arī Baumgamer) + 1967. III 29. Rokvilā.
                Beidzis Rīgas Pētera I reālskolu,
                1914. Rezerves 53. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. IV 06. Daugavgrīvas cietokšņa Bataljona (II) karavīrs,
                1915. VIII 06. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1915. X 30. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XI 18. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais
                                virsnieka v.p.i.,
                1915. XI 18. piekomandēts Bauskas latviešu strēlnieku bataljona komplektēšanai,
                1915. XII 06. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. III 08. kauja pie Berzmentēs ievainots,
                1916. IV 28. ieradies no kara hospītaļa,
                1916. V 28./VI 28.  evakuēts uz Kara hospītaļi,
                1916. VII 03. kaujas pie Katrīnmuižās,
                1916. VII 04. smāgi ievainots, evakuēts,
                1916. VIII 01. apbalvots:  Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. I 16. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. XI 04.,
                1921. X 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 994,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2174,
                Apbalvots: Igaunijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                Apbalvots: Latvijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                Latvijas Sarkanā Krusta Ortopēdiskas darbnīcas pārzinis,
                1944. Vācijā,
                1950. ASV.
                Avots:       XII arm. pav. # 612/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēle #5/1915.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona  pavēles #72/1916.,
                                                #119/1916., #151/1916., #180/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #53/1917.;
                                „Latviešu strēlnieks”, R., 1916.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4537.

BAURIS Jānis, būvinženieris.
                * 1900. III 07. Mārsnēnu pag.
                1940. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BAVIĻSKIS Emanuēls, ārsts.
                * 1913.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Ciblas pag., Ludzas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BAZONS Vilis Heinriha d., jurists.
                *1908. X 11. Rundāles pag.; T. skolotājs, M. Marija. + 1978. X 10. Jelgavā.
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1926/1934. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1934/1945. Rīgas un Jelgavas apgabaltiesas viceprokurors,
                Kurzemes apgabaltiesas prokurors,
                1945. izsūtīts uz Krieviju.
                Korporācijas „Latvia” filistrs.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi –juristi”, R., 1999.

BEBRIS Arvīds Andreja d., adminītratīvais virsleitnants.
                * 1899. III 30. Cesvaines pag. + 1933. VI 26. Rīgā
                1917. IV 12. Beidzis Valmieras reālskolu,
                1919. VI 06. Biržu iecirkņa komandantūras karavīrs,
                1919. VIII 29. jaunākais rakstvedis,
                1919. IX 15. vecākais rakstvedis,
                1920. II 27. Biržu iecirkņa komandantūras darbveža v.p.i.,
                1920. V 15. izturējis pārbaudījumu uz Kara laika ierēdņa tiesībām,
                1920. VIII 01. paaugstinats kara laika ierēdņa pak’pē izd. 1920. VIII 01.
                1920. X 09. Ramkas iecirkņa komandantūras darbvedis,
                1920. X 09. Lubānas iecirkņa komandantūras jaunākais sevišķu
                                uzdevumu virsnieks,
                1920. X 21. Cēsu apriņķa komandantūras kasieris un gūstekņu
                                nometnes pārzinis,
                1920. XII 30. Cesvaines iecirkņa komandantūras jaunākais sevišķu
                                uzdevumu virsnieks,
                1921. IV 15. Kara skolas saimniecības darbvedis,
                1922.IV 08. apstiprināts VI šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1920. VIII 01.,
                1922. VI 15. paaugstināts V šķiras kara ierēdņi izd. 1922. II 01.,
                1923. X 23. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1926. VI 21. paaugstināts IV šķiras kara ierēdņi izd. 1926. II 01.,
                1928. XI 18. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1931. VI 11. beidzis: Administratīvo virsnieku kursus,
                1932. II 22. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu izd. 1923. II 01.,
                1932. IX 09. Daugavpils kājnieku pulka virs štātā,
                1933. I 27. piekomandēts Cēsu karavīru sanatorijam,
                1933. VI 25. miris Rīgas kara slimnīcā.
                Avots:       LVVA 3407-1-86-36.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1461.

BEBRIS Austra, ārste.
                * 1892. I 31. Palangā [precijusie Davidsons] + 1965. IV 05. Čikāgā, ASV
                1924. beigusi Latvijas Universitāti,
                1925/1932. Latvijas Universotātes Historoloģijas asistente pie
                               profesora G. Backmaņa,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. III 17. Valmieras VIII aizsargu pulka rotas (XII) ārste
                1938. Naukšēnu pagasta rajona ārste,
                Avots:       LVVA 1640-1-523-292.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BEBRIS Elza, sabiedriskā darbiniece.
                * 1903. VI 28. Pēterupē
                Beigusi Pēterupes draudzes skolu,
                1925. beigusi Rīgas Draudziņas ģimnāziju,
                1925/1928. Latvijas bērnu palīdzības savienības biroja darbiniece,
                1928/1940. biroja vadītāja,
                1935. XI 17. apbalvota: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3922.
                Avots: LVVA 1303-2-60-15.

BEBRIS Jānis, skolotājs.
                * 1902. I 08. Rubenes pag.
                1925. Dobeles kājnieku pulka karavīrs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. III 31. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Līksnas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Līksnas pamatskolas pārzinis,
                Līksnas pagasta Vērotāju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-14.

BEBRIS Pēteris Jēkaba d., skolotājs.
                * 1879. VII 14. Lazdonas pag.; M. Ieva dz. Leitis, S. Ksenija dz. Zvaigzne
                               + 1955. VII 08.
                1895. beidzis Lazdonas pareizticīgo draudzes skolu,
                1899. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1899/1904. Mālupes pag. „Jaunā“ skola skolotājs,
                1904/1906.Talsu pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1906/1907. emigrācijā,
                1907/1914. Bikavas pirmmācības skolas skolotājs,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1918/1919. Bikavas pirmmācības skolas skolotājs,
                1919/1920. Apgādības ministrijas  ierēdnis,
                1920/1927. Sakstagala pamatskolas skolotājs,
                1927/1940. Viļēnu pagasta Rēkavas pamatskolas pārzinis,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1992,
                1939. IV 22. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 969,
                1940. Gaigalavas pagasta Īdeņas pamatskolas pārzinis.
                Apbedīts Madonas pilsētas kapos.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-32.;
                                 „Baltijas skolotāju seminārs“, R. 1940.;
                               Rūtas Kirikovas arhīvs.

BEBRIS Raimonds Jura d., pulkvedis.
                * 1891. III 17. Palangā; S. Minna dz. Egle  + 1940. VI 13. Rīgā.
                1914. VIII 04. Rezerves 50. kājnieku bataljona karavīrs,
                1914. VIII 15. Kauņas 283. kājnieku zemessardzes zemessargs,
                1914. XI 19. jefreitors,
                1914. XI 30. Smolenskas 183. kājnieku zemessardzes zemessargs,
                1914. XII 05. Rezerves 174. kājnieku bataljona jefreitors,
                1914. XII 23. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #500008,
                1915. I 16. Ķijevas II praporščiku skolas junkurs,
                1915. V 11. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. V 13. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. V 15. Rezerves 37. kājnieku bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1915. VII 01. Mariupoles 247. kājnieku pulka Ložmetēju komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1915. IX 03. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. X 07. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. I 11. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Ložmetēju
                                komandas priekšnieks,
                1916. II 12. kaujas pie Babītes,
                1916. IX 30. paaugstināts podporučiks  pakāpē izd. no 1916. III 20.,
                1916. X 12. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. VII 20.,
                1916. X 21. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XI 08. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķ. aršķēpiem un banti,
                1916. XII 23. kaujas pie Mangaļiem,
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. II 11.,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. IV 01. kaujas pie Ķekavas,
                1917. VII 22. ieskaitīts pulka rezervē, pie mācības komandas,
                1917. V 03.-VI 16. ārstejas Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretē,
                1917. VIII 25. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves pulkam,
                1917. VIII 26. Grānatmetāju mācības komandas priekšnieks,
                1918. I 13. evakuets slimības dēļ un atvaļināts,
                1918. XI 28. Valmieras kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1919. II 02. Kara atašejis Igauņu armijā,
                1919. III 01. Valmieras kājnieku pulka Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1919. IV 08. pārdēvēts par kapitānu,
                1919. IV 30. Cēsu komandants,
                1919. V 07. Rezerves bataljona Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1919. VI 06. Rīgas apriņķa komendants,
                1919. VI 26. Jelgavas (Siguldas) kājnieku pulka Ložmetēju rotas komandieris,
                1919. VII 12. Bataljona (III) komandieris,
                1921. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1918. XI 19.,
                1919. IX 25. Rīgas kara skolas Rotas (I) komandieris,
                1920. X 13. Armijas Mācības iestāžu priekšnieka sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. XII 07. Siguldas kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1921. III 15. Rotas (I) komandieris,
                1921. Saimniecības priekšnieks,
                1921. I 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #493,
                1922. II 10. Bataljona (II) komandieris,
                1923. II 07. beidzis: Vecāko virsnieku kursus,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1925. V 31. Kara Ministrijas sekretariāta Padomes sekretārs,
                1926. VIII 28. Aizžogotāju traleru diviziona saimniecības priekšnieks,
                1927. IX 21. Bauskas kājnieku pulka Rotas (IV) komandieris,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 18. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #538,
                1930. IX 05. Aizputes kājnieku pulka Bataljona (II) komandieris,
                1931. IV 27. Dobeles kājnieku pulka Bataljona (I)komandieris,
                1931. IX 09. beidzis: Bataljona komandieru kursus,
                1935. IV 01. apbalvots: Polijas Polonia Restituta IV šķiru,
                1935. VII 04. Jelgavas kājnieku pulka Bataljona (II) komandieris,
                1935. XI 27. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1936. V 08. Valsts Prezidenta pils komendants,
                1938. V 12. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1938. V 12.,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru # 2 ar šķēpiem,
                1940. VI 15. apbaedīts Brāļu kapos Rīgā,
                Apbalvots: Latvijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                Apbalvots: Brīvības pieminekļa Goda zīmi,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224.;
                                LVVA 5601-1-490., 5601-2-136.;
                                XII armijas pavēle #290/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes pavēles #137/1917.,
                                                #150/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #260/1917., #278/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #12/1916., #308/1916.,
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #319/1916., #86/1917.,
                                                #205/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lačplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #106.

BEBRIŠS Pēteris Jāņa d., štābs kapitans.
                * 1892. I 21. Skaistas pag. [Ivanad.]; S. Karlīna dz. Lapiņš + 1981. III
                1914. VII 22. Novgorodas 316. kājnieku družīnas brīvprātīgais,
                1914. X 09. jefreitors,
                1914. XII 06. jaunākais apakšvirsnieks,
                1914. XII 06. Zaurjad praporščiku skolu pie 7. kājnieku družinas brigādes junkurs,
                1914. XII 10. apbalvots: Sudraba medaļu Par Uzcitību Staņislava ordeņa lentē,
                1915. II 06. beidzis paaugstināts zaurjadpodpraporščiks pakāpē,
                1915. II 11. Novgorodas 316. kājnieku družīnas Rotas (I) vada komandieris,
                1915. II 18. Petrogradas 312. kājnieku družīnas,
                1915. III 13. paaugstināts zaurjadpraporščiks pakāpē,
                1915. V 15. izturējis: ekzamenu uz praporščiks pakāpi pie Pēterhofas
                                praporščiku skolas,
                1915. VI 02. Novo Ladogas kājnieku pulka Rotas (IX) vada komandieris,
                1915. VI 06. Mācības komandas vada komandieris,
                1915. VII 02. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 06. Rotas (IV) komandieris,
                1916. I 01. ievainots pie Mangaļiem,
                1916. II 22. ievainots pie Mangaļiem,
                1916. IV 27. ievainots pie Babītes,
                1916. V 01. Bataljona (I) komandiera v.p.i.,
                1916. VI 06. kontuzēts,
                1916. VI apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. VIII 16. rezerves 172. kājnieku pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1916. XI paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. II 06.,
                1916. XII 12.Novo Ladogas 436. 1916. XII 19. Rotas (XIII) komandieris,
                1917. I 10. Poņevežas 742. kājnieku pulka Rotas (VII) komandieris,
                1917. II 11. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. III 04. A.F.P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. II 22.,
                1917. VI 05. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 20. Rotas (I) komandieris,
                1917. VIII 21. kontuzēts pie Bājaru krogā, palika ierindā,
                1917. VIII 19/24. kaujas,
                1917. IX 05. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpeiem un banti.
                1917. XI 12. apbalvots: Sv. Jura ordeņa krustu IV šķ. # 984401.,
                1917. IX 06. kontuzēts pie Mālpils,
                1917. IX 06. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. XII 06.,
                1917. IX 14. stādīts: apbalvošanai Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru
                                ar šķēpiem un banti,
                1917. X 03. bataljona (I) komandieris,
                1917. X 17. stādīts: apbalvošanai Sv. Jura ordeņa zobenam,
                1917. XII 10. evakuēts slimības dēļ uz Petrogradu,
                1918. IX 17. atvaļināts,
                1919. I 19. Padomju Latvijas armijas Kara satiksmes nodaļas priekšnieks,
                1919. IV 08. atvaļināts,
                1921. IX 28. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1921. IX 28. Rotas (III) vada komandieris,
                1922. II 23. Rotas (I) komandieris,
                1924. IX 09. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1694,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1932. IV 29. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. V 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3662,
                1936. I 13. Aizputes kājnieku pulka Rotas (I) komandieris,
                1939. VII 26. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru # 234 ar š’’epiem,
                1939. XI 05. Robežsargu brigādes Kraslavas V bataljona Rotas (II) komandieris,
                1940. VIII 08. atvaļināts, dzīvo Skaistas pag. Bebrišos.
                Avots:       LVVA 5601-1-492.;
                                XII armijas pavēle #151/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #194/1917., #237/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #96/1917., #176/1917.,
                                                #185/1917., #204/1917., #254/1917., #321/1917.,
                                                #325/1917., #332/1917., #369/1917.;
                                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                                V. Eichenbauma arhīvs #1480.

BEBRUPS Verners, farmācijas maģistrs.
                * 1903. IV 27. Rīgā. [agr. Uldriķis Herberts]
                1937. V 22. beidzis Latvijas universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. X 25. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmāceiti Latvijā“.

BEČS Aloizs, skolotājs.
                * 1910. V 05. Vidsmuižas pag. + 1943. VIII 07. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Daugavpils skolotāju institūtu,
                1935/1936. Aizputes kājnieku pulka kaprālis,
                1936/1941. Asūnes pamatskolas pārzinis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VII 05. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Asūnes pagasta
                               aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1939. X 01. Asūnes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts, .         
                Avots:       LVVA 1640-1-528-35.;
                                LVA 1987-1-14606.;
                               „Nekropole’

BEDEICIS Agnese dz. Sankina, ārste.
                * 1890. I 02. Krievijā.
                1913. beigusi Harkovas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1914/1915. Bogoduhovas apriņķa ārste, Harkovas guberņā,
                1915/1917. Rietumu frontē,
                1917/1919. ārste Rumanijā,
                1919/1921. ārste Benderos,
                1921/1934. ārste Rīgā,
                1934/1937. Rēzeknes apriņķa rajona ārste,
                1937/1939. Daugavpils apriņķa Kalupes rajona ārste,
                1939/1944. Rundānu rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-83.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BĒDEĻIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. IX 09. Vecgulbenes pag.
                1915/1918. Latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. XII 23. Madonas IX aizsargu pulka Vecgulbenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Vecgulbenes pagasta padomes loceklis,
                Gulbenes Ozolkalna lopkopības pārraudzības biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Vecgulbenes pagasta Upīšu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-34.

BEDRŽICKIS Miķelis, ārsts.
                * 1874. X 13.
                1899. beidzis Maskavas Universitāti,
                1904/1905. Neveles apriņķa Polibinas lauku ārsts,
                1905/1934. Ludzas apriņķa slimnīcas vadītajs,
                1934/1935. Ludzas apriņķa slimnīcas asistents,
                1935/1936. Ciblas rajona ārsts,
                1937/1941. Pildas rajona ārsts,
                1941/1944. Zvirgzdienas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-84.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BEIERMANIS Vilhelms, būvinženieris.
                * 1891. IX 28.
                1927. XII 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BEIMUTS Gustavs Kārļa d., kapteinis
                * 1898. X 28. Šķaunes pag.; M. Bertadz. Kopfšteins, S. Klaudija dz. Glazovs
                1913. beidzis Subātas draudzes skolu,
                1913/1917. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1917. X 25. Beidzis Kazaņas kara skolu,
                1917/1918. Kazaņas kara skolas kursa virsnieka vietnieks,
                1918/1919. Simbirskas guberņas Alatires skolas skolotājs,
                1919/1922. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1921/1923. beidzis kara juridiskus kursus,
                1923/1925. Kara tiesas Kara tiesu amatu kandidāts,
                1923. VI 20. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. V 25.
                1925/1930. Latgales apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1930/1935. Latgales apgabaltiesas loceklis,
                1933. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Sakaru bataljona komandieris,
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930/1935. Latgales apgabaltiesas loceklis,
                1933. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Sakaru bataljona komandieris,
                1935/1940. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1936. XI 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štāba bataljona Rotas (II) komandieris,
                1938. VI 10. Štāba bataljona saimniecības priekšnieks,
                1939. VII 10. Pulka tieslietu pārzinis,
                1940. IX 26. apcietināts,
                Apbalvots ar Latvijas aizsardzības biedrības bronzas medalu,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Korporācijas Fraternitas Lettica filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-31.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

BEINERTS Jānis, mežzinis.
                * 1892. VII 23. Vecsaules pag.
                1912. beidzis Pakules mežniecības Černigovas guberņā meža skolu,
                1914. VII 27. Černigovas 441. družīnas karavīrs,
                1915. VIII 15. Žitomiras praporščiku skolas junkurs,
                1915. XII 18. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 18. Volinijas 646. družinas virsnieks,
                1916. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. I 25. apbalvots:  Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VI 19. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VIII 01. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VIII 25. Inženieru 7. družīnas virsnieks, podporučiks,
                1920. Krustpils virsmežniecības Blomes mežniecības II šķiras iecirkņa mežzinis,
                1923. IV 24. Vircavas virsmežniecības II šķiras iecirkņa mežzinis,
                1930. Cēsu virsmežniecības Cēsu mežniecības II šķiras iecirkņa mežzinis,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. I 28. Cēsu X aizsargu pulka Riteņbraucēju rotas komandieris,
                1937. II šķiras iecirkņa mežzinis paaugstināts par I šķiras iecirkņa mežzini,
                1939. Latvijas mežu darbinieku krājaizdevu sabiedrības dibinātājs un
                                padomes loceklis,
                1941. Cēsu virsmežniecības virsmežziņa v.i.,
                Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrības Cēsu nodaļas priekšnieka biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Meža Dzīve” #142/1937., #2/1938.; #5/1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” #82/1923.;
                                „Jaunākās Ziņas” #29/1938.;
                                „Policijas Vēstnesis” #12/1926.;
                                „Cēsu Vēstis” #8/1941.

BEITANS Jānis, būvinženieris.
                * 1882. II 23.
                1928. III 30. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BEITANS Jānis, būvinženieris.
                * 1882. II 23.
                1928. III 30. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BEIZIKS Roberts Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. XII 18. Lubānas pag.; M. Ilze. + 1942. V 10. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Rīgas Valsts tehnikumu,
                1927/1937. Ventspils elektrostacijas pārzinis palīgs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 01. Ventspils II aizsargu pulka Štāba rotas komandieris,
                1935/1940. Ventspils strādnieku arodbiedrības priekšnieks,
                1937/1940. Latvijas Darba kameras arodbiedrības sekcijas priekšnieka biedrs,
                1937/1940. Ventspils elektrostacijas pārzinis,
                1938/1940. Latvijas Darba Kameras priekšsēdētāja vietnieks,
                1938. V 01. Bataljona (I) adjutants,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #569,
                1939. VII 19. Sabiedrības Štauvēšanas un transporta darbu paju s-ba Venstra
                                dibinātājs,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Dzirnavu 16, Ventspilī,
                Valsts franču literatūras cienītāju biedrības priekšnieka biedrs,
                Sēmes pagasta Laukgaļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-176.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Latvijas pilsoņu mortiroloģijs Vjatlagā”, R., 2006.;
                                „Jaunākās Ziņas” #160/1937.;
                                „Ventas Balss” #107/1937.;
                                „Ekonomists” #19/1939.

BEKERS Georgs Fridriha d., mācītājs.
                * 1902. V 09. Dubultos
                1921/1927. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1928. I 22. ordinēts,
                1928. Valkas apriņķa prāvesta iecirkņa vikārs,
                1928/1941. Tirzas draudzes mācītājs,
                1940. IV 23. atbrīvots no Tirzas V. lut. draudzes mācītāja amatā,
                1940. IV 23. iecelts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1940. IV 23. atļauts arī turpmāk palikt Tirzas draudzes mācītāja amatā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-21.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“;
                               „Svētdienas Rīts“ # 13/1940., # 18/1940.

BEKERS Roberts, amatnieks.
                * 1874. V 23. Ķemeros [Beķeris]
                Beidzis Rīgas amatnieku skolu,
                1891/1894. Mācijies galdnieka amatu,
                1894. izturējis galdnieka amata zeļļa parbaudi,
                1899. ieguvis galdnieka amata meistara tiesības Sv. Jāņa Ģildē,
                1912/1939. Sava uzņēmuma īpašnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 118.
                Rīgas galdnieku sabiedrības „Asociacija“ priekšnieks.
                Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-316.;
                „Amatnieks” # 20/1939.

BEKERS Teodors, mācītājs.
                * 1864. IV 18.; S. Aleksandra dz. Černejs. + 1945.
                1882/1886. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1887/1889. Liepājas Nikolaja ģimnāzijas skolotājs,
                1889. V 28.  ordinēts,
                1889/1920. Saldus draudzes mācītājs,
                1905/1919. Kurzemes konsistorijas garīgāis assesors,
                1919. Kurzemes viceģenerālsuperintendants,
                1919/1920. Kuldīgas iecirkņa prāvests,
                1920. Kurzemes vācu draudžu konsistorijas viceprezidents,
                1921/1939. Jelgavas Sv. Trīsvienības vācu draudzes mācītājs.
                1922/1939. Zemgales vācu draudžu prāvests.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-47.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.

BEĶERS Voldemārs Pētera d., kapitāns.
                * 1881. VIII 23. Ļaudonas Odzienas [Mētrienas] pag. [arī Bekker];
                                S. Herta dz. Miķelsons + 1941. VI 22. Rīgā
                Beidxzis Rīgas Nikolaja ģimnāziju,
                1911. IX 10. Malojaroslavļas 116. kājnieku pulka karavīrs,
                1912. V 05. jefreitors,
                1912. VI 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1912. XI 10. nolika ekzamenu uz praporščika pakāpi,
                1914. beidzis Maskavas Universitāti,
                1914. I 15. zvērināts advokāta J. Reinfelda palīgs,
                1914. V 01. Malojaroslavļas 116. kājnieku pulka virsnieks,
                1914. VII 20. Eipatorijas 257. kājnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1915. V 20. pulka adjutants,
                1914. VIII 09. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1914. VIII 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1914. XI 25. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1915. III 09. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru,
                1916. VI 16. ieroču pārzinis,
                1916. VIII 25. adjutanta v.p.i.,
                1916. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. II 10.,
                1916. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. X 25.,
                1917. VI 20. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 16. piekomandēts pulka štābām,
                1917. VIII 10. salimis, evakuēts,
                1918. II atvaļināts,
                1918. XI 18. Latvijas pagaidu valdības Apsardzes rotas dibinātājs,
                1919. Latvijas karavīru Nacionālās savienības prezidija loceklis,
                1919. II/VII Latvijas kara tiesas loceklis,
                1919. C/VII Atsevišķās I brigādes štāba sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. VII/VIII Armijas virspavēlnieka štāba tieslietu pārzinis,
                1919. X Latvijas armijas Operatīvās daļas Iekšējās izlūkošanas nodaļas
                                priekšnieks,
                1919. XII paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1920. atvaļināts,
                1920. XII 16. zvērināta advokāta A. Zēberga palīgs,
                1925. I 07. Rīgas apgabaltiesas rajona zvērināts advokāts,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1146,
                1941. II 11. apcietināts,
                1941. VI 22. nošauts Rīgas Centrālcietumā,
                Zvērinātu advokātu un viņu palīgu savstarpējās palīdzības biedrības
                                priekšsēdētājs,
                Ugunsapbedīšanas  biedrības valdes loceklis,
                Latvijas tranzīts līdzdibinātājs un adītājs,
                Latvijas linu centrāles līdzdibinātājs un adītājs,
                A/S Būve līdzdibinātājs un adītājs,
                Dzīvoja: Dzirnavu 63., Namīpašnieks: Altonovas 1, Gr.49/141.
                Avots:       LVVA 3601-1-428-93., 5601-1-530.; LSRP pav. # 216/1917.
                                LVA 824-1-68-P1-53.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #216/1917.;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1928.;
                                „Latvijas advokatūra”, R., 2007.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5691.

BEKERS Zara, ārste.
                * 1889.
                1914. beigusi Harkovas Universitāti, acu slimībās,
                1938. Marijas 15.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BEKERS Zigurds, arhitekts.
                * 1901. III 16.
                1931. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BEĶIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                *1847. III 22.
                1870. Vietalvas dziedatāju un Vietalvas labdarības biedrību dibinātajs,
                1885/1896. Bij. Vietalvas labdarības biedrības priekšnieks,
                1893/1918. Vietalvas Odzienas krājaizdevu sabiedrības dibinātājs un
                               priekšsēdētājs,
                Odzienas un apkārtnes savstarpējās ugunsapdrošināšanas biedrības dibinātājs.
                1937. XI 15. apbalvots ar Trijuzvaigžņu ordeņa V šķīru # 4402..
                Avots:       LVVA 1632-2-358-91.

BEKLEŠOVS Boriss, sabiedrisks darbinieks.
                * 1894. IX 06. Kacenu pag.
                Beidzis Mihaila artilērijas kara skolu,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IV 25. Abrenes XIX aizsargu pulka Bataljona (I) adjutants,
                1938. I 12. Gauru pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. V 01. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                Gauru pagasta vecākais,
                Upmales pagasta Trumuļevas muižas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-282.

BEKMANIS Edgars Teodora d., virsleitnants.
                * 1889. VII 01. Aizputē + 1927. IX 10. Rīgā
                1915. XI 02. Rezerves 63. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1915. XII 22. Viļņas kara skolas junkurs,
                1916. VII 07. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 31. beidzis: praporščiku papildu kursus,
                1916. VIII 02. Rezerves 27. kājnieku bataljona virsnieks,
                1916. VIII 18. Ulanu Voznesenskas 8. pulka Eskadrona (II) virsnieks,
                1916. IX 23. ievainots pie Ļubļinas, evakuēts,
                1917. I 22. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. I 01.,
                1917. I 25. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Satiksmes komandas priekšnieks,
                1917. IX 03/16. vācu gūstā,
                1917. IX 20/1918. I 03. Policijas dienestā,
                1918. III 23. Latviešu I artilērijas diviziona Izlūku komandas priekšnieks,
                1919. V 23. dezertējis,
                1919. V 29/XI 10. Policijs IX iecirkņa uzraugs,
                1919. XI 13. Armijas artilērijas rezerves Baterijas (VI)  virsnieks,
                1919. XII 15. Baterija (VI) pārdēvēta par Artilērijas (II) diviziona Baterija (I),
                1920. I 08. Kurzemes artilērijas pulka Diviziona (II) Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1920. VIII 20. Diviziona (II) Baterija (I) pārdēvēta par Bateriju (IV),
                1921. VI 14. atvaļināts.
                Avots:      LVVA 3318-2-8-107, 5601-1-516.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5873.

BEKMANIS Jānis Valdis Jēkaba d., pulkvedis leitnants.
                * 1893. III 15. Irlavas pag.; S. Emīlija dz. Janzems + 1943. IV 12. Novosibirskā.
                1915. IX 08. Kājnieku 178. pulka karavīrs,
                1916. IV 06. beidzis Mācības komandu,
                1916. V 30. jefreitors,
                1916. VI 22. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) nodaļas komandieris,
                1916. VIII 03. Brīvprātīgo komandas instruktors,
                1916. XII 23. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. IV 10. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. V 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. V 23. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19/21. kaujas, pie Siguldas,
                1917. VIII 27. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. X 01. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. XI 22. pārskaitīts Daugavpils kara apriņķa rezervē (BekmanisII),
                1919. IV 01. Cēsu II bataljona Ložmetēju rotas virsnieks,
                1919. VI Atsevišķā IV bataljona Rotas (III) vada komandieris,
                1919. VIII 28. Ventspils kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1920. III 09. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. VIII 12.,
                1920. XII 17. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #438,
                1922. III 23. beidzis: Sakaru virsnieku kursus,
                1924. I 03. Rotas (IV) komandiera v.p.i.,
                1925. X 14. Sakaru komandas priekšnieks,
                1926. IX 29. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1927. XI 05. Rotas (IV) komandiera v.p.i.,
                1928. III 12. Liepājas kājnieku pulka Sakaru komandas priekšnieks,
                1928. VII 03. paaugstināts kapteinis pak;āpē izd. 1922. IV 02.,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1713,
                1933. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1933. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1937. beidzis: Bataljonu komandieru kursus,
                1938. I 01. piekomandēts Iekšlietu ministrijas Aizsargu organizācijai,
                1938. I 06. Liepājas XV aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #77 ar šķēpiem,
                1939. Dobeles kājnieku pulka virsnieks,
                1939. X 14. piekomandēts Iekšlietu ministrijas Aizsargu organizācijai,
                1939. X paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1939. X
                1939. XI 01. Aizputes VI un Liepājas XV aizsargu pulku komandieris,
                1939/1940. Aizputes VI un Liepājas apriņķa priekšnieks,
                1940. VII 17. Liepājas kājnieku pulka bataljona komandieris,
                1940. X 18. atvaļināts,
                Apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207., 2550-1-175-384.;
                                LVVA 5601-1-517.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #160/1917., #258/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #299/1917.,
                                                #316/1917., #404/1917.
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1928.;
                                „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā, 1936.; 
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.
                                „Policija” #11/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1455.

BEKMANIS Rahels dz. Hercfelds, ārste.
                * 1888.
                1915. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1938. Ģertrūdes 14.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BEKMANIS Voldemārs Pētera d., štābs kapitans.
                * 1891. VI 24. Vandes pag., Kuldīgas apr.
                1915. X 10. Rezerves 2. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. XII 12. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 12.  01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. III 19. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. VII 07. kontuzēts, evakuēts,
                1916. VII 21. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. X 01. Mācības komandas priekšnieks,
                1916. X 02. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. VII 19.,
                1917. III 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. XI 19.,
                1917. IV 18. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1917. IV 21. Mācības komandas priekšnieka v.p.i.,
                1917. VII 01. Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1917. VIII 17. A. F. P. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. V 19.,
                1917. IX 08. Ložmetēju komandas ‘Kolts” jaunākais virsnieks,
                1917. X 21/25. piekomandēts latviešu strēlnieku I brigādes intendantūrai,           
                1917. XII 19. Korņilava brīvprātīgo armijas Virsnieku bataljona Rotas (II) ekonoms,
                1918. I Virsnieku rotas feldfēbelis,
                1918. II 02. saslimis, evakuēts,
                1918. VII 20. Kubaņas 5. plastunu bataljona Rotas (II) pavēlnieks,
                1919. I Kubaņas 5. plastunu bataljona komandiera v.p.i.,
                1919. VIII 27. salimis, evakuēts,
                1920. III 05. Deņikinas armijas Virsnieku nometnes virsnieks,
                1920. VIII 25. Latvijas I strēlnieku bataljona virsnieku pussimta pavēlnieks,
                1920. IX 05. Simta (IV) kvarta pavēlnieks,
                1920. X 08. Simta (IV) pavēlnieks,
                1920. X 20. Simta (I) vada komandieris,
                1920. X 28. Latvijas I strēlnieku bataljons pārformēts par Latvijas strēlnieku pulku,
                1920. XI 07. Simta (IV) vada komandieris,
                1920. XII 03. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1921. I 07.,
                1921. IX 03. Robežsargu III pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1921. X 01. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1921. X 26/Xi 09. Bataljona (I) komandiera v.p.i.,
                1922. II 01. Robežsargu II pulka Instruktoru rotas komandieris,
                1922. IV 10. Valmieras kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1923. VII 25. vada komandieris,
                1923. X 01 atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 5601-1-521.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #193/1916.;
                                XII armijas pavēle #397/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #84/1916.,
                                                #207/1916,#208/1916., #221/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #120/1917.,
                                                #133/1917.,#283/1917., #290/1917., #338/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5801.

BELDAVS Jānis, tālbraucēju kapteinis.
                *1876. XII 6. Tulicas pag. + 1935. XII 13. Rīgā.
                Grauda rēderejas „Evergunnar” un „Everanna” kapteinis.
                Tālbraucēju kapteiņu biedrības valdes loceklis.
                Dz. Kapseļu 1.
                Apbedīts Baltas baznīcas kapsētā.
                Avots:       „Jūrnieks” # 1/1936.

BELDAVS Jāzeps Teodors Kārļa d., ārsts.
                *1914. I 20. Vecauces pag.; T. Dr. theol.
                1940. X 05. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1943. Cēsu pilsētas slimnīcā,
                1943/1944. Līvānu pilsētas slimnīcā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-87.

BELDAVS Kārlis, Dr. theol. hon. c.
                * 1868. X 14. Rozelu muižā; S. Marija dz. Bekmanis. + 1936. II 01. 
                Beidzis Rīgas guberņas ģimnāziju,
                1888/1892. beidzis Tērbatas Universitāti, kand. theol.,
                1895. IX 22. ordinets,
                1895/1901. Valmieras prāvesta iecirkņa vikārs,
                1995/1897. Apukalna draudzes vikārs,
                1897/1901. skolotājs,
                1901/1907. Rīgas Jēzus draudzes mācītāja adjunkts,
                1907/1915. Lielauces draudzes mācītājs,
                1915/1917. bēgļu macītājs Maskavā,
                1917/1935. Valmieras Valmiermuižas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1930/1934. Saeimas deputāts,
                1934. Latvijas Izglītības ministrs,
                1935. X 15. atbrīvots no Valmieras Valmiermuižas draudzes mācītāja amatā,
                Bij. docents Teoloģijas institūtā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-21.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.,
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.
                               „Svētdienas Rīts“ # 38/1935., # 43/1935., # 7/1936.

BEĻENKAJA Hana dz. Jakubsons, ārste.
                Sk. Jakubsons Hana.

BĒLIJS Tihons, ārsts.
                * 1911. VI 22. Rīgā
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1938. Krimuldas sanatorijā,
                1938/1944. Rīgas pilsētas II slimnīcas Rentģena kabinetā,
                1940. Rīgas IX poliklinikas vadītājs,
                1940. Asins pārliešanas stacijas un Rentģena kabineta vadītajs,
                1943. Katoļu 25-1a.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-86.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BEĻINKO Paša, ārsts.
                * 1909.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Vēja 6.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

BELOVS Konstantīns, veterinārārsts.
                * 1892. VII 27. Valmierā
                1914/1918. Armijas 28. Korpus telegrāfa ierēdnis,
                1915. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1916. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IX 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Eskadrona (IV) veterinārārsts,
                Elejas rajona veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-48.

BĒMS Kārlis Mārča d., kapteinis.
                * 1893. XI 13. Augstrozes pag.
                1916. VI 05. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                917. Rīgas latviešu strēlnieku pulka jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. V 10. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 22. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 29. atvaļināts kā skolotājs,
                1919. III 28. Latvijas Padomju pulka vada komandieris,
                1919. V 01/25. Latvijas Padomju rezerves pulka rakstvedis,
                1919. VI 18. Rīgas kājnieku pulka Rotas (IV) ložmetēju vada komandieris,
                1919. XII 04. Instruktoru batljona virsnieks,
                1922. I 20. Rīgas kājnieku pulka virsnieks,
                1923. XII 13. Armijas instruktoru skolas virsnieks,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1924. X 10. Rīgas kājnieku pulka virsnieks,
                1924. XI 22. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1922. IV 23.,
                1929. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1438,
                1931. Jelgavas kājnieku pulka virsnieks,
                1933. XI 16. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1925. III 01.,
                1936. XI 16. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. III 01.,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VII 31. apbalvots: Viestura ordeņa Všķiru # 427ar šķēpiem,
                1940/1941. Teretoriālā XIV strēlnieku korpusā,
                1940. VII 25. Strēlnieku 195. pulka Rotas komandieris,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu #1149715.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-514., 5601-1-536.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #289/1917., #390/1917.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1354.

BĒNIŅŠ Augusts, amatnieks.
                * 1867. X 24. Svētciema pag.
                Beidzis Pētera Pāvila skolu Rīgā.
                Beidzis Vācu amatnieku skolu.
                1881/1885. Mācījies kurpnieka amatu pie L. Zeiferta,
                1926. izturējis amata meistara pārbaudi pie Latvijas rūpnieku
                               amatnieku savienības Rīgā,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 144,
                Rīgas amatnieku biedrības apavnieku sekcijas vecāka vietnieks.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-368.;
                                „Amatnieks” # 21/1939.

BĒNIŅŠ Irma, ārste.
                * 1903.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Irlavas slimnīcā, Tukuma apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BENJAMIŅŠ Jānis Antona d., redaktors.
                * 1892. X 15. Plāteres pag.; T. izdevējs, M. Made dz. Jurjans, S. Marija dz. Ozols.
                               + 1942. Krievijā
                1920/1940. Laikraksta „Jaunākās Ziņas” Ārzemju nodaļas redaktors,
                1937/1940. Laikraksta „Jaunākās Ziņas” galvenais redaktors,
                1938/1940. Latvijas Rakstu un mākslas kameras loceklis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 2070,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Rakstu un
                               mākslas kameras pārstāvis,
                Latvijas preses biedrības valdes loceklis.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.;
                               „Latviešu periodika”, R., 1988.

BENKS Edvards Edvarda d., ārsts kapteinis.
                * 1902. IX 22. Rīgā; S. Edīte dz. Kellers.
                1928. XII 12. Beidzis Latvijas Universitāti, acu slimībās,
                1929. III o1. Jātnieku pulkā, karavīrs,
                1929. VIII 06. paaugstināts dižkaravīrs pakāpē,
                1929. XII 13. beidzis Sanitāro virsnieku vietnieku kursus,
                1929. XII 03. paaugstināts sanitārais virsnieku vietnieks pakāpē,
                1929. XI 01. Iecelts par pulka jaunāka ārsta v. i.,
                1930. V 31. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1930. V 31.,
                1930. VI 01. iecelta par pulka jaunāko ārstu,
                1932. XI 17. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1932. I 31.,
                1937. X 27. Daugavpils kara slimnīcā, ordinātors,
                1938. V 12. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē,
                1938. X 15. iecelts laboratorijas pārzini,
                1939. III 28. beidzis Kara ārstu kursus,
                1939. XI 02. Bauskas kājnieku pulkā,
                1940.  X 25. Strēlnieku 227. pulka vecākais ārsts, III ranga kara ārsts,
                1941. VII 01. atvaļināts,
                1941. Rīgas pilsētas II poliklinikā,
                1943. Lepājā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-88.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                               V. Eihenbauma arhīvs # 5738.

BENSONS Aleksandrs Kristaps, farmācijas maģistrs.
                * 1891. VII 19.
                Beidzis Talsu pilsētas skolu,
                1914. ieguva aptiekas palīga tiesības pie Kazaņas Universitātēs,
                1929. I 16. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1931/1940. Āgenskalna tirgus aptiekas līdzīpašnieks, Nometņu ielā Nr.63,
                1939. X 28. farmācijas maģistrs,
                1939. X 223. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta IV šķīru,
                Latvijas farmaceitu biedrības priekšnieks un dibinātājs.
                Korporācijas Lettgalia filistrs,
                Dzīvo Kolkasraga ielā Nr.4.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-186.;
                                „Valdības Vēstnesis” #30/1935.;
                                „Farmaceiti Latvijā“.

BENUŽS Alfrēds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. X 07. Babītes pag.
                1919/1921. Tehniskās divīzijas pārvaldē,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. bijis smiltenes rajona agronoms,
                1928. bijis Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrības agronoms,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. Liepājas XV aizsargu pulka Gāzu virsnieks,
                1938. Liepājas pilsētas vakara tehnikuma lauksaimniecības
                                mašīnu skolotājs,
                1939. IV 01. Liepājas XV aizsargu pulka ķīmiskā dienesta nodaļas
                                priekšnieka palīgs,
                1941. Medzes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                1942. atzīto lauksaimniecības mācību saimniecību reģistra,
                                Medzes pagasta Piņķos,
                1942/1945. Kurzemes apgabala un Liepājas apriņķa vecākais agronoms,
                Apdrošināšanas biedrības „Zeme” Revīzijas komisijas loceklis,
                Medzes lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Grobiņas pagasta Pludmaļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-199.;
                                „Latvijas Kareivis” #21/1927.;
                                „Ārpusskolas izglītība” #11/1926.;
                                „Zemkopis” #44/1928.;
                                „Izglītība ministrijas Mēnešraksts” #1/1938.;
                                „Kurzemes Vārds” 336/1941., #109/1942., #10/1944.;
                                „Lauksaimnieks” #19/1942.

BERČIKS Georgs, ārsts.
                * 1906.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Saulkalnes sanatorijā Vaiņodē, Liepājas apr.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERELOVS Rašele, ārste.
                Sk. Levins Rašele.

BĒRENDTS Kārlis Anša d., provizors.
                * 1887. IV 27. Dundagas pag.; M. Līna.dz. Eihmanis. + 1987. I 31. Parīzē
                1905. beidzis Talsu pilsētas skolu,
                1906/1915. Pēterburgā un Maskavā – farmāceits,
                1915. beidzis Tērbata Universitāti, provizors.
                1915/1918. Krievijas armijā.
                1920/1921. konsulārais ierēdnis sūtniecībā Helsinkos,
                1923, Ārlietu ministrijā - sekretārs,
                1924/1925. Administratīvās un protokola nodaļas sekretārs,
                1927/1928. Latvijas sūtniecības Romā – pirmais sekretārs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Trijuzvaigžņu ord. IV. šķiru # 381,
                1930/1934. Sūtniecībā Stokholmā – sekretārs,
                1934/1936. Ārlietu ministrijas saimniecības un finansu nod. vadītāju,
                1936/1938. Ārlietu ministrijas administratīvi juridiskā departamenta direktors,
                1938. Latvijas sūtniecības Parīzē – padomnieks,
                1937. bij. Latvijas ģenerālkomisars starptautiskā izstādē Parīzē,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķiru # 17,
                1962. Sūtniecības Parīzē – pilnvarotajs lietvedis,
                Apbedīts Londonā,
                Rīgas latviešu biedrībā, Latviešu un beļģu biedrībā, Latvijas
                               Sabiedriskā kluba biedrs,
                Latviešu apvienības Francijā un „DaugavasVanagu“ biedrs,
                Apbalvojumi: Dānijas „Daneborga“ ord. IV šķira,
                Itālijas „Kroņa“ ord. III šķīra,
                Norvēģijas „Sv. Olava“ ord. IV šķīra,
                Somijas „Baltas rozes“ ord.IV šķīra,
                Zviedrijas „Vasas“ ord. III šķīra,
                Korporācijas „Lettgallia“ filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-31.;
                               „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki“, R. 2003.

BERENTS Bernhards Johans Teodors Teodora d., von, sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. XI 09. Rīgā; M. Alma dz. Šmits, S. Vera dz. Zēligs
                                + 1946. VI 10. Valkas apriņķī
                1910. beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1911. Huzāru III Jeļizavetgradas pulka rezerves p-raporščiks,
                1914/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                1918. beidzis Tērbatas Ubniversitāti,
                1918. XII 16./1921. III 31. Rīgas apgabaltiesas III iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis,
                1919. Baltijas Landesvēra leitnants,
                1921. IV 30. Zvērināta advokāta E. Magnusa palīgs,
                1924. I 30. Zvērinātas advokāts Rīgā,
                1929. I 24./XI 27. Tieslietu ministrs un Maza kabineta loceklis, Vācu frakcija,
                1941. Tiesas padomnieks Vīnē,
                1943/1945. Vācijas armijas virsnieks,
                1946. miris Kara gūstekņu nometnē pie Valkās,
                Rīgas vācu riteņbraukšanas biedrības priekšsēdētājs,
                Rīgas vācu juristu biedrības valdes loceklis,
                Korporācijas Livonia filistrs.
                Avots:       LVVA 1307-3-20.;
                                „Latvijas advokātūra’, R., 2007.

BĒRENTS Pauls, Dr. theol.
                * 1866. X 27. Rīgā [Baerent] + 1935. IV 04.
                1886/1891. Beidzis Tērbatas Universitāti, kand. theol.,
                1893. V 16. ordinēts,
                1929. iegūva pie Latvijas Universitātes Dr. theol., h. c. grādu,.
                1893/1895. Āraišu draudzes mācītāja adjunkts,
                1895/1933. Āraišu draudzes mācītājs,
                Baznīcas vēstures pētnieks.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-19.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.,
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 16/1935.

BERGENS Pēteris Jāņa d., leitnants.
                * 1891. III 14. Vietalvas Odzienas pag.; S. Marija dz. Krigers
                1915. IX 10. Rezerves 93. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. XII Bauskas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. III apbalvots: Sv. Jura ordeņa III šķiras medaļu #92459,
                1916. VIII apbalvots Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1916. apbalvots Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu,
                1916.  feldfebelis,
                1917. IV Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 01. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1918. atvaļināts,
                1919. Padomju Latvijas armijas I divīzijas pretgāzu priekšnieks,
                1919. VI Inženieru sapieru bataljona virsnieks,
                1919. VII Armijas Virspavēlnieka štāba Topogrāfijas daļas virsnieks,
                1919. VII 28/XII 04. piekomandēts Zemkopības ministrijas Mērniecības daļai,
                1919. XII 16. Grobiņas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1920. II 15. Grobiņas kājnieku pulks pārdēvēts par Dobeles,
                1920. III 15. atvasļināts kā speciālists mērnieks,
                18.01.1929. piešķirtas zvērināta mērnieka tiesības,
                Latvijas mērnieku biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-547.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #292/1917., #391/1917.;
                                „Valdības Vēstnesis” #18/1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5750.;
                                www.latviesustrelniekusaraksts.lv

BERGFELDS Fridrihs Kārļa d., farmaceits virsleitnants.
                * 1891. IX 30. Valmierā + 1939. XI 01. Rīgā
                Ieguva farmaceita palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1915. VII 18. Carskoje Selo hospitāļa zaurjad farmaceits,
                1918. I 04. atvaļināts,
                1919. VIII 03. Sanitāras apgādības noliktavas Aptieku nodaļas farmaceits,
                1919. XI 1anitāras noliktavas Aptieku nodaļas pārzinis,
                1920. III 1maceits virsleitnants pakāpē izd. 1920. III 15.,
                1920. XII 01. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1939. XI 04. apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 3318-1-65-220, 5601-1-548.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6117.;
                                www.fronrogge.lv

BERGFELDS Leonora Friča m., juriste.
                Sk. Ātrens Leonora.

BERGFELDS Veronika, ārste.
                * 1903. IX 13. Rīgā
                1930. I 13. beigusi Latvijas Universitāti,
                1930/1937. Valsts Liepājas zīdaiņu namā,
                19371940. Valsts Grīvas valsts zīdaiņu namā,
                1941/1944. Valsts Grīvas valsts zīdaiņu nama pārzine.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-89.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGHOLCS Mārtiņš Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. I 10. Liepājā + 1943. V 04. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1918. XI 07. Latvijas vienību karavīrs,
`              1919/1921. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. Liepājas pilsētas domnieks no Kristīgā apvienības un strādnieku saraksta,
                1935. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. VI 22. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona saimniecības priekšnieks,
                1939. V 13. Apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #996,
                1940. I 01. Liepājas XV aizsargu pulka saimniecības priekšnieka palīgs,
                1940. apbalvots: Lietuvas Šauļu zvaigznes medaļu,
                1940. Liepājas Sv. Trīsvienības draudzes pagaidu pārvaldes loceklis,
                1941. VI 14. deportēts,
                Liepājas pilsētas krājaizdevu kases direktors rīkotājs,
                Vecpils pagasta Līņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1526-198.;
                                „Valdības Vēstnesis” #89/1931, #108/1939.;
                                „Kurzemes Vārds” #83/1940, #37/1941.;
                                „www.nekropole.lv.”

BERĢIS Almars, būvinženieris
                * 1914. II 08. Rīgā.
                1944. VIII 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.              

BERĢIS Pēteris Remberta d., zvērināts advokāts.
                *1882. III 18. Liezeres pag. + 1942. I 21. Krievijā
                1904. Beidzis Pleskavas reālskolu,
                1904/1910. beidzis Pēterburgas politehnisko institūtu, cand. oek.,
                1908/1913. Pasta un telegrāfa resora ierēdnis Pēterburgā un Kijevā,
                1913/1914. Liepājas komercskolas skolotājs,
                1914/1915. laikraksta „Līdums“ redakcijas loceklis,
                1915/1917.beidzis Kazaņas Universitāti, cand. jur.,
                1917/1918. Kazaņas Latviešu bēgļu komitejas valdes loceklis un juriskonsults,
                1917/1918. Kazaņas patērētāju biedrību savienības juriskonsults,
                1918/ 1919. Maskavas tautas bankas Omskas nodaļas juriskonsults,
                1918. laikraksta „Brīvais Latvis“ redaktors Kazaņā,
                1919. Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības Informācijas birojā Kopenhāgenā,
                1920/1935. dz. Tērbatas 1/3-19.,
                1920. Latvijas Krievijas miera delegācijas loceklis,
                1920.Latvijas Lietuvas robežu šķīrējtiesas loceklis,
                1920/1922. zvērināta advokāta palīgs,
                1920/1923. Tautas bankas dibinātājs un valdes priekšsēdētājs,
                1922/1924. Saeimas deputāts no „Demokrātiskā centra“,
                1922/ 1940. Rīgas apgabaltiesas zvērināts advokāts,
                1923. I – VI Iekšlietu ministrs,
                1927/1928. žurnāla „Tautas Tiesības“ redaktors,
                1932/1934. biedrības „Brīvā Doma“ valdes loceklis,
                1940/1941. Latvijas Valsts Universitātes docents,
                1941. VI 14. apcietināts,
                1942. I 21. miris Soļikamskas soda nometnē.
                Avots:       LVVA 2942-1-6979.;
                               „Latvijas advokatūra 1919.-1945.”, R., 2007.

BERĢIS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1912. VI 27. Kacenu pag.
                Beidzis Lauksaimniecības vidusskolu,
                1934/1935. Siguldas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 01. Abrenes XIX aizsargu pulka Kacenu pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Kacenu pagasta Jāņa Cimzes valsts pamatskolas skolotājs,
                Kacenu lauksaimniecības biedrības priekšnieka vietnieks,
                Kacenu pagasta padomes loceklis,
                Kacenu pagasta Daiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-281.

BERGKINDS Voldemārs, būvinženieris.
                * 1897. IX 07.
                1922. XII 23. beidzis Latvijas Augstskolas inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BERGMANIS Ābrams, arhitekts.
                * 1896. XII 03.          
                1930. XII 20. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BERGMANIS Aleksandrs Andreja d., leitnants.
                * 1893. VIII 22. Beļavas pag.; S. Milija dz. Grīnups + 1943. III 19. Vjatlagā, krievijā
                1915/1917. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. VIII 12. Irkutskas kara skolas junkurs,
                1917. XII 01. atkomandēts uz pulku,
                1918. atvaļināts,
                1918/1921. Latvijas armijā,
                1920. XI 06. Cēsu kājnieku pulka leitnants,
                1920. XII 06. Mīnumetēju rotas komandieris,
                1921. IV 09. atvaļināts,
                1922/1924. Vecbebru biškopības dārzkopības skolas skolotājs,
                1924/1938. Vecbebru biškopības un dārzkopības skolas priekšnieks,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IX 15. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (XII) komandieris,
                1934. IV 09. Rīgas V aizsargu pulka Jātnieku diviziona Eskadrona (III) komandieris,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Skrīveru pag. Miemelēs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-35.;
                                LVA 1987-1-17041.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                                „Brīvā zemē” 370/1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4559.;
                                „www.nekropole.lv”

BERGMANIS Anna dz. Jofe, ārsts.
                * 1891.
                1918. beigusi Maskavas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1938. Kalēju 9/11.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGMANIS Ansis, ārsts.
                * 1899. VII 26. Ēdoles pag.
                1919/1921. Ventspils komandantūras rakstvedis,
                1928. I 16. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1928/1931. Rīgas pilsētas I slimnīcas internā nodaļā,
                1931/1938. Īles sanatorijas vadītājs,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938/1944. Laidzes Nurmuižas Lībagu pagastu rajona ārsts,
                1939/1940. Talsu aizsargu pulka Štāba rotas ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-525., P1023-2-20-90.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGMANIS Arnolds Jānis Kristapa d., virsleitnants.
                * 1897. IV 23. Bērzmuižaspag. + 1920. VII 25.
                1915. IX 13. Nikolaja kājnieku kara skolas junkurs,
                1915. X 24. portupejas junkurs,
                1916. I 13. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. I 21. Rezerves 288. kājnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. II 23. Marša 16. bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 24. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. V 28. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Ložmetēju komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23. kritis.,
                1916. XII 23. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. I 06. vācu gūstā,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. V 25. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1918. II 04. atvaļināts,
                1919. III 24. Latviešu strēlnieku I brigādes Transporta posma komandieris,
                1920. VII 25. miris,
                1920. VIII 01. apbedīts Bērzes kapos.
                Avots:       LVVA 1515-1-1529-2., 5601-2-158.;
                                XII armijas pavēle #178/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #116/1916., #151/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #169/1916.,  409/1916.;
                                „Latvijas Kareivis” #132/1920.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6124.

BERGMANIS Arnolds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. V 28. Mežotnes pag. + 1942. XII 12. Vjatlagā, Krievijā
                1919/1920. Latgales atsevišķā eskadronā,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1921. XI 23. Jelgavas XVI aizsargu pulka Jaunsvirlaukas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1924. I 12. Jelgavas XVI aizsargu pulka Esakdrona (I) komandieris,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 112,
                1930. V 28. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu”,
                1932. VI 18. Talsu I aizsargu pulka Eskadrona (II) komandieris,
                1936.1940. Talsu I aizsargu pulka jātnieku diviziona komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 140,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kandavas pagasta tiesas loceklis,
                Jaunsvirlaukas pagasta „Viļņu” māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-15, 1640-1-798-174.;
                               „www.nekropole.lv”

BERGMANIS Artūrs, skolotājs.
                * 1904. X 11. Ogres pag.
                1928/1929. Cēsu kājnieku pulka dižkaraavīrs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. V 10. Madonas IX aizsargu pulka Sāvienas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Savienas pamatskolas pārzinis,
                Savienas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Savienas 118. Mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-24.

BERGMANIS Edgars Vilhelms, sabiedrisks darbinieks.
                *1900. VI 16.
                1920/1921. Siguldas kājnieku pulka rakstvedis,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1940. Pūres pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes goda zīmi # 40,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības krusta V šķīru # 482.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-55.

BERGMANIS Edgars, mācītājs.
                * 1904. V 18. + 1981.
                1934. VI 24. ordinēts,
                1934/1937. Jelgavas iecirkņa prāvesta vikārs,
                1937. III 20. apstiprināts par Mežotnes Bērsteles draudzes mācītāju,
                1937. X 10. ievests mācītāja amatā Mežotnes draudzē,
                1937/1944. Mežotnes Bērsteles ev. lut. draudzes mācītājs.              
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas’, Linkolnā, 1987.;
                               “Svētdienas Rīts” # 27/1934., # 14/1937.; # 41/1937.

BERGMANIS Emīlija, lauksaimniece.
                * 1886.
                Kokmuižas pagasta priekšzīmīga mājsaimniece,
                Kokmuižas pagasta „Beitu“ māju saimniece.
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3242.
                Avots;       LVVA 1303-2-85-86.

BERGMANIS Georgs, ārsts.
                * 1898.
                1927. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Liepājā, Graudu 36.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGMANIS Gotards Ādama d., kapteinis.
                * 1897. XII 09. Vārnas pag. [arī Gothards]
                1916. V 24. Rezerves 203. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. VII 06. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) strēlnieks,
                1916. VIII 25. beidzis Mācības komandu,
                1916. XII 29. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Mācības komandas strēlnieks,
                1917. II 28. Rotas (II) strēlnieks,
                1917. V 07. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 17. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 27. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. X 10. skaitīt Bergamanis III,
                1917. XII 11. piekomandēts pulka štābām,
                1918. vācu gūstā, Lichtenhorsta nometnē,
                1919. VI 27. Balvu komandantūras virsnieks,
                1919. Bauskas kājnieku pulka virsnieks,
                1921. XI 23. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. III 31. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1922. V 02.,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1926. IX 15. Galvenā štāba Organizācijas mobilizācijas daļas Karaklausības
                                nodaļas darbvedis,
                1932. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. VI 30.,
                1934. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3396,
                1939. XII 04. apbalvots: Ciestura ordeņa IV šķiru #345 ar šķēpiem,
                1940. XI 01. pārskaitīts uz Baltijas kara apgabala štābu.
                Avots:      LVVA 5601-1-552.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #293/1917., #306/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1453.;
                                www.latviesustrelniekusaraksts.lv

BERGMANIS Ida, ārste.
                *1898. VI 22. Rūjienas pag.
                1928. beigusi Latvijas Universitāti,
                1928/1940. Valsts darbinieku centrāla ambulancē,
                1940/1943. Rīgas III poliklīnikā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-91.

BERGMANIS Īzaks, ārsts.
                * 1891.
                1916. beidzis Tērbatas Universitāti, rentgenoloģijā,
                1938. Kr. Barona 23.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGMANIS Jānis Indriķa d., zurjad kara ierēdnis.
                * 1874.
                1915. IX 14. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona kasieris
                                un kvartirmeisters, zaurjad kara ierēdnis,
                1917. VIII 14. Ārrindas komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 26. pazudis bez vēsts,
                1917. X 26. atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 3456-1-136.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #230/1917., #288/1917.

BERGMANIS Jānis Kārļa d., jurists.
                * 1901. II 26. Siguldas pag.; M. Anna dz. Lācis. S. Ella dz. Ranka
                               + 1977. XI 12. Sanfrancisko.
                1923/1924. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības falultātē,
                1924/1930. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1942. I 27. pieaicināts par Ev. Lut. baznīcas virsvaldes locekli, advokāta palīgs,
                Rīgas Jāņa draudzes padomes loceklis un revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                1944. ASV.
                Avots:       „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi - juristi“, R. 1999.

BERGMANIS Leo Žanno Egons Pētera d., kapteinis.
                * 1895 X 20. Svitenes pag. [arī Leonhards; no1940. VI 14. Kalnietis];
                                S. Zelma dz. Cīrulis + 1941. VII pie Stāmerienas
                1915. VIII 15. Sibīrijas 12. strēlnieku pulka strēlnieks,
                1916. I 18. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. V 10. Kijevas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1916. XI 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. VII 01.,
                1916. XI 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 31. Papildu (*&) rotas jaunākais virsnieks,
                1917. II 07. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Kājnieku izlūku komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. IV kaujas pie Ķekavas,
                1917. VI kaujas pie Olaines,
                1917. VIII 21/22. kaujas pie Ikšķiles,
                1917. IX 26. stādīts apbalvošanai Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. stādīts apbalvošanai Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. X 07.,,
                1917. X 31. stādīts paagstinašanai poručiks pakāpē,
                1917. XI 19. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu # 986221.,
                1917. XI 30. ievēlēts par Kājnieku izlūku komandas jaunāko virsnieku,
                1918. I 05. Kājnieku izlūku komandas priekšnieka palīgs,
                1918. V 05. atvaļināts,
                1919. I 20./V 22. Sarkanā Armijā,
                1919. VII 10. Atsevišķā VI bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 08. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1920. I 01. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. XI 03.,
                1920. IX 01. Saimniecības rotas ieroču pārzinis,
                1920. X 09. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #66,
                1921. I 22. Armijas tehniskās pārvaldes Darba rotas vada komandieris,
                1921. III 14. Sapieru bataljona Saimniecības komandas priekšnieks,
                1921. V 14. Sapieru (IV) rotas vada komandieris,
                1922. I 01. Sapieru (II) rotas vada komandieris,
                1922. V 03. Sapieru (I) rotas vada komandieris,
                1922. X 11. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. I 07. atvaļināts,
                1927. I 15. Siguldas kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1927. I 20. Rotas (I) vada komandieris,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1930. X 21. Rotas (III) vada komandieris,
                1931. III 23. Jelgavas kājnieku pulka Artsevišķās rotas vada komandieris,
                1934. III 09. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1925. X 10.,
                1934. XI 01. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1936. V 01. Rotas komandieris,
                1936. IV 30. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. X 10.,
                1940. VI 14. uzvārds Kalnietis,
                1940. VII 26. Dobeles kājnieku pulka Rotas komandieris,
                1940/1941. Teretoriālā XIV korpusa virsnieks.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-212., 3456-1-136.;
                                LVVA5192-1-938-3,  5601-1-558.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle 1917. II 02., #160/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #327/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #32/1917.,
                                                #34/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #39/1917., #334/1917.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture’, Cēsīs, 1930.;
                                „Es viņi pazīstu’, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #100.

BERGMANIS Marianna dz. Melbārds, ārste.
                * 1885. V 02. Vecpiebalgas pag.
                1912. beigusi Maskavas Universitāti,
                1913/1916. Vjatkas guberņas zemstes ārste,
                1916/1918. Viskrievijas pilsētu savienības slimnīca Valkā,
                1918/1919. Jaungulbenes pagasta ārste,
                1919/1920. Gulbenes slimnīcā,
                1920/1924. Privātprakse Jaungulbenē,
                1928/1944. Vecgulbenes rajona ārste.
                1938. Brīvības 1, Gulbenē.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-92.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGMANIS Oskars Pētera d., ārsts.
                * 1897. X 01. Kocēnu pag.; M. Karlīne, S. Ida dz Laurs.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti,
                1924/1926. Latvijas Sarkanā Krusta Krimuldas sanatorijā,
                1926/1944. Dzelzceļu virsvaldes ārsts,
                1926/1940. Rīgas slimo kasu ārsts,
                1938. Ģertrūdes 53-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-93.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BERGMANIS Oskars Žaņa d., advokāts.
                * 1901. VII 22. Rundāles pag.; M. Anna dz. Bergmanis, S. Vlda dz. Alksnis.
                               + 1969. III 25. Londonā
                1919. III Latviešu atsevišķā I bataljona Jātnieku nodaļas brīvprātīgais,
                1919/1920. Latgales atsevišķā eskadrona karavīrs,
                1920/1921. Armijas Virspavēlnieka štāba rakstvedis,
                1921/1923. Jelgavas apgabaltiesas jaunākais kancelejas ierēdnis,
                1921/1940. Kalpaka bataljona biedrības biedrs,
                1923. Tiesu palātas ierēdnis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. Tiesu palātas jaunākais tiesu amatu kandidāts,
                1925. vecākais tiesu amatu kandidāts,
                1925/1934. Latvijas Zemnieku savienības biedrs,
                1926. Jelgavas apgabaltiesas miertiesnesis,
                1927/1940. Jelgavas kredītbankas valdes priekšsēdētājs un pilnvarnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1932. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1932. zvērināta advokāta Pauļuka palīgs,
                1934. Jelgavas XVI aizsargu pulka adjutants,
                1934/1939. Tautas labklājības ministrijas pilnvarnieks Jelgavas I slimo kasē,
                1939/1940. Zvērināts advokāts Jelgavā,
                1940/1941. Notārs Jelgavā,
                1941/1943. Pienavas pagasta zemkopis,
                1943/1944. Zvērināts advokāts,
                1944/1947. Vācijā,
                1947. Anglijā,
                1949. Daugavas Vanagu valdes loceklis,
                Apbalvots ar Daugavas Vanagu nozīmi zeltā,
                Biedrības Latgales atsevišķais eskadrons valdes loceklis,
                Korporācijas Lettonia filistrs,
                Rundāles dzirnavu īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-32.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.
                               „Latvijas advokatūra”, R., 2007.

BERGMANIS Paulis, lauksaimnieks.
                * 1902. VII 06. Jaunsvirlaukas pag.
                Beidzis Petera Pāvila vidusskolu Maskavā.
                Cukurbiešu audzētājs Jaunsvirlaukas pagasta „Kakuženu Bergmaņos“,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 82.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-228.

BERGMANIS Vilis Dāva d., kara laika ierēdnis.
                * 1892. XII 15. Zaļenieku pag. + 1976. I 21. Rīgā.
                1907. Apollo teātra aktieris,
                1908. Liepājas teātra aktieris,
                1909. Jaunajā Rīgas teātra aktieris,
                1913. X 11. Jelgavas kara apriņķa karavīrs,
                1913. XII 14. Kara rakstvežu skolas komandas klausītājs,
                1914. IX 01. nolika ekzamenu uz rakstveža tiesībām,
                1915. V 28. jaunākais rakstvedis,
                1915. V 28. Armijas I štāba Kvartirmeistaru daļas rakstvedis,
                1915. VI 11. vecākais rakstvedis,
                1916. IV 06. apbalvots: Sudraba medaļu Par Uzticība Staņislava ordeņa lentē,
                1916. XII 01. Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes darbvedis,
                1916. XII 01. pārdēvēts par zaurjad kara ierēdni,
                1916. XII 24. ievainots pie Babītes ezera,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1918. III 20./XII 05. Pagaidu Latvijas Nacionālā teātra administrators,
                1919. I 20./V 22. tautas teātra aktieris,
                1919. VIII 09. Artilērijas pārvaldes darbvedis, kar laika ierēdnis,
                1953/1960. Valsts akadēmiskā drāmas teātra direktors,
                1962/1964. Rīgas operetes teātra direktors,
                1976. I 29. apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-559.;
                                „Rīgas Balss” #21/1976.

BERGORS Elfrīda dz. Hercbergs, ārste.
                * 1894.    
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1938. Talsos, Laidzes 10.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGS Aleksandrs Pētera d., mērnieks.
                * 1892. X 10. Bebru pag.; M. Jūle, S. Gaļina dz. Morozovs.
                Beidzis Vietalvas ministrijas skolu,
                Beidzis Mērniecības skolu,
                1917. beidzis Pētrogradas kara topogrāfu skolu,
                1917/1918. Sibīrijas 30. Strēlnieku pulka topogrāfs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 11. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. VIII 21. Daugavpils XVIII aizsargu pulka adjutants,
                1936/1939. Laikraksta Latgales Vēstnesis redaktors,
                Daugavpils Ilūkstes zemes grāmatas nodaļas priekšnieka palīgs,
                Apbalvots ar Viestura ordeņi.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-41.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BERGS Arvēds Arnolds Jēkaba d., praporščiks.
                * 1888. Mores pag. + 1922. IV 05. Maskavā.
                1914. VII Kājnieku 93. pulka karavīrs,
                1914. XI 05. apbalvots: Sv. Jura ordeņa krustu IV šķ. #89005,
                1915. IX 01. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) feldfēbelis,
                1915. X 22. kontuzēts pie Slokas,
                1916. V 15. podpraporščiks,
                1917. VI 13. paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1917. I 17.,
                1917. VIII 07. stadīts paaugstināšanai podporučiks pakāpē izd. no 1917. V 17.
                1917. VIII 09. Kājnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1917. VIII 21. kaujas pie Olaines,
                1917. XI 19. apbalvots: Sv. Jura ordeņa krustu IV šķ. # 986220.,
                1917. XI 23. apbalvots: ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1918. I 05. Kājnieku izlūku komandas priekšnieka palīgs,
                1923. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņi III šķiru #1612,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa krustu III šķ. #85239,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa krustu II šķ. #38935,
                Miris begļu nometnē Maskavā.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125, 160., 3456-1-136., 2550-1-160-27.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 411/1917.:
                                XII armijas pavēle # 1113/1916.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #160/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #221/1917., #334/1917.;
                                „Jaunākās Ziņas” #112/1922.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                www.latviesustrelniekusaraksts.lv

BERGS Alfrēds, ārsts.
                * 1890.    
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Cēsu 43.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGS Alfrēds, ārsts.
                * 1907.
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Elizabetes 8.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGS Artūrs, ārsts.
                * 1899.    
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Brīvības 84/86.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGS Edgars Kristapa d., prāvests.
                * 1878. IV 03. Rīgā; T. tirgotājs, M. Šarlote, S. Vera dz. Lazdiņš.
                               + 1962. XII 09. Londonā.
                1888/1896. beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1896/1904.. Tērbatas universitātes teoloģijas fakultātē, Kand. theol.,
                1904. kandidāts Kokneses Krapes draudzē, vēlāk Rubenes draudzē
                               kandidāts un mācītājs,
                1905. VII 02. ordinēts par Rīgas Jēkaba baznīcā,
                1905/1911. Rubenes (Vidzeme) draudzes mācītājs,
                1911/1914. Rīgas pilsētas vikārs,
                1912/1944. Rīgas Doma draudzes latviešu draudzes mācītājs,
                1912. IV 16. Rīgas Mieru draudzes mācītājs un dibinātājs,
                1915. Brāļu kapos guldīja smiltājā pirmos strēlniekus,
                1915/1917. Latviešu strēlnieku mācītājs,
                1918/1919. Londonā,
                1919. Vidzemes konsistorijas loceklis,
                1919/1940. Rīgas garnizona mācītājs,
                1919/1944. LU organizācijas komitejas loceklis, Rīgas iekš misijas vadītājs,
                               mācības spēks,
                1919/1922. Rīgas garnizona mācītājs,
                1927. IV 28. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 240,
                1928/1944. Ev. lut. baznīcas virsvaldes loceklis,
                1929. apbalvots ar Zviedrijas Vāzās ordeņa III šķīru,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 701,
                1935/1940. „Svētdienas Rīts” redaktors,
                1940. VI 28. iecelts par Rīgas pilsētas prāvests un Latvijas arhibīskapa
                               pirmo vietnieku,
                1940/1940. Rīgas pilsētas iecirkņa prāvests,
                Latvijas arhibīskapa vietnieks un baznīcas virsvaldes viceprezidents,
                Miera draudzes mācītājs Londonā,
                Baltijas universitātes mācības spēks,
                Teoloģiskā institūtā, Latvijas iekš misijas biedrības priekšnieks biedrs,
                Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs,
                “Lettonia” filistrs.
                Apbedīts Latviešu kapos Brukvudā, Anglijā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-27.;
                               „Rīgas Doma baznīcas latviešu draudze”, R., 1937.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.,
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Universitas” # 7/1938., # 9/1962.;
                               Svētdienas Rīts“ # 14/1938.

BERGS Fridrihs, ārsts.
                * 1891.
                1918. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Maskavas 128.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGS Gērts Teodors, būvinženieris.
                * 1911. VI 26.
                1939. IX 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BERGS Gustavs Kārļa d., ārsts.
                * 1892. IV 29. Liepājā; M. Emma, S. Alla dz. Rieksts.
                1919. VI 15. Valmieras kājnieku pulka ārsts leitnants,
                1921. III 01. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1933. Daugavpils psihiatriskā slimnīcā,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās un psihiatrijā,
                1931. apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1939. Strenču psihiatriskā slimnīcā,
                1939/1941. Daugavpils psihiatriskā slimnīcas direktors,
                1939. V 31. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Bataljona (II) ārsts,
                1941. Jelgavas psihiatriskā slimnīcā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-57, 1640-1-528-21.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BERGS Hermanis, arhitekts.
                * 1894. IV 08.           
                1928. VI 01. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BERGS Jānis Dāvja d., agronoms.
                * 1863. XII 03. Zaļenieku pag.; M. Anna dz. Reitins. S. Karlīna dz. Grīnbergs
                               + 1927. XII 25. Rīgā.
                1883. beidzis Jelgavas reālskolu,
                1884. RPI inženierzinātnes,
                1885/1889. RPI lauksaimniecību, agronoms,
                1888/1889. Krievijas armijā, rezerves praporščiks,
                1889/1892. lauksaimniecības praktikants Oridinas muižā, Harkovas guberņā,
                1892. Parhomovskas muižas pārvaldnieks,
                1893/1894. muižu pārvaldnieks Urala un Ufas gubeņā,
                1895/1915. “Zemkopis” redaktors,
                1901/1915. Jelgavas lauksaimniecības biedrības izmēģinājumu saimniecības
                               vadītājs Bērzmuižā,
                1919/1927. LU lauksaimniecības fakultātes dekāns vēlāk profesors,
                1923. iznāk “Īpatnējā augkopība”,
                1925. iznāk “Augkopība”,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 66,
                1927. iznāk “ Saimniekošanas mācība”,
                “Selonijas” filistrs, Jelgavas lauksaimniecības biedrības vicepriekšsēdis,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       “Universitas” # 12/1963.

BERGS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1876. VI 05. Skrundas pag.; S. Anna dz. Birkmanis.
                Beidzis Skrundas draudzes skolu,
                1912. beidzis Rīgas amatnieku skolu,
                1915/1921. Krievijas armijas vecākais apakšvirsnieks,
                1921/1923. Ukrainā,
                1923/1940. Skrundas pagasta Veckojnieku māju īpašnieks,
                1934. Skrundas pagasta vecākais,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3988,
                Skrundas laukkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Skrundas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                A/S „Kaļķis” padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-43.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BERGS Jānis Jāņa d., rezerves leitnants.
                * 1888. XII 29. Zaļenieku pag.; M. Lavīze, s. Berta dz. briedis
                1916. Kijevas I praporščiku skolas junkurs,
                1916. XI 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XI 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. II 02. Maršrotas (91) komandieris,
                1917. II 07. izgāja no pulka,
                1917. II 11. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 18. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 08. –XI 26. Piekomandēts pie Latviešu strēlnieku rezerves pulka,
                1917. XI 25. ievēlēts par Rotas (V) komandieri,
                1917. XII 23. Rotas (V) komandiera palīgs.
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1197,
                1935. VIII 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka eskadrona (II) komandieris,
                1938/1940. A/S „Bekona eksports” lauksaimniecības biedrības priekšstāvis,
                1941. VI 16. deportēts,
                Apbalvots ar Viestura ordeņi,
                Zaļenieku pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Zaļenieku krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Uzīņu piensaimnieku sabiedrības revidents,
                Zaļenieku pagasta Zildeguņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-42.;
                               KVKVA 3454-1-412.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 325/1916.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 12/1916.,
                                               # 41/1917. # 42/1917.;
                               Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 49/1917
                                               .,# 294/1917., # 383/1917.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BERGS Jānis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1892. VIII 18. Valmieras pag.
                1914. VII 28. Vologdas 348. Družīnas zemessargs,
                1915. IV 10. beidzis Mācības komandu,
                1915. IV 12. Gvardijas rezerves bataljona karavīrs,
                1915. V 05. Pēterhofas III prasporščiku skolas junkurs,
                1915. VIII 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. VIII 15. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IX 04. Dmitrovskas 444. kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. III 15. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. V 10. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1916. VII 05. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 10. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1916. XII 15. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1917. III 10. Rotas (I) komandieris,
                1917. VII 10. Divīzijas III triecienu bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. X 01. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VII), jaunākais virsnieks,
                1917. X 01. ievēlēts par Rotas (VII) komandieri,
                1917. XI 15. pārvietots uz Rīgas latviešu strēlnieku pulku Rotas (I) virsnieks,,
                1918. II 10. pārskaitīts par karavīru,
                1919. V 21. Viļņas apsardzības rotas komandieris,
                1919. XI 02. dezertējis,
                1919. XI 09. Vidzemes Latgales gūstekņu nometnē,
                1919. XI 11. Vidzemes Latgales gūstekņu nometnes jaunformējamo
                               spēku jaunākais virsnieks,
                1920. II 09. Vidzemes papildu bataljona Rotas (III) komandieris,
                1920. IV 01. Siguldas kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1920. III 16. vada komandieris,
                1921. I 17. atvaļināts Valmieras kara apriņķa pārvaldē.
                Avots:       LVVA 1640-1-573.;
                               Latviešu strēlnieku I brigādes pavēles # 148/1917., # 159/1917.

BERGS Kārlis Jānis, ārsts.
                * 1893. V 21. Rīgā     
                1922/1925. Latvijas Universitātes Sieviešu slimību klīnikā,
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimības un dzemdību palīdzībā,
                1925/1928. Privātārsts,
                1928/1943. Savas privātklīnikas vadītājs,
                1943. Valdemāra 14.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-58.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGS Kārlis, ārsts.
                * 1903.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimības,
                1938. Marijas 11.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGS Šarlote Mārtiņa m. dz. Balodis, namīpašniece.
                *1854. VI 21. + 1928. VII 13.
                Berga bazāra īpašniece,
                Bij. Rīgas latviešu labdarības biedrības skolu kuratorijas darbiniece.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 156/1928.

BERGS Verners, ārsts.
                * 1906.
                1933. beidzis Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1938. Rīgas pilsētas I slimnīcā.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGS Zenta dz. Veinbergs, ārste.
                * 1887. I 22. Rīgā
                1916. X 24. beigusi Maskavas Universitāti,
                1917/1918. Latviešu bēgļu slimnīca Nītaurē,
                1918/1920. Alojas pagasta ārste,
                1920/1926. Kuldīgas pilsētas ārste,
                1926/1928. Latvijas Sarkanā Krusta veselības kopšanas punkta Kuldīgā,
                1928/1941. Īvandes Padures rajona ārste,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 27. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Rotas (I) ārste,
                1938. V 04. apbalvota ar Aizsargu organizācijas medalu Par centību,
                1941. Kuldīgas rajona ārste,
                Namīpašniece Kuldīgā, Ventspils 22.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-60, 1640-1-526-148.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGSONS Rute, ārste.
                * 1909.
                1937. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Vecpiebalgas pag., Cēsu apr.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGTĀLS Milda dz. Kondrats, ārste.
                * 1903.
                1933. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Ciblas pag., Ludzas apr.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERICS Maksis Kristapa d., provizors.
                * 1871. XI 24. Puzes pag.; S. Valentīna dz. Brade + 1953.
                Beidzis Kuldīgas ģimnāziju,
                1889/1892. Kuldīgas aptiekā, aptiekas māceklis,
                1892. ieguva aptiekas palīga grādu,
                1898. VI 09. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1898/1928. Ganību Dambja aptiekā Rīgā,
                1904/1918. Gulbenes aptiekas īpašnieks,
                1918/1921. Vecpilsētas aptieka Rīgā,
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants,
                1928/1939. Talsu Vecas aptiekas īpašnieks,,
                1939. XI 14. izbrauca uz Vāciju, dzīvo Mīlenbaha ielā Nr.6-8, Talsos.
                Avots:       3318-1-2027-75.;
                                „Latvijas Farmaceitu Žurnāls” #3/1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” # 261/1939.

BERIS Jānis, ārsts.
                * 1897.
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Ludzā, Tālavijas 10.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERKHOLCS Aleksandrs, amatnieks.
                * 1868. IV 14. + 1939. VII 18.
                1886/1889. Mācījies mūzikas instrumenta būvētāja amatu pie J. Veinberga,
                1889. izstūrējis zeļļa pārbaudi Sv. Jāņa ģildē,
                1905/1939. sava uzņēmuma īpašnieks,
                1910. izturējis meistara pārbaudi Sv. Jāņa ģildē.
                Avots:       „Amatnieks” # 15/1939.

BERĶIS Jānis Friča d., administratīvais virsleitnants.
                * 1888. I 01. Gaujienas pag.
                1909. X Valkas kara apriņķa priekšnieka rakstvedis,
                1910. XII Pēterburgas komandantūras rakstvedis,
                1913. XII 18. izturējis pārbaudījumus pie 2. Gvardes kājnieku divīzijas štābā,
                1914. III 15. atvaļināts,
                1914. VII 20. Pēterburgas komandantūras vecākais rakstvedis,
                1915. X 20. Latviešu rezerves strēlnieku bataljona Saimniecības daļas darbvedis,
                1915. X 22. pārdēvēts par zaurjad kara ierēdni,
                1916. XII 20. Latviešu rezerves strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1917. XII 14. ieskaitīts Daugavpils kara apriņķa pārvaldes rezervē,
                1918. II atvaļināts,
                1919. VI 11. Rīgas kājnieku pulka kara laika ierēdnis,
                1920. V 12. Armijas saimniecības pārvaldes kara laika ierēdnis,
                1921. Galvenās intendantūras pārvaldes Galvenās mantu noliktavas ,
                                 amunīcījas, zirgu lietu un gatavo mantu nodaļas priekšnieks,
                1922. III 31. apstiprināts V šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1920.VI 05.,
                1924. XI 22. paaugstināts IV šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1922.XII 05.,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2112,
                1932. II 22. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu iad. 1919. XII 06.,
                1932. II 22. beidzis: Administratīvo virsnieku kursus,
                1932. X 28. Jaunlatgales kara apriņķa pārvaldes darbvedis,
                1939. IX 14. Ludzas kara apriņķa pārvaldes darbvedis,
                1940. X 30. pārskaitīts LPSR kara komisariātu,
                1941. I 22. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-587.;
                                Latviešu rezerves strēlnieku bataljona pavēles #1/1916.,
                                Latviešu rezerves strēlnieku pulka pavēles  #314/1917., #317/191.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2325.

BERĶIS Kārlis Jāņa d., pulkvedis.
                * 1883. I 04. Ceraukstes pag.; S. Marija Naumova + pēc1945. Vācijā
                1902. IX 01. Kazaņas junkuru skolas junkurs,
                1905. IV 22. beidzis, paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1904. VIII 08.,
                1905. IV 22. Baku 153. kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1908. XI 08. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1908. VIII 08.,
                1912. XII 06. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1912. VIII 08.,
                1914. IX 07. Konstantingradas 239. kājnieku puka Rotas (V) komandieris,
                1915. III 21. ievainots pie Ļvovas,
                1915. VI 06. Rotas (VII) komandieris,
                1915. IX 17. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1914. X 31.,
                1915. VIII 05.  Rotas (IV) komandieris,
                1916. I 05. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) komandieris,
                1916. III 08. kauja pie Bērzmentēs,
                1916. VI 21/22. kauja pie Katrinmuižās,
                1916. VIII 02. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa zobeni,
                1916. VIII 15. /IX 06. pulka komandiera v.p.i.,
                1916. VIII 18. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiras ar šķēpeim un banti.,
                1916. IX 03. paaugstināts podpolkovnik pakāpē izd. no 1916. VI 27.,
                1916. IX 16. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 11. bataljona (I) komandiera v.p.i.,
                1916. X 11./XII 12. pulka komandiera v.p.i.,
                1916. X 13. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 28. pulka komandiera v.p.i.,,
                1917. I 12.-21. kaujas,
                1917. I 21./III 06. piekomandēts Zemgales latviešu strēlnieku pulkam,
                                komandiera v.p.i.,
                1917. IV 11. A.F.P. apstiprināta apbalvošana ar Sv. Jura ordeņa zobeni,
                1917. IX 05. apbalvots: ar Sv. Stanislava ord. II šķ. ar šķēpiem,
                1917. VIII 16. Buguruslavas 440. kājnieku pulka komandiera palīgs,
                1917.VIII 17. atkomandēts uz 239. Konstantingradskas kājnieku pulku,
                1917. IX 28./X 17. pulka komandiera v.p.i.,
                1917. X 16. paaugstināts polkovniks pakāpē izd. 1917. VI 29.,
                1917. X 18./XII 01. Ohtas 438. kājnieku pulka komandieris,
                1917. XI 22. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu ar lauru lapam,
                1917. XII 01. atvaļināts,
                1919. IV 15. Ukrainas frontes Satiksmes priekšnieks,
                1919. V 23. Kijevas etapa iecirkņa priekšnieks,
                1919. VIII 22. Deniķina armijā, Ķijevas virsnieku bataljona virsnieks,
                1919. VIII 30. Virsnieku rotas komandiera palīgs,
                1919. XI 03. saslimis, evakuēts,
                1920. II 25. Novorosijskas virsnieku bataljona virsnieks,
                1920. V 10. atvaļināts,
                1920. X 02. Vranģeļa armijā,
                1920. X 20. atvaļināts,
                1921. I 28. Daugavpils kājnieku pulka Bataljona (III) komandieris,
                1921. II 28./III 02. pulka komandiera v.p.i.,
                1921. IX 06. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #996,
                1921/1923. Bauskas apriņķa priekšnieks,
                1922. IV 21. atvaļināts,
                1934/1940. Rīgas pilsētas Diskonta banka direktors.
                Avots:       LVVA 5601-1-588.;
                                XII arm.ijaspavēles #615/1916., #786/1916.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #194/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles #33/1916., #175/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #44/1917.; #80/1917.,
                                                # 89/1917., # 216/1917., # 299/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #26/1916., #29/1916.,
                                                 #72/1916., #115/1916., #275/1916.; #294/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #302/1916., #70/1917.
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;

BERKOLDS Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1890. VIII 03. Kalncempju pag.
                1908. Beidzis Valkas apriņķa pilsētas skolu,
                1911/1918. Krievijas armijas instruktors,
                1919/1921. Liepājas kājnieku puka instruktors,
                1921/1940. Kalncempju pagasta Nāzupu māju īpašnieks,
                1922. Kalncempju pagasta padomes loceklis,
                1922. Kalncempju piensaimnieku sabiedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1924.Kalncempju pagasta krājaizdevu sabiedrības dibinātājs un padomes loceklis,
                1929.Kalncempju lopkopības pārraudzības biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                1934. Kalncempju pagasta vecākais,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3996,
                1938. Latvijas Lauksaimniecības kameras loceklis,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa III un IV šķiras krustu,
                Kalncempju savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-59.

BERKOLDS Leopolds Friča d., štābs kapitans.
                * 1893. VII 18. Rīgā + 1964. IV 19. Ņujorkā.
                1915. Beidzis Vladimira kara skolu,
                1915. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1916. I 11. Ložmetēju komandas jaunākais virsnieks,
                1916. V 25. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 09. A.P. pārvietots uz bataljonu,
                1916. VII 09. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. V 01.,
                1916. VIII 18. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. IX 18. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. VI 13.,
                1916. IX 23. Rotas (VII) komandieris,
                1917. I 12. ievainots,
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. I 13.
                1917. IV 22. apb. ar Sv. Vladimira ord. IV. šķ. ar. šķēpiem un banti,
                1918. atvaļināts,
                1919. skolotājs Alūksnē,
                1924. IX 09. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1697,
                1944. Vācijā,
                Skolotājs Rīgā, Valmierā,
                Veco latviešu strēlnieku biedrības biedrs.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224.;
                                LVVA 5438-1-75-418.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #281/1917.;
                                XII armijas pavēle #652/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #12/1916., #156/1916.,
                                                #213/1916., #280/1916., #283/1916.,
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #15/1917., #86/1917.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3539.

BERKOVICS Dāvids, ārsts.
                * 1899.
                1932. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimības,
                1938. Dzirnavu 63.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERKOVICS Pauls, ārsts.
                * 1894. IX 21. Rīgā.
                1929. Kr. Barona 38.
                Avots;       LVVA 2942-1-1297.

BERKULIS Aleksandrs Tālivaldis, būvinženieris.
                * 1918. XII 17. Alūksnes pag.
                1944. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BERLA Ludvigs, farmācijas maģistrs.
                * 1908. VI 16. Dundagas pag.
                1940. IV 25. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

BERLINS Marija, ārste.
                Sk. Feitekbergs Marija.

BERLINS Oskars, būvinženieris.
                * 1890. XI 15.
                1925. V 29. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BĒRMANIS Haims, būvinženieris.
                * 1910. IV 20.
                1935. I 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BĒRNĀNS Ignats, sabiedrisks darbinieks.
                * 1908. III 15. Gaigalavas pag.
                1929/1930. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. V 12. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Gaigalavas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Gaigalavas pagasta kancelejas ierēdnis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-340.

BERNERS Agnese. ārste.
                Sk. Nisse Agnese.

BERNHARDS Pauls Riharda d., provizors.
                * 1869. XI 27. Rīgā; S. Eleonora dz. Pieris
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1914. XII 05. iegūva farmācijas maģistra grādu Maskavas Universitātē,
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants,
                1939. XI 23. izbrauca uz Vāciju, dzīvo Ganību dambis 21a, Rīgā.
                Avots:       LVVA 3318-1-2027-47.;
                                „Valdības Vēstnesis” #267/1939.

BERNHARDS Reinholds Mārtiņš Mārtiņa d., kapteinis.
                * 1879. III 14/26. Mangaļu pag. + 1937. IX 04. Rīgā.
                Beidzis Mangaļu tālbraucēju jūras skolu,
                1901. IV 27. ieskaitīts Rīgas kara apriņķa rezervē kara flotē,
                                kā tālbraucēju stūrmanis,
                1903. VI 23. izturējis ekzamenu uz admiralitates praporščika pakāpē,
                1903. VII 21. paaugstināts admiralitates praporščika pakāpē,
                1903. VIII 26. Lubezeres jūras skolas skolotājs,
                1904. IV 26. Rēveles flotes puseķipaža virsnieks,
                1904. IV 01. ieguva I šķiras kapitāna grādu,
                1904. IV 18. Ģidrogrāfijas kuģa Arteļščik vecākais stūra virsnieks,
                1905. XII 06./1906. III 23. piekomandēts pie Pēterburgas Galvenās
                                kompasu darbnīcas,
                1906. XII 06./1907. III 21. piekomandēts pie Ķeizara Zinību akadēmijas
                                Ģidrografiskās un metroloģijas nodaļas,
                1907. VI 19. Ģidrogrāfijas kuģa Kompas vecākais stūra virsnieks un ģidrogrāfijas
                                darba vedējs,
                1907. XII 06./1908. III 25. piekomandēts pie Pulkovas Observatorijas,
                1908. III 12. Kara zinību akadēmijas ekspedīcijas loceklis Mīnu zvejniecības
                                nodaļas priekšnieks,
                1908. XII 06. paaugstināts admirilitates podporučiks pakāpē izd. 1908. XII 06.,
                1908. XII 06./1909. III 12. piekomandēts pie Pulkovas Observatorijas,
                1909. IV 06. Kluso okeāna flotilijas Rotas (II) komandieris un jūras
                                vingrošanas instruktors,
                1909. XI 09. Mīnu tralera Topoļ vecākais stūrmanis,
                1910. V 03. Šotova salas ekspedīcijas loceklis,
                1910. VIII 08. apbalvots: Ķeizariskās glābšanas iestādes krūšu zīmi,
                1910. XII 28. Mīnu kuģa Nr.202 komandieris,
                1912. VIII 01. apbalvots: Par piemiņu Tēvijas kara 1812. gada 100. gadu
                                jubilejas Gaiši bronzas medaļu,
                1912. VIII 11. Kuģa Svir komandieris,
                1912. XII 14. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1912. XII 14.,
                1913. III 14. Kuģa Kolima komandieris,
                1913. apbalvots: Romanovu nama 300 gadu jubilejas Gaiši bronzas medaļu,
                1915. II 28. apbalvots: Gangutas kaujas 200 gadu jubilejas
                                Gaiši bronzas medaļu,
                1915. III 20. Mīnu tralera kuģa Svir komandieris,
                1915. VII 06. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1916. VIII 13. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. XI 18. Mīnu tralera kuģa MSTA komandieris,
                1916. XII 06. paaugstināts admiralitetes štābs kapitāns pakāpē
                                izd. 1916. XII 06.,
                1917. VI 15. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 09. Rotas (II) koamandiera v.p.i.,
                1917. VII 09/21. kaujas,
                1917. VII 21. Rotas (II) koamandieris,
                1917. VIII 19./23. kaujas pie Mazas Juglas,
                1917. VIII 23. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 06. Baltijas kara flotes vecākais leitnants,
                1917. IX 18. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917.. XI 04. Eskadras mīnu kuģa Dejateļnij komandieris,
                1918. VIII 02. Volgas upes kara flotilijas komandieris,
                1918. IX 17. Astrahaņas jūras bāzes priekšnieks,
                1919. II 11. Latvijas kara flotilijas komandieris,
                1919. VIII 05. Ziemeļrietumu armijas apakšpulkvedis,
                1920. I 22. atvaļināts,
                1920. V 18. Latvijas armijas kapteinis leitnants, Jūras priekšnieka sevišķu
                                                uzdevumu virsnieks,
                1920. XII 01. Jūras pārvaldes Pavēļu un likumu nodaļas priekšnieks,
                1921. V 01. Jūras sakaru dienesta Sakaru posteņu un Rīgas rajona
                                posteņa priekšnieks,
                1922. IV 01. atvaļināts,
                1923. III 13. pārskaitīts komand leitnants pakāpē izd. 1916. XII 09.,
                1923. XII 05. Ēku un būvju pārvaldes Liepājas rajona darba kasieris,
                1923. XII 05. skaitīts: kapteinis pakāpē izd. 1916. XII 09.,
                1924. III 31. Kara skolas Saimniecības komandas priekšnieka v.p.i.,
                1925. X 12. Artilērijas laboratorijas Kancelejas sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1928. II 25. Bruņošanas pārvaldes Apgadības daļas darbvedis,
                1930. X 09. atvalināts,
                1937. XI 07. apbedīts Baltas baznīcas kapos,
                Veco latviešu strēlnieku biedrības dibinātājs,
                Latvijas atvaļināto karavīru biedrības dibinātājs.
                Avots:       5601-1-595.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #230/1917., #253/1917,
                                                #268/1917., #308/1917.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4557.

BERNHARDS Voldemārs, mācītājs, Dr. theol.
                * 1907. X 01. + 1988. VII 29. Nikory, ASV
                1942. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldes,
                1944. II 13. ordinēts.
                Avots:       „Baznīcas Ziņas“ # 31/1942., # 11/1944.;
                                „Latvija Amerikā” #32/1988.

BERNIKERS Nikolajs, ārsts.
                * 1882.
                1910. beidzis Kazaņas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1938. Meierovica b. 16.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERNSDORFS Herberts, ārsts.
                * 1892. III 01. Rīgā
                1918. beidzis Tērbatas Universitāti, Iekšķīgu slimībās,
                1938. Raiņa b. 27.
                1939. XI 11. izbrauca uz Vāciju, dzīvo Kalpaka b. 5-5.
                Avots:       „Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Valdības Vētnesis” #258/1939.

BERNSTEINS Elza, farmācijas kandidāte.
                Sk. Eiduks Elza.

BERNŠTEINS Kārlis, skolotājs.
                * 1881. X 18.
                1898. beidzis Talsu pilsētas skolu,
                1898. ieguvis tautskolotāja tiesības pie Ventspils pilsētas skolās,
                1898/1901. Dundagas pagasta Kubeles skolas skolotājs,
                1901/1903. Bīriņu pagasta skolas skolotājs,
                1903/1914. Dundagas pagasta Kolkas skolas skolotājs,
                1904/1914. Kolkas bibliotēkas biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1921/1923. Dundagas pagasta Kolkas skolas skolotājs,
                1923. Dundagas pagasta Kolkas skolas pārzinis,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4100,
                1940. t. p. amatā,
                Zvejnieku biedrības „Rīts” bij. priekšnieks,
                Kolkas raga zvejniecības kooperatīva „Ziemelis” dibinātājs un valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-81.

BERNUPS BERNDORFS Arvīds, būvinženieris.
                * 1910. XII 31. Rīgā.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BERRIS Jānis Kārļa d., ārsts.
                * 1897. I 28. Jelgavā + 1956. I 11. Kazahstānā.
                1919/1920. Valmieras kājnieku pulka medicīnas instruktors,
                1922/199. Valmieras kājnieku pulka feldšeris un virsnieks,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1919/1920. Valmieras kājnieku pulka feldšeris,
                1921. Aizputes kājnieku pulka ārsts leitnants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. XI 03. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1876,
                1927. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1929. V 01. Ludzas III aizsargu pulka Bataljona (I) ārsts,
                1939. I 01. Štāba rotas ārsts,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 143,
                1941. VI 14. deportēts
                Avots:       LVVA 1640-1-521-4, 1640-1-798-161.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

BĒRS Reinhards, ārsts.
                * 1901.
                1930. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Kandavā, Talsu apr.
                Avots:   „Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRTIŅŠ Anna, farmācijas maģistre.
                * 1911. XIO 18. Alūksnē.
                1944. V 26. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

BERTRAMS Vilhelms, farmaceits.
                * 1888. IV 29. Karistas pag., Igaunijā.
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. IV 24. Ventspils II aizsargu pulka Bataljona (II) farmaceits,
                Dundagas aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-166.

BĒRTULIS Jānis Jirgena d., skolotājs.
                * 1882. VIII 02. Annenieku pag.; M. Dārtlīze, S. Milda dz. Zandersons.
                1903. beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1912. beidzis Pēterpils skolotāju institūtu,
                1932. beidzis Latvijas Universitātes matemātikas fakultāti, cand. math.,
                1903/909. Slokas pilsētas elementārskolas skolotājs,
                1912/1914. Baltijas Porta augstākā tautskolā Igaunijā,
                1914/1915. Novo Moskovskas skolotāju seminārā, Jēkaterinoslavas guberņā,
                1916/1917. Rapinas augstākā tautskolā, Igaunijā,
                1917/1921. Berskas augstākā tautskolas inspektors, Tomskas guberņā,
                1921/1933. Jelgavas “Hercoga Pētera” ģimnāzijā,
                1932/1936. Kārsavas pilsētas ģimnāzijas direktors,
                1936/1938. Varakļānu valsts ģimnāzijas direktors,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. X 27. Aizputes VI aizsargu pulka kulturālās nozares vadītājs,
                1938/1940. Aizputes valsts ģimnāzijas direktors,
                1938. XI 16. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķīru #114,
                1944/1948. Jelgavas I vidusskolas direktors.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-105, 1640-1-522-449.;
                                “Valmieras skolotāju semināra audzēkņi”, R. 1936.;
                                „Cīņa’ #46/1940.;
                                 http://jtv.lv/kontakti.php

BĒRTULSONS Alfrēds, skolotājs.
                *1890. XII 18. Skujenes pag.
                1911/1915. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1915. Gorodokas pilsētas baznīcas skolas skolotājs,
                1915. IX Krievijas armijā,
                1917. III Čugujevas kara skolas junkurs,
                1917. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. Sibīrijas 29. strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1918. atvaļināts,
                1918. I Belojarskas dadžas skolas skolotājs, Sibīrijā,
                1918. VI Kolčaka armijas virsnieks,
                1919. gūstā,
                1920. I Kanskas pilsētas pamatskolas skolotājs,
                1921. IX 19. Latvijā,
                1921. XII 07. Kosas pagasta pamatskolas skolotājs.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.

BĒRTULSONS Alfrēds Kārļa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. XI 08. Trikātas pag.
                1924/1925. Valmieras kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 08. Valmieras VIII aizsargu pulka Rencēnu aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Rencēnu krājaizdevu sabiedrības grāmatvedis,
                Rencēnu lauksaimniecības biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Rencēnu pagasta padomes loceklis,
                Rencēnu pagasta Sūnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-294.

BERTULSONS Fricis Andreja d., pulkvedis leitnants.
                * 1891. XII 26. Laucienas pag.: S. Marta dz. Bertulsons + 1942. V 14. Vjatkā
                Beidzis Talsu pilsētas skolu,
                Beidzis Cēsu pedagoģiskus kursus, tautskolotājs,
                1915. III 06. Daugavgrīvas cietokšņa zemessargu bataljona jaunākais virsnieks,
                                zurjad praporščiks,
                1915. XI 12.  Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1915. XI 21 Sakaru komandas priekšnieks,
                1916. II 10. Kājnieku spridzinātāju komandas priekšnieka v.p.i.,
                1916. III 29. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 16. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpeim un banti,
                1916. IX 01. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. II 18,
                1916. IX 07. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. VI 18,
                1916. X 13. Rotas (II) komandieris,
                1916. X 21. Tukuma latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku, 
                1916. XI 28. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpeim un banti,
                1916. XII 23-31. kaujas,
                1917. I 05.  Bataljona (II) komandiera v.p.i.,
                1917. I 11-12. kaujas,
                1917. I 18. paaugstināts štābs kapitāns pakāopē  izd. 1916. XII 18.,
                1917. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 16. Bataljona (I) komandiera v.p.i.,
                1917. V 31. Bataljona (I) komandieris,
                1917. VIII 04. Rotas (II) komandie,
                1917. VIII 20. pazudis bez vēsts, kritis vācu gūstā,
                1917. IX 10. atbrīvots,
                1919. III 20. Latviešu brigādes (III) Atsevišķā sapieru rotas vada komandieris,
                1919. VI 06. Cēsu kājnieku pulka Jaunformējamo bataljona (II) komandieris,
                1919. VIII 06. Bataljona (III) komandieris,
                1920. VII 07. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1919. XI 18.,
                1920. X 29. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #297,
                1921. IV 09. atvaļināts,
                1921/1928. Talsu 1. aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
                1921/1941. lauksaimnieks Laucienas pagastā Rijniekos,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. V 19. apbalvots: Igaunijas Br’vības Krusta ordeņa II šķiras III pakāpē,
                1928/1938. Talsu 1. aizsargu pulka Rotas (V) komandieris,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1938/1940. Talsu 1. aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
                1941. VI 14. izsutīts.
                Avots:       LVVA 5601-2-176.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 145./1917.;
                                XII armijas pavēle # 928/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēles #3/1915., #9/1915.,
                                                #41/1916.,#261/1916., #267/1916., #273/1916.,
                                                #288/1916., #304/1916.,
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #1/1917.,
                                                #43/1917., # 106/1917.,#134/1917., #219/1917.,
                                                #234/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augtākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Tēvija’ #60/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1467.

BĒRZINSKIS Pāvils, sabiedrisks darbinieks.
                *1892. XII 22. Lielvircavas pag.
                1917/1918. Mortīru 19. diviziona I baterijas praporščiks,
                1919/1920. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1920/1921. Kurzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1940. Jelgavas aizsargu pulka V rotas rezerves vada komandieris,
                1938/1939. Jelgavas aizsargu pulka Kalnciema nodaļas vada komandieris,
                1939/1940. Jelgavas aizsargu pulka Kalnciema nodaļas priekšnieks,
                Bērsīpeles virsmežniecības IV iecirkņa mežzinis,
                Kalnciema pagasta „Melnalkšņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-23.

BĒRZIŅŠ Alberts, mācītājs.
                * 1914. XI 14. + 1976.
                1940. XII 08. ordinēts,
                1943. X 28. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldēs,
                1942/1946. Ārlavas un Rojas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1946. deportēts.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Baznīcas Ziņas” # 46/1943.

BĒRZIŅŠ Aleksandrs, ārsts
                * 1897. VIII 31.
                1939. dz. Elizabetes 9-8.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.

BĒRZIŅŠ Alfrēds Mārtiņa d., kapteinis.
                * 1885. II 01. Salacas pag. + 1937. XI 09. Kuivižos
                1914. VII 28. Vidzemes 353. kājnieku družīnas zemessargs,
                1914. XII 07. Zemessargu 57. un 58. brigāžu praporščiku skolas junkurs,
                1915. III 07. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1115. III 08. Tveras 331. kājnieku družīnas Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1915. VI 13. beidzis, Pēterhofas praporščiku skolu [eksterns],
                1915. VI 16. Valkas 434. kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1915. X 13. Ložmetēju komandas jaunākais virsnieks,
                1915. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1915. XI 07.,
                1916. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. III 07.,
                1916. VII 07. apbalvots: Sv. Annas IV šķiras ordeņi,
                1916. VII 25. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1916. IX 07.,
                1916. X 25. Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1917. I 16. apbalvots: Sv. Staņislava III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VI 18. apbalvots: Sv. Annas III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VII 09. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu ar lauru zaru,
                1917. XII 12. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1918. II 01. atvaļināts,
                1919. VI 03. Valmieras etapa komandants,
                1919. IX 08. Stukmaņu etapa komendants,
                1920. VIII 23. atvaļināts,
                1937. Latvijas Lauksaimniecības Kameras loceklis,
                Bijis Ainažu un Ungurpils pagastu darbvedis,
                Salacas pagasta revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Salacgrīvas krājkases valdes priekšsēdētājs,
                Salacgrīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs,
                Ungurpils spirta dedzinātavas darbinieks,
                Latvijas zvejniecības centrālbiedrības padomes  priekšsēdētājs,
                Latvijas zvejniecības krājaizdevu  kases padomes priekšsēdētājs,
                Salacas jūrmalas zvejnieku arodbiedrības valdes loceklis,
                Salacgrīvas saviesīgās biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 5601-2-178.;
                                „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                                „Zvejniecības Mēnešraksts’ # 8/1937.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1386.

BĒRZIŅŠ Alīda dz. Mieriņš, ārste.
                * 1894. VIII 26. Rankas pag.       
                1924. beigusi Latvijas Universitāti,
                1924/1927. Drabešu pagasta rajona ārste,
                1928/1939. Katlakalna pagasta rajona ārste,
                1928/1940. Bišumuižas rajona slimo kases ārste,
                1938. Bauskas ceļā 4,
                1941. I 06.-VII 01. Rīgas apriņķa veselības nodaļas vadītāja.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-137.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRZIŅŠ Andrejs Pētera d., virsleitnants.
                * 1889. IV 26. Ļudonas pag. + 1919. XI 14. Iecavas pag.
                1911. X Kinburgas 7. dragunu pulka karavīrs,
                1915. XI Pēterhofas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1916. II 15. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. II 15. rezerves 179. kājnieku pulka virsnieks,
                1916. III Timskas 460. kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1916. IV Rotas (V) komandieris,
                1916. X 08. ievainots un evakuēts,
                1916. X apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķira ar šķēpiem un banti,
                1916. XI Rotas (II) komandieris,
                1917. V 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 05. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. I 13.,
                1917. V 31. sakitīt [Bērziņš II],
                1918. X 12. Ziemeļarmijas Dalabskas pulka virsnieks,
                1918. XII 05. ievainots un evakuēts,
                1919. I 21. Igaunijas armijas Bruņoto vilciena Nr. 2. desanta bataljona virsnieks,
                1919. V 17. ievainots pie Staiceles  un evakuēts,
                1919. VII 15. Valmieras kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1919. VII 25. Rotas (X) komandieris,
                1919. XI 14. kritis kauja pie Iecavas muižas,
                1924. III 27. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1646.
                Avots:       LVVA 5601-2-179.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #165/1917.,
                                                #168/1917., #201/1917.;
                                „Piemini viņus”, R., 1921.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Lāčlēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #95.

BĒRZIŅŠ Anna, ārste.
                Sk. Lauks Anna.

BĒRZIŅŠ Anna, ārste.
                Sk. Poruks Anna.

BĒRZIŅŠ Ansis, ierēdnis.
                *1908. VIII 11. Greņču pag.
                1931/1932. Ventspils kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1936/1940. Tukuma aizsargu pulka Štāba rotas darbvedis,
                Tukuma apriņķa lauku pašvaldības vecākā grāmatvedis sekretārs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

BĒRZIŅŠ Ardijs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. XII 12. Sinoles pag.
                1924/1925. Sapieru pulka karavīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. I 09. Valkas VII aizsargu pulka Sinoles pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību”,
                Mālmuižas pasta telefona palīga nodaļas pārzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-36.

BĒRZIŅŠ Arnolds Jēkaba d., farmaceits pulkvedis.
                * 1883. VII 06. Rozēnu pag.; S. Lidija dz. Serafimovs + Vācijā
                1902. XII 14. ieguva aptiekās palīga grādu Maskavas Universitātē,
                1904. XII 18. Rīgas pieņemšanas kara komisijā,
                1905. III 23. Grodņas lazaretes jaunākais aptiekass feldšeris,
                1906. XII 15. atvaļināts,
                1910. V 31. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1911. VIII 22. izvests par ierēdņi rezervē pie Rīgas apriņķa Medicīnas priekšnieka,
                1914. VIII 07. Lauku 75. hospitāļa aptiekas pārzinis Daugavpilī,
                1914. X 21. Daugavpils III lauku hospitāļa aptiekas pārzinis,
                1915. II 13. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1915. VII 30. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1917. IV 21. Lauku 66. hospitāļa aptiekas pārzinis,
                1918. IV 02. atvaļināts,
                1920. XI 03. Armijas sanitāras noliktavas farmaceits,
                1921. I 04. apstiprināts farmaceits kapteinis pakāpē izd. 1915. VIII 15.,
                1921. I 04. Aptiekas nodaļas pārzinis,
                1923. VI 01. farmaceits ķīmiķis,
                1924. IV 28. paaugstināts farmaceits pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1924. IV 19.,
                1924. VII 19. Kara sanitāras noliktavas pārzinis,
                1931. XI 01. Kara sanitāras pārvaldes Farmācijas daļas priekšnieks,
                1933. V 19. Apgādes pārvaldes Farmācijas daļas priekšnieks,
                1936. XI 17. paaugstināts farmaceits pulkvedis pakāpē izd. 1936. XI 18.,
                1939. VIII 08. atvaļināts,
                1940/1944. aptiekas īpašnieks Liepājā,
                1944. Vācijā.
                Avots:       LVVA 1487-1-1, 5601-1-620.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #94.
               

BĒRZIŅŠ Arnolds Kārļa d., tiesnesis.
                * 1890. IV 02. Bēnes pag. + 1943. VII 26. Rīgā
                Beidzis Maskavas komercinstitūtu,
                1918/1919. Studentu rotas leitnants,
                1919. formē Bauskas bataljonu,
                1919. IV 24. Bauskas bataljona Rotas (I) komandieris,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka saimniecības rotas jaunākais virsnieks,
                1920/1921. Galvenā štāba satiksmes daļas virsnieks,
                1921. VI 29. Robežsargu II opulka virsnieks,
                1922. III 10. Latvijas strēlnieku pulka virsnieks,
                1922. VI 28. Latgales artilērijas pulka virsnieks,
                1922. X 11. Atvaļināts,
                1923/1929. Bauskas apriņķa II iecirkņa miertiesnesis,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 763,
                1929/1934. Bauskas apriņķa I iecirkņa miertiesnesis,
                1934/1943. Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas pārzinis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. III 30. Jēkabpils IV aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1939. III 23. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Apbedīts Sņiķeres pagasta Sīluču kapos; dz. Sņiķeres pagasta Dzeršos.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-126.;
                               „Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” # 7/1929.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis” # 26/1934.;
                               „Tēvija” # 175/1943.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4649.

BĒRZIŅŠ Arnolds Pēteris Kārļa d., leitnants.
                * 1891. IX 22. Dikļu pag.
                1912. XI 22. Kājnieku 154. pulka brīvprātīgais,
                1913. IX 09. beidzis: Mācības sakaru komandu,
                1914. IX 13. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu,
                1914. X 14. ievainots pie Varšavas,
                1915. II 13. ievainots,
                1915. II 13. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1915. IV 26. apbalvots: Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu,
                1915. IX 20. ievainots pie Novo Aleksandrovskā,
                1915. XII 02. beidzis: Telegrāfistu kursus,
                1916. XII 13. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. V 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. V 25. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917.V 31. skaitīt [Bērziņš I],
                1917. VI 07.-VII 12. Papildu 165. rotas komandieris,
                1917. VII 12. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 16. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1919. IV 01. Padomju Latvijas 18. strēlnieku pulka Rotas (V) vada komandieris,
                1919. VI 19. Sakaru komandas priekšnieks,
                1920. V 21. Dobeles kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1922. IX 19. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-461., 5601-2-180, 5601-1-618.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #164/1917.,
                                                #168/1917., #375/1917.

BĒRZIŅŠ Artūrs, būvinženieris.
                * 1911. XI 18. Rīgā.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BĒRZIŅŠ Artūrs Voldemārs, ārsts.
                *1918. XI 10. Alūksnē
                1943. II 16. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Valter von Pletenberstr. 87-17.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-76.

BĒRZIŅŠ Augusts, tirgotājs.
                *1884. II 28. Viļķenu pag.
                1909/1940. Namīpašnieks Ludzas 69.,
                1920/1930. Firmas „Rich. Dunce & Co” līdzīpašnieks,
                1924/1940. Manufaktūras tirgotavas  „G. Skuja & A. Bērziņš”
                               Brīvības 96. līdzīpašnieks.
                Avots:       „Latvju tirdzniecība”, R., 1930.

BĒRZIŅŠ Austra, ārste.
                * 1896. + 1975.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Mētrainē, Madonas apr.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRZIŅŠ Eduards Bertuļa d., ārsts virsleitnants.
                * 1885. VIII 20. Vaidavas pag.
                1916. Tērbatas Universitātes students,
                1916. X Latviešu strēlnieku rezerves bataljona jaunākais ārsts,
                1918. II atvaļināts,
                1919. III 15. Padomju strēlnieku Bauskas pulka jaunākais ārsts,
                1919. V izgājis,
                1919. VI 20. Rezerves bataljona jaunākais ārsts,
                1919. VI 12. Siguldas kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1919. VIII 01. Rīgas kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1920. II 19. Zemgales artilērijas pulka jaunākais ārsts,
                1920. VI 25. apstiprināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1920. V 16.,
                1920. VII 10. Dobeles kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1920. X 23. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-624.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6578.

BĒRZIŅŠ Eduards Jēkaba d., praporščiks.
                * 1888. V 21.
                1916. X 14. Irkutskas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1916. XI 01. beidzis, eksterns, paaugstināts rezerves praporščiks pakāpē,
                1916. XI 25. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 26. skaitīt [Bērziņš II],
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. II 02. Papildu (93.) rotas jaunākais virsnieks,
                1917. II 12. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. II 14. skaitīt [Bērziņš II],
                1917. VI 01. piekomandēts Mācības komandai jaunākais virsnieks,
                1917. VI 18. Mācības komandai jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. stadīts paagstināšanai podporuč.iks pakāpē izd. no 1917. VI 11.
                1917. X 31. stādīts paagstināšanai poručiks pakāpē,         
                1917. XI 23. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 30. ievēlēts, Mācības komandai priekšnieku,
                1918. V 09. atvaļināts.                
                Avots:       KVKVA 2550-1-160., 3456-1-136.;
                                LVVA 5192-1-938-197.;
                                XII armijas pavēle #1113/1916.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle 1917. II 11.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #337/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916.; #35/1917.,
                                                #42/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #43/1917., #48/1917.,
                                                #334/1917.

BĒRZIŅŠ Eduards, praporščiks.
                * 1895. VIII 19. + 1916. XII 23.
                1916. XII 12. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23. kritis pie Mangaļiem,
                1917. II 05. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru [kritis],
                Apbedits Brāļu kapos Rīgā                                                       
                Avots:      XII armijas pavele #129/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #415/1916., #3/1917.;
                                „Latviešu strēlnieks” 2026. lpp.

BĒRZIŅŠ Eduards, rūpnieks.
                *1897. III 01. Aizkraukles pag.
                1915/11916. Sibīrijas V artilērijas brigādē,
                1916/1917. Vidzemes latviešu strēlnieku pulkā,
                1919/1920. Kurzemes divīzijas papildu bataljona rakstvedis,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939/1940. Talsu aizsargu pulka noliktavas pārzinis,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību“,
                Talsu apriņķa tirgotāju rūpnieku biedrības priekšnieks,
                Pastendes alus darītavas īpašnieks,
                Aizkraukles pagasta Kalna Žagaru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

BĒRZIŅŠ Eduards, būvinženieris.
                * 1909. I 01.
                1940. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BĒRZIŅŠ Emīls, ārsts.
                * 1903. VII 10. Rīgā
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1935. Bauskas pilsētas slimnīcas asistents,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1944. Vircavas rajona ārsts,
                1936. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (IV) ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-85, 1640-1-527-34.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRZIŅŠ Emma dz. Elksnis, ārste.
                * 1890. I 13. Raunas pag.
                1926. XII 13. beigusi Latvijas Universitāti,
                1926/1943. Privātārste,
                1938. Siguldas pr. 16,
                1943. Valdemāra 73-17.
                Avots:       LVVA p1023-2-20-78.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRZIŅŠ Emma, ārste.
                * 1894. XI 16. Drabešu pag.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1926/1927. Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1927/1938. Vandzenes pagasta ārste,
                1938/1940. Talsu aizsargu pulka 1. Rotas ārste,
                1939/1940. Spāres rajona veselības kopšanas punkta ārste,
                1938/1944. Spāres Stendes Usmas rajona ārste.
                1942. Vandzenē, Talsu apriņķī.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-79., 1640-1-520-10.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRZIŅŠ Ērika Teodora m., ierēdne.
                * 1908. IX 20. Bīriņu pag.; M. Eliza. + 1972. VII 28. Rīgā.
                Beigusi Rīgas pilsētas 3. vidusskolu,
                1927/1933. beigusi Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1934/1938. Tiesu amatu kandidāte Jelgavas apgabaltiesā,
                1939. Baznīcu un konfesiju departamenta ierēdne,
                Studentu biedrības “Dziesmuvara” filistra.
                Avots:       LVVA 1370-1-2281.;
                               “Latvijas Universitātes absolventi – juristi”, R. 1999.

BĒRZIŅŠ Erna dz. Meilands, ārste.
                * 1914. XI 27. Rīgā
                1940. beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Aizgādības valdes ārste,
                1941 Rīgas pilsētas I slimnīcas laboratorijas vadītāja,
                1943. Baložu 19-2.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-140.

BĒRZIŅŠ Ernests, ārsts.
                * 1886.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Laboratorijas 15.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRZIŅŠ Ernests, namīpašnieks.
                *1906. II 22. Liepupes pag.
                1938/1940. namīpašnieks M. Kandavas 1, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1615-4-6630-44.

BĒRZIŅŠ Ēvalds, mācītājs.
                * 1910. IX 14. Rīgā + 1987. I 24. Edmontonā, ASV
                1930/1931. Dobeles kājnieku pulka seržants,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1935. IX 22. ordinēts par Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. apstiprināts par Jaunlatgales un Viļakas draudžu mācītāju,
                1935/1937. Jaunltgales un Viļakas draudžu mācītājs,
                1935/1937. Robežsargu mācītājs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. III 01. apstiprināts par Liepupes draudzes mācītāju,
                1937. VI 11. Valmieras VIII aizsargu pulka mācītājs,
                1937/1944. Liepupes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1939. VII 18. Rotas (VI) mācītājs,
                Avots:        LVVA 1640-1-523-288.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 40/1935., # 8/1937.; # 9/1937., # 43/1935.

BĒRZIŅŠ Gaida, farmācijas kandidāte.
                Sk. Hohbergs Gaida.

BĒRZIŅŠ Gotfrīds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. V 25. Rīgā + 1969. VIII 09. Stokholmā. Zviedrijā
                1925/1926. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1929/1940. Dažādo preču tirgotājs Saulkrastos Taubes mājās,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XII 20. Rīgas V aizsargu pulka Pēterupes aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Bīriņu pagasta padomes loceklis,
                Saulkrastu labierīcības biedrības valdes loceklis,
                Korporācijas Lettonia filistrs,
                Pēterupes Taubes māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-28.;
                               „Valdības Vēstnesis” #240/1939.;
                               „LPSR AP Prezidija Ziņotājs” #88/1940.

BĒRZIŅŠ Hermanis, agronoms.
                * 1903. Ķoņu pag.
                Beidzis Rūjienas valsts vidusskolu,
                1932. beidzis Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti,
                1933/1940. Latvijas agronomu biedrības saimniecības pārvaldnieks Burtniekos,
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                               Atzinības Krusta IV šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-188.

BĒRZIŅŠ Hugo, ārsts.
                * 1896. XI 30. Mārsnēnu pag. + 1957. VI 02. Columbus, ASV
                1919/1920. Armijas Virspavēlnieka štāba karavīrs,
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930. III 16.-V 01. Rīgas kara slimnīcā,
                1930/1942. Rūjienas slimnīcas vadītājs,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 03. Valmieras VIII aizsargu pulka rotas (XI) ārsts,
                1942. Rūjienā, Parka 9.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-80., 1640-1-523-295.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRZIŅŠ Ina, ārste.  
                *1915. III 11. Rīgā
                1939. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1941. Latvijas Sarkanā Krusta Krimuldas sanatorijā,
                1941. XII 01. Skolu ārste Rīgā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-81.

BĒRZIŅŠ Jānis Jāņa d., ierēdnis.
                * 1883. VII 09. Mārcienas pag.
                Beidzis Mārcienas draudzes skolu,
                1905. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1905/1911. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1912/1913. Tērbatas Universitātes bibliotēkā un Puškina ģimnāzijas skolotājs,
                1913/1915. Viļņas arhīva maģistratūrā un skolotājs Viļņas I ģimnāzijā,
                1915/1916. Tērbatas Universitātes bibliotēkā,
                1916/1918. Pasaules karā,
                1918/1921. Tērbatas Universitāte Voroņežā,
                1921/1925. Latvijas Universitātes bibliotekārs un IV ģimnāzijas skolotājs,
                1924/1940. Latvijas Universitātes lektors, privātdocents,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 2064,
                1925/1940. Valsts arhīva direktors,
                Latvijas pareizticīgo baznīcas sinodes loceklis.
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-82.

BĒRZIŅŠ Jānis Dāvida d., kapitāns.
                * 1892. I 23. Vaidavas pag. ; S. Anna dz. Ergards,
                1914. VII 28. Vladimias 353. kājnieku družīnas zemessargs,
                1915. VIII 20. Zemeļfrontes praporščiku skolas junkers,
                1915. XII 06. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 17. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. III 08. kontuzēts pie Franču mājām,
                1916. III 23. aobalvots: Sv. Annas ord.eņa IV šķiru,
                1916. IV 21. ievainots pie Ikšķiles,
                1916. VIII 26. ievainots pie Smārdes,
                1916. IX 25. kontuzets pie Ikšķiles,
                1916. X 15. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. IV 21.,
                1916. X 11. apbalvots: Sv. Stanislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. I 28. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. VIII 21.,
                1917. IV 12. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Mācības komandas priekšnieks,
                1917. VIII 19/24. kaujas,
                1917. IX 17. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. IX 29.,
                1917. IX 29. apbalvots: Sv. Vladimira ord. IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 07. atvaļināts slimības dēļ.
                1918. XII 04. Skolu bataljona komandieris,
                1920. II 19. Iekšlietu ministrijas Pagastu aizsargu nodaļu priekšnieks.
                Avots:       LVVA 3318-2-62-191.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #166/1915.;
                                XII armijas pavēles #345/1916., #783/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #130/1915., #79/1916.,
                                                #129/1916., #307/1916., #379/1916., #399/1916.,
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #68/1917., #93/1917.,
                                                #98/1917., #163/1917., #332/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #13/1917., #160/1917.,
                                                #170/1917., #176/1917., #291/1917.

BĒRZIŅŠ Jānis Voldemārs Kārļa d., virsleitnants.
                * 1893. VI 24./VII 06. Katvaras
                Beidzis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības fakultāti,
                1915. VIII 15. Leib gvardes Petrogradas pulka Rezerves bataljona karavīrs,
                1916. VI 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. VII 15. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 19. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 08. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. I 09. skaitīt [Bērziņš III],
                1917. I 31. Maršrotas (*&) jaunākais virsnieks,
                1917. II 06. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. II 14. skaitīt [Bērziņš I],
                1917. X 18. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. VI 06.,
                1917. XI 23. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 30. ievēlēts Rotas (VII) komandieri,
                1918. IV 03. atvaļināts,
                1919. VI 24. Ziemeļ Latvijas Rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 01. Rīgas kājnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1919. skaitīt virsleitnants pakāpē izd. 1919. V 01.,
                1919. X 12. Rotas (I) komandieris,
                1920. V 05. Valmieras apriņķa komandantūras sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1921. III 16. darbvedis,
                1922. VII 17. adjutants,
                1923. X 16. Jēkabpils Ilūkstes kara apriņķa pārvaldes virsnieks,
                1924. II 01. atvaļināts,
                1933. Ludzas ģimnāzijas skolotājs,
                1941. Valmieras ekonomiska tehnikuma skolotājs.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125, 160., 3456-1-136.;
                                LVVA 5192-1-938-203., 5601-1-635, 5601-1-642., 5601-2-203.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #1133/1916.;
                                XII armijas pavēle #1113/1916.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle 1917. II 10.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka #9/1917., #32/1917.,#34/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #37/1917., #48/1917.,
                                                #334/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3327.

BĒRZIŅŠ Jānis Jorģa d., kapteinis.
                * 1894. V 19.
                1915. I 15. Rezerves 28. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. V 11. Maskavas V praporščiku skolas junklurs,
                1915. VIII 15. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915.VIII 08. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona virsnieks,
                1915. X 06. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. I 19. Kājnieku izlūku komandas jaunākais virsnieks,
                1916. IX 18. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 18. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. I 29.,
                1916. IX 30. paaugstināts poručiks  pakāpē izd. no 1916. V 29.,
                1916. XII 26. Rotas (III) komandieris,
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. XII 21.,
                1917. VIII 13. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves pulkam Rotas (VIII)
                                jaunākais virsnieks,
                1917. XII 09. ievēlēts Rotas (VIII) komandieri,
                1918. II 21. atvaļināts,
                1919. VI 01. Latvijas armijā,
                1921. Dobeles kājnieku pulka virsnieks,
                1921. XI 16. Bruņoto vilcienu diviziona virsnieks,
                1921. XI 23. beidzis; Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1926. III 29. atvaļināts,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1086.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224.;
                                LVVA 5601-1-632.;
                                XII armijas pavēle #727/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #246/1917., #368/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #68/1915.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #19./1916., #283/1916.,
                                                #308/1916., #376/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #40/1917., #86/1917.,
                                                # 224/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5683.

BĒRZIŅŠ Jānis Eduards Bierņa d., kapteinis.
                * 1895. VI 12. Ādažu pag.
                1914. X 01. Sibīrijas 50. strēlnieku pulka brīvprātīgais,
                1915. IV 14. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu,
                1915. VIII 20. Rezerves 203. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. VII 01. latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. XII 10. Zemgales latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1916. XII 25. apbalvots: Sv. Jura ordeņa krusta IV šķiru,
                1917. V 01. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VII 19. Junkeru triecienu bataljona brīvprātīgais Rumaņu frontē,
                1917. VIII 16. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1917. III 01.,
                1917. IX 27. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. X 10. skaitīt [Bērziņš VI],
                1918. II 22. atvaļināts,
                1918. IX 10. Ziemeļu armijas Pleskavas I brīvprātīgo bataljona virsnieks,
                1919. VI 12. Liepājas kara skolas virsnieks,
                1919. VIII 09. Jelgavas kājnieku pulka virsnieks,
                1919. IX 09. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1919. XII 02. Aizputes kājnieku pulka virsnieks, adjutants,
                1921. XI 23. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. III 31. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1922. IV 01.,
                1925. VI 20. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. II 18.,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #696,
                1934. II 01. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1934. VII 28. atvaļināts,
                1940. VII 20. Cēsu kājnieku pulka Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1940. VIII 01. Apsardzības rotas priekšnieks,
                1940. VIII 10. Instruktoru rotas komandieris,
                1940. VIII 23. Politisko nodarbību vadītājs Rīgā,
                1940/1941. Teretoriālā XIV strēlnieku korpusā,
                1940. IX 29. Strēlnieku 285. pulka Darbnīču priekšnieks,
                1941. I 22. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1493-1-144-301, 5601-1-630, 5601-2-184.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #293/1917., #306/1917.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3874.

BĒRZIŅŠ Jānis Verners, ārsts.
                * 1898. VII 03. Sēļu pag.
                1919/1920. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,    
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IV 29. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Eskadrona ārsts,
                1938. Kuldīgā, Kalpaka 3,
                1939.III 27. Kuldīgas XIV aizsargu pulka bataljona (I) ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-17.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRZIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1905. IV 18. Dikļu pag.            
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1942. Rīgas centrālā slimo kases rentgena kabinetā,
                1938/1942. Rīgas pilsētas I slimnīcā, rentgena kabinetā,
                1939/1942. Rīgas IV poliklīnikā, rentgena kabinetā,
                1942. Vāgnera 5-1.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-82.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRZIŅŠ Jānis, mācītājs.
                * 1913. VIII 13. Vitrupes pag.
                1939. IX 15. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. X 15. ordinēts par Rīgas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1939. XI iecelts par Sakaslejas draudzes mācītāju,
                1942. X 01. atbrīvots no Valkas prāvesta iecirkņa vikāra amatā,
                1942. X 01. iecelts par Smiltenes ev. lut. draudzes mācītāja adjunktu.              
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, 1942.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 39/1939, 47/1939.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 22/1942.

BĒRZIŅŠ Jēkabs Krišjāņa d., ārsts pulkvedis.
                * 1873. VIII 09. Liepājā; S. Lidija Jākobsons. + 1935. III 12. Liepājā.
                1897. XII 19. Beidzis Tērbatas Universitātes medicīnas fakultāti,
                1898. VII 26. Staraja Rusas 113. kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1899. VII 10/ VIII 12.  piekomandēts Novotoržkas 114. kājnieku pulka
                                Bataljona (IV) sanitārais vadītājs,
                1902. X 13. apstiprināts titularais padomnieks pakāpē,
                1903. II 23. paaugstināts kolleģijas asesors pakāpē izd. 1901. VII 26.,
                1904. I 30. Austrumu Sibīrijas 20. strēlnieku pulka jaunākais ārsts,
                1904. III 31. Austrumu Sibīrijas 17. strēlnieku pulka vecākais ārsts,
                1904. IX 04. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1904. XI 03. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1905. V 01. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1905. X 30. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1905. XII 18. paaugstināts galma padomnieks pakāpē izd. 1905. VII 26.,
                1906. III 26. Austrumu Sibīrijas 36. strēlnieku pulka jaunākais ārsts,
                1905. apbalvots: Krievu Japanu kara gaiši bronzas medaļu,
                1906. X 31. piekomandēts Vladivostokas cietokšņa pagaidu hospītaļa
                                jaunākais ordinators,
                1907. VII 05. Austurmu Sibīrijas 2. kalnu artilērijas diviziona rezerves ārsts,
                1909. IX 13. paaugstināts kolēģijas padomnieks pakāpē izd. 1909. VII 26.,
                1910. III 22. Vladivostokas pagaidu lazaretes #3 vecākais ordinators,
                1910. VI 18. Habarovskas lazaretes vecākais ordinators,
                1913. XI 09. apbalvots: Romanovu dinastijas 300. gadu jubilejas medaļu,
                1914. IX 14. Ceļoša lauku hospītaļa #519 galvenājs ārsts,
                1915. VI 28. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru,
                1916. VIII 09. paaugstināts valsts padomnieks pakāpē izd. 1914. IX 25.,
                1916. VIII 09. Priekšēja evakuācijas punkta #107. galvenājs ārsts,
                1916. X 08. Latviešu strēlnieku I brigādes ārsts,
                1916. XII 23.  kaujas,
                1917. IX 01. apbalvots: ar šķēpiem un banti pie Sv. Vladimira ordeņa IV šķiras,
                1918. IV 15. izslēgts no vienības,
                1918. IV 19. Latvijas Padomju divīzijas sanitāras daļas priekšnieks,
                1921. I 24. Liepājas garnizona vecākais ārsts,
                1921. IV 01. Liepājas kara slimnīcas priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #528,
                1930. II 01. skaitīt ārsts pulkvedis pakapē izd. 1917. XII 13.,
                1931. X 31. atvaļināts,
                Dzelzceļu aizsargu pulka Bataljona (II) ārsts.
                Avots:       LVVA 5601-1-646.;
                                Latvijas Padomju strēlnieku I brigādes pavēle #14/1918.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.
                                V. Eichenbauma arhīvs #1479.

BĒRZIŅŠ Jēkabs Indriķa d., pulkvedis leitnants.
                * 1897. I 13. Sīpeles pag. + 1943. Noriļskā.
                1916. V 16. latviešu strēlnieku rezerves bataljona brīvprātīgais,
                1916. XII 01. Zemgales latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. I beidzis Mācības komandu, jefreitors,
                1917. II jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. V 13. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VII jaunākais portupejas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 16.  Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 02. skaitas [Bērziņš III],
                1917. XII 14. piekomandēts pulka izglītības komisijai,
                1918. II 18. demobilizēts,
                1918. XI 20. Rīgas apsardzībs rotas brīvprātīgais,
                1918. XII Latgales virsnieku rotas virsnieks,
                1919. VI 13. Rīgas I apsardzības rotas virsnieks,
                1919. VII Atsevišķā V bataljona virsnieks,
                1919. VIII Daugavpils kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1920. II 19. Armijas virspavēlnieka štāba komandantūras rotas virsnieks,
                1920. X 09. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. XI 03.,
                1921. IV 18. Robežsargu II pulka Rotas (VII) virsnieks,
                1921. XII 01. Apsardzības ministrijas Dzīvokļu pārvaldes likvidācijas
                                komisijas darbvedis,
                1922. III 01. Apsardzibas ministrijas komandantūras administratīvais darbvedis,
                1922. X 13. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1522,
                1923. V 01. Kara ministrijas Komandantūras virsnieks,
                1923. IX 01. Kara ministrijas komandantūra pārdēvēta par
                                Galvenā štāba Saimniecības daļu,
                1923. IX 01. Galvenā štāba rotas vada komandieris,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1925. IX 01. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1926. XI 03. Rīgas kājnieku pulka Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1926. XI 03. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. VII 25.,
                1928. XI 12. apbalvots; Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1422.
                1933. V 20. beidzis: Bataljona komandieru kursus,
                1933. XI 16. Instruktoru rotaS KOMANDIERIS,
                1935. viii 03. beidzis: Virsnieku strēlniecības kursus,
                1936. XI 04. pulka adjutants,
                1938. VII 09. Kājnieku bataljona komandieris,
                1939. I 23. Cēsu kājnieku pulka Rotas (II) komandieris,
                1940. I 05. Kājnieku bataljona komandieris,
                1940. I 11. Siguldas kājnieku pulka bataljona komandieris,
                1940. I 11. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1940. I 11.,
                1940. IV 22. pulka audzināšanas pārraugs,
                1940. V 11. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #364 ar šķēpiem,
                1940/1941. Teretoriālā XIV korpusā,
                1940. IX 27. parsakitīts: Strēlnieku 295. pulku, Instruktoru skolas priekšnieks,
                1941. arestēts Litenes nometnē,
                1942. tiesāts.
                Avots:       LVVA 5601-1-644.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #289/1917.,
                                                #298/1917., #373/1917.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1420.

BĒRZIŅŠ Kārlis Andreja d., virsleitnants.
                * 1890. II 17. Saikavas pag.; M. Ede, S. Erna dz. Lesnice + 1944. IX 09. Krievijā.
                1909. Beidzis Pleskavas lauksaimniecības vidusskolu,
                1909. ieguva apriņķa skolotāja tiesības pie Pēterpils mācības apgabalā,
                1909/1914. skolotājs Saikavā, Sbilē un Savienā,
                1912. Savienas bibliotēkas biedrības dibinātājs.
                1914/1916. Krievijas armijā,
                1915. beidzis Oranienbaumas praporščiku skolu,
                1916. X 10. A. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. V 07.,
                1916. XI 01. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 01. skaitīt [Bērziņš II],
                1916. XII 20. bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 20. Rotas (VIII) komandiera v.p.i.,
                1916 XII 29. Rotas (VIII) komandieris,
                1916. XII 31. A. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. IX 25.,
                1917. I 24. Bataljona (II) komandiera v. p. i.,
                1918/1922. Saikavas pagasta skolas spārzinis,
                1919. Rīgas pilsētas aizsardzības bataljona pie Rīgas pilsētas komandantūras
                                virsleitnants,
                1922/1934. Viļa Olava komercskolas inspektors,
                1926/1932. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.;
                1936/1940. Viļa Olava komercskolas inspektors, 1922/1936.
                1936/1940. Viļa Olava komercskolas 838. Mazpulka vadītājs,
                1934/1936.Limbažu valsts ģimnāzijas direktors,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1952,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Zvārdes 1,
                Korporācijas Fraternitas Lataviensis filistrs.
                Aviācijas aizsargu pulka Štāba eskadriļas virsnieks.
                Avots:       Avots:       LVVA 5601-1-7462.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pa vēles #314/1916., #320/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #1/1916.; #8/1917.,
                                                #25/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R.,1999.;
                                „Brīvā Zeme” # 143/1937., # 39/1940.;
                                „Latvijas Skola” #2/1940.;
                                Solveigas Smiltenes arhīvs;
                                Kristera Ulmaņa arhīvs.

BĒRZIŅŠ Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. IX 11. Liepkalnes pag.
                1919/1921. Latgales partizāņu pulka karavīrs,
                1921/1922. Jātnieku pulka karavīrs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XI 10. Abrenes XIX aizsargu pulka Augšpils pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1935. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3763,
                1941. VI 14. deportēts,
                Augšpils pagasta valdes darbvedis,
                Brīvības pieminekļa Augšpils pagasta komitejas sekretārs,
                Augšpils pagasta Cereibas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-528-288.

BĒRZIŅŠ Kārlis Jēkaba d., policijas ierēdnis.
                * 1901. XII 06. Jeru pag.; M. karlīne
                1919/1920. Jātnieku pulka dižkaravīrs,
                1922/1923. Politiskās pārvaldes ierēdnis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1920/1925. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes students,
                1925. Zemgales divīzijas pārvaldes kaprālis,
                1925/1928. Lauksaimnieks,
                1925/1940. Aizsargu organizācija,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1928/1933. Politiskās pārvaldes policijas uzraugs Jelgavā,
                1933/1934. Rīgas prefektūras policijas II iecirkņa rajona uzraugs,
                1934. V 11. Daugavpils prefektūras policijas I iecirkņa priekšnieks,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3623,
                1936. VII 01. Jelgavas apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks,
                1937. XI 16. Ilūkstes apriņķa priekšnieks,
                1937. XI 16. Ilūkstes XII aizsargu pulka komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VIII 21. Valkas VII aizsargu pulka komandieris,
                1939/1940. Valkas apriņķa priekšnieks,
                1940. V 20. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību”,
                Vispārējas lauksaimniecības bankas padomes loceklis,
                Aerokluba valdes novada priekšnieks,
                Zūru pagasta zemes īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-14.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Policija” #6/1939.

BĒRZIŅŠ Lizete, farmācijas kandidāte.
                * 1898. VIII 23.
                1931. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

BĒRZIŅŠ Ludvigs Ādolfs, mācītājs.
                * 1874. V 22. Burtnieku pag. + 1925. III 01. Ropažos.
                1893. beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1904. beidzis Tērbatas Universitāti, kand. theol.,
                1904/1917. Allažu Vangažu draudzes mācītājs,
                1907/1908. Madlienas Meņģeles draudzes pagaidu mācītājs,
                1920/1925. Ropažu draudzes mācītājs,
                1924/1925. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes docents.
                Bij. Rīgas pilsētas 2. vidusskolas skolotājs,
                1918/1920. Latviešu izglītības biedrības vidusskolas skolotājs.
                Avots:       “Madlienas Meņģeles draudze”, Madlienā, 1938.;
                               “Rīgas pilsētas II vidusskolas pirmie desmit gadi”, R., 1926.;
                               „Jaunākās  Ziņas“  # 50/1925.

BĒRZIŅŠ Ludvigs, lauksaimnieks.
                * 1898. VII 30. Mežotnes pag.
                Beidzis Mežotnes pamatskolu.
                Mežotnes aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi # 48,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi # 883,
                Apbalvot ar Aizsargu nopelnu krustu,
                Cukurbiešu audzētājs Mežotnes pagasta „Vindedžos“,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 83.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-230.

BĒRZIŅŠ Ludvigs Jāņa d., tehniķis.
                * 1904. XII 18. Rīgā.; M. Anna, S. Austra dz. Balodis.
                1926. beidzis Rīgas pilsētas amatnieku skolas elektrotehnisko nodaļu,
                1927/1932. Rīgas pilsētas uzņēmumu valdē,
                1932/1940. Rīgas galvenā telefona kantora automātiskās telefona
                               centrālēs tehniķis,
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                               Atzinības Krusta V šķīru,
                1939/1940. žurnāla “P. T. Dzīve” redaktors.
                Latvijas tehniķu biedrības priekšnieks,
                Latvijas profesiju kameras loceklis,
                Torņakalna latviešu palīdzības biedrības biedrs,
                Latvijas Pasta, telegrāfa un telefona darbinieku biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-200.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

BĒRZIŅŠ Marija, ārste.
                Sk. Dzelzītis Marija.

BĒRZIŅŠ Marija, ārste.
                * 1894. IV 23. Lugažu pag.
                1934. beigusi Latvijas Universitāti,
                1934/1940. Liepājas pilsētas slimnīcā,
                1938. Liepājā, Dārtas 31., pilsētas slimnīcā,
                1940/1941. Veselības aizsardzības tautas komisariāta inspektore,
                1943. Poruka 9a.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-119.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRZIŅŠ Marta, ārste.
                Sk. Ozoliņš Marta.

BĒRZIŅŠ Marta, ārste.
                * 1908.
                1934. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Daugavpilī, Valdemāra 30.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRZIŅŠ Miķelis, amatnieks.
                * 1879. Rīgā.
                Namdara amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības namdaru sekcijas biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 160.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-400.

BĒRZIŅŠ Miķelis Friča d., mežzinis.
                * 1900. XI 18. Ēdoles pag.
                1919/1922. Aizputes kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1938. III 04. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1938. III 04. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krusta,
                1940. III 18. Madonas IX aizsargu pulka Saikavas nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Saikavas pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Saikavas krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-13.

BĒRZIŅŠ Milda, farmācijas maģistre.
                Sk. Eikerts Milda.

BĒRZIŅŠ Milda, ārste.
                Sk. Pope Milda.

BĒRZIŅŠ Nestors, inženieris.
                * 1889. X 16. Možeikos; S. Vera.
                1905. beidzis Pētera Pāvila pilsētas skolu,
                1909. beidzis Liepājas pilsētas reālskolu,
                1910/1914. Liepājas un Ventspils ostu students praktikants,
                1914. beidzis Aleksandra I satiksmes ceļu inženieru institūtu,
                1915/1918. Arhangeļskas ostas būvju inženieris,
                1922. XI 25. Ventspils ostas vecākais inženieris,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. V 01. Ventspils II aizsargu pulka Jūras diviziona komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 60,
                1940. V 05. apbalvots ar Angļu uzvaras SBL kara medalu.
                Ventspils valsts arodskolas skolotājs,
                Latvijas aerokluba Ventspils nodaļas priekšnieks,
                Apbalvots ar Latvijas aerokluba divām medaļām,
                Avots:       LVVA 1303-3-19-149, 1640-1-520-173.

BĒRZIŅŠ Osvalds, arhitekts.
                * 1898. XII 07.          
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BĒRZIŅŠ Otto, lauksaimnieks.
                *1904. V 08. Lubānas pag.
                Beidzis Priekuļu lauksaimniecības skolu,
                1932/1940. Lubānas Zvidzienas 3. mazpulka vadītājs.
                1937/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības dibinātājs
                               un priekšsēdētājs,
                1937/1939. Lubānas savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                1939/1940. Lubānas savstarpējās apdrošināšanas biedrības darbvedis,
                Lubānas piensaimnieku sabiedrībā,
                Lubānas krājaizdevu sabiedrībā,
                Latvijas Aerokluba Lubānas nodaļā,
                Lubānas mednieku biedrībā,
                Lubānas meliorācijas sabiedrībā,
                Lubānas lopkopības pārraudzības biedrībā,
                Lubānas patērētāju kooperatīvā.
                Avots:       LVVA 1690-4-3-30.; 1690-1-367., 1690-4-3052.

BĒRZIŅŠ Pēteris, tirgotājs.
                * 1891. Kauguru pag.
                1920/1940. Elektrības, instalācijas un radio uzņēmuma īpašnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 45.
                Rīgas tirgotāju biedrības tehniskās sekcijas vecākais,
                Rīgas rūpnieku biedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-150.

BĒRZIŅŠ Pēteris, farmācijas kandidāts.
                * 1893. IX 07.
                1929. I 16. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

BĒRZIŅŠ Pēteris, priesteris.
                *1898. IX 29.
                1939. bijis Rīgas Debesbraukšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

BĒRZIŅŠ Romāns Ģederts, priesteris.
                *1900. III 16. Nīcas pag.
                1930. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1929. XII 31. iesvētīts par priesteri Stāmerienas draudzē,
                1930. IX 19. Sasmakas, Ķūļciema un Kolkasraga draudzes priesteris.
                1931. t. p. amatā,
                1939. bij. Slobodzinskas Arķeņģeļa Mihaila draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-17.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

BĒRZIŅŠ Rūdolfs, ierēdnis.
                *1874. Rīgā + 1936. IX 22. Rīgā.
                1892. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1892/1898. firmas „P. Bornhold un Co“ dienestā,
                1898/1915. firmas „Helmsing un Grimm“ dienestā,
                1915/1918. Arhangeļskā,
                1919. tirdzniecības atašejs Latvijas pārstāvniecībā Kopenhāgenā,
                1921/1936. firmas „Helmsing un Grimm“ dienestā,
                1927. iecelts par firmas prokuristu,
                1936. I 10. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1823.
                Avots:       „Jūrnieks“ # 10/1936.

BĒRZIŅŠ Rūdolfs Jēkaba d., virsleitnants.
                * 1896. II 25. Emburgas pag.
                1915. V Kājnieku 261. pulka brīvprātīgais,
                1916. I beidzis Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. I 30. Rietumu armijas praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 31. Rezerves 261. kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1916. VII 23. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. X 15. piekomandēts izolācijas punktām,
                1916. XI 26. skaitīt (Bērziņš I),
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. II 28/V 31. piekomandēts Latviešu strēlnieku II brigādes Parizāņu nodaļai,
                1917. III 03. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 28. Kavalērijas 17. divīzijas Atamana Glazenapa partizāņu
                                nodaļas virsnieks,
                1917. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. II Eskadrona (II) komandieris,
                1917. X 25. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VIII 20.,
                1918. I/II Lielinieku gūstā,
                1918. III vācu gūstā,
                1918. XII 12. Artuma Hartmaņa jātnieku nodaļas virsleitnants,
                1920/1921. Latvijas strēlnieku pulka virsnieks.
                1921. VI 21. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-674.;
                                XII armijas pavēle #189/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #108/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #210/1916., #296/1916.,
                                                #314/1916., #339/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #47/1917.
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #63/1917.,#179/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1378.

BĒRZIŅŠ Serafīma, farmācijas maģistre.
                * 1913. XI 08. Rīgā.
                1940. IV 25. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

BĒRZIŅŠ Vilis, veterinārārsts.
                * 1906. II 27. Duntes pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Vidzemes artilērijas pulka virsnieka vietnieks,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VI 01. Rīgas V aizsargu pulka jātnieku diviziona Eskadrona (I)
                               verterinārātrsts,
                Latvijas Universitātes sēruma stacijas saimniecības pārzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-23.

BĒRZIŅŠ Voldemārs Andreja d., kara laika ierēdnis.
                * 1887. I 12. Beļavas pag.
                Beidzis Pleskavas reālskolu,
                1908. X 02. Austrumu Sibīrijas 4. artilērijas batarejas karavīrs,
                1909. bombordieris,
                1910. jaunākais rakstvedis,
                1913. I atvaļināts,
                1914. VII 19. Artilērijas 24. brigādes Baterijas (VI) instruktors,
                1914. IX 28. ievainots,
                1914. XI Rezerves komanda Jurjevā,
                1916. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona jaunākais rakstvedis,
                1916. vecākais rakstvedis,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulkiu,
                1917. I 04. iztūrējis pārbaudijumu uz kara laika ierēdņa pakāpi,
                1917. apbalvots: medaļu Par Centību,
                1917. X 06. paaugstināts kara laika ierēdņa pakāpē,
                1918. II atvaļināts,
                1919. IV 04. Vecgulbenes Kara nodaļas saimniecības darbvedis,
                1919. V 22. dezertējis,
                1919. VII 08. Lejasciema rajona komandantūras jaunākais rakstvedis,
                1919. X 15. darbvedis,
                1920. VIII 11. degradēts par vecāko rakstvedi,
                1920. VIII 30. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-679.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #48/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #11/1917.

BĒRZIŅŠ Vladimirs Alekseja d., kapteinis leitnants.
                * 1884. II 14. Svētciema pag.
                1906. i 02. Lebgvardes Husaru jātnieku pulka Eskadrona (IV) karavīrs,
                1909. X 20. vecākais akšvirsnieks,
                1914. IX 14. . Lebgvardes Husaru jātnieku pulka instruktors,
                1916. XII 18. Leib gvardes Maavas kājnieku pulka instruktors,
                1918.II 05. atvaļināts,
                1919. X 15. Valmiera papildu bataljona instruktors,
                1919. XI 07. Daugavpils kājnieku pulka otas X) virsseržants,
                1920. II 01. virsnieka vits izpildītājs,
                1920. I 07. paaugstināts par kaujas nopelniem leitnanta pakāpē izd. 1920. I 07,
                1921. VI 01. Sakaru komandas vada komandieris,
                1921. XI 01. pulka kasieris,
                1922. IV 01. Sakaru komandas vada komandieris,
                1923. IX 05. Rotas (IV) vada komandieris,
                1924. abalvots; Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 04. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1924. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1924. I 07.
                1925. X 31./1926. XI 06. piekomdēts Igaunijas VII kājnieku pulkām,
                1927. III 04. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1928. I 17. Valmieras kara apriņķa kara pārvaldes Saimniecības daļas darbvedis,
                1928. II 14. Komandantu adjutants,
                1928. apabalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu a0. gadu piemiņas medaļu,
                1932. X 08. Jaunlatgales kara apriņķa pārvaldes Karaklausības un rezerves
                                dalas darbvedis,
                1933. XI 16. paaugstinās apteinis leitnants pakāpē izd. 1927. VI 03.,
                1934. XI 08. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3409,
                1936. VI 30. Cēsu kara apriņķa pārvaldes darbvedis,
                1939. IX 11. Cēsu kara apriņķa pārvaldes I šķiras darbvedis,
                1940. V 24. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-678.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs 1930.;
                                V.ichenbama arhīvs #3199.

BĒRZIŅŠ Zelma dz. Rudzītis, ārste.
                * 1882. III 06. Lietuvā
                1911. beigusi Maskavas Universitāti,
                1911/1917. Kremenčugas skolas ārste,
                1922/1940. Valsts darbinieku skolu ārste,
                1928/1940. Sarkanā Krusta veselības kopšanas punktā,
                1941/1944. Bērnu ambulances vadītāja,
                1943. Brīvības 3-6.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-122.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒRZIŅŠ Žanis Otto d., farmaceits kapteinis, farmācijas maģistrs.
                * 1897. IX 26. Liepājā.
                1918. XII 04. Ieguva provizora palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1919. X 08. Latgales divīzijas papildu bataljona karavīrs,
                1919. X 20. Liepājas garnizona lazaretes aptiekas feldšeris,
                1920. II 03. aptiekas pārziņa palīgs,
                1920. X 09. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1919. X 20.,
                1923. VIII 20. Rīgas kara slimnīcas laborants,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. VI 20. paaugstināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 1924. XII 29.,
                1926. IV 01. receptāra v.i.,
                1928. 1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 11. paaugstināts farmaceits kapteinis pakāpē izd. 1928. XII 29.,
                1930. I 29. Kara sanitāras noliktavas Aptiekas nodaļas vadītājs,
                1937. V 27. pārdēvēts par administratīvo kapteini izd. 1928. XII 29.,
                1936. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4163.,
                1940. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs,
                1940. II 14. pārdēvēts par farmaceits kapteini izd. 1928. XII 29.,
                1941. II 28. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1487-1-32, 5601-1-680.;
                                „Farmaceiti Latvijā“;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4274.

BĒRZKALNS Aleksandrs, ārsts.
                *1906. II 16. Ziras pag.
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1944. Aglonas rajona ārsts,
                1939. I 01. Daugavpils XVIII aizsargu pulka ārsts,
                1939. IV 03. Aglonas rajona mazpulku ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-120, 1640-1-528-28., 1690-4-1207-7.

BĒRZKALNS Pēteris Jura d., arhitekts.
                * 1899. III 07. Viesienas pag.; M. Ede.         
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                1932/1935. Dz. Tērbatas 4-27.,
                1939. bij. Latvijas Universitātes privātdocents.
                Avots:       LVVA 2942-1-13725.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

BĒRZKALNS Rūdolfs, skolotājs.
                * 1884. IX 09. Atašienes pag.
                1904/1906. Varakļānu pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1905. ieguva skolotāja tiesības pie Vitebskas garīgā seminārā,
                1906/1907. Kušnovas pagasta skolas skolotājs, Daugavpils apriņķī,
                1907/1917. Aulejas pamatskolas skolotājs,
                1922. beidzis Daugavpils skolotāju sagatavošanas kursus,
                1922/1924. Atašienes pagasta latviešu pamatskolas skolotājs,
                1925/1926. Atašienes pagasta “N. Stalidzānu” pamatskolas skolotājs,
                1926/1940. Atašienes pagasta “Br. Skrindu” pamatskolas skolotājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 426.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-57.

BETAKS Eižens, Dr. med.
                * 1880.
                1906. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās.
                1938. Liepājā, Uliha 39/41.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BETHERS Jānis Arvīds Jāņa d., virsleitnants.
                * 1894. II 06. Jaunsaules pag.
                Beidzis Skolotāju semināru,
                1915. I 31. Rezerves 25. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. VI 05. beidzis Mācības komandu, jefreitors,
                1915. IX 20. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1915. X 28. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. IV 20. Ķijevas II praporščiku skolas junkers,
                1916. VII 20. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 20. Rezerves 196. kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 23. Armijas XVI rezerves pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1916. X 30. Aleksandrovas 418. kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 04. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. I 17. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. II 18. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. IV 20.,
                1917. VIII 20. Mācības komandas rezerves virsnieks,
                1917. X 23. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VIII 20.,
                1917. XII 12. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1918. II 01. atvaļināts, ka skolotājs,
                1919. XII 17. Grobiņas kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1920. II 26. Grobiņas kājnieku pulks pārdēvēts par Dobeles kājnieku pulku,
                1920. IV 12. pulka ekonoms,
                1920. IX 02. Armijas satiksmes pārvaldes militārais kontrolieris,
                1920. IX 30. atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224.;
                                LVVA 5601-1-690.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle - 1917. II 22.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #25/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #234/1917.

BETHERS Teodors, ārsts.
                * 1878.
                1907. beidzis Tērbatas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Brīvības 19.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BETIHERS Eberhards, ārsts.
                * 1906.    
                1932. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1938. Majoros, Rīgas apr.
                Avots:       „Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BETIHERS Manfrēds, ārsts.
                * 1911.
                1935. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Majoros, Rīgas apr.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BĒTIŅŠ Ādolfs Teodora d., provizors, farmaceits leitnants.
                * 1877. VIII 06. Dobelē + 1945. VII 01. Vācijā
                1901. III 24. Beidzis Maskavas Universitāti, provizors,
                1902. XI 27. Kājnieku Širvanskas 84. pulka karavīrs,
                1903. VII 29. beidzis Mācības komandu,
                1904. I 06. jaunākais apakšvirsnieks,
                1904. VIII 16. rezerves praporščiks,
                1904. VIII 14. atvaļināts,
                1919. XII 02. Liepājas kara apriņķa priekšnieka rīcībā,
                1920. I 09. atvaļināts,
                1922/1944.Madlienas aptiekas īpašnieks,
                1936. Latvijas Aerokluba Madlienas nodaļas priekšnieks,
                1937. III 01. apbalvots: Latvijas Vanagu organizācijas II šķiras zīmi,
                1937. Latvijas Vanagu organizācijas Plāteres nodaļas goda biedrs,
                Korporācijas Lettgalija filistrs un dibinātājs.
                Avots:       LVVA 3318-1-2031-283.;
                                „Jaunākās Ziņas” #48/1937.;
                                „Spārnotā Latvija”  #20/1936.;
                                „Farmaceitu Žurnāls” #6/1944.

BĒTIŅŠ Alfrēds Ādolfa d., ārsts.
                *1920. III 17. Dobelē
                1944. III 31. beidzis Latvijas Universitāti, ārsts.
                1944. Skolas 14-3, Rīgā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-123.

BĒTIŅŠ Jānis Dāvja d., amatnieks.
                * 1874. VI 08. Rīgā.; M. Katrīna dz. Ozoliņš, S. Emma dz. Zvaigzne.
                               + 1955. VII 17. Vankūverā, Kanādā.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 56.
                Sudrabkaļu amata zellis,
                Latvijas amatnieku kameras padomes loceklis,
                Apbalvots Pasaules izstādē Parīzē un Starptautiskā amatniecības izstādē Berlīnē.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-172.;
                               „Jelgavas zinātniskā bibliotēka”

BICKIS Rūdolfs Jāņa d., provizors.
                * 1890. VII 20. Kuldīgā [Bitzkij] S. Alise dz. Reizenbergs
                Beidzis Kuldīgas tirdzniecības skolu,
                1919. Latviešu vācu zemessargu brīvprātīgais,
                1920. IV 01. Ludzas garnizona lazaretes aptiekas pārzinis,
                1920. XII 24. armijas sanitāras noliktavas jaunākais farmaceits,
                1922. I 28. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1920. IV 01.,
                1922. II 06. atvaļināts,
                1923. VI 06. beidzis Latvijas Universitāti, provizors,
                1935/1939. Vecmīlgrāvja aptiekas nomnieks un pārvaldnieks,
                1939. XI 20. izbrauca uz Vāciju, dzīvo Meldru ielā Nr.4/6-1.
                Avots:       LVVA 5601-1-765.,
                                „Valdības Vēstnesis” #33/1939., #264/1939.;
                                „Farmaceiti Latvijā“,
                                V. Eichenbauma arhīvs #1422.

BIČEVSKIS Jānis, priesteris.
                * 1879. I 05.
                Rēzeknes un Varakļānu pareizticīgo draudžu priesteris,
                Rēzeknes garnizona karavīru apkopējs,
                1938.XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta ordeņa V šķīru #388,
                1939. bij. Rēzeknes Dievmātes Piedzimšanas draudzes otrais priesteris.
                1939. bij. arī Varakļānu Sv. Jāņa Kristītāja draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-42.;
                               „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R., 1939.

BIČEVSKIS Jāzeps, farmācijas maģistrs.
                * 1908. X 25. Krievijā.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

BIČOLIS Jānis, skolotājs.
                * 1891. V 03. Biržu pag.
                1915. beidzis Daugavgrīvas cietokšņa praporščiku kursus,
                1915/1917. Tukama latviešu strēlnieku bataljona, pulka virsnieks,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpēs Goda zīmi # 2770,
                1939. II 03. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rītes pagasta aizsargu nodaļas
                               kora diriģents,
                Rītes pamatskolas pārzinis,
                Rītes pagasta Revīzijas komisijas loceklis,
                Rītes 606. Mazpulka vadītājs,
                Rītes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Latvijas Aerokluba Mūža biedrs,
                Neretas baznīcas priekšnieka biedrs,
                Rītes pagasta Ziemeļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-123.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 378/1917.

BIČULIS Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1892. V 02.
                1935. V 23. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BIEDRIŅŠ Roberts Pētera d., ierēdnis.
                * 1898. IX 01. Alsviķu pag.; M. Karlīne, S. Nora dz. Purgailis.
                1919/1921. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas 10.gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #984,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930/1939. Rīgas V aizsargu pulka apmācības adjutanta palīgs,
                1938/1939. Iekšlietu ministrijas kriminālu un civilu lietu nodaļas vadītājs,
                1939. I 05. Rīgas V aizsargu pulka apmācības adjutants,
                1939/1940. Pasīvas gaisa aizsardzības pārvaldes Operatīvas nodaļas vadītājs,
                1939. VI 27. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 350ar šķēpiem,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kriminālas policijas inspektors,
                Namīpašnieks Elku #3, Rīgā,
                Dzīvo Artilērijas 53-18.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-17.;
                               LVA 1987-1-16223.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BIERNIS Visvaldis, leitnants.
                * 1899. II 07. Salgales pag.
                1917. V 01. Junkurs,
                1917. IX 01. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 01. Sibīrijas 36. Strēlnieku pulka virsnieks,
                1919. XII 16. Aizputes kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1921. VI 16. atvaļināts,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. III 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (VI) komandieris,
                1929.apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3819,
                1937. III 18. beidzis Aizsargu komandieru kursus,
                Emburgas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Emburgas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Salgales pagasta Kasparu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-73.

BIETE Jānis Otto d., lauksaimnieks.
                *1892. I 27. Lubānas pag.; M. Paulīne, . Berta dz. Rulle.
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1921/1940. Lubānas pagasta „Burkānu“ māju īpašnieks,
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrībā,
                Lubānas krājaizdevu sabiedrībā,
                Lubānas savstarpējās apdrošināšanas biedrībā,
                Lubānas I lopkopības pārraudzības biedrībā,
                Lubānas meliorācijas sabiedrībā.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-23.

BIEZAIS Irmgarde, ārste.
                *1917. I 21. Pēterpilī, Krievijā.
                1941/1944. Daugavpils apriņķa slimnīcā,
                1942. I 21. beigusi Latvijas Universitāti, ārste,
                1944. Dārza 1, Daugavpilī.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-124.

BIEZAIS Jānis Kārļa d., būvinženieris.
                * 1901. XI 22/ XII 05.. Kuldīgā; M. Minna.+ 1983.
                Beidzis Tirzas draudzes skolu,
                Beidzis Cēsu reālskolu,
                1927. XII 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru # 657,
                1939. III 15. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Nekustāmo īpašumu pārzinis,
                1939. bijis Šoseju un zemesceļu departamenta inženieris Kuldīgā,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941/1951. izsūtījumā,
                Bijis inženieris Smiltenē, Liepājā un Balvos.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-12.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

BIEZAIS Jēkabs, ārsts.
                * 1891. I 03. Pēterburgā + 1971. San Hoze, ASV
                1915. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1915/1917. Krievijas armijā,
                1917/1919. Tomskas kara gūstekņu nometnes ārsts,
                1919/1921. Maskavā,
                1923/1941. ārsts Sabilē, Talsu apr.,
                1941/1950. Vācijā pārvietoto personu nometņu ārsts,
                1950. ASV.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Latviešu ārstu un zobārstu apvienības apkartraksts’, #99/1971.

BIEZAIS Jēkabs Jura d., kapteinis.
                * 1892. XI 09. Rīgā. [Jakovs]
                1915. V 30. Alekseja kara skolas junkurs,
                1915. IX 30. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. X 01.,
                1915. X 001. Rezerves 96. kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1915. XI Daugavgrīvas cietokšņa virsnieks,
                1915. XI 22. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1915. XI 28. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. I 24. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. II 19. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. III 08. kaujas pie Ķekavas,
                1916. III 22. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 02/18. piekomandēts Jātnieku spridzinātāju komandai,
                1916. VII kaujas pie Ķekavas,
                1916. VII 24. pārvietots uz bataljonu,
                1916. VII 25. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. VI 01.,
                1916. VII 30. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. VIII piekomandēts, Apvienotai Latviešu strēlnieku brigādei, adjutants,
                1916. VIII kaujas pie Smārdes,
                1916. X 15. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. X 01.,
                1916. X 30. Valmieras latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. X 31. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 28. apbalvots:  Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 23. kaujas,
                1917. I kaujas pie Mangaļiem,
                1917. III 07. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. III 29. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. VIII 06. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1917. IV 01.,
                1917. VIII 19. kaujas pie Ikšķiles,
                1917. VIII 23. Rotas (II) komandieris,
                1917. X 15. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. IX apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. X 26. izgājis no pulka,
                1917. XI 17. Daugavpils kara apriņķa pārvaldes rezervē,
                1920. I 28. Vidzemes Latgales kara gūstekņu nometnes Apsardzes
                                rotas komandieris,
                1920. III 07. Daugavgrīvas mācības bataljona Rotas (I) vada komandieris,
                1921. I 12. Latvijas kara slimnīcas Veneriskas nodaļas komandants,
                1921. IV 03. Robežapsardzības pulka Rotas (V) vada komandieris,
                1921. VI 01. Rotas (VIII) vada komandieris,
                1921. X 14. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1921. XII 01. Latgales partizāņu pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1922. IV 01. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1922. XI 24. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1707.;
                                XII armijas pavēle #608/1916., #928/1916.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #240/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēle #10/1915.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #1/1915., #5/1916.,
                                                #25/1916.,#92/1916., #174/1916., #192/1916., #251/1916.,
                                                #367/1916., #372/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #89/1917., # 148/1917.,
                                                #308/1917., #440/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Duagavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #817.

BIEZAIS Nadežda dz. Serbulis, ārste.
                * 1892.
                1916. beigusi Novorosijskas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1938. Vilandes 11.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BIEZAIS Teodors Haralds Jāņa d., mācītājs.
                *1909. VII 10. Lestenes pag.; M. Anete, S. Valija dz. Varonis.
                                + 1995. V 18. Upsalā, Zviedrijā
                Beidzis Džūkstes pamatskolu,
                1927. beidzis Valsts Tukuma ģimnāziju,
                1928/1932. Beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1932. X 31. ordinēts par Gramzdas draudzes mācītāju,
                1932/1941. Gramzdas ev. Lut. draudzes mācītājs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VII 07. Liepājas kājnieku pulka Bataljona (III) mācītājs,
                1936/1937. studējis Strasburgas universitātē,
                1939. XII 08. ieguva Latvijas Universitātes Dr. theol. grādu,
                1941. XII 31. atbrīvots no Gramzdas draudzes mācītāja amatā,
                1942. Rīgas pilsētas prāvesta rīcībā, mācītājs. Stabu 16-3,
                1942. IX 01. iecelts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1958. Upsalas Universitātes Filozofijas fakultātes ārkārtējais profesors,
                1968. Abo Universitātes Filozofijas, vēlāk Teoloģijas, fakultātes profesors,
                Teoloģijas studentu biedrības „Auseklis“ vecbiedrs.           
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-444, 1640-1-526-193.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baznīcas kalendārs”, R., 1943.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 52/1939.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942.;
                                „Students“ # 6/1940.

BIEZIŅŠ Aleksandrs Pētera d., Dr. med.
                * 1897. VIII 31. Patkules pag.; M. Anna, S. Ella dz. Sovers, ārste. +1975. V 18. Rīgā
                1919/1920. Brīvības cīņās,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, bērnu slimībās, ķirurģijā un ortopēdijā,
                1923/1944. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārsts,
                1925/1933. Rīgas skolotāju institūta ārsts,
                1929. XI 06. Dr. med.,
                1930/1931. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē,
                1938. Brīvības 13.
                1941/1944. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes privāts docents,
                1943. Ģertrūdes 23-1,
                Bērnu ķirurgs,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-125.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BIEZIŅŠ Ella dz. Sovers, ārste.
                * 1898. XI 12. Karoles pag., Igaunijā
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1925/1940. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā,
                1926. Latvijas sieviešu nacionālas līgas veselības kopšanas punktā,
                1938. Brīvības 13.
                1940/1943. Rīgas pilsētas X poliklīnikā,
                Avots:       LVVA P1023-2-17-85.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BIEZIŅŠ Jānis Augusta d., ārsts.
                *1919. I 22. Alūksnē.
                1944. III 31. beidzis Latvijas Universitāti, ārsts.
                1944. Altonovas 21, Rīgā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-127.

BIHOVSKIS Lazars, ārsts.
                * 1860.
                1888. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1938. Daugavpilī, 3. janvāra 13.
                Avots:       «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BIĶIS Jānis Oto d., Dr. ing.
                *1897. X 25. Mālupes pag.; M. Anna, S. Lilija dz. Ruže. 1968. VIII Rīgā
                Beidzis Alūksnes proģimnāziju,
                Beidzis Tveras kultūrtehnisko vidusskolas mērniecības nodaļu,
                1919/1920. Brīvības cīņās,
                1920/1929. beidzis Latvijas Universitāti ar kultūrinženiera grādu,
                1924/1930. Latvijas Universitātes subasistents pie ģeodēzijas katedrās,
                1930. jaunākais asistents,
                1932. asistents,
                1935. vecākais asistents,
                1937. V 13. ieguva Dr. ing. grādu,
                1939. bijis lauksaimniecības akadēmijas privāts docents, organizējis
                               un vadījis Mērniecības katedru,
                1940. Profesors,
                1946. Mežsaimniecības fakultātes dekāns,
                1947/1950. Zemes ierīcības, hidromeliorācijas un mežtehnikas
                               apvienotā dekanāta dekāns.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students” # 15/1937.;
                               „Jelgavas zinātniskā bibliotēka”

BIĶIS Jūlijs Oto d., arhitekts, leitnants.
                * 1895. XI 13. Mālupes pag.; M. Anna, S. Marija dz. Jēkabsons.
                                + 1969. XII 07. Konkordā, ASV
                1916. X 16. Mobilizēts Pētrogradā,
                1917. I 31. Sagatavošanas 1. mācības bataljona karavīrs,
                1917. II 11. Pēterhofas I praporščiku skolas junkurs,
                1917. II 15. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VII 05. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VII 20. Rezerves 290. kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 23. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1918. II atvaļināts,
                1919. IX 01. Zemgales divīzijas štāba leitnants,
                1920. I 15. Studentu bataljona, Tanku diviziona virsnieks,
                1921. II 01. atvaļināts,
                1931. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1939. bijis Iekšlietu ministrijas Būvniecības departamenta vecākais arhitekts,
                1939. dz. Stabu 31,
                1940/1944. Rīgas Universitātes Arhitektūras fakultātes E. Laubes darbnīcas
                                asistents.
                Avots:       LVVA 5601-1-714.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Laiks” #/1970.
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4816.

BIKŠA Kārlis Arvīds, būvinženieris.
                * 1913. VIII 30. Daugmales pag. + ASV
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BIKŠA Otomars Jāņa d., būvinženieris.
                * 1908. I 23. Daugamales pag.; M. Emīlija + 1971. VII San Mateo, ASV
                1933. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1939,. Bijis Rīgas pilsētas būvvaldes inženieris,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

BIĻĶINS Vilis Jāņa d., vēsturnieks.
                * 1887. VII 06. Zālītes pag. M. Anna S. Hilda dz. Freiberga + 1974. VII 14. Bīlefeldā.
                Beidzis LV vēstures nodaļu,
                Bij. skolotājs Jelgavā un Rīgā,
                1937. Latvijas vēstures institūta zinātniskais līdzstrādnieks,
                Rīgas pilsētas vēstures arhīva direktors līdz 1944.
                Trimdā Minhenes latviešu ģimnāzijas skolotājs, Baltiešu universitātes
                               mācības spēks.
                Avots:       “Es viņu pazīstu” R., 1939.;
                                “Uneversitas” # 7.-1960.

BILLERTS Jānis Andreja d., mācītājs.
                * 1899. X 24. Jelgavā; S. Vilma dz. Praņks. + 1972.
                1920/1929. Beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1927. XII 04. ordinēts,
                1928. Salgales ev. lut. draudzes mācītājs.     
                1945. t.p. amatā,
                Pēc kara izsūtīts.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-31.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

BĪLMANIS Artūrs Kristapa d., mācītājs.
                * 1889. V 13. Rīgā; S. Lūcija dz. Orleans.+ 1940.
                1910/1915. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1915/1917. skolotājs Rīgā,
                1917. VI 25. ordinēts,
                1917/1920. Ģertrūdes I draudzes mācītāja adjunkts,
                1920. V 16. ievēlēts par Ģertrūdes I draudzes mācītāju,
                1920/1940. Ģertrūdes I draudzes mācītājs, Rēveles 4.
                Bēgļu palīdzības biedrības „Dzimtene“ darbinieks.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-29.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Svētdienas Rīts” # 20/1939.

BĪLMANIS Jānis Kristapa d., mācītājs.
                * 1869. III 23. Vilces pag. ; S. Marija dz. Strazdiņš. + 1934. IX 27. Rīgā.
                1920/1923. Izglītības ministrijas dienesta,
                1921/1923. beidzis Ev. lut. baznīcas teoloģijas institūtu,
                1923. IX 09. ordinēts,
                1924/1926. Kārsavas draudzes vikārs,
                1925/1926. Tilžas un Strūžānu draudžu vikārs,
                1926/1928. Bērzaunes draudzes mācītājs,
                1927/1928. Vietalvas draudzes vikārs,
                1928/1934. Lubānas ev. lut. draudzes mācītājs.
                Bij. Latgales Korvas Baltinavas draudžu un Bērzaunes draudzes mācītājs
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-267.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                               “Svētdienas Rīts” # 41/1934.

BILOVS Vilhelms, ārsts.
                * 1865.
                1891. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Tukumā, Meierovica 31.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BILSENS Herberts Pētera d., kapteinis.
                * 1897. I 18. Dikļu pag. + 1983. VIII 28. Rīgā. [Bilzens]
                1916. V 21. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. XII 30. Zemgales latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. V 09. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 27. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 27. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1918. II 20. atvaļināts,
                1919. III 03. Padomju Latviešu 13. pulka Mācības komandas vada komandieris,
                1919. VI 02. dezertējis,
                1919. VI 07. Cēsu kājnieku pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1919. X 10. ievainots Piņķu pagastā,
                1919. XII 16. pulka rezervē,
                1920. I 01. Vidzemes papildu bataljona komendants,
                1920. X 22. Cēsu kājnieku pulka Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1921. I 05. Velosepedistu rotas komandieris,
                1921. III 21. Rotas (IV) vada komandieris,
                1921. III 30. Radiotelegrāfa I šķiras radiotelegrāfists ierēdņa v.p.i.,
                1921. IX 13. Elektrotehniskā diviziona Radio nodaļas radiotelegrāfists ierēdnis,
                1921. X 13. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1056,
                1922. I 09. Rīgas radiotelegrāfa priekšnieka v.p.i.,
                1922. VI 01. Telegrāfa telefona rotas jaunākais virsnieks,
                1922. X 16. Rīgas kara telegrāfa centrāles priekšnieka v.p.i.,
                1923. V 16. Kurzemes divīzijas radiostacijas priekšnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. II 19. Sakaru rotas virs štātā,
                1924. III 01. ieskaitīt par virsnieku elektrotehniķi,
                1924. iii 19. Kurzemes divīzijas Sakaru rotas divīzijas radiostacijas priekšnieks,
                1926. IX 16. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1921. II 08.,
                1928. V 03. beidzis: Kara topogrāfu un kartogrāfu kursus,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1930. XI 25. Divīzijas štāba ieroču pārzinis,
                1931. V 04. Divīzijas sakaru rotas Telefonistu instruktoru komandas priekšnieks,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. XII 04.,
                1933. XI 17. Latgales divīzijas pārvaldes Sakaru priekšnieks,
                1939. VIII 03. apabalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #262 ar šķēpiem,
                1940. V 01. beidzis: Rotas komandieru kursus,
                1940/1941. Teretoriālā XIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts: Strēlnieku 183. divīzija Atsevišķa sakaru bataljona
                                komandiera palīgs,
                1941. atvaļināts,
                1941/1945. Vācu armijas kara laikā inženieris, kartogrāfs,
                1945. „Rīgas audumā”  tehniskais inženieri,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-719., 5601-2-214.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #293/1917.
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1431.

BILZENS Kārlis, Dr. theol.
                * 1912. IV 07. Bauņu pag. + 1993. XI 29. Vašingtonā, ASV
                1934. beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1934. VI 24. ordinēts.
                1934/1935. Jelgavas lauku Annas ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
                1936. IX 01. apstiprināts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1941/1944. Jāņa I un II ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts, Jāņa 7-3.,
                1943/1944. Rīgas Teoloģijas augstskolas privātdocents
                1943. ieguva Dr. theol. grādu,
                1944/1949. Vācijā,
                1948/1949. Pasaules luterāņu federācijas bēgļu jaunatnes darbu vadītājs
                               amerikāņu un franču zonā,
                1949/1957. mācītājs Minesotā,
                1957/1963. Vašingtonas amerikāņu luterāņu draudzē,
                1963. Vašingtonas latviešu draudzes mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.;
                               “Svētdienas Rīts” # 27/1934., # 38/1936.;
                               „Tēvija” # 8/1944.;
                               „Valmieras bibliotēka”.

BĪMANIS Eduards, ierēdnis.
                * 1893. VI 18. Tukumā.              
                1911. beidzis Grāmatvedības kursus.
                1912/1915. A/S “Provodniks” kantorists,
                1915/1917. Krievijas armijā,
                1917. Hidrotehniskā dienestā,
                1918. Armijas būvju valdes ceļu darbu uzraugs,
                1919/1921. mobilizēts Sarkanā armijā,
                1922. X 16. Daugavpils muitnīcas vecākais kantora ierēdnis,
                1923. X 16. grāmatvedis,
                1925. XI 16. vecākais grāmatvedis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 42.
                Avots:       1303-3-19-75.

BĪMANIS Kārlis, provizors.
                * 1889. IV 21. Milzkalnes pag.; S. Velta.
                1915/1918. Kara 441.hospitāļa aptiekas pārvaldnieks,
                1922/1940. Aptiekas īpašnieks Kr. Barona 64,
                1938. aizsargu organizācijā,
                1938. IX 23. Rīgas V aizsargu pulka farmaceits,
                Rīgas tirgotāju biedrības valdes loceklis,
                Aptieku īpašnieks Miera 67,
                Dzīvo Miera 67-1.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-20.;
                               „Valdības Vēstnesis” #77/1935.

BĪMANIS Mārtiņš Jāņa d., profesors, Dr. h. c.
                * 1864. V 01. Lielplatones pag.; M. Trīne, S. Anna. + 1946. I 30. Lībekā.
                1883. Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1883/1891. beidzis Rīgas politehnisko institūtu, būvinženieris,
                1891. Maskavas Brestas un Dvinskas Vitebskas dzelzceļu praktikants,
                1892. kara dienestā,
                1893/1920. Maskavas pilsētas kanalizācijas inženieris un tikls direktors,
                1920. VII 01. Latvijas Universitāte ievēlēts par profesors sanitārtehnikā,
                1923/1925. Latvijas Universitātes saimniecības lietu prorektors,
                1924. ieguva Dr. ing. h. c. grādu,
                1924. ieguva Dr. h. c. Tērbatas universitātē,
                1924/1940. Latvijas nacionālā spēka komitejas priekšsēdētājs,
                1926/1928. Inženierzinātņu fakultātes dekāns,
                1929. IX 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 455,
                1930/1931. Inženierzinātņu fakultātes dekāns,
                1930. saņēma Kultūras fonda prēmiju,
                1931/1933. Latvijas Universitātes rektors,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru # 199,
                1933/1934. Inženierzinātņu fakultātes dekāns,
                1934/1940. Latvijas valsts Elektrības padomes priekšnieks.
                1938. apbalvots ar Atzinības Krustu,
                1944. ievēlēts par Latvijas Universitātes Goda doktoru,
                Korporācijas “Selonija” filistrs,
                Maskavas latviešu biedrības dibinātājs,
                Latvijas Sarkanā Krusta valdes loceklis.
                Avots:       „Album Academicum”, R., 1912.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               ” Universitates” # 10/1962.;
                               „Students” # 13/1939.

BĪMANIS Teodors, lauksaimnieks.
                * 1879. I 26. Lielplatones pag.
                Cukurbiešu audzētājs Jēkabnieku pagasta „Mazkupeņos“,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 84.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-232.

BINAUS Kārlis Kriša d.,kapitāns.
                * 1895. I 20. Aizputes pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti, cand. oec.
                1915. VI 15. Rezerves 28. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. VII 07. Koteļņikas 219. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. I 20. Tiflisas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VI 06. Rezerves 147. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. X 13. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 31. piekomandēts Ložmetēju kaomandai,
                1917. VIII kaujas pie Ikšķiles,
                1917. VIII 28. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. II 15.,
                1917. IX 15. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IX paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. X 15. apbalvots Sv. Annas ordeņa  IV šķiru, prap.,
                1917. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiru # 984414 ar lauru zaru,
                1917. XII 22. ievēlēts: Ložmetēju komandas vada komandieri,
                1918. II 21. vācu gūstā,
                1919. Siguldas kājnieku pulka Ložmetēju rotas komandieris,
                1920. III 03. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. X 08.,
                1922. I 20. atvaļināts,
                1929. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1504.
                Avots:      LVVA 5434-1-75-282., 5601-2-215.;
                                XII armijas pavēle #69/1917., #240/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #296/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #2/1917., #337/1917.,
                                                #369/1917., #457/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3719.

BINDARS Broņislavs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1909. VIII 18. Preiļu pag.
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Darba kameras pārstāvis,
                Darba kameras loceklis,
                Ķīmiskās rūpniecības strādnieku arodbiedrības Darba vietas vecākais,
                A/S “Gust. Kuncendorfs” alus darītavas darbinieks.
                Avots:       „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

BINDEMANIS Berta, ārste.
                * 1909. II 14. Silajāņu pag.
                1933. beigusi Latvijas Universitāti,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VIII 19. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rotas (VI) ārste,
                1938. Līksnas rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-34.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BINGERS Aleksandrs, ārsts.
                * 1885.
                1914. beidzis Tērbatas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1938. Kr. Barona 32.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BINONS Pesa dz. Hodes, ārste.
                * 1891.
                1915. beigusi Harkovas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdības palīdzībā,
                1938. Maskavas 36.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BIRĢELIS Jānis Ernests Kārļa d., mācītājs.
                * 1890. X 18. Liepājā; S. Olga dz. Miltiņu. +1945. III 30. Liepājā.
                1910. Beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju,
                1910/1911. Maskavas tirdzniecības institūta students,
                1911/1916. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1915/1916. Bēgļu apgādāšanas „Severopomošč” Petrogradas
                               nodaļas priekšnieks,
                1916. Latviešu bēgļu garīgais apkopējs Orlas, Poltavas, Kurskas,
                               Harkovas guberņās,
                1917. IV 23. ordinēts.
                1917/1918. Harkovas ev. lut. Debesbraukšanas draudzes mācītāja adjunkts,
                1918/1920. Latviešu bēgļu ev. lut. Miera draudzes mācītājs,
                1920/1944. Lutera ev. lut. draudzes mācītājs, Indriķa 8.,
                1932. XI 16. apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1281,
                1943. iecelts par 5. Rīgas aizsargu pulka V bataljona mācītāju,
                1944/1945. Piltenes iecirkņa prāvests,
                1945. Kurzemes pagaidu ev. lut. baznīcas pārvaldes loceklis.
                Korporācijas „Ventonija” filistrs,
                Brīvības pieminekļa Rīgas X iecirkņa komitejas bij. priekšnieks,
                Rīgas pilsētas valdes Jaunatnes un kultūras bij. komisijas loceklis
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-33, 3281-1-26-33.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Baznīcas kalendārs” 1943.;
                               “Baznīcas Ziņas” # 51/1943.;
                               „Ventas balss” # 28/1945.

BIRGERS Kārlis, ārsts.
                * 1899. V 19. Rīgā. + 1975. IV ASV
                1917. beidzis Pavīla kara skolu,
                1917/1918. Bulgārijas 326. pulka virsnieks,
                1918/1919. Britu armijas leģionārs,
                1919/1926. Rēzeknes kājnieku pulka Sakaru komandas virsleitnants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1929. apbalvots ar Polijas Polonia Restituta virsnieku pakāpes ordeni,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1936. Rīgas kara slimnīcā,
                1936/1937. Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1936/1937. Ķeguma ambulancē,
                1937/1944. Saikavas pagasta ārsts,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. II 25. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (III) ārsts,
                Apbalvots ar Sabiedrota armiju piemiņas un uzvaras medalu,
                Latviešu Poļu tuvināšanas biedrības ģenerālsekretārs,
                Jaunauces pagasta Jodenieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-126, 1640-1-524-27.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BERGS Aleksandrs Pētera d., mērnieks.
                * 1892. X 10. Bebru pag.; M. Jūle, S. Gaļina dz. Morozovs.
                Beidzis Vietalvas ministrijas skolu,
                Beidzis Mērniecības skolu,
                1917. beidzis Pētrogradas kara topogrāfu skolu,
                1917/1918. Sibīrijas 30. Strēlnieku pulka topogrāfs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 11. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. VIII 21. Daugavpils XVIII aizsargu pulka adjutants,
                1936/1939. Laikraksta Latgales Vēstnesis redaktors,
                Daugavpils Ilūkstes zemes grāmatas nodaļas priekšnieka palīgs,
                Apbalvots ar Viestura ordeņi.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-41.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BIRKAUS Antons, policijas kārtībnieks.
                * 1896. VIII 15. Bērzpils pag.
                1919/1921. Latgales partizāņu pulka karavīrs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 18. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Makašānu
                               pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Makašānu pagasta vecākais policijas kārtībnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-339.

BIRKENŠTEINS Fricis Matīsa d., pulkvedis.    
                * 1888. IV 30/18. Kandavas pag. + 1941. XI 01. Soļikamskā.
                191. III 24. Ieskaitīts zemessardzē,
                1914. VII 24. mobilizēts,
                1914. VII 27. atvaļināts kā skolotājs,
                1915. II 04. Rezerves 50. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. IV 13. Kijevas 2. praporšciku skolas junkurs,
                1915. VII 10. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. VII 13. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VII 14. Rezerves 24. kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1915. VII 22. Rezerves 173. kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1915. XI 19. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 22. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. III 08. kaujas pie Bērzmentēs,
                1916. III 19. kaujas pie Ķekavas,
                1916. IV 17. apbalvots: Sv. Stanislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.,
                1916. VI 12./1917. V 14. bataljona tieslietu darbvedis,
                1916. VIII 04. kaujas pie Smārdes,
                1916. VIII 21. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. III 26.,
                1916. VIII 27. kaujas pie Smārdes,
                1916. X 12. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. VII 26.,
                1916. X 21. Bauskas latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 01. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. I 11. kaujas pie Mangaliem,
                1917. I 21./II 21. Sakaru komandas priekšnieka v. p. i.,
                1917. II 11. /III 06. pulka adjutanta v. p. i.,
                1917. III 04 . paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1917. I 26.,
                1917. V 11. Rotas (I) koamandieris,
                1917. V 19. kaujas pie Kalnciemā,
                1917. VI 17. pulka tiesas priekšsēdētājs,
                1917. VIII 20. kaujas pie Ropažiem,
                1917. VIII 23. kaujas pie Nitaures,
                1917. IX 19./ X 11. Bataljona (II) komandiera v. p. i.,
                1917. IX 11. Bataljona(I) komandieris,
                1917. IX 26. stadīts paaugstināšanai kapitāns pakāpē izd.
                                no 1917. VIII 21.
                1917. XII 31. atvaļināts,
                1918. I 18. skolotājs Narvas komercskolā,
                1918. XIII 04. Latvijā,
                1919. III 29. Apsardzības ministrijas Ģenerālštāba daļas virsnieks,
                1919. IV 04. Ģenerālštāba galvenā adjutanta Jūridiskās nodaļas priekšnieks,
                1919. VI 25. Kara tiesu prokurors,
                1919. VI 25. Kara tiesu tiesnieša v.p.i.,
                1919. X 08. Virsnieku rotas komandieris,
                1919. X 20. Kara tiesu tiesnieša v.p.i.,
                1920. III 08. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1920. I 01.,
                1921. VIII 18. Kara tiesu priekšsēdētājs,
                1924. I 31. Kara ministrs,
                1924. VII 24. Kara tiesu virsprokurora palīga v.p.i.,
                1925. XI 17. paaugstināts pulkvedis pākapē izd. 1925. XI 18.,
                1926.XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 93,
                1928. VI 30. Kara virstiesas priekšsēdējs,
                1939. II 02. apbalvots: Viestura ordeņa II šķiru #2,
                1940. XII 13. atvaļināts, dzīvo Dzirnavu 34a-3.
                Avots:       KVKVA 3460-1-68.;
                                LVVA 5601-1 729., 5601-2-218.;
                                XII armijas pavēles #360/1916., #1/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljonsa pavēle #7/1915.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #16/1915.,
                                                #72/1916., #152/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #68/1917.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #45.

BIRKHĀNS Alfrēds Teodora d., arhitekts.
                * 1897. VIII 21. Pabažu pag.; M. Lote, S. Lora dz. Miezītis.
                               + 1974. XI 26. Otavā, Kanādā
                Beidzis Cēsu Ausēja elementārskolu,
                1919/1922.Latvijas armijā, Galvenā štāba Administratīvas daļas leitnants,
                1922. VIII 16. atvaļināts                             
                1930. XII 20. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1939. bijis Rīgas pilsētas Būvvaldes Būvju direkcijas direktors,
                Bijis Nacionālās celtniecības komitejas pilsētas izbūves komisijas
                               vice priekšsēdētājs,
                Bijis A/S „Kūdra” padomes loceklis.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvju enciklopēdija”, Stokholmā, 1963.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 5919.

BIRKHAHS Teodors Jāņa d., ierēdnis.
                * 1892. VII 24. Pabažu pag.; M. Lote, S. Klāra dz. Zirnis. + 1955. I 20. ASV
                1909. beidzis Reālskolu Cēsīs.
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1918. XII 18. Cēsu rotas kara laika ierēdnis,
                1919. II 11. Jaunformējamos spēkos,
                1919. VIII 09. Rēzeknes kājnieku pulka saimniecības pārziņa v. p. i.,
                1919. IX 08. Vecpiebalgas komandantūrā,
                1921. VII 16. Tukuma kājnieku pulka ekonoms,
                1922. I 14. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1207,
                1922. III 31. apstiprināts par V šķiras kara ierēdni ar izd. no 1921. I 20.,
                1922. IV 21. atvaļināts.
                1923/1927. Meža departamenta grāmatvedis,
                1927. VIII 01. Cēsu cietuma priekšnieka palīgs,
                1931. V 01. Rīgas termiņ cietuma priekšnieka palīgs,
                1937. IX 05. Daugavpils cietuma priekšnieks,
                1940. VI 12. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķīru # 390 ar šķēpiem.
                Avots:       LVVA 1303-3-20-4.;
                               „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3229.

BIRKHANS Visvaldis, ārsts.
                *1920. V 21. Rīgā
                1944. IV 01. beidzis Latvijas Universitāti, ārsts.
                1944. Stabu 45-22, Rīgā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-128.

BIRĶIS Hugo Mārča d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. XII 07. Lubejas pag. + Krievijā
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932/1933. Siguldas kājnieku pulka kaprālis,
                1938. XII 07. Madonas IX aizsargu pulka Lubejas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Lubejas pagasta vecākais,
                Liezeres Mēdzūlas Lubejas pašvaldību veselības aizsardzības savienības
                               valdes loceklis,
                Lubejas pagasta Jaunzemu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-26.

BIRKMANIS Fricis, namīpašnieks.
                *1881. V 19. Blomes pag.
                1936/1940. Namīpašnieks Āraišu 29.
                Avots:       LVVA 1615-4-11532.

BIRKMANIS Oskars, mācītājs.
                * 1906. VII 12. + 1981.
                1940. V 21. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1940. VI 02. ordinēts par Cēsu prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942/1944. Gramzdas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1944/1945. Rucavas ev. lut. Draudzes vikārs.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 23/1940., # 24/1940.

BIRKMANIS Rūdolfs Jāņa d., būvinženieris.
                * 1901. I 10/23. Rīgā; M. Kristīne, S. Helēna dz. Dimze
                               + 1957. IV 16. Hoegalid, Zviedrijā
                1919/1920. Armijas štāba rotas karavīrs,
                1927. XII 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1940. Ventspils II aizsargu pulka Jūras diviziona saimniecības priekšnieks,
                1939. bijis Šoseju un zemesceļu departamenta Ventspils VIII rajona inženieris,
                Bijis Balvu būvinspektors un ģimnāzijas skolotājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-172.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

BIRNBAUMS Alberts Gusta d., mācītājs.
                * 1903. I 08. Balvu pag.: M. Emīlija dz. Kanaviņš.
                               + 1991. IV 22. Huntington Park, ASV
                1922/1926. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1926. VI 20. ordinēts,
                1926/1944. Drustu un Dzērbenes ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-35.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R.,1942.

BIRNBAUMS Jānis Gustava d., kapteinis.
                * 1893. VI 03. Balvu pag. + 1942. VIII 25.
                1914. VIII 10. Pētrogradas I. rezerves bataljona karavīrs,
                1914. IX 17. Rezerves 266. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1915. V 01. atvaļināts,
                1915. XII 29. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IX) strēlnieks,
                1916. IV 26. beidzis Mācības komandu, jefreitors,
                1916. VII 16. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. X 22. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. I 04. vecākais purtupejas junkurs,
                1917. V 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. V 23. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 07. beidzis Virsnieku kursus,
                1917. VII 06. skaitīt [Birnbaums I],
                1917. VII 15. Turkenstanas 37. strēlnieku pulka  Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 03. Rotas (II) komandieris,
                1917. X 26. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. XII 17. pulka kasieris,
                1918. II 22. vācu gūstā,
                1919. Zaļas armijas dibinātājs,
                1919. Latgales partizāņu pulka bataljona komandieris,
                1920. III 09. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. X 31.,
                1922. I 20. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. Balvu aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņas 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 09. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1881,
                1931. I 08. Robežapsardzības Jaunlatgales apgabala rajona priekšnieks,
                1932. IV 01. Dagdas apgabala rajona priekšnieks,
                1935. IV 06. Robežsargu brigādes Dagdas bataljona Rotas (I) komandieris,
                1939. XI 09. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #317 ar š’’epiem,
                1940. VIII 05. atvaļināts,
                1940. IX 18. apcietināts.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-398, 5601-1-740.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #160/1917.,
                                                #206/1917., #217/1917.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4141.;
                                www.nekropole.lv

BIRNBAUMS Teodors Jāņa d., pulkvedis leitnants.
                * 1895. XII 24. Liezeres pag. + 1979. V 27. Rīgā.
                1916. VI 03. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1916. XI 13. jaunākais portupejas junkurs,
                1916. XII 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,    
                1917. I 13. Rezerves 109. kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 15. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 06. skaitīt [Birnbaums II],
                1917. VII 03. piekomandēts Apsardzes komandai,
                1917. VII 09. Apsardzes komandas jaunākais virsnieks,
                1918. II 28. atvaļināts,
                1919. II 24. Valmieras kājnieku pula Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. IV 08. pārdēvēts par leitnantu,
                1919. IV 09. ievainots pie Jaunlaicenes, evakuēts,
                1919. V 11. Rotas (III) komandieris,
                1919. V 14. ievainots pie Sārmu mājām, evakuēts,
                1919. VII 29. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. V 01.,
                1919. VIII 04. Madonas komandantūras virsnieks,
                1919. VIII 24. Valkas apriņķa komandantūras virsnieks,
                1920. III 04. Valkas apriņķa apsardzes priekšnieka sevišķo uzdevumu virsnieks,
                1921. I 20. Galvenā štāba Ģenerālštāba nodaļas priekšnieka otrais palīgs,
                1921. IV 01. Galvenā štāba Organizācijas mobilizācijas daļas Karaklausības
                                nodaļas darbvedis,
                1925. VI 20. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. XI 14.,
                1926. VIII 01. Organizācijas mobilizācijas daļas Mobilizācijas nodaļas priekšnieks,
                1928. X 04. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #939,
                1929. IX 10. Armijas štāba Organizācijas nodaļas priekšnieka palīgs,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru # 121 ar šķēpiem,
                1939. X 05. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1939. X 05.
                1939. XI 01. Rīgas kara apriņķa pārvaldes priekšnieka palīgs,
                1939. XI 09. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru # 290 ar šķēpiem,
                1940. X 18. atvaļināts,
                Korporācijas Tervetia filistrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-741., 5601-2-222.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #202/1917.,
                                                #203/1917., #206/1917., #377/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture„, R., 1929.;
                                „Latvijas armijas vecākais virsnieks”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #84.

BIRNBAUMS Zigrīde, ārste.
                Sk. Elsiņš Zigrīde.

BIRNIS Emma, ārste.
                Sk. Ēķis Emma.

BIRZE Paula, ārste.
                Sk. Rozenbergs Paula.

BIRZGALIS Alfrēds, ārsts.
                * 1908.    
                1932. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Kara slimnīcā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BIRZGALIS Amalija dz. Minke, ārste.
                * 1894. II 14. Tukumā
                1927/1939. Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcā,
                1929. beigusi Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Vasaras 4.
                1939/1940. Rīgas pilsētas rajona ārste,
                1940/1944. Pārdaugavas poliklinikas ķīrurgē.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-129.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BIRZGALIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. IV 02. Jaunvāles pag. + 2008. IV 28. ASV
                1932/1933. Armijas štāba rotas karavīrs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 10. Valmieras VIII aizsargu pulka jaunvāles pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Jaunvāles pagasta padomes priekšsēdētāja biedrs,
                Jaunvāles bibliotēkas biedrības Revīzijas komisijas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-307.

BIRZGALIS Pēteris, lauksaimnieks.
                *1909. IX 24. Palsmanes pag.
                1937/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības revizijas
                               komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1690-1-367.

BIRZGALIS Valfrīds, ārsts.
                * 1906. XII 08. + 1977. XII Kings park, ASV
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Daugavpilī, Skrindas 14.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.,
                               „Genealogie”, ASV.

BIRZGALS Teodors, tesniesis.
                * 1886. VII 17. Ezeres pag.; S. Marija dz. Piseckis.
                1922. Elizabetes 9 a,
                1922/1933. Lāčplēša 50.
                Avots:       LVVA 2942-1-7906.

BIRZIŅŠ Marta, ārste.
                Sk. Ozoliņš Marta.

BIRZIŅŠ Minna, ārste.
                Sk. Krustiņš Minna.

BIRZIŅŠ Otto, lauksaimnieks.
                *1878. III 13. Mujānu pag.; S Marija dz. Krēsliņš.
                1904/1940. Lubānas pagasta „Aizporu” māju īpašnieks.
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrībā,
                Lubānas patērētāju biedrībā „Vienība”,
                Lubānas lopkopības pārraudzības biedrībā,
                Lubānas piensaimnieku sabiedrībā.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-35.

BIRZNIEKS Aleksandrs Krišjāņa d., arhitekts.
                * 1893. VIII 06. Rīgā; M. Juta dz. Krastiņš, S. Alma dz Saltups. + 1980. I 30. Rīgā
                Beidzis Millera reālskolu,
                1922/1936. Brāļu kapu izbūves vadītājs,        
                1921. IX 26. beidzis Latvijas Augstskolas arhitektūras fakultāti,
                1939. bijis Latvijas Universitātes privāt docents,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Profesiju kameras pārstāvis,
                1939. V 12. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #264,
                Latvijas Profesiju kameras loceklis,
                Vadījis Brāļu kapu izbūvi Rīgā, cēlis vairākus brīvības cīņu pieminekļus,
                                veidojis Latvijas zāli Tautu savienības pilī,
                Apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.;
                                „Latvija” 9/1980.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

BIRZNIEKS Hermanis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1894. XII 01. Kazdangas pag. + 1941. VI 14. Krievijā
                1916/1918. Daugavgrīvas strēlnieku pulka strēlnieks,
                1919/1920. Aizputes Kuldīgas komandantūras seržants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VI 20. Aizputes VI aizsargu pulka Klosteres pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību”,
                1941. deportēts,
                Klosteres pagasta padomes loceklis,
                Klosteres piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Klosteres lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Klosteres pagasta Birznieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-450.;
                               „www.nekropole.lv”

BIRZNIEKS Kārlis Arnolds Viļa d., mācītājs.
                * 1903. III 23. Annenieku pag.; M. Late dz. Bebris, S. Anna dz. Krebs.
                1923. Beidzis Jelgavas reālģimnāziju,
                1923/1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1929. XI 09. ordinēts,
                1929/1930. Valmieras Valmiermuižas draudzes mācītāja adjunkts,
                1930/1944. Katrīnas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                19339. VIII 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (VII) mācītājs,
                1940/1944. Valmieras iecirkņa prāvests.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-38, 1640-1-523-291.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.,
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“., R. 1942.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 1/1940.

BIRZNIEKS Pauls Jāņa d., rezerves ārsts virsleitnants.
                * 1891. X 29. Bērzmuižas pag.; M. Alīda, S. Aleksandra dz. Bankins.
                               + 1966. III 05. Voodvurds, ASV
                1910. Beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                1910/1915. Masakavas Universitātes students,
                1915/1917. Krievijas armijas Auto diviziona ārsts,
                1917. I 01. Zemgales latviešu strēlnieku pulka jaunākais ārsts, zaurjad ārsts,
                1917. I 12-21. kaujas,
                1917. I 12. kontuzēts palika ierindā,
                1917. IV 07. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VIII 19-24. kaujas,
                1918. beidzis Maskavas Universitāti, ķirurģijā un sieviešu slimībās,
                1918. Bērzmuižas pagasta ārsts,
                1919/1923. Sarkanā Krusta Rīgas slimnīcas asistents,
                1923/1944. Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas direktors,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 945,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. V 11. Valkas VII aizsargu pulka Bataljona (II) ārsts,
                1939. Valkas VII aizsargu pulka vecākais ārsts,
                Apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                Smiltenes draudzes priekšnieks,
                Smiltenes krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Līvbērzes pagasta Vanagu māju īpašnieks,
                Namīpašnieks Uzvaras 49a, Jelgavā,
                Namīpsānieks Dakteru #, Smiltenē.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-131, 1640-1-523-20.;
                               XII armijas pavēle # 351/1917.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # 8/1917, # 21/1917,
                                               # 44/1917, # 332/1917.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

BIRZULIS Eduards Pētera d., mācītājs.
                * 1881. IV 09. Jaunrozes pag.; S. Jūlija dz. Blūms. + 1945.
                1898. Beidzis Opekalna draudzes skolu,
                1902. Vērova ieguva tautskolotāja tiesībās,
                1903/1905. beidzis Pēterburgas iekš misijas darbinieku sagatavošanas iestādi,
                1905/1907. Jūrnieku misione Vācijā,
                1907/1909. Pēterburgas iekš misijas darbinieku sagatavošanas iestādē,
                1909/1912. Lielauces draudzē,
                1912/1915. Rīgā,
                1915/1920. Pēterpilī, Maskavā, Jeiskā,
                1921/1922. ticības skolotājs Rīgā,
                1922. IV 09. ordinēts,
                1922/1925. Balvu draudzes mācītāja palīgs,
                1922/1924. Pokrovas draudzes vikārs,
                1923/1924. Viļakas draudzes vikārs,
                1924/1925. Jaunpils (Zaubes) draudzes mācītāja palīgs,
                1925/1940. Aumeisteru un Palsmanes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1929. ieguvis mācītāja tiesībās,
                1931/1940. Valkas aizsargu pulka Rotas (VII) mācītājs,
                1940. IV 19. atbrīvots no Palsmanes Aumeisteru draudzes mācītāju amatā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-269, 1640-1-523-33.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 18/1940.

BIRZULIS Indriķis, tirgotājs.
                * 1907. IX 27. Trapenes pag.
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929/1930. Latgales divīzijas štāba karavīrs,
                1932. II 06. Valkas VII aizsargu pulka Trapenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Trapenes pagasta Kristiņu māju īpašnieks.
                Avots:       lVVA 1640-1-523-34.

BIRZULIS Jānis Teņa d., pulkvedis leitnants.
                * 1895. IX 07. Burtnieku pag.; S. Alma dz. Ansons + 1963. IV 28. Sidnejā.
                1913. beidzis Rīgas Katrīnas II skolu,
                1915. IX 18. Apvienotā 3. gvardes rezerves bataljona karavīrs,
                1916. III 10. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 15. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VII 25. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 11. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 12. beidzis Praporščiku sagatavošanas kursus,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 28. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. IV 25.,
                1917. IX 15. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1917. X 15. apbalvots: Sv. Annas ordeņa  IV šķiru,
                1917. XII 22. ievēlēts par Rotas (VII) komandieri,
                1918. II 20. atvaļināts,
                1918. Vācu gūstā Lihtenhorstā,
                1919. I 15. Strēlnieku latviešu padomju IV pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1919. VI 02. Rīgas kājnieku pulka Rezerves bataljona virsnieks,
                1919. VI 23. Siguldas kājnieku pulka virsnieks,
                1920. XI 17. paaugstināts kaitāns pakāpē,
                1922. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. III 01. Apsardzības ministrijas komandantūras jaunākais virsnieks,
                1923. V 01. Komandantūras komandas priekšnieks,
                1923. IX 01. Galvena štāba Saimniecības daļas Galvenā štāba rotas komandieris,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. XII 07. Apvienota štāba bataljona komandiera v.p.i.,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2098,
                1930. Armijas štāba rotas komandieris,
                1931. VI 30. apbalvots: Zviedrijas Šķēpa Bruņinieka krusta I šķiru,
                1932. IX 13. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1936. IV 30. Rēzeknes kājnieku pulka bataljona komandieris,
                1936. IV 30. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1936. IV 30.,
                1928. VIII 25. Valmieras kājnieku pulka bataljona komandieris,
                1939. II 18. apbalvots: Viestura ordeņa III šķieu #37 ar šķēpiem,
                1940/1941. Teretoriālā strēlnieku XIV korpusā,
                1942. Kārtības sargu 273. bataljona komandieris,
                1943. Kārtības sargu 276. bataljona komandieris,
                1943. apbalvots: Kara nopelnu krusta II klasi,
                1943. XII 02. apbalvots: Dzelzs krusta II klasi,
                1943. Rīgas I policijas pulka Bataljona (IV) komandieris,
                1945. Latviešu lauku papildinājuma depo I pulka bataljona komandieris,
                1945. gūstā,
                Korporācijas Selonija filistrs,
                Latviešu virsnieku apvienības Austrālija biedrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-750.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #573/1916.;
                                XII armijas pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #186/1917., #240/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #230/1916.; #290/1916.,
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #2/1917., #369/1917.,
                                                #457/1917., #464/1917.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki’, R., 2005.;
                                „Austrālijas Latvietis” #685/1963.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1482.
                               

BIRZULIS Pauls Eduarda d., mācītājs.
                * 1913. II 24. Rīgā; T. Mācītājs, M. Jūlija. + 1990. XI 03. Rūjienā
                1938. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1938. I 30. ordinēts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1938. IX 15. pārskaitīts par Valkas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 15. Valkas VII aizsargu pulka Rotas (VIII) mācītājs,
                1940. IV 19. iecelts par Palsmanes Aumesteru draudzes mācītāju,
                1940. VII 26. apstiprināts par Palsmanes draudzes mācītāju,
                1940/1946. Aumeisteru un Palsmanes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1946/1955. izsūtīts.
                Namīpašums Avotu 3, Apē.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-17.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“ R., 1942.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 4/1938., # 6/1938., # 36/1938., # 18/1940.,
                                               # 33/1940.

BIRZULIS Žanis Arvīds Jāņa d., rezerves virsleitnants.
                * 1894. VIII 17.; S. Marta dz. Briedis.
                1916. Oranienbaumas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1916. beidzis, paaugstināts praporščīks pakāpē,
                1917. I 04. Zemgales latviešu strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. I 12/21. kaujas,
                1917. I 14. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. I 17. ievainots, evakuēts,
                1917. III 19. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917.VIII 28.  paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. IV 10.,
                1923. VIII 14. rezerves virsnieku apmācībās pie Aizputes kājnieku pulka,
                1929/1940. stiklu preču rūpnieks Lāčplēša ielā 99, dz. Matīsa 13-35,
                1941. VI 14. izsūtīts,  dzīvo Kr. Barona 52-29.
                Avots:       LVVA 1515-1-146-26;
                                LVA 1987-1-18740.;
                                XII armijas pavēles #69/1917., #270/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #186/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #10/1917.; #17/1917.,
                                                #21/1917., #44/1917., #118/1917.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #68/1935., #284/1937.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1380.

BIRZVALKS Aleksandrs Krišs Teodora d., skolotājs.
                * 1874. I 22.; S. Elza dz. Aufmans + 1956. VII 16.
                1897/1898. Pūzes pagasta skolas skolotājs,
                1898/1902. Majoru Dubultu elementārskolā,
                1902/1908. Rīgas “Ķēniņa” tirdzniecības skolā,
                1922/1940. Jelgavas “Hercoga Jēkaba” ģimnāzijas skolotājs.
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķīru #437,
                1956. IV 01. apbalvots: LPSR Augstākās Padomes Goda Rakstu.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-118.

BISENIEKS Eduards, būvinženieris.
                * 1911. XI 03. Jaungulbenes pag.
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

BISENIEKS Jānis, mērnieks.
                * 1893. VIII 29. v.st.; S. Emīlija dz. Gelbe
                1911/1914. Vidzemes bruņieniecības zvērināts mērnieks,
                1914/1915. Krievijas armijā,
                1915/1918. Vācu gūstā,
                1919. XII 01. – 1920. III 06. Latvijas armijā,
                1919. VII 30. Meliorācijas pārvaldes mērniecības nodaļas I šķiras mērnieks,
                1919. XII 01. Atvaļināts,
                1920. III 06. Meliorācijas pārvaldes mērniecības nodaļas I šķiras mērnieks,
                1920. VIII 01. Meliorācijas pārvaldes kultūrtehniskās nodaļas I šķiras mērnieks,
                1920. XII 16. Meliorācijas pārvaldes mērniecības nodaļas I šķiras mērnieks,
                1921. VI 01. Zemju departamenta vecākais zīmētājs,
                1923. VI 20. Zemju departamenta I šķiras mērnieks,
                1930/1940. Latvijas mērnieku biedrības biedrs,
                1934. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-85.

BISKAPS Dāvids Jāņa d., ārsts.
                * 1879. VI 03. Jēkabnieku pag.; M. Anete, S. Olga dz. Rozenbergs
                                + 1972. III 30. Leikvijā, ASV
                1900. Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1904/1905. Ķemeru sēravotu direktora asistents,
                1905/1911. Ārsts Vilcē, Mežotne, Žeimē un Bērzmuižā,
                1906. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1912/1914. praktisks ārsts Jelgavā,
                1914/1917. Krievijas armijas vecākais ordinators,
                1918. XII 11. Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas nodaļas ar
                                ambulanci dibinātājs,
                1919. Jelgavas apriņķa ārsts,
                1923/1915. Laikraksta „jaunais Zemgalietis” redaktors,
                1924/1930. Jelgavas latviešu biedrības priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru 3 608,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IV 12. Jelgavas XVI aizsargu pulka eskadrona (II) ārsts,
                1937. VIII 20. Štāba bataljona ārsts,
                1938. XI 17. apbalvots:Atzinības Krusta III šķiru #54,
                Apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta I šķiras Goda zīmi,
                Apbalvots ar Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības II šķiras Goda zīmi,
                Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas slimnīcas direktors,
                Jelgavas žēlsirdīgo māsu skolas direktors,
                Latvijas bērnu palīdzības savienības Jelgavas nodaļas dibinātājs,
                Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrības Jelgavas nodaļas dibinātājs,
                Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības Jelgavas nodaļas dibinātājs,
                Zemgales muzeja biedrības priekšnieks,
                Tērbatas studentu biedrības „Darbs” dibinātājs,
                Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes komitejas priekšsēdētājs,
                Namīpašnieks Čakstes b. # 16/17, Jelgavā,
                Namīpašnieks Valtera prosp. # 11, Mellužos.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-40.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Jelgavas bibliotēka”

BISKAPS Elga Dāvida m., ārste.
                Sk. Kazmers Elga.

BIŠMANIS Jēkabs, ārsts.
                * 1911. XII 28. Svitenes apg.
                1934/1937. Rīgas centrālās slimo kases laboratorijā,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1941. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asistents,
                1939/1944. Latvijas Universitātes sērumu institūta Pastara nodaļā,
                1938. Vilandes 18.,
                1943. Tērbatas 49/51-7.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-132.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BIŠOFS Jānis Ādolfs, ārsts.
                * 1900. VI 17. Stalbes pag.         
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1927/1930. Dobeles kājnieku pulka ārsts,
                1928/1929. Daugavpils pilsētas slimnīcas ārsts,
                1929/1930. Zīrihes psihiatriskā Universitātes klinikā,
                1930/1935. Ādažu rajona ārsts,
                1934/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas nervu slimību klinikā,
                1938. Brīvības 81.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-134.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BIŠTĒVIŅŠ Eduards, skolotājs.
                * 1870. IX 15. Šķībes pag.
                Beidzis Maskavas Universitātes filoloģijas fakultāti,
                1901/1917. Pērnavas ģimnāzijas skolotājs,
                1921/1935. Jelgavas “Hercoga Pētera” ģimnāzijas skolotajs,
                1935. IV 10. pensionēts.
                1940. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-135.

BITE Alīde dz. Zārdiņš, ārste.
                * 1892. XII 31. Rīgā
                1937. beigusi Latvijas Universitāti,
                1937. Rīgas pašvaldības darbinieku slimo kases atpūtas nama Līči ārste,
                1938/1941. Latvijas Sarkanā Krustā Cēsu sanatorijas ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste asistente,
                1943. Ganību 1a-5.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-133.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BITE Fricis, arhitekts.
                * 1903. XI 15. Liepājā.               
                1939. I 14. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

BITE Mārtiņš, tālbraucēju kapteinis.
                *1862. VI 04. Skultes pag.
                1889. beidzis Rīgas biržas jūrskolu ar tālbraucēju kapteiņa grādu,
                1890/1904. burinieku kapteinis,
                1904/1905. tvaikoņa „Kotik“ kapteinis,
                1905/1906. tvaikoņa „Montara“ kapteinis,
                1906/1913. tvaikoņu „Kotik“ un „Stavrapoļ“ kapteinis,
                1913/1922. tvaikoņa „Nižnij Novgorod“ kapteinis,
                1923. Rīgas ostas dienestā,
                1933. iecelts par Rīgas ostas 3. iecirkņa priekšnieku.
                Avots:       „Jūrnieks” # 1/1933., # 5/1934

BITENIEKS Lilija, kand. theol.
                * 1908. XI 28. Rīgā.
                1936. I 10. beigusi Latvijas Universitāti, kand. theol.
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 4/1936.

BITENIEKS Roberts Kārļa d., praporščiks.
                * 1895. XI 10. Jaungulbenes pag. + 1917. I 12.
                Beidzis Rīgas pilsētas skolu,
                1916. XI 19. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 04. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. I 12. kritis,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru.
                Avots:       XII armijas pavēle #290/1917.;
                                Latviešu strēlnieku bataljona pavēle #332/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #11/1916.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #15/1917.

BITNERS Elizabete dz. Kumuška, ārste.
                * 1894.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Kandavā, Talsu apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BITNERS Valters, ārsts.
                * 1872.
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās, kuņģu un zarnu slimības,
                1938. Kr. Barona 34.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

BITOVTS Alfons Alfonsa d., provizors.
                * 1892. V 12. Šauļu apr.
                Beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju,
                Ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1913.X 06. Kazaņas kara slimnīcas karavīrs,
                1914. III 15. medicīnas feldšeris,
                1914. VII 26. apstiprināts zaurjad farmaceits pakāpē,
                1914. VII 26. Rezerves 306. lauku hospitāļa aptiekas pārvaldnieks,
                1915. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1915. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1917. apbalvots: Sv. Jura ordeņa Jura IV šķiras krustu,
                1918. IV 30. atvaļināts,
                1918. XI 02. Krievu Ziemeļarmijas Jura kavalieru strēlnieku partizāņu
                                nodaļas feldšeris,
                1919. IV 22. Valmieras kājnieku pulka Rezerves bataljona ambulances provizors,
                1919. IV 23. Rotas (III) feldšeris,
                1919. VI 05. Ziemeļlatvijas partizāņu pulka feldšeru punkta pārzinis,
                1919. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Ložmetēju rotas feldšeris,
                1920. IV 09. ieskaitīts par kareivi,
                1920. VI 19. Armijas sanitāra priekšnieka rīcībā,
                1920. VIII 30. atvaļināts kā Lietuvas pavalstnieks.
                Avots:       LVVA 5601-1-780.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6144.

BITTENBINDERS Eižens, amatnieks.
                *1887. III 13. + 1939. VIII 23.    
                1903/1907. Mācījies elektroinstalatora amatu firma AEG,
                1935. izturējis elektroinstalatora pārbaudi,
                1937. ieguvis Latvijas amatniecības  amata meistara diplomu,
                1927/1939. vadīja savu uzņēmumu.
                Avots:       „Amatnieks” # 18/1939.

BĪVIŅŠ Eduards, amatnieks.
                *1897. I 15. Ozolu pag.
                1910/1914. Mācījies skārdnieka amatu pie L. Paserna Rīgā,
                1938. nodibināja savu uzņēmumu.
                Ieguva skārdnieka amata zeļļa tiesības pie Sv. Jāņa Ģildes Rīgā.
                Avots:       „Amatnieks # 18/1939.

BĪVIŅŠ Ņina, ārste.
                Sk. Grīva Ņina

BIZDENS Arvīds Mārtiņa d., virsleitnants.
                * 1891.V 16. Vecmuižas pag. (arī Bisden) + 1930. X 10. Tērvetes pag.
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1909. Rīgas Politehnikuma students,
                1916. V 28. Tiflisas III praporščiku skolas junkurs,
                1916. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. XI 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XI 01. Rezerves 222. kājnieku pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. I 21. Kaukaza 4. robežsargu pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. X 21. Rotas (III) komandieris,
                1918. II 19. atvaļināts,
                1919. IV 15. Padomju XI pulka Rotas (VIII) sarkanarmietis,
                1919. VI 01. dezertējis,
                1919. VI 03. Rīgas jaunformēto spēku virsnieks,
                1919. VI 04. Rīgas IV rotas virsnieks,
                1919. VI 17. Latvijas I inženieru sapieru rotas virsnieks,
                1919. VI 18. Inženieru sapieru I bataljona Rotas (I) virsnieks,
                1919. VIII 13. Atsevišķā II inženieru sapieru rotas virsnieks,
                1919. VIII 15. Tiltu un ceļu vada jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 21. Atsevišķā II inženieru sapieru rota pārformēta par
                                Vidzemes inženieru rotu,
                1919. VIII 21. Sapieru (I) vada komandieris,
                1920. III 01. Tiltu un ceļu komandas priekšnieka palīgs,
                1921. III 31. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. XI 01.,
                1921. IV 11. Sapieru bataljona Sapieru (II) rotas virsnieks,
                1921. IV 21. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1930. X 13. apbedīts Meža kapos Rīgā,
                Valsts kontroles darbinieks,
                Korporācijas Selonija filistrs,
                Avots:       LVVA 3318-2-61-234.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Jaunākās Ziņas” #231/1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5870.

BLAHERS Kārlis von, Dr. chem. techn. h. c., profesors.
                *1867. XII 08. Bobruiskā, Minskas gub. + 1939. II 14. Rīgā.
                Beidzis Rēveles ģimnāziju,
                1887/1894. beidzis Rīgas politehnikumu, inž. chem.,
                1893/1894. Privāts asistents pie profesora K. Bišoffa,
                1894/1895. Rīgas politehnikuma asistents,
                1895/1896. Pilnveidojas ķīmijas laboratorija Berlīnē un Vīnē,
                1896/1897. mācības komandējuma Ministrijas stipendiāts,
                1897. ievēlēts par docentu tehnoloģijā,
                1899. ievēlēts par adjunkts profesoru,
                1905. ievēlēts par ordināro profesoru,
                1918. ievēlēts par Maskavas Universitātes privātdocentu ķīmijas termotehnikā,
                1918/1920. Ivanovo Voznesenskās Politehniskā institūtā,
                1920. ievēlēts par Latvijas Universitātes ordināru profesoru,
                1920/1921. Zemkopības ministrijas ekspluatācijas nodaļas
                               tehniskā biroja vadītājs,
                1922. Rīgas psihiskās pētīšanas biedrības priekšsēdētājs,
`              1924. Meta psihiskās pētīšanas internacionālās organizācijas
                               Latvijas komitejas biedrs,
                1924. ieguva Dr. chem. tech. h. c. Grādu,
                1928. Rīgas tehniskās savienības Goda biedrs,
                Rīgas tehniskās savienības bijušais priekšsēdētājs,
                Vācu liberālā kluba priekšsēdētājs,
                Avots:       „Album Academicum”, R., 1912.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                        &n