Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ABAKUKS Aleksandrs Jāņa d., lauksaimnieks.
                * 1887. I 03. Balvu pag.; M. Marija, S. Māle.
                  Beidzis pagastskolu,
                  1939. bij. Vīksnas pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                  Vīksnas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                  Vīksnas apdrošināšanas biedrības priekšnieks.
                  Avots:     “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ABAKUKS Antons Aleksandra d., mācītājs.
                * 1912. IX 27. Balvu pag.; M. Māle, S. Valentīna dz. Neimane. + 1957.
                1937. beidzis Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāti, kand. theol.,
                1937. IX 26. ordinēts kā Rīgas pilsētas vikārs,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939/1940. Ventspils aizsargu pulka Jūras diviziona mācītājs,
                1938/1940. Irbes Kolkas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1940/1944. Balvu ev. lut. draudzes mācītājs.
                Latvijas Sarkanā Krusta Mazirbes nodaļas priekšnieks,
                Latvijas nacionālās jaunatnes savienības ģenerālsekretārs.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-160.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Baznīcas kalendārs 1944. gadam”, R.- 1943.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 38/1937., # 40/1937.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

ABAKUKS Augusts Vilis Aleksandra d., jurists.
                * 1914. XII 12. Balvu pagasta Aizezeros.; T. – zemkopis, M. Māle, dz. Spuģis.
                                + 1994. II 02. Londonā
                1933. beidzis Ev. lut. baznīcas ģimnāziju Rīgā.
                1933/1934. LU studējis teoloģiju,
                1934/1943. L. U. tiesību zinātnes, mag. jur. Diplomdarbs “Sveša noslēpuma
                                aizskāršana”,
                Pēc Otrā pasaules kara Anglijā; Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā
                                priekšsēdis, Londonas delegāts Apspiesto Eiropas tautu asamblejā
                                un Pasaules brīvo latviešu apvienības vicepriekšsēdis.
                Studentu korporācijas Ventonija filistrs. Apglabāts Balvu Novada Miezāju kapos.
                Avots:       “Latvijas Universitātes absolventi juristi “, R., 1999.

ĀBELE Ādolfs Oto d., komponists.
                  * 1889. I 24. Blomes pag.; T. skolotājs, M. Anna, S. Otilija dz. Platace.
                  Beidzis Pēterpils konservatoriju,
                  Bij. Latviešu strēlnieku kapelmeistars, Liepājas konservatorijas vadītājs,
                  Latvijas konservatorijas docents.
                  Avots:     “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ĀBELE Anna Pētera m., filoloģe.
                  * 1881. V 01. Valmieras pag.; M. Anna.
                  Beigusi Bestuževa augstākās kursus,
                  1917. Pēterpils Universitātes asistente,
                  1924/1940. Latvijas universitātes privātdocenta slavu valodās.
                  Avots:     “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ĀBELE Arvīds, stūrmanis.
                  * 1910. III 20.
                  1939. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                  1941. tvaikoņa “Ausma” 1. stūrmanis.
                  Avots:     A. Popes arhīvs.

ĀBELE Augusts, amatnieks.
                  * 1880. III 22. Rīgā
                  Beidzis Rīgas pilsētas amatnieku skolu.
                  Rīgas amatnieku biedrības atslēdznieku zeļļu kopas vecākais.
                  1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 139,
                  1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Amatniecības
                            kameras pārstāvis,
                  Atslēdznieka amata zellis,
                  Rīgas galvenās telegrāfa raidstacijas darbnīcas mehāniķis,
                  Rīgas amatnieku biedrības atslēdznieku zeļļu kopas vecākais,
                  Rīgas amatnieku biedrības palīdzības fonda komisijas loceklis,
                  Latvijas Amatniecības kameras padomes loceklis.
                  Avots:     LVVA 1303-3-19-358.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

ĀBELE Ernests, tālbraucēju kapteinis.
                  * 1895. I 13. Alojas pag. [arī Ābels, Ābelis]
                  1914. beidzis Liepājas jūrskolu,
                  1930. uz tvaikoņa “Gaisma”,
                  1931. uz tvaikoņa “Saule”,
                  1932/1935. tvaikoņa “Auseklis” 1. stūrmanis,
                  1935/1939. motorkuģa “Bru” kapteinis,
                  1939/1941. tvaikoņa “Auseklis” kapteinis.
                  Avots:     A. Popes arhīvs.

ĀBELE Ernests, tālbraucēju kapteinis.
                * 1907. V 19. Alojas pag.
                1929. beidzis Liepājas skolotāju institūtu,
                1942. beidzis LU astronomiju un matemātiku,
                1929/1936. Liepājas jūrskolas skolotājs,
                1936. Liepājas jūrskolu, tālbraucēju kapteinis,
                1937/1944. Kr. Valdemāra jūrskolas skolotājs,
                1942/1944. Rīgas ostas locis,
                1945/1949. K. Skalbes ģimnāzijas direktors Vācijā,
                1949. ASV
                1952/1973. Fizikas un matemātikas katedras vadītājs Ohaio
                Ziemeļu universitātē.
Avots:       A. Popes arhīvs.

ĀBELE Fridrihs Jēkaba d., agronoms.
                * 1892. X 03. Doles pag.; M. Liene, S. Amilda dz. Vilks.
                Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu un Rīgas politehnisko skolu.
                1921. lauksaimniecības skolotājs,
                1937/1940. Valsts Jaunpils lopkopības skolas pārzinis,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības krustu IV šķiru #233.
                Avots:       “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Tukuma Ziņas’ #28/1944.

ĀBELE Ilga, skolotāja.
                *1915. VIII 17. + 1944. II 20.
                1944. skolotāja.
                Apbedīta Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Tēvija” # 50/1944.

ĀBELE Kārlis Teņa d., tehniķis.
                * 1891. IX 28. Augstrozes pag.; M. Kristina, S. Erna dz. Baumanis.
                Beidzis Limbažu pilsētas skolu.
                1921/1940. Pasta telegrāfa departamenta Rēzeknes rajona priekšnieks.
                Avots:       “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ĀBELE Kārlis Aleksandrs Jēkaba d., botāniķis.
                * 1896. VIII 22. Bauņu pag.; M. Berta dz. Āboltiņš, S. Elza dz. Skrastiņš.
                                + 1961. I 24. Adelaidē.
                Beidzis Latvijas Universitātes matemat. – dabas zinību fakultāti.
                1920/1940. Latv. univ. subasistents, privātdocents, docents.
                1921. VIII 29. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķīru # 885.
                Avots:       “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ĀBELE Miķelis, kuģu mehāniķis.
                * 1905. XII 20. Līvu pag.
                1930. Tvaikoņa “Johanne” 3. mehāniķis,
                1932. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu mehāniķu nod.,
                1934/1937. tvaikoņa “Curonia” 3. mehāniķis,
                1937/1938. tvaikoņa “Regent”, 2. mehāniķis,
                1938/1939. tvaikoņa “Katvadis” 2.mehāniķis,
                1939. tvaikoņa “Vienība” mehāniķis,
                1939/1942. tvaikoņa “Skrunda” 2. mehāniķis,
                1940. ieguvis I šķiras kuģu mehānika diplomu,
                1942/1943. Sarkana armijā, kritis frontē.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ĀBELE Milda, grāmatu tirgotāja.
                 * 1904. XII 20. Limbažu pag.
                1937. XII 23. reģistrēta grāmatu un rakstāmlietu tirgotavas īpašniece
                                Patversmes ielā 31, R.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

ĀBELE Otto Pētera d., skolotājs.
                 * 1860. + 1922. IV 08.
                Bulduru pamatskolas pārzinis.
                Apbedīts Bulduru kapos.
                Avots:        „Jaunākās ziņas“ # 83/1922.

ĀBELE Paulis, jurists.
                * 1903. VIII 24. Valkā. T. Pāvils, M. Kristīne dz. Cīrule [agr. Fromholds]
                1923. beidzis Valsts vidusskolu pieaugušiem,
                1923/1928. LU tautsaimniecības fakultāte,
                1928/1935. LU Tiesību zinātnes, mag. jur.
                Avots:       “Latvijas Universitātes absolventi - juristi “, R. 1999.

ĀBELE Pēteris, Dr. med.
                *1893. I 13. Valmieras pag.
                1917. Beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1918/1922. Palsmanes draudzes ārsts,
                1922/1928. Latvijas Universitātes asistents,
                1928./1940. Rīgas pilsētas vecmāšu skolas vadītājs,
                1939. Latvijas Universitātes docents,
                1940/1941. Jaunas slimnīcas sieviešu klīnikas vadītājs,
                1941. I 01. Rīgas pilsētas II sieviešu klīnikas vadītājs,
                1942. H. Goeringa 20-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-1.

ĀBELE Pēteris, mehāniķis.
                * 1914. VIII 23.
                1940. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu, mehāniķis,
                1941. tvaikoņa “Ausma” 3. mehāniķis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ĀBELE Teodors, sabiedrisks darbinieks.
                * 1906. IX 23. Rīgā.
                Beidzis Latvijas Universitātes mežkopības nodaļu,
                1935/1936. Rēzeknes kājnieku pulkā,
                1936/1939. Aizputes aizsargu pulka Cīravas mežsaimniecības skolas
                                nodaļas priekšnieks,
                1939/1940. Cīravas nodaļas priekšnieks,
                Cīravas mežsaimniecības skolas virsmežzinis,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-436.

ĀBELE Vilma, ārste.
                Sk. Ļenskis Vilma.

ĀBELIS Gotfrīds, amatnieks.
                * 1902. VI 23.
                Skursteņslaucītāja amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības skursteņslaucītāju sekcijas vecākais,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 167.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-414.

ĀBELĪTE Alberts, ārsts.
                1894.X 28. Mežmuižas pag.
                1915/1918. Krievijas armijas artilērijā,
                1915. apbalvots ar Sv. Jura III un IV šķīrās krustiem,
                1919/1921. Jelgavas kājnieku pulka seržants,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923/1939. Jelgavas aizsargu pulka VI eskadrona komandieris,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu”,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4059,
                1939/1940. Jelgavas aizsargu pulka V eskadrona komandieris,
                Mežmuižas pagasta Lielmaikišu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-2.

ĀBELĪTE Nikolajs, mežkopis.
                * 1902. III 03. Mežmuižas pag.
                1923/1924. Zemgales artilērijas pulka seržants,
                1930. Beidzis Latvijas Universitātes Mežkopības nodaļu,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IX 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Līksnas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1940. III 31. Līksnas pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts no Sakas pagasta,
                Līksnas iecirkņa mežzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-13.

ĀBELĪTE Zigurds Gustavs, arhitekts.
                * 1911. XI 06. Rīgā.    
                1944. IV 29. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ĀBELĪTIS Artūrs, mehāniķis.
                * 1882. VII 08. Viļķenes pag.
                1941. tvaikoņa “Ilga” 1. mehāniķis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ĀBELĪTIS Osvalds, mācītājs.
                * 1909. III 05.
                1943. VIII 22. ordinēts par Bauskas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1944. Zālītes pag. Dzimtmisas skolā,
                1944. I 01. apstiprināts par Baznīcas virsvaldes vikāru,
                1944. II 01. pārskaitīts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru.
                Avots:       “Baznīcas kalendārs 1944. gadam”, R., 1943.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 36/1943., # 2/1944., # 8/1944.

ĀBELĪTIS Pēteris, būvinženieris.
                * 05.02.1888. Ādažu pag.
                1939. V 17. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ĀBELNIEKS Vilhelms Kaspara d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1888. IX 29. Ventspilī; T. kapteinis, S. Alīda dz. Ābols.
                1902. beidzis Ventspils pilsētas skolu,
                1908/1911. beidzis Ventspils jūrskolu,
                1913. ieguva tālbraucēja kapteiņa tiesības Mangaļu jūrskolā,
                1914/1918. Krievijas kara flotē, Kronštatē uz mīnu aizžogotāj tralera
                                un kara transporta kuģiem,
                1919. III 12. Liepājas jaunformējamos spēkos,
                1919. V 26. Atsevišķā V bataljonā,
                1919. VIII 01. Ventspils ostas komandanta palīgs,
                1920. II 17. paaugstināts jūras virsleitnanta pakāpē,
                1920. II 28. Ventspils ostas komandantūras adjutants,
                1920. III 20. Armijas kara satiksmes priekšnieka rīcībā,
                1920. IV 01. Robežsargu 4. Rajona saimniecības vadītājs,
                1920. V 03. Robežsargu 4. rajona 4. distances priekšnieka palīgs,
                1920. VI 30. atvaļināts ka kuģa kapteinis.
                1920. 4. Robežsargu pulkā, deķleitnants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. V 01. Ventspils ostas iecirkņa pārzinis,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa II pakāpes goda zīmi # 261,
                1929. V 18. priekšnieka palīgs,
                1932. I 04. apbalvots ar Glābšanas biedrības uz ūdeņiem sudraba medaļu,
                1934. IV 01. ostas pārzinis,
                1934. IX 26. ostas priekšnieks,
                1938. IV 04. Ventspils ostas kapteinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 61.
                1941. deportēts Ventspils ostas kapteinis.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-153., 4970-1-8.;
                                Arvja Popes arhīvs;
                                V. Eichenbama arhīvs.

ĀBELS Ernests, tālbraucēju kapteinis.
                Sk. Ābele Ernests.

ĀBELS Jānis, tirgotājs.
                * 1890. VI 19.
                1905. Skolas ielā atver koloniālpreču tirgotavu,
                1910. Persijā,
                1914/1918. Krievu armijā,
                1918/1920. Latvijas armijā,
                1920. L. Kalēju ielā 51. atver koloniālpreču tirgotavu,
                1930. bij. L. Kalēju 51. “Tirdzniecības nams Brāļi Ābeļi”.
                Rīgas tirgotāju biedrības biedrs.
                Avots:       “Latvju tirdzniecība 1920-1930”, R. 1930.

ĀBELS Nikolajs, ierēdnis.
                * 1880. VI 06. Cesvaines pag.; S. Olga dz. Sloka.
                1899. V 05. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu.
                1899/1907. Pēterpils apdrošināšanas biedrībā,
                1907/1909. Pēterpils pilsētas valdē,
                1910/1913. Lizuma muižas grāmatvedis,
                1914/1915. Rīgas pilsētas gāzes iestādes grāmatveža palīgs,
                1915/1918. Pēterpils pārtikas pārvaldes grāmatvedis,
                1918/1921. Ardataovas pilsētas Tautas bankas nodaļas grāmatvedis.
                1921. VIII 24. Fin. min. Kredīta departamenta apdrošināšanas nodaļas ierēdnis,
                1922. IV 01. tehniķis,
                1922. XII 15. vecākais tehniķis,
                1926. XI 01. revidents,
                1927. I 01. jaunākais revidents,
                1927. II 01. Valsts saimniecības departamenta Apdrošināšanas
                                nodaļas jaunākais revidents.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 34.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-41.

ĀBELS Vilhelms, ārsts.
                * 1899. V 01.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, Iekšķīgās un nervu slimībās
                1929/31. Vidus 12.,
                1933/1935. Tērbatas 1/3-17.,
                1935/39. Brīvības 4/6.
                Avots:       LVVA 2942-1-6979.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ĀBELS Zigfrīds, tālbraucēja stūrmanis.
                *1910. I 03. Rīgā + 1936. X 26. jūrā.
                1934. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu ar tālbraucēja stūrmaņa diplomu,
                1936. gājis boja kā tvaikoņa „Helēnas Faulbaums“ II stūrmanis.
                Avots:       „Jūrnieks“ # 12/1936.

ĀBELTIŅŠ Eduards Jānis, tālbraucēju kapteinis.
                  * 1888. Gulbenē + 1969. Klīvlendā.
                  Beidzis Mangaļu jūrskolu,
                  Līdz pasaules karam vadījis kuģus, vēlāk lauksaimnieks.
                  Avots:     Arvja Popes arhīvs.

ĀBELTIŅŠ Natālija, skolotāja.
                  * 1886. XI 14.
                  1906. ieguva skolotājas tiesības pie Rīgas mācības apgabalā,
                  1907/1909. Varakļānu privātskolas skolotāja,
                  1909/1918. Varakļānu pagasta “Grozu” skolas skolotāja,
                  1918/1940. Varakļānu pagasta pamatskolas skolotāja,
                  1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru,
                  1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 42.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-61.

ABENS Kārlis, skolotājs.
                * 1896. IX 23. Bejas pag. [arī Karps]
                1914. beidzis Alūksnes pareizticīgo draudzes skolu,
                1918. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1918/1919. students Pleskavas skolotāja institūtā,
                1919. Alūksnes igauņu pamatskolas skolotājs un pārzinis,
                1920. Tērbatas I pamatskolas skolotājs,         
                1921/1924. Beidzis Tērbatas universitāti,
                Izdevis dzejoļu krājumu un tulkojumus no latvju valodas J. Raiņa, R. Blaumaņa,
                J. Akuratera, a. Brigadieres, P. Rozīša, Skuju Frīža. Rakstījis igauņu žurnālos par
                                paidagoģiskiem jautājumiem. Bijis virsdiriģents Tērbatas skolu
                                jaunatnes svētkos.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

ABERBERGS AUGŠKALNS Gustavs, būvinženieris.
                * 1908.III 11. Rīgā.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ĀBERS Benno Zigfrīds Otto d., jurists.
                * 1909. II 13. Rīgā, M. Emīlija dz Grass, S. Hermīne dz. Krastiņa.
                                + 1990. XI 12. ASV
                1928. beidzis Rīgas 4. ģimnāziju,
                1928/1935. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1938.LU lektors, docents,
                Krišjāņa Barona prēmijas laureāts, strādājis par tehnisko redaktoru
                                „Latviešu konversācijas vārdnīcā“,
                K. Morberga un Latvijas kultūras fonda stipendiāts,
                1944. bēgļu gaitās Vācijā, skolotājs Manheimā, Jaunatnes kristīgās savienības
                                vienības priekšsēdis,
                ASV piedalījies Amerikas Latviešu apvienības dibināšanā, radiostacijas
                                „Amerikas Balss“ raidījuma redakcijas
                                loceklis un vadītājs, Komitejas „Latvijas Brīvībai“ loceklis,
                                publicējis „Laiks“ un „Jaunā Gaita“, pseidonīms –
                                - Andrejs Stāmers.
                Apbedīts Arlingtonā, ASV.
                Avots:       “Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ABIŅŠ Ludvigs, provizors.
                * 1888. II 10. Rendas pag. + 1975.
                1914. beidzis Tērbatas universitāti,
                1919/1920. Bauskas kājnieku pulka farmaceits,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. X 28. Aizputes VI aizsargu pulka farmaceits,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Darbojas: Ļaudonas, Rūjienas, Bauskas „Sabiedriskā“, Ventspils „Vecpilsētas“,
                               Bērzgales, Tukuma „Pils“ un Aizputes „Pilsētas“ aptiekās,
                Kazdangas aptiekas īpašnieks,
                Korporācijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-439.
                               „Farmaceiti Latvijā’

ĀBOLIŅŠ Anna dz. Švanks, ārste.
                *1892. VI 30. Puikules pag.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti,
                1925/1935. Latvijas Universitātes acu klīnikā,
                1935/1942. Madonas slimnīcas ārste,
                1942. Vienības 15, Madonā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-2.

ĀBOLIŅŠ Arvīds Jāņa d., agronoms.
                * 1902. VII 28. Irlavas pag.; M. Olga, S. Olga dz. Grīntals
                               + 1995. XII 04. Summerā, ASV
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1929. Cēsu kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XII 20. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (III) komandieris,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3640,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XI 15. Pulka ķīmiskā dienesta vadītājs,
                Valsts Kazdangas vidusskolas inspektors,
                Kazdangas lauksaimniecības biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-442.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ĀBOLIŅŠ Eleonore dz. Elsiņš, ārste.
                * 1905. I 19. Rīgā                      
                1933. beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1938. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste,
                1935/42. Marijas 83/85-10.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-4.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1935., 1939.

ĀBOLIŅŠ Emma, skolotāja.
                *1895. I 06.
                1910. beigusi Rīgas „Sadovskas“ ģimnāziju,
                1912/1915. Privāta meiteņu „K. Šnores“ skolas skolotāja,
                1913/1916. Rīgas „Millera“ ģimnāzijas skolotāja,
                1916/1919. Latviešu izglītības biedrības sieviešu ģimnāzijas skolotāja,
                1919. Rīgas pilsētas Kronvalda 23. pamatskolas skolotāja,
                1937. t.p. amatā,
                1937. XI 15. apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4310.
                Darbojās: Pavasara biedrībā,
                Latviešu izglītības biedrībā,
                Latviešu strēlnieku organizācijas komitejas dāmu komitejā,
                Sieviešu palīdzības korpusā,
                Gaidu centrālā organizācijā,
                Pulkveža Brieža fondā,
                Veco strēlnieku biedrības dāmu komitejā,
                Kronvalda pamatskolas mazpulkā.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-128.

ĀBOĻIŅŠ Ēriks, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. I 05. Rīgā
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1932. Daugavgrīvas artilērijas dižkaravīrs,
                1934/1940. Jēkabpils aizsargu pulka Jātnieku diviziona adjutants,
                Jēkabpils virsmežniecības mežzinis.
                Avots:                       LVVA 1640-1-524-117.

ĀBOLIŅŠ Galina Bernharda m., juriste.
                * 1913. I 24. Taškentā; T. mērnieks, M. Irīna.
                1931. beigusi Rīgas pilsētas krievu ģimnāziju,
                1931/1936. LU tiesību zinātnes, maģ. jur.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ĀBOLIŅŠ Indriķis Ādama d., fotogrāfs.
                * 1890. XI 15. Naukšēnu pag.
                1924/1928. fotogrāfs Latvijā un Rīgā.
                Dz. Marijas 132-135, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ĀBOLIŅŠ Jānis, lauksaimnieks.
                * 1874. V 27. Druvienas pag.
                Beidzis Druvienas pagasta skolu,
                1911. Druvienas patērētāju biedrības padomes loceklis,
                1915. Druvienas patērētāju biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                1916. Druvienas patērētāju biedrības valdes loceklis,
                1921/1927. Druvienas patērētāju biedrības valdes priekšsēdētājs,
                1927. Druvienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                1931. Druvienas pagasta padomes loceklis,
                1931. Druvienas patērētāju biedrības valdes priekšsēdētājs;
                1936. t. p. amatos,
                1936. XII 19. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4206.
                Druvienas aizsargu nodaļas dibinātājs un kasieris,
                Druvienas pagasta Lieltrušļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-69-1.

ĀBOLIŅŠ Jānis, skolotājs.
                * 1888. VI 16. Salaspilī
                1904. beidzis Biķeru draudzes skolu,
                1908. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1908/1915. skolotājs Madlienas draudzes, Vecmīlgrāvja, Baldones un
                Vecmuižas kroņa draudzes skolas,
                1915./1918. Valmieras latviešu strēlnieku pulka rakstvedis,
                1918. Madonas ģimnāzijas skolotājs,
                1936. Valkas valsts ģimnāzijas skolotājs.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

ĀBOLIŅŠ Jānis, skolotājs.
                * 1890. Ķempju pag. + 1915. Vācijā.
                1906. beidzis Ķempju pamatskolu,
                1910. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1910. Āraišu draudzes skolas skolotājs,
                1914. iesaukts Krievijas armijā,
                1914. vācu gūstā,
                1915. miris gūstā.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

ĀBOLIŅŠ Jānis Jāņa d., inženieris tehnologs.
                *1891. X 24. Krapes pag. + 1937. VI 19. Madonā.
                Beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1904. beidzis Galgauskas „Veišu“ skolu,
                1911. beidzis Pētera I reālskolu Rīgā,
                1912/1915. Rīgas Politehnikuma mehānikas nodaļā,
                1916. I 18. iestājas Pēterpils Nikolaja I inženieru kara skolā, junkurs,
                1916. IX 15. beidzis un paaugstināts inženieru karaspēka praporščiks
                                pakāpē izdienu no 1916. VI 01.,
                1916. iedalīts Rezerves elektrotehniskā bataljonā,
                1917. II 7. paaugstināts pdporučika pakāpē izd. No 1916. II 01.,
                1917. II 01. Iecelts par 4. Automobiļu elektriskās augsta spraiguma
                                drāšu aizžogojuma elektrizācijas stacijas priekšnieku,
                1918. IV 25. atvaļināts,
                1918. Baltijas tehniskā augstskolā,
                1919. V 30. Inženieru I sapieru bataljonā sakaru rotas komandieris,
                1919. VIII 29. iecelts par Armijas auto motociklu rotas komandiera v. p. i.,
                1919. XII 12. pārvietots uz Armijas radiotelegrāfu un iecelts par
                                priekšnieka palīgu,
                1921. I 11. atvaļināts,
                1922. IV 08. beidzis Latvijas Universitāti, inženieris tehnologs,
                1922. IV 15. apstiprināts par jaunāko asistentu pie māhaniskās
                                tehnoloģijas katedrās,
                1922/1937. Rīgas pilsētas amatniecības skolas un tehnikuma skolotājs,
                1923. I 11. skaitās virsleitnanta pakāpē ,
                1923. asistents,
                1927. VII 01. vecākais asistents,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 1139,
                1931. ievēlēts par privātdocentu,
                1935. docents.
                Apbedīts Madonas kapos.             
                Avots:       LVVA 3407-1-86-1.;
                                „Students“ # 1/1937.;
                                „Universitas“ # 9/1937.

ĀBOLIŅŠ Jānis Osvalds, ārsts.
                * 1901. X 10. Rīgā
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1934. Valmieras kājnieku pulkā,
                1934/1938. Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu sanatorijā,
                1938/1940. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1941. I 01. Rīgas I poliklīnikas ārsts,
                1942. Jorck 5-45.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-5.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1935.; 1939.

ĀBOLIŅŠ Jānis Jāņa d., jurists.
                * 1903. XII 08. Valmierā; T. lauksaimnieks, M. Anna dz. Putniņa.
                1930. beidzis Rīgas valsts komercskolu,
                1930/1939. LU tiesību zinātnes, mag. jur.
                1930/1939. Pasta un telegrāfa departamentā,
                1939. Jelgavas cietuma priekšnieka palīgs,
                1941. deportēts,
                Fraternitas Lettika biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ĀBOLIŅŠ Jānis Arvīds, Dr. med.
                * 1906. V 12. Kraukļu pag.
                Beidzis Cesvaines draudzes skolu,
                1919/1924. beidzis Cesvaines valsts vidusskolu,
                1924/1930. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1931/1939. Rīgas II pilsētas slimnīcā,
                1939. V 12. ieguva Dr. med. grādu.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1931.; 1939.;
                                „Students“ # 14/1939.

ĀBOLIŅŠ Jānis Arvīds, Dr. med.
                * 1906. V 12. Kraukļu pag.
                Beidzis Cesvaines draudzes skolu,
                1919/1924. beidzis Cesvaines valsts vidusskolu,
                1924/1930. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1931/1939. Rīgas II pilsētas slimnīcā,
                1939. V 12. ieguva Dr. med. grādu.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1931.; 1939.;
                                „Students“ # 14/1939.

ĀBOLIŅŠ Kārlis, dārzkopis.
                * 1909. VI 01. Odzienas pagasta Sudrabiņos, rentnieka ģimene.
                1918. sāk apmeklēt Sausnejas pamatskolu, kuru beidzis 1925. g.
                1925. gada rudenī izvēlas Vecbebru biškopības dārzkopības skolu, kurā iestājas.
                Vairāk interesē dārzkopība. Skolas kursu beidz 1927. g. rudenī.
                Avoti:        „Vecbebru biškopji un dārzkopji 1922-1935.“, R., 1936.

ĀBOLIŅŠ Ksenija Bernharda m., juriste.
                * 1916. II 18. Taškentā; T. mērnieks, M. Irina.
                1933. beigusi Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju,
                1933/1942. LU tiesību zinātnes, bez. zinātniskā grāda.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ĀBOLIŅŠ Mārtiņš, tālbraucēju kapteinis.
                * 1860. XII 07. Burtnieku pag.
                1883. beidzis Mangaļu jūrskolu, stūrmanis,
                1896. beidzis Ainažu jūrskolu, tālbraucēju kapteinis,
                1896. burinieka “Lihgo” kapteinis,
                1896/1899. burinieka “Jonathan kapteinis,
                1896/1913. burinieka “Nimrod” kapteinis,
                1914. burinieka “Rudolf” kapteinis,
                1921/1925. burinieka “Rudolf” kapteinis.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

ĀBOLIŅŠ Leonīds, būvinženieris.
                * 1908. I 16.
                1934. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ĀBOLIŅŠ Pēteris Viļa d., jurists.
                * 1881. XII 26. Matkules pag.; M. Marija.
                1902. beidzis skolotāju kursus pie Jelgavas Aleksandra pilsētas skolas,
                1902. skolotājs Liepājā,
                1921. beidzis Latviešu jaunatnes savienības vidusskolu,
                1921/1933. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1921./1933. skolotājs Rīgas 28. pamatskolā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ĀBOLIŅŠ Pēteris, skolotājs.
                *1886. XI 14. Kusas pag.
                Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1908/1913. Lazdonas pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1915. beidzis Maskavas skolotāju institūtu,
                1919/1940. Madonas ģimnāzijas skolotājs,
                1928. ieguvis vidusskolas skolotāja tiesības pie Izglītības ministrijās,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4462.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-37.

ĀBOLIŅŠ Roberts, mācītājs.
                * 1918. V 18.
                1940. VIII 12. ordinēts.
                1941/1944. Grobiņas ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas kalendārs 1944. gadam”, R.- 1943. 

ĀBOLIŅŠ Rūdolfs Jāņa d., lauksaimnieks.
                *1906. II 16. Lubānas pag.; M. Alma.
                1927/1940. Tēvs Lubānas pagasta „Laimiņu” māju īpašnieks.
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-61.

ĀBOLIŅŠ Valija dz. Strazdiņš, farmācijas maģistre.
                * 1910. VIII 03. Jelgavā
                1943. V 29. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre,
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ĀBOLIŅŠ Verners Aleksandra d., jurists.
                  * 1905. I 14. Galgauskas pag. T. lauksaimnieks, M. Minna, S. Mirdza dz. Ozoliņa.
                            + 1940. III 27. Daugavpilī
                  1924. beidzis Balvu komercskolu,
                  1925/1939. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                  1925/1939. grāmatvedis un AEV pilnvarnieks,
                  1928. I 23. Latvju jaunatnes savienības centrālās valdes priekšsēdis.
                  „Ventonia’s” filistrs,
                  Zviedru latviešu biedrības akadēmiskās sekcijas priekšsēdis,
                  Studentu krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                  Latvju lietuviešu biedrības biedrs,
                  Rīgas latviešu biedrības biedrs.
                  Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                               „Universitas” # 6/1940.;
                               „Brīvā zeme” # 69/1940.

ĀBOLNIEKS Andrejs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1861. Užavā.
                1895. beidzis Ventspils jūrskolu,
                1896. burinieka “Ansis” kapteinis,
                1897/1898. burinieka “Lidia” kapteinis.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

ĀBOLS Aleksandrs, skolotājs.
                * 1866. I 04. Lādes pag.
                1881/1885. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1885/186. Mazirbes pagasta skolas skolotājs,
                1886/1892. Sasmakas pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1892/1894. papildinājies dziedāšanā ķeizariskās galma kapelas
                                diriģentu klasē Pēterpilī,
                1894/1921. Kijevas 2. ģimnāzijas dziedāšanas skolotājs,
                1898. ieguvis apriņķa skolu skolotāja tiesības matemātikā Kijevā,
                1921/1928. Limbažu valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1928. pensionēts.
                Kijevas latviešu biedrības kora vadonis, piedalījies latviešu V vispārējos
                                dziesmu svētkos.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

ĀBOLS Kārlis Jāņa d., rezerves virsleitnants.
                *1891. I 15. Vijciema pag.
                Beidzis: Valkas pilsētas skolu,
                1915. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1915. XII 06. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 14. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 26. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. II 19./III 06. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1916. VII 02. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 14. Sakaru mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. X 19. Granātu metēju mācības komandas priekšnieks,
                1916. XII 20. bataljons pārformēts par pulku,
                1917. III 10. Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 21. papildu (123) rotas komandieris,
                1917. VII 20. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 20. ievainots,
                1917. X 08. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. V 19.
                1917. XI 11. apbalvots: Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiras # 999122.,
                1917. XI 12. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1923. VIII14. rezerves virsleitnants.
                Avots:      LVVA 5434-1-75-677.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #166/915.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles 61/1915., #72/1915.,
                                                #52/1916., #69/1916., #64/1915., #185/1916.,
                                                #198/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #76/1917., #278/1917.,
                                                #217/1917., #321/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #202/1917., #234/1917.,
                                                #308/1917., #324/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1282.

ĀBOLS Pāvils, skolotājs.
                * 1856. Lādes pag.
                1873/1876. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1876. skolotājs Lielvārdē,
                vēlāk skolotājs Minskas guberņā un muižas nomnieks.
Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

ĀBOLS Toms, arhitekts.
                * 1897. III 20. Kuldīgā.               
                1937. I 14. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ĀBOLTIŅŠ Jānis Jēkabs, kuģu mehāniķis.
                * 1901. VII 30. Daugavgrīvā.
                1933. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu, mehāniķis,
                1937/1939. tvaikoņa “Everelza” 3. mehāniķis,
                1939/1941. tvaikoņa “Everonika” 2. mehāniķis,
                1941/1942. tvaikoņa “Magdalena” 2. mehāniķis,
                1942. ieguvis 1. šķiras kuģa mehāniķa diplomu.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

ĀBOLTIŅŠ Nikolajs Pētera d., jurists.
                * 1895. VIII 26. Rīgā, M. Eiženija. + 1982. VII 20. Ņujorkā, ASV.
                1922. beidzis vidusskolu kā eksternis,
                1922/1925. LU tiesību zinātnes,
                1930/1938. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1922/1924. Finansu ministrijas nodokļu departamentā,
                1924/1925. Ārlietu ministrijas Baltijas valstu un Preses nodaļas sekretārs,
                1925/1939. Vicekonsuls Ņujorkā,
                1930/1934. sekretārs Ārlietu ministrijā,
                1934/1939. Latvijas sūtniecības Varšavā pirmais sekretārs,
                1939/1940. Latvijas sūtniecības Kauņā pirmais sekretārs,
                1948. ASV apdrošināšanas biedrības pārstāvis.
                Talavijas filistrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ĀBOLTIŅŠ Skaidrīte Paula m., juriste.
                * 1906. XII 02. Valkā, T. lauksaimnieks, M. Marta. + 1992. Latvijā.
                1927. beigusi M. Beķeres vidusskolu Rīgā,
                1927/1942. L U tiesību zinātnes, beigusi bez zinātniskā grāda.
                Bij. tirdzniecības sabiedrība „Latvija“ direktora vietniece.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ĀBOLTIŅŠ Voldemārs Hermanis Jāņa d., jurists.
                * 1878. V 21. Pāles pag.; M. Ede, S. Elvīra dz. Tupiņ
                1915. Beidzis Pēterpils Universitātes juridisko fakultāti,
                Beidzis Pēterpils augstākās komerczinību kursus,
                Beidzis Pēterpils skolotāju institūtu,
                1920. III 01./1922. IX 09. Finanšu ministra biedrs,
                Bijis Latviešu Jēzus draudzes Pēterpilī, komercskolas direktors,
                Bijis Petrogradas latviešu krājaizdevu sabiedrības direktors,
                Bijis Petrogradas lauksaimniecības institūta profesors,
                Nacionālās Padomes finanšu nodaļas darbinieks,
                Bijis skolotājs Pociema, Limbažu pilsētas, Petrogradas Vladimira
                                pilsētas skolu skolotājs,
                Avots:       LVVA 1307-3-5.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ABRAMOVIČS Dāvids, ārsts.
                * 1892.
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti, Iekšķīgās, sirds un plaušu slimības,
                1929/31. Marijas 70.
                1935/39. Lāčplēša 13.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ABRAMOVIČS Feiga, farmācijas maģistrs.
                Sk. Levins Feiga.

ABRAMOVIČS Indriķis, ārsts.
                * 1888.
                1913. beidzis Kijevas Universitāti,
                1931/1939. Dobelē.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1931.; 1939.

ABRAMOVIČS Zosja, farmācijas maģistre.
                * 1906.
                1933. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. XII 14. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ĀBRAMSONS Ābrams Vulfa d., jurists.
                * 1908. V 14. Bauskā; T. tirgotājs.
                1927. beidzis J. Kļaviņas vidusskolu Bauskā,
                1928/1929. LU tautsaimniecību,
                1929/1937. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1928/1937. mājskolotājs un Bauskas pilsētas pamatskolas palīgskolotājs.
                Avots         “Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ABRAMSONS Benjamiņš, farmācijas kandidāts.
                * 1901.X 13.              
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Darbojas:   Aizputes „Jaunā“, Dzintaru, Liepājas „Annas“, Balvu „Jaunā“ Apes,
                                Torņakalna aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ABRAMSONS Emma dz. Jansons, ārste.
                * 1891. III 10. Smiltenes pag.
                1918. beigusi Maskavas Universitāti,
                1918/1919. Smiltenes slimnīcā,
                1919/1924. Suntažu pagasta ārste,
                1924/1935. Ungurmuižas pagasta ārstē,
                1935/1944. Balvu rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-6.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ABRAMSONS Harijs Roberts, ārsts.
                * 1895.II 03. Daugavpilī
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1933. Jasmuižas pagasta ārsts,
                193/1934. Ungurmuižas pagasta ārsts,
                1934/1935. Augšpils pagasta ārsts,
                1935/1943. Balvu slimnīcas ārsts,
                1943. frontē.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-7.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ABRAMSONS Mozus Efraima d., jurists.
                1903. VII 08. Rīgā, M. Raele dz. Brika.
                1921. beidzis Landaua vidusskolu Rīgā,
                1921/1928. LA un LU tiesību zinātnes, mag. jur..
                Zvērināts advokāts Rīgā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ABRAMSONS Zamuels, ārsts.
                * 1873.
                1897. beidzis Tērbatas Universitāti, Ausu, deguna un kakla slimībās,
                1929/1939. Valdemāra 39.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ABRENIETIS Andrejs, psalmotājs.
                * 1870. XI 06.
                Rīgas Debesbraukšanas draudzes psalmotājs,
                1939.V 01. apbalvots ar Atzinības Krusta ordeņa V šķīru.
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-29.

ABULS Mārtiņš, jurists.
                * 1885. II 17. Trikātas pagastā + 1930. IV 16. Rīgā.
                Beidzis Trikātes draudzes skolu,
                1915. beidzis Maskavas Universitāti,
                1919/1920. Troickas bataljona karavīrs,
                1919/1920. Laikraksta „Brīvais Latvis” redaktors,
                1920/1930. Latgales apgabaltiesas loceklis,
                1923-1928, Daugavpils pilsētas domes loceklis,
                1924-1925. laikraksta „Daugavas Vēstnesis” izdevējs,
                1928. X 06. – 1931. IV 16. Saeimas III deputāts, Latgales latviešu apvienība,
                                vēlāk Nacionālais bloks,
                1928. XI 09. ievēlēts Lāčplēša kara ordeņa dome,
                1928/1930. Laikraksta „Latgales Zīņas” redakcijas loceklis,
                Latgales mazsaimnieku un bezsaimnieku biedrības valdes priekšsēdētājs,
                Daugavpils latviešu biedrības padomes loceklis,
                Latvijas tiesnešu biedrības dibinātājs un valdes loceklis.
                Korporācijas „Fraternitas Lettica” filistrs,
                Namīpašnieks Rīgā, Vidzemes šosejā 115,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1928.;
                                „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 89. 19.04.1930.
                                „Latgales dati”

ABULS Pēteris, skolotājs.
                * 1860. XII 16. Trikātas pag. [arī Ābols] + 1926. IX 27. Parīzē.
                1877. beidzis Trikātas draudzes skolu,
                1881. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1881. Allažu pagasta skolas skolotājs,
                1882. Mēdzūlas pagasta skolas skolotājs,
                1891/1926. dažādās Rīgas pilsētas pamatskolās.
                1914. saviem līdzekļiem nodibinājis Strenču proģimnāziju.
                Sarakstījis skolas grāmatas: „Skolas druva“, „Latviešu gramatika“,
                                „Rakstniecības teorija“.
                Pētījis pilskalnus, darbojas Rīgas Latviešu biedrības zinību komisijā.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

ACTIŅŠ Arnolds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. X 04. Viesienas pag.
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925/1926. Auto Tanku diviziona dižkaravīrs,
                1927/1940. Madonas aizsargu pulka Viesienas nodaļas priekšnieks,
                Viesienas pagasta vecākais,
                Viesienas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Viesienas pagasta Astēnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-11.

ACTIŅŠ Vsevolods, būvinženieris.
                * 1914.IV 14. Krievijā.
                1938. I 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ADAMAITIS Aleksandrs, fotogrāfs.
                * 1907. II 29. Slokā.
                1928. I 19. reģistrēta foto palielināšanas darbnīca Stabu 50, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ADAMOVIČS Fricis, skolotājs.
                * 1863. I 17. Dundagas pag. + 1933. II 19.
                1879/1883. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1883/1886. beidzis Pēterpils skolotāju institūtu,
                1886. Bauskas pilsētas skolas skolotājs,
                1899. Pabijaņicu komercskolas skolotājs,
                1906/1918. Olava komercskolas inspektors,
                1909. ieguvis komercskolas skolotāja tiesības,
                1918. Jelgavas iecirkņa tautskolu inspektors,
                1920. Rīgas I valsts vidusskolas skolotājs,
                1920/1923. Rīgas skolotāja institūta lektors,
                1920/1923. Latvijas Universitātes paidagoģijas nodaļas lektors,
                Rakstijs dzejas, tulkojis Šekspira drāmas, Puškina, Ļermontova, Ģētes,
                                Šillera, Krilova darbus.
                Sarakstījis grāmatas pamatskolai ģeogrāfijā, dzimtenes mācībā un
                                dabas zinātnēs.
                Darbojas Rīgas Latviešu biedrības derīgu grāmatu nodaļā.
                1933. I 21. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 746.;
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas padomes loceklis,
                A/S „Valters un Rapa“ padomes loceklis,
                Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības biedrs,
                Latvijas pensionāru biedrības valdes loceklis.
                26.02.1933. Jāčunu kapos Sesavas pagastā.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.;
                                “Jaunākās Ziņas” # 42. 21.02.1933.

ADAMOVIČS MIŠKOVIČS Knarts, ārsts.
                *1911. XII 17. Rīgā
                1943. XII 01. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Ļaudonstr. 27/29-20.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-8.

ADAMOVS Georgijs Borisa d., fotogrāfs.
                * 1889. I 21. Mogiīevas gub.
                1921/1928. reģistrēts kā fotogrāfs, dz. Daugavpils 52-17.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ĀDAMS Līvija Eižena m. dz. Siliņā, juriste.
                * 1916. IX 07. Permas gub.; T. būvinženieris, M. Emīlijas dz. Dumberga.
                1936. beigusi Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju,
                1936/1944. LU tiesību zinātnes, mag. jur.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ĀDAMS Rihards Jāņa d., jurists.
                * 1912. X 07. Rīgā; M. Kristīne. + 1973. III 01. ASV.
                1931. beidzis Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju,
                1931/1941. LU tiesību zinātnes, beidzis bez zinātniskā grāda,
                Emigrējis.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ĀDAMS MEIRENOVS Mārtiņš, provizors.
                * 1865.
                1890. beidzis Tērbatas universitāti.
                Darbojas:   Madlienas, Jelgavas „Gulbja“ Marijas „Branta“, Tērvetes aptiekas.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ĀDAMSONS Anna dz. Veinbergs, ārste.
                * 1902.     
                1931. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1931. Stabu 90.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1931; 1935.

ĀDAMSONS Antonija dz. Zommers, ārste.
                * 1886. III 14. Galgovskas pag.
                1914. Beigusi Maskavas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1914/1917. Maskavas zemstes tuberkulozes sanatorijā,
                1917/1920. Rīgas pilsētas skolas ārste,
                1920/1923. Ludzas pilsētas ārste,
                1924/1927. Sējas pagasta ārste,
                1927/1941. Centrālās slimo kases ārste,
                1941. III 07. Rīgas pilsētas III poliklīnikā,
                1942. Skolas 13-7.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-3.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ĀDAMSONS Didriķis, skolotājs un ārsts.
                * 1891. IX 03. Nīgrandē. + 1928. V 16. Slokā.
                Beidzis Nīkrāces mini rijas skolu,
                1907/1911. Beidzis Baltijas skoloju semināru.
                1911/1913. strādājis par skolotāju.
                1913/1918. Beidzis Tērbatas Universitāti.
                Darbojas par ārstu Nīgrandē, Rīgā, Dikļos un Slokā.
                1928. bij. Slokas kopējās slimo kases ārsts.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs 1870-1919“, R., 1940.;
                                „Jaunākās Ziņas“ # 112/1928.

ĀDAMSONS Edgars, grāmatu tirgotājs.
                * 1894. I 25. Lodes pag.
                1936. II 29/VI 09. grāmatu tirgotavas īpašnieks Sīkumtirgū, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ĀDAMSONS Jānis Mārtiņa d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1853 XI 28. Duntē + 1922. I 08. Rīgā.
                1878 beidzis Ainažu jūrskolu,
                1886/1887. burinieka „Wladimir“ kapteinis,
                1891/1892. burinieku „Rota“ kapteinis,
                1896. burinieka „Linda Morgenroden“ kapteinis,
                1907/1909. burinieka „Anna Sirius“ kapteinis.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

ĀDAMSONS Jēkabs, ārsts.
                * 1892. IX 20.
                1919/1920. Aizputes kājnieku pulka rakstvedis,
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931. Kuģu 11.
                1933/1939. Cēsu aizsargu pulka 2. rotas ārsts,
                1935/1940. Latvijas Sarkana Krusta Cēsu sanatorijas direktors,
                1939/1940. Štāba bataljona ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1931.; 1939.

ĀDAMSONS Kārlis, ārsts.
                * 1884. II 01. Mazsalacas pag.
                1914. beidzis Maskavas Universitāti, iekšķīgās slimībās.
                1914/1917. Bronicas sanatorija Maskavas guberņā vadītājs,
                1917/1919. Veselības daļas vadītājs Latvijā,
                1920/1924. Rēzeknes pedagoģiskās skolas direktors,
                1924/1926. Rēzeknes skolu ārsts,
                1926/1934. Latvijas skolotāju slimo kases ārsts,
                1928/1934. Rīgas pilsētas I slimnīcas direktors,
                1934/1940. Privātpraksē,
                1940/1941. Latvijas Universitātes docents,
                1941. privātpraksē,
                1943. Skolas 13-7.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-9.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ĀDAMSONS Mārtiņš Mārtiņa d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1863. X 18. Duntes pag.
                1885. beidzis Ainažu jūrskolu,
                1888/1892. burinieka “Rota” stūrmanis,
                1890. tālbraucēja kapteiņa diplomu, eksternis.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

ĀDAMSONS Miķelis Mārtiņa d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1863. X 18. Duntes pag.
                1891. Ainažu jūrskolu, tālbraucēju kapteinis,
                1886/1887. burinieka “Peter Paul” stūrmanis,
                1894. burinieka “Der Kurlaender” stūrmanis,
                1904. Burinieka “Dzimtene” kapteinis,
                1919. Latvijas kara flotili jā uz kuģa “Hamburg”.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

ADATIŅŠ Jānis, tālbraucēju kapteinis.
                * 1889. XII 30. Sunākstes pag. + 1970. VII 19. Liepājā.
                1920. beidzis Baku jūrskolu,
                1929/1930. tvaikoņa „Regent“ 2. stūrmanis,
                1930/1940. skolotājs Liepājas zvejniecības skolā,
                1932. Liepājas jūrskolas mācības velkoņa „Juris“ kapteinis,
                1932. Kr. Valdemāra jūrskolas pedagogs,
                1932. mācību burinieka „Jūrnieks“ 1. stūrmanis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. III 25. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona stūrmaņu virsnieks,
                1936/1951. Liepājas bākas uzraugs,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 28. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona navigācijas
                                dienesta vadītājs,
                1950/1959. LPSR Zivrūpniecības ministrijas mācības kombināta filiālē Liepājā.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-173.;
                                Arvja Popes arhīvs.

ADELHEIM Romāns, Dr. med., profesors.
                * 1881. VIII 14. Rēvelē + 1938. XI 07. Rīgā.
                1901. beidzis Rēveles Nikolaja ģimnāziju,
                1901/1907. beidzis Tērbatas Universitāti, patoloģiskā anatomijā,
                1907/1910. Tērbatas patoloģiskā institūtā, prosektora palīgs,
                1910/1913. Greisfsvaldes un Minhenes pataloģijas institūtā,
                                zinātniskais līdzstrādnieks,
                1913/1914. Berlīnes Koha injekcijas slimību institūtā,
                                zinātniskais līdzstrādnieks,
                1913. Vācu patologu biedrības valdes loceklis,
                1914/1919. Rīgas pilsētas 2. slimnīcas prosektors,
                1914/1919. Pastera institūta dibinātājs un vadītājs,
                1918/1920. Sarkalnkalna vājprātīgo iestādes prosektors,
                1918. Rīgas pilsētas veselības komisijas loceklis,
                1920/1924. žurnāla „Russkij Vrač“ līdz izdevējs,
                1920. Latvijas Universitātes patoloģiskās anatomijas katedras docents,
                1923. ieguva Dr. med. grādu,
                1925. ievēlēts par patoloģiskās anatomijas profesoru,
                1929. Kr. Valdemāra 34,
                1935. Kr. Valdemāra 33.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929; 1935.;
                                „Students“ # 4/1938.;
                                „Universitate“ # 16/1938.

ĀDIŅŠ Austra dz. Vaivads, farmācijas maģistrs.
                * 1914. V 09. Rīgā
                1940. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. IX 25. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ĀDIŅŠ Zelma dz. Upīts, ārste.
                * 1898. VIII 28. Jaunlaicenes pag. 
                1926. XII 13. beigusi Latvijas Universitāti,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1934. Veclaicenes Apukalna  rajona ārste,
                1934/1944. Jaunlaicenes Veclaicenes rajona ārste,
                1930/1940. Valkas aizsargu pulka I eskadrona ārste,
                Jaunlaicenes pagasta „Upīšu“ māju īpašniece.
                Avots:       LVVA P1023-2-18-40, 1640-1-523-251.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ĀDMINE Anna, juriste.
                Sk. Ripke Anna.

ĀDMINIS Ernests, ceļu tehniķis.
                * 1903. XII 09.
                1929/1930. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XII 14. Abrenes XIX aizsargu pulka Balvu aizsargu nodaļas
                               vada komandieris,
                1940. Balvu aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                Šoseju un zemes ceļu departamenta XIII rajona ceļu inženieris,
                               vecākais tehniķis,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-274.

ADMINIS Gustavs, veterinārārsts.
                *1895. V 28. Mazsalacas pag.
                Beidzis Narvas ģimnāziju,
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919/1920. Zemgales divīzijas veterinārārsts,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. II 21. apbalvots ar triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru,
                1935. XI 16. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu”,
                1937/1940. Rīgas aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Zemkopības ministrijas Veterināras pārvaldes dzelzceļu un ostas veterinārārsts,
                Dz. L. Altonovas 38 a.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-14.

ĀDOLFS Kārlis Mārtiņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1888. VIII 09. Ulmales pag. [Adolfijs] + 1942. I 12. Vjatlagā, Krievijā
                1919/1920. Bauskas kājnieku pulka karavīrs,
                1919/1920. Aizsargu organizācijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu medaļu,
                1929. XI 13. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi,
                1937. VII 19. Aizputes VI aizsargu pulka Ulmales pagasta aizsargu nodaļas
                               priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Apbalvots ar Statistiskās pārvaldes Goda zīmi,
                Ulmales pagasta Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Ulmales lopkopības pārraudzības biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Ulmales pagasta Marķeviču māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-441.

ĀDOLFS Pēteris, skolotājs.
                * 1859. X 22. + 1936. V 11.
                1875/1879. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1879. Vestienas pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1890. Sausnējas ministrijas skolas skolotājs,
                1913. Suntažu pagasta skolas skolotājs vēlāko pamatskolas pārzinis,
                1926. pensionēts.
                1936. apbedīts Sausnējas kapos.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

AIGARS Jānis Oto d., būvinženieris.
                * 1903.V 24. Vidsmuižas pag.; S. Austra dz. Runga
                1935. IX 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VIII 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Štāba rotas vada komandieris,
                1939. XI 15. Pulka nekustamo īpašumu pārzinis,
                1939. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Bijis Ilūkstes apriņķa būvinspektors,
                Rēzeknes apriņķa būvinspektors.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-323.;
                               LVA 1987-1-15422.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

AIGARS Kārlis, tālbraucēju kapteinis.
                * 1908. V 25. Vidsmuižas pag.
                1926/1927. uz moto burinieka „Eurasia“ matrozis,
                1930/1931. uz tvaikoņa „Onda“ vecākais matrozis,
                1931/1932. tvaikoņa „Curonia“ 2. stūrmanis,
                1932. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1934/1935. uz tvaikoņa „Curonia “ 2. stūrmanis,
                1935/1936. tvaikoņa „Regent“ 2. stūrmanis,
                1936/1940. tvaikoņa „Abgara“ 1. stūrmanis.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

AIRE Elize Veronika, dz. Veinbergs, ārste
                *1899. III 05. Dobeles pag. [agrāk Šusters] ; V. Jānis, cand. math.
                               + 1982. X 26. Sidnejā, Austrālijā
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1926/1927. Piltenes pilsētas un Zūras pagasta rajona ārste,
                1930/1941. Sarkanā Krusta veselības kopšanas ārste,
                1940. mainīts uzvārds Aire,
                1941. Jēkabpils pilsētas skolas ārste.
                Avots:       LVVA P1033-2-20-10.;
                               „Valdības Vēstnesis” #47/1940.;

AIRE Jānis, cand. math.
                * 1898. VII 13. Ēdoles pag. [agrāk Šusters]; S. Elīze dz. Veinbergs, ārste.
                1920/1921. Latvijas armijas karavīrs,
                1927. beidzis Latvijas Universitāti, cand. math.,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. IV 17. Jēkabpils IV aizsargu pulka Štāba rotas ķīmiskā dienesta vadītājs,
                1939/1940. Jēkabpils pilsētas revīzijas komisijas loceklis,
                1940. II 27. uzvārds Aire,
                Jēkabpils pilsētas komercskolas un ģimnāzijas inspektors,
                Latvijas aerokluba 39.līdkopas vadītājs,
                Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils nodaļas valdes loceklis,
                Namīpašnieks Smilšu ielā #21a, Jēkabpilī.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-265.;
                               „Daugavas Vēstnesis” #49/1940.;
                               „Valdības Vēstnesis” #47/1940.;
                               „Pašvaldības Balss” #11/1939.

AIŠPURS Pavēls, ārsts.
                *1916. IV 01. Pēterpilī
                1943. II 16. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Naujienas pagasta ārsts
                Avots:       LVVA P1023-2-20-12.

AIVARS Arvīds Friča d., tiesnesis.
                * 1899. III 06. Sātiņu pag. [agrāk Borgs]; M. Anna, S. Alvīne dz. Ozols
                1919/1921. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. beidzis Latviešu jaunatnes savienības vidusskolu,
                1923/1933. darbvedis Rīgas valsts kultūrtehniskajā vidusskolā,
                1923/1933. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1933. Tiesu palātā tiesamatu kandidāts,
                1934/1940. Liepājas apgabaltiesas Kuldīgas iecirkņa tiesnesis,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. III 18. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Tieslietu pārzinis,
                Korporācijas Beveronija filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-2.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

AIVARS Hugo, provizors.
                * 1880. + 1940. [agr. Āls Sutte]   
                1908. beidzis Tērbatas universitāti.
                Darbojas:   Ilūkstes aptiekā.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

AIVARS Marģers Pētera d., jurists.
                * 1915. VIII 10.; M. Lilija dz. Kalniņš skolotāja, S. Zenta dz. Meija.
                                + 1965. IX 11. Melburnā.
                1933. beidzis Franču liceju Rīgā,
                1933/1934. LU tautsaimniecību,
                1934/1942. LU tiesību zinātnes,
                Zvērināta advokāta palīgs Bauskā vēlāk Austrālijā.
                Fraternitas Metropolitana filistrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

AIVARS Pēteris Jēkaba d., skolotājs.
                * 1880. III 02. Lazdonas pag.;[agr. Ļuļaks];
                                M. Ilze, S. Lilija dz. Kalniņš – skolotāja.+ 1970. XII 02. Toronto.
                1896. beidzis Lazdonas ministrijas skolu,
                1896/1900. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1900/1904. Rozbeķu Ruckas ministrijas skolas skolotājs,
                1904/1906. Liepājas kara ostas pirmmācības skolas skolotājs,
                1905/1912. beidzis Pēterpils Universitātes Matemātikas un fizikas fakultāti,
                1912/1915. Liepājas biržu komercskolas skolotājs,
                1915/1920. Donas apgabala Urupinas staņicas ģimnāzijā un Popkova
                                reālskolas skolotājs,
                1920. Rīgas pilsētas 4. Ģimnāzijas skolotājs,
                1920/1921. Olava komercskolas skolotājs,
                1921/1940. Pārdaugavas valsts vidusskolas direktoru,
                1922. Pārdaugavas valsts vidusskola pārdēvēta par Rīgas 2. valsts vidusskolu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 461,
                1931. Rīgas 2. valsts vidusskola bārt. par Rīgas 2. valsts ģimnāziju,
                1938. IX 23. stādīts no Izglītības ministra apbalvots ar Atzinības Krusta III šķīru,
                1940/1941. Rīgas 1. valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1941/1944. Rīgas 2. valsts ģimnāzijas direktors,
                1944/1970. Vācijā un Kanādā.
                Vidusskolas skolotāju biedrības biedrs,
                Latvijas nacionālo skolotāju savienības biedrs,
                Latvijas skolotāju II krājaizdevu sabiedrības biedrs,,
                Latvijas skolotāju kooperatīvā biedrs,
                Korporācijas „Fraternitas Metropolitana“ filistrs.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-103.;
                                „Āgenskalna ģimnāzija“, R. 2006.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs“, R. 1940.

AIVARS Pēteris, ārsts.
                * 1900. V 31. Lazdonas pag.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, Ķirurģijā,
                1926/1927. Latvijas Universitātes ķirurģiskās klīnikas subasistents,
                1927/1944. Jēkabpils apriņķa slimnīcas ārsts,
                1927/1944. Jēkabpilī, Smilšu 125.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-11.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AIZDERDZIS Erna dz. Dzenītis, ārste.
                * 1896.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti,
                1929/31. Siljāņu ambulancē, Jēkab. apr.
                1935/1939.Rēznas rajona ārste, Rēznas muižā,
                1939/1944. Bērzgales pag., Rēzeknes apr.,
                1944. Ventspils bēgļu evakuācijas punkta ārste,
                1946. Ventspils pilsētas poliklīnikas ārste.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.;
                                „Latvijas Kareivis” #180/1936.;
                                „Rēzeknes Ziņas’ #21/1944.;
                                „Ventas Balss” #100/1944.;
                                „ Brīvā Venta” #38/1946.

AIZDERDZIS Konrāds Nikolajs, ierēdnis.
                *1899. III 28. Dzelzavas pag. + 1972. II 10. Cēsīs
                1919/1921. Latgales divīzijas štāba pasta ierēdnis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1937. X 25. Latvijas Aerokluba Cēsu nodaļas revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                1937/1940. Cēsu aizsargu pulka štāba bataljona kasieris,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru #504,
                1972. II 13. apbedīts Cēsu Meža  kapos ,
                Apbalvots ar Latvijas Vanagu „Nopelnu zīmi“,
                Latvijas bankas Cēsu nodaļas grāmatvedis,
                Veselības veicināšanas biedrības Cēsu nodaļas priekšnieks,
                Latvijas iekš misijas Cēsu nodaļas priekšnieks
                Latvijas pretalkohola biedrības Cēsu nodaļas priekšnieks,
                Brāļu kapu komitejas Cēsu nodaļas valdes loceklis,
                Cēsu pilsētas latviešu draudzes padomes loceklis,
                Latvijas Vanagi 12. Cēsu novada valdes loceklis,
                Latvijas aerokluba Cēsu nodaļas priekšnieks,
                Latvijas Sarkana Krusta Cēsu nodaļas revīzijas komisijas priekšnieks,
                Cēsu visīgās biedrības Cēsu nodaļas revīzijas komisijas loceklis,
                Vidzemes apgabala patronāta biedrības Cēsu nodaļas revīzijas komisijas loceklis,
                Namīpašnieks, Ninieru ielā #8, Cēsīs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Cēsu Vēstis” #164/1936., #303/1939.

AIZKRAUKLIS Valdis, ārsts leitnants.
                * 1905. VIII 28. Pēterburgā
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, Sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1931. VII 03. paaugstināts ārsta leitnants pakāpē, virsnieka vietnieks,
                1931/1938. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1932/1940. Šampetera rajona ārsts,
                1935. Kuldīgas 50,
                1938/1940. Rīgas aizgādības pārvaldes ārsts,
                1939. IX 25.-XI 05. Kara sanitārā noliktava virs štatā, ārsts leitnants,
                1939. Brīvības 2/4.
                1941. II 17. Pārdaugavas poliklīnikas ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-13.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1931.; 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5752.

AIZPORS ČAPLIS Aleksandrs Pētera d., pulkvedis leitnants.
                * 1888. I 25. Panevežas apr.; S. Ludmīla dz. Zaharčuks.
                               + 1960. VI 24. Ludvigsburgā, Vācijā [Aišpor Čaplis]
                Beidzis Sčopovas lauksaimniecības skolu,
                1912. Artilērijas 21. brigādes brīvprātīgais,
                1913. apbalvots ar gaiši bronzas medaļu Romanovu cilts 300. gadu
                               valdīšanas piemiņai,
                1913. atvaļināts,
                1914. VIII 15. Rezerves 135. Bataljona karavīrs,
                1915. VIII 22. beidzis Mācības komandas kursu,
                1915. IX 15. Saratovas praporščiku skolas junkurs,
                1915. XII 13. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 23. Rezerves 131. Kājnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. I 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. I 26. Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1916. III 01. Rotas (XII lit. B) komandieris,
                1916. VI 30. Apsardzes komandas priekšnieks,
                1916. VII 02. – 11. Kara policijas komandas priekšnieks,
                1916. VII 06. Rotas (I) komandieris,
                1916. VIII 02. izgāja no bataljona,
                1916. VIII 02. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 19. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XII 31. Mācības komandas priekšnieks,
                1917. I. 15. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. XII 06.,
                1917. III 15. Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieks,
                1917. III 25. beidzis tranšeju lielgabalu kursus,
                1917. VIII 18. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no1917. IV 06.,
                1917. IX 05. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III. šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 26. skaitās prombūtnē,
                1918. II 21. vācu gūsta Valmierā,
                1918. X 20. izbēdzis no gūstā,
                1919. I 20. mobilizēts Maskavā Sarkanas armijas Brigādes
                               saites komandas priekšnieks,
                1919. VI 02. dezertējis,
                1919. VI 05. Ziemeļlatvijas rezerves bataljona Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1919. VI 25. Jelgavas (Siguldas) kājnieku pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1919. IX 12. Liepājas garnizona dienestā,
                1919. XI 04. piekomandēts pie Grobiņas kājnieku bataljona virsnieks,
                1919. XI 01. Grobiņas (Dobeles) kājnieku pulka Rotas (I) komandieris
                               ( Siguldas kājnieku pulka Rota (VIII) ieskaitīta pulka),
                1919. XI 21. Bataljona (I) komandieris,
                1919. XII 20. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. X 14.,
                1920. II 26. Grobiņas kājnieku pulks pārdēvēts par Dobeles kājnieku pulku,
                1920. III 24. – IV 03. Pulka komandiera vietas izpildītājs,
                1921. III 05. Rotas (II) komandieris,
                1922. I 16. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 834,
                1927. X 06. beidzis Virsnieku kursus,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1929. I 08. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1929. VI 25. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1646,
                1930. XI 05. beidzis Virsnieku kursus,
                1934. II 05. Aizputes kājnieku pulka Bataljona komandieris,
                1934. II 01. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1934. II 01.,
                1938. atvaļināts,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. I 13. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba bataljona komandiera palīgs,
                1944. Rietumu sabiedroto armiju palīgvienību sardžu rotā Ludvigsburgā.
                Avots:      LVVA 1640-1-528-4, 5601-1-73., 5601-2-19.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles # 190./1917., # 194./1917.,
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 12/1916.,
                                               # 26/1916., # 182/1916., # 191/1916., # 223/1916.;
                               Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēle # 218/1916.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latviešu strēlnieks”, 2559, 2185, 2187. lpp.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.

AIZPURĪTIS Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1891. III 22. Saikavas pag.
                Beidzis Tērbatas Universitātes matemātikas fakultāti,
                1930. XI 30. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru, #1055,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu”,
                1939/1940. Madonas aizsargu pulka ķīmiskā dienesta vadītājs,
                Madonas ģimnāzijas direktors,
                Madonas rajona mazpulka vecākais,
                Madonas ģimnāzijas 77 Mazpulka vadītājs,
                Madonas pilsētas bāru tiesas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-4.

AIZPURIETIS Jānis, policijas kārtībnieks.
                * 1904. X 18. Līvānos.
                1925/1926. Zemgales divīzijas pārvaldes kaprālis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. I 23. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Gostiņu pilsētas
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu”,
                1939. IV 20. Aiviekstes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Gostiņu pilsētas vecākais policijas kārtībnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-10.;
                               LVA 1987-1-16716.

AIZPURVS Jūlijs, sabiedrisks darbinieks.
                  * 1892. XI 12. Lubānas pag.
                  1917. V 01. Beidzis Taškentas praoprščiku skolu un
                           paaugstināts praporščika pakāpē,
                  1918. XIII 12. Virsnieku rezervē, skolnieku rotas jaunākais virsnieks,
                  1919. V 12. Latgales inženieru rotas adjutants,
                  1921. atvaļināts,
                  1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                  1933/1939. Jēkabpils XVI aizsargu pulka VIII rotas komandieris,
                  1939/1940. Jēkabpils XVI aizsargu pulka VII rotas komandieris,
                  1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                  Robežsargs.
                  Avots:     LVVA 1640-1-524-115.

AIZPURVS Oskars Pētera d., jurists.
                * 1902. IV 07. Lubānas pag.; T. zemkopis, M. Dora dz. Linuma, S. Aldona dz. Sproģis.
                                + 1942. XI 10. Krievijā.
                1919/1920. Latvijas brīvības cīņās, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
                1923. beidzis Rīgas valsts vidusskolu pieaugušiem,
                1923/1925. Studē Latvijas Universitāte mehāniku,
                1925. ķīmiju,
                1928/1933. tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1933. miertiesnesis Saldū,
                1935. Liepājas apgabaltiesas loceklis,
                1941. VI 14. apcietināts Lubānā,
                1942. nošauts Sverdlovskas apgabalā.
                Korporācijas Ventonia filistrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

AIZSTRAUTS Aleksandrs Jēkaba d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1880. XI 27. Slokā + 1944. IV 07. Slokā.
                1904. beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1921. burinieka „Wilhelm“ kapteinis,
                1930. tvaikoņa „Everline“ kapteinis,
                1931. tvaikoņa „Everene“ kapteinis,
                1936. tvaikoņa „Saule“ kapteinis.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

AIZSTRAUTS Kārlis Jēkaba d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1878. V 31. Slokā + 1978. III 05. Ročesterā, ASV.
                1904. beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1904/1907. vadījis dažādus Krievijas kuģus,
                1908. Azovas jūrā, tvaikoņa “Produgol” kapteinis,
                1914/1917. kara transporta kuģa “Kidin” stūrmanis,
                1929/1931. tvaikoņa “Everene” kapteinis,
                1935/1939. tvaikoņa “Saule” kapteinis,
                1939. Jūras dienu komitejas loceklis,
                1959. izceļoja uz  ASV.
                Bijis Latvijas tālbraucēju kapteiņu biedrības valdes loceklis.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

AIZUPĪTE Alīse dz. Sprīvulis, ārste.
                * 1905. XII 13.
                1932. beigusi Latvijas Universitāti,
                1940. Rīgas plisētas bērnu slimnīcas ārste,
                1942. Pleskavas 83/85.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-14.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1935.; 1939.

AKERMANIS Eduards, Dr. med.
                * 1878. II 13. Bauskas pag.; S. Verena dz. Triguts, ārste.
                1907. I 14. beidzis Kazaņas Universitāti,
                1907/1914. Eķengrāves ārsts,
                1914/1918. Bēgļu slimnīcas Cēsīs ārsts,
                1919/1940. Cēsu apriņķa un cietuma ārsts,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 609,
                1928/1935. Cēsu un Madonas apriņķa ārsts,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1941. I 01. Valsts sanitār ārsts,
                1941.VII 04. Cēsu apriņķa ārsts,
                Avots:       LVVA P1023-2-20-15.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.;
                               V. Eihenbauma arhīvs.

AKERMANIS Eduards. Ierēdnis.
                *1881. III 12. Lielauces pag. + 1936. XII 29. Rīgā.
                1897/1914. Rīgas politehniskā institūta kancelejas darbvedis,
                1924/1936. Latvijas Universitātes vecākais darbvedis,
                1929. IX 18. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 1782.
                Avots:       „Students“ # 7/1936.

AKERMANIS Teodors, provizors.
                * 1857. VI 06. Kandavas pag., skolotāja dēls. + Pēterburgā.
                1878.-80. stud. Tērbatā, farmāciju.
                Aptiekārs Kronštatē un Pēterburgā.
                Avots:       „Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās“, Jelgavā, 1908.

AKERMANIS Verēna dz. Triguts, ārste.
                * 1883. I 21. Dobelē; V. Eduards, ārsts.
                1909. X 30. beigusi Maskavas Universitāti,
                1921/1914. Viesītē privātārste,
                1914/1918. Bēgļu slimnīcas Cēsīs ārste,
                1919/1926. Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu sanatorija ārste,
                1919/1940. Cēsu valsts ģimnāzijas ārste,
                1929/1939. Cēsīs, Gaujas 5.
                1941. I 01. Cēsu poliklīnikas ārste.
                Avots:       LVVA P 1023-2-20-16.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AKERMANIS Verēna Eduarda m., ārste.
                *1916. X 14. Cēsīs; M. Verēna, ārste.
                1940. beigusi Latvijas universitāti,
                1940/1941. Jelgavas psihiatriskās slimnīcas ārste,
                1941. Priekuļu pagasta ārste,
                1941. VII 20. Jelgavas psihiatriskās slimnīcas ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-17.

AKERS Bertolds Eduarda d., jurists.
                * 1911. X 23. Valkā; M. Emīlija dz. Lielmane, S. Astrīda dz. Upeniece.
                                + 1986. VIII 24. Toronto.
                1929. beidzis Rīgas pilsētas 1. vidusskolu,
                1929/1938. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1929/1932. Vispārējā apdrošināšanas sabiedrības ierēdnis,
                1932/1935. Angļu valodas institūta klausītājs,
                1938. Tieslietu ministrijas juriskonsultācijas loceklis, „Tieslietu Ministrijas vēstneša“
                                tehniskais redaktors,
                Bēgļu gaitās Vācijā starptautiskajā bēgļu aprūpes organizācijā, vēlāk Kanādā
                                juriskonsults firmā Management Consultj.
                Lettonija biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ĀĶIS Artūrs, skolotājs.
                * 1887. XII 06. Vecpiebalgas pag.
                1904. Beidzis Ropažu draudzes skolu,
                1908. Valmieras skolotāju semināru,
                1908. Umurgas draudzes skolas skolotājs,
                1909. Mēdzūlas Gulbēres pagasta skolas pārzinis,
                1918. Ikšķiles Turkalnes skolas pārzinis,
                1920. Suntažu pamatskolas pārzinis.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

ĀĶIS Helmārs Augusts, tālbraucēju kapteinis.
                                * 1908. II 14. Rīgā + 1972. VIII 25. Jūrmalā.
                1937. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1937/1938. tvaikoņa „Kaupo“ stūrmanis,
                1939. tvaikoņa „Saule“ stūrmanis,
                1939. tvaikoņa „Ogre“ kapteinis,
                1940/1941. tvaikoņa „Kandava“ kapteinis,
                1941. tvaikoņa „Amata“ kapteinis,
                1941/1945. uz velkoņiem „Lāčplēsis“ un „Uzvara“,
                1945. tvaikoņa „Liepāja“ kapteinis,
                1951 Rīgas zvejniecības skolas mācības kuģa kapteinis,
                1955/1959. kapteinis instruktors Baltijas jūras ceļu pārvaldē,
                1959/1963. Rīgas jūras tirdzniecības ostas kapteiņa vietnieks,
                1963/1968. kapteinis instruktors Baltijas jūras ceļu pārvaldē.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

AKMEŅKALNS Ansis Andreja d., jurists.
                * 1903. IX 05. Ventspilī; T. galdnieks, M. Šarlote. + 1968. XI 27. Hārfordā, ASV.
                1922. beidzis Ventspils vidusskolu,
                1923/1926. karadienestā,
                1926/1943. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1926/1943. skolotājs Liepājā un Rīgā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

AKMENS Irēna dz. Sīlis, ārste.
                *1914. XII 29. Cēsīs.
                1940. beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Latvijas Universitātes interno slimību klīnikas laborante,
                1941. IX 01. Valsts Liepājas zīdaiņu nama ārstē asistente.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-18.

AKMENTIŅŠ Eižens Roberta d., jurists.
                * 1911. V 31. Kazaņā; M. Helēna. + 1944.
                1929. beidzis Rīgas pilsētas 1. ģimnāziju,
                1929/1934. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1934/1935. kara dienestā,
                1941. strādājis Latvijas PSR prokuratūrā,
                1941/1944. Sarkanā armijas Latviešu strēlnieku divīzijā.
                Miris no ievainojuma pie Krustpils.
                Fraternitas Lettica biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

AKMENTIŅŠ Ērika, farmācijas kandidāts.
                * 1911. XI 13. Trapenes pag.
                1939. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

AKMENTIŅŠ Jānis Teodors, kuģu mehāniķis.
                * 1902. III 11. Katlakalna pag.
                1929. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu, I klases kuģu mehāniķis,
                1929. tvaikoņa „Viesturs“ 1. mehāniķis.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

AKMENTIŅŠ Jānis Kārļa d., jurists.
                * 1904. Sērenes pag.; M. Lība.
                1923. beidzis Jelgavas 1. valsts vidusskolu,
                1924/1933. Latvijas Universitāte tiesību zinātnes, mag. jur.
                Fraternitas Rusticana biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

AKMENTIŅŠ Pēteris, skolotājs.
                * 1886. III 06. Apes pag.
                1903. beidzis Gaujenes draudzes skolu.
                1903/1905 Valmieras skolotāju seminārā,
                1907. izstūrējis tautskolotāja pārbaudījumus. Dzīvojis visu laiku vecāku mājās.
                1915. gadā izturējis Pēterpilī abitūriju un tad pat iestājies Pēterpils universitātes
                                vēstures filoloģijas fakultātē.
                1916/1918. Pasaules karā.
                1918. gada lielāko daļu dzīvo tēva mājās.
                1925/1932. Latvijas Universitātē, kuras kursu beidzis ar vēstures kandidāta grādu.
                1933. vēstures skolotājs Ilūkstes valsts ģimnāzijā.
                Vadījis Apekalna lauksaimniecības biedrības dziedātāju kori.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

AKMENTIŅŠ Voldemārs, lauksaimnieks.
                *1903. IV 04. Lubānas pag.; M. Matilde, S. Elvīra dz. Kutka.
                1931/1940. Lubānas pagasta „Bērzkalnu“ māju īpašnieks,
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības rajona vecākais.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-27.

AKSTERS Herberts, ārsts.
                * 1889.
                1918. beidzis Tomskas Universitāti,
                1929/1931. Subatē.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929; 1931.

AKURATERS Jānis Jura d., rakstnieks.
                * 1876. I 13. Dignājas pag.; M. Dārta dz. Spuļģis, S. Marija dz. Dišlers.
                                + 1937. VII 25. Rīgā
                Beidzis Jēkabmiesta pilsētas skolu ar mājskolotāju tiesībām,
                1898. skolotājs Elkšņos,
                1898. skolotājs Iršos,
                1899/1901. Skolotājs Jumurdā,
                1901/1903. skolotājs Rīgā, Iļģuciemā,
                1903/1904. Maskavā,
                1905. arestēts,
                1906/1907. žurnāla „Pret sauli” izdevējs,
                1907. arestēts izsūtīts uz Pleskavu,
                1907/1908. Somijā,
                1915/1917. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona/pulka strēlnieks,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latviešu
                                nacionāldemokrātu partija,
                1918. XI 18. Piedalījies Latvijas valsts proklamēšanā,
                1919/1920. Izglītības ministrijas Rakstniecības un teātra nodaļas vadītājs
                1919. IX 23. ar viņu rīkojumu dibināts Nacionālais teātris,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 48,
                1930/1934. Radiofona direktors
                1932/1937. Latvijas PEN kluba valdes priekšsēdētājs,
                1933/1937. dzīvo L. Altonovas 6a,
                1937. Tēvzemes balvas pirmais laureāts,
                Apbedīts Meža kapos, Miera draudzes nodalījumā.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ALBATS Ādolfs, tālbraucēju kapteinis.
                * 108. IV 06. Rūjienā + 1967. XII 30. Hamburgā, Vācijā.
                1938. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1938/1939. tvaikoņa „Abava“ 2. stūrmanis,
                1941. izceļojis uz Vāciju,
                1941/1945. uz Vācijas tankkuģa Melnajā jūrā,
                1945/1950. nacionālajos partizānos,
                1950/1954. Vorkutā, izsūtījumā,
                1954. Vācijā strādājis tirdzniecības flotē uz Krupa kuģiem.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

ALBATS Bruno Hermaņa d., jurists.
                * 1908. VIII 17. Grenoblē, Francijā; M. Berta dz. Bēķe, S. Austra. dz. Kļava.
                                + 1995. V 05. ASV.
                1927. beidzis Rīgas 1. valsts vidusskolu,
                1928/1934. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                LU studentu padomes ārlietu biroja sekretārs, tiesa matu kandidāts
                                Rīgas apgabaltiesā, papildu miertiesnesis
                Liepājā, miertiesnesis Skrīveros.
                Bēgļu gaitās Vācijā, Baireitas latviešu komitejas priekšsēdis,
                1949. ASV, Vašingtonā, Pirmās Vašingtonas latviešu draudzes priekšnieks,
                1951/1974. Amerikas latviešu apvienības ģenerālsekretārs, PBLA Latvijas brīvības
                                fonda administrators,
                PBLA Tautas balvas laureāts.
                Fraternitas Lettica biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALBATS Hermanis Pētera d., skolotājs, ārlietu darbinieks.
                * 1879. IX 24. Veļķu pag.; M. Līze, S. Berta dz. Bēķis + 1942. II 09. Vjatkā, krievijā
                1895. beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1898. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1898/1904. skolotājs Ozolaines patversmes skolas Rīgā,
                1904/1910. Beidzis  Maskavā tautsaimniecību un tiesību zinātnes,
                1909/1915. Baltijas un Dzimtenes vēstneša līdzstrādnieks,
                1909/1918. Russkije Vedomosti līdzstrādnieks un redakcijas loceklis,
                1915/1918. Viskrievijas Zemstu savienības pilnvarnieks kara gūstekņu un
                                bēgļu lietās,
                1919. VII ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktors un juriskonsults,
                1920. V 31. Latvijas valsts pilnvarotājs Anglijas admiralitātes par
                                Latvijas flotes dibināšanu,
                1920. VI 19. Latvijas Igaunijas robežkomisijas loceklis,
                1920. VII 02. Pilnvarotājs par Latvijas Vācu pagaidu miera līgumu,
                1920. VII 23. Ārlietu ministra biedrs,
                1920. VIII 06. Ģenerālais sekretārs Baltijas valstu konferencē,
                1920. IX 25. Pilnvarotājs Latvijas Krievijas līguma ratifikācijas akta,
                1921/1940 . Latvijas univ. starptautisko tiesību docents,
                1922. I 03. Pilnvarotājs pār saimniecības līgumu ar Vāciju,
                1922. XI 03. Apbalvots ar Sv. Gregora ordeņa II šķiru,
                1923 IV 01. pilnvarots ministrs un ģenerālsekretārs,
                1924. Latvijas privātbankas valdes loceklis,
                1924. Valsts Prezidenta Heraldiskās komitejas loceklis,
                1925. V 06. Apbalvots ar Somijas Baltas Rozes ordeņa I šķiru,
                1925. V 06. Apbalvots ar Francijas Goda Leģiona ordeņa III šķiru,
                1925. V 08. Apbalvots ar Igaunijas Brīvības Krusta III šķiras II pakāpēs,
                1925. V 08. Apbalvots ar Norvēģijas Sv. Olava ordeņa II šķiru,
                1925. VI 08. Ārkārtējais sūtnis un pilnvarotājs ministrs pie Vatikānās,
                1925. XII 23./1926.  Ārlietu ministrijas pārvaldnieks,
                1927. izdevis Latvijas līgumu krājumu,
                1928. XI 14. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru #64,
                1939. Latvijas Universitātes ārkārtējs profesors,
                1941. VI 14. Apcietināts,
                Apbalvots ar Beļģijas Leopolda ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Dāņu Danneborga ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Dienvidslāvijas Savas ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Igaunijas Ērgļa Krusta I šķiru,
                Apbalvots ar  Itālijas Kroņa ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Lietuvas Ģedemīna ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Polijas Polonia Restituta ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Portugales Militarais Kristus ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Ungārijas Nopelnu ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Sv. Gregora ordeņa I šķiru,
                Apbalvots ar Zviedrijas Ziemeļzvaigznes ordeņa I šķiru,
                Rīgas Latviešu biedrības runasvīrs,
                Latvijas Pirmā Prezidenta Jāņa Čakstes piemiņa fonda loceklis,
                Latvijas sabiedriskā kluba biedrs,
                Tautu savienības veicināšanas biedrības viedrs,
                Latviešu un lietuviešu vienības biedrs,
                Latviešu un beļģu biedrības biedrs,
                Latviešu un itāliešu biedrības biedrs,
                Latviešu un britu biedrības biedrs,
                Latviešu un igauņu biedrības biedrs,
                Latviešu un franču tuvināšanas biedrības biedrs,
                Latvijas PEN kluba biedrs,
                Avots:       LVVA 1307-3-8.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.

ALBERINGS Artūrs, agronoms.
                * 1876. XII 26. Rūjienā (v.st.); S. Magda dz. Virkens + 1934. IV 26. Rīgā
                Beidzis Harkovas lauksaimniecības vidusskolu,
                Norvēģija ieguva agronoma grādu,
                1910/1911. Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības lauksaimniecības
                                kursu vadītājs,
                1911/1917. Valmieras un Rūjienas apkārtnes lopkopības pārraudzības
                                biedrību vadītājs,
                1917. Vidzemes zemes padomes loceklis,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latviešu zemnieku savienība,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latviešu zemnieku
                                savienība,
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latviešu zemnieku savienība,
                                Saeimas priekšsēdētāja I vietnieks,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latviešu zemnieku savienība,
                                Saeimas priekšsēdētāja I vietnieks,
                1926. V 07. – XII 18. Latvijas Ministru prezidents
                1926. IX 10. – XII 18. Finansu ministrs,
                1926. XI 17. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru #16,
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputāts, Latviešu zemnieku savienība,
                1928. XII 01. – 1930. III 05. Zemkopības ministrs,
                1929. XI 15. apbalvots ar Somijas „Baltas Rozes”nordeņa I šķiru,
                1931. III 27. – XII 05. Zemkopības ministrs,
                Apbalvots ar Polijas Polonia Restituta ordeņa I šķiru,
                Latvijas zirgu audzēšanas biedrības bijušais priekšsēdētājs,
                Latvijas atjaunošanas sabiedrības „Lats” biedrības bijušais priekšsēdētājs,           
                Avots:       LVVA 1307-3-7.;
                                “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922., R., 1925., 1928.
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ALBERINGS Kārlis, virsleitnants.
                * 1891. XII 06. Rūjienā + 1945. XII 22. Instenburgā, Vācijā
                1913/1918. Strēlnieku V Sibīrijas pulka strēlnieks, instruktors,
                1919. II 26. Latvijas I atsevišķā eskadrona virsnieka vietas izpildītājs,
                1919. X 13. Cēsu kājnieku pulka instruktors,
                1919. XI 06. Partizāņu I pulka leitnants,
                1919. XII 29. Daugavpils kājnieku pulka leitnants,
                1921. V 28. atvaļināts,
                1921. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1109,
                1924. VII 17. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1827. beidzis Virsnieku kursus,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IV 15.,
                1929. IX 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1791,
                1933. I 16. atvaļināts,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VIII 19. Valmieras VIII aizsargu pulka Rūjienas pilsētas
                               aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa III un IV šķiras krustu un IV šķiras medaļu,
                Namīpašnieks Dzirnavu 6, Rūjienā.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-279.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.   

ALBERTIŅŠ Kārlis, jurusts.
                * 1889. XI 01. Rīgā + 1925. IV 28.
                Beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                Beidzis Berlīnes Universitāti. kand. jur.,
                Beidzis Breslavas Universitāti, Dr. jur.,
                1914/1918. Sabiedriskais darbinieks Rīgā,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Revolucionāro
                                sociālistu partija,
                1918. XI 18. Piedalījies Latvijas proklamēšanā,
                Apbedīts Lielajos kapos Rīgā, dzīvo Ģertrūdes 69/71.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Jaunākās Ziņas” # 95/1925.

ALBERTS Anna dz. Cerps, ārste.
                * 1899.     
                1930. beigusi Latvijas Universitāti,
                1931/1935. Preiļos,
                1939. Limbažos.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1931.; 1939.

ALBERTS Eduards, skolotājs.
                * 1872. Irlavas pag. + 1924. Bežicā, Krievijā.
                1888/1892. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1892/1895. skolotājs Seces pagasta skolā,
                1895/1915. Daugavpilī bij. ērģelnieks Daugavpils ev. lut. draudze, organizējis
                                Daugavpils latviešu baznīcas kori, sarīkojis pirmos garīgos
                                koncertus, ar kori piedalījies dziesmu svētkos,
                Daugavpils Zaharova vidusskolā,
                1915/1924. ar skolu evakuēts uz Bežicu, kur darbojas latviešu bēgļu un
                                kolonistu sabiedrībā.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

ALBICKIS Kristofors, rezerves ārsts kapitāns.
                * 1875. V 09. Krievijā
                1901. XI 15. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1901/1904. Oknas rajona slimnīca Podolijas guberņā,
                1904/1905. Letičevas apriņķa ārsts, Podolijas guberņā,
                1905/1906. Obuhova slimnīca Pēterburgā,
                1906/1907. Šliseburgas 15. kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1908/1912. Lezjes slimnīcas un rajona ārsts, Pēterburgas guberņā,
                1912/1914. Pēterburgas sanitār ārsts,
                1914/1916. Leibgvardes mortiru diviziona ārsts,
                1917/1918. Krievijas brīvprātīgo armijā,
                1919/1920. Latvijas Sarkana krusta ārsts,
                1920/1921. Dagdas rajona ārsts,
                1921/1943. Līvānu pagasta rajona ārsts,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 21. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Jātnieku (I) eskadrona ārsts,
                Namīpašnieks Zaļā # 39, Līvānos.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-19, 1640-1-528-6.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AĻBIKOVSKIS Staņislavs, fotogrāfs.
                * 1901. III 07. Rēzeknē.
                1928. II 03. reģistrēts kā fotogrāfs Rīgā.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ALECKIS Fricis, lauksaimnieks.
                *1893. + 1943. I 10.
                1944. Azviķu pagasta „Ģentes“ māju īpašnieks.
                Avots:       „Kurzemes Vārds“ # 10/1943.

ALEIS Johans, provizors.
                * 1847.
                1877. beidzis Tērbatas universitāti.
                Darbojas: Gostiņu, Dubultu, Majoru, Mellužu, Bolderājas, Olaines,
                                Homeopātiskā „Centrālā“,
                                Homeopātiskā „Skorpiona“, Alūksnes „Vecā“ aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ALEJEVS Vasilijs, mācītājs.
                * 1865. III 22.
                1889. VI 10. beidzis Pēterpils garīgo akadēmiju,
                1889. IX 17. Vladimira eparhijas sieviešu skolas dziedāšanas skolas skolotājs,
                1890. VII 19. Vladimira garīgas skolas svēto rakstu skolotājs,
                1891. XII 15. Baltijas skolotāju semināra svēto rakstu, dziedāšanas un slavu
                                valodas skolotājs,
                1895. VIII 15. Ilūkstes pareizticīgo draudzes mācītājs,
                1901. XII 20. Tērbatas pareizticīgo draudzes mācītājs,
                1901/1918. Tērbatas reālskolas svēto rakstu skolotājs,
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

ALEKSANDRĒJS Kārlis, farmācijas maģistrs.
                * 1907. V 29. Trikātas pag.
                1940. V 25. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs.
                Darbojas: Gostiņu aptiekā.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ALEKSANDRĒJS Vitauts Ferdinanda d., jurists.
                * 1913. XI 24. Trikātas pag., T. skolotājs, M. Elsbete dz. Veiss.
                1932. beidzis Valmieras valsts ģimnāziju,
                1933/1940. LU tiesību zinātnes, mag. jur.
                Vienības „Austrums“ un LU studentu juristu biedrību biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALEKSANDROVS Vasilijs, skolotājs.
                * 1867. I 09.
                1881/1885. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1885/1894. Lazdonas pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1894/1907. Rīgas Vis svēto pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1907/1909. Rīgas pilsētas krievu pamatskolas Samarina ielā skolotājs,
                1909/1919. Rīgas 1. krievu pamatskolas Sadovnikava ielā skolotājs,
                1920. pensionēts.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

ALEKSANDROVS JAKUNOVIČS Jēzups Aleksandra d., poručiks.
                *1887. IV 17. Rīgā.[Iosifs]
                1914. bijis virsdienesta instruktors,
                1914. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1914. XII kontuzēts,
                1915. I 16. ievainots,
                1915. Maskavas praporščiku skolas junkurs,
                1916. I 16. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. V 11. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1916. V 11. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 01. Rotas (VI) komandieris,
                1916. VIII 03. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 17. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 18. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. I 16.,
                1916. X 03. Ieroču virsnieka v.p.i.,
                1917. II 08. Ieroču vākšanas komandas priekšnieks,
                1917. III 13. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. X 01.,
                1917. XI 18.  piekomandēts Igauņu strēlnieku pulkam,
                1918. III atvaļināts.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-224.;
                                XII armijas pavēle #648/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #136/1916., #166/1916.,
                                                #229/1916., #283/1916., #290/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #40/1917., #86/1917.,
                                                 #318/1917.;
                                „Latviešu strēlnieki” lpp. 3228, 3337, 3449.

ALEKSEJEVS Vladimirs, būvinženieris.
                * 1900.VI 08. Maskavas gub.
                1936. I 10. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ALEKSIS Edgars, sabiedrisks darbinieks.
                * 1910.IV 12. Taurupes pag.
                1932/1933. Aizputes kājnieku pulka rakstvedis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938/1940. Rīgas aizsargu pulka Taurupes nodaļas priekšnieks,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-1.

ALENS KUNDŽENOVSKIS Eižens, provizors.
                * 1873. + 1931.
                1898. beidzis Tērbatas universitāti.
                Darbojas: Jelgavas „Gulbja“, Krēsliņa „Centra“, Saldus aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ALKS Milda dz. Pinka, ārste.
                * 1898.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti,
                1929/1931. Skaistkalnē,
                1935/1939. Zaubes 2.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ALKSNIŅŠ Ansis, dzelzs griezējs.
                * 1888. XII 30.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitūts),
                                Latvijas sociāldemokrātu strādnieku partija,
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.

ALKSNIS Andrejs Indriķa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1890. VIII 17. Nurmuižas pag.; M. Anlīze, S. Marija dz. Dambergs.
                Beidzis Maskavas pilsētas skolu,
                1915/1918. Krievijas armijā,
                1919. Latvijas armijā,
                1919/1940. Nurmuižas pagasta Tieču māju īpašnieks,
                1922. Nurmuižas savstarpējās apdrošināšanas biedrības dibinātājs
                               un Revīzijas komisijas loceklis,
                1934. Nurmuižas pagasta vecākais,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3995,
                1941. VI 14. deportēts,
                Nurmuižas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Nurmuižas bibliotēkas biedrības priekšnieks,
                Nurmuižas krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                Nurmuižas baznīcas padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-57.;
                               LVA 1894-1-11458.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ALKSNIS Anna, ārste.
                *1888. IX 17. Liepupes pag.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1928/1942. Skolu ārste,
                1940. Rīgas III bērnu poliklīnikā.
                1941. Katrīnas d. 3-2.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-20.

ALKSNIS Arvēds, Dr. med.
                * 1910. V 21. Liepājā + 1991. XII 19. Kresehta Sitijā, ASV
                1929. Beidzis Francijas Turkuenas liceju,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1940. Rīgas aizsargu pulka IX Auto motociklu rotas ārsts,
                1933. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1933/1936. Latvijas Universitātes Ķirurģiskās klīnikas jaunākais asistents,
                1936/1939. asistents,
                1938. V 05. ieguva Dr. med. grādu,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 471,
                1940. IV 03. privātdocents,
                1940. II 01. Valmieras pilsētas slimnīcā,
                1940. VII 01.-X 28. Rīgas kara slimnīcas vecākais ordinators,
                1968/1975. Latvijas zobārstu un ārstu apvienības priekšsēdētājs, ASV,
                Namīpašnieks Vilandes 13, Rīgā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-20a., 1640-1-522-13, 1640-1-798-257.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1935.; 1939.;
                               „Students“ # 1/1938.;
                               „Brīvā Zeme” # 103/1938.

ALKSNIS Augusts, tālbraucēju kapteinis.
                * 1881. II 09. Tūjas pag. + 1960. I 15. Upsalā, Zviedrijā.
                1904. beidzis Ainažu jūrskolu,
                1904/1905. burinieka „Anna“ kapteinis,
                1907/1910. burinieka „Amalie“ kapteinis,
                1910/1917. burinieka „Alma“ kapteinis,
                1917/1920. burinieka „Urans“ kapteinis,
                1929/1931. tvaikoņa „Ilga“ kapteinis,
                1932/1941. tvaikoņu „Laima“, „Ilga“, Gaida“, „Arethusa“ kapteinis,
                1944. pārcelies uz Zviedriju.
                Kuģniecības sabiedrības „Gaida“ līdzīpašnieks.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

ALKSNIS Austra, juriste.
                Sk. Liepiņa Austra.

ALKSNIS Eduards Miķelis Jura d., jūras virsleitnants.
                * 1877. X 01. Mangaļu pag.; S. Elza dz. Bajārs.
                Beidzis Rīgas amatnieku skolu,
                Beidzis Manguļu jūrskolu,
                1898. X 29. Rīgas apriņķa I šķiras zemessargs,
                1905. beidzis Pēterburgas elektrotehnisko skolu,
                1905. III 14. paaugstināts jūras praporščiks mehāniķis pakāpē,
                1905. V 01. Sibīrijas flotes ekipāža virsnieks,
                1905. V 07. Vladivostokas centrālās elektriskās stacijas virsnieks,
                1905. V 28. Tvaikoņa vakts priekšnieks,
                1905. VI 16. Dzirksteļu telegrāfa stacijas virsnieks,
                1906. I 01. Flotes rezervē,
                1914. VII 18. mobilizēts,
                1914. VII 27. Baltijas II flotes ekipāžas virsnieks,
                1914. VIII 25. Saites nodaļas virsnieks,
                1914. VIII 30. Baltijas jūras saites virsnieks,
                1914. XI 23. Baltijas I flotes ekipāžas virsnieks,
                1914. XII 03. Kronštates galvenā elektrotehniķa virsnieks,
                1914. XII 05. Kronštates ostas elektrotehniķa palīgs,
                1916. I 29. Transporta „Geagol” vecākais kuģa mehāniķis,
                1916. XII 06. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1917. II 01. Transporta „Kako” vecākais kuģa mehāniķis,
                1917. III 18. Aizmugures jūras pozīcijas priekšnieka sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1917. pārdēvēts par kara laika mičmani mehāniķi,
                1918. III 16. atvaļināts,
                1919. VIII 09. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1919. VIII 29. Jūras daļas virsnieks,
                1919. IX 16. Buksiera tvaikoņu „Baltija”, „Nadežda”, „Lielupe” mehāniķis,
                1919. XII 04. Kuģa „M-68” mehāniķis,
                1919. XII 04. apstiprināts jūras virsleitnants pakāpē izd. 1917. VII 19.,
                1920. V 22. Kara flotīlijas flag mehāniķis,
                1920. XI 01. Kuģa „M” [„Virsaitis”] mehāniķis,               
                1922. VI 01. atvaļināts, komandleitnants pakāpē,
                1923. III 07. Apstiprināts rezerves vaktsleitnants pakāpē izd. 1917. VII 19.
                Avots:       LVVA 5601-1-111, 5601-2-25.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5768.

ALKSNIS Elizabete Luīze Jēkaba d., sabiedriska darbiniece.
                *1873. II 13.; V. Jēkabs, ārsts.
                1907. Liepājas latviešu biedrības priekšniece,
                1916/1918. Vitebskas latviešu bēgļu bērnu patversmes vadītāja,
                1919. Liepājas Sarkanā Krusta priekšniece,
                1919. Amerikāņu bērnu palīdzības komitejas Kurzemes nodaļas priekšniece.
                Sieviešu palīdzības korpusa Liepājas nodaļas priekšniece.
                Latvijas kristīgās savienības priekšniece.
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 940.
                Avots:       LVVA 1303-2-82-4.

ALKSNIS Ernests Jāņa d., jurists.
                 1895. X 12. Tūjas pag.; M. Emma dz. Brengule. + 1958. VIII 09. Rīgā.
                1915. beidzis kā eksternis Aleksandra kadetu korpusu,
                1915/1918. 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulkā, četras reizes ievainots,
                1918/1920. Latvijas armijā Studentu rotā un
                                7. Siguldas kājnieku pulkā, apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņi un
                                paaugstināts pulkveža leitnanta pakāpe.
                1920/1939. kinoteātra un minerālūdeņu iestādes īpašnieks Jelgavā un
                                jaunsaimniecības īpašnieks Liepupe.
                1920/1939. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1940. laboratorijas vadītājs Rīgā,
                1946/1948. Gruzijā invalīdu kooperācijas sagādnieks,
                1948. juriskonsults Latvijas pārtikas rūpniecības kantori Rīgā, vēlāk
                                juriskonsults citos uzņēmumos.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALKSNIS Haralds, ārsts.
                *1913. II 04. Odesā
                1942. beidzis Latvijas Universitāti,
                1942. Jelgavas III pilsētas slimnīcā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-20b.

ALKSNIS Irēne, ārste.
                Sk. Kraulis Irēne

ALKSNIS Jānis, ārsts.
                * 1882.
                1913. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1929. Daugavpils kara slimnīcā.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.

ALKSNIS Jānis Mārtiņa d., jurists.
                * 1896. III 27. Rozēnu pag.; M. Elena. + 1970. Rīgā.
                1923. beidzis Rīgas valsts vidusskolu pieaugušajiem,
                1923/1924. LU inženierzinātnes,
                1924/1942. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                Pasta un telegrāfa departamenta inspektors.
                „Ventonia“ biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALKSNIS Jēkabs Atta d., profesors, Dr. med.
                * 1870. VIII 22. Durbes pag.; S. Elizabete.
                1890/1895. beidzis Tērbatas Universitāti, Ķirurģijā.
                1896/1897. Lazdonas draudzes ārsts,
                1897/1909. Kara ārsts Koveļa garnizonā,
                1904/1905. Krievu Japānu karā,
                1907. ieguva Dr. med. grādu,
                1907/1914. sava privātklinikā, pirmā Liepājā,
                1907/1910. Liepājas garnizona lazaretes ķirurgs,
                1910/1914. Liepājas pilsētas valdes loceklis,
                1914/1916. Kājnieku 25. divīzijas pārsienama punkta galvenais ārsts,
                1916/1918. Vitebskas kara hospitāļa priekšnieks,
                1918. Latvijas padomes loceklis,
                1918/1920. Liepājas slimnīcas ārsts
                1919. Apsardzības ministrijas sanitārās daļas priekšnieks,
                1920. VI 28. Latvijas Universitātes docents,
                1924. III 10. profesors,
                1927. IV 28. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 139,
                1929/1939. Dz. Brīvības 2,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa II šķīru # 267,
                1940. VIII 22. pensionēts,
                1943. Vilandes 17-4.
                Bij. „Liepājas Atbalss“ līdz izdevējs,
                Liepājas latviešu biedrības bij. priekšsēdētājs,
                Liepājas Sv. Annas draudzes padomes bij. priekšsēdētājs,
                Latviešu nacionālās padomes Vitebskas nodaļas bij. priekšnieks,,
                Rīgas pilsētas valdes loceklis un veselības nodaļas bij. vadītājs.
                Avots:       LVVA 1303-2-82-1., P1023-2-20-21.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ALKSNIS Lūcija, juriste.
                Sk. Andersons Lūcija.

ALKSNIS Nora Voldemāra m., juriste.
                * 1911. V 12. Tartu; T. advokāts M. Paulīne dz. Kalniņš.   
                1928. beigusi Rīgas pilsētas 2. vidusskolu,
                1928/1936. LU tiesību zinātnes, mag. jur.
                „Daugaviete“ filistre.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALKSNIS Rūdolfs Jānis Jāņa d., senators.
                * 1888. IV 12. Ēveles pag.; M. Karlīne dz. Traubergs, S. Alma dz. Celmiņš
                                + 1961. VI 09. Milvokos, ASV
                1912. beidzis Maskavas Universitāte, juridisko fakultāti,
                1912. Maskavas tiesu palātas II departamenta izmeklēšanas tiesnesis,
                1912/1914. Tiesu palātas kancelejas prokurors,
                1914/1916. Departamenta sekretāra palīgs,
                1916/1918. Zemstes savienības Rietumu frontes komitejā,
                1918/1920. Maskavas tautas apgaismošanas komisariātā,
                1920. V 26. kā ķīlnieks izsūtīts Rīga,
                1920. V 31. Tiesu palātas vecākais tiesamatu kandidāts,
                1920. VI 25. Jelgavas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1921. II 14. atvaļināts,
                1921. X 25. Rīgas apgabaltiesas loceklis,
                1921. XI 10. Kriminālas III nodaļas tiesnesis,
                1923. V 15. Kriminālas III nodaļas pārzinis,
                1923. XI 03. Civilas I nodaļas tiesnesis,
                1924. VIII 29. Civilas I nodaļas tiesnesis,
                1924. IX 29. Civilas III nodaļas tiesnesis,
                1927. XII 20. Tiesu palātas loceklis,
                1931. II 17. Senāta Kriminālā kasācijas departamenta senators,
`              1931. IV 14. Administratīvā departamenta senators,
                1932. IV 08. Civilā departamenta senators,
                1937. izstrādā jauno Civilo likumu,
                1937. V 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #1080.
                1940. XI 01. Tieslietu tautas komisariāta Tiesu iestāžu pārvaldes
                                inspektors revidents,
                1940. XI 26. Atbrīvots no senatora amata,
                1941/1944. Tieslietu ģenerāldirekcijas juridiskās nodaļas vadītājs,
                1944. Vācijā,
                1949. ASV,
                Amerikas latviešu apvienības dibinātājs,
                Milvoku ev. lut. draudzes priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1303-2-64-16.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas senāts”, R., 2008.;
                                „Laiks” #47/1961.;     
                                www.nekropole.lv

ALKSNIS Rūdolfs Teņa d., jurists.
                * 1890. VI 16. Tūjas pag.; T. jūrnieks, M. Kristīne.
                1933/1943. LU tiesību zinātnes, mag. jur.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALKSNIS Viktors Johana d, jurists.
                * 1903. V 03. Talsos, T. Johans guberņas sekretārs, M.Ludmila dz. Elerte.
                                + 1966. VII 17. Čikāgā, ASV.
                1923. beidzis Ludzas apriņķa vidusskolu,
                1923/1938. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1924. Jelgavas apgabaltiesas tiesa matu kandidāts,
                1926. Daugavpils apgabaltiesā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALKSNIS Voldemārs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1884. V 03. Tūjas pag.
                1907. beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1907/1909. Lubezeres jūrskolas skolotājs,
                1910/1919. Engures jūrskolas skolotājs [evakuēta uz Hersonu],
                1919/1921. Hersonas jūrskolas skolotājs,
                1921/1922. Jūrniecības departamenta darbvedis,
                1922/1924. Rīgas ostas valdē II iecirkņa pārzinis,
                1924/1931. Rīgas ostas valdes I iecirkņa pārzinis,
                1929/1938. Kr. Valdemāra jūrskolas skolotājs.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ALKSNĪTIS Amālija, grāmatu tirgotāja.
                * 1888. V 21. Rīgā.
                1928/1932. Grāmatu tirgotavas īpašniece Sīkumtirgū, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ALLAŽS Kristaps Kristapa d., virsleitnants.
                * 1888. II 01. Kazdangas pag. + 1943. I 29. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Aizputes pilsētas skolu,
                1907/1911. Dunalkas skolas pārzinis,
                1911/1914. beidzis Pleskavas skolotāju institūtu
                1914. VIII 01./1915. IX 01. Krievijas armijas karavīrs,
                1915. Viļņas kara skolas junkurs,
                1916. beidzis paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. I /1916. XII 26. Atsevišķās 38. Telegrāfu rotas virsnieks,
                1918. Liepājas Činkas komercskolas skolotājs,
                1919. Liepājas pilsētas ģimnāzijas skolotājs,
                1919. VII 04./1921. VII 019. Zemgales divīzijas sakaru priekšnieks,
                1923. Liepājas pilsētas domnieks,
                1924/1940. Liepājas pilsētas (IV) Blaumaņa pamatskolas pārzinis,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1128,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. Latvijas skolotāju slimo kases pilnvarnieks,
                1935. I 31. Sabiedrības „Rūpnieks valdes loceklis,”
                1935. IV 13. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona
                                Telefonistu vada komandieris,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939/1940. Liepājas pilsētas valdes loceklis,
                1939/1940. Latvijas profesiju kameras loceklis,
                1940. bijis Liepājas pilsētas skolas valdes prielkšsēdētājs,
                1940. VII 01. Liepājas apriņķa tautskolu inspektors un Liepājas
                                apriņķa skolu valdes priekšsēdētājs,
                1941. VI 14. deportēts,
                Apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                Liepājas nacionālo skolotāju biedrības priekšnieks,
                Liepājas namsaimnieku biedrības padomes loceklis,
                Liepājas latviešu labdarības biedrības valdes loceklis,
                Hipotēkas bankas padomes loceklis,
                Namīpašnieks Pumpura ielā #5/7, Liepājā.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-168.;
                                „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts’ 33/1938.;
                                „Latvijas farmaceitu Žurnāls” #1/1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” #272/1939.;
                                „Pašvaldību Balss” #11/1939.,
                                „Latvijas Skola” #7/1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4556.;
                                „www.nekropole.lv”

AĻĻE Andrejs Anša d., ierēdnis.
                * 1880. XII 04. Nīcas pag.; M. Ģēda dz. Runne, S. Anna dz. Ābelīts.
                Beidzis Nīcas pagastskolu.
                1908/1910. Liepājas rentēja,
                1910/1913. Liepājas tirdzniecības ostas darba pārvaldē,
                1914/1918. Krievijas armijā – kara ierēdnis,
                1918/1920. Liepājas pilsētas valdē,
                1920. V 01. Valsts kases Aizputes nodaļas grāmatvedis,
                1922. IV 01. Valsts krāj un kredītbankas Aizputes nodaļas grāmatvedis,
                1922. XI 01. Latvijas bankas Aizputes nodaļas grāmatvedis,
                1927. XII 10. iec. par Aizputes nodaļas priekšnieku,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 36.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-123.

AĻĻE Jānis, būvinženieris.
                * 1919.IV 26. Liepājā.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ALLUNĀNS Jānis, ārsts.
                * 1886. VI 26. Kalsnavas pag.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, Nervu un psihiskās slimībās,
                1926/1942. Sarkankalna slimnīcā,
                1931/1935. Blaumaņa 26,
                1939. Brīvības 42.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-22.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ALPEROVIČS Vulfs Bēra d., jurists.
                * 1906. XI 17. Disnas apr. + 1976.
                1926. beidzis Landaua vidusskolu Rīgā,
                1926/1928. Latvijas Universitāte ķīmiju,
                1928/1931. tautsaimniecību,
                1931/1934. Latvijas Universitāte tiesību zinātnes, mag. jur..
                Juriskonsults Rīgā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALPS Voldemārs Nikolaja d., cand. merc.
                * 1891. VIII 03. Rīgā.
                1921. Blaumaņa 5.
                Avots:       LVVA 2942-1-1870.

ĀLS Didriķis Fridrihs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1843. Rojas pag., + 1895. V 02. jūrā.
                1875/1881. burinieka „Anna Dora“ kapteinis un līdzīpašnieks,
                1887/1895. burinieka „Roja“ kapteinis un līdzīpašnieks.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ĀLS Kārlis, tālbraucēju kapteinis.
                * 1856. Lubezeres pag. + 1895.
                1881. beidzis Rīgas jūrskolu,
                1884. burinieka “Emma Maria” kapteinis
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ĀLS Kristjānis Didriķa d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1876. VIII 19. Vandzenes pag. + 1944. IV 29. Rīgā.
                1903. beidzis Liepājas jūrskolu,
                1904/1907. Burinieka “Besmer” kapteinis,
                1911/1912. burinieka “Kursemneek” kapteinis,
                1918/1919. Anglijā atbalstījis Latvijas legāciju,
                1920. burinieka “Julia Maria” kapteinis,
                1931/1936. tvaikoņa “Sports” kapteinis,
                Burinieku “Skauts” “Sports” līdzīpašnieks.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ĀLS Matīss, tālbraucēju kapteinis.
                * 1868. Lubezeres pag. + 1896.
                1892. beidzis Ventspils jūrskolu.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ĀLS Teodors Georgs Arvēda d, jurists.
                * 1912. VI 21. Pēterpilī; T. bankas ierēdnis, M. Elfrīde dz. fon Foigta.
                                + 1944. pie Kortinas.
                1932. beidzis Rīgas pilsētas vācu ģimnāziju,
                1932/1938. Latvijas Universitāti  tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1940. Vācijā, iesaukts vācu armijā,
                1941. sevišķu uzdevumu instruktors tulku kursos Berlīnē.
                1944. kritis Itālijas frontē.
                Ruthenija filistrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALSLEBENS Alfrēds, krāsotāju amata meistars.
                * 1861. XII 24. Skultes pag.
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Miera, kartības un
                                ražošanas apvienība, vēlāk Vācu baltiešu frakcijā,
                Politiskā jēdzena „alslebeniade“ rādītājs,
                Namsaimnieks Rīgā.   
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.

ALSMIKS Ženija, farmācijas maģistrs.
                * 1907. VI 06. Liepkalnes Ozolu pag.
                1937. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1940. farmācijas maģistrs.
                Darbojas: Skrundas, Saldus „Jaunā“, Zalves, Auces „Vecā“ aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ALSUPS Arvīds, dabas zinību kandidāts.
                  * 1894. III 09. + 1978. Lielvārdē
                  1916. beidzis Belgorodas skolotāju institūtu,
                  Beidzis Latvijas Universitāti – dabas zinību kandidāts,
                  1916/1917. Harkovas 2. augstākā tautskolā,
                  1921/1940. Bauskas valsts ģimnāzijas skolotājs.
                  1927. beidzis vidusskolu dabas zinību skolotāju kursus pie Izglītības ministrijas,
                  1939. V 12. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru #972,
                  1941/1944. Bauskas valsts ģimnāzijas direktors,
                  1942/1944. Bauskas arodizglītība vakara skolas direktors,
                  1945/1950.  Lielvārdes vidusskolas direktors,
                  1950/1978. Lielvārdes vidusskolas skolotājs,
                  1978. XI 03. apbedīts Lāčplēša kapos Lielvārdē,
                  Avots:     LVVA 1632-2-364-55.;
                                „Bauskas Vēstis”, #38/1942, #10/1944.;
                                www.vidusskolalielvarde.lv

ALTERMANIS Leiba, farmācijas maģistrs.
                * 1908. VIII 14. Rēzeknē
                1940. V 25. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs.
                Darbojas: Valles aptiekā.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ALTHAUZENS Marjama Eljaša m., juriste.
                * 1909. VII 13. Daugavpilī; M. Traina.
                1930. beigusi Daugavpils valsts ģimnāziju,
                1930/1937. Latvijas Universitāte tiesību zinātnes, mag. jur.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALTĪTIS Pēteris Kārļa d., podporučiks.
                *1887. II 16. Trikātas pag. [arī Altiņš]; S. Olga dz. Pētersons
                1915. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu #124773,
                1915. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1915. XI 15. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. I 08. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. III Vezumnieku komandas priekšnieks,
                1916. III 08. kaujas,
                1916. III 27. Ārrindas komandas priekšnieks,
                1916. VII 03. kaujas,
                1916. X 21. bataljons pārformēts par pulku,
                1916. X 21. Ārrindas komandas un I šķiras Vezumnieku komandas priekšnieku,
                1916. XI 16. apbalvots:  Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 23.-29. kaujas,
                1917. I 12.-21. kaujas,
                1917. VI 19. / VII 24. pulka saimniecības priekšnieka v.i.,
                1917. VIII 19/24. kaujas,
                1917. VIII 28. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 15.08.1917.;
                Lauksaimnieks Trikāta pagastā.
                Avots:      XII armijas pavēle # 928/1916.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle  #186./1917.,
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles #10/1916., #32/1916.,
                                                #39/1916., #75/1916., #93/1916., #112/1916., #135/1916.,
                                                #253/1916., #356/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #18/1917., #44/1917.,
                                                #54/1917., #68/1917., #225/1917., #268/1917.,
                                                #332/1917.;
                                „Latviešu Strēlnieki” lpp. 642, 660, 784,1009.

ALTROKS Miķelis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. II 03. Tukumā
                1923/1924. Artilērijas instruktoru baterijas seržants,
                1933/1944. Limbažu notārs, dzīvo parka 7, Limbažos,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. III 21. Valmieras VIII aizsargu pulka Limbažu pilsētas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Limbažu pilsētas krājaizdevu sabiedrības priekšsēdētāja biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-282.;
                               „Valdības Vēstnesis” #62/1933.

ALTROVS Ādolfs Indriķa d., ierēdnis.
                * 1900. IV 12. Rīgā.
                1915. Beidzis Olava tirdzniecības skolu,
                1915/1917. Porečjas apriņķa valdes Smolenskas guberņas kasieris,
                1917/1919. Rīgas galvenās stacijas priekšnieka palīgs,
                1919/1922. Latvijas armijas instruktors,
                1922. V 05. Rīgas muitnīcas darbvedis,
                1932. t. p. amatā,
                1932. XI 16. apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 2748,
                Brīvības pieminekļa Rīgas X iecirkņa komitejas sekretārs.
                Avots:       LVVA 3281-1-26-32.

ALUTIS Eduards Eduarda d., jurists.
                * 1912. XII 09. Liepājā; T. amatnieks, M. Magdaliena dz. Šulcs.
                1932. beidzis Liepājas klasisko ģimnāziju
                1934/1942. Latvijas Universitāte tiesību zinātnes, bez zinātniskā  grāda.
                Latvijas Universitātes  studentu juristu biedrības biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

AMARS Artūrs, ierēdnis.
                *1905. II 08. Annenieku pag.
                1928/1929. Liepājas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1937/1940. Tukuma aizsargu pulka riteņbraucēju rotas vada komandieris,
                Annenieku pagasta valdes kancelejas ierēdnis,
                Annenieku pagasta Amaru māju īpašnieks,
                Annenieku biškopības biedrības valdes loceklis,
                Annenieku izglītības biedrības „Avots“ valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

AMATNIEKS Elizabete dz. Frembergs, ārste.
                * 1894. IX 03. Dundagas pag.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, Sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1921/1926. Latvijas Universitātes sieviešu slimību katedras subasistente,
                1926/1931. Latvijas Universitātes sieviešu slimību katedras asistente,
                1926/1942. Stabu 20-5,
                1942. Rīgas centrālā rajona poliklīnikā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-23.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AMATNIEKS Reinholds Jāņa d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1878. IV 11. Skultes pag. + 1932. VIII 29. Rīgā.
                1902. beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1906. locis Rīgas ostā,
                1919. Rīgas ostas loča komandiera palīgs.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

AMATNIEKS Voldemārs Mārtiņš Jāņa d., virsleitnants.
                * 1892. VIII 22. Mangaļu pag.
                Beidzis: Mangaļu jūrskolu, tālbraucēju šturmanis,
                1914. VII 19. Rīgas rezerves rotas I šķiras zemessargs,
                1915. IV 20. beidzis Varšavas II evakuācijas pukta mācības komandu,
                1915. VI 01. Oranienbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1915. X 14. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XI 11. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. III 01. Rotas (I) lit. A komandieris,
                1916. III 15. Dugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. VII 15/18. kaujas,
                1916. VII 05. /VIII 10. ievainots un evakuēts,
                1916 X 02. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1916. IX apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV. šķiru,
                1916. XII 23. ievainots pie Mangaliem, evakuets,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.,
                1917. III 13. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. XII 20.,
                1917. III 18. Tranšeju lielgabalu komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VI Bumbmetēju un tranšeju komandas priekšnieks,
                1917. VII Maršrotas (1) komandieris,
                1917. VIII kaujās,
                1917. IX 10. Rotas (VI) pusrotas komandieris,
                1917. IX 20. Rotas (VI) komandieris,
                1917. X 01. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 06. – XI 11. Rotas (VI) komandiera v.p.i.,
                1917. X 12. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. X 27. ievēlēts Rotas (VI) komandieris,
                1917. XI 19. ievēlēts par Batljona (II) komandieris,
                1918. II 28. demobilizēts,
                1918. II 28. Kronštates stūrmaņu mācības skolas priekšnieks,
                1918. VI 12. Molodeckas kabeļu komandas komandiera palīgs,
                1918. IX 03. ledlauža Tosmar komandiera palīgs,
                1919. V 01. Tralera Vodolej komandieris,
                1919. XI 28. Tralera Tašrons komandieris,
                1920. X 20. Ūdens līdēju kursu partijas tehniķis,
                1921. IV 10. beidzis: Ūdenslīdēju kursus,
                1921. X 25. Rīgā,
                1922. I 04. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1922. V 25. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1927. V 20. Rēzeknes kara apriņķa pārvaldes virsnieks,
                1930. I 08. atvaļināts.
                Avots:      KVKVA 2550-1-113-81.;
                                LVVA 5601-1-135.;
                                LVA 45-9-5;
                                XII armijas pavēle # 178/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #29/1915., #61/1916.;
                                                #72/1916.;
                                Dugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #74/1916.,
                                                #207/1916.,#246/1916.;
                                Dugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #406/1916., #90/1917.,
                                                #128/1917., #316/1917., #322/1917., #329/1917.,
                                                # 365/1917., # 397/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Latviešu strēlnieks” #2/1916.;
                                „Latviešu strēlnieki” lpp. 257, 690, 692, 1009;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1312.

AMATNIEKS Voldemārs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1893. VIII 22. Vecmīlgrāvī
                1912. beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1931/1937. tvaikoņu “Katvaldis”, “Ramava” “Rasma”, “Kaupo” 1. stūrmanis,
                1941/1944. A/S “Ogle” direktors,
                1944. aizbraucis uz Zviedriju.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

AMBATS Ella dz. Vampus, farmācijas kandidāte.
                * 1912.
                1939. Sarkalnkalna slimnīcas aptiekas pārvaldniece.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

AMBĀTS Jūlijs, lauksaimnieks.
                *1886. IV 12. Kraukļu pag.; S. Marija dz. Turens.
                1915/1918. Latviešu strēlnieku pulkos,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1921/1940. Lubānas pagasta „Vecozolu” māju īpašnieks,
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrībā,    
                Lubānas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā,
                Lubānas centrālā piensaimnieku sabiedrībā.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-21.

AMOLIŅŠ Alfrēds Ernesta d., jurists.
                *1910. VI 09. Bīriņu pag.; M. Marija dz. Lasmanis.
                1929. beidzis Rīgas pilsētas 4. vidusskolu,
                1929/1942. Latvijas Universitāte tiesību zinātnes,
                1938/1940. Latvijas armijā,
                1929/1942. Valsts zemes bankā, zvērināta advokāta palīgs Rīgā,
                1947/1948. studējis Getingenes universitātē Vācijā, vēlāk ASV.
                „Talavijas“ filistrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

AMOLS Miķelis, farmaceits.
                * 1887. V 12. Babītes pag.
                1936/1940. Aizsargu organizācijā.
                1936. XI 26. Abrenes XIX aizsargu pulka Bataljona (I) farmaceits,
                Baltinavas aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-276.

AMOSEJEVS Grigorijs Agurjana d., fotogrāfs.
                * 1895. III 02. Rīgā.
                1925./1928. reģistrēts kā fotogrāfs Rīgā, dz. Gogoļa 19-2a.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

AMPERMANIS Jānis Sīmaņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1889. I 19. Kārķu pag.; M. Anna.
                Beidzis Valkas pilsētas skolu,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latviešu zemnieku savienība,
                1918. XI 18. Piedalījies Latvijas proklamēšanā,
                1919/1920. Latvijas brīvības cīņās,
                Latvijas zemnieku kredītbankas valdes loceklis,               
                A/S „Ķieģeļnieks” valdes loceklis,
                Aizsargu rotas komandieris,
                1941. VI 14. Izsūtīts no Kārķu pagasta.
                Avots:       LVA 1987-1-L21121.;
                                “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

AMTMANIS Valerija dz. Delle, ārste.
                * 1895.
                1928. beigusi Latvijas Universitāti,
                1929. Dzirnavu 5,
                1931/1935. Vārmes pag.,
                1939. Ventspilī, Vadoņa 59.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AMTMANIS Zelma, fotogrāfe.
                * 1899. I 19. Rīgā.
                1931/1932. reģistrēta foto palielināšanas darbnīca Brīvības 99, R
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

AMTMANIS BRIEDĪTIS Alfrēds Friča d., aktieris.
                * 1885. VIII 05. Valles pag.; M. Ida, S. Anta Klints – aktrise.
                Beidzis Jaunjelgavas pilsētas skolu,
                1903. Rīgas “Jaunā” teātrī,
                1905. Rīgas “Apollo” teātrī,
                1907. Liepājas teātrī,
                1908. Rīgas “Jaunā” teātrī,
                1912/1914. Rīgas Latviešu biedrības teātrī,
                1919/1921. Pēterpils latviešu teātrī,
                1921/1924. Rīgas “Dailes” teātrī,
                1924/1940.acioāla teātra režisors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 454,
                1939. XI 16. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta III šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-153.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

ANBAKS Kārlis, tālbraucēju kapteinis.
                * 1884. VI 27. Dundagas pag. + 1937. VI 02. Dundagas pag.
                1910. beidzis Rīgas jūrskolu,
                1910/1924. kapteinis uz Krievijas, Anglijas, Ķīnas un Japānas
                                tirdzniecības kuģiem,
                1924. Kuģniecības sabiedrības “Jūra” līdz dibinātājs un direktors,
                1927. tvaikoņa “Saule” kapteinis,
                1928. tvaikoņa “Ausma” kapteinis,
                1929. burinieka “Zeļotājs” īpašnieks.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ANCĀNS Alberts, prāvests.
                * 1907. Līvānu pag. + 1964. X 20.
                Beidzis Rīgas arhidiecēzes katoļu teoloģijas augstskolu,
                1933. ordinēts,
                1933/1937. Izvaltas draudzes prāvests,
                1937/1938. Aglonas ģimnāzijas skolotājs,
                1938/1940. Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes prāvests,
                1940/1942. Daugavpils Jaunavas Marijas draudzes prāvests,
                1942/1945. Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests un dekāns,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. II 28. Rēzeknes XVII aizsargu pulka bataljona (I) mācītājs,
                1945/1964. kalpojis Ozolaines, Jaunjelgavas, Skaistkalnes un Bebrenes draudzēs,
                Rēzeknes valsts skolotāju institūta kapelāns,
                Rēzeknes katoļu labdarības biedrības patrons,
                Latviešu katoļu studentu biedrības Fraternitas Catholica biedrs,
                Apbedīts Bebrenes kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-326.;
                               „Līvānu bibliotēka”;
                               „Krāslavas bibliotēka”

ANCĀNS Anna dz. Katlaps, ārste.
                * 1911. XII 22. Tumes pag.          
                1937. beigusi Latvijas Universitāti,
                1937/1938. Latvijas Sarkanā Krusta Tērvetes sanatorijā,
                1938/1943. Latvijas Universitātes I institūta Altonovas 6,
                1943. Ventspils 45-7.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-24.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ANCĀNS Izidors Gabriela d., Dr. theol.
                * 1896. VII 16. Līvānu pag.; M. Anna + 1969. VII 12. Jelgavā
                Beidzis Sv. Gregora Universitāti,
                Beidzis Bībeles Institūtu Romā,
                1922. Viļakas Romas katoļu draudzes vikārs,
                1922/1923. Aglonas Romas katoļu draudzes vikārs,
                1934/1935. Ludzas Romas katoļu draudzes vikārs,
                1929. svēto rakstu licenciāts,
                1929/1933. Rīgas garīga semināra profesors,
                1936/1940. Krāslavas valsts ģimnāzijas direktors,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. III 23. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Bataljona (III) mācītājs,
                1938. XI 17. apbalvots:  Atzinības Krusta IV šķiru #99,
                1941/1945. Jelgavas Romas katoļu draudzes prāvests,
                1966/1969. Rīgas garīgā semināra rektors,
                1967/1969. Jelgavas Romas katoļu draudzes dekāns,
                Apbedīts Jelgavas kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-11.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Līvānu bibliotēka”;
                                „Krāslava bibliotēka”

ANCĀNS Jānis, agronoms.
                *1911. Kārsavas pag. + 1944. Kurzemē.
                1927/1931. Beidzis: Malnavas  lauksaimniecības vidusskolu,
                1931. Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes students,
                1938. V 16. Latvijas Lauksaimniecības Kameras Ošupes laukkopības izmēģinājumu
                                stacijas vadītājs,
                1940. VII 10. / VIII 26. Daugavpils apriņķa vecākais,
                1940. VII 14. Latvijas darba bloka Latgaless rajona ievēlēts par Saeimas deputātu,
                Avots:       „Brīvā Zeme’ #156/1940., #164/1940.;
                                „Latgales Vēstnesis” #54/1938.
                                „Cīņa” #24/1940.

ANCJURS Milda dz. Liepiņš, ārste.
                * 1897.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1939. Mazzalves pag., Jelgavas apr.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANCJURS Milda dz. Liepiņš, ārste.
                * 1897.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1939. Mazzalves pag., Jelgavas apr.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANDERS Herberts, ārsts.
                * 1889. V 04. + 1938. XI 02. Rīgā
                1918. beidzis Tomskas Universitāti,
                1929. Subatē,
                1938. XI 04. apbedīts Doma Draudzes kapos Rīgā.
                Avots:       „Rigasche Rundschau” #251. 03.11.1938.
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1929.

ANDERSONS Alfrēds Pētera d., inženieris.
                * 1879. IV 07. Duntes pag.; T. kuģu īpašnieks, M. Marijas dz. Šņore
                                + 1937. II 13. Rīgā.
                Beidzis RPI, būvinženieris,
                Bijis V. Olava komercskolas skolotājs un direktors,
                1914/1917. Bēgļu apgādes centrālkomitejā Pēterburgā,
                1917. ievēlēts Rīgas pilsētas domē,
                1919. Rīgas pilsētas 4. vidusskolas direktors,
                1920. Rīgas pilsētas izglītības nodaļas vadītājs,
                1921/1928. Rīgas pilsētas galva,
                1923/1940.tvaikoņa „Kangars“ līdzīpašnieks,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 100,
                1928/1934. Rīgas pilsētas komercskolas direktors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa II šķiru # 70,
                Piedalījies kuģniecības sabiedrības „A. Kalniņš un biedri“ dibināšanā, bijis tas
                                valdes loceklis,
                sarakstījis 2. drāmas, dzejoļus un noveles.
                Apbedīts Meža kapos.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ANDERSONS Andrejs Didriķa d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1875. XII 01. Popes pag. + 1959. XI 14. Ventspilī.
                1894/1903. burinieka „Jonothan“ kapteinis,
                1896/1902. kuģu būvētājs, uzbūvējis 10 kuģus,
                1903/1905. burinieka „Sinams“ stūrmanis,
                1904. beidzis Ventspils jūrskolu,
                1906/1907. burinieka „Aron“ kapteinis,
                1908/1910. burinieka „Karniel“ kapteinis,
                1910/1913. burinieka „Matheus“ kapteinis,
                1914/1917. tvaikoņa „Velta“ stūrmanis un kapteinis,
                1917/1940. tvaikoņu „Everonika“, „Dundaga“, „Indra“ stūrmanis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs;
                                Jāņa Hartmaņa arhīvs.

ANDERSONS Antonija, grāmatu tirgotāja.
                * 1898. I 02. Raunas pag.
                1928/1939. grāmatu un rakstāmlietu tirgotavas īpašniece Marijas ielā 63, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs

ANDERSONS Artūrs, ārsts.
                * 1863.
                1893. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1929. Lielmuižas pag., Rīgas apr.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.

ANDERSONS Artūrs, farmācijas maģistrs.
                * 1906. III 25. Lietuvā
                1938. I 14. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1940. farmācijas maģistrs.
                1940/1944. „Kamēlijas“ aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ANDERSONS Arvīds, provizors.
                * 1881.
                1910. beidzis Tomskas universitāti.
                Darbojas: Raunas, Galēnu aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ANDERSONS Bernhards, tālbraucēju kapteinis.
                  * 1870. Duntes pag.
                  1895. Beidzis Liepājas jūrskolu,
                  1896. burinieka „Nimrod“ kapteinis.
                  Avots:    Arvja Popes arhīvs.

ANDERSONS Edīte, ārste.
                Sk. Helds Edīte.

ANDERSONS Eduards, ierēdnis.
                * 1887. IX 15. Liezeres pag.
                1909/1918. Maskavas rūpniecības bankas Ostrovas un Pleskavas nodaļā,
                1919. VIII 25. Valsts kases departamenta grāmatveža vecākais palīgs,
                1920. IV 01. Vecākais grāmatvedis,
                1922. IV 01. Valsts krāj un kredītbankas vecākais grāmatvedis,
                122. XI 01. Latvijas bankas vecākais grāmatvedis,
                1926. IX 16. iecelts par Latvijas bankas pilnvarotāju,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķīru # 32.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-115.

ANDERSONS Eduards Aleksandrs, tālbraucēju kapteinis.
                  * 1919. X 22. Ances pag. + 1947. Krievijā
                  1942. Beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                  1943/1945. organizē bēgļu laivas uz Zviedriju,
                  1945. arestēts.
                  Avots:     Arvja Popes arhīvs

ANDERSONS Ernests, tālbraucēju kapteinis.
                  * 1875. IV 24. Skultes pag. + 1946. II 09. Skultes pag.
                  1899. Beidzis Ainažu jūrskolu,
                  1904/1917. Rīgas loču dienestā,
                  1910. ieguvis tālbraucēja kapteiņa diplomu,
                  1926/1934.tvaikoņa “Lettonia” kapteinis,
                  1935/1936. tvaikoņa “Livonia” 1. stūrmanis.
                  Avots: Arvja Popes arhīvs.

ANDERSONS Ēvalds, cand oec.
                * 1906. IX 01. Rīgā + 1976. VI 09. Halifaksā, Kanādā.
                Beidzis Latvijas Universitāti, cand. oec.,
                1934. bijis Latvijas Bankas ierēdnis,
                1934/1936. Pārmācības namā,
                1938/1940. Apdrošināšanas un tirdzniecības aģentūras vadītājs,
                1940/1941. Vācijā,
                1941. Vācijas armijā,
                1941. VI 28. ievainots pie Liepājas,
                1941/1942. Iekšlietu pārvaldes un personāllietu ģenerāldirektora palīgs,
                1942. iecelts par Darba Spēku pārvaldes priekšnieku,
                1943. V 01. iecelts par karavīru Palīdzības ģenerālsekretāru,
                Pērkoņkrusta valdes loceklis,
                Korporācijas Talavija filistrs.
                Avots:       „Tēvija” # 168/1942.

ANDERSONS Fricis Jāņa d., skolotājs.
                * 1888. XI 22. Sātiņu pag.; M. Bille, S. Milda dz. Ziemelis.
                1915/1918. Latviešu strēlnieku rezerves pulka rakstvedis,
                1919/1921. Latvijas armijā,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3776,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VII 01. Kuldīgas XIV aizsargu pulka bataljona (II) Rotas (VII)
                               Gaiķu pagasta aizsargu nodaļas diriģents,
                Gaiķu pamatskolas pārzinis,
                Gaiķu 494. Mazpulka vadītājs,
                Gaiķu pagasta Revīzijas komisijas loceklis,
                Gaiķu biškopības biedrības Goda biedrs,
                Latvijas Vanagu 13. Gaiķu nodaļas Goda biedrs,
                Gaiķu lauksaimniecības biedrības Goda tiesas loceklis,
                Gaiķu kooperatīvu sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Gaiķu pagasta pilskalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-5.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.         

ANDERSONS Jānis Jāņa d., agronoms
                *1902. IV 07. Durbes pag.;M. Līze, S. Aleksandra dz. Kadiķis+1969. II 08. Stokholmā
                Beidzis Durbes pilsētas proģimnāziju,
                Beidzis Liepājas valsts vidusskolu,
                1927. Beidzis latvijas Universitāti, agronoms,
                1927/1930. Madonas apriņķa agronoms,
                1930/1935. Jelgavas apriņķa agronoms,
                1935/1937. Latvijas lauksaimniecības kameras mazpulku nodaļas vadītājs,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1786,
                1937/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras Tautas lauksaimniecības
                               Augstskolas direktors,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Lauksaimniecības
                               kameras pārstāvis,
                1940. A/S Bekona eksports valdes loceklis,
                1941/1942. Gaļas centrales priekšnieka palīgs,
                1941. XI 12. iecelts par Rīgas gaļas fabrikas direktoru,
                1942.VI 16. iecelts par Lauksaimniecības ģenerāldirekcijas
                               Lauksaimniecības galveno direktoru,
                1945. Latvijas nacionālas komitejas ģenerālsekretārs,
                Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                Bijis Lauksaimniecības kameras Tautas augstskolas pārzinis.
                Korporācija Lettgalia filistrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.;
                               „Tēvija” # 138/1942,
                               „Latvijas Avīze’ – 2008. V 02.

ANDERSONS Jānis, mežzinis.
                *1902. IV 02. Lutriņu pag.
                1933. Beidzis Latvijas Universitātes mežsaimniecības nodaļu,
                1933/1934. Latvijas armijas virsnieka vietnieks,
                1936/1939. Cēsu aizsargu pulka I bataljona sakaru vada komandieris,
                1939/1940. Raiskuma mežsaimniecības vidusskolas nodaļas priekšnieks,
                Raiskuma Cēsu aizsargu pulka I iecirkņa mežzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

ANDERSONS Jānis Žanis, fotogrāfs.
                * 1908. III 28. Saldus pag.
                1930. Reģistrēta fotodarbnīca Daugavpilsielā # 60, Rīgā.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ANDERSONS Jānis, oberšturmfīrers.
                *1916. IV 20. Gaviezes pag. + 1944. I 24. Frontē
                1943/1944. Leģiona Grenadieru 42. pulka oberšturmfīrers,
                1943. II 11. apbalvots ar Dzelzs Krusta I šķiru,
                1944. apbalvots ar Dzelzs Krusta II šķīru.
                Avots:       „Latvieši Dzelzkrustnieki“, R., 2005.;
                               „Kurzemes Vārds“ # 83/1944.

ANDERSONS Juris Alfrēda d., zvērināts advokāts.
                * 1910. I 19. Duntes pag.; T. literāts, skolotājs, M. Zelma dz. Kalniņš,
                               S. Vera dz. Neiburga.+ 1972. II 01. Sidnejā.
                1927. Beidzis Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju,
                1927/1935.Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1927/1934. Zemgala notāra kantorī, zvērināta advokāta palīgs,
                1934/1935. Cēsu kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. Rīgas apgabaltiesas tiesamatu kandidāts,
                1936/ 1941. zvērināts advokāts,
                1940. dzīvo Brīvības 4/6-16, Rīgā,
                1939. IX 09. Valmieras VIII aizsargu pulka Riteņbraucēju (II) rotas
                               vada komandieris,
                1941/1944. zvērināta advokāta palīgs,
                1944. Trimdā Vācijā.
                1949. pasta ierēdnis Sidnejā, Austrālijā.
                Korporācijas „Fraternitas Lettica“ filistrs,
                Duntes pagasta Jostu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-277.;
                               ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                               „Latvijas advokatūra”, R., 2005.

ANDERSONS Kārlis, skolotājs, būvinženieris.
                * 1882. X 21. Ozolnieku pag.
                1903. Beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1903/1905. skolotājs Kalsnavā, Skrundā un Remtē,
                1905. piedalījies revolūcijā,
                1906. Šveicē,
                1917. beidzis Cīrihes tehnisko augstskolu ar būvinženiera grādu,
                1917/1921. inženieris Šveicē,
                1921. bijis inženieris Rīgas pilsētas valdē,
                1936. lauksaimnieks.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

ANDERSONS Kārlis., ierēdnis.
                * 1884. XI 09.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas sociāldemokrātu
                                strādnieku partija,
                Liepājas pilsētas valdes loceklis.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.

ANDERSONS Kārlis, arhitekts.
                * 1911. VIII 13. Cēsīs.
                1943. VII 14. Beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ANDERSONS Lūcija Ādolfa m. dz. Alksnis, juriste.
                * 1903. III 13. Jelgavā; T. tirgotājs, M. Anna.
                1922. Beigusi Jelgavas valsts vidusskolu,
                1922/1934.beigusi Latvijas Universitāti , mag. jur.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ANDERSONS Margo, Dr. med.
                * 1900.    
                1924. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1929. Meldru 35,
                1931. Bahio Universitāte Brazīlijā ieguvusi Dr. med. grādu.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.;
                               „Zeltene’’# 3/1931.

ANDERSONS Miķelis, tālbraucēju kapteinis.
                  * 1906. II 19.
                  1937. Beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                  1941. tvaikoņa „Vienība“ 1. stūrmanis.
                  Avots:    Arvja Popes arhīvs

ANDERSONS Osvalds Jāņa d., tirgotājs.
                * 1872. V 05.Trikātas pag.; M. Marija dz. Kitners, S. Berta dz. Ērmanis.
                                + 1939. VII 18. Rīgā
                Beidzis Valmieras apriņķa skolu
                1900/1905. Jaunstrāvnieku kustībā,
                1906/1939. Latvijas (Rīgas) amatnieku krājaizdevu kases valdes loceklis
                                un direktors,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latviešu
                                radikaldemokrātu partija,
                Bijušais Rīgas pilsētas finansu valdes vadītājs un valdes loceklis,
                A/S „Eksportieris“ dibinātājs, direktors rīkotājs un priekšsēdētājs, linu un
                                labības eksportieris,
                Rīgas biržas komitejas loceklis,
                Latvijas kuģniecības sabiedrības padomdevējs,
                Tvaikoņu „Laimdota“ un „Gundega“ līdz rēderejas līdz dibinātājs,
                Rīgas rotariešu kluba biedrs,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.
                                 “Jaunākās Ziņas” # 158/1939., #159/1939.

ANDERSONS Rūdolfs, tālbraucēju kapteinis.
                  * 1907. IV 30. Rīgā.
                  1928/1930. tvaikoņa “Konsuls P. Dannenberg” matrozis, vecākais matrozis
                  1931/1933. tvaikoņa “Kangars” 2. stūrmanis,
                  1935. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                  1935/1936. tvaikoņa “Gundega” 2. stūrmanis,
                  1936/1937. tvaikoņa “Auseklis” 2. stūrmanis,
                  1937/1941. tvaikoņa “Velta” 2. un 1.  stūrmanis.
                  Avots:    Arvja Popes arhīvs.

ANDERSONS Voldemārs, arhitekts.
                * 1901. XII 22.                          
                1934. XII 19. Beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ANDREAS Elmārs, ārsts.
                * 1900. X 10. Rīgā
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, Ausu, deguna un kakla slimībās,
                1927. Sausnējā, Madonas apriņķi,
                1929. Gramzdas pagastā,
                1931. Alšvangā,
                1932. bijis Aizputes VI aizsargu pulka ārsts,
                1935/1939. Vaļņu 22, Rīgā,
                1939. XI 17. izbrauca uz Vāciju, dz. Rīgā, Vaļņu 18-2.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.;
                                „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts”#29/1927.;
                                „Aizsargs” #1/1932.;
                                „Valdības Vēstnesis” #263/1939.

ANDREIKA Fricis Žanis Friča d., ārsts.
                * 1891. VII 27. Elejas pag.; M. Lavīze, S. Irma dz. Suta. + 1968. IX Seattle,ASV
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1922/1924. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā,
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, Sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1924/1925. Jaungulbenes pagasta rajona ārste,
                1925/1928. Latvijas Universitātes Sieviešu slimību klīnikā,
                1928/1935. Cēsu pilsētas slimnīcā,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. I 31. Cēsu X aizsargu pulka ārsts,
                1935/1938. Alūksnes un apkārtnes pašvaldību sadarbes apvienības
                                slimnīcas direktors,
                1936. X 01. Valkas VII aizsargu pulka ārsts,
                1938/1943. Saldus pilsētas slimnīcas direktors,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru #87,
                1939. X 01. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Bataljona (II) ārsts,
                1939. XI 01. Dobeles pilsētas padomes loceklis,
                Vienības Atauga vecbiedrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-35, 1640-1-526-3.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.evp
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Saldus Avīze’ #318/1938.,;
                                „Jaunākās Ziņas” #253/139.;
                                „Laiks” #87/1968., #92/1968.

ANDREJEVS Nikolajs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1891. V 07. Rīgā.
                1914. Beidzis Rīgas jūrskolu,
                1923/1927. tvaikoņa „Windau“ kapteinis,
                1927/1934. tvaikoņa „Estoril“ kapteinis,
                1934/139. tvaikoņa „Dago“ kapteinis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ANDREJEVS Nikolajs, ārsts.
                * 1895.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1929. Bruņinieku 66.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1929.

ANDREJEVS Nikolajs, fotogrāfs.
                * 1910. I 08. Cēsīs.
                1934. II 16. Reģistrēta foto palielināšanas darbnīca Stabu 46, Rīgā,
                1935. III 15. reģistrēta foto palielināšanas darbnīca Marijas 110-43, Rīgā
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ANDREJEVS Semjons, grāmatu tirgotājs.
                * 1902. IX 24. Rīgā.
                1937/1938. Grāmatu tirgotavas īpašnieks Sīkumtirgū, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs

ANDREJSONS Jānis, tālbraucēju kapteinis.
                * 1896. III 05. Slokā + 1942. IV 07. Ļeņingradā.
                1918. Beidzis Mangaļu jūrskolu Rostovā pie Donas,
                1924/1926. tvaikoņa „Vizma“ 2. stūrmanis,
                1930/1931. tvaikoņa „Auseklis“ kapteinis,
                1931/1933. tvaikoņa „Imanta“ kapteinis,
                1934/1937. tvaikoņa „Banga“ kapteinis,
                1939. tvaikoņa „Banga“ kapteinis,
                1939/1941. tvaikoņa „Bārta“ kapteinis,
                1941. VII 07. ievainots un miris slimnīcā.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ANDREJSONS Kārlis Andreja d., virsleitnants.
                1889.IV 08/21. Rīgā [Andersons]+ 1929. II 27.
                Beidzis Rīgas Pētera Pāvila skolu,
                Beidzis V.Olava komercskolu,
                1915. IX 30. Mobilizēts II šķiras zemessargs,
                1915. X 04. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. I 30. beidzis Mācības komandu, feldfēbeļa v.i.,
                1916. II 10. jefreitors,
                1916. III 03. kaujas pozīcijas Ķekavā,
                1916. V 19. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VI 18. vecākais apakšvirsnieks,
                1916. VII 30. apbalvotas ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu # 720538,
                1916. VIII 08. feldfēbelis,
                1916. IX 28. apbalvotas ar Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu #168977,
                1917. I 11/22. kaujas,
                1917. II 19. apbalvotas ar Sv. Jura ordeņa II šķiras krustu #49323,
                1917. III 10. paaugstināts par kaujās nopelniem praporščiks pakāpē
                               izd. no 1916. XII 24.,
                1917. III 10. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. V 24. Pulka vezumu priekšnieks,
                1917. VII 10. A.F.P. apstiprināts praporščiks pakāpē izd. no 1916. XII 24.,
                1917. VII 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. IV 24.,
                1917. VIII 19-22. kaujas,
                1917. IX 09. Ārrindas komandas priekšnieka v. p. i.,
                1917. IX 13. pulka saimniecības daļas priekšnieka v. p. i.,
                1917. IX 30. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķīru ar šķēpiem un banti,
                1917. X 21. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X 23. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. VIII 23.,
                1917. XI 12. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. XII 13. ievēlēts par Ārrindas komandas priekšnieku, prap.,
                1918. II 23. atvaļināts,
                1918. IX 18. Mobilizēts Latvijas IV padomju pulka Saimniecības pārzinis,
                1919. V 19. dezertējis,
                1919. V 28. Rīgas jaunformējamo spēku jaunākais virsnieks,
                1919. VII 10. Bruņoto I diviziona Saimniecības vadītājs,
                1920. IV 01. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1920. XI 08. Jaunmobilizēto (III) rotas komandieris,
                1920. XII 16. Velosipēdistu rotas komandieris,
                1921. III 02. Sakaru komandas vada komandieris,
                1921. X 20. pulka tieslietu darbvedis,
                1922. III 01. Rotas (III) vada komandieris,
                1922. XII 19. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 413,
`              1924. I 07. Rotas (IV) komandieris,
                1924. III 08. atvaļināts,
                1924/1929. jaunsaimnieks Skrudalienas pagastā Imantās,
                               Komisijas un aģentūras kantora īpašnieks Daugavpilī,
                Apbedīts Brāļu kapos Rīgā.          
                Avots:       LVVA 5601-1-168., 5601-2-45.;
                               Ziemeļfrontes pavēle # 290/1917.;
                               Latviešu strēlnieku II brīgades pavēle # 159/1917.;
                               Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #132/1917., #217/1917.,
                                               # 252/1917., # 253/1917., # 324/1917., # 335/1917.;
                               „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               „Jaunākās Ziņas” #72/1929.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #5512.

ANDRONIKOVS Klementijs, provizors.
                * 1885. + 1935.
                1915. beidzis Tērbatas universitāti.
                Darbojas: Krāslavas „Jaunā“, Maltas, Grīvas „Jaunā“, Daugavpils „Zaleska“,
                               Daugavpils „Latoger“ aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ANDRONIKOVS Natālija, ārste.
                * 1887. II 13. Tartū
                1916. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1916/1917. Podolijas guberņā, ārste,
                1917/1918. Erzerna kara lazarete Turcijā,
                1919/1920. Tiflisas pilsētas slimnīcā,
                1921/1922. Hodžoru bērnu slimnīcā,
                1923/1937. Daugavpils pilsētas un dzelzceļu skolas ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-26.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929; 1935.

ANDROVICS Rūdolfs Jāņa d., virsnieks.
                * 1890. IX 23. Rīgā + 1942. IV 11. Usoļlagā, Krievijā
                1912/1913. Rezerves 159. Kājnieku pulka karavīrs,
                1914/1917. Rezerves 262. Kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917/1919. Sibīrijas 19. Pulka rotas komandieris,
                1919/1920. Latvijas armijas virsnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IV 13. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona Rezerves
                                vada komandieris,
                1935/1937. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1936. A/S „Bekona Eksports” Liepājas bekonam gaļas un desu fabrikas
                                 valdes loceklis,
                1937. v 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938 Tirdzniecības un rūpniecības A/S „Bekona Eksports” Valdes
                                priekšsēdētāja biedrs,
                1938/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras prezidija loceklis,
                1928. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #242,
                1939. III 28. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona Sakaru rotas komandieris,
                1940. Izdevniecības A/S „Kurzemes Vārds” valdes loceklis,
                1941. VI 14. deportēts.
                A/S „Bekona eksports” Liepājas fabrikas direktors.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-164.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” #135/1936., #103/1938., #268/1938., #27/1940.;
                                „Jaunākās Ziņas” #167/1936., #94/1938.;
                                „www.nekropole.lv”

ANDRUSS Fridrihs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1864. Vecsalacas pag. + 1951. [arī Spricis]
                1890. Beidzis Ainažu jūrskolu,
                1893/1899. burinieka „Titan“ kapteinis,
                1900/1912. burinieka „Trīne Zezillia“ kapteinis un līdzīpašnieks.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ANDRUŠKO Broņislavs, ārsts.
                * 1892. IX 16. Krāslavas pag. + 1956. Kanādā
                1916. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1916/1918. Volinijas guberņas epidēmijas kolonnas ārsts,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, Bērnu slimībās,
                1919/1943. Dzelzceļu ārsts Krustpilī
                1940. Latvijas Sarkanā Krusta veselības kopšanas punkta Daugavpilī,
                Avots:       LVVA P1023-2-20-27.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANDRŽEVSKIS Eduards, provizors.
                * 1860.
                1885. beidzis Tērbatas universitāti.
                Darbojas: Jelgavas „Gulbja“ aptiekā.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ANDŽĀNS Aleksandrs Jāņa d., jurists.
                * 1916. I 12. Maskavā; M. Marijas dz. Mukstāns. + 1996. VI 24. Paudašā, Kanādā.
                1933. Beidzis Ilūkstes valsts ģimnāziju,
                1933/1942. beidzis Latvijas Universitāti, bez zinātniskā grāda,
                Daugavpils apgabaltiesas tiesamatu kandidāts vēlāk izmeklēšanas
                               tiesnesis Krāslavā.
                Trimdā Kanādā.
                „Lettgalia“ un Augšzemes studentu korporāciju filistrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ANDŽĀNS Jānis, būvinženieris.
                * 1910.XII 26. Susējās pag. + 2002. VII 26. Ottavā, Kanādā
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1944/1950. Vācijā,
                1950. inženieris Kanādā,
                Apbedīts Jorka kapos Toronto.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ANDŽĀNS Zenta Jāņa m. dz. Venners, aptiekas asistents.
                *1912. V 05. Subates  pag.
                1932. I 05. ieguva aptiekas asistenta gradu.
                1941/1944. Pāvilostas  aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs

ANERAUDS Oskars, sabiedrisks darbinieks.
                *1899. V 21. Ziemeru pag.
                1919/1922. Siguldas kājnieku pulka kaprālis,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924/1940. Valkas aizsargu pulka Ziemeru nodaļas priekšnieks,
                1929.VIII 17. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu“,
                1941. VI 14. deportēts,
                Ziemera pagasta padomes loceklis,
                Ziemera pagasta izglītības biedrības „Rīts“ valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-5.

ANKEVICS Zamuels, grāmatu tirgotājs.
                * 1873. VIII 05. Vilces pag.
                1929. I 07. reģistrēts grāmatu un rakstāmlietu tirgotavas īpašnieks
                               Mazā Jaunielā 6, Rīgā.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs

ANKIPANS Florians, skolotājs.
                * 1901. II 20. Mērdzenes pag. + 1989. I 29.
                1919. Rogovkas pamatskolas skolotājs,
                1920/1928. Pušmucovas pamatskolas pārzinis,
                1928. Mērdzenes pagasta valdes priekšsēdētājs un Ludzas apriņķa
                                valdes loceklis
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Latvijas sociāldemokrātu
                                strādnieku partija,
                1940/1941. Ludzas apriņķa skolu valdes priekšsēdētājs,
                1940. Ludzas apriņķa vecākā vietas izpildītājs,
                1939/1946. beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti,
                1950/1966. Ciblas vidusskolas direktors un skolotājs,
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1931.;
                                “Latgales dati”

ANKRAVS Aleksandrs Jāņa d., jurists.
                * 1898. II 07. Sarkaņu pag.; M. Eda dz. Zeltiņš, S. Mara dz. Rudzītis. + 1942. Krievijā
                Beidzis Rīgas pareizticīgo garīgo semināru,
                1915/1918. Ņižņijnovgorodas Tautas universitātes tautsaimniecību,
                1919. Latvijā, Apgādes ministrijā,
                1919/1921. Latvijas Augstskolas tautsaimniecības fakultātes students,
                1921/1932. LA un LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1923/1926. Rīgas apgabaltiesas tiesamatu kandidāts,
                1929. Daugavpils apgabaltiesas tiesamatu kandidāts,
                1930/1931 Daugavpils apgabaltiesas 1. Kriminālnodaļas miertiesnesis,                             
                1931/1940. Daugavpils apgabaltiesas loceklis,
                1939/1940. Latvijas profesiju kameras loceklis,
                1941. deportēts.
                Akadēmiskās vienības „Austrums“ biedrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ANKRAVS Jānis Jāņa d., jurists.
                * 1892. VII 13. Sarkaņu pag.; M. Ede dz. Zeltiņš, S. Olga dz. Avotiņš. + 1963. Rīgā.
                Beidzis Rīgas pareizticīgo garīgo semināru,
                1912/1916. Maskavas komercinstitūta students,
                1916/1921. Zemstu un pilsētu savienības statistikas nodaļas vadītājs,
                1921/1931. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1921. Tiesu palātas tiesamatu kandidāts,
                1930. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1932. Rīgas apgabaltiesas loceklis,
                1935. Rīgas apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs,
                1936. Senāta prokurors,
                1937. Senāta senators,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III ;s;kiru # 1173,
                1941/1944. Rīgas apgabaltiesas Kriminālnodaļas priekšsēdētājs,
                1952. notiesāts uz 25. gadiem,
                1955. atbrīvots.
                „Fraternitas Lettica“ biedrs.
                Apbedīts Meža kapos.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ANKURS Alberts, lauksaimnieks.
                * 1869. XII 19. Lietuvā
                Cukurbiešu audzētājs Elejas pagasta „Ibēnos“,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 86.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-236.

ANKURS Nikolajs Pēteris Arhibalds Pētera d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1881. IV 29. Rīgā [arī Ancours]; T. tālbraucēju kapteinis. + 1936. X 26. jūrā.
                1905. beidzis Rīgas jūrskolu,
                1905/1915. burinieku stūrmanis,
                1915/1918. Krievijas kara flotē, jūras virsnieks uz palīgkreisera Murmanskā,
                1919/1920. Latvijas Armijas štāba jūras daļā flotes leitnants,
                1930. tvaikoņa „Baltmor“ 1. stūrmanis,
                1932/1933. tvaikoņa „Johanne“ 1. stūrmanis,
                1934/1935. tvaikoņa „Lucj“ 1. stūrmanis,
                1936. tvaikoņa „Helēna Faulbaums“ 1. stūrmanis.
                Apbedīts Kilčatanas kapos, Skotijā.
                Avots:       „Jūrnieks“ # 12/1936.;
                               Arvja Popes arhīvs;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

ANKURS Pēteris, tālbraucēju kapteinis.
                * 1845. + 1921.
                1881. burinieka „Klara Maria“ kapteinis,
                1882. Gafelšonera „Clara“ kapteinis.
                1885. burinieka „ Pērkons“ kapteinis,
                1899. Rīgas tālbraucēju kapteiņu biedrības dībinātājs,
                1900. tvaikoņa „Zigfrid“ kapteinis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ANNUSS Jānis, ierēdnis.
                * 1883. II 02. Liepājā + 1964.
                Beidzis Pēterpils komercinstitūtu,
                1908/1910. Lipājas proģimnāzijas pārzinis,
                1910/1913. Liepājas tirdzniecības skolas inspektors,
                1913/1916. Pēterpils tirdzniecības skolas direktors,
                1917/1918. Valsts ekspedīcijas spiestuves tehnisko klasu vadītājs,
                1917/1918. Žorža Bormaņa fabrikas direktors,
                1918/1921.. Liepājas komercskolas direktors,
                1921/1925. Liepājas tehnikuma Komercnodaļas vadītājs,
                1925. bijis Liepājas jaunā teātra direktors,
                1925. X 03./1928. X 26. Saeimas II deputāts, miera, kārtības un
                                ražošanas apvienība,
                1928. V 06./1931. X 03. Saeimas III deputāts, miera, kārtības un
                                ražošanas apvienība,
                1931. III 27./ XII 07. Finanšu ministrs,
                1933. III 24. /1934. III 16. Finanšu ministrs,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #772,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Skolas 35-17,
                Bijis Hipotēkas bankas direktors,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                Avots:       LVVA 1307-3-9.;
                                LVA 1987-1-16931.;
                                „Latvijas darbinieku galerija” , R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ANNUS Paulis, sabiedrisks darbinieks.
                1909. VII 18. Vircavas pag.
                1931/1932. Jelgavas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1937. Jelgavas aizsargu pulka Vircavas nodaļas vada komandieris,
                1937/1940. Jelgavas aizsargu pulka Vircavas nodaļas priekšnieks,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportēts, miris Krievijā,
                Zemgales biškopības biedrības valdes loceklis,
                Vircavas draudzes padomes loceklis,
                Vircavas pagasta Mazlauku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-5.

ANSABERGS Indriķis Ģirta d., tautskolotājs.
                * 1886. II 18.ārlavas pag.; M. Anlīze, S. Emīlija dz. Jankevičs. + 1971.
                Beidzis Talsu pilsētas skolu,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas sociāldemokrātu
                                strādnieku partija,
                1927/1940. Ventspils un Talsu apriņķu tautskolu inspektors.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ANSBERGS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1877. VII 03. Ārlavas pag.
                1905. Ārlavas pagasta komitejas priekšsēdētājs,
                1905. apcietināts izsūtīts uz Puzes pagastu,
                1906/1921. Dancītes pusmuižas nomnieks Puzes pagastā,
                1909. Izglītības biedrības dibinātājs Puzes pagastā,
                1915/1918. Krievijas armijā,
                1921/1940. Valsta Popes muižas nomnieks,
                1921. Popes lauksaimniecības veicināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                1925/1929. Popes pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1929/1934. Popes pagasta padomes loceklis,
                1934. Popes pagasta vecākais,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4002,
                Popes pagasta brīvības pieminekļa komitejas priekšnieka biedrs,
                Bijis Ārlavas dziedāšanas biedrības biedrs,
                Sasmakas lauksaimniecības kooperatīva dibinātājs.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-72.

ANSBERGS Marija, skolotāja.
                Sk. Groskopfs Marija.

ANSBERGS Marta, juriste.
                Sk. Avots Marta.

ANSONS Antons, skolotājs.
                * 1851. XII 21. Selistes pag, Igaunijā + 1918. VI 12. Tērbatā.
                1871. beidzis Tēstamas pareizticīgo draudzes skolu,
                1874. Baltijas skolotāju semināru,
                1874. skolotājs Pērnavā,
                1878/1879. Pērnavas laikraksta redaktors un igauņu biedrības „Endla“ dibinātājs,
                1879. Tērbatas universitāte izturējis apriņķa skolotāja pārbaudījumu,
                1879. skolotājs Bauskas apriņķa skolā,
                1886/1888. beidzis Pēterpils skolotāju institūtu,
                1888. inspektors Tartu pilsētas skolā,
                1905. inspektors Rīgas Pētera Pavīla pilsētas skolā,
                Vēlāk Jervas apriņķa tautskolas inspektors un Tērbatas tirdzniecības
                               skolas skolotājs.
                Miris Tērbatā kur viņam bij. audzēkņi uzcēlusi pieminekli kapsētā.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

ANSONS Arvīds, ārsts.
                  *1898. II 06. Rīgā
                  1943. XII 01. Beidzis Latvijas Universitāti,
                  1943. Indrānu 18-3.
                  Avots:     LVVA P1023-2-20-20.

ANSONS Eduards, agronoms.
                  *1880. XI 24. + 1928. VIII 23. Rīgā
                  Beidzis Kopenhagenas lauksaimniecības Augstskolu,
                  Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultātes docents,
                  Filistru biedrības „Zemgalija“ biedrs,
                  Latvijas Universitātes studentu biedrības „Zemgalija“ filistrs.
                  Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                  Avots:     „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Jaunākās Ziņas“ # 190/1928.

ANSONS Fricis Anša d., tālbraucēju kapteinis.
                  * 1890. II 11. + 1929. III 08. Rīgā.
                  1913. Ainažu jūrskolu,
                  1913/1914. tvaikoņa „Nargen “ 2. stūrmanis,
                  1923/1926. tvaikoņa „Biruta“ 2. stūrmanis,
                  1926/1929. tvaikoņa „Everelsa“ 1. stūrmanis,
                  1928. ieguvis tālbraucēja kapteiņa diplomu.
                  Avots:    Arvja Popes arhīvs.

ANSONS Pēteris, tālbraucēju kapteinis.
                * 1864. V 21. Slokā + 1922. VI 01. Slokā.
                1890. beidzis Ventspils jūrskolu,
                1890/1892. burinieka „Wanderer“ kapteinis,
                1892/1897. burinieka „Sweiks“ kapteinis,
                1898/1902. burinieka „Sibens“ kapteinis,
                1902/1903. burinieka „Sinams“ kapteinis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ANSONS Zāmuels Anša d., ierēdnis.
                * 1890. I 24. Platones pag. [vēlāk Avots]; M. Anna. + 1980.
                Beidzis Jelgavas pilsētas ģimnāziju,
                1912. Jelgavas cietuma priekšnieka palīgs,
                1914. Liepājas cietuma vecākais palīgs,
                1915/1917. Krievijas armijas virsnieks,
                1919. Latvijas armijas virsnieks,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1320,
                1928/1940. Valmieras cietuma priekšnieks,
                1931. XI 10. Valmieras VIII aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                Bijis Jelgavas aresta nama, Talsu un Tukuma cietumu priekšnieks,
                Namīpašnieks Ūdru 7, Valmierā.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-283.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ANSPAHS Eduards, Dr. med.
                * 1863. Rīgā + 1938. XII 23. Rīgā
                1889. beidzis Tērbatas Universitāti, Sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1890/1891. Rīgas pilsētas slimnīcas ārsts,
                1891. Kēnigsbergas Universitāti ieguva Dr. med. grādu,
                1892/1938. Sieviešu ārsts Rīgā,
                1904/1915. Krievu Jāpana kara kara ārsts,
                1914/1918. Krievijas armijas kara ārsts,
                1927/31. Brīvības 3.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1927/31.;
                               „Rīgasche Rundschau” # 295/1938.

ANSPAHS Herberts Teodors, Dr. med.
                * 1887. Rīgā
                1922. beidzis Latvija Augstskolu, Sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā.
                1929. Brīvības 101,
                1931/1935. Brīvības 38,
                1939. Liepājā, Uliha 53.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANŠELEVIČS Vulfs Ābrama d., ārsts.
                * 1894.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1939. Rēzekne, Latgales prosp. 19,
                1950. Bijis Rīgas IV poliklīnikas ārsts.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANŠEVICS Arvīds, mācītājs.
                * 1902. VIII 17. Zebrenes pag. + 1976. X 06. Pokipsijā, ASV
                1931. VI 28. ordinēts par Valmieras prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. XI 01. atbrīvots no Valmieras Valmiermuižas draudzes mācītāja
                               adjunkta amatā,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. V 20. Valmieras VIII aizsargu pulka Štāba rotas mācītājs,
                1938. III 18. Rotas (I) mācītājs,
                1942. III 03. apstiprināts par Valmieras Austruma draudzes mācītāja adjunktu,
                1944. Valmieras Austrumu ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
                Akadēmiskās vienības „Austrums” vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-278.;
                               “Baznīcas kalendārs 1935, 1944. gadam”, R.- 1935., 1943.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Svētdienas Rīts” # 43/1935.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942.;
                               „Dobeles bibliotēka”

ANŠEVICS Ella, ārste.
                Sk. Celms Ella.

ANŠEVICS Emīlija, grāmatu tirgotāja.
                * 1909. VII 01. Rīgā.
                1938/1941. reģistrēta grāmatu un rakstāmlietu tirgotavas īpašniece
                               Ģertrūdes ielā 37, Rīgā.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs

ANŠEVICS Līvija, ārste.
                * 1898. XI 11.
                1926. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1926/1927. Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1927/1928. Nīgrandes pagasta rajona ārste,
                1929/1929. Drabešu pagasta rajona ārste,
                1929/1943. Annenieku pagasta rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-29.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANŠEVICS ŠĒVICS Arnolds, tālbraucēju kapteinis.
                * 1896. V 05. + 1948. ASV.
                1933. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1939/1941. tvaikoņa „Everagra“ 2. stūrmanis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

ANŠMITS Ernests, ārsts.
                * 1891. II 22. Alūksnes pag.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, Ķirurģijā,
                1926/1932. Cēsu pilsētas slimnīcas Ķirurģiskās nodalas direktors,
                1932/1936. Valkas apriņķa slimnīcas ķirurgs,
                1936/1938. Rīgas skolotāju slimo kases ķirurģiskā nodaļā,
                1938/1939. Ludzas apriņķa slimnīcā,
                1940. VI 27. Viļakas slimnīcā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-30.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANŠMITS Vilma, farmācijas kandidāts.
                * 1902. IV 29. Rīgā
                1938. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ANTĒNS Teodors, provizors.
                * 1870. + 1928. [Anthen]
                1899. beidzis Maskavas universitāti.
                Darbojas: Cēsu „Vecā“ aptiekā.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ANTIPOVS Ilja, tirgotājs.
                * 1866. Rīgā
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Tirdzniecības un rūpniecības
                            kameras pārstāvis,
                  1939. Ieroču un tīklu tirdzniecības uzņēmuma īpašnieks, Kaļķu 26, Rīgā.
                   Avots:    „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

ANTIPOVS Nikolajs Iļja d., jurists.
                * 1904. IV 06. Rīgā; T. tirgotājs, M. Aleksandra, S. Frīda dz. Hornings.
                               + pēc 1949.Karagandā.
                1922. Beidzis Rīgas pilsētas krievu vidusskolu,
                1923/1933. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1925/1940. Rīgas krievu biedrības valdes loceklis,
                1926/1930. Rīgas krievu izglītības biedrības dibinātājs,
                1933/1941. zvērināts advokāts palīgs Rīgā,
                1934./ 1935. Daugavgrīvas artilērijas karavīrs,
                1941/1941. Rīgas I juridiskajā konsultācijas advokāts,
                1941. VI 14. Apcietināts,
                Korporācijas „Ruthenija“ filistrs,
                Bijis Latvijas Universitātes krievu studentu apvienības priekšsēdētājs,
                Krievu nacionālās apvienības Latvijā valdes loceklis,
                Rīgas krievu palīdzības biedrības biedrs,
                Rīgas krievu kluba biedrs,
                Krievu teātra biedrības biedrs,
                Krievu tirgotāju un rūpnieku biedrības biedrs,
                Krievu dziedāšanas biedrības „Bajan” biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Latvijas advokatūra”, R., 2007.

ANTIPOVS Vladimirs, ārsts.
                * 1885. ; T. tirgotājs + 1938. Tukumā
                1914/1918. Krievijas armijas kara ārsts,
                1918. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1919. Judeniča armijas kara ārsts,
                1919/1920. Latvijas armijas kara ārsts,
                1929. Nurmuižā, Talsu apr.,
                1931. Spāres muižā, Tukuma apr.,
                1938. bijis Aizupes un Vānes pagastu ārsts,
               1938. XI 01. apbedīts Vectīcībnieku kapos Rigā.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929; 1935.;
                               „Jaunā Tukuma Balss” # 45/1938.

ANTIPOVS Vladimirs, priesteris.
                * 1910. II 02.
                1939. bij. Mihailovas Dievmātes Patvēruma draudzes, Mērdzenē II priesteris un
                                Zilupes Brigu Krusta Pacelšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs 1939.“, R. 1938.

ANTMANIS Eduards, tālbraucēju kapteinis.
                  * 1891. XI 30.
                  1913. beidzis Ventspils jūrskolu,
                  1927/1930. tvaikoņa „Windau“ 2. stūrmanis,
                  1931. ieguvis tālbraucēja kapteiņa diplomu,
                  1931. burinieka „Laimons“ kapteinis.
                  1932/1933. tvaikoņa „Senta“ 2. Stūrmanis,
                  1942. bijis Ventspils ostas iecirkņa inspektors.
                  Avots:    „Ventas Balss” # 42/1942.;
                               Arvja Popes arhīvs.

ANTONOVS Vilma Ženija, grāmatu tirgotāja.
                * 1901. I 26. Bukaišu pag.
                1936/1937. grāmatu tirgotavas īpašniece Dzirnavu ielā 61, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ANTONOVIČS Sofija, ārste.
                Sk. Trēziņš Sofija.

ANTONS Aleksandrs Viļa d., jurists.
                * 1906. XI 10. Tukumā; M. Johanna.
                1925. beidzis Tukuma valsts vidusskolu,
                1929/1935.beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1935/1939. Daugavpils apgabaltiesas tiesu amatu kandidāts,
                1939/1940. Daugavpils apgabaltiesas izmeklēšanas tiesnesis Abrenē.
                Korporācijas „Lettgallia“ filistrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ANTONS Alfons Andreja d., kapitāns.
                * 1886. VI 29. Lubānas pag.; S. Matildē dz. Grīns.
                Beidzis Mitveidas politehnisko institūta Elektrotehnisko nodaļu,
                1915. Oranienbaumas II praporščiku skolas junkurs
                1915. IV 15. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IV 15. Maršrotas XVIII bataljona maršrotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1915. V 04. Maršrotas (VIII) komandieris,
                1915. V 10. Roskulovas robežapsardzības pulka Rotas (V) komandieris,
                1915. VI 21. Kontuzēts Austrijā un evakuēts uz maskavu,
                1915. VI 24. Sotņa (II) komandieris,
                1915. VII 09. Sibīrijas 49. strēlnieku pulka Rotas (IX) komandieris,
                1915. VII 22. Kauja pie Emburgas,
                1915. VII 24. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. VIII 16. ievainots palika ierindā,
                1916. I 21. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. VI 06. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1916. VI 21. ievainots palika ierindā,
                1916. VII 11. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 26. Darba rotas komandieris,
                1917. I 16. Bataljona (IV) komandieris,
                1917. II 22. Sibīrijas IV korpusa intendanta sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1917. II 24. apbalvots ar Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VI 02. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. IV 14.,
                1918. I 19. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1918. III 03. atvaļināts,
                1919. IV 21. Dobeles iecirkņa komandantūras adjutants, brīvprātīgais,
                1919. IX 06. Jelgavas apsardzības priekšnieka sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. X 06. Etapa un rajona komandas jaunmobilizēto apmācītājs,
                1919. XI 20. Ventspils bataljona komandieris un formētājs,
                1919. XII 08. bataljonas likvidēts,
                1919. XII 12. Jelgavas pilsētas komendants,
                1920. II 01. Valkas pilsēta komandantūras sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. III 14. Rīgas pilsētas komandanturā, piekomandēts pie Apsardzības
                               bataljona Rotas (I),
                1920. V 31. Ventspils kājnieku pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1920. X 01. atvaļināts,
                1922. dzīvo Nītaures pagastā Kauķos.
                Avots:       LVVA 5601-2-55.;
                               „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā, 1936.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 560.

ANTONS Ernests Rūdolfs, skolotājs.
                * 1896. IV 26. Aiviekstes pag.
                1914. beidzis Pļaviņu miesta elementārskolu,
                1918. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1918/1920. skolotājs Krievijā,
                1920./1921. skolotājs Krustpils, Sūnņu, Līves skolās,
                1921/1932. Vietalvas Odzienas pamatskolas skolotājs.
                1932. atvaļināts.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

ANTONS Ernests Augusta d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1913. I 20. Pāles pag.
                1935/1936. Valmieras kājnieku pulka kaprālis,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VII 10. Valmieras VIII aizsargu pulka Pāles pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                               1945/1955. Noriļlagā, krievijā,
                               1955/1956. Specnometinājumā, Tomskas apgabalā.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-276.;
                               www.itl.rtu.lv

ANTONS Lūcija Vera, grāmatu tirgotāja.
                * 1907. IV 11. Liepājā.
                1938/1941. grāmatu un rakstamlietu tirgotāvas īpašniece Matīsa ielā 33, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ANTONS Mārtiņš Mārtiņa d., zvērināts advokāts.
                * 1888. I 07. Valmieras pag.; T. būvuzņēmējs, M. Marija dz. Ansbegs.
                               + 1941.XI 11. Krievijā.
                1912. Beidzis Pēterburgas Universitāti,
                1912/1917. advokāta palīgs Rīgā,
                1914/1917. Baltijas bēgļu komitejas valdes loceklis,
                1915/1917. Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas komitejas sekretārs,
                1917. Rīgas pilsētas domnieks,
                1917. Rīgas sabiedrīsko organizācijas padomes loceklis un priekšsēdētājs,
                1917. Vidzemes guberņas zemes komitejas loceklis un priekšsēdētājs,
                1917/1940. Zvērināts advokāts Rīgā,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latviešu
                               radikaldemokrātu partija,
                1919. Ziemeļatvijas tieslietu pārvaldnieks,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latvijas darba partija,
                1920/1922. Laikraksta „Jaunais Vārds” līdzidevējs un redaktors,
                1921/1941. Pirmā aizsardzības ministra Jāņa Zālīša fonda priekšsēdētājs,
                1928. IV 28. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 127,
                1932/1933. Rotari kluba prezidents,
                1935/1937. Rotari kluba prezidents,
                1940. X 22. Apcietināts, dzīvo Kr. Barona 7-4, miris Krievijā,
                Rīgas tirgotāju biedrības sekcijas vecākais,
                A/S „Georgs Talheims” Valdes priekšsēdētājs,
                Latvijas izglītības biedrības valdes loceklis,
                Latvijas juristu biedrības biedrs,
                Baltijas valsts kultūras tuvināšanas biroja priekšsēdētājs,
                Biedrības Ziemeļnieki goda biedrs,
                Latviešu un igauņu tuvināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                Laikraksta „Jaunais Vārds” līdzizdēvējs,
                Apbalvots ar vairākiem ārzemju ordeņiem.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                               „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                               “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas advokatūra”, R., 2007.

ANTONS Nikolajs, ierēdnis.
                  *1903. XI 25. Odesā
                  1926/1927. Elektrotehniskā diviziona virsnieka vietnieks,
                  1929 X 26. iecelts par Tukuma pilsētas aizsargu nodaļas priekšnieku,
                  1932. IV 14. iecelts par Tukuma aizsargu pulka Rotas (VII) komandieri,
                  1933. XI 18. apbalvots ar Aizsargu „Nopelnu Krustu”,
                  1935/1940. Tukuma aizsargu pulka 3. rotas komandieris,
                  1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķīru # 161.
                  1940. bijis Tukuma Talsu apriņķa pārvaldes kancelejas darbvedis,
                  1941. VI 14. deportēts,
                  Greņču pagasta „Būguļu” māju līdzīpašnieks.
                  Avots:    LVVA 1640-1-798-61, 1640-1-525.
                               LVA 1987-1-16716.

ANTONS Pēteris , skolotājs.
                * 1885. VI 01. + 15.07.1933. Rīgā
                1905. ieguvis tautskolotāja tiesības,
                1905/1923. skolotājs,
                1923/1933. Strenču pilsētas pamatskolas pārzinis,
                1933. VII 25. apbedīts Valmieras Kauguru kapos.
                Avots:      „Jaunākās Ziņas” #155/1933.
                                „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” #5/1933., 7/1933.

ANTONS Vilis, tālbraucēju kapteinis.
                  * 1874. VIII 03. Lamiņu pag. + 1951. III 21. Tukumā.
                  1897. beidzis Ventspils jūrskolu ar tālbraucēja stūrmaņa gradu,
                  1900. ieguva kapteiņa diplomu,
                  1910/1914. Krievijas Melnas jūras flotes tvaikoņu kapteinis,
                  1914/1918. tvaikoņa „Besarabija“ kapteinis,
                  1918/1920. Krievijas Melnas jūras flotē,
                  1920/1923. tvaikoņa „Imanta“ kapteinis,
                  1923/1941. tvaikoņa „Rasma“ kapteinis,
                  1938/1941. tvaikoņa „Sports“ līdzīpašnieks.
                  1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 68.
                  Apbedīts Jaunsātu kapos.
                  Avots:    LVVA 1303-3-19-190.;
                               Arvja Popes arhīvs.

APALĪTIS Andrejs, grāmatvedis.
                * 1887. XII 29. Valles pag.; S. Anna dz. Kokins.
                1919/1920. Brīvības cīņās,
                1921. I 11. Latgales apgabaltiesas jaunākais kancelists,
                1921. V 01. sekretāra palīgs,
                1921. X 01. grāmatvedis,
                1926. IV 01. darbvedis,
                1931. IV 01. vecākais grāmatvedis,
                1940. V 11. apbalvots: Atzinības Krusta V šķīru #1303.
                Avots:       LVVA 1303-3-20-8.

APALĪTIS Mārtiņš Jāņa d., mācītājs.
                * 1874. IV 04. Vecsaules pag.; M. Grieta, S. Alīse dz. Jansons + 1949.IX 24. Rīgā
                Beidzis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti,
                1923. III 25. Ordinēts,
                1925/1929. Brāļu draudzes sludinātājs,
                1929/1949. Betlēmes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1935. dz. Kronvalda b. 10-17., R.
                1944. dz. Aspazijas b. 9-8,
                Bijis Valsts kontroles departamenta direktors.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs 1935. un 1944. gadam“, R., 1934., 1944.

APALUPS Vilis Andreja d., jurists.
                * 1919. I 22. Īvandes pag., M. Olga.
                1936. beidzis Kuldīgas valsts ģimnāziju,
                1936/1944. beidzis Universitāti Rīgā , mag. jur.
                Korporācijas „Fraternitas Rusticana“ filistrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

APERĀNS Jānis Krišjāņa d., jurists.
                * 1909. IX 27. Taurkalnes pag.; M. Marija dz. Dombrovskis. S. Ludmila dz. Rode.
                               + 2004. VIII 06. Karmelā, ASV
                1925/1929. beidzis Rīgas valsts tehnikumu,
                1929/1936. Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrības Tehnikas
                               nodaļas instruktors,
                1930/1932. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības nodaļas students,,
                1932/1939. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1936/1937. Latvijas lauksaimniecības kameras vecākais darbvedis,
                1937/1939. Sabiedrisko lietu ministrijas Kultūras un mākslas nodaļas revidents,
                1938. ieguvis pirmo godalgu par akadēmisko zinātnisko darbu,
                1939/1940. Latvijas Universitātes Filoloģijas nodaļas students,
                1939/1940. Studentu padomes priekšsēdētājs,
                1939/1944., zvērināta advokāta V. Voita palīgs,
                1940. Sabiedrisko lietu ministrijā juriskonsulta palīgs,
                1940/1941. Celtniecības tresta Projektēšanas biroja ekonomists,
                1941/1944. Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas Mākslas un kultūras lietu
                               direkcijas vecākais referents,
                1941/1942. Universitātes Studentu padomes priekšsēdētājs,
                1945/1948. Eslingenes latviešu DP nometnes vadītāja palīgs,
                1959. ASV Sirakūzu universitātē ieguvis humanitāro maģistra grādu,
                1997. IV 23. apbalvots ar triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 114,
                Bēgļu gaitās Vācijā, ASV strādājis latviešu būvniecības uzņēmumā
                               „General Builder Corp.“,
                Korporācijas „Lettonia“ filistrs,
                Latviešu un itāļu tuvināšanas biedrības biedrs,
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                               „Latvijas advokatūra”, R., 2007.

APINIS Anna, ārste.
                Sk. Ilziņš Anna.

APINIS Anna dz. Ķipēna, farmācijas maģistre.
                * 1903. X 31. Cēsu apr.
                1937. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. farmācijas maģistre.
                Darbojas: Pļaviņu aptiekā.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

APINIS Bernhards, ierēdnis.
                * 1881. II 20. Ērģemes pag.; S. Šarlote dz. Spricis.
                Beidzis Valkas pilsētas skolu,
                1922. V 01. Netiešo nodokļu departamenta Līnu nodaļas vecākais šķirotājs,
                1924. XII 18. eksporta šķirotājs,
                1927. II 01. Valsts saimniecības departamenta linu monopola nodaļas šķirotājs,
                1938. VIII 01. Finanšu ministrijas linu un kaņepāju monopola uzņēmumā
                               Centrālās noliktavas eksporta šķirotājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 71.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-194.

APINIS Dāvids, skolotājs.
                * 1887. II 02.
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Latvijas jaunsaimnieku
                                un sīkgruntnieku partija,
                1944. parakstījis Latvijas Centrālās padomes memorandu.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1931.;
                                „Latvju enciklopēdija”, Stokholmā, 1962-1982.

APINIS Dāvids sabiedrisks darbinieks.
                * 1887. X 02. Veselavas pag.
                1916. beidzis Kazaņas I praporščiku skolu,
                1916/1917. Rezerves 140. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917/1918./ Jenisejas 94. kājnieku pulka rotas komandieris,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930/1940. Rīgas aizsargu pulka III rotas komandieris,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-10.

APINIS Eduards, tirgotājs, rūpnieks.
                * 1871.
                1899. dib. Sarkandaugavā apavu darbnīcu,
                1906. dib. „Pirmo Latvijas apavu fabrīku „Venus“,
                1908. atvēris veikalu Marijas 8,
                1914/1919. Pēterpilī apavu fabrīka,
                1919. atvēris apavu tirgotavu Brīvības 2.
                Rīgas Latvju tirgotāju savienības kredītbiedrības padomes loceklis,
                Rīgas tirgotāju biedrības biedrs.
                Avots:       “Latvju tirdzniecība 1920-1930”, R. 1930.

APINIS Ernests, kuģu mehāniķis.
                  * 1879. III 18.
                  1910. ieguvis I šķira kuģu mehāniķa diplomu,
                  1926/1927. tvaikoņa “Balva” 1. mehāniķis,
                  1927/1928. tvaikoņa “Emmj” 1. mehāniķis,
                  1928. tvaikoņa “Kuhrs” 1. mehāniķis,
                  1929/1930. tvaikoņa “Ramava” 1. mehāniķis,
                  1930. tvaikoņa ”Donator” 1. mehāniķis,
                  1931. tvaikoņa “Vera” 1. mehāniķis,
                  1933/1939. tvaikoņa “Vizma” 1. mehāniķis.
                  Avots:    Arvja Popes arhīvs.

APINIS Georgs Jāņa d., ārsts.
                  * 1859. VI 04/16. Rencēnu pag.; M. Anna dz. Bušere. + 1920. VI 19. Rīgā.
                  1872/1877. Bērzaines skolā,
                  1877/1878. Tērbatas ģimnāzijā,
                  1878/1885. Tērbatas Universitātē,
                  1886. ārsts Valmierā,
                  1892/1920. Valmieras pilsētas ārsts,
                  Latviešu strēlnieku atbalstītajs.
                  Avots:    V. Pētersone “Zeme un ļaudis”, R., 2006.

APINIS Georgs Alberta d., kapitāns.
                * 1895. VIII 03/15. Valmierā; M. Adelheide dz. Apinis, S. Anna dz. Cimdiņš.
                                + 1955. IV 11 Monreālā. [ agr. Dīnstmanis]
                1914. beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1914/1916. Tērbatas Universitātes juridiskās fakultātes students,
                1916. IV 09. Primorskas dragūnu pulka Usūrijas jātnieku diviziona brīvprātīgais,
                1916. VIII 29. Odesas kara skolas junkurs,
                1916. IX 26. Vladimira kara skolas junkurs,
                1917. II 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. II 02. Vladimira kara skolas jaunākais virsnieks,
                1917. II 18. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917.X 22. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. X 01.,
                1917. XI 10. pulka jāšanas instruktors,                           
                1918. II 18. atvaļināts,
                1918. XII 20. Studentu rotas Jātnieku nodaļas komandieris,
                1919. IV 06. Atsevišķā III bataljona Rotas (I) virsnieks,
                1919. V 20. bataljona adjutants,
                1919. X 25. Studentu I bataljona adjutants,
                1920. II 25. Tanku diviziona virsnieks,
                1920. III 10. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. V 20.,
                1920. X 07. atvaļināts,
                1920/1921. Ārlietu ministrijas Viduseiropas valstu I šķiras sekretārs,
                1921. X 12. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1001,
                1921/1923. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1923/1925. Rīgas apgabaltiesas Tiesa amatu kandidāts,
                1925/1928. papildu miertiesnesis,
                1928/1933. miertiesnesis,
                1933/1939. Rīgas apgabaltiesas loceklis,
                1939/1944. Tiesas palātas loceklis,
                1944. ASV armijas latviešu sardžu rotas Vācijā majors,
                Dzīvoja Kanādā,
                Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
                Latviešu un ungāru biedrības biedrs,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 5601-2-403.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 54/1917., # 365/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi jurist”, R., 1999.;
                                „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 279/1939.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 6089.

APINIS Ilga, ārste.
                  Sk. Balodis Inga.

APINIS Jānis, lauksaimnieks.
                  *1895. IV 05.
                  1939/1940. Cēsu aizsargu pulka Kārļu pagasta aizsargu nodaļa priekšnieks,
                  Kārļu pagasta Kājiņas māju īpašnieks.
                  Avots:     LVVA 1640-1-525.

APINIS Jānis, būvinženieris.
                * 1899.V 23. Mores pag.
                1939. I 13. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

APINIS Jānis, būvinženieris.
                * 1900.VI 02. Cēsu pag. + 1971. XI 24. Montreālā, Kanādā
                1929. V 16. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1929/1940. Šoseju un zemes ceļu departamenta I rajona inženiera palīgs,
                1940. iecelts par I rajona inženieri.. Fraternitas Arctica filistrs.
                Avots:       „Rīts” # 182/1940.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

APINIS Jānis, farmācijas maģistrs.
                * 1905. VIII 08.
                1935. V 25. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1940. farmācijas maģistrs.
                Darbojas: Calcex –3, Pļaviņu aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

APINIS Johanna, ārste.
                *1917. X 15. Mazstraupes pag.
                1943. XII 01. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1943. Rumpmuižas 2-7.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-31.

APINIS Kārlis, skolotājs.
                * 1866. I 30. Cesvaines pag. + 1940.
                1883/1887. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1887/1888. skolotājs Ērgļu pagasta skolā,
                1888/1894. skolotājs Bolderājas 2. kl. ministrijas skolā,
                1894/1898. skolotājs Majoru Dubultu labdarības biedrības skolā,
                1898/1907. skolotājs Slokas valsts pirmmācības skolā,
                1907/1909. skolotājs Lubānas 2. kl. ministrijas skolā,
                1909/1911. skolotājs Rīgas XVII elementārskolā
                1911/1914. skolotājs Bolderājas 2. kl. ministrijas skolā,
                1914/1926. skolotājs Slokas valsts pirmmācības vēlāk pilsētas pamatskolā
                1926. pensionēts, dzīvo Slokā.
                Darbojas Slokas namīpašnieku biedrībā un citās organizācijās.
                Sastādījis grāmatu „Zāļu tējas“.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

APINIS Kārlis Pētera d., Dr. med.
                * 1895. III 16. Jaunvales pag.; M. Liene dz. Ermansons,
                               S. Klaudija dz. Dunajevs + 1967. VI 03. Benletonā, ASV
                1914. beidzis Tērbatas klasisko ģimnāziju,
                1919/1920. Latvijas armijas ārsts,
                1920/1921. Latvijas Universitātes Anatomijas katedrā,
                1922/1939. Latvijas Universitātes Acu klinikā,
                1923. Latvijas Universitāti,  Acu slimībās,
                1924. jaunākais asistents,
                1926. asistents,
                1929/1939. Stabu 28.
                1930. vecākais asistents,
                1934. klinikas vadītājs,
                1935. vecākais asistents,
                1939. XII 21. Reimersa acu klīnikas vadītājs,
                1940/1941. Latvijas Universitātes Acu klīnikas vadītājs,
                1941. A. Hitlera 4/6-33,
                1941. X 16. Daugavpils I slimnīcas acu nodaļas vadītājs,
                Latviešu ārstu apvienības priekšsēdētājs trimdā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-32.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

APINIS Kārlis Arvīds Jāņa d., kapteinis.
                *1897. X 28. Lejas pag.
                1917. IV 12. paaugstināts Krievijas armijas praporščiks pakāpē,
                1920. Vidzemes papildu bataljonā, virsnieks,
                1920/1929. Siguldas kājnieku pulkā, virsnieks,
                1923. X 08. beidzis Virsnieku kursus ar II šķīru,
                1923. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izdienu no 1923. VI 22.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929/1940. Valmieras kājnieku pulkā, virsnieks,
                1933. XI 16. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izdienu no 1926. XI 19.,
                1934. XI 07. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 3311,
                1938. I 27. paaugstināts kapteinis pakāpē izdienu no 1926. XI 19.,
                1938/1940. Cēsu aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1940/1941. 24. Teritoriālā korpusa
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, Rotas (VI) komandieris.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                               LVA 691-1-1.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 1318.

APINIS Mārcis, fotogrāfs.
                * 1894. II 15. Rencēnu pag.
                1933. III 23. reģistrēta fotodarbnīca Kr. Barona 16/18, Rīgā.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

APINIS Olga Jāņa m., grāmatu tirgotāja.
                * 1892. XII 23. Liepājā,
                1923/1930. grāmatu tirgotavas īpašniece Daugavmalas tirgū, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

APINIS Olga Jāņa m., būvinženieris
                * 1898.VII 06. Ikšķiles pag.; T. ģenerālis + 1935. VI 06. Rīgā
                1916. beigusi Liepājas sieviešu ģimnāziju Pleskavā,
                1916/1918. Bestuževa sieviešu augstāko kursu klausītāja,
                1919. iestājas Latvijas Augstskolā,
                1926. V 21. beigusi Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1935. VI 09. apbedīta Cēsu pareizticīgo kapos, dz. Miera 45-7, Rīgā,
                Pirmā sieviete būvinženieris,
                Latvijas akadēmiski izglītot sieviešu apvienības biedrene,
                Latvijas būvinženieru biedrības biedrene.
                Avots:       „Latvijas akadēmiski izglītot sieviešu apvienības ziņotājs” # 21/1936.;
                               „Jaunākās Ziņas” # 128/1935., # 129/1935.

APINIS Pēteris, amatnieks.
                * 1874. XII 11. Rencēnu pag.
                Podnieka amata meistars,
                1903. savs uzņēmums Valmierā,
                Valmieras amatnieku biedrības dibinātājs podniecības amatu sekcijas
                               vecāka vietnieks,
                Bijis Valmieras apvienotās amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 175.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-430.

APINIS Pēteris Pētera d., kapitāns.
                * 1894. XII 10. Savienas pag.; S. Elza dz. Ziberts.
                Beidzis Jēkab miesta pilsētas skolu,
                1914. XII 28. Brīvprātīgais Krievijas armijā,
                1915. Oranienbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1916. I 10. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. I 12. Rezerves 172. Bataljona virsnieks,
                1916. IV 23. Miropoles 459. Kājnieku pulka virsnieks,
                1916. apbalvots ar sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. IX 21. ievainots un evakuēts,
                1916. X 29. Rezerves 175. Bataljona virsnieks,
                1916. XI 27. Sibīrijas 40. Strēlnieku pulka virsnieks,
                1916. XII 06. Paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. II 09. Rotas komandieris,
                1917. VI 08. Kājnieku 122. Pulka virsnieks,
                1917. X 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka virsnieks,
                1918. II 20. izgāja no pulka,
                1918. V 12. Atsevišķas smagās Vikersa baterijas darbvedis,
                1918. VIII 13. vada komandieris,
                1919. I 10. Latvijas padomju artilērijas II diviziona Baterijas (III) komandiera
                               palīgs,
                1919. II 18. Baterijas (II) komandiera palīgs,
                1919. III 23. Baterijas (III) komandieris,
                1919. VI 01. Padevās Igauņiem Smiltenē,
                1919. VII 04. Ziemeļarmijas brīvprātīgais,
                1919. VI 04. Cēsu (II) kājnieku pulka Valmieras (I) baterijas vecākais virsnieks,
                1919. IX 23. Valmieras (I) baterijas pārdēvēta par Vidzemes artilērijas pulka
                               Diviziona (IV) bateriju (I),
                1920. I 20. - II 15. Baterijas (I) komandiera v.i.,
                1920. VII 25. Baterijas (I) komandiera v.i.,
                1920. VIII 17. Diviziona (IV) pārdēvēts par (I),
                1920. XII 18. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #468,
                1921. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1920. VI 21.,
                1921. V 14. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-2-58.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

APINIS Pēteris Arnolds Jāņa d., veterinārārsts, Dr. med. vet.
                *1904. XI 17. Pededzes pag.; M. Emīlija. + 1960. IV 27. rīgā
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1933. beidzis Latvijas Universitāti, veterinārārsts,
                1921/1933. Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes subasistents,
                1932/1940. Valkas aizsargu pulka veterinārārsts,
                1933/1935. Veterinārmedicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību katedras jaunākais
                               asistents,
                1935. asistents,
                1936/1940. Docents,
                1936. Vīnes Universitāte ieguvis Dr. med. vet. grādu,
                1940. Latvijas Universitāte ieguvis dr. med. vet. grādu,
                1940/1952. Katedras vadītājs,
                1945/1947. Veterinārās klīnikas vadītajās,
                1946. apbalvots ar medaļu Par izcilu darbu,
                1952/1956. Rīgas Hipodroma veterinārārsts,
                1956/1959. LLVZPI Veterināras nodaļas vadītājs,
                1957. nopelniem bagātais veterinārārsts,
                1959. apbalvots ar Lauksaimniecības teicamnieks krūšu nozīmi,
                1958. apbalvots ar Darba Sarkanā ordeņi,
                Latvijas veterināru biedrības Goda biedrs,
                Lugažu pagasta „Puņģu“ māju īpašnieks,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-4.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „www.nekropole.lv”

APINIS Praskovja dz. Pilkova, ārste.
                *1895. X 14. Tulā
                1919. beigusi Maskavas Universitāti,
                1919/1921. privātārste Krievijā,
                1923. beigusi Latvijas Universitāti,
                1923/1940. privātprakse Rīgā, Ādas un veneriskās slimībās,
                1940. XII 23. Rīgas IV poliklīnikas ārste,
                1943. Ģertrūdes 109-12.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-33.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

APINĪTIS Arnolds Aleksandra d., jurists.
                * 1906. XII 13. Jaungulbenes pag.; M. Emma dz. Hildebranta. + 1941. Rīgā.
                1926. beidzis Rīgas pilsētas 1. vidusskolu,
                1927/1939. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1927/1939. Rīgas Valmieras zemesgrāmatu nodaļā, notāra K. Sumberga kantorī,
                               „Pēdējā Brīdī“ redakcijā,
                „Fraternitas Lettica“ biedrs.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

APKALNS Kristīne Jāņa m., skolotāja
                * 1880. III 31. Bērzaunes pag.; M. Ede, Br. Pēteris, mācītājs. + 26.08.1925.
                Beigusi Tailovas sieviešu ģimnāziju Rīgā,
                1900/1907. Cesvaines 2. šķiras meiteņu skolas skolotāja,
                1907/1916. Cēsu „K. Apkalnes“ sieviešu ģimnāzijas priekšniece,
                1919/1920. Skolu departamentā kā reģistratore,
                1920/1925. Skolas departaments Vidusskolas nodaļas darbvede.
                Apbedīta Lejas kapos Cēsīs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 190. 27.08.1925.

APLOCIŅŠ Hermanis Friča d., skolotājs.
                * 1891. IV 05. Jaunpiebalgas pag.; M. Liene, S. Emīlija dz. Puže
                               + 1958. V 28. Krievijā
                1906. beidzis Jaunpiebalgas draudzes skolu,
                1906/1910. mācījies Valmieras skolotāju seminārā,
                1916. beidzis Stiglica mākslas skolu ar mākslinieka grādu,
                1916. beidzis Pavīla kara skolu,
                1916/1919. skolotājs Pēterpilī,
                1920. Latvijas armijas 2. Ventspils kājnieku pulka leitnants,
                1920. skolotājs Liepājas valsts vidusskolā un Tehnikumā,
                1927/1940. Otrās Liepājas savstarpējās kredītsabiedrības valdes loceklis,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1940. Firma „Rūdolfs bergs” Liepājā līdzīpašnieks un īpašnieks,
                1934/1941. Liepājas daiļamatniecības skolas vadītājs,
                1935. IX 27. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona fiziskās
                               audzināšanas instruktors,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1761,
                1938. III 07. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona Rotas (III) vada
                               komandieris,
                1938/1939. Latvijas rakstu un mākslas kameras loceklis,
                1939/1940. Latvijas rakstu un mākslas kameras vice priekšsēdētājs,
                1941. deportēts,
                1990. pārapbedīts Liepājas centrālkapos,
                Darbojas Mākslas biedrībā, Muzeja biedrībā, Vidusskolu skolotāju biedrībā,
                Hipotēkas bankas padomes loceklis,
                Rakstījis par mākslu kritikas un apcerējumus.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-174.;
                               „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.;
                               „Es viņu pazīstu” R., 1939.;
                               „Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca”, Cēsīs, 2003.;
                               „Rīts” # 38/1934.;
                               „Valdības Vēstnesis” # 113/1931., # 32/1935.

APLOKS Juris Jura d., podporučiks.
                * 1893. IV 23. Raņķu pag. + 1938. IV 02. PSRS
                1911. beidzis vidusskolas kursu,
                1911/1915. lauksaimnieks Raņķu pagastā,
                1912. Raņķu bibliotēkas biedrības teātra līdzdibinātājs,
                1915.  bēgļu gaitās,
                 1915. IX 01. Rezerves 171. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1915. XI 28. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. III 13. Vitebskas 384. družīnas virsnieks,
                1916. IV 01. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 07. Maršrotas (32) komandieris,
                1916. VII 18. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 25. saindēts ar gāzēm pie Kaparāmuriem,
                1916. XII 23-30. kaujas,
                1916. XII 24. ievainots Skangaļu rajona galvā un mugurā, evakuēts,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. V 30. ieradies no hospitāļa,
                1917. VII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. XII 13.,
                1917. X 03. Ārrindas komandas priekšnieka v.p.i.,
                1917. XI 24. Ārrindas komandas priekšnieks,
                1918. I 09. ievēlēts par Ārrindas komandas priekšnieku,
                1918. II 25. padomju Rīgas latviešu strēlnieku pulka komandieris,
                1918. VI 21. Latviešu strēlnieku padomju divīzijas štāba operatīvas
                                daļas priekšnieks,
                1918. VII 27. Divīzijas štāba priekšnieks,
                1918. VIII Padomju Armijas III štāba priekšnieks,
                1919. Strēlnieku VI divīzijas štāba priekšnieka vietnieks,
                1921. Krimas čekas karaspēka priekšnieks,
                1922. GPU Maskavas apgabala karaspēka priekšnieks,
                1922. beidzis: Frunzes kara akadēmiju,
                1924. Strēlnieku XIV divīzijas komandieris,
                1930.Ziemeļkaukazas kara apgabala štāba priekšnieka vietnieks,
                1932. Maskavas kara apgabala priekšnieka palīgs,
                1937. XII 10. arestēts, divīzijas komandiera pakāpē,
                1938. IV 02. nošauts Maskavā
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēles #234 /1917., #258/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #92/1916.,
                                                #191/1916., #201/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #227/1916., #319./916.,
                                                #407/1916., #347/1916., #4/1917., #81/1917.,
                                                #182/1917., #326/1917., #382/1917.:
                                „Latviešu strēlnieks”, R., 1916.;
                                „Latviešu Strēlnieks”, lpp. 392, 1009, 1717.;
                                www.nekropole.lv 

APMANIS Reinis, tirgotājs.
                  *1859. + 1927. IX 11.
                  Manufaktūras lieltirgotavas „A. Feldhuns & R. Apmanis“ Tirgoņu 10. līdzīpašnieks,
                  Rīgas tirgotāju savstarpējās kredītbiedrības valdes loceklis un direktors.
                  Dz. Tērbatas 14-5.
                  Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                  Avots:     „Jaunākās Ziņas“ # 205/1927.,
                               „Rīgas adrešu grāmata“, R., 1925.

APOGS Ernests Rūdolfs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1909. II 04. Liepājā.
                1936. beidzis Liepājas jūrskolu,
                1937/1938. tvaikoņa „Everhope“ 2. stūrmanis,
                1938. tvaikoņa „Everonika“ 2. stūrmanis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

APRĀNS Ērika Emilija dz. Kārkliņš, farmācijas maģistrs.
                * 1912. I 10. Rīgā
                1944. V 26. Beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs.
                1943/1944. dz. A. Hitlera 13-5.    
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

APRIJASKIS Hilels, provizors.
                * 1873.
                1898. beidzis Tērbatas universitāti.
                Darbojas: Liepājas „Centra“, Ludzas „Lielā“, Ķemeru, Homeopātiskā „Zvaigzne“
                                Rīgā, Liepājas „Gulbja“, Kalētu aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

APSALONS ArnoldsĀdolfs Fridrihs Jāņa d., jurists.
                * 1892. IX 02. Rīgā; T. amatnieks, M. Analīze dz. Kleinbergs, S. Natālija dz. Āboltiņa.
                               + Krievijā.
                1913. Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1913/1915. Tērbatas Universitātes medicīnas fakultātes students,,
                1915/1916. Tērbatas Universitātes tiesību zinātnes students,
                1916/1917. virsnieks Krievijas armijā,
                1917/1918. Tērbatas Universitātes tiesību zinātnes students,
                1919/1920. virsleitnants Studentu rotā, Kurzemes atsevišķā eskadronā,
                               Kara tiesu pārvaldē,
                1920/1927. beidzis Latvijas Universitāti tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1921/1923. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1923. Jelgavas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1928. II 02. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 974,
                1930. V 28. Rīgas apgabaltiesas loceklis,
                1939. Dzelzceļu aizsargu pulka karogu rotas vada komandieris,
                1941.VI 14. deportēts, dzīvo Ogrē, Blaumaņa 7.
                Bijis Ogres pilsētas valdes loceklis,
                „Lettonia“ biedrs.
                Avots:       LVA 1987-13116.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                               „Rigaer Stadtblaetter” # 40/1892.;
                               „Jaunais Zemgalietis” 3 29/1928., # 122/1930.;
                               „Dzelzceļnieks” # 14/1939.

APSE Alberts, sabiedrisks darbinieks.
                *1902. XI 02. Palsmanes pag.
                1923/1924. Latgales artilērijas pulkā,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1940. Valkas aizsargu pulka Palsmanes nodaļas priekšnieks,
                Palsmanes ev. lut. baznīcas priekšnieka biedrs,
                Palsmanes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-6.

APSE Bernhards, tālbraucēju kapteinis.
                * 1894. IV 21. Duntes pag. + 1980. Duntes pag.
                1916. beidzis Ainažu jūrskolu,
                1918. tvaikoņa „Jassi“ stūrmanis Odesā,
                1920/1921. tvaikoņa „Rossia“ stūrmanis,
                1924/1926. tvaikoņa „Pernigel“ stūrmanis,
                1926/1928. tvaikoņa „Biruta“ 2. stūrmanis,
                1930/1931. tvaikoņa „Balva“ 1. stūrmanis,
                1932/1935. tvaikoņa „Biruta“ 1. stūrmanis,
                1940/1942. tvaikoņa „Velta“ kapteinis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

APSE Nikolajs, sabiedrisks darbinieks.
                *1896. XI 05. Lauru kolonijā
                1919/1921. Liepājas kājnieku pulka seržants,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1934/1940. Valkas VII aizsargu pulka Bejas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību“,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. deportēts,
                Bejas pagasta Revīzijas komisijas priekšnieks,
                Bejas lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieka biedrs,
                Piensaimnieku sabiedrības „Matīss“ revīzijas komisijas priekšnieks,
                Bejas pagasta „Bundzenes“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-7.

APSE Pēteris, tālbraucēju kapteinis.
                * 1861. Duntes pag. + 1898. XI 21. Liepājā.
                1888. beidzis Ainažu jūrskolu,
                1892. burinieka „Magdalena“ kapteinis,
                1893/1898. burinieka „Bollj“ kapteinis un īpašnieks.
                Noslicis pie Liepājas ostas.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

APSE Pēteris Rūdolfs, fotogrāfs.
                * 1900. V 01. Rīgā.
                1930/1938. reģistrēta fotostudija Elizabetes 71/73, R.,
                1939/1944. reģistrēta fotostudija Elizabetes 69, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

APSE APSĪTIS Ernests, ārsts.
                * 1898. + 1980.
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1939. Puškina 1.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

APSE RITENIS Reinholds, ierēdnis.
                * 1893. IV 24. Sniķeres pag.
                1912/1918. Vagonu fabrikā „Fenix“.
                1919. VIII 23. Valsts kases Jēkabpils nodaļā,
                1920. I 16. Valsts kases departamentā,
                1922. IV 01. Valsts krāj un kredītbankā,
                1922. XI 01. Latvijas Bankā,
                1938. IX 01. Latvijas Valsts bankas inspektors,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 98.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-264.

APSĒNS Anastasija dz. Marga, ārste.
                * 1902. I 04. Viskaļu pag.
                1929. I 29. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1929/1944. Lēdmanes Krapes Lauberes rajona ārste,
                1929/1935. Bruņinieku 51,
                1941. Lēdmanes pagasta Jaunšinkās.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-146.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1939.

APSĪTIS Antons, skolotājs.
                * 1863. I 18. + 1924. Rīgā.
                1878/1982. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1882. Valmieras pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1884. Suntažu pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1885/1891. Kastrānes pagasta skolas skolotājs,
                1898. Vilandes pilsētas skolas skolotājs,
                1900. Liepājas valsts žīdu skolas skolotājs,
                1905. Zidiku tautskolas skolotājs,
                1907/1918. Aknīstes ministrijas skolas skolotājs,
                1920/1924. Rucavas pamatskolas skolotājs.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

APSĪTĪS Hermanis Ādama d., jurists.
                * 1893. XI 19. Naukšēnu pag.; M. Karlīne, S. Milda dz. Cīrulis. + 1942. I 19. Krievijā.
                1915. beidzis Ribinskas komercskolu,
                1915/1916. Maskavas komercinstitūtā,
                1916. beidzis Odesas kara skolu,
                1916/1917. Virsnieks Turkestānas frontē,
                1918. P. Martinsona komercskolas skolotājs Rūjienā,
                1918/1920. Latvijas armijā, Valmieras, Cēsu un Rīgas kājnieku pulka virsnieks,
                1920. Kara tiesu pārvaldes virsleitnants,
                1920/1921. Latvijas Augstskolas tautsaimniecības fakultātes students,
                1921. III 21. Paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1921. XI 01. beidzis Kara juridiskus kursus,
                1921/1926. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1922. V 11. Kara prokurora palīgs,
                1924. IV 19. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1924. III 21.,
                1925. XII 10. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1925. paaugstināts kapteinis pakāpē,
                1926. I 18. atvaļināts,
                1927. IV 28. Rīgas apgabaltiesas prokurors,
                1926/1933. prokurora biedrs un prokurors Rīgas apgabaltiesā,
                1933/1934. Tiesu palātas prokurors,
                1934. V 19. – 1940. VI 20. Tieslietu ministrs,
                1937. vadījis Latvijas civillikuma izstrādāšanu un citus likumus,
                1937. V 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru # 308.,
                1938. VIII 26. apbalvots ar Ziemeļzvaigznes ordeņa I šķiru,
                1938. XI 18. apbalvots ar Atzinības Krusta I šķiru #8,
                1940. X 08. apcietināts,
                1940. X 19. notiesāts ar augstāko soda mēru,
                Studentu biedrības „Austrums“ biedrs.
                Avots:       LVVA 1307-3-10.;
                                ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                                „Rūjienas Vēstnesis” # 127/1934.

APSĪTIS Jānis, lauksaimnieks.
                *1889. I 17. Iķšķiles pag.
                1936/1939. bijis Ikšķiles savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                1937. bijis Ogres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības virsnieks,
                1939. bijis Ikšķiles pagasta Kalna Kampeņu māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1690-4-2972.

APSĪTIS Kārlis Roberts Jēkaba d., ārsts.
                * 1896. III 08. Meņģeles pag.
                1916/1917. Krievijas armijā, kara laika ierēdnis,
                1919/1921. Armijas artilērijas apgādības pārvaldē, kara laika ierēdnis,
                1923. apbalvots ar Latvijas Republikas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. XII 13. beidzis Latvijas Universitāti,
                1926/1929. Meņģeles pagasta ārsts,
                1929 Bērzgales pagastā, Rēzeknes apr., ārsts,
                1929/1936. Prāviņu rajona ārsts,
                1930/1943. Dzelzceļa ārsts Tukumā,
                1931/1940. Tukuma aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1931/1935. Tukumā, Pils 8,
                1933. XI 18. apbalvots ar Aizsargu „Nopelnu Krustu“,
                1939. Tukumā, Tirgus lauk. 1.
                Meņģeles pagasta Riekstiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525., P1023-2-20-34.;
                               „Latvju darbinieku galerija“, R., 1929.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4555.

APSĪTIS Kārlis Mārtiņa d., jurists.
                * 1903. II 10. Rīgā; M. Liene dz. Krieviņa. + 1942. Krievijā.
                1919/1920. Brīvības cīņās Rēzeknes kājnieku pulka un Studentu bataljonā,
                1921. beidzis Rīgas pilsētas 1. vidusskolu,
                1921/1931. beidzis Latvijas Universitāti, cand. oec.,
                1929. XI 09. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1845,
                1931/1939. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1931/1939. Rīgas apgabaltiesā tiesu izpildītājs,
                1941. deportēts.
                „Selonija“ biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

APSĪTIS Oskars Jāņa d., jurists.
                * 1904. X 09. Mazsalacas pag., M. Hermīne dz. Muižniece + 1930.
                1924. beidzis Rīgas 1. valsts vidusskolu,
                1924/1931. tiesību zinātnes, mag. jur.
                1931. Tiesu amatu kandidāts Daugavpils apgabaltiesā, izmeklēšanas
                               tiesneša vietas izpildītājs,
                Miris 1930. gadu sākumā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

APSĪTIS Pauls Jāņa d., ierēdnis.
                * 1886. VI 09. Mētrienas pag.; S. Anna dz. Rubaums.
                Beidzis Petrogradas jūrskolu, tālbraucēju kapteinis,
                1918/1919. tvaikoņa „Vestfalen“ kapteinis,
                1919/1920. Holandiešu tvaikoņa „Georg“ stūrmanis,
                1920. Valsts kases Biržu nod. kasieris,
                1920. IV 23. Valsts kases Madonas nodaļas priekšnieks,
                1922. IV 01. Valsts krāj un kredītbankas Madonas nodaļas priekšnieks,
                1922. XI 01. iecelts par Latvijas bankas Madonas nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķīru # 33.
                Madonas izglītības biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-117.

APSĪTIS Pēteris, priesteris.
                *1870. I 15. Vestienas pag. + 1933. III 29. Jūrmalā
                Beidzis Rīgas garīgo skolu,
                1883/1893. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1904. I 25. iesvētīts par diakonu,
                1904. I 29. Alojas draudzes priesteris,
                1907. V 04. Rīgas cietuma baznīcas priesteris,
                1907. VIII 04. Līderes draudzes priesteris,      
                1913. II 14. Liepājas Sv. Nikolajs dzelzceļu draudzes priesteris,
                1915/1922. Ahtirkas Arhangela Miķeļa draudzes priesteris,
                1922. X 06. Rīgas Katedrāles arhibīskapa Jāņa rīcībā un Rīgas Pārdaugavas
                               latviešu draudzes priesteris,
                1928/1933. Edinburgas draudzes priesteris,
                Apbedīts Torņakalna pareizticīgo kapos.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-15.;
                               „Jaunākās Ziņās” # 74/1933.;
                               „Mūsu Nākotne” # 14/1933.

APŠENIEKS Staņislavs Jēzupa d., jurists.
                * 1911. IV 06. Bērzpils pag.; M. Anna.
                1930/1941. tiesību zinātnes, bez zinātniskā grāda,
                1930/1940. Rīgas telefonu kantora I šķiras asistents,
                1941. IV 04. apstiprināts par Rīgas apgabaltiesas pagaidu locekli,
                Pēc kara Latvijas PSR Augstākās tiesas loceklis.
                Miris cietumā.
                Studentu biedrības „Dzimtene“ biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                               „LPSR AP Ziņotājs” # 80/1941.

APTERS Maša dz. Vats, ārste.
                * 1898.
                1928. beigusi Latvijas Universitāti,
                1929/1939. Priedainē, Rīgas apr.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

APTS Dāvids Nohums, tirgotājs.
                  *1890. IV 14. Polockā
                  1920/1941. Dz. Tērbatas 1/3-22.
                  1913/1940. Tipogrāfijas īpašnieks, parka ielā # 1a,
                  1941. VIII 28. izvēsts uz Geto.
                  Avots:     LVVA 2942-1-6979.;
                   „Valdības Vēstnesis” # 102/1937, # 180/1940.

ARĀJS Andrejs, agronoms.          
                * 1906. XI 27. Pļaviņu pag. [agrāk Arbeiters]
                1937. Beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti, agronoms.
                1938. VIII 22. Ilūkstes rajona mazpulku vecākais,
                1937/1940. Ilūkstes pilsētas galva,
                1940. III 08. piešķirts uzvārds Arājs,
                Ilūkstes latviešu biedrības biedrs,
                Latvijas Eero kluba biedrs,
                Ilūkstes rajona agronoms.
                Avots:       LVVA 1690-4-1215-5.;
                                „Rīgasche Rundschau” #244/1937.;
                                „Jaunākās Ziņas’ #123/1938.;
                                „Valdības Vēstnesis” #57/1940.

ARĀJS Ērika Friča m., juriste.
                * 1907. X 23. Rīgā; M. Ērika.
                1927. beigusi Natālijas Draudziņas vidusskolu Rīgā,
                1927/1935. Beigusi Latvijas Universitāti, mag. jur.
                Pēc kara ASV, Ņujorkā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ARĀJS Jānis, skolotājs.
                * 1882. Grostonas pag.
                1898. beidzis Pētera Pavīla skolu,
                1901. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1903/1904. Krapes pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1905. Lazdonas pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1905. piedalījies revolūcijas kustībā,
                1906. fermeris Kalifornijā, ZASV.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

ARĀJS Kārlis, ārsts.
                *1915. VII 11. Virbu pag. + 2005.
                1942. VI 19. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1942/1943. Latvijas Universitātes Anatomijas institūtā,
                1943. Alberta 1-5.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-35.

ARĀJS Viktors Bernhards Teodora d., jurists.
                * 1910. I 13. Baldone pag.; T. kalējs, M. Berta.+ 1988. I 13. Kasavā, Vācijā
                1931. beidzis Jelgavas 1. valsts klasisko ģimnāziju,
                1931/1932. kara dienestā,
                1932/1944. beidzis  Latvijas Universitātes Tiesību zinātnes nodaļu,
                               bez zinātniskā grāda,
                1941/1945. Zonderkomandas un SD priekšnieks, policijas majors,
                1975. notiesāts Vācijā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ĀRANS Vilhelms Pētera d., jūras virsleitnants.
                * 1890. XI 14. Pērkones pag.; S. Karolīna dz. Augusts. + 1924. XI 29. Rīgā.
                Beidzis Liepājas jūrskolu,
                1914. burinieka „Siriuss“ kapteinis,
                1915. III 16. izvēsts par flotes praporščiku iesk. I Baltijas flotes ekipāža,
                1915. IV 28. iesk. I Baltijas flotes ekipaža jūras traleru 2. nodaļā,
                1915. V 01. iecelts par sargu priekšnieku uz „Tralera # 9.“,
                1916. X 15. iecelts par Rotas (II) komandieri Baltijas jūras traleru kuģu 5. Diviziona,
                1917. I 20. iecelts par „Tralera # 11.“ komandieri,
                1917. VI 01. iecelts par stūres virsnieku uz 2. ranga transportā,
                1917. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķīru ar banti un šķēpiem,
                1918. IV 12. atvaļināts.
                1918 IV 12/V 29. uz tvaikoņa „Provodniks“,
                1918.VI 06/VIII 01. glābšanas tvaikoņa „Pernau“ kapteinis,
                1918. VIII 01/XI 15. glābšanas tvaikoņa „Orla“ kapteinis,
                1919. I 09/ V 01. I Krievu Rēveles atsevišķā partizāņu virsnieku pulkā.
                1919. VI 01. Ziemeļu armijas rezerves bataljona darba rotas komandieris,
                1919. VIII 01. Bataljons pārdēvēts par 4. Siguldas kājnieku pulku,
                1919. VIII 12. 4. Siguldas kājnieku pulks pārdēvēts par 6. Rīgas kājnieku pulku,
                1919. XI 09. pārv. uz Jūras nodaļu,
                1919. XII 04. apst. jūras virsleitnanta pakāpē,
                1920. I 01. pārv. uz Mīnu flotiliju kā hidrogrāfs,
                1920. IV 30. iecelts par 2. diviziona komandieri,
                1920/1921. traleru diviziona komandieris,
                1921. VI 06. atvaļināts.
                Apbedīts Pleskodāles kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 3318-2-58-273, 5601-1-241;
                               „Jaunākās Ziņas“ # 272/1924.

ARBEITERS Andrejs, agronoms.
                Sk. Ārajs Andrejs

ARBUZOVS Aleksandrs Pauls Teodors Leonīda d., ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1886. V 31. Tukumā; T. vēsturnieks, S. Angelika dz. Korfs + 1932. V 20. Rīgā.
                1911. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1911/1913. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1913/1914. Šveices sanatorija ārsts,
                1914. VII 17. Varšavas gūstekņu lazaretes ordinators,
                1914. IX 14. Lauku 143. Lazaretes ārsts,
                1914. X 05. Strēlnieku 3. pulka jaunākais ārsts,
                1914/1918. III 19. vācu gūstā,
                1919. V 01. Rīgas bērnu slimnīcas ārsts,
                1919. V 30. Latvijas Vācu zemessargu brīvprātīgais, Hāna nodaļas ārsts,
                1919. X 26. von Hāna nodaļas baterijas ārsts,
                1920. II 17. Baltijas Vācu zemessargu artilērijas diviziona ārsts,
                1920. III 10. Artilērija divizions pārdēvēts par 13. atsevišķo divizionu un iedalīts
                               Kurzemes artilērijas pulkā,
                1920. IV 01. Kurzemes artilēŗijas pulka vecākais ārsts,
                1922. XI 30. apstiprināts ārsts kapteinis pakāpē izd. no 1916. VII 07,
                1923. XI 22. Aviācijas diviziona vecākais ārsts,
                1924. IV 28. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1924. IV 19.,
                1926. IX 29. Aviācijas divizions pārformēts par pulku,
                1927. I 18. atvaļināts.
                1929. ārsta prakse Baložu 29.
                Korporācijas „FratenitasRigensis“ filistrs.
                Avots:       LVVA 1477-1-124-288.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                               „Rigasche Rundschau“ # 111/1932.

ARBUZOVS Georgs, provizors.
                * 1884.
                1910. beidzis Tērbatas universitāti.
                1927/1928. Marijas „Branta“ aptiekas pārvaldnieks,
                1928/1939. Elizabetes aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ARCEBAŠŠ Eduards, ārsts.
                * 1902. X 20. Stāmerienas pag.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Daugavpils psihiatriskā slimnīcā,
                1936/1939. Rīgas centrālā slimo kases ārsts,
                1939/1943. Īles sanatorijas ārsts,
                Avots:       LVVA P1023-2-20-36.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1935.; 1939.

ARDAVS Konrāds, ārsts.
                * 1902. XII 03. Meirānu pag.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1930. Galvenās intendantūras pārvaldes sanitārais virsnieka vietnieks,
                1930/1934. Liepājas pagasta rajona ārsts,
                1931. VI 09. Paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1934/1937. Madonas pilsētas ārsts,
                1937/1938. Vecmuižas pagasta rajona ārsts,
                1938/1941. Rūjienas rajona ārsts,
                1941. III 01. Pļaviņu pilsētas ambulances ārsts.
                1929. Lāčplēša 65,
                1943. Pļaviņas, Baznīcas 41.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-40.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.;
                               „Zemgales Balss” # 100/1937.

ĀRE Augusts Kārlis Andreja d., kapteinis.
                * 1891. XII 21. Druvienas pag.
                1907. beidzis Liezeres draudzes skolu,
                1911. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1911/1914. Palsmanes draudzes un Smiltenes ministrijas skolu skolotājs,
                1914. VII 28. Vidzemes 350. Kājnieku družīnas zemessargs,
                1915. IX 01. Armijas (VI) praporščiku skolas junkurs,
                1915. XI 24. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. XII 06. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd’1915. XII 06.,
                1915. XII 14. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 29. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. II 08.-13. Rotas (VI) komandiera v.i.,
                1916. II 11. Rotas (VI b) komandieris,
                1916. III 16. Papildu (VII) rotas komandieris,
                1916. IV 01. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. V 22. izgāja no bataljona,
                1916. V 26. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 03. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 24. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. X 02. Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieks,
                1916. X 13. paaugstināts podporučiks pak. izd. no 1916. IX 26.,
                1916. X 21. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 28. Pulka adjutanta palīgs,
                1917. II 20. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķīru,
                1917. III 04. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. III 13. paaugstināts poručiks pak. izd. no 1917. I 26.,
                1917. III 24. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķīru ar šķēpiem un banti,
                1917. V 08.-VII 01. pulka adjutanta v. p. i.,
                1917. VII 24. Pulka pretgāzu pārzinis,
                1917. VII 30. Rotas (IV) komandieris,
                1917. X 24. Bataljona (I) komandiera v.i.,
                1917. XI 30. ievēlēts par Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1918. I 09. Rotas (IV) komandiera palīgs,
                1918. I 25. atvaļināts kā skolotājs,
                1918. studējis Pleskavas skolotāju institūtā,
                1919. X 01. Kara skolas adjutants,
                1919. VIII 09. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieks,
                1919. VIII 12. Vidzemes divīzijas pārvaldes virsnieks,
                1920. III 31. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1920. III 31.
                1923. X 08. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. X 01. Jelgavas kājnieku pulka virsnieks,
                1926. VII 12. Ventspils kājnieku pulka virsnieks,
                1927. VII 29. Siguldas kājnieku pulka virsnieks.
                1929. IV 05. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieks,
                1931. IX 03. Siguldas kājnieku pulka virsnieks.
                1934. XI 07. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru #3328,
                1939. VI 20. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru ar šķēpiem #163,
                1940. I 11. atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-212., 3456-1-136.;
                                LVVA 5601-1-244., 5601-2-71.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 166/1915.;
                                XII armijas pavēles # 178/1917., # 291/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 61/1915., # 64/1915.,
                                                # 76/1915., # 42/1916., # 43/1916., # 144/1916.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles # 182/1917., # 209/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.;
                                „Latviešu strēlnieks ” 1010, 1663, 1665, 1732, 2169, 2366, 2371,
                                                2672 lpp.
                                „Latvijas kara skola”, Lincollnā, 1979.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1301.

ĀRE Jānis, skolotājs.
                * 1884. VIII 13. Druvienas pag.
                1901. beidzis Liezeres draudzes skolu,
                1904. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1904/1907. Savienas pagasta skolas skolotājs,
                1907/1936. Trikātas pagasta Abula skolas pārzinis,
                1936. bijis Kora vadonis Latviju Jaunatnes Savienības Trikātas nodaļā.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi“, R., 1936.

ARENDS Pēteris Jāņa d., arhitekts.
                * 1900. VI 17. Vestienas pag.; M. Matilde, S. Marija dz. Auniņš. + 1960.
                Beidzis Volčanskas reālskolu,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1924/1933. Pieminekļu valdes inspektors,
                1930. XII 20. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1935/1940. vecākais inspektors,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4130,
                1940. iecelts par Muzeju un pieminekļu daļas vecāko inspektoru.
                Apbalvots ar Zviedrijas Vazās IV šķiras ordeņi.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-141.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

ARENSBURGS Rivka, grāmatu tirgotāja.
                * 1902. XII 18. Jēkabpilī.
                1934/1935. Grāmatu un rakstāmlietu tirgotavas īpašniece Patversmes ielā 31, Rīgā,
                1941. IX 12. pārvietota no Avotu 40 – 38 uz Geto.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs

ĀRENTS Aleksis, skolotājs.
                * 1890. VII 15. Bērzaunes pag.
                1909. beidzis Bērzaunes draudzes skolu,
                1913. Valmieras skolotāju semināru,
                1913. Bērzaunes pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1915. Krievijas armijā,
                1915/1918. vācu gūstā,
                1918. Bērzaunes Lipšu skolas skolotājs,
                1919/1921. Latvijas armijā,
                1936. bij. Vestienas Tolkas pamatskolas skolotājs.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

ĀRENTS Jēkabs Krišjāņa d., agronoms.
                * 1896. IV 26. Mežotnes pag. [Aģent]; M. Trīne, S. Irēne dz. Beinerts + 1977. ASV
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1915. beidzis Jelgavas kroņa reālskolu,
                1915/19156. Rīgas politehnikuma students,
                1916. VI 07. Apmācības I bataljona karavīrs,
                1916. X 07. Maskavas 4. praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 12. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. II 10. beidzis un paaugstināts praporščika pakāpē,
                1917. II 23. Rezerves 175. Kājnieku pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 18. pārvietots uz Latviešu strēlnieku rezerves pulku,
                1917. VII 21. ieradies un iecelts par 2. rotas jaunāko virsnieku
                1917. VIII 08.-IX 30. praktiskus praporščiku kursos pie 48. kājnieku
                               rezerves brigādēs,
                1918. II 26. demobilizēts,
                1918. XII 23. Latgales zemessargu I virsnieku rotas virsnieks,
                1919. I 01. Virsnieku rezerves rotas virsnieks,
                1919. II 13. Rezerves (III) rotas jaunākais virsnieks,
                1919. VI 07. Cēsu II bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 12. Ventspils kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1919. IX 23. Rotas (III) komandieris,
                1920. III 09. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 01.01.1920.,
                1920. IX 20. atvaļināts,
                1928. XI 14. apbalvots ar triju Zvaigžņu oprdeņa V šķiru # 921,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1940. Ventspils aizsargu pulka Rotas (II) komandieris,
                1937. bijis Valsts Leču lauksaimniecības skolas vadītājs,
                1938/1940. Zūru valsts lauksaimniecības skolas pārzinis,
                1939. V 14 apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru,
                Bijis Piltenes rajona mazpulka vadītājs,
                Latvijas skolotāju biedrības Ventspils nodaļas biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-164., 5434-1-484-40., 5601-1-248., 5601-2-72.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 222/1917., # 316/1917.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ĀRGALS Ādams, skolotājs.
                * 1851. X 26. Skaņkalnes pag. + 1937. I 23. Rīgā.
                1872. beidzis Mazsalacas draudzes skolu,
                1875. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1875. Rīgas Latviešu biedrības svētdienas skolas pieaugušiem skolotājs,
                1880. ieguvis ar Rīgas Latviešu biedrības kori dziesmu kara II godalgu,
                1881. Rīgas latviešu labdarības biedrības meiteņu skolas skolotājs,
                1884/1918. Rīgas Latviešu biedrības Reiņa meiteņu skolas pārzinis,
                1919. Rīgas pilsētas 4. pamatskolas skolotājs,
                1921/1926. Rīgas pilsētas 2. pirmskolas pārzinis,
                1926. pensionēts,
                1928. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 138,
                1931. VI 20. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķīru # 620,
                Aktīvi darbojas Rīgas Latviešu biedrībā, Skolotāju palīdzības biedrības un Rīgas
                               latviešu skolotāju biedrības dibinātājs. 1937. gadā nodibināta Ārgaļa
                               stipendija centīgiem skolotājiem,
                Lielajos kapos Ārgalim 1938. gadā uzcelts piemineklis.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

ĀRGALIS Alfons Hermanis, kuģu mehāniķis.
                * 1914. V 11.
                1939. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu, I šķiras kuģu mehāniķis,
                1941. tvaikoņa „Gaisma“ 2. mehāniķis.
                Avots:       „Rīts” # 131/1939.;
                               Arvja Popes arhīvs.

ĀRGALS Milija, fotogrāfe.
                * 1897.
                1920/1941. fotogrāfe Rencēnu pag.
                Avots:       V. Pētersone “Zeme un ļaudis”, R., 2006.

ĀRIŅŠ Matīss, skolotājs.
                * 1864. X 20. Bērzaunes pag., [agr. Rācenis] + 1943.
                1880. beidzis Līderes pareizticīgo draudzes skolu,
                1880/1884. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1884/1887. Grostonas pagasta skolas skolotājs,
                1887/1890. beidzis Pēterpils skolotāju institūtu,
                1890/1904. Jēkabmiesta pilsētas skolas skolotājs,
                1904/1909. Jēkabmiesta tirdzniecības skolas skolotājs,
                1909. ieguvis tirdzniecības skolu skolotāja tiesības,
                1909/1915. Šmidhena un Bērziņa ģimnāzijas Rīgas Jūrmalā skolotājs,
                1911/1915. brīvklausītājs Bulduru dārzkopības skolā,
                1915/1918. Gulbenes pagasta skolā [Ilūkstes apr.], kur noorganizējis
                               svētdienu skolu bēgļiem,
                1918. Priekuļu lauksaimniecības skolā,
                1918/1931. Ķīmijas skolotājs Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijā,
                1926. cenzēts kā vidusskolu skolotājs,
                1921/1926. arī Beķeres ģimnāzijas skolotājs,
                1923/1931. arī Kaucmīndes mājturības seminārā,
                1926/1930. LU ķīmijas metodikas lektors,
                1931. pensionēts.
                Darbojas dārzkopības un zemkopības kursos, Lauksaimniecības centrālbiedrībā.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

ĀRIŅŠ Pēteris, skolotājs.
                * 1883. V 02. Mārcienas pag.
                1901. beidzis Lazdonas pareizticīgo draudzes skolu,
                1904. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1904/1906. skolotājs Alsviķu pagasta skolā,
                1906/1936. skolotājs Kokneses pagasta skolā,
                Kokneses kultūras biedrības priekšnieks, režisors un lektors.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

ARKLONS Andrejs, skolotājs.
                *1891. XI 03. Meirānu pag.; S. Marija, skolotāja.
                1935/1940. Rupsalas 546. Mazpulka vadītājs,
                Lubānas pagasta Rupsalas pamatskolas pārzinis,
                Latvijas Sarkanā Krusta Lubānas Meirānu nodaļā.
                Avots:       LVVA 190-4-546-28.

ARKLONS Anna dz. Mālkalnītis, ārste.
                * 1910. XI 07. Annas pag.
                1935. beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Madonas aizsargu pulka IV rotas ārste,
                1935/1940. Sausnējas Liepkalnes rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-12.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1935; 1939.

ĀRNIS Pēteris, lauksaimnieks.
                  *1889. XII 06. Mellužos
                  1937/1940. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                  Tumes pagasta „Mežgaiļu” māju īpašnieks.
                  Aots:      LVVA 1690-1-955.

ARNĪTIS Artūrs, būvinženieris.
                * 1909.X 07. Rozulas pag. + 1986. IV 16.
                1941. VII 15. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1944. būvinženieris Ventspilī,
                1045. organizēja bēgļu un Latvijas Centrālēs Padomes pārvešanu uz Zviedriju,
                1945. arestēts,
                1948/1961. ieslodzīts.
                Avots:       „Vidusvidzemes biogrāfiskā vārdnīca”, Cēsīs, 2003.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

ARNĪTIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1908. XI 05.
                Beidzis arodskolas mehānisko nodaļu,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Darba kameras pārstāvis,
                Valsts spirta un degvīna Rīgas noliktavas darbinieks,
                Ķīmiskās rūpniecības strādnieku arodbiedrības priekšnieks,
                Darba kameras loceklis un tās pārstāvis Negadījumu pārvaldes pensiju komisijā.
                Avots:       „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

ARNOLDIJS Eduards Edmunds Hugo d., students.
                  * 1907. V 23. Dobelē.; M. Aleksandra, S. Irma dz. Grencions.
                                + 1978. VIII 10. Ņujorkā, ASV
                  1926. beidzis Rīgas pilsētas 1. ģimnāziju,
                  1926/1940. Latvijas Universitātes tiesību zinību nodaļā,
                  1932/1940. Studentu pašvaldībā,
                  1934/1940. Studentu prezidijā,
                  1935/1938. Latvijas Universitātes studentu padomes priekšsēdētājs.
                  1939. IX 20. stādīts: Izglītības ministrijas apbalvošanai ar Atzinības Krusta V šķīru.
                            Rīgas pilsētas būvju valdes darbvedis,
                  Korporācijas Fraternitas Metropolitana filistrs.
                  Avots:     LVVA 1632-2-366-140.;
                                “Es viņu pazīstu” R. 1939.;
                                „Universitas” #43/1979.

ARONIETIS Aleksejs, jurists.
                * 1888. I 06. Grostonas pag.[ Arroniet] + 1964. VIII 31. Mineapolisā, ASV.
                Beidzis Rīgas pareizticīgo garīgo semināru,
                1913. beidzis Rīgas Politehnikumu, Cand. merc.,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1920. valsts ierēdņu kooperatīvā,
                1922/1927. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1924. XII 16. Rīgas apgabaltiesas papildu miertiesnesis,
                1938. VI 14. Rīgas apgabaltiesas miertiesnesis,
                1940. miertiesnesis.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” # 1/1925., # 3/1938.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

ARONIETIS Nikolajs Pētera d., skolotājs.
                  * 1900. III 06. Sarkaņu pag.; M. Anna dz. Podnieks.
                  1919. beidzis Pliskavas skolotāju semināru,
                  1919. Sarkaņu pag. Biržu pamatskolas skolotājs,
                  1921/1940. Tukuma pilsētas pamatskolas pārzinis,
                  1934. X 22. apstiprināts par Tukuma pilsētas pamatskolas pārzini,
                  1936/1937. Tukuma aizsargu pulka štāba rotas komandieris,
                  1936/1940. Tukuma pilsētas vecāka biedrs,
                  1937/1940. Tukuma aizsargu pulka riteņbraucēju rotas komandieris,
                  1939. V 12. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 962,
                  1941. VI 14. Deportēts, dzīvo Raiņa 1, Tukumā,
                  Tukuma pilsētas valdes loceklis,
                  Tukuma apriņķa nacionālo skolotāju biedrības sekretars,
                  Tukuma aizsargu pulka riteņbraucēju rotas komandieris.
                  Avots:    LVVA 1632-2-364-28., 1640-1-525.;
                           „Audzinātājs” # 11/1934.;
                               „Tukuma Zinās” # 14/1941.

ARONIETIS Pēteris Pētera d., būvinženieris.
                * 1880. III 08. Grostonas pag.; M. Anna dz. Podnieks, S. Paulīna dz. Ozoliņš
                                + 1942. IV 26. Krievijā
                Beidzis Grostonas pamatskolu,
                Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1902/1909. beidzis Rīgas Politehnisko institūtu, būvinženieris,
                1909/1910. privāta prakse Rīgā,
                1910. V 24./1914. III 20.  Azovas pilsētas arhitekts,
                1914. III 20./1915. V Baku naftas rūpnieku padomes inženieris,
                1916. VII 27. /1918. IV 15.  Inženieru družīnas vadītājs Kaukāza frontē,
                1918. Trapezundas latviešu kolonijas atbildīgais darbinieks Turcijā,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitūts),
                                Latviešu radikaldemokrātu partija,
                1919. V 21. Satiksmes ministrijas būvinspekcijas nodaļas vadītājs,
                1921. V 16. Iekšlietu ministrijas būvinspektors,
                1922. II 22. Reģistrēts kā inženieris ar būvtiesībām, dz. Ģertrūdes 32-9,
                1922. VII 15./1924. IV 01. Apsardzības ministrijas ēku un būvju pārvaldes
                                priekšnieka palīgs,
                1924. VI 01./1925. XII 22. Rīgas pilsētas valdes būvinženieris,
                1925. XII 24. - 1926. XII 18. Satiksmes ministrs,
                1928/1934. Demokrātiskā centra Centrālkomitejas loceklis,
                1941. VI 14. izsūtīts, dz. Viestura pr. 84, Jūrmalā,
                Bijis Rīgas pilsētas valdes būvinspektors,
                Baku latviešu biedrības valdes loceklis,
                Baku bēgļu komitejas priekšnieks,
                Rostova pie Donas latviešu biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Grāmata „Būvmateriāli”.
                Avots:       LVVA 1307-3-12.;
                                LVA 1984-1-583.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.
                                “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ĀRONS Feliks, būvinženieris.
                * 1898. XI 29. Rīgā.
                1939. V 19. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1943. būvuzņēmuma īpašnieks, Merķeļa 10, Rīgā.
                Avots:       „Satiksme un Tehnika” # /1943.
                               V. Eichenbauma arhīvs.

ĀRONS Irma, ārste
                Sk. Ludzenieks Irma

ARONU Matīss Indriķa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1858. II 28. (v.st.) Bērzaunes pag.; M. Marija, S. Tereze dz. Ozoliņš
                                + 1938. IV 25. Rīgā
                Beidzis Bērzaunes pagasta skolu,
                1876. beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1876/1888. Tautskolotājs,
                1888/1895. Dienas Lapas redakcijas loceklis,
                1891/1894. Etnogrāfiskās Ziņas par latviešiem redaktors,
                1895/1902. Austrums redaktors,
                1901/1902. Vārds redakcijas loceklis,
                1902/1905. Rīgas Avīze redakcijas loceklis,
                1905/1906. Baltijas Vēstnesis redakcijas loceklis,
                1905/1907. Balss redakcijas loceklis un redaktors,
                1907/1917. Dzimtenes Vēstneša redakcijas loceklis un redaktors,,
                1918. beidzis Tirdzniecības kursus Pleskavgā,
                1919. VII 12. Netiešu nodokļu departamenta sekretārs,
                1919. IX 16./ 1937. X 31. Valdības Vēstneša redakcijas darbinieks,
                                dzīvo Tērbatas 4-17,
                1920. VI 16. Valdības Vēstneša redaktors,
                Namīpašnieks Ogrē,
                Rīgas Latviešu biedrības runasvīrs,
                Latvijas Universitātes filologu biedrības Goda biedrs,
                Apbedīts Lielajos kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1307-3-11.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu periodika”, I sējums, R., 1977.

ARONS Zāmuelis Faiviša d., namīpašnieks.
                *1888. Vitebskā.
                1930. IV 29. uzņemts Latvijas pavalstniecībā,
                1932/1940. Namīpašnieks Antonijas 20.
                Avots:       LVVA 1615-4.2337.;
                               „Valdības Vēstnesis” #276/1931.

ARONSONS Īzaks, provizors.
                * 1892. + 1941.
                1918. beidzis Maskavas universitāti.
                Darbojas: Liepājas „Raiņa“ aptiekā.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ARONŠTAMS Haja dz. Peisahovičs, ārste.
                * 1898.
                1925. Beigusi Latvijas Universitāti, Iekšķīgās slimībās.
                1929/1935. Valdemāra 57/59,
                1939. Visbija pr. 6.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ARONŠTAMS Jozefs, ārsts.
                * 1892.
                1917. Beidzis Tērbatas Universitāti, Iekšķīgu slimībās un laboratorijas medicīnā,
                1920/1940. Firmas La Roche LTD pārstāvis Latvijā,
                1929. Blaumaņa 3,
                1931/1939. Vaļņu 28b.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ARSONS Voldemārs Augusta d., jurists.
                * 1916. IX 24. Tomskā; T. grāmatvedis, M. Karlīne dz. Kazaka, S. Rasma dz. Tiltiņš.
                               + 2001. IV 27. Manchester Towship, ASV
                1933. beidzis Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju,
                1933/1943. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1943. izmeklēšanas tiesnesis Daugavpils apgabaltiesā,
                Trimdā Vācijā,
                1950. ASV pensiju daļas vadītājs „Phelps Dodge Corp.“, pensionēts
                „Fraternitas Lettica“ biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.
                               V. Eichenbauma arhīvs.

ARZEŅIKOVS Katrīne dz. Brandenburgs, ārste.
                * 1896.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti, Ādas un vener. slimībās.
                1935. Vaļņu 22,
                1939. Vaļņu 23/25.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ASARS Anna dz. Kārkliņš, ārste.
                * 1898. VI 30. Plāteres pag. M. Anna dz. Pakalniņš, V. Jānis, inženieris
                               + 1993. X 23. Colimbus,ASV
                1926. Beigusi Latvijas Universitāti, Iekšķīgu un bērnu slimībās,
                1926/1929. Latvijas Universitātes klīnikas asistente,
                1929/1936. Latvijas Sarkanā Krusta veselības kopšanas punkta Vecmīgrāvī,
                1836/19438. Latgales priekšpilsētas slimo kases rajona ārste, Lubānas 17,
                1938/1940. Latgales priekšpilsētas slimo kases rajona ārste, Latgales 181,
                1941. I 01. Rīgas pilsētas VI poliklīnikas ārste,
                1943. Latgales 226,
                1950/1993. ASV
                Avots:       LVVA P1023-2-20-37.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.;
                               www.findagrave.com

ASARS Emma dz. Liepiņš, ārste.
                * 1890. XI 12. Valmierā
                1926. Beigusi Latvijas Universitāti, Iekšķīgu un bērnu slimībās.
                1926/1932. Rīgas kara slimnīcā,
                1932/1941. Izvaltas rajona ārste,
                1939. Rubeņu muižā, Ilūkstes apriņķī.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-38.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ASARIS Jānis Jāņa d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1885. VII 21. Pabažu pag. + 1942. IV 27. Solikamskā, Krievijā.
                1908. beidzis Ainažu jūrskolu,
                1909. burinieka „Sinams“ stūrmanis,
                1911/1912. burinieka „Fuchs“ kapteinis,
                1912/1919. burinieka „Ekvator“ kapteinis,
                1920/1940. Ainažu ostas kuģu piestātnes īpašnieks un locis,
                1920/1940. velkoņa „Imanta“ īpašnieks,
                1923/1926. Ainažu miesta valdes priekšsēdētājs,
                1926/1940. velkoņa „Anna“ īpašnieks,
                1926/1928. Ainažu pilsētas galva,
                1931/1935. Ainažu pilsētas galva,
                1936/1940. Latvijas Aerokluba Ainažu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               Arvja Popes arhīvs.

ASARIS Jānis Jura d, inženieris elektrotehniķis.
                * 1895. VIII 26. Rīgā; M. Anna, S. Anna dz. Kārkliņš, ārste. + 1978. III 11. ASV
                Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                Beidzis Aleksandra kara skolu,
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919. Rīgas radiostacijas pārzinis,
                1920. armijas radiotelegrāfa priekšnieks,
                1925. Latvijas Universitātes privāt docents,
                1926/1928. Žurnāla „radio” redaktors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 597.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ASARIS Johanna dz. Make, ārste.
                * 1902. VIII 06. Rīgā
                1928. beigusi Latvijas Universitāti,
                1928/1935. Bauskas rajona ārste,
                1931. Bauskā, Pils 14,
                1935/1943. Panemunes slimnīcas vadītāja un rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-39.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ASARIS Valfrīds, ārsts leitnants.
                * 1900. XI 02. Cēsīs.
                1930. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, Adas un veneriskās slimībās,
                1930/1931. Rīgas pilsētas komandantūras sanitārais virsnieka vietnieks,
                1931. VIII 11. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1932/1940. Rīgas slimo kases rajona ārsts,
                1933/1943. Latvijas dzelzceļu ārsts Krustpilī,
                1933/1934. Iekšlietu ministrijas Emigrācijas nodaļas ārsts,
                1938/1941. Centrālā kopējā slimo kases ambulances ārsts,
                1938/1940. Valsts darbinieku ambulances ārsts,
                1931. Krāsotāju 13,
                1943. Slokas 100-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-41.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ASBERGS Rūdolfs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. V 26. Sātiņu pag.
                1922/1924. Jātnieku pulka karavīrs,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. II 28. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Saldus pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1929. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1941. deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-11.

ASIKS Oskars, ārsts.
                * 1900.
                1932. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1939. Gaiķu pag., Kuldīgas apr.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ASMANIS Kārlis, provizors.
                * 1867.
                1895. beidzis Tērbatas universitāti.
                Darbojas: Austrumu, Valkas aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ASMANIS Oskars Georga d.,  jurists.
                * 1902. X 14. Rīgā; T. dzirnavnieks, M. Marija dz. Kunsta. + 1965. VII 15. Kanādā.
                1921/1924. Latvijas Akadēmija un Latvijas Universitāte
                               Inženierzinātnes fakultātē,
                1924/1937. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur,
                1939. dzīvo Antonijas 10, Rīgā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.
                               V. Eichenbauma arhīvs.

ASPERS Kārlis, amatnieks.
                * 1888. II 27. Rūjienā.
                Daiļkrāsotājs Skrīveros,
                Skrīveru amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 190.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-460.

ASRIANCIS Augusts, ārsts.
                *1921. XII 30. Rīgā
                1944. III 31. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1944. Stabu 78-11.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-42.

AŠAKS Pēteris Ernests Jāzepa d., kapitāns.
                * 1890. III 25. Gārsenes pag. [Jozefa d.]
                1914. X 23. Rezerves 100. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. II 23. strēlnieks,
                1915. III 13. beidzis: Mācības komandu,
                1915. VIII 12. Pēterhofas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1915. XI 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XI 16. Sibīrijas 22. strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. I 13. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 15. Maršrotas (XIV) komandieris,
                1916. V 28. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 10. apbalvots: Sv. Anna ordenis IV šķiru,
                1916. XII 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. IX 28.,
                1916. XII 22.  beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus pie XII armijas,
                1916. XII 23/30. kaujas,
                1917. I 01. Rotas (IV) komandieris,
                1917. I 12/18. kaujās Ložmetēju kalnā un Kalnciema rajonā,
                1917. I 27. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. II 16/VI 28. piekomandēts: Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV)
                                jaunākais virsnieks,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. III 13. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. I 28.,
                1917. V 10. Maršrotas [127] papildu rotas komandieris,
                1917. VIII 04. Izlūku gājiena pie Švarde,
                1917. VIII 10. Maršrotas (II) komandieris,
                1917. VIII 30. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. VII 28.,
                1917. XII 15. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1918. II 21. demobilizēts,
                1918. VIII 10. Tautas armijas Kazaņas 3. virsnieku bataljona Rotas (III)
                                jaunākais virsnieks,
                1918. IX 06. Tautas atmijas Inženieru rotas virsnieks,
                1918. IX 20. Samaras 1. bataljona Rotas (II) komandieris,
                1918. XI 25. Jaickas 21. strēlnieku divīzijas virsnieks,
                1919. XI Latvijas 1. strēlnieku bataljona Simta (III) jaunākais virsnieks.
                Avots:      KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5601-1-271.;
                                XII armijas pavēle # 178/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēles #265/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #14/1916., #106/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #153/1917., #198/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #169/1916., #407./1916.,
                                                #409./1916.,
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #4/1917., #57/1917.,
                                                #78/1917., #103/1917.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 1010, 1300.

AŠMANIS Augusts, būvinženieris.
                * 1901.IV 19. Rīgā.
                1920. Beidzis: Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
                1920. Latvijas Universitātes Inženierzinātnes students,
                1920/1921. mašīnists,
                1921. pārmijnieks,
                1922/1923. dzelzceļu konduktors,
                1925/1927. Liepājas Glūdas līnijas tehniķis,
                1929./1934. Rīgas Rūjienas līnijas tehniķis,
                1934. atlaists no Rīgas pilsētas būvju pārvaldes,
                1935/1940. Šoseju un zemes ceļu departamentā,
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                194o. I 12. Šoseju un zemes ceļu departamenta Tiltu un civilu būvju daļas
                                inženieris,
                1940. VII 27. iecelts par Dzelzceļu virsvaldes Ekspluatācijas direktoru,
                1940. XI 05. iecelts par Ceļu dienesta priekšnieku,
                Bijis „Razuma” firmas dzelzceļu būvju vadītājs,
                Šoseju un zemes departamenta vecākais tehniķis,
                Filistru biedrības Zemgalija vecbiedrs.
                Avots:       „Brīvā Zeme” # 14/1940., # 158/1940;
                                „Darbs” # 88/1940.;
                                „Lokomotīve” #8/1940.

AŠMANIS Austra, farmācijas maģistrs.
                * 1902. IV 29. Skujenes pag. + 1987. XI 05. Brooklyn, ASV
                1938. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. XII 14. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

AŠMANIS Francis Paula d., jurists.
                * 1914. VII 13. Rīgā; T. bankas ierēdnis, M. Anna dz. Šēla, skolotāja.
                1933. Beidzis Franču liceju Rīgā,
                1933/1942. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1933/1942. Valsts zemes bankā, laikraksta „Latvis“ redakcijas sekretārs.
                Pēc kara Austrijā, Insbrukā.
                Korporācijas „Talavijas“ filistrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.
                               V. Eichenbauma arhīvs.

AŠMANIS Nikolajs Georga d., tālbraucēju kapteinis.
                  * 1904. IX 07. Rīgā + 1970. Rīgā.
                  1929/1930. tvaikoņa „Onda“ 2. stūrmanis,
                  1931. tvaikoņa „Latvis‘ 2. stūrmanis,
                  1932. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                  1932/1934. tvaikoņa „Jānis Faulbaums“ 1. stūrmanis,
                  1935. tvaikoņa „Latvis“ 1. stūrmanis,
                  1936/1937. tvaikoņa „Iris Faulbaums“ 1. stūrmanis,
                  1936/1937. tvaikoņa „Iris Faulbaums“ kapteinis,
                  1937/1938. tvaikoņa „Jānis Faulbaums“ kapteinis,
                  1939. tvaikoņa „Gaisma“ kapteinis,
                  1940/1941. tvaikoņa „Skrunda“ kapteinis,
                  1943/1947. pašgājēju  baržas kapteinis Arhangeļskā,
                  1947. tvaikoņa „Arethusa“ kapteinis.
                  Strādājis zvejnieku kopsaimniecība „9. Majs“.
                  Avots:    Arvja Popes arhīvs.

AŠMANIS Paulis, ierēdnis.
                * 1881. V 06. Kokneses pag.
                Studējis Rīgas politehnisko institūta un Cīrihē,
                1906/1914. Laikraksta „Dzimtenes Vēstnesis“ līdzstrādnieks,
                1918/1920. Laikraksta „Jaunākās Ziņas“ žurnālists,
                1919/1920. Ārlietu ministrijas informācijas departamenta direktors,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Bezpartejisko grupa,
                1920. ārlietu ministrijas laikraksta „Buletin“ vadītājs,
                1922. VI 13. A/S “Būve“ dibinātājs un padomes priekšsēdētājs,
                1923. VIII 29. Tirdzniecības un rūpniecības A/S „Lato” dibinātājs,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 79,
                1941. izsūtīts, dz. Miera iela # 5-15, Rīgā,
                Laikraksta „Latvis“ dibinātājs,
                Rīgas komercbankas valdes loceklis,
                Baltijas mēslošanas A/S valdes loceklis,
                Latvijas Tranzīta “Linu centrāle” valdes loceklis,
                Olava fonda vicepriekšsēdētājas,
                Brāļu kapu komitejas loceklis.
                Avots:       LVA 1987-1-17296.;
                                Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ATGĀZIS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                *1906. I 14. Zaubes pag.
                Beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1928/1929. Aizputes kājnieku pulka kaprālis,
                1928. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939/1940. Valkas aizsargu pulka Ilzenes nodaļas kora diriģents,
                Ilzenes pagasta skolas pārzinis,
                Ilzenes 867. mazpulka vadītājs,
                Ilzenes krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Ilzenes lauksaimniecības biedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-1.;
                               „Latvijas kareivis’ # 217/1928.

ĀTRENS Jānis, būvinženieris.
                * 1903. VIII 09. Tiflisā.
                1936. I 10. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       „Rīts” # 16/1936.

ĀTRENS Kārlis Ata d., veterinārārsts.
                * 1870. V 03. Rundāles pag.; M. Anna dz. Vesmanis, S, Natālija dz. Bite.
                                + 1965. II 16. Latvijā
                Beidzis Bauskas apriņķa skolu,
                1897. X 17. Beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1898/1899. Brīvprātīgais veterinārārsts Mūrmuižā,
                1899. Tērbatas veterināra institūta stipendiāts Tiflisas guberņā,
                1899/1918. Kaukāza galvenā civilas veterinārā pārvaldes darbvedis,
                1901/1921. Kaukāza lopu aizsardzības slimnīcas veterinārārsts,
                1909. Tiflisas latviešu biedrības dibinātājs,
                1915. XII 06. Izvēsts valsts padomnieka pakāpē izd. 1914. XI 17.,
                1918/1921. Organizē Gruzijas veterināro sanitāro pārvaldi,
                1921. VIII 10. Jaunjelgavas rajona veterinārārsts un pret mēra
                                komisijas pārziņa palīgs Latgalē,
                1921. XI 30. Latvijas veterinārās pārvaldes sevišķo uzdevumu virsnieks,
                1922. apstiprināts veterinārārsts leitnants pakāpē,
                1922. I 11. Veterinārās pārvaldes priekšnieka palīgs,
                1936. XI 12. pensionēts,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 1042,
                1965. II 21. apbedīts Asaru kapos,
                Padomju Latvijas veterinārārstu biedrības goda biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-8.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Laiks” #18/1965.

ĀTRENS Leonora Friča m dz. Bergfelds, juriste.
                * 1910. VI 01. Rīgā; T. tirgotājs, M. Olga.
                1927. beigusi Rīgas pilsētas 2. vidusskolu,
                1927/1932. Latvijas Universitātes filoloģiju un filozofiju Baltu nodaļā,
                1932/1937. beigusi Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                Pēc karā sabiedriska darbiniece Austrālijā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ATSLĒDZIŅŠ Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900.III 23. Madlienas pag.
                1919/1922. Cēsu kājnieku pulka virsseržants,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. XII 20. beidzis aizsargu instruktoru kursus,
                1929/1939. Rīgas aizsargu pulka Madlienas nodaļas vada komandieris,
                1939/1940. Rīgas aizsargu pulka Madlienas nodaļas priekšnieks,
                1939. IV 08. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību”,
                Madlienas pagasta padomes priekšnieks,
                Madlienas pagasta Induļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-1.;
                               „Brīvā Zeme” # 80/1939.

AUCE Andrejs, kuģu mehāniķis.
                * 1885. VIII 10.
                Beidzis Liepājas jūrskolu, kuģu mehāniķis,
                1926/1927. tvaikoņa “Everene” 1. mehāniķis,
                1927. ieguvis 1. šķīru kuģu mehānika diplomu,
                1928/1932. tvaikoņa “Everita” 1. mehāniķis,
                1933. tvaikoņa “Everhope” 1. mehāniķis,
                1933/1936. tvaikoņa “Evertons” 1. mehāniķis,
                1938. tvaikoņa “Everene” 1. mehāniķis,
                1938/1939. tvaikoņa “Tobago” 1. mehāniķis,
                1940/1941. velkoņa “Venta” 1. Mehāniķis,
                Pēc kara strādājis Liepājas cukurfabrikā.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

AUDRINGS Vilhelms Bernhards, provizors.
                * 1870. + 1920. [Audriņš]
                1899. beidzis Tērbatas universitāti.
                Darbojas: Ogres, Pļaviņu, Baldones aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

AUDRIŅŠ Jānis, gleznotājs.
                * 1898. XI 28. Viesītes pag.; M. Dore, S. Alma dz. Bauze + 1994. VI 28. ASV
                Beidzis Jēkabmiesta tirdzniecības skolu,
                Beidzis Mākslas akadēmiju,
                1921/1922. Robežsargu II pulka karavīrs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 123. Aizputes VI aizsargu pulkas štāba rotas vada komandieris,
                Aizputes ģimnāzijas skolotājs,
                Latvijas tēlotāju mākslas biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-5232-443.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

AUDRIŅŠ Kurts, farmācijas kandidāts.
                * 1910. XI 04. Rīgā
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

AUDZE Aleksandrs Kristapa d., jūras aizsargs.
                * 1894. XI 18. + 1942. VI 16. Vjatagā.
                Ventspils jūras aizsargu rotas komandieris,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Mārtiņa 4, Ventspilī.
                Avots:       LVA 1987-1-14399.;
                               Arvja Popes arhīvs.

AUDZE Alfrēds Fridriha d., pulkvedis.
                * 1897. XI 11. Ovižos, Sarkanmuižā + 1930. VI 27. Sarkanmuižas pag.
                Beidzis: Ventspils reālskolu,
                1915. V 01. Viļņas kara skolas junkurs,
                1915. IX 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IX 21. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Ložmetēju komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1916. I 14. Jātnieku spridzinātāju komandas priekšnieks,
                1916. VI 09. apbalvots: Sv. Annas IV ordeņa šķiru,
                1916. VI 23. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. V 01.,
                1916. VIII 16. kauja pie Smārdes,
                1916. IX 23. Rotas (III) komandieris,
                1916. X 02. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. VI 27.,
                1916. X 07./IX 24. Rotas (III) komandieris,
                1916. X 20. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 23/30. kaujas, Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12/18. kaujās Ložmetēju kalnā un Kalnciema rajonā,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. XII 27.,
                1917. IV 22. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar. šķēpiem un banti,
                1917. VIII 21. kaujas pie Rīgas,              
                1917. IX 23.  Bataljona (I) komandieris,
                1917. IX kontuzēts.,
                1917. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. X 25. Cēsu cietumā,
                1917. XI 21. Kubiļunas pulka komandiera v.p.i.,
                1919. Latviešu strēlnieku padomju rezerves pulka Mācības
                                komandas priekšnieks,
                1919. III 25. atstājis pulku,
                1919. IV 02. Cēsu bataljona Ložmetēju rotas brīvprātīgais,
                1919. VI 14. Atsevišķā IV bataljona Rotas (III) komandieris,
                1919. VIII 12. Ventspils kājnieku pulka Rotas (III) komandieris,
                1919. IX 27. Bataljona (I) komandieris,
                1920. III 09. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1920. I 20.
                1920. XII 17. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #436,
                1921. II 23. Saimniecības daļas priekšnieks,
                1921. IV 03. Latvijas strēlnieku pulka Bataljona (II) komandieris,
                1921. XII 19. Rēzeknes kājnieku pulka Bataljona (II) komandieris,
                1923. VIII 07. beidzis: Vecāko virsnieku kursus,
                1926. XI 08. beidzis: Virsnieku akadēmiskus kursus ar I šķiru,
                1926. XI 13. Armijas komandiera štāba Satiksmes daļas priekšnieka v.p.i.,
                1928. V 03/ VIII 17. Cēsu kājnieku pulka komandiera v.p.i.,
                1928. V 19/XII 04. Cēsu kājnieku pulka komandiera palīgs,
                1928. X 23. Virsnieku vietnieku kursu priekšnieks,
                1928. XI 23. Kurzemes divīzijas pārvaldes štāba priekšnieks,
                1928. XI 23. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1928. XI 23.,
                1929. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #476,
                1930. VI 30. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:      KVKVA 2550-1-160-13., 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5601-1-279.;
                                Ziemeļafrontes pav. #281/1917.;
                                XII armijas pavēle #483/1916., #807/1916., #178/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #61/1915., #233/1916.,
                                                #301/1916., #343/1916., #4/1917., #78/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā, 1936.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1936.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;  
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Latviešu strēlnieki” lpp. 631,711,1010.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #10.

AUDZE Andrejs Andreja d., mežzinis.
                * 1888. II 21. Vecmuižas pag.
                1916/1917. Sibīrijas 34. Strēlnieku pulka jaunākais virsnieks, podporučiks.
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VI 01. Ventspils II aizsargu pulkas rotas (IV) komandieris,
                1939. IV 01. Bataljona (II) komandieris,
                1941. VI 14. deportēts,
                Ugāles baznīcas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-163.

AUGSTKALNIŅŠ Jānis, arhitekts.
                * 1913. VIII 29. Liezeres pag.      
                1940. V 28. Beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

AUGSTKALNS Reinholds, grāmatu tirgotājs.
                * 1881. II 17. Rūjienā, T. Ādams.
                1919/1933. grāmatu un rakstāmlietu tirgotavas īpašnieks Matīsa ielā 31, R.
                               [1926/1929. īpašniece Augstkalns Otilija, uzņēmums dib. 1912. g.],
                1928. kandidāts uz Rīgas domi no Latviešu zemnieku savienības.
                Avots:       „Valdības Vēstnesis” # 52/1928.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

AUGSTKALNS Vilis Alekša d., virsmācītājs.
                * 1914. III 17. Mālupes pag.; M. Anete dz. Pelēcis + 1987. IV Rīgā
                1932. Beidzis Baznīcas ģimnāziju,
                1932./1937. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1937. VI 20. ordinēts kā Piltenes iecirkņa vikārs,
                1938. I 21. iecelts par Sasmakas draudzes mācītāju,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939/1940. Talsu aizsargu pulka 6. rotas mācītājs,
                1943. V 15. atbrīvots no Valdemārpils ev. lut. draudzes mācītāja amatā,
                1943. V 15. pārskaitīts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru, Dārza 1-1.,
                1944. I 01. apstiprināts par Vecgulbenes draudzes mācītāju,
                1944. IX 01. Iekšmisijas inspektors,
                1945. IX 01. Rīgas Lutera draudzes mācītājs,
                1960. virsmācītšj,
                1985. emiritetūrā,
                1987. IV 14. apbedīts Ziepniekkalna kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas kalendārs 1944. gadam”, R., 1943., R., 1988.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 23/1937., # 26/1937., # 5/1938.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 19/1943., # 2/1944.

AUGSTSPROĢIS Roberts, tālbraucēju kapteinis.
                * 1907. XI 17.
                1936. beidzis Liepājas jūrskolu,
                1941. tvaikoņa „Kandava“ 2. stūrmanis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

AUGŠKALNS ABERBERGS Anita, ārste.
                * 1913.
                1937. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939. Krimuldā Latvijas Sarkanā Krusta sanatorijā.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1939.

AUGUSTS Ādolfs, provizors.
                * 1882
                1910. beidzis Tērbatas universitāti.
                Darbojas: Braslavas aptiekā.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

AUGUSTS Jānis, tālbraucēju kapteinis.
                * 1861. Carnikavā.
                1892. beidzis Mangaļu jūrskolu,
                Bijis burinieka „Emma“ kapteinis.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

AUGUSTS Mārtiņš, skolotājs.
                * 1860. IX 22.Pērses pag. + 1935. VII 20. Skrīveros.
                1876/1880. Baltijas skolotāju seminārā,
                1882. ieguvis skolotāja tiesības,
                1882. Vietalvas Odzienas „Mežsētu“ skolas skolotājs,
                1883. skolotājs Vietalvas un Krapes draudzes skolās,
                1884/1900. Viskaļu skolas skolotājs,
                1915/1921. Harkovas bēgļu skolas skolotājs,
                1922. Latvijā, vācis materiālus mūzikas vēsturei, rediģējis
                                žurnālu „Mūzikas Nedēļa“, izdevis monogrāfijas
                                par latviešu komponistiem,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 542,
                1933. VI 17. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni IV šķiru # 1401,
                Nodibinājis Viskaļu dziedāšanas biedrību un darbojas Harkovas latviešu
                                kultūras biedrībā,
                Apbedīts Skrīveru kapos.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

AUGUSTS Pēteris, tālbraucēju kapteinis.
                * 1867. Carnikavā + 1899. XII 12. Baltijas jūrā.
                1891. beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1894. burinieka “Abraham” stūrmanis,
                1895/1899. burinieka “Noah” kapteinis,
                1899. burinieka “Geschwister Damkaln” kapteinis.
                Gājis bojā pie Ventspils.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs.

AUKA Eduards, skolotājs.
                * 1871. IV 01. Kosas pag.            
                1889. beidzis Skujenes draudzes skolu,
                1893. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1893/1894. Valmieras draudzes skolas skolotājs,
                1894/1907. Veselavas pagasta skolas skolotājs,
                1907/1939. Raunas draudzes vēlāk pagasta pamatskolas pārzinis,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 508,
                1939. pensionēts.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķīru # 109.
                Raunas biškopības biedrības biedrs,
                Raunas krājaizdevu kases biedrs,
                Raunas brīvības pieminekļa celšanas komitejas loceklis,
                Raunas un apkārtnes Mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-9.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                “Baltijas skolotāju seminārs”, R. 1940.

AULICIEMA Elza, skolotāja.
                * 1908. X 14. Smiltenes pag. + 1994. VI 09. Adelaidē, Austrālijā
                Beigusi Jelgavas skolotāju institūtu,
                1936/1940. Prodes Gulbenes 697. Mazpulka vadītāja,
                Prodes Gulbenes pagasta skolas pārzine.
                Avots:       LVVA 1690-4-697-25.;
                                „Austrālijas Latvietis” #2234/1994.

AUMALIS Kārlis, mācītājs.
                * 1916. II 22.
                1939. I 26. ordinēts.
                1942/1944. Auderu Asītes un Priekules ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas kalendārs 1944. gadam”, R.- 1943.

AUNIŅŠ Ernests Spriča d., instruktors.
                * 1895. II 26. Rencēnu pag.; M. Anna dz. Skrastiņš, S. Marta dz. Golts.
                                + 1976. IV 06. Rencēnu pag.
                1914/1918. Krievu armijā,
                1919/1921. Cēsu un Daugavpils kājnieku pulka karavīrs, virsseržants.
                1920/1938. Rencēnu aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1922. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķīru # 1416.,
                1922/1924. Rencēnu pagasta valdes loceklis,
                1924/1932. pagasta valdes priekšsēdētājs,
                1932/1934. Rencēnu pagasta vecākais,
                1934/1940. pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1943/1944. aizsargos.
                1946/1954. nometne Krievijā.
                Avots:       „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Pētersone “Zeme un ļaudis”, R., 2006.

AUNIŅŠ Hermanis, provizors.
                * 1888.
                1917. beidzis Maskavas universitāti.
                Darbojas: Liepājas „Sarkanā Krusta“, Priekules „Jaunā“ aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

AUNIŅŠ Indriķis Ādama d., virsleitnants.
                * 1880. Ārakstes pag.; S. Marta dz. Lauže
                Beidzis: Valkas pilsētas skolu.
                1902. XII 20. Šliseburgas 15. kājnieku pulka karavīrs,
                1903. VIII 15. jefreitors,
                1905. XII 20. atvaļināts,
                1914. VII 18. Zemskas 303. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. IV 16. Darba rotas jaunākais darbvedis,
                1915. IV 03. apbalvots: Sudraba medaļu Par uzticību Sv. Staņislava lentē,
                1916. II 21. Kijevas 5. praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 20. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VII 24. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 11. Rezerves 133. kājnieku pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1916. X 09. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. bataljons pārformēts par pulku,
                1917. II 01./III 14. Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1917. X 08. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. V 19.,
                1918. II 22. demobilizēts,
                1919. II 24. Valmieras kājnieku pulka Rezerves rotas komandieris,
                1919. III 24. rota pārformēta par bataljonu,
                1919. IV Darba rotas komandieris,
                1919. V 10. Latviešu gūstekņu nometnes pārzinis,
                1919. IX 01. Vidzemes Latgale rajona štāba virsnieks,
                1920. Instruktoru bataljona virsnieks,
                1922. X 01. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1922. XI 01. atvaļināts,
                1938. II 15. A/S Tosmare, kuģu būvētava valdes loceklis un dibinātājs,
                1939. bij. Lauksaimnieks Nīkrāces pagasta Tukumos.
                Avots:      LVVA 5601-1-294.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #292/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #34/1917.,
                                                #38/1917., # 82/1917., # 321/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 135.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lauku Pastnieks’, #31/1938.
                                V. Eichenbauma arhīvs #5.

AUNIŅŠ Jānis Alfrēds Fridriha d., pulkvedis.
                *1895. IX 18. Valkas pag.; S. Lidija dz. Kēllers. + 1943. X 30. Krievijā.
                Beidzis: Valkas pilsētas skolu,
                1915. III 18. Rezerves III kājnieku bataljona brīvprātīgais,
                1915.  Pēterhofas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1915. VIII 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IX 04. Grohovas 182. kājnieku pulka Rotas (IV) komandieris,
                1915. IX kontuzēts,
                1915. XI jaunākais virsnieks,
                1915. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. II 07. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. III 01. Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1916. III 14.  Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 09 apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. VI 26. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 16. kauja pie Smārdes,
                1916. X 05/IX 22. Rotas (VII) komandieris,
                1916. X 11. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.,
                1916. X 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. VI 14.,
                1916. XII 24. ievainots,
                1916. XII 23-30. kaujas,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. III 13. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. XI 14.,
                1917. XII 24./1918. XII 02. vācu gūstā,
                1919. III 05. Valmieras kājnieku pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1919. IV 13. Rotas (IV) komandieris,
                1919. IV 19. ievainots pie Sāru muižas,
                1919. VI 10. Austrumu frontes Rezerves bataljona komandieris,
                1919. VII 01. Instruktoru rotas komandieris,
                1920. I 17. Rotas (I) komandieris,
                1920. V 20. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1919. XI 18.,
                1920. VII 01. Bataljona (I) komandieris,
                1920. XI 29. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķīru #332,
                1921. III 08. Robežsargu IV pulka virsnieks,
                1921. X 14. Latvijas I strēlnieku pulka virsnieks,
                1922. IV 01. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1923. X 08. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. V 19. apbalvots: Igaunijas Brīvības Krusta II pakāpēs III šķiru,
                1926. III 09. apbalvots: Igaunijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kar 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. II 06. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #712,
                1930. X 01.beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1931. VI 30. apbalvots: Lietuvas neatkarības 10. gadu jubilejas medaļu,
                1936. X 01. Ventspils kājnieku pulka virsnieks,
                1936. XI 06. Siguldas kājnieku pulka komandiera palīgs,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VI 17. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #51 ar šķēpiem,
                1940. I 11. Rīgas kājnieku pulka virsnieks,
                1940. VII 30. Rīgas kājnieku pulka komandieris,
                1940. VII 30. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1940. VII 30.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusa virsnieks,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Strēlnieku 195. pulka komandieris,
                1941. VI 20. apcietināts
                Avots:      KVAVA 2550-1-136.;
                                LVVA 5601-1-293.;
                                XII armijas pavēles #783/1916.,#178/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 39/1916., #61/1916.,
                                                #73/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #84/1916.#300/1916.,
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #407/1916., #200/1916.,
                                                #347/1916.,#409/1916., #4/1917., #103/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 271,163, 631,1313.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6.

AUNIŅŠ Jēkabs, tirgotājs.
                * 1873.
                1911. atvēra Augustīnes 14 koloniālpreču tirgotavu,
                1914. Augustīnes 11 paplašina uzņēmumu,
                1915/1917. Krievijā,
                1917/1924. atjaunoja darbību koloniālpreču un pienu produktu tirdzniecībā,
                1924. atklājis veikalu Zvaigžņu 24, paplašinot uzņēmumu,
                1930. Rīgas tirgotāju biedrības biedrs.
                Avots:       “Latvju tirdzniecība 1920-1930”, R. 1930.

AUNIŅŠ Kārlis, tirgotājs.
                * 1885.
                1905/1910. Komijs, veikalvedis Ozolkalna lauks. un koloniālpreču tirgotavā,
                1915/1918. Grāmatvedis Jekaterinburgā dinamītu fabrikā,
                1918/1921. nodibināja Siernieku sabiedrību Čeļabinskā,
                1921. atvēris pienu produktu veikalu Daugavmalas sviest tirgū.
                1930. Rīgas tirgotāju biedrības biedrs.
                Avots:       “Latvju tirdzniecība 1920-1930”, R. 1930.

AUNS Vilis, tālbraucēju kapteinis.
                * 1909. VI 16. Kabiles pag. + 1991. X 01. Monreālā, Kanādā.
                1931/1932. tvaikoņa „Everest“ 2. stūrmanis,
                1933/1934. tvaikoņa „Everanna“ 2. stūrmanis,
                1934/1935. tvaikoņa „Everita“ 1. stūrmanis,
                1935. tvaikoņa ‚Everonika“2. stūrmanis,
                1937. tvaikoņa „Everene“2. stūrmanis,
                1937. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1937. tvaikoņa „Everosa“1. stūrmanis,
                1938. tvaikoņa „Everelza“1. stūrmanis,
                1938. tvaikoņa „Everards“1. stūrmanis,
                1938/1939. gūstā Spāņu Marokā,
                1939. tvaikoņa „Everita“ kapteinis,
                1939/1940. Tvaikoņa „Everoja“ kapteinis.
                1945. Zviedrijā,1952/1953. Hondurasas karoga tvaikoņa „Evertons“ kapteinis.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

AUNS Žanis, ārsts.
                * 1904. III 12. Aizupes pag.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1932. Latvijas armijā,
                1933. X 04. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1933/1935. privātprakse Saldū,
                1935/1939. Lutriņu rajona ārsts,
                1939/1943. Saldus pagasta rajona ārsts,
                1943. Saldū Asaru mājā.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-43.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1931.; 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2183.

AUSABERGS Jānis, būvinženieris.
                * 1909.X 05. Sunākstes pag.
                1938. I 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

AUSBIĶIS Kārlis, viesniecnieks.
                * 1876. Tomes pag.
                1896. atklājis koloniālpreču tirgot. un alus noliktavu Tomes pag.,
                1914/1919. Petrogradā spedīcijas nozarē,
                1919/1920. restrātors Rīgā,
                1920. restorātors Ogrē,
                1923. Brīvības 4, Ogrē ierīkoja I šķīru viesnīcu ar restorānu „Ogres viesnīca“.
                1930. Rīgas tirgotāju biedrības biedrs.
                Avots:       “Latvju tirdzniecība 1920-1930”, R. 1930.

AUSĒJS Longins Toma d., skolotājs.
                * 1885. X 30. Lauru kolonijā; M. Karlīne dz. Gružains. + 1943. Krievijā
                1910. Beidzis Pēterburgas Universitāti,
                1910/1919. Cēsu Millera reālskolas pārzinis,
                1917. Pagaidu zemes padomes loceklis,
                1918. Cēsu pilsētas galva,
                1919/1924. Izglītības ministrijas skolu departamenta direktors,
                1921. IV 27. – VI 18. Izglītības ministrs,
                1921/1940. Latvijas Universitātes docents finansu matemātikā,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Nacionālā apvienība,
                1925/1928. Rīgas pilsētas domnieks un skolas valdes loceklis,
                1925/1936. žurnāla „Burtnieks” redaktors,
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputāts, Nacionālais bloks,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 464,
                1941. izsūtīts, dz. Dzirnavu 65 – 9, miris Krievijā.
                Kr. Barona biedrības valdes  loceklis,
                Rīgas Latviešu biedrības derīgu grāmatu komisijas loceklis,
                A/S „Valters un Rapa” padomes priekšsēdētājs.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1925., 1928.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

AUSEKLIS Cēzars, unteršturmfīrers.
                *1917. IV 09. + 1944. III 22. Madonā
                1941/1943. Latvijas jaunatnes organizācijas 15. Aizputes
                                                vienības priekšnieks,
                1943/1944. Latviešu leģiona virsnieks,
                1944. III 22. miris Madonas kara slimnīcā,
                1944. IV 02. apbedīts Aizputes pilsētas kapos.
                Avots:       „Kurzemes Vārds” # 75/1944.

AUSEKLIS Eduards, mežzinis.
                * 1899. II 07. Ozolnieku pag. 1944. VI 15.
                1919/1922. Rīgas kājnieku pulka seržants,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IX 07. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Rotas (I) Kuldīgas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1944. Limbažu mežzinis, Valmieras aizsargu pulka rotas komandiera palīgs,
                Apbalvots ar Latvijas aizsardzības biedrības bronzas medalu,
                Kuldīgas virsmežniecības II iecirkņa mežzinis,
                Apbadīts Limbažu kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-9.;
                               „Tēvijas” # 141/1944.

AUSEKLIS Fricis Kārļa d., zemkopis.
                * 1895. X 12. Zentenes pag.
                1916. Kājnieku 176. Rezerves bataljona karavīrs,
                1916. IV 30. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. V 22. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona/pulka strēlnieks,
                1916. VII 03. kaujas pie Ķekavas,
                1918. demobilizēts,
                1919. VI 12.Ziemeļlatvijas rezerves bataljona brīvprātīgais,
                1919. VI 25. Siguldas kājnieku pulka Rotas (II) karavīrs,
                1921. dižkareivis,
                1921. VI 01. Virsdienestā muzikantu komandā,
                1921. kaprālis,
                1922. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1441,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. pārdēvēts par vecāko muzikantu,
                1927. XII 24. atvaļināts, Tukuma – Talsu kara apriņķa pārvaldē,
                                Zentenes pagasta Niķiņos.
                Avots:       LVVA 1495-1-187-3.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                ‘www.strelniekusaraksts.lv’

AUSLICS Leopolds, ārsts.
                * 1897.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, Iekšķīgās slimībās.
                1929/1931. Merķeļa 19,
                1935/1939. Ģertrūdes 2a.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AUSTERS Fricis Jāņa d., jurists.
                * 1894. I 28. Sātiņu pag.; M. Anna., S. Veronika dz. Visockis.
                1915. beidzis skolu Rostova pie Donas,
                1919/1921. studējis Rostovas universitāte tiesību zinātnes,
                1922/1930. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1922/1924 Rīgas apgabaltiesā,
                1924/1930. Daugavpils apgabaltiesas svarīgu lietu izmeklētājs,,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930/1941. Daugavpils apgabaltiesas loceklis,
                1938. II 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Tieslietu darbvedis,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-9.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

AUSTRIŅŠ Antons, skolotājs, rakstnieks.
                * 1884. I 31. Vecpiebalgas pag. + 1934.
                1900. beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1904. beidzis Pēterburgas zemstes skolotāju semināru,
                1904/1905. skolotājs Ģipkas skolā,
                1905. piedalījies revolūcijas kustībā.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

AUSTRIŅŠ Ērihs, provizors.
                * 1878.
                1904. beidzis Kazaņas  universitāti.
                1920/1939. Pavīla aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“

AUSTRIŅŠ Heinrihs, kapteinis.
                *1888. IV 17. Ēveles pag.; S. Valija dz. Pommere  + 1939. IV 21.
                1914/1918. Krievijas armijas inženieris kapteinis,
                1918/1920. Armijas artilērijas apgādības pārvaldē, kapteinis,
                1925/1932. Valkas aizsargu pulka 4. rotas komandieris,
                1928. XI 02. apbalvots ar Aizsargu „Nopelnu Krustu“,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 1136,
                1932/1939. Valkas aizsargu pulka I bataljona komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķīru # 66.
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras loceklis.
                Apbedīts Ēveles draudzes kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-33.;
                                „Brīvā zeme“ # 91/1939.;
                                 “Jaunākās Ziņas” # 92/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3.

AUSTRIŅŠ Kārlis, rūpnieks.
                * 1884. + 1966. VIII 18.
                1930/1939. Rencēnu kārstuves un vērptuves īpašnieks.
                Avots:       V. Pētersone “Zeme un ļaudis”, R., 2006.

AUSTRIŅŠ Nikolajs, sabiedrisks darbinieks,
                * 1899. X 24. Rīgā
                Beidzis Latvijas Universitāte,
                1919/1920. Rēzeknes kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939/1940. Aizputes aizsargu pulka nekustamo īpašumu pārzinis,
                Aizputes virsmežzinis,
                Cīravas pagasta „Rudzīšu” māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1540-1-522-477.

AUSTRUMS Andrejs, rezerves leitnants.
                * 1893. XII 12. Rīgas apr.
                Beidzis Krievijas kara skolu,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VI 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Saimniecības priekšnieks,
                Valsts zemes bankas Rēzeknes nodaļas ierēdnis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-330.

AUSTRUMS Rihards, grāmatu tirgotājs, fotogrāfs.
                * 1906. I 04. Rīgā
                1934. I 19. reģistrēta grāmatu un rakstāmlietu tirgotavas īpašnieks
                                Marijas ielā 1, R.
                1934. VII 02. Reģistrēta fotodarbnīca Marijas 93, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs

AUSTRUPS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1908. XII 07. Usmas pag.
                1930/1931 Liepājas kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939/1940. Ventspils aizsargu pulka fiziskās audzināšanas vadītājs,
                Užavas pamatskolas pārzinis,
                Užavas draudzes valdes loceklis,
                Užavas krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-157.

AUŠKAPS Jūlijs, profesors, Dr. chem.
                  * 1884. VI 02. Baižkalnas pag.; S. Vera dz. Baranovs + 1942. VIII 03. Krievijā.
                  1910. beidzis Pēterburgas tehnoloģisko institūtu,
                  1911. I 01/1914. VIII 01. Pēterpils Augstāko sieviešu politehnisko kursu docents,
                  1914. VIII 04. Godovas 272. Rezerves pulka rezerves praporščiks,
                  1915/1918.. Kazaņas Volgas rajona ķīmisko fabriku uzraugs pie
                           Artilērijas pārvaldes,
                  1918. IX – XII 19. Sibīrijas valdības sevišķo uzdevumu virsnieks,
                  1920. I 01./VII 01. Urālu kalnu institūta Jēkaterinburgā docents,
                  1920. ievēlēts par profesoru tehnoloģijā Urālu kalnu institūtā,
                  1920. X 22. ievēlēts par docentu LA pie tehnoloģijas katedras,
                  1921. V 04. Vecākais docents,
                  1922/1924. LU ķīmijas fakultātes sekretārs,
                  1924/1926. ķīmijas fakultātes dekāns,
                  1930. X 08. ieguva Dr. chem. tehnol. grādu,
                  1930.XI 11.  ievēlēts par kārtējo profesoru,
                  1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķīru # 782,
                  1933. V 23./1935. V 09.  LU rektors,
                  1933/1934. Latvijas ķīmijas biedrības priekšnieks,
                  1934. IX 28. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķīru # 246,
                  1935. V 28./1937. VII 01. LU rektors,
                  1938. VIII 22./1940. VI 19. Latvijas izglītības ministrs.
                  Deportēts,
                  Apbalvots ar Zviedrijas karalisko teātru sudraba medaļu,
                  Apbalvots ar Lietuvas Ģedemina ordeāna II šķiru,
                  Apbalvots ar Zviedrijas Ziemeļa zvaigznes ordeņi,
                  Apbalvots ar Francijas Akadēmiskas Palmas,
                  Apbalvots ar Somijas Baltas Rozes ordeņa II šķiras,
                  Avots:     LVVA 1307-3-13.;
                                “Universitas” # 10/1962.

AUŠKAPS Romāns, ārsts.
                *1919. VII 20. Tvēra, Krievijā
                1943. XII 01. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Pulkveža Brieža 8-23.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-44.

AUZA Eižens Ādama d., fotogrāfs.
                * 1872. II 19. Rīgā.
                1921/1937. reģistrēta fotodarbnīca Dzirnavu 65, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

AUZA Olga dz. Vikmaiers, farmācijas kandidāte.
                * 1898. X 02.
                1930. I 11. beigusi LU ķīmijas fakultātes farmācijas nodaļu, farm. kand.,
                1935/1944. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas aptiekas pārvaldniece.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

AUZA AUZIŅŠ Fricis Teodors, ierēdnis.
                *1901. VIII 01. Mežmuižas pag.
                1922/1924. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1925/1926. Tukuma Talsu kara apriņķa virsdienesta rakstvedis,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938/1940. Talsu aizsargu pulka Lubezeres nodaļas priekšnieks,
                Lubezeres pagasta sekretārs,
                Lubezeres lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Lubezeres pagasta tiesas sekretārs,
                Lubezers pasta palīga nodaļas pārzinis,
                Nurmuižas pagasta Druvu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

AUZĀNS Jānis sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VII 18. Pļaviņu pag.
                1925/1926. Jātnieku pulka karavīrs,
                1927/1938. Rīgas aizsargu pulka Pļaviņu nodaļas priekšnieks,
                1938/1940. Rīgas aizsargu pulka III eskadrona vada komandieris,
                Pļaviņu pagasta valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-9.

AUZĀNS Lidija, juriste.
                Sk. Tīcmans Lidija.

AUZĀNS Pēteris, skolotājs.
                * 1883.
                1903. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1903/1917.skolotājs Cesvainē un Krapē.
                1917. skolotājs Kukļeikas latviešu kolonijā.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

AUZĀNS Pēteris, grāmatu tirgotājs.
                * 1902. I 24. Līvānu pag.
                1937/1939. grāmatu tirgotavas īpašnieks Sīkumu tirgū, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

AUZĀNS Stefanija, grāmatu tirgotāja.
                * 1908. V 09. Bukaišu pag.
                1935/1941. grāmatu tirgotavas īpašniece Avotu ielā 52, R.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

AUZIŅŠ Ansis, ierēdnis.
                * 1882. V 17. Ozolnieku pag.; S. Karlīna dz. Kalbass.
                Beidzis Katrīnas II pamatskolu,
                1919. X 06. Valsts papīru spiestuves burtlicis,
                1921. XI 15. spiestuves feldšeris,
                1923. VI 20. tehniskais pārzinis,
                1924/1937. „Latvijas kultūra“ spiestuves vadītājs,
                1937. VIII 20. spiestuves un naudas kaltuves nodaļas vadītājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 75.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-204.

AUZIŅŠ Artūrs Petera d., jurists.
                * 1905. XI 12. Zaubes pag.
                1924. beidzis Rīgas 1. valsts vidusskolu,
                1924/1935. LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1935. tiesa matu kandidāts Jelgavas apgabaltiesā, Bauskas apriņķa
                                izmeklēšanas tiesnesis,
                1945. deportēts,
                1955. atgriezies Latvijā.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

AUZIŅŠ Edmunds, ierēdnis.
                *1908. + 1943. II 02.
                1943. Rucavas virsmežniecības Luknes III iecirkņa mežzinis,
                Dunikas palīgpolicijas C grupas dalībnieks.
                Avots:       „Kurzemes Vārds“ # 30/1943.

AUZIŅŠ Helmuts, ārsts.
                * 1902. XII 05. Rīgā
                1923/1924. Latgales artilērijas pulka karavīrs,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1929. Kr. Barona 30,
                1929/1930. Gramzdas pagasta ārsts,
                1930/1941. Sesavas pagasta rajona ārsts
                1931/1941. Sesavas pag. Blūdžu krogā, Jelgavas apriņķis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā.
                1935/1940. Jelgavas aizsargu pulka IV eskadrona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-45., 1640-1-527-3.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1939.

AUZIŅŠ Hugo Vilhelms, tālbraucēju kapteinis.
                * 1910. III 14. Rīgā + 1986. VIII 22. Rīgā
                1933. tvaikoņa „Kurzeme“ 2. stūrmanis,
                1933. tvaikoņa „Vilnis“ 2. stūrmanis,
                1934. tvaikoņa „Paula Faulbaums“ 2. stūrmanis,
                1935. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1936/1938. tvaikoņa „Sigurds Faulbaums“ 2. stūrmanis,
                1938/1939. tvaikoņa „Ralfs Faulbaums“ 2. stūrmanis,
                1939. tvaikoņa „Ogre“ 1. stūrmanis,
                1940/1941. tvaikoņa „Everanna“ 1. stūrmanis.
                1941/1942. tvaikoņa „Komsomolets“ kapteiņa palīgs Arālā,
                1942/1946. PSRS jūras kara flotē,
                1946. zvejas kuģa kapteinis,
                1965/1979. Mērsraga ostas kapteinis.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

AUZIŅŠ Indriķis, provizors.
                * 1888. IX 16. Nurmuižas pag. + 1941. XII 02. Rīgā.
                1913. beidzis Maskavas universitāti.
                1928/1931. Farmācijas aptiekas Maskavas ielā pārvaldnieks,
                Liepājas slimnīcas aptiekas bij. pārvaldnieks,
                Darbojas: Jaunpiebalgas, Alūksnes, Farmācijas „Maskavas ielā“,
                                Viļakas aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“;
                                „Kurzemes Vārds“ # 137/1941.

AUZIŅŠ Jānis, tālbraucēju kapteinis.
                * 1850. + 1941. V 14. Rīgā.
                1877. beidzis Rīgas jūrskolu,
                1882/1886. burinieka „Aurora“ kapteinis,
                1887. burinieka „Austra“ kapteinis,
                1896. uzraugs Rīgas ostā.
                Apbedīts Torņakalna kapos Rīgā.
                Avots:       A. Popes arhīvs.;
                                „Padomju Latvija“ # 114/1941.

AUZIŅŠ Jānis, skolotājs.
                * 1888. XI 27. Kusas pag.
                1906. beidzis Lazdonas ministrijas skolu,
                1910. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1910. Kusas pagasta pareizticīgo skolas skolotājs,
                1912. Kalsnavas pagasta pareizticīgo skolas skolotājs,
                1914. iesaukts Krievijas armijā,
                1914/1919. vācu gūstā,
                1919. Cirstu pagasta pamatskolas skolotājs,
                1921. Sērenes pagasta pamatskolas skolotājs,
                1925. beidzis Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātes
                                paidagoģijas nodaļu,
                1925. Valkas pagasta pamatskolas skolotājs,
                1930. Zebrenes pamatskolas skolotājs.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

AUZIŅŠ Jānis, kuģu mehāniķis.
                  * 1907. III 03. Rīgā
                  1922/1924. apguvis amatu Baltijas mašīnu fabrikā “Ed. Ceps”,
                  1930/1931. tvaikoņa “Lettonia” 3. mehāniķis,
                  1933. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu, mehāniķis,
                  1933/1934. tvaikoņa “Regent” 3. mehāniķis,
                  1935/1937. tvaikoņa “Krimulda” 2. mehāniķis,
                  1937/1938. tvaikoņa “Valdonis” 2. mehāniķis,
                  1938. ieguvis 1. šķīru mehāniķa diplomu.
                  Avots:     A. Popes arhīvs.

AUZIŅŠ Kārlis sabiedrisks darbinieks.
                * 1906. XII 27. Meņģeles pag.
                1928/1929. Rēzeknes kājnieku pulka kaprālis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938/1939. Rīgas aizsargu pulka Meņģeles nodaļas vada komandieris,
                1939/1940. Meņģeles nodaļas priekšnieks,
                Meņģeles pagasta Lieligauņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-13.

AUZIŅŠ Kārlis, kuģu mehāniķis.
                * 1908. IX 27. Ventspilī.
                1926/1928. amatu apguvis Latvijas dzelzceļu Ventspils depo,
                1930/1931. tvaikoņa „Baltimor“ 3. mehāniķis,
                1932. tvaikoņa „Liepāja“ 2. mehāniķis,
                1933. tvaikoņa „Johanne“ 3. mehāniķis,
                1933. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1934/1935. tvaikoņa „Lucj“ 3. mehāniķis,
                1936. tvaikoņa ‚Gaisma“ 2. mehāniķis,
                1936. tvaikoņa „Elizabete“ 2. mehāniķis,
                1937. tvaikoņa „Valdonis“ 3. mehāniķis,
                1937/1938. tvaikoņa „Gundega“ 2. mehāniķis,
                1938. ieguvis I šķīru mehāniķa diplomu,
                1939/1940. tvaikoņa „Ārija“ 2. mehāniķis,
                1940. tvaikoņa „Everstons“ 1. mehāniķis.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

AUZIŅŠ Marija, grāmatu tirgotāja.
                * 1882. XI 02. Pļaviņu pag.
                1938/1940. grāmatu un rakstāmlietu tirgotavas īpašniece Rīga Marijas ielā 127.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

AUZIŅŠ Milda Jāņa m., juriste.
                * 1906. III 22. Ezeres pag.; M. Anete.
                1929. beigusi Rīgas pilsētas 2. vidusskolu,
                1929/1941. LU tiesību zinātnes, bez zinātniskā grāda,
                1929/1941. tiesu izpildītāja un Rīgas darba apgādē.
                Studenšu biedrības „Klints“ biedre.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

AUZIŅŠ Olga, farmācijas maģistre.
                Sk. Šmits Olga.

AUZIŅŠ Roberts, ārsts.
                * 1906. IX 08. Rīgā
                1932. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1940. bij Engures, Vijciema, Bārbeles, Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1935. Vijciema pag., Valkas apr.,
                1939. Kr. Barona 30.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-46.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1939.

AUZIŅŠ Voldemārs Jāņa d., leitnants
                * 1889. II 21. Veckalsnavas pag.
                1910. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1914. VII 19. Viskrievijas Sarkanā Krusta Rīgas nodaļas rakstvedis feldšeris,
                1916. V 08. Rezerves 176. pulka karavīrs,
                1916. VI 11. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Mācības komandas strēlnieks,
                1916. XII 24. beidzis Mācības komandas kursu,
                1916. XII 28. Komandantes komandas strēlnieks,
                1917. III 20. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1917. V 29. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VIII 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VIII 03. Kramišonas rezerves pulka virsnieks,
                1917. IX 24. Gorodoku rezerves pulka virsnieks,
                1917. X 28. Atsevišķās III divīzijas Sevišķā III pulka virsnieks,
                1917. XII 12. Valmieras strēlnieku pulka rotas (II) karavīrs,
                1918. VI 14. demobilizēts,
                1918. XIII 09. Latgales virsnieku rezerves brīvprātīgais,
                1918. XII 29. Virsnieku rezerves rotas virsnieks,
                1919. III 10. Liepājas II šķiras zemessargu bataljona adjutants,
                1919. VI 01. Lejas Kurzemes Kara apgabala priekšnieka adjutants,
                1919. VII 05. Siguldas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1919. IX 01. Ar Rotu (II) Liepājas garnizona dienestā,
                1919. XII 01. Piekomandēts Grobiņas kājnieku pulkam, Rotas (VIII) komandieris,
                1920. I 08. Siguldas kājnieku pulka Rotas (II) komandieris,
                1920. II 10. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1920. IV 20. Iekšējās izlūkošanas nodaļas izmeklēšanas virsnieks,
                1920. IX 30. atvaļināts,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 912.
                Avots:       LVVA 5601-1-323.;
                               Valmieras strēlnieku pulka pavēle # 455/1917.

AVDZIONAKS Agnija, ārste.
                Sk. Janaus Agnija.

AVENIŅŠ Pāvils, veterinārārsts.
                *1906. IX 01. Lazdonas pag.
                1935/1940. Cēsu aizsargu pulkā,
                1937/1940. Cēsu aizsargu pulka IV bataljona veterinārārsts,
                Ērgļu rajona veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

AVENS Antons, skolotājs.
                *1884. III 27. Vecpiebalgas pag.
                1903/1906. Vaidavas skolas skolotājs,
                1906/1914. Cirstu pagasta skolas skolotājs,
                1917/1919. Cirstu pagasta skolas skolotājs,
                1920. Ērgļu pamatskolas skolotājs,
                1920/1922. Lejas miesta skolas skolotājs,
                1922/1940. Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzijas skolotājs,
                1930. ieguva latviešu valodas skolotāja tiesības pie Izglītības ministrijās,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4463.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-39.

AVENS Jānis, skolotājs.
                * 1870. XII 21. Vecpiebalgas pag. + 1919. II 11. Berlinē.
                1886. beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1886/1890. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1890/1905. skolotājs Nītaurē, Lazdonas luteraņu draudzes skolā,
                1903/1905. Lazdonas draudzes ērģelnieks,
                1905. emigrēja bija tirgotājs Vācijā.
                Apbedīts Vecpiebalgas Leimaņu kapos.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

AVENS Nikolajs, farmaceits.
                  * 1899. VIII 13. Daugavpilī
                  1921/1924. Aizputes kājnieku pulka kaprālis,
                  1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                  1934/1940. Madonas aizsargu pulka II bataljona farmaceits,
                  Vietalvas aptiekas īpašnieks,
                  Odzienas un Vietalvas krājaizdevu sabiedrības revīzijas
                            komisijas priekšnieks,
                  Vietalvas pamatskolas padomes priekšnieka biedrs,
                  Mednieku biedrības „Žagata” valdes loceklis.
                  Avots:     LVVA 1640-1-524-13.

AVENS Skaidrīte Jura m. dz. Sīpols, juriste.
                * 1914. V 23. Rīgā; T. amatnieks, M. Berta.
                1932. beigusi Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju,
                1932/1941. LU tiesību zinātnes, bez zinātniskā grāda,
                1932/1941. strādājusi miertiesā, Tiesu palātā, Tautas labklājības ministrijā.
                Studenšu korporācijas „Varavīksne“ biedre.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

AVERBUHS Hiršs Efraima d., jurists.
                * 1907. X 18. Kauņas gub., Novoaleksandrovas apr., Salokas miestā.
                1925. beidzis Daugavpils pilsētas ebreju vidusskolu,
                1925/1935. LU tiesību zinātnes, mag. jur.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

ĀVIKS Teobalds Kārļa d., mācītājs.
                * 1905. VII 02. Jelgavā + 1957. II 07. Toronto, Kanādā
                1924/1927. Dobeles un Jelgavas kājnieku pulka seržants,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1937. I 31. ordinēts par Lindes Birzgales draudzes mācītāju adjunktu,
                1937. IX 17. apstiprināts par Durbes Ziemeļu draudzes mācītāju,
                1937/1940. Durbes Ziemeļu draudzes mācītājs,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 11. Liepājas XV aizsargu pulka mācītājs,
                1941/1942. Rubs Grīvaišu draudzes mācītājs,
                1943. Bauskas iecirkņa prāvesta rīcībā, mācītājs,
                1943/1944. Irbes draudzes vikārs Mazirbē,
                1957. VII 19. Apbedīts York kapos Toronto,
                Toronto Rietumu latviešu ev. lut. Ddraudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-160.;
                                 „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 6/1937., # 39/1937.

AVOTIŅŠ Alfons Andrieva d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. IV 08. Sāvienas pag.; M. Lote dz. Vagars + 1938. VIII 06. Savienas pag.
                Beidzis Rīgas I vidusskolu,
                1937/1938. Savienas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Sāvienas pagasta padomes un valdes loceklis,
                Sāvienas pagasta tiesas loceklis,
                Latvijas Lauksaimniecības kameras pārstāvis Ļaudonas agronomiskā rajonā,
                Latvijas piensaimnieku centrālās savienības padomes loceklis,
                A/S „Bekona Eksports” pārstāvis,
                Sāvienas piensaimnieku sabiedrības priekšnieks,
                Ļaudonas krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Sāvienas pagasta aizsargu nodaļas aizsargs,
                Sāvienas kooperatīva valdes loceklis,
                Sāvienas pagasta Sarķu māju īpašnieks.
                Avots:       „Brīvā Zeme” #188/1937, # 176/1938, #177/1938, #181/1938.;
                               „Sēta un Druvā” # 34/1938.;
                               „Jaunākās Ziņas” # 59/1938.;
                               Rītas Avotiņas arhīvs.

AVOTIŅŠ Emma dz. Goliats, farmācijas maģistre.
                * 1907. I 17. Rīgā + 1962.
                1939. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1940. Farmācijas maģistrs.
                1941/1943.Farmācijas Tallinas ielā aptiekas pārvaldniece,
                Darbojas: Vērgales, Inčukalna aptiekās.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

AVOTIŅŠ Indriķis, kuģu mehāniķis.
                * 1867. IV 02. Rīgā.
                1911. ieguvis I šķīru kuģu mehāniķa diplomu,
                1925/1926. tvaikoņa „Krīvs „ 1. mehāniķis,
                1926/1929. tvaikoņa „Kalpaks „ 1. mehāniķis,
                1929/1935. tvaikoņa „ Kuhrs„ 1. mehāniķis,
                1935/1940. tvaikoņa „Kaupo „ 1. mehāniķis.
                Avots:       A. Popes arhīvs.

AVOTIŅŠ Jānis, skolotājs.
                * 1865. X 07. Liezeres pag. + 1930. XI 11.
                  1882/1886. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                  1886/1887. Ļaudonas draudzes skolas skolotājs,
                  1887/1891. Priekuļu 2. kl. ministrijas skolas skolotājs,
                  1891/1894. Kalsnavas draudzes skolas skolotājs,
                  1894/1897. Vilandes proģimnāzijas skolotājs,
                  1897/1912. Rīgas proģimnāzijas skolotājs,
                  1912/1913. Piltenes valsts pirmmācības skolas skolotājs,
                  1913/1915. skolotājs Lejasciemā un Apē,
                  1915/1919. Liezeres 1. pak. pamatskolas skolotājs,       
                  1919/1927. Liezeres 1. pak. pamatskolas skolotājs,
                  1927. pensionēts,
                  1930. apbedīts Liezeres kapos.
                  Sarakstījis grāmatas “Rēķinu uzdevumi 3. daļas”,
                            “Sieviešu dvēseles īpašības”, “ Gribassp?ks” un citas.
                  Avots:     „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 259/1930.

AVOTIŅŠ Jūlijs Marča d., fotogrāfs.
                * 1881. VII 19. Inčukalna pag.
                1921/1931. reģistrēta fotodarbnīca L. Nonetņu 54, R.,
                1924/1931. reģistrēta fotodarbnīca L. Nometņu 22/24.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

AVOTIŅŠ Jūlijs Reiņa d., virsleitnants.
                * 1893. I 04. Bērzones pag.
                1916. VI 03. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1916. XII 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 01. Sibīrijas 208. strēlnieku rezerves pulka Rotas (X)
                                jaunākais virsnieks,
                1917. IV 04. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 22. ierādies pulka,
                1917. IV 25. skaitīt [Avotiņš III],
                1917. VIII 07. Maršrotas (II) komandieris,
                1917. XII 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. VI 01.,
                1918. II 22. demobilizēts,
                1919. V 05. Rīgas garnizona komandanta Sakaru nodaļas karavīrs,
                1919. V 24. dezertējis,
                1919. VII 15. Bērzones komandantūras brīvprātīgais,
                1919. VIII 19. Raunas komandantūras komandants,
                1919. IX 05. Atsevišķā izlūku bataljona Rotas (III) komandieris,
                1919. XII 21. Jelgavas kājnieku pulka Rezerves rotas komandieris,
                1920. I 31. Rotas (II) vada komandieris,
                1920. VII 13. Rotas (I) vada komandieris,
                1920. VII 23. Rotas (IV) komandieris,
                1921. I 12. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-335.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 125/1917.,
                                                # 128/1917., # 247/1917., # 364/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4645.

AVOTIŅŠ Kornēlijs, mācītājs.
                * 1896. VII 09.
                1942. izturējis pārbaudījumu pie Baznīcas virsvaldēs
                1942. III 29. ordinēts par Slokas draudzes mācītāja adjunktu,
                1942/1944. Slokas draudzes mācītāja adjunkts,
                1944. Cēsu III ģimnāzijā, Cēsu iecirkņa prāvesta rīcībā.
                Avots:       “Baznīcas kalendārs”, R., 1942.
                                „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

AVOTIŅŠ Romans, skolotājs.
                * 1863. VIII 01.
                1880/1884. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1884. Valmieras pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1892/1928. Priekuļu 2. kl. ministrijas vēlāk pagasta skolas skolotājs.
                1928. pensionēts.
                1928. XI 14. apbalvots ar Trijuzvaigžņu ordeņa V šķīru # 500.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“ 1870-1919.“ R., 1940.

AVOTIŅŠ Rūdolfs Jāņa d., ārsts pulkvedis leitnants.
                *1887. XII 29. Inčukalna pag. + 1981. I 06. ASV
                1909. beidzis Rīgas R. Murmaņa skolu,
                1914/1918. Krievijas armijā, kara laika ierēdnis,
                1918/1919. Sarkanā armijā,
                1919/1920. skolotājs Brjanskā,
                1920/1921. Zemkopības ministrijas meliorācijas pārvaldē, tehniķis,
                1921/1926. Rīgas kara slimnīcā, jaunākais un vecākais medicīnas feldšeris,
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, Ķirurģijā,
                1926. XII 31. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1926. XII 31. Ieskaitīts Rīgas kājnieku pulkā,
                1929. XI 11. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1928. XII 31.,
                1929/1935. Avotu 9,
                1930. IV 26. Rīgas kara slimnīcas jaunākais ordinators,
                1934. XI 17. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1932. XII 31.,
                1934. IX 17. vecākais ordinators,
                1937. XI 17. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4367,
                1939. III 28. beidzis Kara ārstu kursus,
                1939. XI 11. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1939. XI 11.,
                1940. VII 01. atvaļināts.
                1940. V 01. Rīgas Jaunā slimnīcā,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III slimnīcas Ķirurģiskā klīnikā
                1939/1940. Brīvības 9,
                1942. Lazaretes 3-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-47.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki“, R., 1998.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 6698.

AVOTIŅŠ AVOTS Andrejs, skolotājs.
                * 1878. III 25. Liezerē. + 1930. Rīgā.
                1894. beidzis Kalsnavas draudzes skolu,
                1897. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1897/1899. skolotājs Kalsnavas draudzes skolā,
                1899/1902. skolotājs Ropažu Lutera skolā,
                1909/1922. skolotājs. Cesvaines draudzes skolā,
                1922/1930. skolotājs Rīgas 26. pamatskolā.
                Beidzis Latvijas Universitāti teoloģijas fakultāti.
                1930. miris ar sirdstrieku.
                Avots:       „Valmieras skolotāju semināra audzēkņi 1894-1919.“ R., 1936.

AVOTS Bērtulis, tālbraucēju kapteinis.
                * 1860. Pastendes pag. + 1928. X 08. Rīgā
                1892. Rīgas jūrskolu,
                1893. burinieka „Isaak“ kapteinis,
                1897/1898. burinieka „Geschwister Damkaln“ kapteinis,
                1899. burinieka „Irbia“ kapteinis.
                Apbedīts Mārtiņa kapos R.
                Avots:       A. Popes arhīvs;
                                „Jaunākās Ziņas“ # 231/1928.

AVOTS Kārlis Miķeļa d., mācītājs.
                * 1859. X 03. Limbažos; M. Estere dz. Ozijs, S. Luīze dz. Treijs.
                                + 18.09.1939. Limbažos.
                1876. beidzis Limbažu skolu,
                1876/1881. beidzis Rīgas guberņas ģimnāziju,
                1881/1887. beidzis Tērbatas Universitāti, cand. theol.,
                1887/1889. Limbažu pilsētas skolas ticības mācības skolotājs,
                1889. II 10. ordinēts par Limbažu Sv. Katrīnas draudzes mācītāja adjunktu,
                1889/1891. Liezeres draudzes mācītājs,
                1891/1904. Ļaudonas draudzes mācītājs,
                1904/1905. Krievu Japāņu karā,
                1905/1935. Ļaudonas draudzes mācītājs,
                1905/1935. Cēsu iecirkņa prāvests,
                1915/1917. Bēgļu apgādāšanas komitejas priekšnieks Ļaudonā,
                1935. XI 01. atbrīvots no Cēsu iecirkņa prāvesta amatā,
                1935. XI 01. atbrīvots no Ļaudonas draudzes mācītāja amatā,
                1937/1939. Valkas iecirkņa prāvesta v.i.,
                1939. apbedīts Ļaudonas kapos.
                Apbalvots ar Zelta amata  krustu,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķīru,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķīru,
                Ļaudonas lauksaimniecības biedrības dibinātājs,
                Ļaudonas krājaizdevu sabiedrības dibinātājs,,
                Korporācijas „Lettonia’s“ filistrs.
                Apbedīts Limbažu kapos.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-15.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas kalendārs 1935. gadam”, R.- 1935.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 212/1939.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 42/1935., # 2/1936., # 40/1939.;
                                „Universitas“ #12/1939.

AVOTS Marta Jēkaba m. dz. Ansbergs, juriste.
                * 1915. VI 05. Smiltenes pag.; M. Emīlija dz. Lielais.
                1932. beigusi Rīgas pilsētas 3. ģimnāziju,
                1932/1940. LU tiesību zinātnes, bez zinātniskā grāda.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

AVOTS AVOTIŅŠ Kārlis, ārsts,
                  *1917. VI 25. Cesvaines pag.
                  1942. VI 19. Beidzis Latvijas Universitāti,
                  1942. Hospitāļu 34-21,
                  1943. ārsts Ludzā.
                  Avots:  LVVA P1023-2-20-48.

AVSTRICS Aleksandra dz. Spruksts, ārste.
                *1915. V 14. Jekaterinoslavā
                1938. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. V 25. Saulstāru sanatorijas Ogrē vadītāja,
                1938/1939. Veselības veicināšanas biedrības slimnīcas vecāka asistente,
                1939/1940. Veselības veicināšanas biedrības slimnīcas vadītāja,
                1941. I 01. Valsts I slimnīcas vadītāja.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-49.

AVSTRICS Nikolajs, Dr. med.
                * 1881. I 16. Rīgā
                1907. beidzis Maskavas Universitāti, ķirurģijā un ausu, deguna un
                                kakla slimībās,
                1907/1914. Maskavas Universitātes medicīnas fakultātes ķīmijas
                                nodaļas ordinators,
                1914/1915. Rīgas Valsts bankas lazaretē,
                1915/1918. Tērbatas Universitātes Ķirurģiskās klīnikas asistents,
                1918/1920. Tērbatas Universitātes Ķirurģiskās klīnikas Voronežā asistents,
                1920/1940. Rīgas slimo kases ārsts,
                1940/1943. Bolderājas III ambulances ārsts,
                1931/1939. Daugavgrīvas 46a. [106-4]
                Avots:       LVVA P1023-2-20-50.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AVSTRICS Romāns, ārsts.
                *1917. VIII 17. Tartū
                1943. XI 30. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. L. Nometņu 44-5.
                Avots:       LVVVA P1023-2-20-51.

ĀZENS Ernests Krustiņa d., jurists.
                * 1899. XII 02. Liezeres pag., M. Emma, dz. Stanga.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1920/1921. LA tautsaimniecības fakultātē,
                1921/1929. LA un LU tiesību zinātnes, mag. jur.,
                1924. Rīgas apgabaltiesā.
                Lettonijas filistrs.
                Avots:       ”Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

 

 
Izmainas: 23.11.2021 Kontakti